Sveriges 100 mest populära podcasts

Dressed Not to Kill

Dressed Not to Kill

Podden undersöker mode och hållbarhet på längden och tvären men bottnar i insikten om att mode är både kultur och industri. Varje avsnitt kastar ljus över en aspekt av mode och hållbarhet, till exempel modeveckor, omställningen av detaljhandeln, trender, arbetsvillkor, nya material, cirkulära affärsmodeller, logistik, hållbar finans och modellvärlden. Vad säger forskningen? Minst en forskare gästar varje avsnitt och podden innehåller också utblickar mot den globala modevärlden med inslag om spännande hållbarhetsinitiativ och företeelser som bubblar. 

 

Podden leds av Jenny Lantz, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, med inriktning på kulturekonomi, och till sin hjälp har hon forskaren Tina Sendlhofer, från Stockholm Environment Institute, och modejournalisten Sofia Hedström de Leo, baserad i New York. Poddserien är ett projekt vid Center for Arts, Business and Culture vid Handelshögskolan i Stockholm. 

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

buzzsprout.com/2266513

Avsnitt

Tre handelsutmaningar

Vi återvänder till temat detaljhandelns utveckling. Hyrmode har länge lyfts fram som en lösning på hållbarhetsproblemen i modeindustrin. För några år sedan såg vi också många nya företag med hyrerbjudanden: allt ifrån prenumerationer på vardagskläder till festkläder och vintersportmunderingar erbjöds. Många av dem gick senare i konkurs, men några finns kvar, inte minst i utlandet. Vi träffar Mikaela Larsell Ayesa, en av grundarna till hyrmodeföretaget Hack Your Closet, som under en tid hade 45 anställda och tusentals kunder. Så här i retrospekt, vilka var utmaningarna och lärdomarna?

När cirkularitet är på allas läppar träder allt fler företag in på den andrahandsmarknad som tidigare dominerats av idéburna organisationer som Emmaus, Stadsmissionen och Röda Korset. Vilka konsekvenser får företagens intresse för second hand för de idéburna organisationerna och för samhället i stort?  

Hur ser framtiden för retail ut efter alla dessa år av e-handelsvurm och Direct-to-Consumer-hype? Hur når man som modeföretag ut i ett övermättat landskap där konsumenter shoppar via telefonen under dygnets alla timmar? Och hur kan varumärken skapa mer värde genom retail? Jo, med hjälp av Direct-to- Community, om man får tro Syama Bunten. 

Intervjuade i avsnittet är Mikaela Larsell Ayesa, medgrundare till hyrmodeföretaget Hack Your Closet, Ola Persson, som skrivit en avhandling om hållbar konsumtion, och Syama Bunten, grundare och vd för Scaling Retail, ett San Francisco-baserat konsultföretag som hjälper modeföretag med retailfrågor. 

Programmet leds av Jenny Lantz, docent i företagsekonomi med inriktning på kulturekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, och inslaget med Syama Bunten görs av Sofia Hedström de Leo, modejournalist. 

Tack för att du lyssnar! Följ oss gärna på Instagram.

2024-02-17
Länk till avsnitt

Globaliseringen som kom av sig

Få industrier är så globala som mode.  Bara i tillverkningsfasen kan beståndsdelarna till en skjorta färdas mellan ett tjugotal länder. Den internationella handeln har stärkt ekonomin för många länder och gjort tillvaron bättre för miljontals människor. Över tid har vi fått billigare och bättre varor. Samtidigt kritiseras modeindustrin ideligen för att den exploaterar arbetskraft och förstör miljön i samhällen där tillverkningen sker. Nu står vi inför den nya lagstiftningen, där företag i EU måste ta ansvar för såväl miljö som mänskliga rättigheter i hela värdekedjan. Många företag gör geopolitiska överväganden. Vissa flyttar produktionen närmare sig. Vi ser också handelskrigen gry och protektionismen blomstra. 

Hur hamnade vi här? Vad driver på globalisering? Vad hindrar den? Varför ogillar nationalekonomer tullar? Vilka lärdomar kan man dra från andra industrier? Och vilka förutsättningar finns för en global modeindustri i framtiden? Vilket förhållande har modeindustrin till de globala målen? Detta är ett samtal med hög relevans även långt bortom modevärlden. 

Intervjuade i avsnittet är Fredrik Sjöholm, professor i Nationalekonomi och vd för Institutet för Näringslivsforskning och Lucie Brigham, grundare av nätverket United Nations Conscious Fashion and Lifestyle Network, vid FN. 

Programmet leds av Jenny Lantz, docent i företagsekonomi med inriktning på kulturekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, och inslaget med Lucie Brigham på FN-högkvarteret görs av Sofia Hedström de Leo.  

