Sveriges 100 mest populära podcasts

Barnrättspodden

Barnrättspodden

I Barnrättspodden säsong 2 möter Brinn för barnens ordförande Jessica Ivarsson och advokat Ulrika Wangle flera fantastiska gäster och lyfter olika ämnesområden när det gäller barn i utsatthet.

Syftet med podden är att bidra med informationsspridning, kunskap och förståelse när det kommer till hur utsatta barns situation ser ut i Sverige idag och vad som krävs för att förändringar ska ske!

Debatten och strålkastarljuset gällande utsatta barns situation och deras omedelbara behov till förändring får aldrig ta slut! Barnen är vår framtid.

Podden säsong 2 är ett samarbete mellan Jessica Ivarsson, vuxet maskrosbarn och ordförande i Brinn för barnen och Ulrika Wangle, advokat.

Instagram:

@brinnforbarnen

@advokatulrikawangle

Webbplats:

https://brinnforbarnen.se/

https://www.advokatwangle.se/

Tack för att ni lyssnar!

?

I Barnrättspodden säsong 1 möter Brinn för barnens ordförande Jessica Ivarsson och Nicolina Holk flera fantastiska gäster och lyfter olika ämnesområden när det gäller barn i utsatthet.

Syftet med podden är att bidra med informationsspridning, kunskap och förståelse när det kommer till hur utsatta barns situation ser ut i Sverige idag och vad som krävs för att förändringar ska ske!

Debatten och strålkastarljuset gällande utsatta barns situation och deras omedelbara behov till förändring får aldrig ta slut! Barnen är vår framtid.

Podden kommer bland annat gästas av Maria Lundberg som utsattes för sexuella övergrepp som barn. Björn Tingberg, sjuksköterska och psykoterapeut som skrivit boken "När små barn far illa - fysiskt våld, sexuella övergrepp och försummelse.? Och Tomas Kaya, vuxet maskorbarn, föreläsare och uppskattad förskolepedagog som öppet talar om barns utsatthet i samhället.

?Jag vill att alla barn i utsatthet ska veta att vi kämpar för dem. Och jag vill att alla vuxna ska förstå att vi måste kämpa för dem.?

- Nicolina Holk

?Jag vill att podden ska sprida kunskap gällande vårt samhälles mest sårbara och rättslösa, vilket är barn som lever i någon form av utsatthet.

Kunskap leder till förändring och det måste ske en förändring NU. 

Barn i utsatthet har inte tid att vänta!?

- Jessica Ivarsson

Podden säsong 1 är ett samarbete mellan Jessica Ivarsson, vuxet maskrosbarn och ordförande i Brinn för barnen och Nicolina Holk, vuxet maskrosbarn och bloggare.

Instagram:

@brinnforbarnen

Webbplats:

https://brinnforbarnen.se/

https://www.devote.se/NicolinaHolk

Tack för att ni lyssnar!

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

shows.acast.com/barnratts-podden

Avsnitt

Vi samtalar med Advokaten Annakarin Jannisa om barn som är tvångsomhändertagna men som riskerar att utvisas med sina biologiska föräldrar

I dagens poddavsnitt har vi med oss

Advokaten Annakarin Jannisa som just nu är engagerad i fallet Nella tillsammans med oss i Brinn för barnen. Annakarin och vi i Brinn för barnen har samarbetat och samarbetar just nu i flera liknande ärenden som Nella. I dagens avsnitt så pratar vi om barn som riskerar att utvisas tillsammans med sina vårdnadshavare trots att barnen är tvångsomhändertagna från föräldrarna. Socialtjänsten har tagit ett beslut att barnen far illa hos de biologiska föräldrarna men sen beslutar Migrationsverket att gå över det beslutet och utvisa barnen med de olämpliga föräldrarna. En lagstiftning som krockar med en annan, men där utlänningslagen trumfar vår LVU-lagstiftning. Hur kan det få se ut såhär?

Barn i denna situation är i princip rättslösa.

Annakarin har dock tillsammans med oss lyckats rädda kvar flera av de här barnen som lever i denna utsatthet.


