Bra podcast

Sveriges 100 mest populära podcasts

En Svensk Tiger: En podcast om modernhistoria.

En Svensk Tiger: En podcast om modernhistoria.

Historia, modernitet och sådant som stör din världsbild. Med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Ola Larsmo är författare och kulturskribent. Henrik Arnstad är författare och historiker.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

acast.com/ensvensktiger

Avsnitt

Frändefolkskrigen 1918-1922: Nordens okända storkrig

Åren 1918-1922 rasade inofficiella finska anfallskrig ? de så kallade Frändefolkskrigen ? mot det blivande Sovjetunionen.

Målet var att skapa ett finskt välde kallat Storfinland, med gränser långt öster om de egentliga finska gränserna. Hundratals svenskar deltog i striderna, som innebar födelsen för den svenska högerextremismen.

Henrik Arnstad har rest till Helsingfors och intervjuat den finländske historikern Aapo Roselius som tillsammans med kollegan Oula Silvennoinen skrivit boken "Villi itä? (på svenska ?Vilda östern?), som går igenom den senaste forskningen om Frändefolkskrigen. Inte minst angående det omfattande svenska och danska deltagandet. Studiosamtal med Henrik Arnstad och Ola Larsmo. Ljudtekniker Per Juhlin, Beppo.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2020-02-18
Länk till avsnitt

Mot Sherwoodskogen! Bågskytte, amazoner och engelsk nationalism

Engelsk anti-brittisk nationalism har idag dramatiska konsekvenser via Brexit. Henrik har forskat om hur denna nationalism skapades 1780-1914 via den engelska långbågen, det legendariska medeltida supervapnet, världsberömt via Robin Hood. Den engelska långbåge-nationalismen var krigisk men inkluderande ändå kvinnor, som organiserade sig som amazoner. Under 1800-talet blev medeltida långbågeskytte synonymt med att vara engelsk. En massrörelse uppstod, som idag är näst intill bortglömd i England. Ola Larsmo intervjuar Henrik Arnstad om hans masteruppsats "The Amazon Archers of England: Longbows, gender and English nationalism 1780?1845", som du kan läsa här:

http://www.tricorder.se/wp-content/uploads/The_Amazon_Archers_of_England_Longbows_g.pdf

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-08-27
Länk till avsnitt

Musikalen "Hamilton" och historien som musikal

Musikalen "Hamilton" gör stormsuccé jorden runt, något oväntat, eftersom den handlar om USA:s förste finansminister och riksbankschef Alexander Hamilton. Vilket inte låter så glamoröst. Men denna hiphop-musikal ställer viktiga frågor till historien och skapar debatt om politik, rasism och historiebruk. Ola har sett musikalen och samtalar med Henrik.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-06-13
Länk till avsnitt

Neutraliteten 1500-2019: Historia, nutid och framtid

Den svenska neutraliteten ifrågasätts, både historiskt och inför framtiden. Vissa menar att den bör överges helt och hållet. Historikern och professorn Leos Müller har skrivit boken "Neutrality in World History" om hur neutraliteten diskuterats under 500 år. Neutralitet har främjat ekonomisk utveckling, säkerhetspolitik men också ständigt diskuterats moraliskt. Är neutraliteten god eller egoistisk?

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-03-07
Länk till avsnitt

Free at last! Martin Luther King Jrs politiska filosofi

Det är 50 år sedan den amerikanska medborgarrättsrörelsens ledare dr. Martin Luther King Jr mördades 1968. Men trots Kings status i amerikansk historia är hans politisk-teoretiska arbete relativt lite uppmärksammat. Ikoniseringen har på många olika sätt stått i vägen för Kings avancerade demokratiska filosofi. Henrik Arnstad och Ola Larsmo diskuterar King som en av vår tids främsta politiska filosofer och hans allt viktigare betydelse som demokratisk förebild.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-11-19
Länk till avsnitt

Vårt förakt för svaghet: Den hemska svälten i Sverige på 1860-talet

Under 1860-talet drabbades Sverige av fruktansvärd svält och tiotusentals människor dog. Men myndigheterna tvekade angående hjälp. Var det olämpligt att de fattigaste svältande blev beroende av statligt bistånd? Skulle svälthjälp göra fattiga människor lata? Det vore kanske bättre om de fick lära sig klara sig själva? Henrik Arnstad och Ola Larsmo får besök av författaren Magnus Västerbro som skrivit boken "Svälten: Hungeråren som formade Sverige".

