Bra podcast

Sveriges 100 mest populära podcasts

Ledarna

Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med fler än 93 000 medlemmar ? chefer i alla branscher och på alla nivåer. Som medlem får du utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Alltid med utgångspunkt i det individuella chefsbehovet. Medlemskapet sträcker sig från fackliga tjänster till ledarskapsutveckling. Allt för att du som chef ska bli tryggare och mer framgångsrik i ditt ledarskap.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

ledarna.se

Avsnitt

Ledarnas pensionspodd: 2. ITP och kollektivavtalets värde

Lyssna på podden som hjälper dig som arbetar inom privat sektor att få ut det mesta av din kollektivavtalade tjänstepension. Vad är ITP och vad är skillnaden mellan ITP1 och ITP2? Hur kan du ta ut din tjänstepension? Det är några av frågorna som besvaras av Erica Ropero, pensions- och försäkringsspecialist på Ledarna och Dan Wallberg, pensionsexpert på PTK. Podden leds av Ove Ekerbring, chefsrådgivare, Ledarna.
2019-06-28
Länk till avsnitt

Ledarnas Pensionspodd: 1. Den allmänna pensionen

Lyssna på den första podden i Ledarnas specialserie om pension för chefer. Detta avsnitt handlar om den pension du får genom att betala skatt på arbetsinkomster ? den allmänna pensionen. Vilka inkomster ger dig allmän pension och hur påverkas din pension om du har en hög lön i dag? När kan du börja ta ut den allmänna pensionen? Agneta Claesson, informatör på Pensionsmyndigheten och Erica Ropero, pensions- och försäkringsspecialist på Ledarna tar upp situationer som är speciella för dig som chef och ger dig tips om vad du kan göra för att skaffa dig en bättre koll och göra en egen prognos för din pension. Programledare är Ove Ekerbring, chefsrådgivare på Ledarna.
2019-06-13
Länk till avsnitt

Konflikthantering ? tre angreppssätt

Det är inte alltid lätt att veta på vilket sätt du som chef ska hantera en konflikt. Här berättar Thomas Jordan, universitetslektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap på Göteborgs Universitet, om tre olika angreppssätt: dialogansatsen, principansatsen och maktansatsen. Han beskriver också dess för- och nackdelar och i vilka situationer de är mer eller mindre lämpade.
2016-09-30
Länk till avsnitt

Mänskliga rättigheter i arbetslivet - en del av ledarskapet

Vi refererar ofta till dem, de mänskliga rättigheterna, men hur kan jag som chef respektera dessa i den dagliga verksamheten? Hans Ingvar Roth, professor i mänskliga rättigheter vid Stockholms Universitet berättar om dina skyldigheter att som chef respektera de mänskliga rättigheterna i din vardag. Att skydda och respektera de mänskliga rättigheterna förknippar vi ibland med något som sker i leverantörsled och utvecklingsländer men du kan göra största nytta nära dig, vid rekryteringar och bemötande, i relationerna på arbetsplatsen och för produkter och tjänster. Att läsa Nelson Mandelas självbiografi kan också visa sig vara en god investering i din kompetensutveckling!
2016-08-29
Länk till avsnitt

Jämställdhet som en del av verksamhetsutveckling

Med utgångspunkt från många konkreta och vardagsnära exempel visar Christina Franzén och Pär Lärkeryd på hur arbetet med jämställdhet både utvecklar och förbättrar affärer och bidrar till en bättre arbetsmiljö oavsett vilken verksamhet det handlar om. Christina Franzén är VD för Näringslivets Ledarskapsakademi, en av författarna till boken Genusmedvetet ledarskap och blev för några år sedan utnämnd till Årets Ledarutvecklare för sitt arbete med jämställdhet. Pär Lärkeryd är VD för Norra skogsägarna som 2015 fick Svenska Jämställdhetspriset för att ha gjort jämställdhetsintegrering till strategi för alla delar av sin verksamhet.
2016-08-15
Länk till avsnitt

Behövs kvotering? Samtal mellan Annika Elias, Ledarna och Tove Lifvendahl, SvD

I Samtalssoffan i Almedalen 2016 träffades Annika Elias, dåvarande ordförande Ledarna och Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör SvD för ett samtal om kvotering som ett medel för jämställdhet i de svenska börsbolagens styrelser. Samtalet sker inom ramen för Byggchefernas kampanj "Stoppa machokulturen".
2016-07-06
Länk till avsnitt

