Bra podcast

Sveriges 100 mest populära podcasts

United Malmö

United Malmö

United Malmö är ett nätverk av kyrkor i hela Malmö-regionen. Kristuscentrerade, bibelbaserade och uppdragsfokuserade. Genom Guds nåd till Guds ära. För mer information besök vår hemsida: www.united.nu

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

united.nu

Avsnitt

13 sön e Trefaldighet 2019-09-15 ?Medmänniskan?

Lyssna till söndagens predikan av Magnus Tunehag.

Dagens texter:
Femte Moseboken kapitel 15, vers 7-11
Romarbrevet kapitel 13, vers 8-10
Matteusevangeliet kapitel 5, vers 38-48

2019-09-15
Länk till avsnitt

11 sön e Trefaldighet 2019-09-01 ?Tro och liv?

Lyssna till söndagens predikan av Kristoffer Lignell.
Dagens texter: Amos 5:21-24, Romarbrevet kapitel 7, 14-25, Matteusevangeliet kapitel 21, vers 28-31

2019-09-01
Länk till avsnitt

Nådens Gåvor

Lyssna till Kristoffer Lignell som predikar.
Dagens texter: Andra Moseboken kapitel 19, vers 3-8, Romarbrevet kapitel 12, vers 3-8, Matteusevangeliet kapitel 18, vers 18-22

2019-08-25
Länk till avsnitt

Trefaldighet 2019-08-18 "Goda förvaltare"

Lyssna till söndagens predikan av Johan Pernryd.
Texter: Ordspråksboken 3:27-32, Efesierbrevet 4:20-28 och Lukasevangeliet 12:42-48

2019-08-18
Länk till avsnitt

Trefaldighet 2019-08-11 ?Andlig klarsyn?

Lyssna till söndagens predikan av Magnus Tunehag.
Texter: Ordspråksboken 7:1-3, Första Korinthierbrevet 3:10-15 och Matteusevangeliet 7:22-29

2019-08-11
Länk till avsnitt

Att inte döma

Lyssna till Magnus Tunehag som predikar.
Dagens texter: Sakarja 7:8-10, Romarbrevet 14:11-14, Johannes 8:1-11

2019-07-14
Länk till avsnitt

Den Helige Anden

Lyssna till Magus Tunehag som predikar om Den Helige Anden.
Dagens texter: Joel kapitel 2, vers 28-29, Apostlagärningarna kapitel 2:1-11, Johannesevangeliet kapitel 14, vers 15-21

2019-06-09
Länk till avsnitt

Att växa i tro

Lyssna till Marie-Louise Nilsson som predikar.
Dagens texter: Hosea 14:5-9, Första Johannesbrevet 3:18-24, 
Johannesevangeliet 15:10-17

2019-05-19
Länk till avsnitt

VÄGEN TILL LIVET

Lyssna till Magnus Tunehag som predikar från dagens texter: Jes 54:7-10, 2 Kor 4:16-18, Joh 14:1-14. 

2019-05-12
Länk till avsnitt

Andra söndagen i påsktiden 2019-04-28 - Påskens vittnen

Lyssna till predikan av Magnus Tunehag. 
Dagens texter: Jeremia 18:1-6, Första Johannesbrevet 5:1-5, Johannes 21:1-14.
Vi beklagar att de första minuterna av predikan föll bort.

2019-04-28
Länk till avsnitt

Påskdagen

Lyssna till Johan Pernryd som predikar på Påskdagen.
Dagens texter: Jona 2:1-11, Apostlagärningarna 13:32-37, Johannes 20:1-18

2019-04-21
Länk till avsnitt

VÄGEN TILL KORSET, Palmsöndagen

Lyssna till Magnus Tunehag som predikar från dagens texter: Sak 2:10-13, Fil 2:1-11, Joh 12:1-16 

2019-04-14
Länk till avsnitt

2019-04-07 »FÖRSONAREN«

Lyssna till dagens predikan av Gustav Burman.
Dagens texter: Första Moseboken 22:1-14, Apostlagärningarna 4:1-12 , Markusevangeliet 12:1-12.

