Bra podcast

Sveriges 100 mest populära podcasts

Kodsnack

Kodsnack

Kodsnack är ett poddradioprogram på svenska om utveckling, kodknackande och allt som hör därtill. Kodsnack drivs av Kristoffer Grönlund, Fredrik Björeman och Tobias Hieta

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

kodsnack.se

Avsnitt

Kodsnack 326 - Ett deterministiskt bygge, med Oskar Wickström och Jona Ekenberg

Fredrik, Oskar Wickström och Jona Ekenberg snackar om pakethanteraren Nix och linuxdistributionen Nixos som är byggd helt på Nix. Vi går igenom hur Nix fungerar, hur det hanterar paket, varför det är nyttigt med paket beskrivna som rena funktioner, vilka överlappningar som finns med Docker, hur man får in sin egen kod i Nix och mycket mer.

Ett stort tack till Cloudnet som sponsrar vår VPS!

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna recensera oss i iTunes! Du kan också stödja podden genom att ge oss en kaffe (eller två!) på Ko-fi.

Länkar Oskar Wickström Jona Ekenberg Nix - pakethanteraren Nixos - operativsystemet NIX-registret Nix - det funktionella språket Rena funktioner Arch Hackage - lager av Haskellpaket Cachix - gratis för öppna källkodsprojekt Git-submoduler Clojure CLR - Common language runtime WSL - Windows subsystem for Linux Nix-shell Docker Nixops Nix-copy-closure Nixos-kanalen på freenode Slack - FPchat.com har en Nix-kanal Flatpak Snap Appimage Vagrant Overlays Discourseforumet för Nix Purescript Bower Titlar Det handlar inte om att spärra telefonreklam Rena funktioner Alla inputs för att bygga någonting En känd, reproducerbar output Hoppa till gamla versionen av operativsystemet Diffen mot det jag bygger på Kompilera Haskellkompilatorn En cache som har exakt den här grejen Ett deterministiskt bygge En wiki på en sida, med allt
2019-08-20
Länk till avsnitt

Kodsnack 325 - Nyckeln till prestanda är att göra mindre

Fredrik och Kristoffer snackar för första gången efter semestern. Eller nästan efter semestern, mentalt är det någon sorts mellanläge.

Vi inleder med tangentbordssnack - Fredrik planerar att löda i sitt tangentbord (och har lödat med framgång när avsnittet släpps) och funderar över vad mer som kan behöva göras med layouten. Kristoffer behöver inte löda men verkar gå mot att gradvis förenkla sin layout.

Efter 18 minuter tangentbord diskuterar vi artikeln ?Fast software, the best software? som argumenterar för att hög hastighet är en mycket mer betydelsefull faktor för bra mjukvara än vad vi oftast tänker på. Hög hastighet kontra prestanda kontra kort återkopplingscykel (från att användaren gör något till dess programmet reagerat på det). Kristoffer tillämpar samma tankegångar på att läsa och ta till sig vetenskapliga artiklar. Kan det vara en idé att vara hårdare med att inte lösa problem på långsamma sätt, och kanske inte lösa vissa problem alls om det blir för komplext och långsamt?

Ett stort tack till Cloudnet som sponsrar vår VPS!

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna recensera oss i iTunes! Du kan också stödja podden genom att ge oss en kaffe (eller två!) på Ko-fi.

Länkar Pomodorotekniken I3 Keyboard.io Planck Daniel Stenbergs tangenttyckningsstatistik Ergodox satellite Fast software, the best software - artikeln vi diskuterar Hindenburg Audacity Tumblr Swiftui NSButton och NSButtonCell Titlar Har vi pratat om lödkolvssituationen? Hur är läget med din backspacetangent? No way back Handflatetangent En fara med molnresurser Jag har en dator, och det är min dator Om jag sitter på molnet Fokusera på det som faktiskt är på riktigt Idén om ett dokument Datorn är ju inte deklarativ Inte se kostnaden i abstraktionen Mer anpassat för hur vi fungerar Cykeln är mycket kortare En estetisk värdegrund Nyckeln till prestanda är att göra mindre Merarbete i förståelse Vi har beskurit trädet
2019-08-13
Länk till avsnitt

Kodsnack 324 - Any error message that's confusing is a bug, with Steve Klabnik

Recorded at Øredev 2018, Fredrik talks to Steve Klabnik about Rust and Webassembly. We talk a lot about error messages, based on Steve?s talk on how Rust handles and displays error messages. We discuss Rust?s error messages thinking an handling, but also error messages more in general, such how to think in order to produce error messages both developers and end users have a chance of understanding. Steve explains how and why the Rust compiler is switching from a pass-based compilation approach to a query-based approach to better facilitate partial recompilation upon smaller code changes. We also talk about Rust 2018, how Rust puts out new releases and what major features are on their way.

We then switch to talking about Webassembly. We discuss how Webassembly is moving along, among other things how it is getting better at playing well with others, enabling people to rely on Webassembly code without necessarily even needing to know about it.

Thank you Cloudnet for sponsoring our VPS!

Comments, questions or tips? We are @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig and @bjoreman on Twitter, have a page on Facebook and can be emailed at info@kodsnack.se if you want to write longer. We read everything we receive.

If you enjoy Kodsnack we would love a review in iTunes! You can also support the podcast by buying us a coffee (or two!) through Ko-fi.

Links Steve Klabnik Steve was also in episode 245, talking about Rust, why the lucky stiffand a lot more Mozilla Rust Steve?s presentation about error messages in Rust Steve?s second presentation, about Webassembly Rust?s Github label for diagnostics/confusing error messages ICE - internal compiler error AST - abstract syntax tree IR - intermediate representation Linkchecker The Rust book Rust by example Async/await for Rust Webassembly Emscripten Wasmpack - bundles Webassembly code as a npm package - and puts it on npm Spectre and Meltdown The host bindings proposal The DOM Wasm-bindgen Polyfill Ethereum?s work with Webassembly SIMD - Single instruction multiple data SIMD-support in Webassembly webassembly.org The Webassembly spec C and C++ through Emscripten Blazor - C# to Webassembly Yes, there was a talk about Blazor by Steve Sanderson Spidermonkey - Mozilla?s Javascript engine Titles Something that should not be an afterthought Hard actual work What messages to give or how to give them Any error message that?s confusing is a bug Git blame always returns your own name The internal deadline is tomorrow The harder problem The real test of being usable More useful to more people Broader than just the DOM A host can do these things The design is sort of not there We need more teachers and explainers
2019-08-06
Länk till avsnitt

Kodsnack 323 - Paying attention is an active pursuit, with Judy Rees

Recorded at Øredev 2018, Fredrik talks to Judy Rees. We start from Judy?s presentation Getting them to get it and discuss the challenges of really listening, communication, and the how the clean language technique can help you both understand others better, and get your own ideas across better as well.

Thank you Cloudnet for sponsoring our VPS!

Comments, questions or tips? We are @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig and @bjoreman on Twitter, have a page on Facebook and can be emailed at info@kodsnack.se if you want to write longer. We read everything we receive.

If you enjoy Kodsnack we would love a review in iTunes! You can also support the podcast by buying us a coffee (or two!) through Ko-fi.

Links Øredev 2018 Judy Rees Judy?s presentations at Øredev 2018 - Getting them to get it, and Overcoming the difficulties of remote meetings Clean language Woody Zuill Judy on Youtube Olaf Lewitz Chris Voss Never split the difference - Chris? book David Grove - discoverer(?) of clean language Teletext Arrival Caitlin Walker Penny Tompkins and James Lawley cleanlanguage.co.uk learncleanlanguage.com Titles I would present you as a Jedi master Jedi mistress A master listener As a result of paying attention Listening has such a low status in the world Don?t talk and don?t think about talking It?s against our programming to pay complete attention Paying attention is an active pursuit A question is a much more precise tool The nearest thing the FBI have to a Jedi mind trick The tools to reason about conversation See through the leaves Enabling them to heal themselves It?s designed for use with humans People are really rubbish at saying what they want in all kinds of domains of their lives Humanity is currently the limit The modeling brain Their model of David?s model
2019-07-30
Länk till avsnitt

Kodsnack 322 - Jag börjar med att lära mig allt

Fredrik, Tobias och Kristoffer lyckas få ihop kalendern och spela in som trio! Vi snackar om Kristoffers nya jobb inom Suse, om att dekompilera och optimera Mario 64, och slutligen lite om tangentbord.

Kristoffer berättar om Ceph och annat spännande han jobbar med numera. Vi kommer också in på varför och hur Kubernetes och Docker plötsligt kom och blev så stora - för att det fanns ganska nya men uppdämda behov som de kunde tillgodose. Kristoffer konstaterar också att en risk med att jobba hemifrån är att tröskeln för att be om hjälp kan bli lite högre än annars.

När det gäller Mario får vi veta exakt hur man burit sig åt för att ? återskapa källkoden, och spekulerar kring de många bra anledningar som kan ligga bakom att Mario inte var optimerat när spelet släpptes.

På tangentbordsfronten har Fredrik lyckats montera ihop och bygga firmware för sitt 40%-tangentbord och Kristoffer uppdaterar oss kring hur han trivs med sitt Ergodox med Suse-färgtema.

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna recensera oss i iTunes! Du kan också stödja podden genom att ge oss en kaffe (eller två!) på Ko-fi.

Länkar Pacemaker Ceph - lagringslösningen Kristoffer numera jobbar med Cephalopod Kubernetes Rook Borg - Kubernetes föregångare i någon mån Crush map DHT - distribuerad hashtabell Ceph gateways Cephfs Overlay network Super Mario 64 Super Mario 64 har dekompilerats Nintendo 64 Clean-room design Ars technica War stories Command & Conquer-episoden Starcraft Xbox Unreal championship Kristoffers Suse-temade tangentbord Fredriks tangentbord Vilebloom-tangenterna Kailh box-switchar Kailh speed-switchar Pimp my keyboard Magic girl-tangenterna Ko-fi Ge Kodsnack kaffe på Ko-fi, om du vill och kan Titlar Man kör vad som ligger överst Byta jobb på samma jobb Ett uppdämt behov av någonting Den bästa hammaren som har inbyggd skruvmejsel En lagring för rådata Bindvävnad Nätverksjoxande *Jag börjar med att lära mig allt Hörnet de målat in sig in Spela Mario 64 och hoppas att det fungerar Fulhack i skeppade spel När började patcharna komma? Jag är lite mellan layouts Ganska lagom pastell
2019-07-23
Länk till avsnitt

Kodsnack 321 - No more day prisons, with Lisette Sutherland

Recorded at Øredev 2018, Fredrik talks to Lisette Sutherland about making remote teams work, and working in remote teams. Lisette works remotely, manages remote teams, does extensive research, podcasts and has written a book on the subject. We cover topics from good tools to handling manager worries about remote work. And when Lisette talks tools it is not just your everyday Skype for business software replacements. I did not think about holograms as a good tool for remote work before talking to Lisette.

Thank you Cloudnet for sponsoring our VPS!

Comments, questions or tips? We are @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig and @bjoreman on Twitter, have a page on Facebook and can be emailed at info@kodsnack.se if you want to write longer. We read everything we receive.

If you enjoy Kodsnack we would love a review in iTunes! You can also support the podcast by buying us a coffee (or two!) through Ko-fi.

Links Øredev 2018 Lisette Sutherland Collaboration superpowers Jurgen Appelo?s management 3.0 team Collaboration superpowers podcast Work together anywhere - Lisette?s book Remote.co Red hat Øredev 2018 featured several talks on biohacking Zoom Blue jeans Hangouts Beampro Kubi Managing distributed teams and How to be a high performing distributed agile team - Lisette?s talks Treadmill desk Titles If you acutally manage a remote team When you actually deal with conflict It?s good to keep grounded Remote workers are not lazy If they?re lazy at home they?re lazy in the office It must be working No one right way A personality thing, not a tools thing Real presence in the room Our Faraday cage conference room You want to have the Star trek experience Tech gets in the way Something always happens How do you experiment in small steps Some chaos is good Day prisons I just lost my home office The alignment is always difficult Sometimes alone, sometimes in person No more day prisons
2019-07-16
Länk till avsnitt

Kodsnack 320 - Jobba i en statiskt allokerad array, med Björn Sperber

Fredrik snackar ljud i webbläsare med Björn Sperber, utvecklare på Soundtrap. Soundtrap bygger en hel ljudstudio direkt i molnet och webbläsaren. Det blir snack om webbläsarnas API:er för ljud och vad man faktiskt kan göra med dem, men också hur det är att använda webbläsarens möjligheter så mycket att man ligger i framkant och då och då behöver bidra med patchar till Webkit för att få saker riktigt bra. Det blir också lite snack om bland annat Dart, ett språk som inte varit i ropet på ett tag men ändå kan vara till nytta och nöje. Nytta med Webassembly avhandlas också, och hur man kan slippa sophanteringen som följer med Javascripts minneshantering i webbläsaren.