Funktionsnedsättning - en del av chefens mångfaldsarbete

Poddcast som visar på möjligheterna med mångfald i din organisation. I ett samtal med personer som alla på olika sätt har lång erfarenhet av funktionsnedsättning i arbetslivet, reder vi ut begreppen och ger tips om hur du som chef kan gå från ord till handling i arbetet för mångfald. Se även frukostseminarium i samma ämne: https://www.ledarna.se/play/?i=8733
2016-05-19
Länk till avsnitt

Bortom glastaket ? sju karriärnycklar för chefer

Det är både färdigheter, relationer och kontexter som är avgörande när du vill vidare i din karriär. Det menar de 26 ledande kvinnorna som intervjuats i boken Bortom glastaket. De slänger karriärplanen, har en karriärväg likt en klätterställning och väljer bort värdegrunder som inte gynnar deras ambitioner att skapa resultat. Valet av chef visar sig vara särskilt viktigt. I podden får du ta del av erfarenheter, tips och råd. Medverkande: Ulrika Sedell, författare och Jörgen Kihlgren, dåvarande ledarskapsutvecklare, Ledarna.
2016-03-23
Länk till avsnitt

Navigera i din organisation

Har du nån gång funderat på hur din organisation ser ut egentligen? Stämmer verkligen det där organisationsschemat som du fick när du började arbeta? Och alla uppdragsbeskrivningar, policys och riktlinjer - är det de som formar den praktiska verksamheten? Eller finns det något annat som styr och påverkar vad som sker på dagarna? Vi pratar om organisationer som politiska arenor där det hela tiden pågår förhandlingar och intressekonflikter. Och det gäller vare sig vi vill eller inte. Och så kommer vi att prata om hur man som chef kan förhålla sig till det politiska när man navigerar i organisationen.
2016-03-22
Länk till avsnitt

Nya regler för bättre arbetsmiljö

Den 31 mars 2016 infördes Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2015:4, om organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla. Syftet är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Ledarnas dåvarande förbundsjurist Viktoria Lundqvist förklarar vad det innebär för dig som chef. Läs mer: http://www.ledarna.se/Chefsguider/Arbetsmiljo/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo/ http://www.ledarna.se/
2016-03-02
Länk till avsnitt

Anställningsavtalet ? grunden till allt

Den fjärde podden i Ledarnas serie om arbetsrätt tar upp reglerna kring olika anställningsformer. Ett anställningsavtal som reglerarar vilka villkor som gäller kanske kan verka som en självklarhet ? men är tyvärr något som långt ifrån alla har idag. Här svarar Viktoria Lundqvist, dåvarande förbundsjurist på Ledarna, på frågor om anställningsformer och anställningsavtal.Ledarna arbetar med arbetsrätt ur flera perspektiv. Eftersom vi endast företräder chefer i frågor som rör den egna anställningen, ger vi inte råd i enskilda fall kopplade till dina medarbetare. Däremot tycker vi att det är viktigt att du som chef har grundläggande kunskaper i arbetsrätt så att du känner dig trygg i chefsrollen och lättare kan hantera svåra situationer som kan uppstå på arbetsplatsen, till exempel vid en omorganisation, misskötsamhet eller när du ska rekrytera. Vi tror också att kunskap minskar risken för konflikter på arbetsplatsen. Därför kommer vi i den här poddserien om arbetsrätt belysa några typiska situationer som du som chef kan ställas inför. Observera att från och med den 1 maj 2016 gäller nya regler för omvandling av tidsbegränsade anställningar till tillsvidareanställning. Läs mer på https://www.ledarna.se/Chefsguider/Arbetsratt/Anstallningsformer/
2016-01-19
Länk till avsnitt

Så hanterar du korruption

Vad ska du som chef göra för att bete dig lagligt och lämpligt utifrån frågan om mutor och korruption. Vad får du göra? Och vad ska du inte göra? Podden om mutor guidar dig som chef genom lagar och regler.
2016-01-13
Länk till avsnitt

Uppsägning av personliga skäl eller avskedande?