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-06-04
Länk till avsnitt

Demokratins ideologi och historia.

Samtal om demokrati med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Henrik har arbetat i sex år med demokratiforskning. I sommar kommer hans bok "Hatade demokrati: de inkluderande rörelsernas ideologi och historia". Men vad är egentligen demokrati och hur ser demokratins moderna historia ut, efter franska revolutionen 1789? Ola och Henrik diskuterar och resonerar kring demokratibregreppet, inkludering, dialog och idén om "det goda samhället".

Vill du veta mer om Henriks arbete hittar du information på bokens webbplats:

https://hatadedemokrati.wordpress.com

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-02-28
Länk till avsnitt

Norge under ockupationen 1940-1945.

Norge under nazityska ockupationen 1940-1945 har traditionellt framställts som en hjältesaga, om tappra norska motståndsmän. Men ny forskning och ny litteratur gör ockupationshistorien mer komplicerad. För de flesta vanliga norrmän var ockupationsåren en vardag, i gråzonen mellan motstånd och medlöperi. Motståndsrörelsen var komplex och 1942 drabbades Norges judar av Förintelsen. Hur reagerade det norska samhället på det? Ola och Henrik gästas av författaren Marte Michelet, som skrivit boken "Den största förbrytelsen".

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2017-11-12
Länk till avsnitt

"Vår mörka historia" -- förflutenheten och moralen

Sverige diskuterar gärna "vår mörka historia som vi föredrar att tala tyst om", trots att sådan självkritisk debatt ständigt återkommer. Särskilt angående Sverige under andra världskriget talas ofta om svensk omoral och skuld. Men hur förhåller sig historiker till moralfrågor? Och kan nutiden lära av historiens moraliska erfarenheter? Historikern Mattias Tydén diskuterar med Henrik Arnstad och Ola Larsmo. Ljudtekniker: Per Juhlin. Studio: Beppo (tack!). For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2017-09-06
Länk till avsnitt

Land of the free: USA, populism och relationen till Sverige

USA har kallats för ett grannland till Sverige. Länderna har en mycket nära relation, på flera sätt. Professor Dag Blanck, USA-expert vid Uppsala universitet diskuterar USA:s nationella identitet, amerikansk populism och de svensk-amerikanska relationerna tillsammans med Henrik och Ola.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2017-06-19
Länk till avsnitt

Till havs! Sverige, oceanerna och historien

Sverige är nästan en ö och landets öden har till stor del varit beroende av haven. Handel, sjönäringar, varvsindustri och fiske har inneburit löften. Främmande krigsflottor har inneburit hot. Ändå seglar Sveriges maritima historia i bakvattnet av den landbaserade. Ola och Henrik samtalar med maritimhistorikern professor Leos Müller. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2017-02-06
Länk till avsnitt

Irlands historia och påskupproret 1916

Irlands historia i Europas västra periferi är på många sätt unik. Landets förflutenhet präglas av ett minst sagt problematiskt förhållande till Storbritannien. Uppror, svält, inbördeskrig, våld och kamp för självständighet. Experterna Ola Larsmo och Stephen Farran-Lee samtalar med Henrik Arnstad. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2016-12-04
Länk till avsnitt

Ryssland: Historia, traditioner och förhållandet till väst

Att försöka beskriva Rysslands historia och förhållandet till väst utgör ett minfält. Antingen blir man kallad rysk propagandist eller agent för rysshat. Vi tar hjälp av experten Helene Carlbäck, docent i historia, för att berätta om den ryska historien. Från 800-talet fram till idag. Om imperiet, revolutionerna och Sovjetunionen. Och tiden därefter. Rekordlångt avsnitt, men vi lovar att det är intressant! For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2016-10-16
Länk till avsnitt

