Sveriges 100 mest populära podcasts

Akademiliv

Akademiliv

Vi nördar ner oss och ta reda på vad forskningen har för svar på frågor om kroppen, vård och hälsa. Akademiliv är en podcast från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kontakt: [email protected]

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

gu.se/sahlgrenska-akademin

Avsnitt

50 år med befolkningsstudien H70

I senaste avsnittet av podcasten Akademiliv uppmärksammar vi befolkningstudien H70, som nu pågått i 50 år, och som gett en rad vitkiga resultat om demens och åldrande. Ingmar Skoog ger en fyllig bild av H70, och intervjuar gör Elin Lindström, kommunikatör på Sahlgrenska akaddemin. För en tillgänglighetsanpassning / textversion av avsnittet: www.akademiliv.se/2021/10/77055
2021-10-11
Länk till avsnitt

Fredrik Nyberg om möjligheterna med registerforskning

Äntligen ett nytt avsnitt av Sahlgrenska akademins podcast Akademiliv! Vi pratar med Fredrik Nyberg, gästprofessor i registerepidemiologi, om möjligheterna med registerforskning. Intervjuar gör kommunikatörerna Karin Allander och Elin Lindström. Kvalitetsregister är register som finansieras med offentliga medel som oftast är inriktade mot en speciell patientgrupp. Det primära syftet är att följa upp och förbättra vården. Registren ger detaljerad information om patientgruppen, som exempelvis visar hur det går för dem, vilka behandlingar som ges och hur bra resultat som dessa behandlingar ger. Ju fler patienter som accepterar att deras data ingår i kvalitetsregistren, desto bättre kan registren fungera som underlag för att förbättra vården. Kvalitetsregister kan också användas till forskning. Registren drivs både på nationell nivå och på regional nivå. Data ur kvalitetsregister kombineras ofta med data ur andra register och hälsodatabaser, exempelvis från Statistiska centralbyrån, dödsorsaksregistret eller Värnpliktsregistret. Det innebär att det går att koppla samman sjukdom med exempelvis socioekonomi eller den fysiska konditionsformen i ungdomen. Vilka register som en forskare väljer att använda beror på den frågeställning som forskningen söker svar på. Även covid-19 är föremål för registerforskning. När pandemin covid-19 kom till Sverige inledde Fredrik Nyberg tillsammans med flera andra forskare registerstudier för att exempelvis ta reda på mer om hur många som insjuknade, vilka riskfaktorer som kan kopplas till covid-19 och vilka grupper som drabbats hårdast av sjukdomen. Utifrån riskfaktorer kan forskarna sedan kanske skapa prediktionsmodeller som kan förutspå vem som riskerar bli mest sjuk och kunna rika in förebyggande insatser.
2021-09-08
Länk till avsnitt

Forskning om hur covid-19 påverkar gravida kvinnor, deras nyfödda barn och partners

Gravida kvinnor är inte en uttalad riskgrupp, men uppmanas vara försiktiga för att undvika att smittas av covid-19. Detta poddavsnitt handlar om ett nytt nationellt forskningsprojekt vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. I podden medverkar Karolina Lindén, forskare och barnmorska, samt Verena Sengpiel, forskare och förlossningsläkare. COPE studien: www.copestudien.se Svenskt nätverk för Nationella Kliniska Studier inom obstetrik och gynekologi, SNAKS: www.snaks.se Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/gravida/ Arbetsmiljöverket: Gravida och covid-19 på arbetsplatsen: https://www.av.se/nyheter/2020/gravida-och-covid-19-pa-arbetsplatsen--forsiktighetsprincipen-ska-rada/
2020-11-02
Länk till avsnitt

Podgästen Joakim Öhlén: Bilden av palliativ vård behöver nyanseras

Den bild som framträtt i media av den palliativa vården är på många sätt felaktig. Det framför Joakim Öhlén som är professor i omvårdnad och expert på palliativ vård i podden Akademiliv.
2020-10-01
Länk till avsnitt

IBS-experten Magnus Simrén gästar Akademilivs podcast

Uppemot tio procent av den vuxna befolkningen har IBS, Irritable Bowel Syndrome, i varierande svårighetsgrad. Professor Magnus Simrén bedriver IBS-forskning ur många olika perspektiv, och berättar om sjukdomen och de framsteg forskningen gör i podcasten Akademiliv.
2020-06-15
Länk till avsnitt

Fördomar om äldre ställs på sin spets under pandemin

De fördomar om äldre som synliggjorts under pandemin riskerar påverka äldres självbild mycket negativt under lång tid framöver. Det säger Ingmar Skoog, professor i psykiatri och föreståndare för AgeCap vid Göteborgs universitet, i det senaste avsnittet av podcasten Akademiliv.
2020-06-08
Länk till avsnitt

Ett samtal om covidsmitta och trångboddhet

Trångboddhet och smitta hör samman, något som tycks ha glömts bort under pandemin. - Det handlar om rätten till hälsa, säger Maria Magnusson och Kristina Jakobsson, som tar fram information om hur man begränsar smittspridning när man är trångbodda.
2020-05-07
Länk till avsnitt

Virologen Martin Lagging om coronatester

Hör Martin Lagging, professor i klinisk virologi vid Göteborgs universitet, i ett samtal om corona och andra virus, med fokus på forskningen om tester och antikroppar.
2020-04-17
Länk till avsnitt