Vad är skillnaden mellan uppsägning på grund av personliga skäl och avskedande? I denna podd ger Ledarnas dåvarande förbundsjurist Viktoria Lundqvist svar om vad som skiljer de här arbetsrättsliga åtgärderna åt och hur processen kring en uppsägning av personliga skäl eller ett avskedande ser ut. Ledarna arbetar med arbetsrätt ur flera perspektiv. Eftersom vi endast företräder chefer i frågor som rör den egna anställningen, ger vi inte råd i enskilda fall kopplade till dina medarbetare. Däremot tycker vi att det är viktigt att du som chef har grundläggande kunskaper i arbetsrätt så att du känner dig trygg i chefsrollen och lättare kan hantera svåra situationer som kan uppstå på arbetsplatsen, till exempel vid en omorganisation, misskötsamhet eller när du ska rekrytera. Vi tror också att kunskap minskar risken för konflikter på arbetsplatsen. Därför kommer vi i den här poddserien om arbetsrätt belysa några typiska situationer som du som chef kan ställas inför.
2015-12-09
Länk till avsnitt

Så tolkar du din ledarprofil

Som medlem i Ledarna kan du göra Rebus ledarprofil på ledarna.se/ledarprofil. Verktyget ger dig bättre självkännedom och hjälper dig att sätta rätt ord på ditt ledarskap. Efter att ha fyllt i ett frågebatteri får du ut en personbeskrivning som beskriver din ledarstil. Här får du hjälp av Nils Hallén, ledarskapskonsult och författare att tolka din profil. Podden leds av Carl-Magnus Fagerholm, Ledarna.
2015-11-12
Länk till avsnitt

Din dubbla roll som chef ? Anki Udd, Ledarna

Skillnaderna mellan att vara medarbetare och chef är flera. Här lyfter Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna, några av dessa och ger tips om hur du som chef kan agera och förhålla dig till nya krav och förväntningar från delvis nya intressenter. Hon beskriver innebörden av din dubbla roll som chef ? det som ibland benämns hamburgereffekten.
2015-11-04
Länk till avsnitt

Arbetsbrist är inte alltid brist på arbete

Vad gäller vid uppsägning på grund av arbetsbrist? Hur hanterar du omplaceringar? I den första podden i Ledarnas serie om arbetsrätt svarar Viktoria Lundqvist, dåvarande förbundsjurist, på vanliga frågor som rör uppsägning på grund av arbetsbrist. Ledarna arbetar med arbetsrätt ur flera perspektiv. Eftersom vi endast företräder chefer i frågor som rör den egna anställningen, ger vi inte råd i enskilda fall kopplade till dina medarbetare. Däremot tycker vi att det är viktigt att du som chef har grundläggande kunskaper i arbetsrätt så att du känner dig trygg i chefsrollen och lättare kan hantera svåra situationer som kan uppstå på arbetsplatsen, till exempel vid en omorganisation, misskötsamhet eller när du ska rekrytera. Vi tror också att kunskap minskar risken för konflikter på arbetsplatsen. Därför kommer vi i den här poddserien om arbetsrätt belysa några typiska situationer som du som chef kan ställas inför.
2015-09-28
Länk till avsnitt

Verksamhetsutveckling ? en del av ditt ledarskap

Hur kan du som chef utveckla din verksamhet i vardagen? I den här podden får du konkreta tips av Pontus Wadström, författare till boken "Strategi är ett verb" och AnnCharlotte Bretan, tidigare ledarskapsutvecklare på Ledarna.
2015-09-08
Länk till avsnitt

Inkluderande ledarskap

Hur kan du som chef jobba för att skapa en inkluderande organisation där du drar nytta av fördelarna med mångfald? I podden samtalar Gabriella Fägerlind från ImplementDiversity och Malin Rogström, dåvarande Global manager Culture and Change på Sandvik med Ledarnas dåvarande jämställdhetsexpert Ellen Landberg om vad inkludering är och hur det kan skapa positiva resultat i verksamheten.
2015-06-18
Länk till avsnitt

Det framgångsrika ledarskapet i vardagen del 2

Lyssna till Eliza Kücükaslan, Framtidens kvinnliga ledare 2014, och Peter Grönberg, Årets ledarutvecklare 2014, i ett samtal om det framgångsrika ledarskapet i vardagen som i den andra delen tar upp öppenhet och ansvar. Vilka kompetenser kräver dagens och framtidens ledarskap? Hur lyckas du vara en bra chef och leverera goda resultat i dagens snabbrörliga och komplexa värld? Hur håller du i längden? Vilka är utmaningarna, möjligheterna och lärdomarna? Eliza Kücükaslan är konsult och tidigare landschef i Ghana för mikroförsäkringsbolaget Milvik. Peter Grönberg är ?Senior Vice President Culture and Organization Development, Volvo. Erika Svensson, dåvarande ledarskapsutvecklare på Ledarna, är moderator.
2015-03-13
Länk till avsnitt