Annakarin har huvudsaklig inriktning och erfarenhet av brottmål och uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och boutredningsman. Vidare har hon särskild kompetens inom migrationsrätt och har biträtt många klienter som erhållit uppehållstillstånd.


Lyssna på dagens viktiga avsnitt med en kompetent och handlingskraftig advokat.


Trevlig lyssning

Ulrika och Jessica


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-02-23
Länk till avsnitt

Vi samtalar med Rebecca Lagh och Mikael Thörn om att det nu har gått 1 år sedan Tintin mördades av sin pappa.

Det är dags för säsong 3 av Barnrättspodden!

På söndag kan ta del av säsongens första avsnitt- Vad har hänt sedan dess att Tintin mördades. Tillsammans med oss Jessica Ivarsson, ordförande i Brinn för barnen och advokat Ulrika Wangle gästas vi av advokat Rebecca Lagh och Mikael Thörn, enhetschef- Jämställdshetsmyndigheten Vi samtalar om att det nu har gått 1 år sedan Tintin mördades av sin pappa. Tintin var rädd för sin pappa och ville inte träffa honom utifrån våldsamma situationer, vilket han hade noga uttryckt men som domstolen vägrade lyssna på. Samtidigt som det var exakt ett år sedan Tintin mördades, dör en 9-årig pojke och pojkens pappa är numera häktad för mord. Trots att det har utlovats förändring av regering och riksdag har det inte skett några förändringar för att skydda barnen. Föräldrarätten står fortsatt starkare än barnens rättigheter. Det måste till att föräldrar med våldskapital, missbruk, psykisk ohälsa m m inte ska tillerkännas oövervakade umgängen med barnen och i många fall att umgängen inte alls ska utdömas. Framför allt så måste domstolarna LYSSNA PÅ BARNEN och agera utifrån den fruktansvärda situation och rädslor som finns hos barnen. Det har av advokater, ideella föreningar och andra aktörer framställs och presenterats konkreta förslag till förändring såsom - utbildning hos domare samt att denna årligen uppdateras, exempelvis trauma, anknytning, våld och våldets konsekvenser, missbruk, psykisk ohälsa etcetera. - tvångsumgänge måste upphöra. Barn är de enda brottsoffer som tvingas till umgänge. Det ska finnas en presumtion för att det inte ska vara umgänge när det förekommit våld mot barnet eller den andra föräldern. -barn i vårdnadstvister ska få ett eget ombud som kan föra deras talan under processen annars finns det en oerhörd stor risk att barnets vilja inte tas på allvar.

När kommer vi få se att barnens rättigheter stärks?


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-01-21
Länk till avsnitt

Vi samtalar med Rebecca Lagh om den starka föräldrarätten i Sverige som gör att barn får fortsätta leva i utsatthet, om tvångsumgänge och den okunskap som finns inom myndigheter och rättsväsende

 I dagens avsnitt gästas vi av advokat Rebecca Lagh som är en sann barnrättskämpe. Hon driver Advokatbyrå Rebecca Lagh och är strakt drivande i frågor där barn utsätts för våld, hon är även en stark profil när det gäller kvinnor som utsätts för våld i nära relation. Vi samtalar om den starka föräldrarätten i Sverige som gör att barn får fortsätta leva i utsatthet, om tvångsumgänge och den okunskap som finns inom myndigheter och rättsväsende när det kommer till barns rättigheter och konsekvenser för barns psykiska mående av att inte få sina behov tillgodosedda. Det behövs även fler modiga vuxna inom rättsväsendet och myndigheter. Rebecca är en av de få som vågar lyfta att det krävs mer från våra domstolar! Rebecca är en del av Brinn för barnens advokatpool och har hjälpt bland annat lille Tim 3 år från att utvisas till Nigeria, ett fall som blev oerhört uppmärksammat i media. Varmaste tack Rebecca för ditt viktiga deltagande och allt du gör för barn i utsatthet. In och lyssna på dagens avsnitt! Jessica och Ulrika

