Bra podcast

Sveriges 100 mest populära podcasts

Lära Från Lärda - En fackbok och en författare

Lära Från Lärda - En fackbok och en författare

Sveriges största podcast om lärorika böcker! Varje avsnitt handlar om en ny fackbok och dess författare intervjuas av Fredrik Hillerborg. Tipsa gärna om böcker och författare som du tycker borde vara med i programmet.

Mail: [email protected]

Hemsida: larafranlarda.com

Instagram: @larafranlarda

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

larafranlarda.com

Avsnitt

#198 Varför är litteraturvetenskap viktigt? med Anna Nordlund

Boken heter ?Varför litteraturvetenskap?? och gäst är författaren Anna Nordlund.

Varför är det intressant att studera och läsa klassisk litteratur? Och varför ska jag som individ läsa skönlitteratur när det finns så mycket annat jag kan lägga min tid på? Det här är högst relevanta frågor när vi lever i en tid då bokläsningen minskar och våra ögon istället riktas mot skärmar och streamingtjänster. Vad kan författare som Selma Lagerlöf och August Strindberg ge mig som jag inte kan uppleva på Netflix? 

I programmet pratar vi bl.a. om vad en litteraturvetare gör. Vi pratar om varför det är intressant att läsa och studera klassisk litteratur. Och vi pratar om vad läsning och litteratur kan ge mig som läsare. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-11-23
Länk till avsnitt

#197 Våra olika personlighetsdrag med Petri Kajonius & Anna Dåderman

Boken heter ?Vem är du? ? Den moderna forskningen om Big Five? och gäster är författarna Petri Kajonius och Anna Dåderman.

?Big Five? är den mest vedertagna modellen inom psykologin som används för att kategorisera och beskriva våra personligheter. De fem olika egenskaperna i modellen är öppenhet, samvetsgrannhet, extraversion, tillmötesgående och neuroticism. Alla har vi olika grader av respektive egenskap och tillsammans utgör de vårt personliga ?mixerbord?. Forskning har visat att våra personlighetsdrag formas genom en kombination av arv (gener) och miljö (omgivning och erfarenheter). Men vad som dessutom är intressant är att våra Big Five också påverkar vilka val vi gör i livet. Vilken partner du väljer, utbildning du går eller vilka hobbys du ägnar dig åt. Vi tycks alltså vara mer förutsägbara än vi tror! I programmet pratar vi bl.a. om vad som skiljer våra olika personlighetsdrag. Vi pratar om hur våra personlighetsdrag skapas och formas genom livet. Och vi pratar om varför våra personlighetsdrag påverkar våra livsval. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-11-16
Länk till avsnitt

#196 Män som våldets kön med Inger Lövkrona

Boken heter ?Våldets kön ? Kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser? och gäst är Inger Lövkrona.

Statistiskt sätt är våld något som nästan bara utförs av män. Det gäller våld mot andra män, men en stor del är också mäns våld mot kvinnor. Men varför är det nästan bara män som ligger bakom allt våld? I boken beskrivs att det finns kulturella förklaringar som bl.a. innebär att vi alla är med och skapar en kultur där det finns både accepterat och lagligt våld likväl som olagligt våld. Och att kulturen och dess maktstrukturer gör att mäns våld mot kvinnor fortsätter vara ett stort problem. I programmet pratar vi bl.a. om varför män är ?våldets kön?. Vi pratar om hur lagligt och accepterat våld kan leda till mer olagligt våld. Och vi pratar om hur alla män har ett visst ansvar för att män begår våld mot kvinnor. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-11-09
Länk till avsnitt

#195 Om narcissism med Ralph Stenbäcker

Boken heter ?Om narcissism? och gäst är Ralph Stenbäcker, psykolog och författare.

Den individualistiska tid vi lever i tycks frambringa alltmer narcissistiska drag hos människor. Att lyfta fram sig själv och sina egna förmågor har exempelvis blivit ett naturligt inslag på sociala medier. Vi lever också i en tid då USAs president, Donald Trump, bockar av alla kriterier för vad som kännetecknar en narcissist. Det kan vara helt normalt för en 3-åring att ha en överdriven övertro på sin egen förmåga, men det blir minst sagt problematiskt när det handlar om världens mäktigaste person. I programmet pratar vi bl.a. om vad som kännetecknar narcissism. Vi pratar om hur narcissistiska drag kan förstärkas eller dämpas. Och vi pratar om vilka faror det innebär när narcissister hamnar på maktpositioner. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-11-02
Länk till avsnitt

#194 Myten om en fri marknad med Lars Magnusson

Boken heter ?Vad är marknaden?? och gäst är författaren Lars Magnusson.

Det finns en utbredd syn på att marknaden och ekonomin fungerar lite som ett självspelande piano. En plats där det säljs och köps och där efterfrågan och utbud är styrande faktorer. Men vad som glöms bort är att marknaden är skapad av människor, den påverkas av människor och den är alltid (mer eller mindre) reglerad. Det har därför aldrig funnits en helt ?fri marknad?. I programmet pratar vi bl.a. om vad en marknad är för något. Vi pratar om hur marknaden sett ut genom historien. Och vi pratar om myten om en helt fri marknad. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-10-26
Länk till avsnitt

#193 Kris i forskningsfrågan med Hanne Kjöller

Boken heter ?Kris i forskningsfrågan ? Eller vad fan får vi för pengarna??? och gäst är författaren Hanne Kjöller.

