Sveriges 100 mest populära podcasts

Svensk Bibeln (Dramatiserade) - Swedish Bible

Svensk Bibeln (Dramatiserade) - Swedish Bible

The Swedish Audio Drama New Testament (SFB) is a unique presentation of the Audio Bible with approximately 180 different characters and a digitally recorded sound track with full sound effects. For a list of other available languages go to our website at http://FaithComesByHearing.com. The mission of Faith Comes By Hearing is to bring His Church together and make disciples from every nation, tribe, language, and people: to give every person the opportunity to listen completely through the New Testament in their heart language.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

podcast.faithcomesbyhearing.com.com

Avsnitt

?Matteus 1 - Matthew 1

?Jesus är född - Jesus is born.
2009-12-31
Länk till avsnitt

?Matteus 2 - Matthew 2

Jesu familj flyttar - Jesus' family moves to Egypt, then to Galilee.
2009-12-31
Länk till avsnitt

?Matteus 3 - Matthew 3

Johannes Döparen - Jesus' way is paved by John the baptist.
2009-12-31
Länk till avsnitt

?Matteus 4 - Matthew 4

Jesus är testad av Satan - Jesus is tested by Satan.
2009-12-31
Länk till avsnitt

?Matteus 5 - Matthew 5

Jesus - lycka och lagen - Jesus preaches on happiness and on the law.
2009-12-31
Länk till avsnitt

?Matteus 6 - Matthew 6

Jesus - showiness och oro - Jesus preaches on showiness and on worry.
2009-12-31
Länk till avsnitt

?Matteus 7 - Matthew 7

Providence och fruktbärande - Jesus preaches on providence and on fruit-bearing.
2009-12-31
Länk till avsnitt

?Matteus 8 - Matthew 8

Jesus helar många - Jesus heals many.
2009-12-31
Länk till avsnitt

?Matteus 9 - Matthew 9

Jesus helar och Matthew kallade - Jesus heals more and calls Matthew.
2009-12-31
Länk till avsnitt

?Matteus 10 - Matthew 10

Jesus sänder ut tolv lärjungar - Jesus sends out twelve disciples.
2009-12-31
Länk till avsnitt

?Matteus 11 - Matthew 11

Jesus och Johannes Döparen - Jesus explains his relationship with the baptist.
2009-12-31
Länk till avsnitt

?Matteus 12 - Matthew 12

Jesus regler sabbaten och demonerna - Jesus rules the Sabbath and the demons.
2009-12-31
Länk till avsnitt

?Matteus 13 - Matthew 13

Jesus säger liknelser om rike - Jesus tells parables about the kingdom.
2009-12-31
Länk till avsnitt

?Matteus 14 - Matthew 14

Jesus skapar mat & lugnar stormen - Jesus creates food and calms the storm.
2009-12-31
Länk till avsnitt

?Matteus 15 - Matthew 15

Jesus undervisar om uppriktighet - Jesus teaches about sincerity.
2009-12-31
Länk till avsnitt

?Matteus 16 - Matthew 16

Jesus förutsäger kyrkan och hans död - Jesus predicts the church and his death.
2009-12-31
Länk till avsnitt

?Matteus 17 - Matthew 17

Jesus visas med Mose och Elia - Jesus appears with Moses and Elijah in glory.
2009-12-31
Länk till avsnitt

?Matteus 18 - Matthew 18

Jesus undervisar om förlåtelse - Jesus teaches about forgiveness.
2009-12-31
Länk till avsnitt

?Matteus 19 - Matthew 19

Jesus lär om skilsmässa och rikedomar - Jesus teaches about divorce and about riches.
2009-12-31
Länk till avsnitt

?Matteus 20 - Matthew 20

Jesus lär om kommande rike - Jesus teaches about the coming kingdom.
2009-12-31
Länk till avsnitt

?Matteus 21 - Matthew 21

Jesus går in i Jerusalem - Jesus enters Jerusalem and is confronted.
2009-12-31
Länk till avsnitt

?Matteus 22 - Matthew 22

Jesus svar knep frågor - Jesus answers trick questions.
2009-12-31
Länk till avsnitt