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-12-10
Länk till avsnitt

Vi samtal med Leone Milton om barn som dödas av sina egna föräldrar

I snitt dödas fem barn per år av sin egen förälder. De vuxna som ska skydda sina barn mot allt ont tar istället deras liv! I år har sex barn dödats av sina egna föräldrar och året är inte slut . I dagens avsnitt av Barnrättspodden så samtalar vi med journalisten och författaren Leone Milton som för ett litet tag sedan släppte ljudboken ?Hur kan det få ske - Barn som dödas av sina föräldrar?. Där hon har träffat ledande experter, aktivister och drabbade för att försöka förstå hur det kan ske - och varför det fortsätter att hända. Jag (Jessica) som ordförande i Brinn för barnen och advokat Ulrika Wangle och många fler deltar i boken. Trots anmälningar om våld, och trots att flera lagändringar genomförts, fortsätter barn att dödas. In och lyssna på ett otroligt intressant samtal med Leone. Varmaste tack Leone ditt deltagande i vår podd. Ulrika och Jessica

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-11-19
Länk till avsnitt

Ulla Thorslund legitmerad psykolog med fokus på våld och sexuellt våld mot barn

I detta avsnitt samtalar vi med psykologen Ulla Thorlsund. Hon är legitimerad psykolog, riskbedömare, och formellt utbildad konsult och handledare inom det forensiska fältet. Honutbildar specifikt i ERASOR-bedömningar. Hon är ofta anlitad sakkunnig inom området våld och sexuellt våld, med fokus på våldstuövarna.


Vi är så tacksamma för detta lärorika och intressanta vi fick ha med Ulla, ett samtal som alla som arbetar med barn bör lyssna på.

Ulla berättar om barn som är utsatta av sexuella övergrepp/våld, barn som är utsatta av antingen vuxna i sin närhet, syskon eller andra barn. Hon lyfter vad man som vuxen bör vara observant på för att fånga upp barn som är utsatta eller har blivit utsatta för sexuella övergrepp.

Ulla berättar också vilka riskfaktorer man bör ha kunskap om när det gäller att identifiera eventuella förövare. Förövare kan även vara barn, som kompisar i förskola eller skola, men också syskon.


Vi kände att vi kunde prata hur länge som helst med Ulla, och alla som jobbar med barn inom förskola, skola, socialtjänst, vården och/eller fritidsaktiviteter borde få ta del av Ullas kompetens. 


Fler Ulla behövs i Sverige!


Tack snälla Ulla för ditt viktiga deltagande. 


Jessica Ivarsson Ordförande i Brinn för barnen

Ulrika Wangle Advokat


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-10-29
Länk till avsnitt

Advokat Camilla Orefjärd kämpar för att barns röster ska tas på allvar!

Äntligen är vi igång igen. 

I första avsnittet i säsong två av Barnrättspodden träffar vi advokat Camilla Orefjärd som är barnrättsadvokat och hon var målsägandebiträde i Tintin fallet. Hon är aktiv styrelseledamot i föreningen Lextintin. 

Vi samtalar om barns rättigheter och hur Camilla upplever att barnens röster tas tillvara i bland annat vårdnadstvister. Vi pratar om vad hon och hennes styrelsekollegor i föreningen Lextintin kämpar för idag och vilka frågor de driver genom direktpåverkan mot politiker och opinionsbildning.

Camilla nämner vilka förändringar hon ser krävs för att stärka barns rättigheter i rättsprocesser i Sverige idag.


Vi vill rikta ett varmt stort tack för hennes deltagande i Barnrättspodden.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-10-08
Länk till avsnitt

"Jag fortsatte att välja missbruket före dig under alla år."

I detta avsnitt gästas vi av en mycket speciell person. 

Nicolinas mamma Marie Jönsson. 


Marie har under större delen av sitt liv missbrukat heroin och i söndagens avsnitt delar hon med sig av erfarenheter och känslor kring missbruket och framför allt om hur det är att tvingas lämna bort sina barn. 

Det är en stark berättelse som griper tag i en och det krävs ett otroligt mod för att kunna prata öppet om de val och konsekvenser som Maries liv inneburit för henne och hennes barn. 