Tack för att du lyssnar! Följ oss gärna på Instagram.

2024-02-02
Länk till avsnitt

Overdressed ? det billiga modets konsekvenser

Elizabeth Clines bok Overdressed: The Shockingly High Price of Cheap Fashion slog ner som en bomb i modeindustrin när den kom 2011. Den riktade strålkastaren mot snabbmodets konsekvenser. Det var en historia om exploatering av arbetare i fattiga länder, om kraftigt sjunkande relativpriser på kläder och en aldrig sinande prispress, om föroreningar och växande berg av textilavfall. 

Vad har hänt sedan dess? Vilka förändringar har haft störst påverkan? Vilka nya lagar och direktiv står vi inför? Hur kan företag arbeta med att förbättra arbetsvillkoren i fabrikerna? Vilka modeföretag gör bra ifrån sig? Är det möjligt att ställa sig utanför denna många gånger exploaterande struktur? Vad kan individer som du och jag göra?
Trots att ämnet är tungt är samtalet hoppfullt.  Dessutom får vi höra historien bakom det framgångsrika #PayUp-initiativet och ta del av Remakes Accountability Report. 

Få industrier är så globala som just mode. I dagens avsnitt, liksom nästa, tittar vi närmare på konsekvenserna av denna globalisering. Intervjuade i avsnittet är Elizabeth Cline, författare till Overdressed: The Shockingly High Price of Cheap Fashion och lärare vid Columbia Climate School vid Columbia University, Tina Sendlhofer, forskare vid Stockholm Environment Institute och designern Angel Chang som är en slow fashion-förkämpe och gör kollektioner på den kinesiska landsbygden, helt utan elektricitet. 

Tack för att du lyssnar! Följ oss gärna på Instagram.

2024-01-16
Länk till avsnitt

Den nya modejournalistiken ? eller alla älskar Amy Odell

Medielandskapet har genomgått omfattande förändringar på ett par decennier. De klassiska modetidskrifterna är mer än någonsin tidigare beroende av sina annonsörer. Utrymmet för modejournalistik har minskat drastiskt. Ofta har kritikerna ersatts av influencers. Modemärkena har själva blivit innehållsproducenter. Gränserna mellan det redaktionella och det kommersiella har luckrats upp. 

Men hoppet gror. En initierad, oberoende modejournalistik och -kritik är en förutsättning för ett vitalt modefält och för att frågor om kvalitet ska bli aktuella igen. Hur ser de nya formerna för modejournalistik och modekritik då ut? 

I årets första avsnitt tittar vi alltså närmare på modejournalistik och modekritik. Avsnittet är något av en pendang till influenceravsnittet. Mediaindustrins kris fungerar som fond även här. Det handlar om nyhetsbrevjournalistik (om Amy Odells utmärkta nyhetsbrev Back Row, inte minst), om plattformar, om datafiering, om att vara en 'outsider' i modevärlden, om att vara journalist och mediaentreprenör, om behovet av kritiska röster, om Youtube vs. TikTok och Instagram, om det skrivna ordet kontra  bilder. 

Intervjuade i programmet är Agnès Rocamora, professor i Social and Cultural Studies vid London College of Fashion, och Odunayo Oyo, aka Fashion Roadman, framgångsrik modejournalist med kritiskt anslag på Youtube. 

Programmet leds av Jenny Lantz, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. 

Tack för att du lyssnar! Följ oss gärna på Instagram.

2024-01-04
Länk till avsnitt

The Influencer Industry

De senaste decennierna har influencers brett ut sig överallt. Det är lätt att betrakta dem som en grupp individer, men vid det här laget har det bildats en enorm industri runt dem med påverkan långt bortom varje enskild influencers följarskara. Vad är det egentligen för sorts industri? Hur kom den till? Vad är dess kärna? Vilken påverkan har den på samhället, på kulturindustrier och, inte minst, på modeindustrin? Vad har influencers med hållbarhet att göra?

I dagens avsnitt tittar vi alltså närmare på influencerindustrin.  Det handlar om en mediaindustri i kris, om autenticitet, om varumärken, om effektivitet och sälj, om instagramvänliga platser. Om expertis som inte kommer till tals. Och mycket mer. 

Intervjuade i programmet är Emily Hund, kommunikationsforskare och författare till den hyperaktuella boken The Influencer Industry: The Quest for Authenticity on Social Media, och Drina Eva, vintagesamlare  med stort inflytande på Puerto Rico. 

Programmet leds av Jenny Lantz, docent i företagsekonomi med inriktning på kulturekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, och inslaget med Drina Eva görs av modejournalisten Sofia Hedström de Leo. 

Tack för att du lyssnar! Följ oss gärna på Instagram.