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna recensera oss i iTunes! Du kan också stödja podden genom att ge oss en kaffe (eller två!) på Ko-fi.

Länkar Björn Sperber Soundtrap DAW - digital audio workstation Reaper Hindenburg Web audio-standarden ID3-standarden SYLT-texten i ID3 är stycke 4.9 Auto-tune Web workers Audioworklet Webrtc API:er för medieenhter Web audio-demon Webassembly Emscripten Webassembly-debuggande i Firefox och andra webbläsare Microsoft flyttar Edge från egen webbläsarmotor till Chromium Audio hijack Dart Kotlin Flutter Björn på Github Björns Github-repo för funktionell programmering i Dart Google labs demon med Web audio Titlar Ljudalstring i största allmänhet Funka på dyra Macar och billiga Chromebooks Gott om möjligheter att få in ljud Brottas med browsers Långsamma processer Jobba i en statiskt allokerad array Jag tror ingen vill koda så
2019-07-09
Länk till avsnitt

Kodsnack 319 - Positiva förändringar i våra liv

Tobias och Fredrik börjar med att stort tacka alla som gett pengar till Kodsnack. Via tjänsten Ko-fi kan du numera ge Kodsnack en slant som uppmuntran, uppdelat på naturliga enheten kaffekoppar. Pengarna går till att börja med direkt till att täcka våra poddhotellkostnader, blir det sedan mer pengar över vill vi använda dem till att göra podden ännu bättre. Tack vare donationerna har Fredrik också kunnat skaffa en ny mikrofon när den gamla lade av

Sedan blir det lite Microsoftuppföljning - Microsofts nya terminal finns ute i förhandsversion. Tobias kör och har åsikter. Windows subsystem för Linux i version 2 är också tillgänglig, och Tobias är nöjd. Vi diskuterar också varför Microsoft lägger så mycket energi på WSL och varför man ska använda det istället för att köra ?riktig? Linux.

Efter Microsoft kommer tangentbordssnack! Tobias uppgraderade till ett nytt 40%-tangentbord och sålde Fredrik sitt gamla. Fredrik har fått allt, utom själva knapparna, så snart blir det anpassande av layouter i C och omlärning till ortolinjäritet även i Göteborg. Tobias berättar också lite om hur det brukar funka att köpa specialtangentbord, specialknappar och liknande. USB-C och allt som kan förvirra med den kontakten och standarden dyker också upp.

Sist men inte minst har Fredrik löst en bugg i Podcast chapters som berodde på olika precision i olika ramverk för medieuppspelning.

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna recensera oss i iTunes! Du kan också stödja podden genom att ge oss en kaffe (eller två!) på Ko-fi.

Länkar Tack för allt kaffe på Ko-fi! Røde NT USB - Fredriks nya donationsbetalade mikrofon Røde podcaster - Fredriks tidigare mikrofon Blue yeti Microsofts nya terminal Windows insider Cmder Fira code Catalina - årets version av Macos Visual studio code remote Systemåterställning i Windows Windows subsystem för Linux KBD4X Planck EZ Tobias 40%-tangentbordslayout Big bang SA Vilebloom-tangenterna QMK-firmwaren Standardlayouten för Planck-tangentbord Jack Humbert Kailh-switchar Vortek pok3r Cherry MX blue Podcast chapters AVAudioPlayer AVPlayer Variabel och konstant bitrate Marco Arment har kartlagt - och buggrapporterat - problemen med variabel bitrate i IOS och Macos Sponsringsinformation på kodsnack.se Titlar Koffeinbristen är låg Positiva förändringar i våra liv I stort sett som att du kör native Linux En annan pysselnivå Driva Linux själv En hel del switchar Antingen ondskefullt eller holländskt Lokala varianter i USB-C
2019-07-02
Länk till avsnitt

Kodsnack 318 - Do not disturb for four years, with Heather Wilde

Recorded at Devsum 2019, Kristoffer and Fredrik talk burnout and more with Heather Wilde. Sometimes you really need the right kind of abrasive person in your life, or keep being that annoying friend to someone else. Heather shares some of her own experiences with burnout, breaking free from notifications, and tips for dealing with stress. Spoiler: it doesn?t have to be yoga!

Last but not least, Heather tells us a bit about Antarcticonf, the conference at the end of the world.

Thank you Cloudnet for sponsoring our VPS!

Comments, questions or tips? We are @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig and @bjoreman on Twitter, have a page on Facebook and can be emailed at info@kodsnack.se if you want to write longer. We read everything we receive.

If you enjoy Kodsnack we would love a review in iTunes! You can also support the podcast by buying us a coffee (or two!) through Ko-fi.

Links Devsum 2019 Heather Wilde Keep yourself alive: stopping the effects of burnout - Heather?s talk, Devoxx version Antarcticonf Support us through Ko-fi! The drama triangle - victim, bully or persecutor, rescuer Fight or flight Screen time Evernote Chron X Roceteer The Challenger disaster Beat saber Tetris effect Two dots Linuxconf Australia Shawn Wildermuth Hello world Titles Based on the stress-level of the crowd The more important skill My team was very concerned Your brain is so happy (My phone on) do not disturb for four years The bully becomes the victim My average is three hours per week What they feel is urgent is not urgent at all Google will read through it Follow your urges We need to interfere here Keep knocking on their door Keep being that annoying friend The paranoia of the remote worker We were on the same boat When your parent dies, it?s a thing Clinical signs of burnout It?s not yoga
2019-06-25
Länk till avsnitt

Kodsnack 317 - Härdad körtid

Tobias och Fredrik börjar med att stort tacka alla som gett pengar till Kodsnack. Via tjänsten Ko-fi kan du numera ge Kodsnack en slant som uppmuntran, uppdelat på den naturliga enheten kaffekoppar. Pengarna går till att börja med direkt till att täcka våra poddhotellkostnader, blir det sedan mer pengar över vill vi använda dem till att göra podden ännu bättre.

Sedan snackar vi WWDC - Apples årliga utvecklarkonferens - och hur dess nyheter påverkat Tobias vardag. Apple höjer säkerheten för användare genom att kräva notarisering av appar, och det var inte helt enkelt att få ihop med Tobias och Plex högst automatiserade byggflöde.

Efter det blir det lite oväntat ännu mer Macutveckling: Fredrik berättar om appen Podcast chapters, vad den gör, hur det kommer sig att han numera driver appens utveckling, och en del om alla roliga fallgropar och problem som finns med att tolka metadata i MP3-filer på bitnivå.

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna recensera oss i iTunes! Du kan också stödja podden genom att ge oss en kaffe (eller två!) på Ko-fi.

Länkar WWDC Nya Mac pro Swiftui Catalyst Rxswift React John Sundell och hans tweet Flutter Toot! Dag Ågren Catalina - 2019 års version av Macos Sidecar Gatekeeper Notarisering altool Hardened runtime Podcast chapters Thomas Pritchard - som utvecklade Podcast chapters från början ID3-standarden Taglib Eyed3 Mutagen - annat ID3-bibliotek för Python AVFoundation-ramverket MNAVChapters Castro Forecast Tobias ID3-parser XMMS Titlar Tunga näsgångar Tre år av hosting Knappt värd för en utvecklare att köpa 40000 för åtta cores En community-workaround Härdad körtid Specen är inte purfärsk Flera olika lappade lager Såhär brukar inte support vara
2019-06-18
Länk till avsnitt

Kodsnack 316 - On top of the real world, with Roshan Khan

Fredrik talks VR with Roshan Khan. Why does he think AR will get accepted quicker even though he considers VR the more exciting area? We also discuss where exciting things are happening that you may not think of - like travel, education, medical training, and car sales. Responsiveness and content quality - big factors for great VR.

Thank you Cloudnet for sponsoring our VPS!

Comments, questions or tips? We are @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig and @bjoreman on Twitter, have a page on Facebook and can be emailed at info@kodsnack.se if you want to write longer. We read everything we receive.

If you enjoy Kodsnack we would love a review in iTunes! You can also support the podcast by buying us a coffee (or two!) through Ko-fi.

Links Øredev 2018 Roshan Khan Roshan?s presentation unfortunately seems to be unavailable Hinnts consultancy services ko-fi.com/kodsnack - Give us a coffee if you want to support the podcast! Overcast Grace Hopper celebration India Blockchain PSVR Daydream XR - extended reality AR - augmented reality Mixed reality - MR Hololens 6 degrees of freedom Google Cardboard Oculus rift HTC vive Volkswagen digital reality hub A380 UI UX Kinect Hololens 2 ARkit Titles Everybody wants to make a difference On top of the real world That?s the new reality The virtual is the new reality Directly in the line of creativity If I lean forward nothing happens My world is broken High-end content Get used to it! Prepare! It?s all ruins!
2019-06-11
Länk till avsnitt

Kodsnack 315 - Terminalen: en stor grej

Tobias och Fredrik snackar om att du nu kan ge en kaffe till Kodsnack. Via tjänsten Ko-fi kan du numera ge Kodsnack en slant som uppmuntran, uppdelat på den naturliga enheten kaffekoppar. Pengarna går till att börja med direkt till att täcka våra poddhotellkostnader, blir det sedan mer pengar över vill vi använda dem till att göra podden ännu bättre.

Sedan snackar vi nyheter från Microsofts konferens Build. Först dyker vi in i nyheten att Microsoft släpper en ny terminal för Windows, sedan blir det glädje över uppdateringarna i nästa version av Windows Linuxsubsystem. Linuxkärna levererad via Windows update - såg någon det komma för ett par år sedan? Sist men inte minst snackar vi lite om Visual studio codes nya stöd för redigering på andra maskiner och det tråkiga i att världen tappar webbläsarmotorer när Edge växlar till Chromium.

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna recensera oss i iTunes! Du kan också stödja podden genom att ge oss en kaffe (eller två!) på Ko-fi.

Länkar Liseberg Universeum Ko-fi Ge Kodsnack en kaffe via Ko-fi Libsyn Patreon Sponsra Kodsnack! Microsoft build Googles IO-keynote Microsoft släpper ny terminal ?Reklamfilmen? för terminalen CMDer Terminalen på Github Windows subsystem for Linux WSL 2 Ext4 Visual studio codes remote-plugin SSHFS Microsofts remote editing-lösning Visual studio code insiders REST Edge finns för Mac och bygger på Chromium Firefox developer edition Titlar Halva veckan ledig Regnet säger att det kommer att regna Hipsterkaffe Blandad mängd energi Så många kaffe du vill Ni får podcasten Ni som är våra största fans Microsoft är ett annat Microsoft Det här är ett nytt Microsoft Terminalen: en stor grej 100% kompatibilitet är vad de utlovar Det handlar ju ändå om emulering En kontainerliknande virtuell maskin Framtiden för Windowskärnan En intressant approach En kaffe var
2019-06-04
Länk till avsnitt

Kodsnack 314 - Krympning på köpet, med Oskar Wickström

Fredrik snackar med Oskar Wickström om varför man skriver ett eget videoredigeringsprogram i Haskell, och hur man testar det med hjälp av egenskapsbaserad testning. Samt en hel del annat, som hur Oskar jobbar när han spelar in screencasts.

Avsnittet sponsras av Prevas, som söker dig som är intresserad av att jobba med industriell IT, integrationer mot robotar och andra rejäla grejer. Läs mer på prevas.se!

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna recensera oss i iTunes!