Vi är otroligt tacksamma över att hon vill dela med sig och vi hoppas att ni alla lyssnar. 


Tack Marie för att du ville gästa Barnrättspodden! Podden är ett samarbete mellan Nicolina Holk och Jessica Ivarsson, Brinn för barnen.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-05-07
Länk till avsnitt

"Man måste våga prata med barnet. Det handlar om att våga agera och att våga ta emot svaret."

Vi gästas av kloka Camilla Wallin som är utbildad socionom och har mångårig erfarenhet inom barnavård och missbruk. 


Camilla Wallin har inte bara arbetat med missbruk och barn utan kommer själv från en familj där hon växte upp med placerade barn och har dessutom själv varit familjehem. 


I avsnittet får vi höra vad Camilla anser är viktigast för utsatta barn och även om hennes dagliga arbete med missbrukare. Hon har en varm och öppen inställning till människor som hamnat snett och det är otroligt inspirerande att höra om hennes gedigna erfarenhet av olika människor i utsatthet. 


Vi diskuterar missbrukande föräldrar och hur arbetssätt och regler såg ut inom socialtjänsten förr. Vi pratar om vad vi anser borde förändras och om hur Camilla ser på relationen mellan barn, familjehem och biologföräldrar.


Tack Camilla för ett otroligt givande samtal.


Podden är ett samarbete mellan Nicolina Holk och Jessica Ivarsson, Brinn för barnen.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-04-15
Länk till avsnitt

?Hon skulle flytta från familjehemmet. Då började skolan rapportera att flickan gick runt till personalen och frågade om hon fick bo hos dem.?

I detta avsnitt gästas vi av fantastiska Moa Mannheimer. Hon är leg Psykolog, utredare på socialstyrelsen och föreläsare. Moa Mannheimer har lång erfarenhet från Barn- och ungdomspsykiatrin och myndighetsarbete i frågor som rör våld mot barn.

Hon har bland annat varit aktuell nu det senaste som utredare inom socialstyrelsen gällande föräldrar som dödar sina barn. 


Vi har ett samtal om barn och trauma, vad är trauma och hur påverkas barn? Vad händer med ett barn som inte får sina behov tillgodosedda? 

Vi talar om hur vi inte får gå vilse i vuxenperspektivet så att barn fortsätter fara illa, det behövs mer kunskap gällande utsatta barn och vikten av att fånga upp barn i tid. 

Det krävs modiga vuxna som på något sätt arbetar nära eller med barn, men också tid och resurser för att kunna utföra sitt arbete och ha tid att möta barnen. Även förändring i lagstiftning är ett måste. 


Ett mycket lärorikt och starkt samtal! 

Varmaste tack Moa Mannheimer för att du var med i podden!


Podden är ett samarbete mellan Nicolina Holk och Jessica Ivarsson, Brinn för barnen.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-03-19
Länk till avsnitt

"Min egen biologiska pappa lyfte upp en kniv mot mig och jag kunde mist mitt liv."

I detta avsnitt gästas vi av Tomas Kaya, maskrosbarn, förskolepedagog, barnkämpe och artist.


Vi pratar om Tomas dysfunktionella uppväxt som var kantad av psykiskt och fysiskt våld och missbruk. Vi talar om hans familjs tystnadskultur och om hur en hel familj kan bli medberoende och acceptera det som sker hur fel det än är.

Tomas berättar om hur hans uppväxt präglat hans liv som vuxen och vad han bär med sig för sårbarheter idag. Han berättar om hur han har fått arbeta med sig själv efter allt han fått utstå som barn och ung vuxen.


Vi lyfter Tomas yrke som förskolepedagog och hur viktigt det är att se barnen och vikten av att agera om man känner oro eller misstänker att något är fel.

Vi pratar om de förändringar Tomas vill se för barn i utsatthet och vad finns det för utmaningar inom förskolevärlden som gör att barn inte fångas upp i tid och får rätt hjälp eller stöd. 


Varmaste tack Tomas att du ville delta i Barnrättspodden, du och din kamp för barnen är otroligt viktig.