2023-12-20
Länk till avsnitt

Logistik ? nyckeln till en cirkulär modeindustri?

Innovationer som ska göra modeindustrin mer hållbar får ofta mycket uppmärksamhet, vi hör om imponerande automatiska sorteringsanläggningar och nya smarta tekniker för återvinning. Men vad är egentligen innovationerna värda om  det fysiska flödet inte fungerar? I dagens avsnitt fördjupar vi oss i det brännande ämnet cirkulär logistik. Det handlar om transporter, lagring och andra närbesläktade aktiviteter, som plock och lastning, i cirkulära flöden. 

Ju större de cirkulära flödena blir desto viktigare är det att kunna hantera flödena kostnadseffektivt och hållbart. Annars riskerar utvecklingen mot en cirkulär ekonomi att stanna upp. 

Ett avsnitt där vi bland mycket annat pratar om paralleller till e-handelns barndom, om "first mile"-lösningar, om monomaterial, om hanteringen av unika varor, om skalbarhet, om att byta 'dead stock' med varandra i dagens modeindustri och om cirkulära metoder på Lower East Side för hundra år sedan. 

Intervjuade i programmet är Erik Sandberg, professor i logistik vid Linköpings Universitet och Stephanie Benedetto, en av grundarna till Queen of Raw, en amerikansk startup som matchar köpare och säljare så att överblivna tyglager kommer till användning. Queen of Raw stöds förresten av inkubatorn MIT Solve. 

Programmet leds av Jenny Lantz, docent i företagsekonomi med inriktning på kulturekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, och inslaget med Stephanie Benedetto, från New York, görs av modejournalisten Sofia Hedström de Leo. 

Tack för att du lyssnar! Följ oss gärna på Instagram.

2023-12-05
Länk till avsnitt

Cirkulär handel

Att använda varje plagg fler gånger är en enkel väg mot ökad hållbarhet. Inom detaljhandeln pågår en omfattande omställning från en linjär syn på konsumtion till en cirkulär. Vilka är utmaningarna? Vilka företag ligger i framkant? Vilka knep finns för den som vill fynda på den nya cirkulära marknaden? Ett avsnitt där vi bland mycket annat pratar om att börja betrakta våra kläder som en bil, om att komma runt matchningsproblematiken i second hand, om att Valborgsmässoafton är en bra dag att shoppa på Tradera, om att Vestiaire Collective förbjudit trettio fast fashionmärken från sin sajt och om att vissa hyrmodeföretag riskerar att bli kemtvättsimperier. 

Intervjuade i programmet är Sara Rosengren, professor i marknadsföring vid Handelshögskolan i Stockholm och chef för Center for Retailing vid samma lärosäte, Sofia Hagelin, chef för PR och kommunikation vid Tradera, och Carolyn Butler grundare och vd för Manymoons, en cirkulär barnklädesaffär i USA. 

Programmet leds av Jenny Lantz, docent i företagsekonomi med inriktning på kulturekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, och inslaget med Carolyn Butler, från New York, görs av modejournalisten Sofia Hedström de Leo. 

Tack för att du lyssnar! Följ oss gärna på Instagram.

2023-11-21
Länk till avsnitt

Trender och hållbarhet

Vilken roll har egentligen trender i dagens modeindustri? Är de roten till överproduktion och överkonsumtion? Ett avsnitt pepprat med snack om AI och digitalisering, om modets rörlighet, om shopping och telefonen. 

Jenny Lantz berättar om sin forskning kring trenders betydelse i den globala modeindustrin. Sedan träffar vi Francesca Muston, Vice President Fashion och specialist inom hållbarhet och data vid världens största trendbyrå WGSN, och Maya Singer, mångårig redaktör för amerikanska Vogue, och pratar vidare om trender och hållbarhet. 

Programmet leds av Jenny Lantz, docent i företagsekonomi med inriktning på kulturekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och inslaget med Maya Singer, från New York, görs av modejournalisten Sofia Hedström de Leo. 

Tack för att du lyssnar! Följ oss gärna på Instagram.

2023-11-06
Länk till avsnitt

Modeveckorna

Vi tar tempen på modeveckorna. Vilken betydelse har de i dag? Hur arbetar de för ökad hållbarhet? 

Bland de intervjuade återfinns Agnès Rocamora, professor vid London College of Fashion, Pascal Morand, professor i nationalekonomi och vd för Fédération de la Haute Couture et de la Mode som också arrangerar Paris modevecka, och Rachna Shah, delägare i PR-byrån KCD i New York.  

Programmet leds av Jenny Lantz, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, och inslaget från New York görs av modejournalisten Sofia Hedström de Leo. 

Tack för att du lyssnar! Följ oss gärna på Instagram.

2023-10-24
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.