Bra podcast

Sveriges 100 mest populära podcasts

Sinnessjukt

Sinnessjukt

Sinnessjukt med Christian Dahlström är en podcast om psykisk ohälsa. I podden pratar vi om depression, ångest, social fobi, panikångest och andra former av psykiska problem. Christian är författare och har skrivit böckerna "Kalla mig galen" och "Panikångest och depression".

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

sinnessjukt.se

Avsnitt

154. Dokument: Förvillaren Thomas Erikson och ?Omgiven av?-böckerna

I det hundrafemtiofjärde avsnittet av podden är det återigen dags för Sinnessjukt Dokument. Den här gången en granskning av Thomas Erikson, författaren bakom den pseudovetenskapliga boken ?Omgiven av idioter?, och de ovetenskapliga personlighetstester som han och andra konsulter säljer, inte minst till den offentliga sektorn. Thomas Erikson har tidigare granskats av Filter och utsågs till Årets förvillare 2019 av Vetenskap och Folkbildning. I granskningen kartläggs även hur DISC/DISA-metoden och andra liknande modeller där man delar in människor i olika färger har använts i den offentliga sektorn under de senaste åren.

 

Det handlar om tiotals miljoner kronor av skattemedel som läggs på tester som forskare beskriver som lika tillförlitliga som horoskop, samtidigt som regioner och kommuner tvingas till stora budgetbesparingar. Försvarsmakten, Polismyndigheten, utbildningsväsendet och hälso- och sjukvården anlitar både Thomas Erikson själv och andra managementkonsulter som utbildar i DISC/DISA-modellen och andra liknande modeller ? till exempel Insights Discovery som retorikexperten Elaine Eksvärd föreläst om för flera militära regementen i Sverige för hundratusentals kronor.

 

Hälso- och sjukvården tycks lägga i särklass mest pengar på de ovetenskapliga färgtesterna. Fyra av landets tjugoen regioner ? Östergötland, Halland, Västernorrland och Västra Götalandsregionen ? har anlitat ett och samma managementbolag för DISC-baserade utbildningar under 2019. Bolaget heter Move Management och tillsammans har de fyra regionerna på knappt elva månader lagt över elva miljoner kronor på DISC-utbildningar för främst läkare, som dessutom har haft full lön under utbildningarna, vilket motsvarar kostnader på ett okänt antal miljoner ytterligare.

 

Granskningen av Thomas Erikson bygger på en text ur föreningen Vetenskap och Folkbildnings tidskrift ?Folkvett?. Texten är skriven av Dan Katz som är föreningens sakkunnige på psykologi, och har med författarens och Vetenskap och Folkbildnings godkännande anpassats till poddformat. Dan Katz är legitimerad psykolog och psykoterapeut, och i texten går han själv igenom varför han och föreningen anser att Eriksons framgångar med boken ?Omgiven av idioter? är en av dom största pseudovetenskapliga skandalerna i Sverige dom senaste åren.

I podden intervjuas även Magnus Lindwall, som är professor i psykologi på Göteborgs universitet, och Robin Fondberg, som är psykolog och doktorand på Karolinska institutet i Stockholm och har undervisat i personlighet på psykologprogrammet. De förklarar varför DISC, DISA, Everything DISC, Insights Discovery och andra liknande modeller saknar vetenskapligt stöd, och varför de anser att skattemedel som satsas på testerna är bortkastade.

Källor till alla ljudklippen i avsnittet, samt alla fakturor och annan dokumentation som styrker uppgifterna i granskningen finns på: http://sinnessjukt.se/omgiven

Ljudeffekter och musik kommer från: https://www.zapsplat.com

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-12-12
Länk till avsnitt

153. Behandling av social fobi för barn och ungdomar

I det hundrafemtiotredje avsnittet av podden pratar vi om behandling av social fobi eller social ångest hos barn och ungdomar. Gäst är återigen läkaren och forskaren Pär Höglund, som arbetar som barn- och ungdomspsykiatriker på BUP i Stockholm. Vi pratar bland annat om vad som skiljer barn och ungdomar från vuxna patienter med social fobi, och hur sättet man ställer diagnos skiljer sig mellan yngre och äldre patienter.

Dessutom pratar vi om hur långa köerna kan vara i olika delar av landet, och hur man som förälder kan gå tillväga om man inte tycker att ens barn får rätt eller tillräckligt snabb hjälp. Pär berättar varför behandling av barn och ungdomar inte är lika väl beforskat, och hur det påverkar behandlingsrekommendationerna som till exempel Socialstyrelsen ger ut. Han förklarar också vilka behandlingar som BUP i Stockholm rekommenderar, samt varför de skiljer sig lite från Socialstyrelsens rekommendationer, som i fallet barn och ungdomar är lite svårbegripliga.

OBS! I avsnitt 152 nämner Pär att BUP i Stockholm genom ?Barninternetprojektet? även erbjuder internetbehandling för barn och ungdomar, vilket vi glömde nämna här. Det är främst i form av olika forskningsprojekt än så länge, men är på väg att bli en ordinarie behandlingsform som i så fall likt all öppen specialistvård kan sökas oavsett var du bor i landet. Hör mer om det i det föregående avsnitt eller läs mer på bup.se/bip!

Som vanligt älskar vi när ni berättar för oss vad ni tyckte om avsnittet. Gå in på Twitter och berättar för oss där, Pär heter doctor4quality och Christian heter c_dahlstrom. Trevlig lyssning!

Köp Christians böcker och tavlor signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-11-01
Länk till avsnitt

152. Behandling av social fobi för vuxna

I det hundrafemtioandra avsnittet av podden pratar vi om behandling av social fobi eller social ångest hos vuxna. Gäst är läkaren och forskaren Pär Höglund som därmed gör efterlängtad comeback i podden! Vi går igenom Socialstyrelsens behandlingsrekommendationer vid social fobi, Pär berättar hur man ska tolka dem och vad som egentligen har bäst vetenskapligt stöd för sin effekt.