Podden är ett samarbete mellan Nicolina Holk och Jessica Ivarsson, Brinn för barnen.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-03-05
Länk till avsnitt

"Pappan fick komma och besöka barnet på hennes ettårsdag och då slog han ihjäl henne."

Björn Tingberg är leg. sjuksköterska och leg. psykoterapeut med inriktning mot barn och unga. Björn har arbetat mycket med att utbilda och undervisa i ämnet "barn som far illa" och är nu studierektor på Ericastiftelsen parallellt med arbetet som psykoterapeut i egen verksamhet. Han är även författare och har skrivit boken "När små barn far illa" som vänder sig till verksamheter som möter barn i sin yrkesroll. I boken ges kunskap om hur man kan upptäcka barn som far illa och han delar även råd om hur man kan prata med barn som lever i utsatthet.


Vi pratar med Björn om försummelse, tvångsumgänge och om att barn inte alltid älskar sina föräldrar eller behöver dem. Vi pratar om vikten av att prata med barn i alla åldrar, att våga fråga och att vara modiga vuxna.


Vårt samhälle förminskar vikten av försummelse och vi måste förstå att det är lika allvarligt som fysiskt och psykiskt våld.

Vi går vilse i ett vuxenperspektiv och vi bortförklarar varför föräldrar inte tillgodoser sina barns behov. Vi måste utgå från barnens behov som alltid måste komma först.Podden är ett samarbete mellan Nicolina Holk och Jessica Ivarsson, Brinn för barnen.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-02-19
Länk till avsnitt

?Det är många gånger vi har gått ut ur rättssalen där jag känner en stor oro för att något ska hända.?

Barn är det enda brottsoffer som tvingas till umgänge!


I det här avsnittet gästas Barnrättspodden av advokat Ulrika Wangle specialiserad på barn och brottsoffer. Vi har ett samtal om barns rättslöshet när det kommer till umgänge med sina biologiska föräldrar. Det är mer regel än undantag att barn tvingas till umgänge med våldsutövande och högst olämpliga föräldrar. 


Vi diskuterar fallet Tintin 8 år, vars pappa misstänkts ha mördat honom under ett umgänge. Pojken ville inte åka till pappan men tvingades ändå till ett umgänge och var med det helt utlämnad till pappan. 

Barn är det enda brottsoffer som tvingas träffa sin förövare ensam och utan skydd, hur är det möjligt?

I vårt samhälle idag tvingas barn till umgänge trots att barn är rädda och varit utsatta för våld, övergrepp eller grov försummelse. 

Vi pratar om vad som krävs för att barns vilja och röst ska få plats i en rättsprocess.


Enligt gällande lagstiftning har barn rätt till en god och nära kontakt med båda sina föräldrar men föräldrar har ingen självklar rätt till sina barn. Ändå tillämpas lagen utifrån föräldraperspektiv, en naiv och idealiserad syn på föräldraskap och till förälderns fördel.


Tack bästa Ulrika att du ville vara med i vår podd, fler modiga advokater som du krävs för att få en förändring för barn i utsatthet.


Podden är ett samarbete mellan Nicolina Holk och Jessica Ivarsson, Brinn för barnen.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-02-05
Länk till avsnitt

"Jag var 10 år när de sexuella övergreppen började."

Ett samtal med Maria Lundberg om övergreppen hennes pappa utsatte henne för i flera år. 

Vi får höra Marias starka berättelse om hur hennes uppväxt kantad av missbruk, försummelse och våld påverkat henne genom livet. 

Skammen över vad hon blivit utsatt för har hon burit med sig under lång tid men idag efter många års kamp vill hon berätta. 


Maria Lundberg är idag utbildad socionom, arbetar inom socialtjänsten och driver en blogg. 

Hon brinner för att barn ska få växa upp tryggt och kärleksfullt. 


?Modiga vuxna, det önskar jag få se mer av under min tid som jag har kvar att leva.?


Podden är ett samarbete mellan Nicolina Holk och Jessica Ivarsson, Brinn för barnen.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-01-29
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.