Länkar Oskar Wickström på Twitter, webben, och på Github Symbiont Haskell Haskell at work - Oskars screencasts om Haskell Komposition - Oskars videoredigeringsprogram skrivet i Haskell Gary Berhardt Kdenlive FFmpeg filter_complex Gstreamer GTK Gstreamer editing services Pitivi Motor för Haskell Sidoeffekt State machine Prevas - veckans sponsor Industriell IT Egenskapsbaserad testning Oskars artiklar om egenskapsbaserad testning av Komposition Hedgehog Att välja egenskaper för egenskapsbaserad testning Dependency injection Inlägget om undo och redo är inte ute än Quickcheck Hypothesis Property-based testing with Proper, Erlang, and Elixir - den ganska nya boken om egenskapsbaserad testning John Hughes Scalatest och Scalacheck är två ramverk som stödjer egenskapsbaserad testning i Scala Titlar Mitt största yak shaving-projekt Ett gigantiskt FFmpeg-kommando Ett slumpmässigt starttillstånd Minsta fallerande testfallet Krympning på köpet Smutsig domänkod
2019-05-28
Länk till avsnitt

Kodsnack 313 - Flygande mjukvara, med Frans Bergquist

Fredrik snackar med Frans Bergquist om flygande mjukvara. Koden som finns i ett genomsnittligt trafikflygplan, eller den man hittar i ett JAS för den delen, har lyckligtvis något andra och högre krav på sig än sakerna vi slänger ihop i Node på vardagarna. Frans ger oss en liten inblick i säkerhetsnivåer, realtidsoperativsystem, och kodgranskningar på en helt annan nivå än den de flesta av oss är vana vid.

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna recensera oss i iTunes!

Länkar Frans Bergquist Boeing 737-krascherna Säkerhetsnivåerna för mjukvara DAL RTC-D178C CPU:er för satelliter och annat kul MCDC - Modified condition/decision coverage ARINC 653 Dynamiskt minne - inget för hårda realtidssystem RAD750 - en strålningshärdad processor Poddtips från Frans: Radiolab-avsnitt om kosmisk strålning Titlar Flygande mjukvara Vardagsmjukvara nere på marken Mjukvara går inte sönder Från A till E Vi flyger på lite högre nivå Enkelt och litet, det är framgångssagan Spela upp en DVD-film på fem minuter Det hårda realtidsproblemet Ingen poäng att lämna tillbaka resurser I det hårda systemet Varje mjukvarukomponent har sin egen tid En jättedålig idé i ett hårt realtidssystem
2019-05-21
Länk till avsnitt

Kodsnack 312 - I den hundradimensionella rymden kan ingen höra dig skrika, med Paul Dreik

Tobias snackar med Paul Dreik om fuzzing - att att hitta fel i sitt program genom att bombardera det med oväntad data. Det är inte bara nyttigt för bufferöversvämningar i C++-program. Om ditt program är av den sällsynta typen som tar input från omvärlden är fuzzing definitivt ett verktyg du kan ha nytta av! Paul berättar vad fuzzing är, varför man har nytta av det och vilka verktyg man kan tänkas vilja använda.

Har någon lyssnare erfarenhet av att fuzza Java? Paul vill höra hur det är!

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna recensera oss i iTunes!

Länkar Fuzzing Stockholm C++-meetupen Meetup-tillfället där Tobias och Paul pratade Paul Dreiks webbplats, Twitter och företag Pauls presentationsbilder och video AFL Sandbox escapes i Chrome Patricia Aas presentationer grep cat sort Hur fuzzing började libfuzzer bdecode - funktion för libtorrent skriven av Arvid Nordberg Valgrind Statisk analys Integer overflow Libxml2 AFL QEMU mode Differentiell fuzzning Guido Vranken håller på med differentiell fuzzning med bignumbibliotek som körs mot varandra Pauls presentation, igen och video Konstiga bilder som en fuzzer har genererat Titlar Varför kan du så mycket om fuzzing? Ett skal i säkerhetslöken Då var fuzzningen född I den hundradimensionella rymden kan ingen höra dig skrika Alla program som tar input behöver lite fuzzing Input som kraschar ditt program Vara så himla känslig man bara kan Oj, vi läste minnet fel Bisarra corner cases
2019-05-14
Länk till avsnitt

Kodsnack 311 - 70% underhållning, 30% utbildning, med Chris Klug

Fredrik snackar med Chris Klug om Devsum, konferenspresentationer och att ta teknisk timeout. Vi pratar också om att stå lagom långt från flödet av nyheter i branschen och kanske spara en hel del tid genom att plocka upp de nyheter som är relevanta när man hamnar i ett sammanhang där de passar istället för att försöka hålla koll på varandra ramverk som flyter förbi i strömmen. Vi pratar lite om patterns, hur de utvecklats eller ej genom åren. Testskepsis och pragmatism diskuteras, för den som oftare hoppar mellan olika projekt och har andra behov av att kunna sätta sig in i saker med standardiserade lösningar som går att växa i.

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna recensera oss i iTunes!

Länkar Chris Klug Avsnitt 270 - förra gången Chris var med i Kodsnack Devsum 2019 Visual studio code Microsoft Build-konferensen 2019 Microsoft MVP Microsoft RD - regional director Chris jobbar numera på Active solution .NET core ICQ MSN messenger Design patterns Gang of four-boken CQRS Strategy pattern Repository pattern Domain-driven design av Eric Evans Singleton pattern Borg singleton-pattern i Python Artikeln Fredrik sprang på om patterns i Javascript Swift Typescript Tess Fernandez Lisp Mockramverk Visual basic 6 Hur får man igång VB 6 på en modern dator? Winforms Hela programmet för Devsum 2019 Tess Fernandez presentation Dan Wahlin - snackar Docker och Angular Paul Stack - en av Chris favorittalare NDC SOLID-principerna Julie Lerman Entity framework Jonathan Mills Jeff Strauss Nuget Cecilia Wirén Anders Abel Alan Smith Dylan Beattie Dylan på Youtube Johan Lindfors Jon Galloway Miguel Castro Oren Novotny Rob Ashton Robs café på Tinder Titlar Det viktigaste är faktiskt jag själv Skönt att bara stänga av Lite för långt för att göra absolut ingenting Den klassiska meddelandestressen Det är otypat, så vad skulle kunna gå fel? Python med en C#-hjärna Med min objektorienterade C#-hjärna Världen rullar på riktigt gammal kod Så länge man är passionerad Ms. Entity framework 70% underhållning, 30% utbildning Jag och min hobby
2019-05-07
Länk till avsnitt

Kodsnack 310 - Du är här för att lära dig, med Cecilia Borg

Tobias snackar med Cecilia Borg, VD på Citerus. Diskussionen handlar bland annat om kvinnofällor, könsfördelning i IT-branschen, om man saknar kodande som VD. Och kanske viktigast av allt: vad vi alla kan göra för att hjälpa till att åtgärda alla snedheter och avsaknaden av mångfald.

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna recensera oss i iTunes!

Länkar Citerus Cecilia Borg Tidigare snack med Cecilia - avsnitt 168 från Devops summit och video från Techworld summit Hem-PC Visual basic Pascal AUTOEXEC.BAT Stack overflows undersökning Openjdk King Looklet Stockholms C++-meetup Åsa Bredin - utvecklingschef på King Hello world-lägren Hidden figures Citerus nyhetsbrev Titlar Agil transformation Lärarna var ju lite efter Två stora kvinnofällor Om man inte har mångfald i en grupp En ganska stor lutning mot män En viss typ av man Problem i hela kedjan Jag kan inte se mig själv i den här rollen En kulturförändring Det finns nötter i alla företag Du är här för att lära dig Jag vill inte jobba i ett företag där man inte ens försöker Rekrytera mångfald
2019-04-30
Länk till avsnitt

Kodsnack 309 - Vilken utvecklartyp anser du att du är?

Kristoffer och Tobias snackar till att börja med om delade kontorsutrymmen - coworking spaces som de säger Utrikes - Tobias har börjat sitta på ett i Gävle och Kristoffer känner ett lite större sug efter sin flytt till storstan.

Sedan snackar vi om Stack overflows årliga enkät, och begreppet frontendutvecklare. Vad är frontend, vad är fullstack och vad är backend? Vi får också med populära språk, och därmed också en diskussion av vad populariteten egentligen betyder. Har man mätt rätt sak, eller är det bara så att C++-utvecklare har fler frågor?

Sist några frågor till Kristoffer, eftersom han missade QA-avsnittet. Hur började han koda? Vad är det bästa/sämsta/mesta som hänt av att han varit med i Kodsnack? Vem är hans drömgäst i podden? Kan vi få höra Kristoffer prata mer om Rust? Vad är utmaningarna med Kristoffers jobb? Och vilken är hans största bugg eller tabbe?

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna recensera oss i iTunes!

Länkar Dospace i Gävle Café & co Teknikparken Stack overflows årliga utvecklarundersökning TIOBE-indexet Bash Ruby on rails DHH demar Ruby för första gången Rust Typescript Kotlin Webassembly Swift VBA - Visual basic for applications Objective-C Assembler Erlang Clojure Scala Go 306 - Vårt frågor-och-svar-avsnitt Ergodox Emacs GNOME Nixos I3 Tmux Vim Foss-north Kristoffers Lisp-presentation, del ett Kristoffers Lisp-presentation, del två - versionen från Foss-north Richard Stallman Phyllis Fox Margret Hamilton Chris Lattner Linus Torvalds Bryan Cantrill Summer of Rust Is it time to rewrite the operating system in Rust? RPM Cargo Coldwood Titlar I samma rum som Kristoffer Lite mer ensamt nu när jag flyttat in till stan Jag har suttit här en månad När vi startar Kodsnack AB Gubbdagis Offra en get till GNU Offra inga getter tack Vilken utvecklartyp anser du att du är? Jag är absolut inte backend Lättare att komma in via frontend Folk som använder Python har väldigt mycket frågor Folk gillar verkligen att koda i Python Varför skulle man frukta Erlang? Vilket språk är typiskt förstaspråk Innan Ergodox kom in i mitt liv Jag byter tangentbordslayout ungefär två gånger om dagen Det här är ett missbruk Suse säljer tillförlitlighet
2019-04-23
Länk till avsnitt

Kodsnack 308 - An infinite amount of monitors and windows, with Az Balabanian

Fredrik talks VR with Az Balabanian. Az is director of photogrammetry at Realities.io, likes flying cameras and hosts the excellent Research VR podcast. We cover how VR is coming along, how it has evolved since 2016, and what exciting things are happening right now. We also discuss how you might get started with VR, as a developer or otherwise, how Az and other do exciting work in VR, and some of the interesting ethical questions being raised. Hopefully we won?t make all the mistakes of social networks again in VR.

Thank you Cloudnet for sponsoring our VPS!

Comments, questions or tips? We are @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig and @bjoreman on Twitter, have a page on Facebook and can be emailed at info@kodsnack.se if you want to write longer. We read everything we receive.

If you enjoy Kodsnack we would love a review in iTunes!

Links Az Balabanian Realities.io Research VR podcast Øredev 2018 Cognitive scence Oculus rift HTC Vive Playstation VR Bigscreen VR Virtual desktop VR VR chat Beat saber Research VR episode on Beat saber, featuring one of the developers Oculus quest DDR - Dance dance revolution Guitar hero Beat saber modding website and Discord Foveated rendering Magic leap CES 2019 Holoride Research VR had a interesting episode about in-flight VR Ready player one Wacom tablets Zbrush Goro Fujita Google cardboard Windows mixed reality The Joe Rogan experience Photogrammetry Fovea Tobii The Arab spring VRTK SLAM Az on Youtube Samsung odyssey Upload VR Road to VR VR scout Az? Øredev 2018 presentations Titles The signs and designs of virtual reality What VR was, what it is right now and what it will be The peak of the hype of VR The empathy machine Lesser platforms A massively serious workout Huge incremental progress happening Perceptual hacks Show intent to the app Not just for Beat saber at home Fractal worlds I eat in VR An infinite amount of monitors and windows A hack of your perceputal system It only takes five years
2019-04-16
Länk till avsnitt

Kodsnack 307 - Patiens i grupp

Amanda gästar podden igen! Vi snackar om vad som hänt sedan sist. Bland annat Amandas erfarenheter av att införa nya arbetsmetodiker. Att komma in i nya saker och börja känna sig som Javaprogrammerare. Att växla uppdrag och anpassa sig till ett nytt team. Att känna sig bekväm med förändringar. Och så Amandas nya uppdrag, som innefattar Android för TV och Kotlin. Plus en utläggning från Tobias om problemen med Groovy. Som avslutning lite om anställningsintervjuer.