I vilka fall kan man prioritera läkemedelsbehandling framför ? eller i kombination med ? kognitiv beteendeterapi, trots att riktlinjerna prioriterar KBT som ensam behandling högst? Vi pratar även om internetpsykiatri.se och om de nya nätpsykologerna via video och chatt, som även de erbjuder KBT mot social fobi. Pär berättar hur läkemedelsbehandling går till och vilka läkemedel man använder, samt varför så kallade bensodiazepiner (en sorts lugnande medel) förskrivs allt mindre. Vi pratar även om fördelarna och fallgroparna med självhjälpsbehandlingar vid social fobi, till exempel självhjälpsböcker.

Berätta gärna vad ni tycker om avsnittet på Twitter där Pär heter doctor4quality och Christian heter c_dahlstrom. Trevlig lyssning!

Köp Christians böcker och tavlor signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-10-31
Länk till avsnitt

151. Social fobi/social ångest med Tomas Furmark (del 4)

I det hundrafemtioförsta avsnittet av podden pratar vi en sista gång med professor Tomas Furmark, om social fobi. I den här fjärde och sista delen av intervjun med Tomas berättar han bland annat varför även patienter med riktigt svår social fobi bör ha stort hopp om att bli friska eller betydligt bättre, och om vikten av att just förmedla hopp till sådana patienter, och till psykiatripatienter överlag.

 

Tomas berättar även varför man inte behöver oroa sig för att man ska bli en annan person av KBT-behandling, och varför det är lite tragiskt att många fortfarande idag inte söker hjälp mot social fobi. Ni får även alla era lyssnarfrågor besvarade av Tomas, till exempel om kopplingen mellan autism och social fobi, ifall Tomas själv har upplevt social ångest, om han har några bra tips, om det finns fler subgrupper till social fobi, ifall social fobi kan ta sig olika uttryck hos olika typer av personer, och mycket annat.

 

Glöm inte att kommentera avsnittet och intervjun i sin helhet på Twitter! Christian heter c_dahlstrom på Twitter. Trevlig lyssning!

Köp Christians böcker och tavlor signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-10-17
Länk till avsnitt

150. Social fobi/social ångest med Tomas Furmark (del 3)

I det hundrafemtionde avsnittet av podden pratar vi återigen om social fobi med professor Tomas Furmark. I denna den tredje delen av intervjun med Tomas berättar han bland annat mer om KBT (kognitiv beteendeterapi) och hur en sådan behandling går till när man söker för just social fobi.

Vi pratar också om vilka delar av KBT:n som är mest effektiva mot social fobi och varför självhjälp kan fungera för vissa men inte för andra ? samt vilka nackdelar självhjälp har i förhållande till terapeutledd behandling. Christian frågar även ifall Tomas tycker att man bör utmana sina rädslor inför saker som man kanske egentligen inte ens vill göra. Tomas berättar dessutom varför vissa inte svarar på behandling, och vad det kan bero på.

Nästa del av intervjun, som är den sista, innehåller bland annat alla lyssnarfrågor till Tomas. Om du vill kommentera avsnittet finns Christian på Twitter där han heter c_dahlstrom. Trevlig lyssning!

Köp Christians böcker och tavlor signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-10-10
Länk till avsnitt

149. Social fobi/social ångest med Tomas Furmark (del 2)

I det hundrafyrtionionde avsnittet av podden pratar vi återigen om social fobi med professor Tomas Furmark. Det här är del två av fyra av intervjun med Tomas, och i det här avsnittet berättar Tomas bland annat att våra fördomar om vilka människor som drabbas av social fobi ofta inte stämmer överens med verkligheten.

Han berättar även om artister som har haft rampfeber och vilka andra psykiska sjukdomar social fobi har hög samsjuklighet med. Dessutom pratar vi om vilka fysiska symtom social fobi för med sig, om hur vanliga dom olika svårighetsgrader av social fobi är och vad som kännetecknar dem. I slutet av det här avsnittet får ni även veta hur pass ärftligt social fobi är, samt vad man kan lära sig om social fobi med hjälp av hjärnavbildning och maskininlärning.

I nästa avsnitt av intervjun berättar Tomas bland annat mer om KBT (kognitiv beteendeterapi) och hur en sådan behandling går till när man söker för social fobi. Om du vill kommentera avsnittet finns Christian på Twitter där han heter c_dahlstrom. Trevlig lyssning!

Köp Christians böcker och tavlor signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-10-02
Länk till avsnitt

148. Social fobi/social ångest med Tomas Furmark (del 1)

I det hundrafyrtioåttonde avsnittet av podden fortsätter vårt social fobi-tema, nu med Tomas Furmark. Det här är del ett av fyra av den här intervjun med Tomas, som är psykolog och professor i psykologi. Han har forskat på social fobi i två decennier och anses vara en av Sveriges främsta experter på social fobi. Redan 2003 fick han "Priset till yngre forskare i psykologi" av Nationalkommittén för psykologi vid Kungliga Vetenskapsakademien.

Förutom forskningen har Tomas skrivit den bästsäljande boken i ämnet som heter "Social fobi: effektiv hjälp med kognitiv beteendeterapi", tillsammans med psykologerna Annelie Holmström, Elisabeth Sparthan, Per Carlbring och Gerhard Andersson. I denna första delen av intervjun pratar vi om varför Tomas tycker social fobi är så intressant, han berättar även hur vanligt social fobi är, hur social fobi hänger ihop med ens personlighet och vad skillnaden mellan generaliserad social fobi och specifik social fobi är. 