Pengarna som går till svensk forskning har ökat stadigt de senaste decennierna (sammanlagt 155 miljarder för 2017). Men trots ökade investeringar så pekar mätningar på att svensk forskning (med kvantitativa mått) presterar sämre än jämförbara länder. Det har också visat sig att det publiceras en hel del dåliga (t.o.m. felaktiga) studier och att vissa studier är rena repetitioner av tidigare (d.v.s. helt onödiga). Så även om svensk forskning in sin helhet leder till viktiga upptäckter och resultat, så tycks det finnas en hel del ?smuts i systemet?. I programmet pratar vi bl.a. om varför det förekommer onödig och ibland felaktig forskning. Vi pratar om incitamenten som gör att kvantitet belönas snarare än kvalitet. Och vi pratar om vad som kan göras för att öka och säkra kvaliteten på svensk forskning. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-10-19
Länk till avsnitt

#192 Anknytningsteori med Pehr Granqvist

Boken heter ?Anknytningsteori? och gäst är Pehr Granqvist, författare och forskare på Stockholms Universitet.

Intresset för anknytningsmönster och anknytningsteori har vuxit rejält under de senaste åren. Det är inte så konstigt eftersom det här är ett område som påverkar alla människor. Våra anknytningsmönster ligger nämligen till grund för hur vi hanterar och beter oss i nära relationer. Vissa av oss har lätt att hantera nära relationer, andra får ett mer undvikande beteendemönster och vissa kan istället bli ?för på?. Grunden för våra anknytningsmönster sätts när vi är små och syns allra tydligast mellan 1-2 års ålder. Vilka anknytningsmönster vi utvecklar beror på hur vi som barn blir bemötta och hanterade av våra föräldrar (eller andra vårdnadshavare). Men dessa kan också utvecklas och förändras i vuxen ålder. I programmet pratar vi bl.a. om vad forskningen säger om anknytningsmönster. Vi pratar om föräldrarnas roll i förhållande till barns anknytningsmönster. Och vi pratar om hur våra anknytningsmönster kan utvecklas genom livet. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-10-12
Länk till avsnitt

#191 Konsten att lyssna med Annika Telléus

Boken heter ?Konsten att lyssna? och gäst är författaren Annika Telléus.

De flesta tycker om att prata men inte lika många är bra på att lyssna. Personer som är riktigt bra på att lyssna är sällsynt, men de som byggt upp den här förmågan har en ovanlig kompetens. Att vara bra på att lyssna handlar dels om att kunna lyssna på andra. Men det handlar också om att kunna lyssna till sig själv. Att lyssna till vad jag själv egentligen vill, vilket inte alltid är det lättaste. Framtidens vinnare tros vara de som lärt sig lyssnandets konst. I programmet pratar vi bl.a. om vad det innebär att lyssna på riktigt. Vi pratar om vilka positiva effekter lyssnande bär med sig. Och vi pratar om hur man kan bli bättre på att lyssna. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-10-05
Länk till avsnitt

#190 Principer för en skärpt arbetsdag med Gisela Bäcklander

Boken heter ?Ostörd ? Principer för en skärpt arbetsdag? och gäst är författaren Gisela Bäcklander.

En utmaning när vi arbetar med mer koncentrationskrävande uppgifter är att våra mentala resurser är begränsade. De mest krävande uppgifterna (bl.a. avancerat tänkande, impulskontroll, kunna växla fokus och problemlösning) är dyra i drift. De kräver mer av vår mentala energi och tar upp mer av vår ?mentala bandbredd?. Därför är det helt avgörande att planera sin arbetstid utifrån när och var du ska utföra mer koncentrationskrävande uppgifter, både vad gäller inre (mentala) och yttre (fysiska) distraktioner. I programmet pratar vi bl.a. om hur vi är begränsade av vår mentala bandbredd. Vi pratar om varför våra exekutiva förmågor är avgörande för fokuserat och kreativt arbete. Och vi pratar om hur man kan påverka sin prestation med både inre och yttre planering. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-09-28
Länk till avsnitt

#189 Döden med Philip de Croy

Boken heter ?Boken för dig som en dag ska dö? och gäst är författaren Philip de Croy.

En sak som är säker är att vi alla en dag kommer att dö. Men fram tills dess så kommer de flesta av oss även möta döden genom att människor i vår omgivning går bort. När någon dör så kan det dels innebära stor sorg, men det är också en hel del praktiska insatser och beslut som måste tas. I den här boken går författaren igenom vad som händer när vi dör och vad som är viktigt att tänka på inför en begravning. 

I programmet pratar vi bl.a. om vad som är viktigt att tänka på när någon dör. Vi pratar om vad folk är mest rädda för vad gäller döden. Och vi pratar om att se en död människa. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-09-21
Länk till avsnitt

#188 Psykologiska perspektiv på åldrande och hälsa med Mikael Rennemark

Boken heter ?Psykologiska perspektiv på åldrande och hälsa? och gäst är Mikael Rennemark, författare och senior professor i psykologi.

Människor åldras olika och möter åldrandet på väldigt olika sätt. På individnivå skiljer vi oss kraftigt vilken hälsa vi har när vi blir äldre och hur länge vi lever. Psykologiska studier pekar på att det finns vissa personlighetsdrag som hänger ihop med bättre hälsa och högre livskvalitet när vi åldras. I boken har författarna sammanfattat vad den senaste forskningen säger om åldrande och hälsa ur psykologiska perspektiv. I programmet pratar vi bl.a. om sambandet mellan personlighetsdrag och hälsa. Vi pratar om vad människor som lever länge har gemensamt ur psykologiska perspektiv. Och vi pratar om vad man ska sträva efter ifall man vill leva längre och uppnå högre livskvalitet. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-09-14
Länk till avsnitt

#187 Varför alla dessa möten? med Patrik Hall

Boken heter ?Mötesboken : tolkningar av arbetslivets sammanträden och rosévinsmingel? och gäst är forskaren och författaren Patrik Hall.