Tomas Bergström ger den breda bilden av det nya coronaviruset ? med fokus på forskning

Grundforskning och ämnesöverskridande samarbeten med veterinärvirologer kan få avgörande betydelse för forskningen om det nya coronaviruset. Tomas Bergström, professor i mikrobiologi, sätter viruset och sjukdomen covid-19 i ett större sammanhang i det senaste avsnittet av Akademiliv.
2020-03-26
Länk till avsnitt

Kristina Nyström om aktuell Corona-forskning i Akademilivs podcast

I en frys på Mikrobiologen ligger virusprovet redo ? det nya Corona-viruset som ska användas i ett forskningsprojekt som söker efter ett läkemedel som kan ges till smittade. Hör virologen Kristina Nyström, docent i klinisk mikrobiologi vid Sahlgrenska akademin, berätta om forskningen i vår podcast.
2020-03-12
Länk till avsnitt

Lars Kölby bygger upp brosk, hud och fett med 3D-printer

Kan man printa broskceller så att de bildar en bit brosk som kan användas för att återbygga till exempel ett öra? Ja, det ser lovande ut, menar Lars Kölby, som är professor i plastikkirurgi vid Sahlgrenska akademin. Tillsammans med Chalmersforskare inom biomaterialvetenskap, försöker Lars printa ut kroppsegna material, som brosk, fett och hud, som kan användas inom rekonstruktiv plastikkirurgi istället för de konstgjorda material som används idag.
2020-02-05
Länk till avsnitt

Kaj Blennow om vägen mot ett botemedel för Alzheimers sjukdom

Kaj Blennow, professor i neurokemi, leder tillsammans med kollegan Henrik Zetterberg en av Göteborgs universitets mest framgångsrika forskargrupper. De utvecklar metoder som gör det möjligt att mäta och följa hur Alzheimers sjukdom utvecklas i den mänskliga hjärnan, vilket är viktigt för diagnostik och den utveckling av läkemedel som pågår. Hör ett samtal om forskningsmetoder, biomarkörer och jakten på boten av Alzheimers sjukdom.
2019-12-17
Länk till avsnitt

Eva Angenete vill öka chansen till ett gott liv efter tarmcancern

Eva Angenete är professor och kirurg, specialiserad på tjocktarms- och ändtarmscancer. Hennes forskning är bred, och hon vill förbättra både behandling och livskvalitet för människor som drabbas. Bland annat forskar hon och hennes kollegor om när det är bäst för patienter att bli av med en tillfällig stomipåse efter operation, hur de som måste leva med en påse resten av sina liv upplever det, och hur ett forum på internet kan bidra till bättre livskvalitet för patienterna. Akademiliv är en podcast från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kontakt oss gärna på [email protected] · sahlgrenska.gu.se
2019-11-05
Länk till avsnitt

Ann Hellström om forskning som hjälper extremt förtidigt födda barn

Under senare år har vården blivit allt duktigare på att rädda livet på barn som föds extremt förtidigt, men för barn som föds lite drygt efter halva graviditeten är det flera organ som inte hunnit utvecklas som de ska. Ann Hellström, professor och barnögonläkare, är expert på ögonsjukdomen ROP, som i värsta fall riskerar barnens syn. Tillsammans med andra forskare har hon gjort upptäckter som nu är på god väg att leda till nya behandlingar som också verkar stimulera utmognaden av andra organ som beror på att kärlen inte hunnit utvecklas som de ska, som lungsjukdomen bronkopulmonell dysplasi (BPD), och som också kan komma att användas för att förbygga hjärnblödning. Hon berättar också om en ny studie som hon och hennes kollegor ligger i startgroparna för, där de ska kartlägga hur det går för dessa extremt förtidigt födda barn när de växer upp. Programledare är Elin Lindström och Margareta Gustavsson Kubista, båda kommunikatörer på Sahlgrenska akademin, den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet.
2019-10-02
Länk till avsnitt

Ständiga framsteg inom cancerforskningen

Jonas Nilsson, professor i experimentell cancerkirurgi, är optimistisk inför framtiden när det gäller cancerforskningen: ? Det går inte att vara annat när man tänker på den utveckling vi sett med immunterapi och målinriktad behandling, som vid första anblick verkar ha kommit kom från ingenstans. Men bakom utvecklingen finns många år av grundforskning, det måste man komma ihåg. Vi pratar om bland annat malignt melanom, en cancersjukdom som kan uppstå både på huden och i ögonen. Jonas förklarar vad immunterapi är och hur långt de moderna melanombehandlingarna egentligen har lett och om det genetiska spåret och nya kliniska prövningar som är på gång. Det blir raka svar på svåra frågor, om de cancersjukdomar som drabbar tusentals människor Sverige varje år. Akademiliv är en podcast från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kontakt oss gärna på [email protected] · sahlgrenska.gu.se
2019-06-18
Länk till avsnitt