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna recensera oss i iTunes!

Länkar Amanda Galaxy trucker Pandemic Dead of winter Foss-north Johan Thelin Foss-gbg OSCON Foss-norths communitydag KDE GNOME Avengers: endgame Kodsnack 272 - Förra avsnittet Amanda var med i Kafka Rabbitmq DSL - Domain-specific language Kafka streams Kotlin Antonio Leiva Swift Scala Groovy POJO - Plain old Java object Jenkins Gradle Titlar Jag är tom på insidan Kaffebalansen är fel i blodet Patiens i grupp Jag vill ju vinna Alla vann, utom jag Tryck på alla knappar tills något bra händer Nu är jag Javaprogrammerare Om inte jag gör någonting så händer ingenting Kotlinprofet Mina pipelines är ganska mycket kod Ett bra försök på en dålig idé Den gamla kära stressen
2019-04-09
Länk till avsnitt

Kodsnack 306 - Fråga Kodsnack

Tobias och Fredrik svarar på frågor, era frågor närmare bestämt. Vi samlade frågor via Slack, mejl och Twitter, och vi tar gärna ännu fler framöver! Vi diskuterar allt från hur vi blev programmerare, vad vi tycker om mjukvara som tjänst, kod vi är nöjda och missnöjda med, böcker vi lärt oss mycket av, drömgäster och annat spännande Kodsanck lett till och ganska mycket mer.

Det lär bli fler frågeavsnitt framöver, så fortsätt skicka in dem! Tack för att ni lyssnar, och frågar!

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna recensera oss i iTunes!

Länkar Informatik Professional Javascript for web developers, av Nicholas Zakas Qbasic Git Bitkeeper Inbox by Gmail 1password Daniel Friedman The little schemer Øredev Tobias och Amanda på Techworld med Cecilia Borg och Iris Classon Chris Lattner Hans Wennborg JF Bastien Avsnittet med Joe Armstrong Margret Hamilton Fredriks lilla länkskript Websockets Long poll ES6 - en av Javascripts revisioner som införde mycket modernare syntax och syntaktiskt socker Tobias blogginlägg om Plex byggarkitektur Titlar Fråga Kodsnack En Intelbaserad gammal hink Brinnande IT-bubbla Det är inte så min hjärna funkar När jag tar på mig en ny prenumeration Saker som jag inte har i mig att bry mig om En multibugg Hade det varit coolt att ha Bjarne i podden? Intressant silvertejpslogik Lappa en designmiss Lika förvirrat som min hjärna Betala lägre skatt och få bättre väder
2019-04-02
Länk till avsnitt

Kodsnack 305 - Så mycket för ett minustecken

Tobias och Fredrik snackar om några av Tobias senaste äventyr. Först och främst ett tack till alla som dök upp på pidagen och hängde med när Tobias snackade byggsystem och annat intilliggande. Videon finns ute nu! Sedan blir det, på klassiskt vis, både buggar och hårdvara. Tobias berättar om jakten på en märklig krasch på Windows, och om en episk felsökning av en splitter nygammal Mac pro av 2013 års modell. Spoiler för nervösa: båda äventyren slutar lyckligt. Vad tycker du om exceptions och hur man ska använda dem?

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna recensera oss i iTunes!

Länkar Riding shotgun - som de säger på engelska Stockholm Cpp Harald Achitz - eminent arrangör av Stockholm Cpp Foo café Tobias presentation Swampup Conan Breakpad Chromium Crashpad Sqlite SOCI - ?The C++ database access library? Kasta inte exceptions från destruktorn implicitNoexcept- Mac pro anno 2013 Fusion drive - Apples lösning där en snurrande disk och en SSD hanteras som en lagringsenhet Geekbench Intel power gadget ECC-minne Foss-north Community-dagen! Knacka Rust, någon? Kodsnacks tvåveckorsspelsylt är tillbaka! Fancade Titlar Jag rider hagelbössa Lite mer Clang och lite mindre Conan Du är i en process som redan fått ett minnesfel Ett kaninhål som vi aldrig riktigt kom ur En av våra heroiska testare Om du är i en C++11-runtime Så mycket för ett minustecken Felhanteringsflaggor blir ofta mer rätt Try-catch-ignore En hatkärlek till exceptions Jag fick ett fint paket För alla pengar i hela världen Vi skulle kunna skicka den till datacentret Skulle du kunna använda tolv cores? Fyra cores och några år senare Jag börjar ifrågasätta hela mitt liv Dubbelt så snabb på åtta år Bara 20000 som fattas Den jobbade övertid Hur lång tid ett mjukvaruprojekt ska ta
2019-03-26
Länk till avsnitt

Kodsnack 304 - Om man väger sin potatis nära potatisen

Fredrik snackar med Elin Romare om AI i praktiken, kunskapsspridning, AI-etik och konferensen GAIA som hålls för andra året i Göteborg 9 april. GAIA började som en meetup för att hjälpa alla de (oväntat många) som sitter och jobbar med AI på kammaren eller kontoret och inte vet att det finns fler i närheten att utbyta erfarenheter med. Vi pratar om att bygga första modellen, och om risken att vara nöjd med den och anpassa allting runtomkring efter modellen. Vi kommer också in på större saker som när tekniken kommer ut i samhället, från roliga detaljer på ICA till etiska aspekter i bilar och rättsliga processer. Och givetvis en del om konferensen, vad som var hett förra året och vad som hänt sedan dess.

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna recensera oss i iTunes!

Länkar AI GAIA - gruppen och konferensen Elin Romare Recorded future Machine learning Statistisk signifikans GAIA på Meetup Cocoaheads Göteborg - gruppen Fredrik var med och startade WAVR Tensorflow Generative adverserial networks CNN - Convolutional neural network Köp biljetter till GAIA 2019! Asymptoptisk kurva Hyperparametrar Björn Mattsson Daniel Persson ska prata quantum deep learning Titlar Alla satt lite på sitt eget hörn Så fort man inte jobbar med bild Fokuserade på bild Han var hela deras machine learning-avdelning Vi vet knappt hur vi ska ställa frågan En modell, som gör någonting Den är ju skräp som modell De flesta problem ändras Någonting rätt så barnsligt med hela området Om man väger sin potatis nära potatisen Om jag väger potatisen längre bort När samhället är skevt Den replikerar ju samhället, och förstärker det Ett dataset som perfekt representerar samhället Om ens data inte reflekterar verkligheten Människan behöver göra ett val i sin modell En traktor ovanpå pandan Så fort vi kan tolka data Det är inte en panda Man kan inte ha all data i hela världen Min värld är inte punktformad i vakuum
2019-03-19
Länk till avsnitt

Kodsnack 303 - En teoretisk praktisk person

Fredrik och Kristoffer snackar. Kristoffer har lyssnat ikapp på avsnitt, och skaffat sig ett Ergodox. Sedan gäller bara att få tid att hitta en bra layout och lära sig densamma. I veckans Mastodonsektion rekommenderar Fredrik starkt appen Toot! för IOS och Kristoffer överväger att använda If this then that, även om det av någon anledning känns motigt.

Sedan snackar vi om The soul of a new machine, en bok vi ännu inte läst mer än ett par sidor i men redan fascineras av. Kristoffer berättar varifrån han fått rekommendationen och om flera andra intressanta personer som ledde honom dit. Det blir många tips på intressanta saker Bryan Cantrill presenterat. Alla hans presentationer, faktiskt.

Kristoffer rekommenderar också att snöa in på timmerhus och beskriver dem som mjukvaruutveckling i ultrarapid.

Som avslutning snackar vi om Devsum och Foss north, två trevliga konferenser vi ska delta i!

Devsum infaller 23-24 maj, har sex olika spår och 70 talare som snackar om något för alla. Scott Hanselman håller i en keynote, det snackas Javascripts läskiga sidor, AI för alla, IOT-lösningar och mycket mer! Fredrik vill redan se fler tal än han rimligen kommer att hinna med. Dessutom finns givetvis alla trevliga deltagare att snacka med, både mallan talen och på minglet och festandet på kvällen 23 maj. Kom och säg hej!

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna recensera oss i iTunes!

Länkar Bartosz Milevski, och vårt snack med densamme Daniel Lebrero och vårt snack med honom Ergodoxavsnittet Syncthing Ergodox onlinekonfigurator för tangentbord Princess bride Category theory for programmers Kategoriteori Simon Peyton Jones Das keyboard - en senare generation av det Fredrik har Vortex pok3r Toot! - Fredriks favoritapp för Mastodon på IOS Dag Ågren The unarchiver - utvecklas inte längre av Dag If this then that The soul of a new machine Jezz Frazelle och hennes inlägg om The soul of a new machine Bryan Cantrill PDP Tom West Bryan Cantrills post om The soul of a new machine Show stopper! - boken om utvecklingen av Windows NT. Tack Fredrik Broman! Dealers of lightning Windows NT Second-system syndrome Where wizards stay up late Sun microsystems Minix Solaris Dtrace Illumos Rust Summer of Rust Joyent Node AVL-träd B-träd Is it time to rewrite the operating system in Rust? James Mickens Jezz keynote från Linuxconf AU Zones i Solaris Jails i BSD Liggtimmerhus Dalaknuten Kärnvirke eller kärnved Devsum - vi kommer dit! Foss north - vi kommer dit också! Daniel Stenberg Curl Claes Jakobsson Tech day by Init Botanist - Claes vattningsmaskin Let?s LISP like it?s 1959 Svgbob Rob Ashton Scott Hanselman - keynotepratar på Foss-north Jonathan Mills - Javascript?s scary side Chris Klug Titlar Jag köpte hans Ergodox Framför mig, bakom mitt vanliga tangentbord Bättre rent handmekaniskt En hel värld av tangenter Det finns bara en och den gillar ingen Om det här är semester, vad gör han då på jobbet? Jag rekommenderar alla hans presentationer Det kanske finns andra som också kan skriva C En teoretisk praktisk person Mjukvaruutveckling i ultrarapid Liggtimmerhusevangelist En naiv knut i hörnet Dalaknuten är lite lätt vinklad utåt Om inte annat så för kaffet Om inte annat för kaffet
2019-03-12
Länk till avsnitt

Kodsnack 302 - Någon har lagt tonfisk på kakan

Fredrik och Kristoffer snackar trasiga, halvtrasiga eller allmänt operfekta saker. Vi börjar med drömmen om USB eller USB-C: en enda sladd att koppla in som kan leda till alla upptänkliga former av svårspårade problem och ostadigheter. Kristoffer är sugen på en ? petskärm ? beröringsskärm ? pulpetskärm? Sedan kommer vi in på vad som för Kristoffer skaver med Linuxskrivbordshanteraren GNOME, projekt som gör bra saker på dåliga sätt och hur man kan gilla dem ändå. Trots allt det är Linux ändå operativsystemet för Kristoffer. Man kan uppskatta både en Tesla och en hembyggd bil. Och så lite Mastodon på slutet, ett system där vi finns och som vi hoppas kan bli några snäpp större än vad det är idag.

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna recensera oss i iTunes!

Länkar Thinkvision-skärmar Lenovo Surface studio I3 GNOME Thunderbolt EGPU - externt grafikkort KDE GTK GIMP QT Tiling window manager - kaklande fönsterhanterare Awesome Johan (Thelin) Systemd Initsystem Lennart Poettering Pulse audio Upstart Saltå kvarn Opensuse Networkmanager Wicked Mastodon Fredrik hänger på instansen toot.cafe Amaroq Kristoffer på Mastodon 6510.nu Inbox zero foss-north Titlar En petskärm Någon som pekar genom att ta på saker Beröringsskärmar Pulpetdesign Sträcka mig ut och scrolla Pulpetskärm En soppa utan dess like Lika trasigt som den gamla USB-standarden En abstrakt listträdvy Innan C++ fungerade Mippla med den viktigaste processen i systemet Det har inte hjälpt systemd, eller Lennart GNOME är en stor kaka, och någon har lagt tonfisk på kakan Ett projekt som innehåller allt Det är min bil, jag har byggt den Bra kläder för en bra arbetare Tuta på oss, så tutar vi tillbaka Kristoffer.ninja
2019-03-05
Länk till avsnitt

Kodsnack 301 - Man kommer in, man hittar sitt pris och går vidare, med Simon Nord och Jesper Fehrlund

Fredrik snackar med Simon Nord och Jesper Fehrlund på Prisjakt. Prisjakt är i färd med att sjösätta en helt ny version, och Simon och Jesper berättar om bakgrunden, varför en ny version behövdes och hur den har utvecklats och rullats ut. Samt bland annat hur sökmotorer påverkar ens utrullning, hur man jobbat in A/B-tester i hela applikationen och organisationen, hur det funkar med Graphql mot ett gammalt API (bara bra tack), hur man renderar sina React-komponenter både på klient och server, en massa tips om bibliotek och mycket mer.