Många har en ambivalent syn på arbetslivets alla möten. Inte sällan hör vi folk klaga på att deras arbetsdagar fylls med alldeles för många möten. Ibland pratas det t.o.m. om att möten ?själ tid från deras riktiga arbetsuppgifter?. Samtidigt uppger många att möten också kan kännas viktiga, intressanta och underhållande. En annan vanlig uppfattning om möten är att de ska leda till någon form av output (dokument, beslut etc.), men hur ser det ut i verkligheten med den saken? I programmet pratar vi bl.a. om varför vi har så mycket möten. Vi pratar om vilka funktioner möten fyller. Och vi pratar om vilka beteenden som är okej och inte okej på möten. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-09-07
Länk till avsnitt

#186 När det hälsosamma blir ohälsosamt med Evelina Linder

Boken heter ?När det hälsosamma blir ohälsosamt ? Hjälp när tankar om kropp, mat och ätande tagit över ditt liv? och gäst är författaren Evelina Linder.

Den här boken handlar om när medvetenhet om kost och vikt går över en gräns och blir ohälsosamt. Många av oss försöker äta lite nyttigare, motionera regelbundet och undvika att gå upp i vikt. Men när går egentligen gränsen för att denna medvetenhet blir ohälsosam? Många människor kan dessutom se väldigt friska ut samtidigt som de har ätstörningar. I programmet pratar vi bl.a. om när en medveten och sund kosthållning övergår till en ätstörning. Vi pratar om vad som ligger bakom att vissa personer utvecklar ätstörningar. Och vi pratar om hur man går tillväga för att motverka ätstörningar. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-08-31
Länk till avsnitt

#185 Olyckliga i paradiset med Christian Rück

Boken heter ?Olyckliga i paradiset ? Varför mår vi dåligt när allt är så bra? och gäst är överläkaren och författaren Christian Rück.

Vi befinner oss mitt i en märkligt paradox. De senaste åren har det i Sverige skett en ökning i diagnostiseringar och ökad läkemedelsanvändning, men samtidigt visar undersökningar att vi praktiken inte mår märkbart sämre (som befolkning har vi samma symtomnivåer som tidigare). Det verkar alltså vara andra anledningar som ligger bakom dessa ökningar. En del av svaret tycks ligga i att synen på ohälsa och lidande har hamnat snett och diskussioner om ?psykisk ohälsa? har blivit vanligt förekommande i media. Det är ett luddigt begrepp som innefattar allt från svåra sjukdomar till normala vardagsbesvär. Christian Rück är starkt kritiskt till begreppet ?psykisk ohälsa? och anser att det bör sluta användas eftersom det leder folk fel. I programmet pratar vi bl.a. om varför diagnostiseringarna har ökat kraftigt de senaste åren. Vi pratar om vad problemet är med begreppet ?psykisk ohälsa?. Och vi pratar om varför vi inte ska försöka få bort allt lidande. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-08-24
Länk till avsnitt

#184 Sexologi med Kalle Norwald

Boken heter ?Sexologi för psykologer och psyketerapeuter? och gäst är sexologen och medförfattaren Kalle Norwald.

Sexlogi är läran om människans sexualitet och en utgångspunkt är att sex är tätt sammanbundet med hälsa och välmående. Den här boken fördjupar sig bl.a. i sexualitet kopplat till olika sexuella identiteter, sexuella läggningar och belyser sexualitet vid en rad olika psykiatriska tillstånd. I programmet pratar vi bl.a. om sexologi och kopplingen mellan sex och hälsa. Vi pratar om normer kring sex, sexualitet och sexuell läggning. Och vi pratar om minoritetsstress och mikroaggressioner. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-08-17
Länk till avsnitt

#183 Stress hos barn och ungdom med Evalotte Mörelius

Boken heter ?Stress hos barn och ungdom? och gäst är författaren Evalotte Mörelius.

Redan från det vi är bäbisar så reagerar vi instinktivt på stressfyllda situationer (stressorer). Många gånger är reaktionerna nödvändiga och ibland mer ?överdrivna?. En viktig del för att lära sig hantera stress är att vuxna vägleder barn i deras hantering av den. Genom kommunikationen med vuxna så lär sig barnen hantera olika situationer. Detsamma gäller ungdomar, som i sin tur möter andra typer av stressorer. Även för ungdomar behöver vuxna på olika sätt stötta och vara närvarande. I programmet pratar vi bl.a. om hur stress och sressorer fungerar. Vi pratar om hur stressorerna skiljer sig hos barn och ungdomar. Och vi pratar om hur vuxna kan hjälpa barn och ungdomar att hantera stressen. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-08-10
Länk till avsnitt

182 Hur ny teknik förändrar arbetsmarknaden med Jonas Grafström

Boken heter ?Moderna Tider 4.0 ? Från kugge i maskineri till vinnare bland algoritmerna? och gäst är författaren Jonas Grafström.

Det brukar talas om att datorer och robotar mer och mer kommer att ta över våra jobb. Inte sällan är det dystra spekulationer eftersom det kan leda till ökad arbetslöshet. Men hur står det egentligen till om man ser till den historiska utvecklingen? Ny teknik har förvisso gjort att vissa yrken försvunnit. Men ny teknik har också lett till att nya yrken tillkommit. Det har också visat sig att ny teknik inte behöver ?ta över?, utan snarare komplettera och stötta. I programmet pratar vi bl.a. om vilka jobb som tros försvinna på framtidens arbetsmarknad. Vi pratar om teknikens roll på arbetsmarknaden. Och vi pratar om hur man bör tänka som individ på framtidens arbetsmarknad. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-08-03
Länk till avsnitt

#181 Att skapa ett meningsfullt åldrande med Bengt Brülde

Boken heter ?Lev hela livet ? Filosofiska tankar om ett lyckligt och meningsfullt åldrande? och gäst är författaren Bengt Brülde.

Normer har en tendens att påverka vår syn på både ålder och åldrande. Vi förknippar och förväntar oss vissa beteenden för olika åldersgrupper. Och vad gäller åldrande så har många dessutom ett ganska ensidigt eländesperspektiv, att mycket blir sämre med stigande ålder. Det är dock en sanning med modifikation eftersom det även finns saker som blir bättre med stigande ålder.