Hjärnans förunderliga förmåga att minnas och glömma

Minnets viktigaste funktion är inte att blicka tillbaka, utan att förbereda oss för nuet och framtiden. Det är hjärnans uppgift att samla in alla dessa sinnesintryck och bevara dem. Men för att hjärnan skall må bra och kunna prestera mer, har man sett att fysisk aktivitet och även periodisk fasta har gynnsam effekt. I denna podd pratar vi med Eric Hanse, professor i neurofysiologi, och expert inom bland annat ?Hjärnans förunderliga förmåga att minnas och glömma? Vi registrerar och kommer ihåg det allra mesta vi upplever, för att sedan succesivt glömma det mesta. Varför är det så Eric? - Hjärnans förmåga att glömma har betydelse för vår och alla andra arters överlevnad. Den påverkar viktiga egenskaper som att kunna generalisera, systematisera och rationalisera. Och dessa egenskaper, i balans med vad du minns, förbereder dig för kommande händelser i livet, så att du är bättre förberedd. Men vår hjärna har också en kreativ förmåga som påverkar våra minnen och ibland uppstår falska minnen, men det är inte samma sak som medvetet ljug, berättar Eric. Så pratar vi om vad som påverkar vad vi minns och var våra minnen finns placerade i hjärnan och mycket mer. Akademiliv är en podcast från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kontakt oss gärna på [email protected] · http://sahlgrenska.gu.se
2019-04-23
Länk till avsnitt

Strokeenhet och rehabilitering med Katharina Stibrant Sunnerhagen

Stroke är ett samlingsnamn för att hjärnan får en plötslig påverkan av en blödning eller en infarkt. Vi pratar med Katharina Stibrant Sunnerhagen, professor i rehabiliteringsmedicin och överläkare, om behandling och rehabilitering av stroke på en strokeenhet. Det är en effektiv hjälp som passar för alla typer av stroke, både blödningar och infarkter. Akademiliv är en podcast från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kontakt oss gärna på [email protected] · http://sahlgrenska.gu.se
2018-12-14
Länk till avsnitt

Slemmet som skyddar våra tarmar och luftvägar

Gunnar C Hansson, professor i medicinsk kemi och cellbiologi, gör stora bidrag till forskningen om både tarmsjukdomen ulcerös kolit och lungsjukdomen cystisk fibros. Hans upptäckt av det supertunna och osynlig slemlager som skyddar våra tarmar från infektion och som håller våra luftvägar rena har ritat om läroböckerna i anatomi och öppnat ett helt forskningsfält. I våra tarmar finns lika många bakterier som vi har celler i kroppen. Tidigare var det den allmänna uppfattningen att människans immunsystem kunde skilja på de bakterier som är bra för oss och de som är dåliga, och att det var därför vi inte blev sjuka av bakterierna i tarmen. Försök gjorda vid Uppsala universitet pekade på att det finns ett mellanrum vid tarmens yta, och Gunnar C Hansson kunde visa att detta mellanrum är ett svårupptäckt men superviktigt slemlager, eller mucus som det också kallas. Hos människor är slemlagret ungefär en femtedels millimeter tjockt, och det skapas och underhålls systematiskt av celler i tjocktarmens yta. Akademiliv är en podcast från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kontakt oss gärna på [email protected] · http://sahlgrenska.gu.se
2018-10-12
Länk till avsnitt

Första intrycket gäller hos tandläkaren också ? och du får det redan som barn

Tar vi inte hand om barnen på rätt sätt finns risk att de blir tandvårdsrädda och det blir svårare att ta hand om sina tänder i framtiden. I det här avsnittet av Akademiliv undersöker vi barntandvård, tandskador och smärta tillsammans med Agneta Robertson, professor i pedodonti ? barntandvård. Varför går barn till tandläkaren? Barn idag har bättre tänder än någonsin, men tandläkarn har fullt upp ändå. Förutom rutinbesök finns det tre stora skäl till att barn behöver gå till tandläkaren: ? Hål i tänderna (karies) ? Tandskador ? Skador på tändernas emalj Tandskador? Tandskador är väldigt vanligt. Av alla 15 åringar har runt hälften någon gång fått en skada på en tand, slagit ut en tand, fått en spricka eller liknande. Vad ska du göra om du slår ut en tand? Hämta mjölken! Akademiliv är en podcast från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kontakt oss gärna på [email protected] · http://sahlgrenska.gu.se
2018-06-08
Länk till avsnitt

Varför föds 15 miljoner barn för tidigt varje år?

Människans graviditet är annorlunda jämfört med andra däggdjur. Vi får problem både om graviditeten är för kort och om den är för lång. Tillsammans med Bo Jacobsson reder vi ut riskerna med lång och kort graviditet, vilka riskfaktorer som finns, hur forskarna studerar förlossningsmekanismer och hur generna påvekar det hela. Bo Jacobsson är professor i obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin, och verksam inom kvinnosjukvården på universitetssjukhuset. Informationssidor: www.perinatallab.se www.infpreg.se Akademiliv är en podcast från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kontakt oss gärna på [email protected] · http://sahlgrenska.gu.se
2018-05-04
Länk till avsnitt