I nästa avsnitt av intervjun berättar Tomas bland annat varför folks bild av vilka som drabbas av social fobi är felaktig, vilka olika svårighetsgrader som finns och varför man får social fobi. Om du vill kommentera avsnittet finns Christian på Twitter där han heter c_dahlstrom. Trevlig lyssning!

Köp Christians böcker och tavlor signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-09-25
Länk till avsnitt

147. Social fobi/social ångest med Eric Bergström (del 3)

I det hundrafyrtiosjunde avsnittet av podden pratar vi återigen om social fobi med Eric Bergström från Ångestskolan. Det här är sista delen av tre av intervjun och här ger Eric er bland annat sina bästa tips för den som har social fobi.

Dessutom svarar han på alla era många lyssnarfrågor. Ni undrar bland annat hur han har blivit bemött i vården, ifall hans sociala fobi har fört någonting positivt med sig och huruvida han påverkas av sin sociala ångest idag. Dessutom frågar ni hur han handskas med känslor av hopplöshet, vilka strategier han har för att klara jobbiga situationer och varför vissa situationer är så jobbiga för någon med social fobi, medan andra inte alls är det.

Följ gärna Ångestskolan på Facebook, länk nedan. Kommentera även avsnittet på Twitter där Christian heter c_dahlstrom. Trevlig lyssning!

Ångestskolan på Facebook: https://www.facebook.com/angestskolan/

Köp Christians böcker och tavlor signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-09-12
Länk till avsnitt

146. Social fobi/social ångest med Eric Bergström (del 2)

I det hundrafyrtiosjätte avsnittet av podden pratar vi återigen om social fobi med Eric Bergström från Ångestskolan. Det här är del två av tre av intervjun och här berättar han bland annat om hur den sociala fobin fick honom att byta namn och varför han sedan inte velat byta tillbaka.

Eric berättar även om sammanbrottet på hans tjugotvåårsdag, om hur han fick hjälp av KBT (kognitiv beteendeterapi), vilka KBT-övningar han gjorde, och vilka övningar han tyckte var mest effektiva. Dessutom berättar han om bakslagen på vägen upp ur den sociala fobin, samt vilka situationer som han än idag kan få social ångest i.

I del tre som släpps i nästa vecka delar Eric med sig av sina bästa tips för den som drabbats av social fobi och dessutom svarar på alla era lyssnarfrågor. Följ gärna Ångestskolan på Facebook, länk nedan. Trevlig lyssning!

Ångestskolan på Facebook: https://www.facebook.com/angestskolan/

Köp Christians böcker och tavlor signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-09-06
Länk till avsnitt

145. Social fobi/social ångest med Eric Bergström (del 1)

I det hundrafyrtiofemte avsnittet av podden pratar vi om social fobi (eller social ångest som det också kallas numera) med Eric Bergström. Han föreläser och driver Ångestskolan som bland annat finns på Facebook och sprider kunskap om främst just social fobi. Eric drabbades av social fobi redan i tioårsåldern, något som sedan plågade honom under ett drygt decennium, innan han efter ett sammanbrott som nybliven 22-åring började sin resa ut ur ångesten.

Det här är första delen av tre av intervjun med Eric, och här berättar han bland annat om när och hur han blev sjuk, hur hans familj reagerade och hur fobin utvecklades över tid. Han berättar även hur hans sociala ångest påverkade kärlekslivet och gjorde att han hade svårt att få vänner. Dessutom berättar han hur han tror att man som förälder bäst undviker att ens barn trasslar in sig i undvikanden, vilket många gånger vidmakthåller social ångest.

I del två som kommer i nästa vecka berättar Eric varför han till och med bytte namn som en konsekvens av fobin, men också hur han tog sig ur sin sociala ångest med hjälp av KBT, samt lite om bakslagen på vägen och vilka situationer han fortfarande får ångest i idag. I del tre delar han med sig av sina bästa tips för den som drabbats av social fobi och dessutom svarar på alla era lyssnarfrågor. Följ gärna Ångestskolan på Facebook, länk nedan. Trevlig lyssning!

Ångestskolan på Facebook: https://www.facebook.com/angestskolan/

Köp Christians böcker och tavlor signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-08-29
Länk till avsnitt

144. Urban Pettersson Bargo, vd Wemind (del 4)

I det hundrafyrtiofjärde avsnittet av podden pratar vi om psykiatrins framtid med Urban Pettersson Bargo, som är grundare och vd för Wemind. Det här är den fjärde och sista delen av intervjun med Urban, och här pratar vi bland annat om hans engagemang i Psykiatrifonden, där han blev invald i styrelsen under förra året. Urban berättar varför han tycker att man måste mångdubbla stödet till psykiatriforskningen i Sverige och varför det skulle förbättra den psykiatriska vården. 

Dessutom pratar vi om kvalitén på vården och huruvida den blir lidande när man växer så snabbt som Wemind gör just nu, samt varför det är så svårt att få tag på psykiatriker i Sverige. Sist men inte minst får Urban svara på alla era lyssnarfrågor! Ni undrar till exempel vilken roll Urban tror att vinstdrivande psykiatri har i diagnosinflation och medikalisering av normalpsykologi, hur han tycker att framtidens psykiatri bör se ut, ifall det finns viktiga värden som deras mätsystem inte kan fånga upp, varför samspelet mellan psykiatrin, socialen och beroende vården ska bli bättre, vad Wemind gör för att deras patienter ska slippa träffa olika hyrläkare och istället få en fast vårdkontakt, vilka saker han helst skulle vilja ändra med svensk psykvård, med mera!