Adolf Hitler

Adolf Hitler är en av världshistoriens mest kända personer. Dagligen ser vi honom på tidningsomslag, i TV-program och allehanda andra mediesammanhang. Men vad vet vi om Hitler? Vi tar hjälp av historikern och Hitler-experten Mikael Nilsson, som källkritiskt granskat den enorma mängd forskning som omger Hitler. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2016-08-14
Länk till avsnitt

Forum för levande historia: staten och förflutenheten

Myndigheten Forum för levande historia bildades 2003 och har, enligt svensk författningssamling, till uppgift "att främja demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter" genom att informera om "Förintelsen och kommunismens brott mot mänskligheten". Men vad kan staten fastslå som lämplig kunskap? Hur går en sådan politisk process till? Finns det några gränser? Vi samtalar med historikern Ingrid Lomfors, som är chef på myndigheten sedan cirka ett år tillbaka. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2016-06-07
Länk till avsnitt

Star Trek! Och framtidstron som politisk ideologi.

För exakt 50 år sedan hade TV-serien Star Trek premiär i amerikansk TV och erbjöd hopp om en fantastisk framtid. Optimismen hade politisk legitimitet. Idag lever vi tvärtom i pessismens tidevarv. Men hur har optimismen fungerat som politisk idé i historien? Detta diskuterar Ola Larsmo och Henrik Arnstad. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2016-03-24
Länk till avsnitt

Historien och podcasten: Förflutenhet i nytt medium

Podcast-revolutionen har på kort tid förändrat medielandskapet via radioprogram, inte minst angående förmedling av historia. Henrik och Ola samtalar inför publik på Historiska museet med Malin Åkersten Triumf, producent av den mycket populära podden "Den blå hästen", samt Björn Lundberg, doktorand i historia vid Lunds universitet och en av producenterna till podden "Lite Passé". For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2016-02-17
Länk till avsnitt

Sverige och slaveriet

Sveriges historiska förhållande till slaveriet under 1700-talet och 1800 debatteras ofta, men det har varit ont om forskning. Vi samtalar med forskaren Fredrik Thomasson vid historiska institutionen på Uppsala universitet. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2016-01-30
Länk till avsnitt

Folkmord och modernitet

Folkmord (genocide) är modernitetens mörka följseslagare. Varför deklarerar mänskligheten ständigt "aldrig mer", för att i nästa minut tillåta nya folkmord? Docenten och socialantropologen Ivana Ma?ek, expert på "massive political violence", hjälper Ola Larsmo och Henrik Arnstad att reda ut begreppen. Vi minns även nationalismforskaren Benedict Anderson (1936-2015). For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2015-12-14
Länk till avsnitt

Monumental historia

Om historiska monument i offentligheten. Nationalism, nationell terapi och Raoul Wallenberg. Gäst är fil.dr. Tanja Schult vid Stockholms universitet. Bilden föreställer Anne Frank-monumentet. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2015-09-07
Länk till avsnitt

Teorier om förflutenheten: Postmodernism och vetenskap

Som alla vetenskapare använder historikern teori i forskningen. Men vad är egentligen historieteori? Kan man inte bara ta reda på hur det var förr och skriva det? Och vad är egentligen postmodernistisk historieteori, som ofta kritiseras i debatten? Varför hänvisas ofta till den franske akademikern Michel Foucault? Detta diskuterar Ola Larsmo och Henrik Arnstad med historikern fil.dr. Hossein Sheiban. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2015-06-01
Länk till avsnitt

Rasbiologin och Sverige

Sveriges rasbiologiska institut (Statens institut för rasbiologi) grundades redan 1922 och existerade ända fram till 1958. Institutet har blivit en symbol för den svenska rasismen och dess existens används ofta i den dagspolitiska debatten. Ola Larsmo och Henrik Arnstad samtalar om Sverige, rasbiologin och rashygien. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2015-04-18
Länk till avsnitt

Museeerna, nationen och makten över historien

Podcasten "En svensk tiger" inspelad inför publik på Historiska museet i Stockholm lördag 7 mars 2015. Ola och Henrik samtalar om hur museerna användes för att skapa nationalkänsla under 1800-talet och om dessa (oftast) statliga institutioners fortsatta roll som forum för synen på historien. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2015-03-08
Länk till avsnitt