Flickor med ADHD är inte som pojkar

Lika många flickor som pojkar har ADHD ? men flickornas upptäcks ofta för sent. Vi pratar med Svenny Kopp ? pionjär för genusfrågor inom svensk psykiatri och expert på flickor med ADHD. Alla personer med ADHD har tre symptom: ? överaktivitet, ? brist på impulskontroll och ? brist på uppmärksamhet. Generellt beter sig flickor och pojkar fortfarande olika ? därför märks symptomen på olika sätt. I sociala sammanhang har flickor lärt sig att vara lugna, men hemma kan en flicka vara lika utåtagerande och destruktiv som en pojke. Skolan är nyckeln, där upptäcks de flesta med ADHD. Om man generaliserar kan man säga att pojkar upptäcks tidigt eftersom de stör ordningen i klassrummet och omgivningen, flickor upptäcks senare, ofta när deras skolresultat dalar eller de får problem med det sociala livet. Detta behöver vi ändra på för att ge flickorna bästa möjliga liv. Svenny Kopp är läkare och specialist inom barn- och ungdomspsykiatri och verksam vid Gillbergcentrum, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet Mer information om Svenny och konferencen ESSENCE hos Gillbergcentrum: www.gnc.gu.se Akademiliv är en podcast från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kontakt oss gärna på [email protected] · http://sahlgrenska.gu.se
2018-04-09
Länk till avsnitt

Ett samtal om barnfetma med Jovanna Dahlgren

Ungefär 20 procent av barnen i Sverige kan ha sjukdomen fetma eller övervikt. Förutom social stigmatisering är fetma en sjukdom som påverkar hälsan negativt resten av livet. Jovanna Dahlgren, professor i pediatrisk endokrinologi, förklarar vilka som är i riskzonen för att utveckla sjukdomen och hur samhället ska göra för att motverka den. Det handlar om att upptäcka och behandla tidigt, redan i 2-4 års åldern kan sjukdomen upptäckas. Bra förebyggande åtgärder kan bland annat vara förändringar i uppväxtmiljön, vilken mat som finns tillgänglig och samverkan mellan vård, skola och idrottsföreningar. Behöver du hjälp med barnfetma? - Kontakta patientorganisationer, till exempel Riksförbundet HOBS, www.hobs.se - Vänd dig till barn- och ungdomsmottagningar - Kontakta din vårdcentral - Den bästa hjälpen får man av ett team med en sjuksköterska, en läkare och en dietist. Coco Pops? https://www.telegraph.co.uk/news/shopping-and-consumer-news/11373080/The-10-most-sugary-breakfast-cereals.html Akademiliv är en podcast från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kontakt oss gärna på [email protected] · http://sahlgrenska.gu.se
2018-03-02
Länk till avsnitt

Hur gör de som orkar jobba långt efter pensionsåldern?

Vad kan vi lära oss av de som orkar jobba längst? Vilka är de som fortsätter jobba, och trivs med det, trots att alla jämnåriga har gått i pension? I detta avsnittet har vi pratat med Kerstin Wentz, legitimerad psykolog, som träffat yrkesverksamma personer i åldern 69-75 år. Kerstin berättar om karriärmodellering och att forma sin egen arbetssituation. Hon berättar också om glädje och lekfullhet som ett sätt att hantera stress och klara av att återhämta sig. Ett konkret tips som Kerstin ger är att när du är i 45-årsåldern ska du göra en utvärdering av din arbetssituation, är den hållbar resten av ditt arbetslivet? Med 20 år kvar är det inte för sent att ändra på sin situation. Länk till det utvärderingsverktyg som vi pratar om i avsnittet: https://sneltestwerkdruk.nl Vill du veta mer om ynga i arbetslivet, i våras spelade vi in en podcast om forskaren Maria Boström: https://soundcloud.com/sahlgrenskaakademin/samtal-med-maria-bostrom-om-unga-vuxna-pa-arbetsmarknaden Akademiliv är en podcast från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kontakt oss gärna på [email protected] · http://sahlgrenska.gu.se
2017-12-22
Länk till avsnitt

Samtal med Elisabet Wentz om anorexi och ätstörningar

Akademiliv är äntligen tillbaka! I detta avsnittet har vi ett samtal med Elisabet Wentz, nyutnämnd professor i allmänpsykiatri med särskild inriktning mot anorexi. Anorexi är en mycket allvarlig sjukdom som drabbar 1 procent av alla kvinnor någon gång i livet. I podden kommer vi in på många olika aspekter på sjukdomen: ? tidiga tecken på anorexi, ? riskfaktorer för få sjukdomen, ? hur sjukvården behandlar sjukdomen, ? vad föräldrar kan göra. Är du orolig för att du eller någon du känner har anorexi? Läs mer på Vårdguiden eller kontakta en läkare: https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Anorexi Akademiliv är en podcast från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kontakt oss gärna på [email protected] · http://sahlgrenska.gu.se
2017-11-27
Länk till avsnitt

Fetma och kirurgi med Torsten Olbers live från Vetenskapsfestivalen 2017

Fetmaoperationer är en vanlig behandling mot sjuklig övervikt hos vuxna. Torsten Olbers vill ta reda på om det fungerar på samma sätt med barn och ungdomar. Varför är det kontroversiellt med fetmaoperationer? En av förklaringarna kan ligga i synen på fetma. Trots att sjukdomen till 80% beror på gener är den allmänna uppfattningen att ens vikt beror på hur bra eller dåligt man "sköter sig". Liveinspelning från Vetenskapsfestivalen i Göteborg 12 maj 2017. Torsten Olbers är docent vid Sahlgrenska akademin och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Akademiliv är en podcast från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kontakt oss gärna på [email protected] · http://sahlgrenska.gu.se
2017-05-23
Länk till avsnitt

Samtal med Annika Rosengren om hjärt- och kärlsjukdomar och forskning på befolkningsnivå