I programmet pratar vi bl.a. om ålderism och synen på ålder. Vi pratar om eländesperspektiv och möjlighetsperspektiv på åldrande. Och vi pratar om hur man kan skapa ett mer meningsfullt åldrande. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-07-27
Länk till avsnitt

#180 Sex och samtyckesdynamiker med Lena Gunnarsson

Boken heter ?Samtyckesdynamiker ? Sex, våldtäkt och gråzonen däremellan? och gäst är författaren Lena Gunnarsson .

Samtycke till sex kan låta enkelt, men det är betydligt mer komplicerat och komplext än man kan tro. Ser vi till hur samtycke kommuniceras så finns det mängder av direkta (ord) och indirekta (kroppsspråk m.m.) sätt vi använder. Det påverkas också av kulturen vi lever i, vilken situation vi befinner oss i och vilken relation vi har till den vi har sex med. Vad som gör det ännu mer komplicerat är att vår lust till sex också kan ändras och variera från stund till annan. En tydlig slutsats är att vi behöver prata mer om samtycke och dess gråzon. I programmet pratar vi bl.a. om hur långt juridikens inramning når vad gäller samtycke. Vi pratar om vad gråzonen kring samtycke består av. Och vi pratar om vad som gör samtycke extra komplicerat. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-07-20
Länk till avsnitt

#179 Till bildningens försvar med Sverker Sörlin

Boken heter ?Till bildningens försvar ? Den svåra konsten att veta tillsammans? och gäst är författaren Sverker Sörlin.

Bildning är mer än ren kunskap och något som går bortom utbildning och utbildningsnivåer. Bildning handlar närmast om att veta tillsammans och är kopplat till bl.a. omdöme, värderingar och medborgarskap. Vikten av bildning är därför helt central för att hålla ihop ett samhälle och inte minst för att hålla ihop en demokrati. När vi lever i en tid med ett föränderligt landskap av politiska partier, medier och opinioner ? är det kanske så att bildningens roll är viktigare än någonsin tidigare. I programmet pratar vi bl.a. om vad bildning är för något. Vi pratar om varför bildning är kritiskt viktigt 2020. Och vi pratar om hur man kan bli en mer bildad person. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-07-13
Länk till avsnitt

#178 Medelklasskvinnans tysta vrål med Cecilia Wemming

Boken heter ?Medelklasskvinnans tysta vrål ? Därför mår vi så dåligt när vi borde må så bra?? och gäst är författaren Cecilia Wemming.

Kvinnors situation har kraftigt förbättrats under de senaste 100 åren. Dagens möjlighet till utbildning, karriär och självförverkligande var helt otänkbart bara några generationer tillbaka. Men trots att förutsättningarna har förbättrats så är det något som verkar skava. Bland annat så ökar den psykiska ohälsan, inte minst hos yngre kvinnor. Det verkar som att andra samhällstrender kan ligga bakom att många mår sämre trots att vi lever i en bättre tid. I programmet pratar vi bl.a. om vad som kännetecknar generationer födda från 80-talet och framåt. Vi pratar om de megatrender som förändrat samhället sedan 80-talet. Och vi pratar om varför folk inte tycks må bättre trots bra förutsättningar. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-07-06
Länk till avsnitt

#177 Vad gör en bank? med Andreas Cervenka

Boken heter ?Vad gör en bank?? och gäst är författaren Andreas Cervenka .

När du går till en bank så kan det nästan kännas som du möter en myndighet. Personalen kallar sig för personlig rådgivare och du blir erbjuden olika ?rabatter? om du använder deras tjänster (t.ex. ränterabatt). Men sanningen är att banker bör betraktas som vilka företag som helst. De verkar för att tjäna pengar och strävar efter att maximera sina vinster (precis som vanliga företag). Men det ovanliga med banker är att de bl.a. är med och påverkar hur mycket pengar folk får låna, hur mycket pengar som rullar ut i systemet och vart riskerna för lånen ska ligga. De har alltså en enormt stor påverkan på samhället. I programmet pratar vi bl.a. om hur pengar skapas. Vi pratar om bankernas makt. Och vi pratar om hur man kan tänka som privatkund när du går till en bank. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-06-29
Länk till avsnitt

#176 Livets mening med Tomas Brytting

Boken heter ?Livets mening ? Frågan och svaren? och gäst är författaren Tomas Brytting.

Vad som är livets mening är en fråga som gäckat tänkare genom alla tider. Svaren kan variera beroende på kultur, religiös tro och andra grundläggande utgångspunkter. Det författarna försökt göra är att reda ut vad som egentligen skapar mening i den tid vi lever i och utifrån vår svenska kultur. De har ringat in ett antal områden som är centrala och som ger människor mening i livet. I programmet pratar vi bl.a. om vad skillnaden är mellan livets mening och meningen med livet. Vi pratar om hur olika människor uppfattar livets mening. Och vi pratar om vilka områden som ger människor mening i livet. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-06-22
Länk till avsnitt

#175 Hjärnfokus med Johan Bergstad

Boken heter ?Hjärnfokus ? Så blir du lugn, kreativ och fokuserad? och gäst är författaren Johan Bergstad.

Hjärnfokus handlar om att få mer gjort med mindre ansträngning. Men det handlar också om att hitta ett större lugn och bättre mental balans. Må bättre helt enkelt! Ett steg mot bättre fokus är att gå från multitasking (göra flera saker samtidigt) till monotasking (en sak i taget). I programmet pratar vi bl.a. om att hjärnan är formbar och vilka möjligheter det finns att träna upp sitt hjärnfokus. Vi pratar om kopplingen mellan fokus, kreativitet och lugn. Och vi pratar om hur man gör för att stärka sitt hjärnfokus. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-06-15
Länk till avsnitt

#174 Genteknikens frontlinjer med Torill Kornfeldt

Boken heter ?Människan i provröret ? Reportage från genetikens frontlinjer? och gäst är författaren Torill Kornfeldt.