Yttrandefrihetens moderna historia

Yttrandefriheten är en självklar del av det moderna demokratiska projektet, från 1700-talet och framåt. Ola Larsmo och Henrik Arnstad diskuterar hur detta har gestaltat sig, hur striden har förts -- men också om yttrandefrihetens problematiska sidor och om hur rasistiska publikationer banade väg för Förintelsen. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2015-02-25
Länk till avsnitt

Fornminnet och nationen: Om politiseringen av Uppsala högar

Utanför Uppsala ståtar det mer än tusen år gamla fornminnet Uppsala högar. Det har i sig ingenting med modernitetens politik att göra, men arkeologen fil.dr. Magnus Alkarp har forskat i hur högarna använts politiskt under 1900-talet, inte minst av antidemokrater och nazister. Med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Avsnittet tillägnas minnet av vår lyssnare Hanna Fange. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2015-01-20
Länk till avsnitt

Feminismens genombrott i Sverige: Om rösträttskampen och mycket mer

I Sverige dröjde det längre än i omvärlden, innan kvinnor blev betraktade som fullvärdiga medborgare med rösträtt. Första valet ägde rum först 1921. Men hur gick det till? Vi gästas av professor Christina Florin, historiker specialiserad på ämnet. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2014-12-11
Länk till avsnitt

Demokrati, revolution eller diktatur: Sverige 1917

Ola Larsmo och Henrik Arnstad samtalar om processen som 1917-1921 förvandlade Sverige till en demokrati. Om arbetarrörelsen (socialdemokratin), liberaler och konservativa i strid och i samarbeten. Och varför har Sverige glömt bort det dramatiska året 1917? For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2014-11-05
Länk till avsnitt

Islamsk politik: Den muslimska världen och moderniteten

Islam och islamism är store debattområden i nutiden. Med hjälp av fil.dr. Hossein Sheiban går vi igenom den muslimska världens moderna politiska historia och dess nutida konflikter och utmaningar, exempelvis representerade av jihadister som ISIS. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2014-10-20
Länk till avsnitt

Den ökända hästen från Troja: Yttrandefrihetens hjältar i Sverige under andra världskriget

Diskussion om yttrandefrihet och antinazism i Sverige under andra världskriget -- och om de som idag hyllas som de nationella hjältarna 1939-1945, ur detta perspektiv. Mest om Karl Gerhard men vi tar även upp Torgny Segerstedt, Israel Holmgren, med flera. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2014-10-07
Länk till avsnitt

Judehatet och den moderna rasismen

Mitt i det politiska chocktillståndet efter fascismens valframgång i Sverige går vi igenom hur antisemitismen sett ut -- i Sverige och i Europa. Vi talar om hur judehatet fortsätter påverka både det nutida samhället i stort och andra delar av rasismen, exempelvis islamofobin. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2014-09-16
Länk till avsnitt

Den svenska ultranationalismen: Sverigedemokrater, fascister och extremhöger

Valspecial! "En svensk tiger" tar hjälp av Sveriges främsta fascismforskare, docenten i historia Lena Berggren, för att förklara det svenska svartbruna arvet. Fascister, antisemiter och antidemokratisk höger. Från mellankrigstiden ända fram till dagens Sverigedemokraterna och deras komplicerade ideologiska resa. Kort sagt: allt du behöver veta supervalåret 2014! Med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2014-08-29
Länk till avsnitt

Finlands krig och 1900-talets öppna sår

Finlands 1900-talshistoria förblir ett öppet sår. Tystnad, politik och nationalism har styrt berättelsen om inbördeskrig, alliansen med Nazityskland och den egna identiteten. Men finsk historia hänger intimt samman med den svenska. Det var i Finland 1918 som den svenska högerextremismen föddes, till exempel. Ola Larsmo och Henrik Arnstad samtalar. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2014-08-19
Länk till avsnitt

Swede Hollow: När svensken blev vit

Ola berättar om Swede Hollow, en svensk slum i emigranternas USA kring sekelskiftet 1900. Om hur svenskar inte ansågs vara vita människor, utan sågs som ett stinkande och rasbiologiskt underlägset patrask. Men hur går det till när en utsatt minoritet blir "vit"? Henrik och Ola diskuterar detta och mycket annat. For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2014-08-06
Länk till avsnitt
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.