Vi har träffat Annika Rosengren, professor i medicin, och pratat om hjärt- och kärlsjukdomar. Vad är hjärtinfarkt? Vad är hjärtsvikt? Finns det mönster i vilka som blir sjuka i hjärt- och kärlsjukdomar? Vad ökar risken? Annika berättar att på befolkningsnivå finns det ett samband mellan greppstyrka och risk för att bli sjuk i hjärt- och kärlsjukdomar. Men många faktorer spelar in, så ingen anledning att vara orolig bara för att du inte kan skruva av syltlocket =) Akademiliv är en podcast från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kontakt oss gärna på [email protected] · http://sahlgrenska.gu.se
2017-05-03
Länk till avsnitt

Eric Carlström om hur vi organiserar vården och varför vi ska arbeta personcentrat

Med stort intresse för organisationsteori tar Eric Carlströms forskning grepp om den komplexa frågan: hur ska vården organiseras? "Personcentrerad vård" är hans svar. Det är ett arbetssätt som bygger på tre delar: teambeslut, patientberättelse, och dokumentation. Resultatet är minskat antal vårddagar, minskad slutenvård, ökad tillit, sparade pengar. Eric Carlström är ambulanssjuksköterskan och chefen som disputerat i offentlig förvaltning. Idag professor i vårdvetenskap med inriktning mot ledarskap och vårdorganisation. Lyssna också på vårt tidigare avsnitt om personcentrerad vård med Inger Ekman: https://soundcloud.com/sahlgrenskaakademin/inger-ekman-om-vad-personcentrerad-vard-ar-och-varfor-den-behovs Akademiliv är en podcast från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kontakt oss gärna på [email protected] · http://sahlgrenska.gu.se
2017-03-27
Länk till avsnitt

Samtal med Maria Boström om unga vuxna på arbetsmarknaden

Maria Boström ? ergonom, legitimerad sjukgymnast och disputerad forskare på Arbets- och miljömedicin ? har undersökt hur unga vuxna ser på sin egen arbetsförmåga. Vad innebär det att ha en bra arbetsförmåga och vad gör att den ökar eller minskar? Samhället har blivit mer individualiserat med höga krav på unga att själva ta ansvar för sin motivation, kompetens och att arbetet är meningsfullt. Men enligt lagen har arbetsgivaren ett stort ansvar för vårt välmående på arbetsplatsen. Akademiliv är en podcast från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kontakt oss gärna på [email protected] · http://sahlgrenska.gu.se
2017-02-27
Länk till avsnitt

Elisabet Jerlhag Holm berättar om hjärnans belöningssystem och alkoholberonde

Vi har pratat med Elisabet Jerlhag Holm, docent i farmakologi, om beroenden i allmänhet, alkoholberoende och hjärnans belöningssystem. I sin forskning vill Elisabet förstå vad som händer i hjärnan när en person har ett beroendetillstånd. Specifikt är forskningen inriktad på hur så kallade aptitreglerande hormoner påverkar hjärnans belöningssystem vid alkoholintag. Forskargruppen var först i världen med att visa att alkohol upplevs som mindre belönande och konsumtionen minskar när effekten av dessa hormoner hämmas. Under samtalet kommer vi in på många intressanta frågor: - Hur hänger olika beroenden ihop? - Finns det någon koppling mellan alkohol och mat? - Finns sockerberonde? - Kan vi bli beroende av ett visst beteende? - Vad är ett beroende? Än så länge är forsknignen experimentiell men förhoppningen är att förståelsen för vad som händer i hjärnan i framtiden ska leda till nya sätt att behandla alkoholberoende. Lyssna vidare: Elisabet Jerlhag Holm i RadioScience http://www.radioscience.se/sommarforskare/5-alkoholberoende-en-sjukdom-som-behover-mer-uppmarksamhet-och-forskning/ Annika Söderpalm Gordh om upplevelsen av alkohol https://soundcloud.com/sahlgrenskaakademin/anna-soderpalm-gordh-om-upplevelsen-av-alkohol Akademiliv är en podcast från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kontakt oss gärna på [email protected] · http://sahlgrenska.gu.se
2016-12-21
Länk till avsnitt

Mats Börjesson om fysisk aktivitet och hur du enkelt kan förbättra din hälsa

Vi träffade Mats Börjesson, professor i idrottsfysiologi, för ett samtal om den fysiska aktivitetens påverkan på vår hälsa. Vi har länge känt till att ökad kondition är det bästa sättet att förebygga många hälsoproblem, framförallt hjärt-kärlsjukdomar (som orsakar en tredjedel av alla dödsfall i Sverige). Men ökad kondition måste inte betyda Vasaloppet. Det är vetenskapligt bevisat att vi kan förbättra vår hälsa genom att öka vår vardagsmotion och till och med bara genom att sitta stilla mindre. Kunskapscentrum för hälsa och prestationsutveckling (KHP) genomför studier som mäter hur mycket vi faktiskt rör på oss, inte bara hur mycket vi säger att vi rör oss. De flesta överskattar hur mycket de är aktiva och underskattar stillasittandet. Mats berättar att av de 16 timmar vi är vakna är ungefär 9 timmar stillasittande och resten lågintensiv aktivitet. Med undantag för den halvtimmen vi är aktiva på gymmet. Kort sagt: fokusera mindre på träning och mer på att röra dig i vardagen. Cykla till jobbet eller gå en promenad istället för att sitta framför tvn. Akademiliv är en podcast från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kontakt oss gärna på [email protected] · http://sahlgrenska.gu.se
2016-10-21
Länk till avsnitt