Avsnittet sponsras till vår stora glädje återigen av Developers bay - Sveriges främsta agentur och nätverk för IT-specialister som numera finns i både Göteborg och Stockholm! Developers bay hjälper dig som frilansar att hitta intressanta uppdrag, och ger dig ett nätverk av kollegor och trevliga aktiviteter. Surfa in på developersbay.se eller skicka ett mejl till hello@developersbay.se om du vill veta mer! Ett stort tack till Cloudnet som sponsrar vår VPS!

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, @itssotoday och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna recensera oss i iTunes!

Länkar Developers bay - veckans sponsor Jesper Fehrlund Simon Nord React Webpack KPI - key performance indicator Min hembio Google search console Hreflang beta.prisjakt.nu A/B-tester Snack om SEO, del ett och del två, för den som vill höra mer Google optimize Higher-order component React router Dan Abramov har en läsvärd blogg för alla Reactintresserade Isomorfiskt Javascript - ett av uttrycken för att köra samma Javascript på både klient och server Electrode - Walmarts Reactplattform Redux Code splitting James Kyle React-loadable och bloggposten React native Relay Relay modern Above the fold rendering Next.js Graphql Apollo Developers bay - veckans sponsor Avsnittet om att jobba som frilansare hello@developersbay.se - bara att mejla om du vill veta mer Apollos graphql-tools Netflix skippade React på sin allra första sida Polyfills Yarn why Webpack stats Webpack bundle analyzer React helmet React helmet async React helmet har fortfarande problem med asynkronicitet på servern Men det finns en pull request för att fixa det Mobile index Titlar Jag har inte jobbat på Prisjakt i tolv år En PHP-shop sedan allra första början Jag hade precis flyttat till Ängelholm Vi supportar er hur ni vill Hur bygger man ikapp tio års fixande och trixande Man kommer in, man hittar sitt pris och går vidare En rollout i förhållande till Google Lättare att hantera Google Djupgående tester hela vägen Killer-ramverket som löser allt Det kostar ju att bygga en React-applikation Lite tungan rätt i munnen När kan man spotta ur sig en statuskod? React the good parts React the bad parts
2019-02-26
Länk till avsnitt

Kodsnack 300 - Fyra rader med tangenter

Fredrik och Tobias snackar ? tangentbord! Tobias har tagit ytterligare ett steg i sin tangentbordsresa och skaffat ett 40%-tangentbord att använda när han inte är hemma vid sitt Ergodox EZ. Varför gjorde han det, hur funkar det att montera sitt tangentbord när det levereras i bitar likt en IKEA-möbel, och vilka ändringar har han behövt göra för att leva med så få tangenter? Fredrik frågar om allt.

Som avslutning diskuterar vi Gris utan några spoilers, ett underbart spel som Tobias rekommenderade direkt när det släpptes strax före jul. Alla borde spela, det är inte svårt och underbart vackert och stämningsfullt, och finns till de flesta plattformar.

? och så lite, lite Destiny. Det kändes som att lösa en svår bugg eller avsluta en ny finess.

Avsnittet sponsras till vår stora glädje återigen av Developers bay - Sveriges främsta agentur och nätverk för IT-specialister som numera finns i både Göteborg och Stockholm! Developers bay hjälper dig som frilansar att hitta intressanta uppdrag, och ger dig ett nätverk av kollegor och trevliga aktiviteter. Surfa in på developersbay.se eller skicka ett mejl till hello@developersbay.se om du vill veta mer! Ett stort tack till Cloudnet som sponsrar vår VPS!

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, @itssotoday och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna recensera oss i iTunes!

Länkar Developers bay - veckans sponsor Kristoffers presentation från Linuxconf AU Tobias ska snacka på Stockholm CPP Foo café Stockholm Ergodox EZ Ortolinjäritet - varför? Truly ergonomic keyboard Mathias tactile pro QMK 40%-tangentbord Candykeys KBD4X Kailh speed copper - Tobias rekommenderar tyvärr inte MDA Big bang Developers bay - veckans sponsor Avsnittet om att jobba som frilansare hello@developersbay.se - bara att mejla om du vill veta mer Vortex pok3r Arduino Teensy MDA Iris-tangentbordet, delat och vackert Gris Gris soundtrack på Spotify Super meat boy Celeste Berlinist Unity Tobias Youtubekanal Titlar Tillbaka från hobbitland A-raden är förskjuten lite åt höger Ett tangentbord som är rakt Jag har dragit mig för att bygga mitt eget tangentbord Lödmusklerna Fyra rader med tangenter Jag vill inte löda det där Ledande hål Mitt navigationslager Skift på båda sidor av tangentbordet Jag försöker hålla det till fyra lager Jag lyckades konfigurera bort mitt eget flashläge Snyggt på ett inte-trippel-a-sätt Elektroniskt med retroinstrument
2019-02-19
Länk till avsnitt

Kodsnack 299 - Mera FOSS över huvud taget, med Johan Thelin

Fredrik och Kristoffer snackar med Johan Thelin om FOSDEM, federering, bilindustrins omvandlingar, öppen mjukvara och inte minst Foss-north, konferensen kring öppen källkod som Johan arrangerar i Göteborg i april. Vi kommer att var där och tycker såklart att alla ni som lyssnar också borde vara det.

Avsnittet sponsras till vår stora glädje återigen av Developers bay - Sveriges främsta agentur och nätverk för IT-specialister som numera finns i både Göteborg och Stockholm! Developers bay hjälper dig som frilansar att hitta intressanta uppdrag, och ger dig ett nätverk av kollegor och trevliga aktiviteter. Surfa in på developersbay.se eller skicka ett mejl till hello@developersbay.se om du vill veta mer! Ett stort tack till Cloudnet som sponsrar vår VPS!

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, @itssotoday och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna recensera oss i iTunes!

Länkar Developers bay - veckans sponsor Johan Thelin Sportlov Förra avsnittet med Johan Foss-north FOSDEM Linuxconf AU Matrix - ramverk för chattklienter Mastodon Johan på Mastodon Kristoffer på Mastodon Fredrik på Mastodon Tusky - Mastodonklient för Android Amaroq - Mastodonklient för IOS Amarok - musikspelaren i KDE XMPP Minitel Daniel Stenberg - Curls skapare Daniels presentationer på FOSDEM Foss-north och Foss-GBG på Youtube Kuro studio Trolltech The innovator?s dilemma Talk från Structure 2016 av Bryan Cantrill - disruption från teknikvärlden letar sig ut i resten av världen GDPR Intel NUC Nextcloud FSFE - public money public code Öppna data från Göteborgs stad EU:s kaklag Artikel 13 - länkskatt med mera Developers bay - veckans sponsor Avsnittet om att jobba som frilansare hello@developersbay.se - bara att mejla om du vill veta mer FSCONS Jolla Mbed OS RTOS - realtidsoperativsystem Jeremiah Foster Mikael Söderberg Foss-GBG Titlar Fredag innan sportlov Det årliga Foss-north-avsnittet Mera FOSS över huvud taget Man måste alltid göra Bryssel Snöglopp i Bryssel Bottar och bryggor Presidenten kan prata med alla När Nokia hände Vilken slägga man än slår med Hobbyn som tar mer tid än jobbet En konferens som egentligen inte handlar om någonting Fastpriskaffe
2019-02-12
Länk till avsnitt

Kodsnack 298 - Purposeful stumbling, with Woody Zuill

Fredrik talks to Woody Zuill, writer of the book on mob programming, facilitator of happy teams and thoughtful teller of stories. Woody talks about how he and his team discovered mob programming, how it is evolving, how focusing on the good is the way forward, and how he may have aquired his mindset. Recorded on-stage at Øredev 2018.

Thank you Cloudnet for sponsoring our VPS!

Comments, questions or tips? We are @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig and @bjoreman on Twitter, have a page on Facebook and can be emailed at info@kodsnack.se if you want to write longer. We read everything we receive.

If you enjoy Kodsnack we would love a review in iTunes!

Links Øredev 2018 Woody Zuill Mob programming Turn up the good - Woody?s presentation at Øredev 2018 No estimates Test-driven development Hunter industries Llewellyn Falco Pair programming Agile alliance George Dinwddie Ron Jeffries Repenning, N. and J. Sterman: Nobody ever gets credit for solving problems that didn?t happen Horticulture Titles I think of myself as a software developer Trying to make a better work environment I don?t believe we can manage people This time of year seven years ago Purely by accident Sitting and thinking at the keyboard alone One member who?s not there Five or six people programming Opening different doors If you open a door, there?s a good chance somebody will welcome you in Superconnectors One of those connector things Oddly, it is working for us Purposeful stumbling I stopped looking for solutions to problems A habit we need to build I just went ahead and did it I?ll discover stuff if I just try it We follow the path that develops in front of us Your job is very important He was extending trust to me These things are not related A gentle way to think about our lives
2019-02-05
Länk till avsnitt

Kodsnack 297 - Det är spännande med språk, med Henrik Enström

Fredrik snackar programmeringsspråk med Henrik Enström - grundare av Future skill och Software skills. Vi snackar om vilka språk vi arbetat i, vilka vi gillar och hur känslan skiljer mig mellan olika språk. Fredrik gillar fortfarande att leva i Javascript trots alla märkligheter medan Henrik gillar mycket med och i Python. Vi diskuterar också hur mycket omständigheterna under vilka vi kom i kontakt med i ett språk påverkar vad vi tycker om det. Vi kommer även in på automatiska tester och hur mycket nytta de kan tänkas göra i olika sammanhang.

Som bonus: en liten historia om när kompilatorn jobbar mot den som försöker uppmuntra prestandatänk i kodtester.

Ett stort tack till Cloudnet som sponsrar vår VPS!

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, @itssotoday och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna recensera oss i iTunes!

Länkar Henrik Enström Future skill Software skills Henrik var med i Under utveckling och snackade om kodtester COBOL Pascal Eclipse Haskell Brendan Eich - Javascripts skapare Studien typade kontra otypade språk Typescript Pair i Java Stack overflows undersökning - sektionen om språk man gillar och ogillar Jeppesen Unity Xamarin Tupel Clean code Objective-C Swift PHP:s array Perl The leprechauns of software engineering - en kort och intressant bok Skörbjugg Elixir Hack - Facebooks språk HHVM - Facebooks egen virtuella maskin för PHP och Hack Gherkin Kotlin Studien om antal kodrader i olika språk - 50 i Haskell, 500 i C++ Antal Goolge-sökningar efter tutorials i olika språk Titlar Inte så hemskt som det kanske verkar Tydligen för skrämmande Lite för jobbigt att säga fel Inte säga något som inte stämmer till 100% Samma problem fast i olika språk 15% är straffet Man kan göra fel väldigt snabbt Inte någon professor som suttit och kommit på Jag har alltid haft det i relation till Java Inget språk är riktigt dåligt och inget är riktigt bra En fördel för Haskell ?Det beror på? som vi brukar säga Pythonpajas Det är spännande med språk
2019-01-29
Länk till avsnitt

Kodsnack 296 - Den snabbaste Clang du kan få

Tobias berättar för Fredrik om optimering. Optimering av kompilering närmare bestämt. Optimering med och av kompilering med LLVM och Clang för att vara exakt. Nu när Tobias lyckats bygga om hela byggkedjan för Plex visade det sig att det fanns saker att förbättra. Som att kompileringstiderna gick upp, vilket ledde till en rejäl undersökning av att bygga kompilatorer på optimala sätt. Du kan inte bara kompilera din kompilator för snabbast möjliga bygge, du kan kompilera kompilatorn för att bygga just ditt bygge så snabbt som möjligt.