2019-04-07
Länk till avsnitt

GUDS MÄKTIGA VERK

Lyssna till Anders Sjöberg som predikar.
Dagens texter: Mika 5:2-4, Romarbrevet 4:18-21, Lukasevangeliet 1:26-38

2019-03-24
Länk till avsnitt

2019-03-17 »DEN KÄMPANDE TRON«

Lyssna till Johan Pernryd predika från dagens texter: Första Kungaboken 19:1-8, Första Korinthierbrevet 10:12-13 och Lukasevangeliet 7:36-8:3.

2019-03-17
Länk till avsnitt

PRÖVNINGENS STUND

Lyssna till Jonatan Janerheim som predikar från dagens texter: 1 Mos 4:3-7, Jak 1:12-15, Matt 16:21-23

2019-03-10
Länk till avsnitt

Askonsdagsmässa

Lyssna till Johan Pernryd som predikar på askonsdagsmässan.
Dagens text är Markusevangeliet 2:18-20 

2019-03-06
Länk till avsnitt

KÄRLEKENS VÄG

Lyssna till Jonas Norden som predikar från dagens texter: Ester 3:12-17, 1 Tim 2:4-6, Joh 12:20-33. 

2019-03-03
Länk till avsnitt

Nåd och tjänst

Lyssna till Magnus Tunehag som predikar.
Dagens texter: Jona 3:10-4:11, Filipperbrevet 1:3-11, Lukasevangeliet 17:7-10

2019-02-17
Länk till avsnitt

FEMTE SÖNDAGEN I EPIFANIA

Lyssna till Magnus Tunehag som predikar från dagens texter: Fjärde Moseboken 11:24-30 ,Filipperbrevet 1:12-18, Markusevangeliet 9:38-41.

2019-02-10
Länk till avsnitt

KYNDELSMÄSSODAGEN

Lyssna till Magnus Persson som predikar från dagens texter: Mal 3:1-4, 1 Tim 6:13-16, Luk 2:22-40. 

2019-02-03
Länk till avsnitt

ANDRA SÖNDAGEN EFTER TRETTONDAGEN

Lyssna till Magnus Widholm som predikar från dagens texter: Jes. 55:1-4, Upp. 22:16-17, Joh. 4:5-26. 

2019-01-20
Länk till avsnitt

SÖNDAGEN EFTER EPIFANIA

Lyssna till Kyrkoherde Per Svensson som predikar från dagens texter: 2. Mos 1:22-2:10, 1 Joh brev 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 

2019-01-13
Länk till avsnitt

Epifania

Lyssna till Magnus Tunehag som predikar från dagens texter: Jes 49:5-7, 2 Kor 4:1-7, Matt 2:1-12

2019-01-06
Länk till avsnitt

Söndagen efter Jul

Lyssna till Magnus Persson som predikar från dagens text: 2. Tim 3:14-15

2018-12-30
Länk till avsnitt

Gläd er altid i Herren

Lyssna till Magnus Tunehag som predikar.
Dagens text är hämtad från Sefanja 3:14-18

2018-12-23
Länk till avsnitt

Tredje söndagen i advent

Lyssna till Jonas Nordén som predikar från dagens texter: Malaki 4:4-6, 2 Pet. 1:19-21 Matt 11:12-19.

2018-12-16
Länk till avsnitt

Guds rike är nära

Lyssna till Magnus Tunehag som predikar. Dagens texter: Jesaja 35:1-10, Jakobsbrevet 5:7-11, Matteus 13:31-35

2018-12-09
Länk till avsnitt

FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT

Lyssna till Magnus Persson som predikar från Matt 21:1-9

2018-12-02
Länk till avsnitt

Domsöndagen

Lyssna till Magnus Tunehag som predikar.
Dagens texter: Jesaja 65:17-19 , Andra Petrusbrevet 3:8-13, Matteusevangeliet 25:31-46

2018-11-25
Länk till avsnitt

Söndagen Före Domsöndagen

Lyssna till Magnus Persson som predikar från dagens texter: Sef 3:8-13, Upp 3:10-13, Matt 25:1-13

2018-11-18
Länk till avsnitt

Familjegudstjänst

Lyssna till Nathalie Bencic som predikar.
Dagens texter: Amos 4:12-13, Första Johannesbrevet 2:28-3:3, Matteusevangeliet 24:3-14

2018-11-11
Länk till avsnitt

Alla själars dag

Lyssna till Magnus Persson som predikar.
Dagens texter: Hesekiel 37:12-14, Uppenbarelseboken 22:1-6, Lukasevangeliet 12:4-7

2018-11-04
Länk till avsnitt

Söndagen innan Alla Själars Dag

Lyssna till Magnus Tunehag som predikar från dagens texter: 1. Mos 45:4-8, 1 Pet 4:12-19, Matt 23:37 - 24:2. 