Samtal med läkaren och författaren Annika Paldanius om läkaryrket och att plugga till läkare

Författaren Annika Paldanius har skrivit boken "Jag vet allt det här". Den handlar om Hanna och hennes vänner som pluggar på läkarutbildningen i Göteborg. Vi satte oss ner och pratade med Annika om hur det är att vara läkarstudent, om läkaryrket och vaför man vill bli läkare. Till vardags arbetar Annika på Arbets- och miljömedicin här på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Akademiliv är en podcast från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kontakt oss gärna på [email protected] · http://sahlgrenska.gu.se
2016-09-20
Länk till avsnitt

Heta stolen i Almedalen om åldrande och äldres hälsa med Ingmar Skoog och Anders Palmgren

Senaste avsnittet av Akademiliv är en inspelning från AgeCaps samtal om gott åldrande i Almedalen 5 juli 2016. Ingmar Skoog och Anders Palmgren håller i samtalet och får många intressanta frågor från publiken. Bland annat diskuteras: - Hur kan jag undvika att bli dement? Vad är demens? - Hur har äldres sexliv förändrats sen 70-talet? - Hur fungerar minnet när man blir äldre? - Är äldre bättre på att fatta beslut? - Finns det en gräns för hur gamla vi kan bli? - Depression och könsskillnader - Hur länge ska vi jobba? Tills vi är 90? - Vad är ett gott åldrande? Hör också Sofia Fölster från Moderaterna testa AgeCaps äldredräkt och berättar hur det känns att bli 80 år på 5 minuter. Fler forskare från AgeCap som är med på scen: - Boo Johansson - Nils Bäckman - Hanna Falk - Therese Rydberg - Felicia Ahlner - Eva Holmgren AgeCap är ett centrum för forskning om åldrande vid Göteborgs universitet. Läs mer om AgeCap: http://agecap.gu.se Intervju med Sofia Fölster: http://www.gu.se/almedalen/tre-fragor-till-/tre-fragor-till-sofia-folster Se äldreminister Åsa Regnér som också testar äldredräkten: https://youtube.com/watch?v=UmE9CcZ3SI4&index=1&list=PL4H4T2p75XZYlTx_tOaKTULF8-RG2YL5b Akademiliv är en podcast från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kontakt oss gärna på [email protected] · http://sahlgrenska.gu.se
2016-07-07
Länk till avsnitt

8 tips för en bättre relation, eller: Varför separerar 30% av småbarnsföräldrarna i Sverige?

I det här avsnittet av Akademiliv har vi pratat med Malin Hansson, doktorand och legitimerad barnmorska, som tagit reda på vilka faktorer som påverkar de realtioner som inte håller. I studien har Malin undersökt kvaliteten i relationen hos 450 (heterosexuella) småbarnsföräldrar enligt fem dimensioner av vad bra kvalitet i relationen är: Enighet, samhörighet, tillfredsställelse, sensualitet och sexualitet. Förutom att studien har visat vad som kan leda till separation har Malin tagit fram 8 tips för dig som är småbarnsförälder (och för alla andra som vill ha en bättre relation): Åtta tips till småbarnsföräldrar (och alla andra) om vad som går att göra för att förbättra sin relation: Malins 8 tips: 1. Tydlig kommunikation 2. Var en god lyssnare 3. Dela på ansvaret 4. Ha roligt tillsammans 5. Sensualitet i vardagen 6. Ta er tid tillsammans 7. Ge varandra bekräftelse 8. Vänta inte med att söka hjälp Akademiliv är en podcast från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kontakt oss gärna på [email protected] · http://sahlgrenska.gu.se
2016-05-26
Länk till avsnitt

Fredrik Bäckhed om bakterierna i tarmen och hur de påverkar vår hälsa

Vi pratar med Fredrik Bäckhed, professor i molekylärmedicin, om hur bakterierna i våra tarmar påverkar vår hälsa. Ett forskningsområde med en lång historia, från Louis Pasteur fram till dagens moderna teknik. Fredriks forskning har visat på två intressanta samband. Patienter som har genomgått fetmakirurgi har en förändrad tarmflora, och samma sak gäller för patienter med typ 2-diabetes. Men det är svårt att säga hur tarmfloran "borde" se ut, vad som är bra eller dåligt påverkas av vad vi äter och vilka gener vi har. Det är också svårt att säga om en viss bakterie leder till en viss sjukdom, eller om det är tvärtom. Fredrik berättar också lite om hur forskningen på bakterier i tarmen går till, och vilka sätt som finns för att påverka vilka bakterier vi har. Akademiliv är en podcast från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kontakt oss gärna på [email protected] · http://sahlgrenska.gu.se
2016-03-22
Länk till avsnitt