I boken får vi följa med på en resa i vad som just nu sker i världen inom forskningsfältet för genteknik. Vi står inför både fantastiska såväl som ?skrämmande? möjligheter för vad som går att göra genom justeringar i vår arvsmassa. Om 1900-talet var fysikens århundrade så ser många 2000-talet som biologins århundrade för vad som kommer ske inom forskningen. Det mesta är inriktat på att förhindra sjukdomar, men vi närmar oss också en situation där blivande föräldrar kommer kunna göra val och förändringar på sina kommande barn. I programmet pratar vi bl.a. om vilken forskning som just nu pågår runt om i världen. Vi pratar om vilka framsteg som skett de senaste åren och vilka möjligheter det skapat. Och vi gläntar på dörren för vad som är på gång de närmaste åren inom detta fält. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-06-08
Länk till avsnitt

#173 Fysisk aktivitet med Dan Andersson

Boken heter ?Fysisk aktivitet ? Hälsa, välbefinnande och förändring hos individen?? och gäst är författaren Dan Andersson.

När det pratas träning och motion så kretsar samtalen ofta kring prestation och resultat. Men i den här boken är utgångspunkten snarare träning som livselixir, d.v.s. träningens alla multifaktoriella effekter. Förutom en starkare och friskare kropp finns nu gott om forskningsstöd för att träning även ökar vårt psykiska välmående. Vi mår bättre och förbättrar hjärnans funktioner. Dessutom verkar det som att en mängd sjukdomar kan förebyggas genom ökad fysisk aktivitet. I programmet pratar vi bl.a. om vilka multifaktoriella effekter träning kan ge. Vi pratar om varför inte alla människor tränar. Och vi pratar om vad man kan göra för att öka sin fysiska aktivitet. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-06-01
Länk till avsnitt

#172 I kundens skor med Klas Hallberg

Boken heter ?I kundens skor ? Att skapa värde utifrån mottagarens perspektiv?? och gäst är författaren Klas Hallberg.

Vi lever i en tid då utvärderingsmail från företag duggar tätt och resurser läggs på att mäta kundnöjdhet med insamlad data. Men i boken lyfts att de metoder som används inte räcker för att förstå vad som verkligen skapar värde. Den riktiga kundnöjdheten, den vi lägger på minnet, skulle närmast kunna beskrivas som ?det där lilla extra?. Och det uppkommer inte från uträknade guidelines eller stränga ramverk, utan här gäller det att sätta sig i kundens skor för att bredda sitt perspektiv. I programmet pratar vi bl.a. om hur organisationer bör (och inte bör) arbeta med kundundersökningar. Vi pratar om hur enskilda anställda ofta är hjältar i kundbemötandet. Och vi pratar om varför mikro-risker är en nyckel i ?det där lilla extra? som skapar kundvärde. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-05-25
Länk till avsnitt

#171 Själens biologi och vår fria vilja med Henrik Brändén

Boken heter ?Själens biologi och vår fria vilja? och gäst är författaren Henrik Brändén.

I boken tas ett helhetsgrepp om vad som sker biologiskt i oss (i vår hjärna) när vi känner, tänker och agerar. Det mesta går att spegla och spåra mellan yttre upplevelser och inre biologi. Dessutom växer mycket fram genom en växelverkan mellan dessa. Vad vi gör och hur vi väljer att agera påverkar vår hjärna och vice versa. I programmet pratar vi bl.a. om hur kropp och själ egentligen hänger ihop. Vi pratar om sambandet mellan förnuft och känsla. Och vi pratar om balansen mellan arv och miljö. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-05-18
Länk till avsnitt

#170 Pojkar i skolan med Fredrik Zimmerman

Boken heter ?Pojkar i skolan ? Vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan? och gäst är forskaren och författaren Fredrik Zimmerman.

Ett växande problem i svenska skolan är att pojkar som grupp presterar sämre än flickor som grupp. Det är ett bekymmer för både enskilda elever såväl som för skolor och samhället i stort. I boken beskrivs hur den kultur som eleverna befinner sig i (på skolan eller i en enskild klass) får stora konsekvenser på elevernas skolresultat. Vad som också tycks påverka resultaten är att pojkar och flickor har olika förväntningar på sig utifrån könsroller och normer. Och det tycks vara så att pojkarnas förväntade beteenden får negativa konsekvenser på just skolarbete och skolresultat. I programmet pratar vi bl.a. om varför pojkar som grupp presterar sämre i skolan än flickor som grupp. Vi pratar om vilka normer och förväntningar som sätter käppar i hjulen för skolarbete. Och vi pratar om hur man kan göra för att lösa problemet och skapa en starkare pluggkultur. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-05-11
Länk till avsnitt

#169 Vad vetenskapen säger om intelligens med Maria Gunther

Boken heter ?Smart ? Vad vetenskapen säger om intelligens? och gäst är författaren Maria Gunther.

IQ och intelligens är ett omtalat och många gånger infekterad debattämne. Till att börja med har intelligensforskningen ett mörkt förflutet. Men vad som också skapar irritation är när mätning av IQ ses som ett slags värderande av människor (vilket är helt fel). Det råder också en del begreppsförvirring som gör området onödigt laddat. För lika viktigt som det är att förstå att IQ representerar ett antal fördelaktiga egenskaper. På samma sätt måste man förstå att hög IQ inte är någon garanti för klokhet eller vaccin mot elakhet. Vi reder ut vad som är vad! I programmet pratar vi bl.a. om varför IQ är intressant. Vi pratar om vilka förmågor som mäts genom IQ. Och vi pratar om vilka missförstånd som förekommer kring IQ. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-05-04
Länk till avsnitt

#168 På spaning efter den tid som kommer med Jacob Östberg & Katarina Graffman

Boken heter ?På spaning efter den tid som kommer ? bubblor, skam och andra fenomen? och gäst är författarna Jacob Östberg och Katarina Graffman.