2018-10-28
Länk till avsnitt

Samhällsansvar

Lyssna till Magnus Persson som predikar om samhällsansvar.
Dagens texter: Jeremia 29:4-7, Romarbrevet 13:7-10, Matteusevangeliet 22:15-22

2018-10-21
Länk till avsnitt

Tacksägelsesöndagen

Lyssna till pastorn i Betania som predikar från dagens texter: 1 Krön 29:10-14, 1 Thess 5:16-24, Luk 17:11-19. 

2018-10-14
Länk till avsnitt

Styrka i Guds svaghet

Lyssna till Marie-Louise Nilsson som predikar från dagens texter: 1 Mos 6:13-22, Heb 11:1-7, Mark 12:41-44.

2018-10-07
Länk till avsnitt

De sjuttiotvå kom glada tillbaka

Lyssna till Magnus Persson som predikar. Dagens texter: Daniel 6:16-22, Uppenbarelseboken 12:7-12, Lukasevangeliet 10:17-20
2018-09-30
Länk till avsnitt

Du blir vad du älskar

Lyssna till Kai Johansen som predikar från dagens texter: 2 Mos 32: 1-4, 30-35, 1 Johannes brev 2:15-17, Matt 6:19-24.
2018-09-23
Länk till avsnitt

Livet och Döden

Lyssna till Jonatan Janerheim som predikar från dagens texter: Jes 26:19, 2 Kor 4:7-17, Joh 11: 28-44
2018-09-16
Länk till avsnitt

Sök först Guds rike

Lyssna till Kai Johansen som predikar. Dagens texter: Nehemja 9:19-21, Apostlagärningarna 20:32-36, Matteusevangeliet 6:31-34
2018-09-09
Länk till avsnitt

Vi och dem

Lyssna till Marco Aldén som predikar från dagens texter: Hes 37:15-22, Efs 4:1-6, Joh 17:9-11.
2018-09-02
Länk till avsnitt

Medmänniskan

Lyssna till Magnus Persson som predikar om medmänniskan från dagens texter: 1. Mos 4:8-12, 1. Joh 4:7-10, Luk 10:23-37
2018-08-26
Länk till avsnitt

Friheten i Kristus

Lyssna till Magnus Tunehag som predikar. Dagens texter: 2 Moseboken 4:10-17, 2 Korintierbrevet 3:4-8, Markusevangeliet 7:31-37
2018-08-19
Länk till avsnitt

Ödmjukad och Upphöjd

Lyssna till dagens texter från: Jesaja 2:12-17, Romarbrevet 3:21-28, Lukasevangeliet 18:9-14
2018-08-12
Länk till avsnitt

Bli kvar i Kristus

Lyssna till Marie-Louise Nilsson som predikar från dagens texter: Jes 27:2-6, 1. Kor 12:12-26, Joh 15:1-9
2018-08-05
Länk till avsnitt

Skapad för att förvalta

Lyssna till Samuel Nilsen som predikar från dagens texter: 1 Mos 1:24-2:3, 1. Pet 4:7-11, Matt 25: 14-30
2018-07-29
Länk till avsnitt

Kristi förklaringsdag

Lyssna till Magnus Persson som predikar. Dagens texter: Andra Petrusbrevet 1:16-18 & Matteusevangeliet 17:1-8
2018-07-15
Länk till avsnitt

Lev ett alltigenom heligt liv

Lyssna till Magnus Tunehag som predikar. Dagens texter: Tredje Moseboken 19:1-2, 13-18, Första Petrusbrevet 1:13-16, Matteusevangeliet 5:20-26
2018-07-08
Länk till avsnitt

Aposteldagen

Lyssna till Carl Skarin som predikar om aposteldagen från dagens texter: Hes 1:26-2:3, 8-10, 1. Tim 1:12-17, Luk 5:1-11.
2018-07-01
Länk till avsnitt
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.