Berätta gärna vad ni tyckte om intervjun med Urban på Twitter, där Christian heter c_dahlstrom och Urban heter UrbanPettersson! Musik: Menke ? Echo, finns på Spotify: https://open.spotify.com/track/5xVia9Go0bbaIRQAm1lk8D?si=j_PqrJjzS7y6r0iAWjbHFw

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-07-23
Länk till avsnitt

143. Urban Pettersson Bargo, vd Wemind (del 3)

I det hundrafyrtiotredje avsnittet av podden pratar vi om psykiatrins framtid med Urban Pettersson Bargo, som är grundare och vd för Wemind. Det här är del tre av fyra av intervjun med Urban, och här pratar vi om Weminds samarbete med Min Doktor, där Wemind sköter nätläkartjänstens videopsykologsamtal. Urban berättar bland annat om varför han tycker att internetpsykologer är en bra samhällsinvestering och varför han tror att SKL:s sänkning av de rekommenderade ersättningsnivåerna för onlinebaserad psykologhjälp kan få negativa konsekvenser.

Christian frågar även vad Urban tycker om den generella kritiken mot nätläkare, som till exempel består i att bolagen marknadsför sig mot lättare åkommor som förkylningar, och därmed dränerar sjukvårdssystemet på viktiga resurser. Dessutom pratar vi om HVB-hem, både om hur väl den här typen av behandlingshem fungerar i Sverige idag, men även om Weminds eget HVB-hem i Gålö utanför Stockholm. Urban berättar också varför han menar att ökad transparens är den största ödesfrågan för psykiatrin, varför de är närmast besatta av att mäta utfallen av sin vård, samt huruvida Wemind är för diagnosfokuserade för patienternas bästa eller inte. 

Berätta gärna vad ni tyckte det här avsnittet på Twitter där Christian heter c_dahlstrom och Urban heter UrbanPettersson! 

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-07-16
Länk till avsnitt

142. Urban Pettersson Bargo, vd Wemind (del 2)

I det hundrafyrtioandra avsnittet av podden pratar vi om psykiatrins framtid med Urban Pettersson Bargo, som är grundare och vd för Wemind. Det här är del två av fyra av intervjun med Urban, och här berättar han bland annat om mottagningarna i sydöstra Stockholm som Wemind tog över från Capio 2018, varför de inte fungerat så bra och vad man gör för att förbättra dem.

Vi pratar även mer om skillnaden mellan att drivas som aktiebolag och som stiftelse, samt vad som är bra respektive dåligt med det upphandlingssystem för vård som vi har i Sverige idag. Dessutom berättar Urban hur de går tillväga om någon av deras anställda inte behandlar patienterna på rätt sätt, och hur han ser på sitt ansvar gentemot patienter respektive personal. Christian frågar också hur Urban ser på hyrläkare inom psykiatrin och ifall Wemind själva använder sig av hyrläkare.

Berätta gärna vad ni tyckte det här avsnittet på Twitter där Christian heter c_dahlstrom och Urban heter UrbanPettersson! Musik: Johan Skough ? The Ballad of the Blue, finns på Spotify: https://open.spotify.com/track/1hIGmqwLKfKNpi7zaai09I?si=KM9KZ2NhQSOAkNT0REZ3QA

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-07-09
Länk till avsnitt

141. Urban Pettersson Bargo, vd Wemind (del 1)

I det hundrafyrtioförsta avsnittet av podden pratar vi om psykiatrins framtid med Urban Pettersson Bargo, som är grundare och vd för Wemind, Sveriges näst största privata vårdgivare i psykiatri. Urban är civilekonom från Handelshögskolan och har läst på psykologprogrammet, men har även erfarenhet av psykisk ohälsa både för egen del och som nära anhörig under många år.

Det här är den första delen av fyra av den här intervjun med Urban. I det här avsnittet får ni en faktaruta om honom, men han berättar också om sina egna depressiva drag och om familjens resa genom psykiatrin, där han som frustrerad anhörig fått se hur sjukvården fallerat gång på gång. Dessutom frågar Christian om Urbans tid som IT-entreprenör under 90-talet ? då han bland annat jobbade på Spray och var med och grundade IT-konferensen SIME ? men även om varför han bytte IT-branschen mot psykiatrin och varför Wemind drivs som aktiebolag och inte i stiftelseform.

Berätta gärna vad ni tyckte det här avsnittet på Twitter där Christian heter c_dahlstrom och Urban heter UrbanPettersson! 

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-07-05
Länk till avsnitt

140. Elitidrott och psykisk ohälsa med Albin Tingsvall (del 3)

I det hundrafyrtionde avsnittet av podden pratar vi om psykisk ohälsa och machoideal bland elitidrottare. Gäst är Albin Tingsvall, som skrivit boken ?Allt jag förlorade på att vinna? (Offside Press). Det här är den tredje och sista delen av intervjun och här talar vi bland annat om varför elitidrott nästan alltid är ett dåligt karriärval.

Vi pratar även om vilka positiva sidor både breddidrott och elitidrott har, varför psykologer är så dåliga på att sälja sig själva och hur man är en bra idrottsförälder. Albin berättar också varför bilden av att alla kan lyckas så länge man bara kämpar tillräckligt hårt inte stämmer, varför idrottsklubbar borde uppmuntra studier vid sidan av idrottskarriären och vad han har för användning av sin bakgrund i sitt nya yrke som skolpsykolog.

Berätta gärna vad ni tyckte om intervjun på Twitter där Christian heter c_dahlstrom. Albin använder inte sociala medier men hans föreläsningsföretag hittar du på www.claviskonsult.se.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-03-26
Länk till avsnitt

139. Elitidrott och psykisk ohälsa med Albin Tingsvall (del 2)

I det hundratrettionionde avsnittet av podden pratar vi om psykisk ohälsa och machoideal bland elitidrottare. Gäst är Albin Tingsvall, som skrivit boken ?Allt jag förlorade på att vinna? (Offside Press). Det här är del 2 av 3 av intervjun och här talar vi bland annat om den ojämna fördelningen av resurser mellan män och kvinnor i idrottsvärlden, och hur tränarna Staffan Olsson och Ljubomir Vranjes ledarstilar skilde sig åt.