För oss vanliga dödliga är de snabba lärdomarna dessa: den LLVM och Clang du laddar ner från llvm.org är inte de snabbaste du kan få, och thin LTO är något du alltid ska slå på när du bygger med Clang.

Sist ett miniämne: är snabbare matte något för din kodbas? Tobias diskuterar kompileringsflaggan fast-math.

Ett stort tack till Cloudnet som sponsrar vår VPS!

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, @itssotoday och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna recensera oss i iTunes!

Länkar LLVM Clang Link-time optimization Profile-guided optimization Hur delade bibliotek fungerar IR - intermediärrepresentation AST - abstrakt syntaxträd Webkit kompilerade ibland Javascript med LLVM ELF Mach COFF Thin LTO-presentationen LLD Javas hotspot-optimering Cache line FFMPEG fast-math Bygga Clang med PGO Stockholm CPP Linuxconf AU Titlar Nästa steg är att göra allting bättre Den rakt av enklaste kompilationen av Clang Binärsnack Större än bara en fil i taget Gratis snabbare program Passa in i cacheminnet Hinta om hur saker och ting ska se ut Organisera om binären själv Sådant som händer på registernivå Ett profilbygge av mediaservern Vi bygger en sak väldigt ofta Inte någonting som sker under runtime Hur kommer jag att använda den här kompilatorn? Den snabbaste Clang du kan få
2019-01-22
Länk till avsnitt

Kodsnack 295 - Min Threadripper och min spelmaskin

Tobias och Fredrik snackar för första gången på ett bra tag. Som inledning snackar vi om var sjutton hösten och vintern tagit vägen, och lite om vad Fredrik tycker och tänker om det nya kontor hans jobb flyttade in på strax före jul.

Sedan blir det hårdvara för större delen av slanten. Tobias har skaffat ny bärbar jobbdator och berättar allt. Varför skaffade han en ny bärbar, vad var problemet med den tidigare, och vilken dator blev det egentligen? Vi får en del Tobias-tips om att jobba med Windows, specifikt Windows Linuxsubsystem.

Som avslutning några tips på Youtubekanaler.

Ett stort tack till Cloudnet som sponsrar vår VPS!

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, @itssotoday och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna recensera oss i iTunes!

Länkar Tobias Threadripper Skylake Gris Tobias ultrawideskärm Dell XPS 13 Asus Acer Alienware MSI Razer blade 15 Windows subsystem för Linux cmder Visual studio code Remote workspace-modulen för Visual studio code Marvel unlimited HDR Curious droid CGP Grey Kurzgesagt Smarter every day MKBHD Smartphonekameravideon Titlar Vid femton års ålder kommer det att lösa sig Pratlandskapet En fast plats i det tysta landskapet Jag kompilerar väldigt mycket grejer Min Threadripper och min spelmaskin Jag väntade väldigt mycket på min Mac Ett helt okej val Någonting som inte ser ut som en hög plast Min arbetsplats är 85% hemma Hertz över antal pixlar Kreativ på ett annat sätt än vad jag är
2019-01-15
Länk till avsnitt

Kodsnack 294 - The immediate feedback loop, with Dan Lebrero

Fredrik talks to Dan Lebrero, long-time Java developer turned Clojure developer, REPL-user, efficiency-thinker and more.

We discuss the wonders of REPL-driven development, and how it works. Dan opens Fredrik?s eyes somewhat to the possibilities and how they happen. The REPL can complement TDD, and also probably kill test writing for those not completely test infected.

We also discuss finding good tools, learning them, and of course building your own tools. Have you learned Bash as well as it deserves?

Thank you Cloudnet for sponsoring our VPS!

Comments, questions or tips? We are @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig and @bjoreman on Twitter, have a page on Facebook and can be emailed at info@kodsnack.se if you want to write longer. We read everything we receive.

If you enjoy Kodsnack we would love a review in iTunes!

Links Daniel Lebrero Akvo Clojure Lisp Scala DAO - Data access object DTO - Data transfer object Dynamic typing REPL - read-eval-print loop TDD - test-driven development The extreme programming book Dan?s talk about using a REPL Clojurescript Bash Dan?s post and talk about writing tools for yourself Titles I?m just a regular guy Out of desperation I looked at Clojure I remember the day that I gave up on Java It was a very long walk The fastest feedback loop that I know of It?s a long loop The exploration phase Keep modifying your running application You are already done A proper IDE in your dev tools It just happens, and it?s immediate The immediate feedback loop I never misplace a parenthesis I never have to select things by hand I?m not sure what I?m missing Little automation tools for yourself
2019-01-08
Länk till avsnitt

Kodsnack 293 - Kod är bara ett logiskt system, med Dataspaning

Fredrik snackar med Martin Daniel och Henning från podden Dataspaning. Först snackar vi om vilka de är och vad podden går ut på. Det leder över på ljud, vilket råkar vara ämnet för nästa avsnitt av Dataspaning. Utifrån ämnesval kommer vi in på att se på saker ur olika perspektiv och hur mycket det kan ge. Kodsnack kan ha ett perspektiv på nyheter medan en ekonomipodd har ett helt annat och Dataspaning kan ge ett tredje som kopplar samman de två andra. Vi snackar också om programmering som yrke kontra programmering som verktyg i andra arbeten och hur de två världarna kan påverka varandra. Det finns så många därute som inte tänker på sig själva som programmerare och som inte går upp och löser Advent of code varje morgon, men som faktiskt programmerar en stor del av tiden i sitt jobb för att det råkar vara ett verktyg att lösa problem. Vad kan vi som yrkesprogrammerar på det gammaldags snävt definierade sättet lära av alla dem, och vad kan vi lära ut?

Fredrik förundras också över hur saker som lagringsmediepriser påverkat utvecklingen. Tänk om lagring plötsligt blev dyrare igen, vad skulle hända då?

Ett stort tack till Cloudnet som sponsrar vår VPS!

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, @itssotoday och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna recensera oss i iTunes!

Länkar Dataspaning Martin Nordgren Tobii Daniel Constanda Clara financial consulting Henning Hammar Börslabbet Signalbehandling Beräkningsvetenskap Investerarfysikern Edtech Bitcoinavsnittet av Dataspaning Ljudavsnittet av Dataspaning kommer dagen efter att detta avsnitt släpps Soundflower Dirac Bitcoin IT-bubblan Kronförsvaret MATLAB Advent of code Fortran The soul of a new machine Hålkort Feynman Agilt Vattenfall The mythical man-month Oscilloskop Command & conquer Moores lag Är Moores lag slut? Magnetband Dataspaning på Twitter Titlar Data, teknik och företagande Data i allmänhet Förstå världen och hitta vettiga verktyg Bitmynt En bubbla i svenska kronor Teknisk skuld i kvadrat Kod är bara ett logiskt system Läsa hålkort genom att titta på dem Stå och skylla på vattenfall En annan rolig historia från nittiotalet Vi drar en ny sladd
2019-01-01
Länk till avsnitt

Kodsnack 292 - Why would there be a simple solution? with Bartosz Milewski

Fredrik talks to Bartosz Milewski - programmer, writer and creator of mind-expanding presentations - about a wide range of things in the lands between mathematics and programming. Bartosz explains his increasing interest in mathematics, type and category theory and why he thinks mathematics and programming can and are coming closer together.

We eventually get to the topic of Bartosz? talk last year, and perhaps the only way humans can understand things and how that affects what we discover. Perhaps even what we are able to discover.

Recorded on stage at Øredev 2018.

Thank you Cloudnet for sponsoring our VPS!

Comments, questions or tips? We are @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig and @bjoreman on Twitter, have a page on Facebook and can be emailed at info@kodsnack.se if you want to write longer. We read everything we receive.

If you enjoy Kodsnack we would love a review in iTunes!

Links Øredev 2018 Bartosz Milewski Bartosz? presentation the day before - Programming with math Bartosz?s second presentation of the year is unfortunately not online yet Type theory Category theory Template metaprogramming Cateogry theory for the working mathematician Functor Monad Richard Feynman Category theory for programmers Bartosz? videos on Youtube Quadratic equations Fermat?s last theorem and the proof Homotopy type theory The Curry-Howard isomorphism Bartosz? talk from last year - The earth is flat Titles I skipped a lot of slides Something related to math Pushed by external forces What is fascinating to me at the moment Tone down the category theory I?m really comfortable with math I discovered a whole new franchise I read a few first sentences The idea of category theory is not that difficult Multiply and divide things for months This gap between programming and math (There is) A lot of commonality How to split things and how to compose them The science of composition We humans have to structure things The different ways of splitting things Mathemathics is the future Who wants to program in assembly language Test-driven proof development A lot of hand-waving in math as well Mechanizing proofs An outgowth of type theory The only way we humans can understand nature Life can only exist in a decomposable environment Our brains work by decomposing things Why would there be a simple solution?
2018-12-25
Länk till avsnitt

Kodsnack 291 - Den flexibla 'anställningen', med Jakob Kallin

Fredrik snackar med Jakob Kallin om att bli frilansare. Att lämna den fasta anställningen, att hitta frilansjobb på nätet, att halka in på utbildning och till och med skriva sin egen bok. Hur är det att skriva en bok i ämnet programmering själv? Jakob har gjort alltihop och delar med sig av tankar och erfarenheter.

Ett stort tack till Cloudnet som sponsrar vår VPS!

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, @itssotoday och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna recensera oss i iTunes!

Länkar Jakob Kallin Filmpoddandet - i podden Den makalösa Thinkful Stack overflows jobbsidor Upwork Freelancer Skarp programmering i C# Jan Skansholm Playgrounds i Xcode Titlar En vanlig utvecklare Trött över kontorsjobbet För att slippa kontorsjobb Du får betalt den här siffran per timme En svensk utvecklarlön Jobba med amerikaner mot amerikaner Innan jag ?sade upp mig? Om vi definerar ?givande? som pengar Den flexibla ?anställningen? Nästa steg var en slump (Ofta) Något som inte är IT alls Jag har alltid Upwork i bakfickan Jag är på fel ställe i boken Ge folk ett sätt att tänka Någon kommer att läsa vartenda ord du skriver
2018-12-18
Länk till avsnitt

Kodsnack 290 - Mer plats för svenska spel

Fredrik snackar om den nyss avslutade tvåveckorssylten med huvudarrangören Jona samt deltagarna Bengt, Fredrik och Åke. Vilka spel gjorde de, hur var det att använda Lua och Love 2d, hur gick det med tidsramarna och vill någon göra om det igen?

Ett stort tack till Cloudnet som sponsrar vår VPS!

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, @itssotoday och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna recensera oss i iTunes!

Länkar Jona Spelsylten Discord Forslund Fronkan P1xelher0 Bengts spel Blender Åkes spel Box2d Escape goat Kalaspuffars spel Fredriks spel Tiled Spelunky Hur Spelunky gör banor Jonas spel Out run Norrland Hotline Miami Unravel Lua Love2d Pico8 STI Entity-component-system P1xelher0s tipslista Hump Bump Avsnittet med Jona och P1xelher0 Impostor syndrome Sfxr Titlar Vi ska prata sylt Bokstavsordning enligt Discord Låt oss kalla det ?en oavsiktlig feature? Panika ihop allting på torsdag kväll Början på en helt ny subgenre Mer plats för svenska spel Jag har använt Javascript en gång Google was my friend hela vägen in i mål Då hade man redan skrivit sina rotationsmatriser Den som hade haft en timme kvar! Jag tror att jag bara skar En professor Balthazar-maskin Jag har en deadline om två veckor
2018-12-11
Länk till avsnitt

Kodsnack 289 - Rotlösa behållare

Martin, Kristoffer och Fredrik pratar till att börja med om viktiga saker som hemmaservrars surrande, köksmaskiners ljudschema och dåliga biljettautomater.

Sedan snackar vi om rotlösa behållare - rootless containers - ämnet för en presentation Kristoffer precis ska hålla när avsnittet spelades in, och nyligen har hållit när avsnittet släpps. Kristoffer berättar vad behållarna egentligen är - två saker egentligen - och de saker behållare bygger på i Linux för att kunna utföra sin magi.