Något som ofta överskattas är synen på att vi människor alltid handlar efter rationella och genomtänka beslut. Men våra beteenden grundas lika ofta (om inte oftare) i att vi är kulturvarelser, att vi gör saker för att passa in i sociala sammanhang. Därför är det viktigt att ta in kulturella aspekter när man intresserar sig för beteenden av olika slag. Genom de fem fenomenen konsumtion, mainstream, bubblor, hållbarhet och äkthetförsöker författarna beskriva vilka strömningar som just nu färgar vår samtid och därav vår närmaste framtid. Områden som är relevanta för dig som bättre vill förstå eller påverka rörelser framåt. I programmet pratar vi bl.a. om beteenden som springer ur vår kultur. Vi pratar om samhällsfenomen som är viktiga för att förstå vår samtid. Och vi pratar om varför dessa fenomen blir till nycklar för alla som vill åstadkomma långsiktiga förändringar. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-04-27
Länk till avsnitt

#167 Klimatpsykologi med Kata Nylén

Boken heter ?Klimatpsykologi ? Hur vi skapar hållbar förändring? och gäst är psykologen och medförfattaren Kata Nylén. Se samtalet på Youtube här.

Klimatkrisen är vår tids största globala hot och ändå görs inte tillräckligt för att förhindra den. I boken tittar författarna på vilka psykologiska ?fällor? vi som individer och samhälle riskerar att fastna i. För även om det känns bra när vi sopsorterar, köper ekologiskt och tar cykeln till jobbet så kommer inte det räcka. Det skapas snarare ett ?effektglapp? mellan vad vi tror att vi gör och vilken egentligen effekt det har för klimatet. På politisk nivå riskeras det också att fastna i ?sugrörsdebatter?, medan vad som kommer behövas är åtgärder som ger större effekt på lång sikt. I programmet pratar vi bl.a. om vilka tankefällor vi som individer och samhälle hamnar i. Vi pratar om vad vi som samhälle måste göra för att skapa en hållbar förändring. Och vi pratar om hur man kan tänka som individ för att göra något som ger effekt. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-04-20
Länk till avsnitt

#166 Inledning till etiken med Göran Collste

Boken heter ?Inledning till etiken? och gäst är författaren Göran Collste. Se intervjun på YouTube här.

Att något är rätt enligt lagen innebär inte att det behöver vara rätt enligt etiken. Otrohet eller att hamstra mat är exempel på lagliga beteenden som kan anses etiskt fel. Etiken innehåller idéer och normer för hur man bör agera och vara som människa. Och det finns olika etiska teorier som ibland leder till olika slutsatser. Men etiken som område hjälper till att besvara frågan vad som är rätt eller fel i olika situationer. I programmet pratar vi bl.a. om vad det finns för olika etiska teorier. Vi pratar om hur etiken kan användas i praktiken. Och vi pratar om varför etiken är viktig för att utveckla sitt eget tänkande. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-04-13
Länk till avsnitt

#165 Svenskarna som det gudlösa folket med David Thurfjell

Boken heter ?Det gudlösa folket ? De postkristna svenskarna och religionen? och gäst är författaren David Thurfjell. Se intervjun på Youtube här.

Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder. Och ställer man frågan till majoritetssvensken så svarar de flesta att de varken är troende eller religösa. Samtidigt är en majoritet av svenskarna fortfarande medlemmar i kyrkan och de flesta ägnar sig åt kristna praktiker (firar jul, påsk etc.). Så det är uppenbart att det finns ett glapp mellan hur vi ser på religion kontra hur vi ser på oss själva och vår identitet. I programmet pratar vi bl.a. om hur och varför Sverige har blivit ett av världens mest sekulariserade länder. Vi pratar om majoritetssvenskarnas uppfattning om religion, gudstro och kristendom. Och vi pratar om vad vi kan kalla oss ifall vi nu inte ser oss som kristna. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-04-06
Länk till avsnitt

#164 Kroppspositivism med Kajjan Andersson

Boken heter ?Livsviktigt ? En handbok i kroppspositivt föräldraskap? och gäst är samhällsdebattören och författaren Kajjan Andersson.

Vi lever i en kultur där vi blir bedömda och bedömer andra utifrån vad folk väger. Eller rättare sagt så klistrar vi på folk olika egenskaper utifrån om vi uppfattar dem som smala eller tjocka. En person som gått ner i vikt kan vi gratulera, och vi betraktar dem reflexmässigt som hälsosamma. Samtidigt kan vi uppfatta en person som vi tycker väger för mycket som lat och ohälsosam. Men problemet med det här är att vi låter fördomar och förutfattade meningar styra. Vi vet egentligen inte vem som lever hälsosamt utifrån enbart en siffra på en våg. Men vikt har blivit något centralt i vår kultur, inte minst för att vi matas dagligen av dessa budskap via medier och populärkulturen. Och det finns såklart starka vinstdrivande krafter som vill att vi ska fortsätta vara missnöjda med hur vi ser ut. I programmet pratar vi bl.a. om hur vi uppfattar vikt utifrån normer och omedvetna uppfattningar. Vi pratar om förhållandet mellan hälsa och vikt. Och vi pratar om hur man som förälder kan vägleda sina barn i en mer kroppspositiv riktning. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-03-30
Länk till avsnitt

#163 Medielogik med Staffan Dopping

Boken heter ?Inte lögn, inte sant ? Medierna och verkligheten? och gäst är journalisten och författaren Staffan Dopping.