Vi pratar även om hur elitidrottare numera har börjat öppna upp mer och mer om sin psykiska ohälsa, även i konservativa miljöer som den engelska toppfotbollen. Dessutom berättar Albin varför han tror att elitklubbar skulle tjäna på att börja ta psykiska sjukdomar på samma allvar som fysiska, och varför näringslivet är så besatta av att låta före detta elitidrottare inspirationsföreläsa om ledarskap, trots att idrottsvärldens ledarskap ofta lämnar mycket i övrigt att önska.

Den sista delen av intervjun finns redan ute. Där pratar vi bland annat om varför elitidrott nästan alltid är ett dåligt karriärval, vilka positiva sidor både breddidrott och elitidrott har, varför psykologer är så dåliga på att sälja sig själva och hur man är en bra idrottsförälder.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-03-26
Länk till avsnitt

138. Elitidrott och psykisk ohälsa med Albin Tingsvall (del 1)

I det hundratrettioåttonde avsnittet av podden pratar vi om psykisk ohälsa och machoideal bland elitidrottare. Gäst är Albin Tingsvall, den före detta landslagsspelaren i handboll som spelat i världens bästa handbollslag, och som numera arbetar som skolpsykolog. Albin är aktuell med boken ?Allt jag förlorade på att vinna? (Offside Press) som beskriver hur Albin gick från ungdomsidrottare till landslagsman och SM-guldvinnare med Hammarby, för att sedan tappa intresset för handboll helt.

Det här är del 1 av 3 av intervjun och här berättar han om hur vinnarkulturen och machoidealen inom idrotten ganska tidigt i hans handbollskarriär fick honom att längta bort från barndomsdrömmen som handbollsproffs. Vi pratar även om den mentala påfrestning som elitidrott utgör och hur vanligt psykisk ohälsa är bland elitidrottare i olika sporter.

Nästa del av intervjun finns redan ute, där pratar vi bland annat om den ojämna fördelningen av resurser mellan män och kvinnor i idrottsvärlden och hur tränarna Staffan Olssons och Ljubomir Vranjes ledarstilar skilde sig åt, samt hur elitidrottare numera har börjat öppna upp om psykisk ohälsa.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-03-25
Länk till avsnitt

137. Uppföljning Bonnier Fakta-härvan med Hanna Brus (del 2)

I det hundratrettiosjunde avsnittet av podden får ni andra delen av uppföljningen av granskningen Soki Choi och Bonnier Fakta-härvan. Gäst är Hanna Brus. Det här är del 2 av 2 av uppföljningen och här pratar vi om hur granskningen hade kunnat göras bättre, men också lite om hur granskningen gick till och vilka val som gjordes under resans gång, och varför.

Christian berättar vad han är missnöjd med i efterhand och resonerar med Hanna om valen han gjorde kring till exempel patienten Hedvigs historia, och varför han inte fokuserade mer på forskning och forskare som stödjer Sokis tes i boken. 

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-03-21
Länk till avsnitt

136. Uppföljning Bonnier Fakta-härvan med Hanna Brus (del 1)

I det hundratrettiosjätte avsnittet av podden gör vi en uppföljning av granskningen Soki Choi och Bonnier Fakta-härvan. Gäst är Hanna Brus, legitimerad kiropraktor, enhetschef på smärtkliniken på Capio St: Görans sjukhus och bloggare på Dagens Medicin. Det här är del 1 av 2 av uppföljningen och här pratar vi om medias rapportering om granskningen, vi ger också svar på frågan om huruvida Soki Choi verkligen har forskat på Harvard eller inte, och ifall Bonnier Faktas förlagschef Jonas Byström har svarat på Christians mejl.

Dessutom förklarar Hanna hur Soki själv och förlaget genom Cecilia Viklund har försvarat sig mot kritiken, och vi diskuterar även hur det kommer sig att så många författare som pekats ut som pseudovetenskapliga ges ut av samma förlag. Tyvärr glömde vi att ta upp SVT/Fråga Doktorns försvar på kritiken mot dem, mer om det i Hannas blogginlägg som vi nämner i podden och som går att läsa i sin helhet här:

https://www.dagensmedicin.se/blogg/hanna-brus/2019/03/03/soki-choi-och-bonnier-fakta-sidsteppar-sig-forbi-kritiken/

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-03-20
Länk till avsnitt

135. Agnes Wold om "Kimchi och kombucha" (del 2)

Andra delen av intervjun med Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi med särskild inriktning mot normalflora på Sahlgrenska akademin i Göteborg, från granskningen av Soki Choi och "Kimchi och kombucha: Den nya vetenskapen om hur tarmbakterierna stärker din hjärna".

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-03-15
Länk till avsnitt

134. Agnes Wold om "Kimchi och kombucha" (del 1)

Första delen av två av intervjun med Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi med särskild inriktning mot normalflora på Sahlgrenska akademin i Göteborg, från granskningen av Soki Choi och "Kimchi och kombucha: Den nya vetenskapen om hur tarmbakterierna stärker din hjärna".

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-03-14
Länk till avsnitt

133. Ingrid Larsson om "Kimchi och kombucha"

Intervjun med Ingrid Larsson, klinisk näringsfysiolog och forskare på Sahlgrenska akademin i Göteborg, från granskningen av Soki Choi och "Kimchi och kombucha: Den nya vetenskapen om hur tarmbakterierna stärker din hjärna".