Anna-Carin Olin har utvecklat metoden PExA för att mäta utandningsluft

Anna-Carin Olin, adjungerad professor i arbets- och miljömedicin, har utvecklat en metod för att mäta utandningsluft: PExA ? Particles in Exhaled Air. Vi pratar med Anna-Carin om hur det går till att utveckla ett nytt instrument och vägen från idé, till verktyg i forskningen, till instrument för att under söka patienter. Anna-Carin berättar att det finns ett stort behov av att kunna göra en enkel analys av de mikroskopiska partiklar som finns i vår utandningsluft. Det ger en bild av hur det är ställt i de små luftvägarna och kan användas för att tidigt upptäcka sjukdomar som startar i de små luftvägarna, till exempel kronisk obstruktiv lungsjukdom, astma och lungfibros. Akademiliv är en podcast från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kontakt oss gärna på [email protected] · http://sahlgrenska.gu.se
2016-02-24
Länk till avsnitt

Nobel Laureate Arvid Carlsson about dopamine and how it is involved in almost all brain functions

Arvid Carlsson, professor emeritus of pharmacology, was awarded the Nobel Prize in Medicine in 2000 for his discovery that dopamine is a neurotransmitter in the brain. Professor Carlsson showed that dopamine acts as a messenger molecule in the brain and that a lack of this substance causes impaired motor skills, such as in Parkinson's disease. 92 year old Arvid Carlsson is still an active researcher ? right now he is working on OSU6162, a molecule dates back to the 80's. The molecule may be useful against various diseases associated with dopamine function in the brain, including the brain fatigue after stroke and narcolepsy. The molecule functions as a stabilizer: it can both increase and decrease dopamine function in the brain and thus appears both diseases due to both too much and too little dopamine. According to Arvid Carlsson, a future drug based on OSU6162 could be highly important, because dopamine is involved in almost all brain functions. Akademiliv is a podcast from the Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg. Feel free to contact us at [email protected] · http://sahlgrenska.gu.se/english
2016-02-10
Länk till avsnitt

Nobelpristagaren Arvid Carlsson om ett nytt lovande läkemedel mot hjärntrötthet

Arvid Carlsson, professor emeritus i farmakologi, belönades med Nobelpriset i medicin år 2000 för sina upptäckter om dopamin i hjärnan. 92 år gammal är han fortfarande aktiv forskare ? just nu arbetar han vidare med en molekyl som han och hans kollegor tog fram redan under 80-talet. Läkemedelsmolekylen, OSU6162, kan vara användbar mot flera olika sjukdomar som hänger ihop med dopaminfunktionen i hjärnan, bland annat hjärntrötthet efter stroke och narkolepsi. Molekylen är en stabiliserare: den kan både öka och minska dopaminfunktionen i hjärnan och verkar alltså både på sjukdomar som beror både på för mycket och för lite dopamin. Enligt Arvid Carlsson kan ett framtida läkemedel få mycket stor betydelse eftersom dopamin har ett finger med i spelet i alla hjärnans funktioner. Arvid Carlsson fick nobelpriset för sin upptäckt att dopamin är en signalsubstans i hjärnan och att dopamin har stor betydelse för kontroll av våra rörelser. Han visade att substansen dopamin fungerar som budbärarmolekyl i hjärnan, och att en brist på detta ämne ger upphov till försämrad motorisk förmåga, till exempel vid Parkinsons sjukdom. Akademiliv är en podcast från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kontakt oss gärna på [email protected] · http://sahlgrenska.gu.se
2015-12-11
Länk till avsnitt

Anders Fasth om sällsynta sjukdomar som bara drabbar enstaka personer

Vi träffar Anders Fasth, professor och expert på sällsynta sjukdomar. Det finns sjukdomar som kanske bara drabbar en enda person i Sverige, och som alltid hamnar i skuggan av de stora folksjukdomarna i vården, på läkarutbildningen och i forskningen. Samtidigt kan behandlingar för folksjukdomarna komma från kunskap från just de sällsynta sjukdomarna. Det finns kanske mellan 5-8000 sjukdomar och bara några få personer i Sverige har varje sjukdom. Hur är det att leva med en sjukdom som ingen annan har? Och som kanske inte går att bota? Läs mer om sällsynta sjukdomar hos Informationscentrum för ovanliga diagnoser: http://sahlgrenska.gu.se/ovanligadiagnoser Akademiliv är en podcast från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kontakt oss gärna på [email protected] · http://sahlgrenska.gu.se
2015-12-01
Länk till avsnitt

Suzanne Dickson about obesity prevention and hormones, food choice and eating addiction

In this episode we visit Suzanne Dickson, professor of physiology, and have a conversation about obesity and how to prevent it. When there are almost unlimited amount of food in the supermarket, the question really is why we are not gaining more weight? What part does the hormones ghrelin and dopamine play in our body when we overeat? What are the best ways of preventing obesity? Suzanne also introduce the concept of "the set point for body weight" and helps us sort out the difference between food addiction and eating addiction. Nudge-IT www.nudge-it.eu MOOC ? "Nudge-it: Understanding obesity" www.coursera.org/course/nudgeit Akademiliv is a podcast from the Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg. Feel free to contact us at [email protected] · http://sahlgrenska.gu.se This is our first episode in English, those of you who know Swedish should check out our previous episodes on iTunes, Soundcloud, Stitcher and other podcast directories.
2015-11-03
Länk till avsnitt