Efter det blir det, lite oväntat, fysisk säkerhet. Som att ta sig in genom att hålla i en stege, nycklar som bara är sociala kontrakt och att överdriva säkerheten som överreaktion.

Sist men inte minst lite rejält härliga och rejäla retrodatorer. Vad sägs om Apollo guidance computer? Och lite buggfixar i Holedown samt Martins funderingar kring framtida projekt som kanske är för tråkiga att genomföra.

(Extra-extra-material: störiga problem med Displayport och andra sladdar.)

Ett stort tack till Cloudnet som sponsrar vår VPS!

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, @itssotoday och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna recensera oss i iTunes!

Länkar Bilden på vågen i Martins Coopbutik Techday by Init Kristoffers presentation Johan Thelin - som hördes i avsnitt 251 Rootless containers Quaternion Namespaces i Linuxkärnan PID namespaces Cgroups Docker Overlayfs BSD jails Virtualbox Tmux Apollo guidance computer Videoserien Bilderna av Margret Hamilton med dokumentstapeln Margret Hamilton är cool Advent of code Kodsnacks repo där alla kan bidra med lösningar! Spelsylten är avslutad Lua Holedown Holedownavsnittet Chromeos Rymdkapsel Haxe National air and space museum SMIL BESK BARK SCSI Titlar Källare/lekrum/serverrum/studio ENJOY YOUR MEAL En ratt i en låda Jag flyttade också från min spishäll En liten bit potatis på off-knappen Billighets-touch De vet förmodligen vad bra är Windows XP-kullarna En massa konsulter staplade på varandra Et tu, bankomaten Et tu, Swedbank Rotlösa containrar Rotlösa behållare En container är liksom två grejer Vända på konceptet om root Nu håller jag på och rotar mig Man kan inte namespaca tiden Du måste ha högsta säkerhetsklassning för att få leka med molnet Gamla gubbar med multimetrar Space rated!
2018-12-04
Länk till avsnitt

Kodsnack 288 - Dina objektorienterade kollegor

Fredrik snackar med Øystein Kolsrud om Øredev 2018, på Øredev 2018. Vi diskuterar utifrån Øysteins presentation om funktionellt inriktade språks inflytande på de objektorienterade, och också om något kan ha överförts åt andra hållet. Dessutom går vi igenom några intryck av hela konferensen och nämner några av våra favoritpresentationer.

Ett stort tack till Cloudnet som sponsrar vår VPS!

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, @itssotoday och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna recensera oss i iTunes!

Länkar Øredev Øystein Kolsrud Functional patterns for the object oriented - Øysteins presentation Kodsnacks tvåveckorssylt Förra veckans avsnitt - med bland annat designmönster och agilitet Haskell Qlik LINQ i C# Lambdauttryck - även kända som bland annat anonyma funktioner C# 7 Tupler Pattern matching Boost Monader IO-monaden i Haskell F# Bioetik-keynoten av Alex Pearlman Moon Ribas keynote - Earthbeat Rusts felhantering Getting them to get it Judy Rees Clean language Turn up the Good - Woody Zuills presentation History of the occult and technology - downloading paganism Nyheter i C# 8 Titlar En generisk enumerabel typ Kedja operationerna I Haskell sedan tidernas början Dina objektorienterade kollegor Objektorienterade språk lär av de funktionella Inte behövt möta verkligheten
2018-12-02
Länk till avsnitt

Kodsnack 287 - Rör-i-badrummet-pattern

Kristoffer och Fredrik snackar om varför Kristoffer ogillar CSS. Det känns skevt på så många sätt från grunden och uppåt, kan vi väl sammanfatta det hela. Fredrik försöker argumentera mot men lyckas väl inte riktigt övertyga ens sig själv. Vi kommer också in på grafisk programmering, något som inte heller är Kristoffers grej.

Fredrik undrar också om det finns något bra begrepp för tendensen att försöka lösa ett diffust problem med mjukvara som blir så generell och kräver så många inställningar att det blir jobbigare att lösa problemet med mjukvaran.

Sedan avverkar vi lite snabbt varför Kristoffer ogillar design patterns. Eller snarare vad som blivit av ursprungstanken och vad folk verkar göra med design patterns. Det leder i sin tur givetvis in även begreppet agile ? Hur ofta händer det att jag tar en färdig lösning för någonting istället för att faktiskt försöka förstå problemet? Borde vi ta med oss att folk satt sig och gått igenom hur saker funkar, snarare än de tre lättförpackade slutsatser deras arbete ledde fram till?

Sist men inte minst: Vill du ha en puff att bygga ett spel men känner inte att du har tid att avsätta en hel helg eller andra längre block tid? Häng med på Kodsnacks tvåveckorssylt - ett gamejam där du lägger någon timme om dagen när du hinner! Vi kör 12 till 24 november, och alla som deltar får vara med och rösta på bidragen under en vecka efter det. Vinnare presenteras andra december, men det viktiga är att få ihop något och ha väldigt trevligt under tiden! Spelen skrivs i Lua med Löve2d, läs allt på syltens sida på Itch!

Ett stort tack till Cloudnet som sponsrar vår VPS!

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, @itssotoday och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna recensera oss i iTunes!

Länkar CSS historia SASS Emacs Lisp Reset-stilmallar försöker ge ett utgångsläge för ens egna stilar som är så enhetligt som möjligt mellan olika webbläsare LaTeX Twitters Bootstrap Autolayout inom Apple-GUI-utveckling Skriva autolayout med ASCII-konst Design patterns Singleton Visitor Agile manifesto Richard Feynman Cargo culting Flexbox Kodsnacks tvåveckorssylt! Jona Löve2d Lua Øredev Titlar Tack för någon donation En helt trasig design från grunden Det blir bara värre ju mer man förstår Man har inget scope över huvud taget Det låter ju som en bra idé Det låter ju som ett ädelt syfte Olika definitioner slåss mot varandra Centrera någonting mitt i layouten Ett korthus vad du än gör Inte bättre om man försöker ignorera det heller (Det är ju) Bortslösad energi Något bisarrt som inte existerar någon annanstans Från tryckpressens födelse (och framåt) Datorålderns största mörker Fullständigt Stockholmsyndrom Problemet med människans natur Min kamp mot design patterns Saker Kristoffer inte tycker om Rör-i-badrummet-pattern Namnet blev allt och ingenting Det man pratar om blir det viktiga Raka fel jak Lösningar på recept Punktinsats-pattern
2018-11-20
Länk till avsnitt

Kodsnack 286 - Den här är trasig, var så god

Tobias, Kristoffer och Fredrik snackar till att börja med om Kristoffers besök på SAP-konferens, som en sorts terapi. Sedan berättar Tobias om lite resvåndor och om att äntligen ha skeppat den jättestora versionen som varit på gång i ett par år. Det i sin tur leder till två mindre rants om dels Javas installationsprogram, dels jakten på en störig Androidbugg och alla märkligheter Android gör som möjliggjorde buggen. Vi pratar också om att försöka dokumentera på olika sätt, så att man får en chans att förstå vad alla fulhack är och varför.

Sist blir det lite postmortem och stresshantering. Det är inte lätt att veta hur man borde bedriva projekt ens efteråt, och ännu svårare att inse när man är stressad. Ta mer semester, och lyssna om någon faktiskt skulle tycka du verkar stressad!

Ett stort tack till Cloudnet som sponsrar vår VPS!

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, @itssotoday och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna recensera oss i iTunes!

Länkar SAP HA - high availability Stockholm city conference center Devsum Conan Nvidia shield Androids NDK Bionic - Androids C-bibliotek musl Uclibc SailfishOS Jolla Freakonomics om politik och alternativ Pythons PEP-process - Python enhancement proposals Joel on software-artikeln om farorna med stora omskrivningar Titlar Du överlevde SAP SAP under ytan Mycket bättre att inte veta någonting Det kunde ha varit Kielfärjan Svårt att sitta och titta på ett talk online Sjuk och på konferens Var vänlig hitta en buss De måste byta däck på planet Två års arbete rakt in i masterbranchen Från hemmahackat fulscript till Conan Full av malware och autouppdateringar Den här är trasig, var så god Mycket getoffer och blodsriter Det är inte ett löst problem En kaskad av komplikationer Två alternativ är det mest stabila tillståndet Mer i huvudet än vad de är i kroppen Alla behöver semester Semester från telefonen Mikrostress
2018-11-13
Länk till avsnitt

Kodsnack 285 - Dokumentation löses om jag bara hittar rätt verktyg

Fredrik propagerar för spelsylten, Öredev och Advent of code. Samt poddtipsar, funderar lite över dokumentation och processgenomgångar ? och avslutar med lite klickande tangentbord.

Vill du ha en puff att bygga ett spel men känner inte att du har tid att avsätta en hel helg eller andra längre block tid? Häng med på Kodsnacks tvåveckorssylt - ett gamejam där du lägger någon timme om dagen när du hinner! Vi kör 12 till 24 november, och alla som deltar får vara med och rösta på bidragen under en vecka efter det. Vinnare presenteras andra december, men det viktiga är att få ihop något och ha väldigt trevligt under tiden! Spelen skrivs i Lua med Löve2d, läs allt på syltens sida på Itch!

Fredrik tipsar om den första mininiten han gick på med Love2d.

Fredrik representerar återigen Kodsnack på Öredev, han kommer att vara i Malmö och intervjua talare och tar gärna mot både tips på talare att intervjua och såklart annat folk att heja på

Advent of code kommer också snart! Vi vet inte om vi gör tävling i år, men vi kommer givetvis att ha ett repo för att skicka in och diskutera lösningar, och vi hoppas att några lyssnare vill vara med och diskutera årets upplaga efteråt.

Fredrik poddtipsar om JSparty där senaste avsnittet diskuterar dokumentation. Fredrik associerar dokumentationsproblem till processproblem och halkar in lite på processtankar också. Inte är väl dokumentation ett problem som främst löses med fler verktyg?

Sist men inte minst: ett kapitel att hoppa över om du inte gillar klickande tangentbord: Fredrik har äntligen programmerat sitt Pok3r lite. Och skaffat en satellit.

Ett stort tack till Cloudnet som sponsrar vår VPS!

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, @itssotoday och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna recensera oss i iTunes!

Länkar Kodsnacks tvåveckorssylt! P1xelher0/Pontus Jona Löve2d Lua Kaklande fönsterhanterare Öredev Bartosz Milewski Bartosz presentation från förra året Advent of code Kodsnacks repon på Github MIPS Brainfuck Rexx JSparty Avsnittet om dokumentation Pok3r Avsnitt 260 Erez Zukerman Ergodox satellite SAP Titlar Mustascher && (plattformar | racingelement) Inte vara helt död mellan varven Hitta sin egen väg in i konferensen Dokumentation löses om jag bara hittar rätt verktyg Förklara helheten utifrån sett En kombination av lysande och blinkande dioder
2018-11-06
Länk till avsnitt

Kodsnack 284 - Allt behöver inte vara Fortnite

Fredrik, Jona och Pontus snackar spelutveckling. Vi börjar med spelen som vår väg in i programmering och går vidare därifrån. Vi diskuterar mycket att designa kod, motor med mera för sitt spel kontra att faktiskt designa och bygga själva spelet. Vad är mitt mål egentligen: att designa den bästa motorn för ett spel eller att faktiskt designa och bli klar med ett spel? Blir verktygen och att bygga dem en prokrastinering för att jag egentligen inte vet var jag vill ta mitt spel och tycker det känns jobbigt att lära mig det?

Vi pratar också mycket om alla andra hinder man sätter upp för sig själv genom att intala sig att man inte kan lära sig olika områden, eller genom att tänka att man måste lösa allt själv.

Spel som försöker bygga bort möjligheterna att lära känna nya människor.

Sist men inte minst: vill du ha en puff att bygga ett spel men känner inte att du har tid att avsätta en hel helg eller andra längre block tid? Häng med på Kodsnacks tvåveckorssylt - ett gamejam där du lägger någon timme om dagen när du hinner! Vi kör 12 till 24 november, och alla som deltar får vara med och rösta på bidragen under en vecka efter det. Vinnare presenteras andra december, men det viktiga är att få ihop något och ha väldigt trevligt under tiden! Spelen skrivs i Lua med Löve2d, läs allt på syltens sida på Itch!