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-03-13
Länk till avsnitt

132. KORTVERSION: Soki Choi och Bonnier Fakta-härvan

I det hundratrettioandra avsnittet av podden är det dags för en kortversion av granskningen ?Soki Choi och Bonnier Fakta-härvan?. Det är en granskning av boken ?Kimchi och kombucha: Den nya vetenskapen om hur tarmbakterierna stärker din hjärna?. Boken är skriven av Soki Choi och utgiven på Bonnier Fakta i augusti förra året. Boken hävdar att magbakterier har potential att behandla dödliga sjukdomar som depression och alzheimer, och riktar stark kritik mot läkemedelsbehandlingar.

Den här granskningen visar att boken enligt flera ledande forskare är ovetenskaplig, vilseledande och farlig. Dessutom finns stora brister i Bonnier Faktas faktagranskning av boken, där faktagranskare uppger att de inte har läst boken och blir förvånade när de får reda på att de överhuvudtaget står som faktagranskare. Sveriges läkarförbund, Karolinska institutet, RSMH och Livsmedelsföretagen riktar också kritik mot boken, författaren och förlaget Bonnier Fakta.

Det här är en kortversion där mycket från fullängdsversionen saknas, till exempel jävsdeklarationer och graverande felaktigheter i boken. Författaren Soki Choi har avböjt att medverka i podden efter att ha fått läsa mina frågor. Frågorna, och en oredigerad version av intervjun med bokens förläggare Cecilia Viklund, finns på: www.sinnessjukt.se/soki

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-02-25
Länk till avsnitt

131. Dokument: Soki Choi och Bonnier Fakta-härvan (del 2)

I det hundratrettioförsta avsnittet av podden är det dags för andra delen av granskningen av boken ?Kimchi och kombucha: Den nya vetenskapen om hur tarmbakterierna stärker din hjärna?. Boken är skriven av Soki Choi och utgiven på Bonnier Fakta i augusti förra året. Boken hävdar att magbakterier har potential att behandla dödliga sjukdomar som depression och alzheimer, och riktar stark kritik mot läkemedelsbehandlingar.

Den här granskningen visar att boken enligt flera ledande forskare är ovetenskaplig, vilseledande och farlig. Dessutom finns stora brister i Bonnier Faktas faktagranskning av boken, där faktagranskare uppger att de inte har läst boken och blir förvånade när de får reda på att de överhuvudtaget står som faktagranskare. Sveriges läkarförbund, Karolinska institutet, RSMH och Livsmedelsföretagen riktar också kritik mot boken, författaren och förlaget Bonnier Fakta.

Det här är del 2 av 2 av granskningen. Författaren Soki Choi har avböjt att medverka i podden efter att ha fått läsa mina frågor. Frågorna, och en oredigerad version av intervjun med bokens förläggare Cecilia Viklund, finns på: www.sinnessjukt.se/soki

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-02-25
Länk till avsnitt

130. Dokument: Soki Choi och Bonnier Fakta-härvan (del 1)

I det hundratrettionde avsnittet av podden är det återigen dags för Sinnessjukt Dokument. Den här gången en vetenskaplig granskning av en bästsäljande bok som heter ?Kimchi och kombucha: Den nya vetenskapen om hur tarmbakterierna stärker din hjärna?, som är skriven av Soki Choi, och utgiven på Bonnier Fakta i augusti förra året. Boken hävdar att magbakterier har potential att behandla dödliga sjukdomar som depression och alzheimer, och riktar stark kritik mot läkemedelsbehandlingar.

Den här granskningen visar att boken enligt flera ledande forskare är ovetenskaplig, vilseledande och farlig. Dessutom finns stora brister i Bonnier Faktas faktagranskning av boken, där faktagranskare uppger att de inte har läst boken och blir förvånade när de får reda på att de överhuvudtaget står som faktagranskare. Sveriges läkarförbund, Karolinska institutet, RSMH och Livsmedelsföretagen riktar också kritik mot boken, författaren och förlaget Bonnier Fakta.

Det här är del 1 av 2 av granskningen. Författaren Soki Choi har avböjt att medverka i podden efter att ha fått läsa mina frågor. Frågorna, och en oredigerad version av intervjun med bokens förläggare Cecilia Viklund, finns på: www.sinnessjukt.se/soki

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-02-25
Länk till avsnitt

129. Mindfulnessövning ? en nära vän 3 min

I det hundratjugonionde avsnittet av podden bjuder vi på en mindfulnessövning, inläst av KBT-psykoterapeuten Camilla Kordnejad Karlsson. Den här övningen är bara tre minuter lång och kan göras när man behöver en kort paus, på bussen eller på jobbet till exempel.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-10-11
Länk till avsnitt

128. Emotionell instabilitet och DBT med Camilla Kordnejad Karlsson (del 3)

I det hundratjugoåttonde avsnittet av podden pratar vi återigen om emotionell instabilitet (Borderline/IPS) och dialektisk beteendeterapi, DBT. Gäst är Camilla Kordnejad Karlsson, som intervjuas av Pär Höglund. Det här är den sista delen av tre och i det här avsnittet ställer Pär alla era lyssnarfrågor!

Till exempel har ni frågat varför man inte kan få DBT när man har autism. Camilla får även svara på frågor om samsjukligheten mellan emotionell instabilitet och missbruk, om hur könsfördelningen ser ut på mottagningen hur stor tillgången till DBT är i Sverige och lite om DBT:ns historia. Camilla avslöjar bland annat vem som tog DBT till Sverige!

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-10-10
Länk till avsnitt

127. Emotionell instabilitet och DBT med Camilla Kordnejad Karlsson (del 2)

I det hundratjugosjunde avsnittet av podden pratar vi återigen om emotionell instabilitet (Borderline/IPS) och dialektisk beteendeterapi, DBT. Gäst är Camilla Kordnejad Karlsson, som intervjuas av Pär Höglund. Det här är del två av tre och i det här avsnittet berättar Camilla mer om hur DBT går till i praktiken.