Jan Derks om tandimplantat och varför även konstgjorda tänder måste borstas

Vi pratar med Jan Derks, snart disputerad doktorand i odontologi. Han berättar vad tandimplantat är och att 94% av patienterna är nöjda med sina fastskruvade tänder. Jan pratar också om riskfaktorer för att förlora sina tandimplantat. Spoiler: du måste fortsätta borsta :( Dessutom: vad händer för en doktorand efter disputationen? Trots att den är om bara två veckor verkar Jan väldigt lugn. Lyssna också på avsnittet med kariologiprofessor Peter Lindström: https://soundcloud.com/sahlgrenskaakademin/peter-lingstrom-om-ruttna-tander-och-fluortandkramens-betydelse Akademiliv är en podcast från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kontakt oss gärna på [email protected] · http://sahlgrenska.gu.se
2015-10-20
Länk till avsnitt

Ingmar Skoog om #jobbatill90 och 70-åringar: friska som 50-åringar & lever som 20-åringar

I ett samtal med Ingmar Skoog, professor i psykiatri, funderar vi på om vi orkar #jobbatill90? Dagens äldre är friska som en 50-åring och lever ett liv som en 20-åring. Idag utgör de äldre en större del av befolkningen, de är välutbildade, har ett bättre sexliv, är aktiva i samhället och dessutom mycket lyckligare. Har vi råd att inte ta tillvara på den resursen? Samtidigt är åldrandet inte rättvist, det kan vara stor skillnad i hälsa beroende på hur livet fram till 70 har sett ut. Akademiliv är en podcast från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kontakt oss gärna på [email protected] · http://sahlgrenska.gu.se Seminarier i Almedalen 2015: Orkar vi jobba till 90? http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/24775 Hur stimulerar vi bäst svensk äldreforskning i en värld med allt fler äldre? http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/24773 Nästan var fjärde svensk är 65 plus, tas deras kompetens tillvara? http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/27979 Svensk äldrepsykiatri måste utvecklas, inte avvecklas http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/25729 Vad är det för mening med (att bli) äldre? http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/30359 Äldres liv ? bryr vi oss tillräckligt? Om geriatrikens aber, demens, osteoporos, slagsida i vården http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/28489
2015-06-29
Länk till avsnitt

Inger Ekman om vad personcentrerad vård är och varför den behövs

I ett samtal med Inger Ekman, professor i omvårdnad, tar vi reda på vad personcentrerad vård är, varför det behövs och hur det skiljer sig från hur vården fungerar idag. Om vården fokuserar på patientens berättelse och planeras tillsammans med patienten blir vården bättre och effektivare. Akademiliv är en podcast från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kontakt oss gärna på [email protected] · http://sahlgrenska.gu.se
2015-06-16
Länk till avsnitt

Ola Hammarsten och Sahlgrenska Podcast om hur du blir en ?certified scientist?

Tillsammans med Erik Norberg från Sahlgrenska Podcast pratar vi med Ola Hammarsten, överläkare och professor i klinisk kemi, om livet som forskare och vad du som student kan göra om du är nyfiken på forskning, från termin 1 till examen och att bli en ?certified scientist?. Sahlgrenska Podcast är Erik och Ilan som pratar om livet som student på Medicinareberget. Du hittar dom på http://sahlgrenskapodcast.com och på Facebook: https://www.facebook.com/sahlgrenskapodcast Akademiliv är en podcast från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kontakt oss gärna på [email protected] · http://sahlgrenska.gu.se
2015-06-03
Länk till avsnitt

Agnes Wold förklarar hur allergier fungerar och slår hål på hälsomyter om amning och handsprit

Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi, förklarar varför vi blir allergiska och hur ett vaccin mot allergi skulle kunna fungera. Vi passar också på att slå hål på ett par hälsomyter om amning och handsprit. Länkar till artiklarna vi pratar om i avsnittet: ?Forskningsgenombrottet som Sverige slarvade bort? ? Forskaren Emmanuelle Charpentiers i DN 2 april 2015 http://www.dn.se/debatt/forskningsgenombrottet-som-sverige-slarvade-bort/ Hugo Lagercrantz debattartikel på SvD Opinion 2 april 2015 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/statens-medierad-borde-laggas-ned_4456925.svd Akademiliv är en podcast från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kontakt oss gärna på [email protected] · http://sahlgrenska.gu.se
2015-05-19
Länk till avsnitt

Peter Lingström om ruttna tänder och fluortandkrämens betydelse

Vi pratar med Peter Lingström, professor i cariologi, om ruttna tänder, varför vi får hål i tänderna och om fluortandkrämens stora betydelse för munhälsan. Akademiliv är en podcast från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kontakt oss gärna på [email protected] · http://sahlgrenska.gu.se
2015-05-05
Länk till avsnitt

Anna Söderpalm Gordh om upplevelsen av alkohol

I andra avsnittet av podcaster Akademiliv pratar vi med alkoholforskaren Anna Söderpalm Gordh, docent i experimentell psykiatri, som studerar upplevelsen av alkohol och hur vi blir påverkade på helt olika sätt i olika situationer. Akademiliv är en podcast från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kontakt oss gärna på [email protected]
2015-04-21
Länk till avsnitt

Henrik Zetterberg om hjärnskakningar och Alexander "The Mauler" Gustafsson

I pilotavsnittet av Akademiliv pratar vi om hjärnskakningar och Alexander "The Mauler" Gustafsson med Henrik Zetterberg, professor i neurokemi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Se Henrik Zetterbergs föreläsning från Vetenskapsfestivalen 2014: https://www.youtube.com/watch?v=FdPpGz42w28 Akademiliv är en podcast från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
2015-02-17
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.