Det framgångsrika ledarskapet i vardagen del 1

Lyssna till Eliza Kücükaslan, Framtidens kvinnliga ledare 2014, och Peter Grönberg, Årets ledarutvecklare 2014, i ett samtal om det framgångsrika ledarskapet i vardagen som kretsar kring mod, kärlek, öppenhet och ansvar. Vilka kompetenser kräver dagens och framtidens ledarskap? Hur lyckas du vara en bra chef och leverera goda resultat i dagens snabbrörliga och komplexa värld? Hur håller du i längden? Vilka är utmaningarna, möjligheterna och lärdomarna? Eliza Kücükaslan är konsult och tidigare landschef i Ghana för mikroförsäkringsbolaget Milvik. Peter Grönberg är ?Senior Vice President Culture and Organization Development, Volvo. Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på Ledarna, är moderator.
2015-03-13
Länk till avsnitt

Så lyckas du med rekryteringsintervjun

Hur genomför du en lyckad rekryteringsintervju? I den här podden på temat Chefen som rekryterare får du tips från rekryteringskonsulten Nils Hallén i ett samtal med Ledarnas ledarskapsutvecklare och karriärexpert Jörgen Kihlgren.
2014-11-03
Länk till avsnitt

Använd kompetensbaserad intervjuteknik

Vilka frågor ställer du under rekryteringsintervjun? Här får du råd om hur du använder kompetensbaserad intervjuteknik av rekryteringskonsulten Gunilla Andersson i ett samtal med Ledarnas ledarskapsutvecklare och karriärexpert Jörgen Kihlgren.
2014-11-03
Länk till avsnitt

Hantera missbruk

En pod som ökar din kunskap om hur du hanterar missbruk i samtal ? och få mod att ta tag i misstänkta missbruksproblematik. Du får också tips om hur du undviker felaktig hantering ur ett arbetsrättsligt och etiskt perspektiv. Med Lotta Almgren, chefsrådgivare på Ledarna.
2014-10-27
Länk till avsnitt

Återkoppla i vardagen

Hur kan chefer bli vassare på återkoppling i vardagen? Här får du tips i ett samtal mellan AnnCharlotte Bretan, ledarskapsutvecklare på Ledarna, och Johan Thesslin, tidigare chef på statlig myndighet.
2014-10-27
Länk till avsnitt

Vad får jag säga ? och inte säga ? som chef?

Ledarnas dåvarande förbundsjurist Viktoria Lundqvist och ledarskapsutvecklaren Anki Udd reder ut vad du som chef kan och inte kan säga när du blir riktigt förbannad.
2014-10-24
Länk till avsnitt

Chefen som rekryterare - kompetens och kravprofil

En podcast om rekrytering med Jörgen Kihlgren, ledarskapsutvecklare och karriärexpert på Ledarna, Nils Hallén och Gunilla Andersson, som är specialister på rekrytering. I den här podden får du tips på hur kompetens kan definieras och vad du ska tänka på när du bygger en kravprofil.
2014-10-22
Länk till avsnitt

Arbetsrätt för chefer

Lyssna på Jens Andersson, tidigare förbundsjurist på Ledarna. Podcasten är cirka 14 minuter lång.
2014-06-19
Länk till avsnitt

Så lyckas du med lönesamtalet

AnnCharlotte Bretan, dåvarande ledarskapsutvecklare på Ledarna, och Satu Andersson, vd, diskuterar lönesamtal. Hur skapar du motivation genom löneprocessen och hur lyckas du med lönesamtalet? Podden ingår i Ledarnas ledarskapsutbildning Ledarskapsresan. www.ledarna.se/ledarskapsresan
2014-03-07
Länk till avsnitt

Öka motivationen - hos dig och dina medarbetare

Önskar du att dina medarbetare var mer motiverade? Behöver du kanske själv öka din motivation? I den här podden får du tips och inspiration från Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna. Podden ingår i Ledarnas digitala kurser, läs mer på ledarna.se/kurser.
2014-02-24
Länk till avsnitt

Planera din chefskarriär - undersök din omvärld

Ett viktigt led i planeringen av din chefskarriär är att du skaffar dig kunskap om både trender och tendenser vad gäller omvärlden, din organisation och din yrkesroll som kan påverka din framtid. En podcast med Jörgen Kihlgren, tidigare ledarskapsutvecklare och karriärexpert på Ledarna. Podden ingår i Ledarnas digitala kurser, en medlemsförmån från Ledarna.
2014-01-29
Länk till avsnitt

Hållbarhet - en del av ditt ledarskap

Hur kan du som chef komma igång med hållbarhetsarbetet. Här får du tips på hur du enkelt utvecklar ditt ledarskap. Lyssna till Ledarnas Erika Svenson, hållbarhetsexpert.
2014-01-27
Länk till avsnitt
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.