Hon berättar även hur vanligt det är med bakslag och varför bakslagen och svåra situationer i livet kan vara användbara under själva behandlingen. Pär frågar även om vanliga begrepp inom DBT, såsom känsloreglering, validering, distraktion och krisfärdigheter. Dessutom berättar Camilla vad medveten närvaro (mindfulness) har för roll under DBT-behandlingar.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-09-19
Länk till avsnitt

126. Emotionell instabilitet och DBT med Camilla Kordnejad Karlsson (del 1)

I det hundratjugosjätte avsnittet av podden pratar vi om emotionell instabilitet (Borderline/IPS) och dialektisk beteendeterapi, DBT. Gäst är Camilla Kordnejad Karlsson, psykiatrisjuksköterska och legitimerad KBT-psykoterapeut, och hon intervjuas av läkaren och forskaren Pär Höglund. DBT är en slags anpassad variant av KBT, speciellt utformad för patienter med emotionell instabilitet och självdestruktiva personer.

Det här är del ett av tre av intervjun med Camilla, och här berättar hon vad DBT är för någonting, vilka diagnoser man använder det emot, hur det skiljer sig från KBT och annan psykoterapi, hur länge man går i DBT, vilka resultat Camillas DBT-enhet har uppnått, och litegrann om hur man inleder behandlingen.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-09-13
Länk till avsnitt

125. Anhöriga (del 2)

I det hundratjugofemte avsnittet av podden pratar vi återigen om anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Gäst är psykiatrikern Markus Takanen. Det här är den andra och sista delen av anhörigspecialen och vi fokuserar bland annat på psykossjukdomar, där hjälp från anhöriga många gånger är särskilt viktigt. Till vår hjälp har vi tagit den prisbelönta författaren Pebbles Karlsson Ambrose, som har schizoaffektivt syndrom.

Vi pratar också om ångest, ätstörningar och adhd. Bland annat har Christian talat med psykologen och forskaren Tatja Hirvikoski som har forskat på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som adhd och autism. Vi får också väldigt många bra lyssnartips om PTSD och andra ångestsjukdomar, samt ett par värdefulla tips om ätstörningar från en av våra lyssnare.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-08-29
Länk till avsnitt

124. Anhöriga (del 1)

I det hundratjugofjärde avsnittet av podden pratar vi om anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Gäst är psykiatrikern Markus Takanen. Att ha bra anhöriga som ställer upp är ofta ett av de viktigaste skälen till att människor blir friska, eller lär sig att leva med sin sjukdom. Med hjälp av lyssnarnas input försöker vi tipsa om hur man som anhörig göra för att hjälpa någon som har psykisk ohälsa.

Markus berättar hur viktigt det är för hans patienter att ha stöd från sina anhöriga, och vilka han tror är de bästa sätten att hjälpa till. Christian berättar också om sina egna erfarenheter, men viktigast av allt är alla lyssnares fantastiska tips. Det här är en tvådelad special och i den här första delen fokuserar vi lite mer på depression, bipolär sjukdom och personlighetsstörningar, men råden är väldigt allmängiltiga och lämpar sig för egentligen alla former av psykisk ohälsa.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

Musik: Sakarias ? Medicin (med Lorentz och Madi Banja), finns på Spotify: https://open.spotify.com/album/1XUtNlGXyJi2ratm4jvajk

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-08-22
Länk till avsnitt

123. Bipolär sjukdom med Mikael Landén (del 4)

I det hundratjugotredje avsnittet av podden pratar vi återigen om bipolär sjukdom. Gäst är den prisbelönte psykiatriprofessorn Mikael Landén. Det här är den sista delen av fyra av den här intervjun, och i den pratar vi bland annat om hur drog- och alkoholvanor kan påverka ens bipolära sjukdom.

Mikael tar också upp andra livsstilsfaktorer som spelar in vid bipolär sjukdom. Dessutom får han svara på vilka forskningsspår som är de allra mest lovande. Till exempel berättar han att han tror att möjligheten att på förhand se vilka patienter som kommer att reagera positivt på olika behandlingsalternativ kommer att öka i framtiden. Avslutningsvis får han även svara på ett tiotal lyssnarfrågor som ni ställt på Twitter.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-07-12
Länk till avsnitt

122. Bipolär sjukdom med Mikael Landén (del 3)

I det hundratjugoandra avsnittet av podden pratar vi återigen om bipolär sjukdom. Gäst är den prisbelönte psykiatriprofessorn Mikael Landén. Det här är del tre av fyra av den här intervjun, och i den här delen pratar vi bland annat om kopplingen mellan kreativitet och bipolär sjukdom ? ett ämne som Mikael själv har forskat på.

Mikael berättar även varför det kan vara en dålig idé att medicinera mer än nödvändigt. Vi pratar också om kopplingen mellan schizofreni och bipolär sjukdom och vilka de stora skillnaderna är mellan sjukdomarna. Dessutom får Mikael svara på huruvida han tror att man någon gång i framtiden kommer att kunna bota bipolär sjukdom.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-07-05
Länk till avsnitt

121. Bipolär sjukdom med Mikael Landén (del 2)

I det hundratjugoförsta avsnittet av podden pratar vi återigen om bipolär sjukdom. Gäst är den prisbelönte psykiatriprofessorn Mikael Landén. Det här är del två av fyra av den här intervjun, och i den här delen pratar vi bland annat om antidepressiva mediciner och hur väl de funkar vid bipolär sjukdom.