Sensationella löpsedlar och nyhetsrubriker kan ibland vara både skrattretande och häpnadsväckande. Det är inte alltid man förstår varför medier rapporterar som de gör. Men det finns några faktorer som tillsammans brukar samlas inom medielogiken. Förstår man dessa så får man större förståelse för medierapporteringen. Att de bland annat behöver skapa intresse, sticka ut ur bruset och vara väldigt snabba på bollen. Samtidigt kan man fråga sig vad som egentligen är deras huvuduppdrag? I programmet pratar vi bl.a. om hur medielogiken fungerar. Vi pratar om hur medierna har förändrats och vad detta lett till. Och vi pratar om vad mediernas huvuduppdrag är. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-03-23
Länk till avsnitt

#162 Modevarumärken och digitalt entreprenörsskap med Karin Winroth

Boken heter ?Fashionabla varumärken och passionerade entreprenörer? och gäst är författaren Karin Winroth.

Digitaliseringen och utvecklingen med sociala medier har gjort att influencers växt fram som den nya tidens digitala entreprenörer. Modebranschen är en av de branscher där dessa blivit extra framstående. Här har maktpositionerna förflyttats och varumärkena blivit tvungna att mer och mer börjat anpassa sig efter den nya tidens modeikoner. I programmet pratar vi bl.a. om hur modebranschen förändrats i och med digitalisering och sociala medier. Vi pratar om hur och varför digitala entreprenörer har blivit nya viktiga aktörer. Och vi pratar om vad som kännetecknar just entreprenörsskap i det nya digitala landskapet. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-03-16
Länk till avsnitt

#161 Bli vän med sockret med Sara Ask

Boken heter ?Bli vän med sockret? och gäst är författaren Sara Ask.

Socker framställs ofta som mer eller mindre ett gift, och en ingrediens vi bör undvika till varje pris. Men varningsflaggorna är lite överdrivna. Upplevelsen av sött och reaktionen på socker är till att börja med väldigt individuellt. Och man behöver ta hänsyn till fler parametrar i det vi stoppar i oss än bara sockermängd. Hur helheten ser ut och vad maten innehåller i övrigt. Det är därför inte säkert att nolltolerans mot socker är den smartaste vägen framåt. I programmet pratar vi bl.a. om hur olika vårt sockersug kan se ut. Vi pratar om hur farligt socker egentligen är. Och vi pratar om smarta sätt att förhålla sig till socker. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-03-09
Länk till avsnitt

#160 Klimatglädje med Emilia Arvidsson

Boken heter ?Klimatglädje ? Åtta utmaningar för ett hållbart liv? och gäst är författaren Emilia Arvidsson.

Vi vet att klimatförändringarna är den största utmaningen hela världen står inför. Och tids nog kommer vi alla behöva anpassa oss till en mer hållbar livsstil. Det är lätt att tro att denna förändring bara kommer innebära att vi ska göra avkall på en massa saker, men den här boken visar en annan väg framåt. Emilia har hittat glädje i de förändringar hon presenterar. Förändringar som både skapar en mer hållbar livsstil och leder till en rad andra fördelar. I programmet pratar vi bl.a. om vilka fördelar en mer klimatsmart livsstil kan föra med sig. Vi pratar om att vi ?tjänar tid? på minskad konsumtion. Och vi pratar om hur vi kan göra för att bli mer hållbara vad gäller bl.a. mat, el, konsumtion och transport. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-03-02
Länk till avsnitt

#159 Vad alla pedagoger bör veta med Anna Tebelius Bodin

Boken heter ?Vad alla pedagoger bör veta? och gäst är författaren Anna Tebelius Bodin.

Det är lätt att drömma sig bort och börja tänka på annat när vi sitter på en föreläsning. Även om vi hör vad som sägs är det svårt att komma ihåg det i efterhand. Det räcker nämligen inte med att ?höra? vad som sägs, vi måste lyssna aktivt för att minnas saker. Vi minns nämligen bara det vi har tänkt. Och som pedagog gäller det att hjälpa din publik att minnas det du försöker kommunicera. 

I programmet pratar vi bl.a. om kopplingen mellan hjärnans uppbyggnad och det vi minns. Vi pratar om vad det innebär att ?vi bara minns det vi har tänkt?. Och vi pratar om hur vi som pedagoger (eller människor i allmänhet) behöver kommunicera för att andra ska minnas det vi säger. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-02-24
Länk till avsnitt

#158 Sex och anknytningsmönster med Malin Drevstam

Boken heter ?Lust och olust ? Om sex, närhet och anknytning? och gäst är författaren Malin Drevstam.

Anknytningsmönster är ett område som det ofta talas om i koppling till relationer och känsloliv. Men att våra anknytningsmönster även påverkar vårt sexliv är inte lika omdiskuterat. I den här boken beskrivs hur sex, närhet och anknytning är tätt sammankopplade och blir avgörande för fungerande relationer. I programmet pratar vi bl.a. om vad sex är för olika människor. Vi pratar om hur vårt anknytningsmönster kan påverka vårt sexliv. Och vi pratar om hur olika yttre och inre faktorer påverkar hur vi ser på sex. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-02-17
Länk till avsnitt

#157 Människan som det kulturella djuret med Patrik Lindenfors

Boken heter ?Det kulturella djuret ? om människans evolution och tänkandets utveckling? och gäst är författaren Patrik Lindenfors.

Det brukar diskuteras huruvida arv eller miljö har störst påverkan på vilka vi formas till som människor. I den här boken beskrivs istället tre områden som formar oss. Det första är våra gener (arv), den andra är hemmamiljön (familj och uppfostran) och den tredje är vår omvärld (yttre miljö som skola, kultur, vänner m.m.). Och det visar sig att den yttre miljön tycks ha betydligt större påverkan än man tidigare trott.

I programmet pratar vi bl.a. om hur människan som art skiljer sig från andra arter. Vi pratar om varifrån våra beteenden formas. Och vi pratar om vad det innebär att vår yttre omgivning har en stor påverkan på vilka vi blir som individer. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-02-10
Länk till avsnitt

#156 Stoppa tankarnas terrorism med Bengt Renander

Boken heter ?Stoppa tankarnas terrorism? och gäst är författaren Bengt Renander.