Ett stort tack till Cloudnet som sponsrar vår VPS!

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, @itssotoday och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna recensera oss i iTunes!

Länkar Jona Pontus Basic Lego racers Runescape Rayman Flash SDL Gamemaker Ori and the blind forest Hollow knight Unity Clojure Design kontra development Ray casting Map, filter, reduce, fold Hearthstone Magic: the gathering arena Lua Godot - öppen spelmotor Löve2d Megaman X Persona 4 Martin Holedown - Fredrik spelar fortfarande ofta Homeworld Entity-component-system Ogre Unity asset store Dead cells Celeste Super meat boy Magthe Kategoriteori Kodsnacks tvåveckorssylt! Titlar Spel och lite mer ovanliga programmeringsspråk Min väg in till programmering Alla satt där och gjorde spel Lite grafiskt och programmering samtidigt Dunka C++ Innan man har en gubbe som springer (Någon som är) väldigt bra på att skjuta upp saker Två spel under sexton år Fokusera mer på spelet Jakrakningsvarning Dra korten hårdare Mer programmerare än spelutvecklare Misslyckats och blivit bättre Om det inte känns bra när du rör dig Allt behöver inte vara Fortnite
2018-10-30
Länk till avsnitt

Kodsnack 283 - Jobb.markdown

Fredrik och Kristoffer snackar om att få in nytt folk och få dem produktiva, främst utmaningen att gå från koll på sin lilla del till att också ha koll på helheten. Sedan blir det lite Jira och att skaffa koll på vad man egentligen har att göra - både Fredrik och Kristoffer vill få lite förnyad fason på sin personliga process. Kristoffer pratar också om trevliga effekter av att Suse byter ägare - ett skönt tillfälle att skala bort gammal komplexitet.

Efter det kommer vi in på Oracles ändrade licensregler för Java och vad de kan tänkas innebära. Vild spekulation, citera oss inte. Speciellt inte Fredrik. Men det känns inte supermodernt att ta betalt för ett programmeringsspråk.

Vore det inte kul om infödda skrivbordsappar kom tillbaka ett varv?

Sedan Kristoffers senast släppta hobbyprojekt, dess liv på Hacker news och hur det hänger ihop med hans nästa presentation. Samt, såklart, hur dess sophanterare och alla andra grundläggande sophanterare fungerar. Sophantering är inte så svårt som man kanske tror.

Ett stort tack till Cloudnet som sponsrar vår VPS!

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, @itssotoday och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna recensera oss i iTunes!

Länkar Lärlingssystemet i Tyskland Jira Markdown Kanban EQT - Suses nya ägare Microfocus - Suses tidigare ägare Novell Oracle ändrar i licensreglerna för Java Openjdk Electron QT Rust Xi-editor Raph Levien Inconsolata Atom Kristoffers Lisp Scheme Lisp 1.5 Sophanterare på Wikipedia Lua Luajit Tail-call-optimering Makron i Lisp Peter Norvig Norvigs 90-raders Lisptolk i Python Titlar Något som låter jättelöjligt men är sant Deprimerad och ur form Ingen koll på sammanhanget En inbox jag kan titta på Vet jag att jag ser allting? Jobb.markdown Listan som aldrig minskar En förnuftig mellanhand Säljarhinken Jag skrev en liten Lisp Sedan springer jag ifån mina rotobjekt Uttrycka Lisp på så lite kod Mer än tio rader per minut
2018-10-23
Länk till avsnitt

Kodsnack 282 - Man skiljer på simple och easy

Fredrik snackar med P1xelher0 - eller Pontus som han heter utanför internet - om ett helt gäng saker. Som hur vägen går från Indesign till modern frontendutveckling? Vi pratar lite Angular av äldre modell kontra React och att gå mellan dem. Funktionell programmering som komplement till React och Javascript på jobbet. Och, kanske mest spännande: att lära sig saker genom att hålla presentationer om det. Vi kommer också in på att återanvända, reparera och underhålla kontra att slita och slänga. Byxor, till exempel. Därifrån avslutar vi med att hitta verktyg man trivs med, att få välja dem, och att ibland inte kunna använda det man vill.

Ett stort tack till Cloudnet som sponsrar vår VPS!

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, @itssotoday och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna recensera oss i iTunes!

Länkar P1xelher0 - Pontus Nagy Agero Indesign Omnichannel XSLT - Extensible stylesheet language transformations Äldre Angular Modernare Angular Redux React router Mobx Jquery Designsystem Monorepon Haskell Rust Swift Kotlin Sidoeffekter Reason Ocaml Flow - statisk typkontroll för Javascript Bucket script Webpack Simplicity matters Rich Hickey Pure function Composition over inheritance Map, reduce och filter Higher-order function String.splice String.slice Right to repair Nerdtree Tmux Destroy all software The birth and death of Javascript grep Titlar Mangla data med Javascript och XSLT Van att mutera allt Om man är en person som bara gör rätt hela tiden En hel stapel av ångmaskiner Man skiljer på simple och easy Då har du två arrayer Ett nytt objekt i en ny array Vi har mycket plats i våra datorer Inte lika ung och inte lika naiv Solida block av aluminium och klister Man är ju konsultmässig En eller två googlingar bort
2018-10-16
Länk till avsnitt

Kodsnack 281 - Den stora C++-konferensen

Fredrik snackar med Arno Lepisk (känd från avsnitt 191) om C++ för hela slanten, och speciellt årets upplaga av Cppcon där Arno inte bara deltog utan också presenterade. Det blir trevligheter från konferensen, intressanta nyheter i kommande versioner av C++ och givetvis lite om hur Arnos egen presentation gick. Som avslutning blir det tips på ytterligare konferenser kring C++.

Ett stort tack till Cloudnet som sponsrar vår VPS!

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, @itssotoday och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna recensera oss i iTunes!

Länkar Arno Lepisk Advent of code 191 - Avsnittet där Arno var med Hiq Cppcon Bellevue, Washington Aurora, Colorado West const East const Hela programmet för Cppcon Bjarne Stroustrup Bjarnes keynote Concepts C++98 C++11 C++14 C++17 C++20 Remember the Vasa! Vasaskeppet UML Mark Elendts presentation Kate Gregorys presentation Videos från Cppcon Pekare i C Simula Herb Sutters presentation wlifetime-flaggan Use after free - att försöka använda minne efter att det återlämnats till systemet Compile-time reflection och metaklasser godbolt.org Chandler Carruths presentation Spectre Spekulativ exekvering Simon Brands presentation - inte släppt som video vid poddens släpp Arnos presentation från i år Arnos lightning talk från tidigare år - ?On using singletons in C++? Engage, entertain, educate Scott Meyers Andrei Alexandrescu Kate Gregory Effective C++ Programmeringsspråket D Dimensionsanalys Boost units Meeting C++-konferensen Cpp on sea Pacific C++ Accu NDC Swedencpp.se arno_l - Arno på Twitter Titlar Med läskig precsion ett åttondels sekel Vad jag ska göra när jag blir stor Ett halvt aktivt val Det finns rätt många ställen som heter Bellvue Stor east const-förespråkare Den stora C++-konferensen Ett stort C++-land Språkskaparskjortan Väldigt öppen och sund konkurrens En väldigt fullmatad vecka
2018-10-09
Länk till avsnitt

Kodsnack 280 - Springa och titta med förstoringsglas samtidigt

Fredrik snackar med Jona Ekenberg (känd från avsnitt 262) om intressanta tankegångar från spelbranschen. Två huvudämnen är att våga påbörja små eller lagom stora projekt, och att fundera i termer av developer kontra designer när det gäller att skriva kod. Är du mer designer eller developer när du utvecklar? Samt, lyckligtvis, en hel del om spel. Ibland ryms både Arkham horror och Ice climber i samma avsnitt!

Ett stort tack till Cloudnet som sponsrar vår VPS!

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, @itssotoday och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna recensera oss i iTunes!

Länkar Baldur?s gate Dungeons & dragons MS röj Ice climber Magic: the gathering Mark Rosewater?s drive to work - podden Jona lyssnar på Boardgame design lab Richard Launius Arkham horror Lite om hur Warcraft III utvecklates Spelskaparna What remains of Edith Finch Jakrakning Gå uppför och nerför abstraktionsstegen The longest journey Dreamfall Brutal legend Polybius Rez Titlar En konstant flod av saker jag skulle kunna göra Löjligt rimligt att bli färdig med Tänk om jag råkar göra exakt samma låt som någon annan Det kommer att bli konstigt ändå Springa och titta med förstoringsglas samtidigt För rädd för jakrakning Jag vill inte ha det här i mitt peka och klicka Essensen av Polybius
2018-10-02
Länk till avsnitt

Kodsnack 279.5 - En grej som verkligen ger energi

Fredrik hade några funderingar till efter eller intill veckans avsnitt, om saker som ger och tar energi och vikten av att känna när det är dags för en paus. Och kom ihåg att vi alltid vill höra av er som lyssnar - oavsett om ni har kommentarer, tips på folk vi borde snacka med, eller vad det än kan vara.

Ett stort tack till Cloudnet som sponsrar vår VPS!

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, @itssotoday och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna recensera oss i iTunes!

Länkar Øredev 2017 Titlar En grej som verkligen ger energi
2018-09-25
Länk till avsnitt

Kodsnack 279 - Going to the supermarket alone, with Rikke Koblauch

Recorded at Øredev 2017, Fredrik talks to Rikke Koblauch about social anxiety, turning a passion into a side project and possibly even a living eventually. One of Rikke?s examples is Steps - the service Rikke is creating to help overcome social anxiety. How can we make environments more inclusive in a world which seems very designed for extroverts? Healtcare and preventive tools - wouldn?t everything be better if we all could get help and tools easily before small health problems turn into big ones? Rikke has worked with the Danish mental health fund and shares some experience on getting support from and working with large government organizations. We also talk a bit about how to avoid burning out on passion projects should they become popular and generate excitement from others. Perhaps we need to manage our own expectations of ourselves better?

Thank you Cloudnet for sponsoring our VPS! We are just before the sonic boom of airplanes with regards to continuous integration and devops.

Comments, questions or tips? We are @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig and @bjoreman on Twitter, have a page on Facebook and can be emailed at info@kodsnack.se if you want to write longer. We read everything we receive.

If you enjoy Kodsnack we would love a review in iTunes!

Links Passion projects, pixels and process - Rikke?s presentation at Øredev 2017 Introvert in a world designed for extroverts - Rikke?s blog post about the world beign designed for extroverts Rikke?s website Rikke on Twitter Rikke on Medium Steps Social anxiety Exposure therapy The Danish mental health fund Titlar Where to start? Going to the supermarket alone More like a passion thing The fear of being judged by others Helping yourself through exposure therapy Writing our code and pushing our pixels Making it your full time thing I see a lot of passion in this industry My idea of burning out Making the world a bit better Handling your own expectations
2018-09-25
Länk till avsnitt

Kodsnack 278 - (Väldigt) konfundersam

Fredrik och Tobias snackar om globala variabler, dynamisk länkning och varför Tobias måste berätta om och sätta sig in i dem för att förstå den bugg han nyss löst.

Ett stort tack till Cloudnet som sponsrar vår VPS!

Har du kommentarer, frågor eller tips? Vi är @kodsnack, @tobiashieta, @iskrig, @itssotoday och @bjoreman på Twitter, har en sida på Facebook och epostas på info@kodsnack.se om du vill skriva längre. Vi läser allt som skickas.

Gillar du Kodsnack får du hemskt gärna recensera oss i iTunes!

Länkar Dynamisk länkning Apachebench - ab Openssl Clangs address sanitizer Statisk länkning Global variabel Titlar Globala variabler och dynamiska länkare Hur har det här någonsin funkat? När jag pratar med kompilatorn Vi har bara en bugg kvar De sista 98 procenten Långt ner i Openssl-stacken En viss krypteringsoverhead Man börjar ifrågasätta allt Där vi använde oss av en konstant Det var inte det här jag skulle göra En dyr process (Väldigt) konfundersam Det är inte alltid det blir helt rätt Apropå svårt med data Allas globala variabler En breakpoint i det nya biblioteket Ersätta det med en symlänk Det gick inte att dra ett streck från ett till två
2018-09-18
Länk till avsnitt
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.