?Matteus 23 - Matthew 23

Sju elände till fariséerna - Jesus pronounces woes on the Pharisees.
2009-12-31
Länk till avsnitt

?Matteus 24 - Matthew 24

Tecken på slutet av ålder - Jesus predicts the destuction of Jerusalem.
2009-12-31
Länk till avsnitt

?Matteus 25 - Matthew 25

Jesus säger liknelser om domen - Jesus tells parables about the judgment.
2009-12-31
Länk till avsnitt

?Matteus 26 - Matthew 26

Jesus grips och försökte - Jesus is arrested and tried.
2009-12-31
Länk till avsnitt

?Matteus 27 - Matthew 27

Jesus dömd och korsfäst - Jesus is convicted and crucified.
2009-12-31
Länk till avsnitt

?Matteus 28 - Matthew 28

Jesus uppväckte från de döda - Jesus is raised from the dead.
2009-12-31
Länk till avsnitt

Markus 1 - Mark 1

Jesus ministerium börjar - The ministry of Jesus begins.
2009-12-31
Länk till avsnitt

Markus 2 - Mark 2

Matthew följer Jesus - Matthew follows Jesus.
2009-12-31
Länk till avsnitt

Markus 3 - Mark 3

Apostlarna utses - The apostles are appointed.
2009-12-31
Länk till avsnitt

Markus 4 - Mark 4

Bonden sår ordet - The farmer sows the word.
2009-12-31
Länk till avsnitt

Markus 5 - Mark 5

Olika människor har läkt - Various people are healed.
2009-12-31
Länk till avsnitt

Markus 6 - Mark 6

Apostlarna skickas och mirakler utförda - The apostles are sent and miracles are performed.
2009-12-31
Länk till avsnitt

Markus 7 - Mark 7

Renlighet sägs vara interna - Cleanliness is said to be internal.
2009-12-31
Länk till avsnitt

Markus 8 - Mark 8

Fyra tusen matas familjer - Four thousand families are fed by one small lunch.
2009-12-31
Länk till avsnitt

Markus 9 - Mark 9

Tjänaren är den största - The servant is the greatest.
2009-12-31
Länk till avsnitt

Markus 10 - Mark 10

Det är svårt för de rika ska sparas - It is hard for the rich to be saved.
2009-12-31
Länk till avsnitt

Markus 11 - Mark 11

Folkmassor välkomna Jesus till Jerusalem - Crowds welcome Jesus to Jerusalem.
2009-12-31
Länk till avsnitt

Markus 12 - Mark 12

Lärare i lagen frågan frågor - Teachers of the Law question questions.
2009-12-31
Länk till avsnitt

Markus 13 - Mark 13

Jerusalem och jord förstörs senare - Jerusalem and later the earth will be destroyed.
2009-12-31
Länk till avsnitt

Markus 14 - Mark 14

Judarna gripande och försöka Jesus - The Jews arrest and try Jesus.
2009-12-31
Länk till avsnitt

Markus 15 - Mark 15

Romarna gripande och försöka Jesus - The Romans arrest and try Jesus.
2009-12-31
Länk till avsnitt

Markus 16 - Mark 16

Kvinnorna upptäcker en tom grav - The women discover an empty tomb.
2009-12-31
Länk till avsnitt

Lukas 1 - Luke 1

Jesu födelse är förutsade - The birth of Jesus is foretold.
2009-12-31
Länk till avsnitt

Lukas 2 - Luke 2

Jesu födelse är uppfyllt - The birth of Jesus is fulfilled.
2009-12-31
Länk till avsnitt

Lukas 3 - Luke 3

John förbereder människor för riket - John prepares people for the kingdom.
2009-12-31
Länk till avsnitt

Lukas 4 - Luke 4

Satan har sin uppgörelse med Jesus - Satan has his showdown with Jesus.
2009-12-31
Länk till avsnitt

Lukas 5 - Luke 5

Lärjungar kallas - The first disciples are called.
2009-12-31
Länk till avsnitt

Lukas 6 - Luke 6

tolv utses lärjungar - The twelve apostles are appointed.
2009-12-31
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.