Jag tror vi alla kan känna igen oss i att våra tankar ibland (eller ofta) sätter grillor i huvudet på oss. Vi oroar oss för saker som ska ske i framtiden eller grubblar på saker som hänt oss tidigare i livet. Den gemensamma nämnaren är att vi missar det som sker här och nu, vi missar vårt pågående liv. Att lära sig skilja på tankevärlden och upplevelsevärlden är därför en nyckel, och något som för många blir en stor förändring i deras liv. I programmet pratar vi bl.a. om skillnaden mellan tankevärlden och upplevelsevärlden. Vi pratar om vikten av bra närvaro. Och vi pratar om hur man skapar bra samtal. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-02-03
Länk till avsnitt

#155 Radikal islam med Tina Thunander

Boken heter ?De bokstavstrogna ? ett reportage om radikal islam? och gäst är författaren Tina Thunander.

Salafismen (bokstavstrogna) är den snabbast växande strömningen inom islam. Det handlar om att gå tillbaks och tolka hur den rätta islam lärdes och praktiserades, och leva därefter. I den här reportageboken har författaren besökt Saudiarabien, Turkiet och Egypten och träffat folk som berättat om religionens roll i deras liv. I programmet pratar vi bl.a. om vad salafism innebär i praktiken. Vi pratar om vilka kraftfält som gör att salafismen är på frammarsch. Och vi pratar om hur utvecklingen sett ut i Saudiarabien, Turkiet och Egypten. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-01-27
Länk till avsnitt

#154 Medvetandets återkomst med Per Snaprud

Boken heter "Medvetandets återkomst"  och gäst är vetenskapsjournalisten och författaren Per Snaprud. Se intervjun på Youtube här.

Vårt medvetande är något som gäckat forskare genom århundraden. Filosofer, psykologer, fysiker, biologer m.fl. har lagt fram olika teorier om hur vårt subjektiva medvetande fungerar. Men eftersom det ligger bortom fysikens gränser för vad som går att mäta, är vårt subjektiva medvetande fortfarande ett mysterium. I programmet pratar vi bl.a. om hur vårt subjektiva medvetande har förklarats utifrån olika forskningsperspektiv. Vi pratar om vad forskningen vet om det idag. Och vi pratar om varför gåtan med vårt subjektiva medvetande skulle kunna vara en av vår tids största frågor. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-01-20
Länk till avsnitt

#153 Hjärthälsa med Katarina Steding-Ehrenborg

Boken heter ?Hjärtsmart ? Orka mer och lev längre? och gäst är hjärtforskaren och författaren Katarina Stedin-Ehrenborg.

Hjärtat är kroppens motor och dess arbete är helt centralt för vårt välmående och vår ork. Ens livsstil kan antingen hjälpa eller stjälpa hjärtats arbete. Och det är (inte helt oväntat) motion, bra kost och undvikande av nikotin som rekommenderas. Men varför är det så och hur påverkas hjärtat av våra livsval? I programmet pratar vi bl.a. om hur hjärtat fungerar. Vi pratar om hur vårt blodtryck kan både försämras och förbättras. Och vi pratar om vad man kan göra för att förbättra sin hjärthälsa. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-01-13
Länk till avsnitt

#152 Tjäna pengar på aktier med Ludvig Rosenstam Åhman

Boken heter ?101 Tankar om aktier? och gäst är författaren Ludvig Rosenstam Åhman. Se intervjun på Youtube här!

Många ser aktier som ett sätt att tjäna snabba pengar, men tyvärr leder det synsättet ofta till det motsatta. Vad som istället gäller är att hitta en långsiktig strategi som bygger på tålamod. Problemet är att det finns en hel del tankefällor som gör att vi lägger krokben på oss själva när vi investerar på börsen. I boken utgår Ludvig från beteendevetenskap för att hitta den rätta vägen framåt på aktiemarknaden.  

I programmet pratar vi bl.a. om vilka vanliga tankefel som får oss att göra dåliga investeringar. Vi pratar om hur man ska gå tillväga för att undvika de vanligaste misstagen. Och vi pratar om strategier för att tjäna pengar på börsen. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-01-06
Länk till avsnitt

Årskrönika 2019

I det här avsnittet tittar vi tillbaks på alla avsnitt från 2019 och summerar året med Lära Från Lärda. 50 avsnitt, 50 gäster och 50 fackböcker! Fredrik blir intervjuad av vännen och trogne lyssnaren Thomas Kindblom.

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2019-12-30
Länk till avsnitt

#151 Granskningssamhället med Bengt Jacobsson

Boken heter "Granskningssamhället" och gäst är författaren Bengt Jacobsson.

Vårt samhälle har blivit ett granskningssamhälle. Det mäts och kontrolleras. Det sätts nyckeltal och det utvärderas. I boken har författarna ringat in sex politiska områden där granskning är en stor och påverkande kraft: skola, äldreomsorg, polis, järnväg, asylpolitik och arbetsförmedling. Men mäts rätt saker och vilken nytta gör egentligen granskningen? I programmet pratar vi bl.a. om varför det granskas mer och mer. Vi pratar om hur det granskas. Och vi pratar om vad som är problemet med den ökade granskningen. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2019-12-23
Länk till avsnitt

#150 Sverige och svenskarna med Gillis Herlitz

Boken heter "Svenskar - hur vi är och varför" och gäst är författaren Gillis Herlitz. Se avsnittet på Youtube här.

Sverige som land, det svenska folket och den svenska kulturen sticker ut på världskartan på många sätt. I vissa sammanhang talas det om att svensken tycks vara introvert, individualistisk och diplomatisk. De demokratiska styret och värderingarna är något som tycks vara djupt rotat i svenskarna. Men vad stämmer egentligen? I programmet pratar vi bl.a. om utmärkande drag och kännetecken hos svenskarna. Vi pratar om myter och sanningar om svenskarna. Och vi pratar om vilka faktorer som ligger bakom att vi är som vi är. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2019-12-16
Länk till avsnitt
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.