Vi pratar också om ECT/elbehandling: hur pass effektiv är elbehandling vid bipolär sjukdom? Hur påverkar antalet elbehandlingar hjärnan? Kan man få för många elbehandlingar? Mikael berättar även en hel del om litium och dess dåliga rykte i USA, samt lite om vad man måste tänka på för att hitta rätt dos och undvika litiumförgiftning.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-06-28
Länk till avsnitt

120. Bipolär sjukdom med Mikael Landén (del 1)

I det hundratjugonde avsnittet av podden pratar vi om bipolär sjukdom. Gäst är en av världens främsta experter på ämnet, den prisbelönte psykiatriprofessorn Mikael Landén. Det här är den första delen av fyra av den här intervjun, och i denna del ett pratar vi bland annat om tv-serien Homeland där huvudkaraktären Carrie Mathison (spelad av Claire Danes) har just bipolär sjukdom.

Vi pratar också om ECT, eller elbehandlingar som metoden också kallas: är ECT/elbehandling effektivt mot bipolär sjukdom? Kan elbehandlingar trigga manier? Mikael berättar också hur kostsamt ECT/elbehandling är för sjukvården och varför han tror att metoden fortfarande har så dåligt rykte hos allmänheten.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-06-22
Länk till avsnitt

119. Politik med Jenny Madestam (del 2)

I det hundranittonde avsnittet av podden pratar vi återigen om politik och psykiatri. Gäst är Jenny Madestam som är statsvetare, forskare och politisk kommentator på Expressen, och det här är den andra delen av två av intervjun. I den här delen berättar hon bland annat hur man ska gå tillväga för att påverka politiker i Sverige att engagera sig i psykiatrifrågan.

Till exempel menar Jenny att de ideella organisationerna som arbetar med psykisk ohälsa i Sverige måste bli större och starkare, för att utgöra en naturlig motpart för politikerna. Hon menar också att psykiatrin behöver fler profilerade talespersoner, som är insatta och karismatiska och kan skapa debatt kring frågan. Vi pratar även om den låga kunskapsnivån i psykiatrifrågor bland svenska politiker, och vad den beror på. Följ gärna Jenny på Twitter där hon heter jennymadestam!

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-06-14
Länk till avsnitt

118. Politik med Jenny Madestam (del 1)

I det hundraartonde avsnittet av podden pratar vi om politik och psykiatri. Gäst är Jenny Madestam som är statsvetare, forskare och politisk kommentator på Expressen. I denna den första delen av två berättar hon bland annat att politiker idag förväntas prata om psykisk ohälsa, eftersom opinionen bland väljarna har vuxit sig så stark.

Jenny har egna erfarenheter av psykisk ohälsa i form av ätstörningar och hypokondri, och är dessutom utbildad mentalskötare. Numera forskar hon på politiskt ledarskap på Södertörns högskola i Stockholm. Jenny berättar bland annat att alla partier tycks rörande överens om att psykiatrin måste bli bättre ? vilket paradoxalt nog kan innebära att frågan är svårare att göra politik av. Bristen på konfliktytor, i kombination med det faktum att politikerna har låg kunskap i ämnet, innebär att de politiska idéerna är alldeles för få.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-06-07
Länk till avsnitt

117. Finansminister Magdalena Andersson

I det hundrasjuttonde avsnittet av podden talar vi politik och psykiatri. Gäster är Magdalena Andersson och SSU:s förbundsordförande Philip Botström som Christian fick intervjua efter en presskonferens. Andersson berättar bland annat att hon upplever att det pratas mer om psykisk ohälsa bland politiker och beslutsfattare idag. Däremot är hon inte villig att styra landsting och kommuner genom att exempelvis lagstadga om ett maxtak för elever per skolkurator inom elevhälsan.

I podden ger vi en översikt över de politiska förslag som de olika riksdagspartierna har presenterat den senaste tiden. Psykiatrin har på kort sikt seglat upp som en av de största frågorna inför riksdagsvalet i höst. Det alla partier har gemensamt inför valet är att de vill minska köerna till BUP. SSU:s förbundsordförande Philip Botström berättar om deras arbete mot psykisk ohälsa bland unga och reaktionerna han själv fick när han talade offentligt om sina egna psykiska problem. Philip Botström berättar även om SSU:s försök att få Socialdemokraterna att föreslå ett maxtak för antalet elever per skolkurator, och vad han tror talar för att psykiatrin kommer att förändras under nästa mandatperiod. Dessutom berättar han om hur han reagerade när hans nåddes av beskedet att artisten Tim ?Avicii? Bergling tagit sitt liv.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-05-31
Länk till avsnitt

116. Solskenshistorier (del 2)

I det hundrasextonde avsnittet av podden pratar vi återigen om solskenshistorier. Det här är del två av två av den här specialen, och gäst är läkaren och forskaren Pär Höglund. I detta avsnitt berättar vi bland annat om hur barn- och ungdomspsykiatrin i Malmö har minskat sina tvångsåtgärder med nittio procent!

Christian berättar även om hans väldigt positiva upplevelser av Ungdomsmottagningen, dit han sökte sig när han först blev sjuk 2007. Kuratorer på ungdomsmottagningen kan vara ett väldigt bra stöd för ungdomar och unga vuxna som inte vill eller får möjlighet till hjälp inom den ordinarie psykiatrin. Pär har med sig två solskenshistorier, den ena från barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm och den andra från beroendevården. Dessutom berättar en anonym lyssnare om den fina hjälpen från en psykolog som gjorde att hon kom på fötter igen.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-05-23
Länk till avsnitt

115. Solskenshistorier (del 1)

I det hundrafemtonde avsnittet av podden pratar vi om solskenshistorier. Det här är del ett av två av den här specialen, och gäst är läkaren och forskaren Pär Höglund. Även om psykiatrin i Sverige som helhet fungerar väldigt dåligt, finns det gott om enskilda solskenshistorier och positiva exempel och trender som vi vill ta upp och belysa.

Vi har fått in en massa tips från våra lyssnare, solskenshistorier att lära från och inspireras av. Lyssnaren Cecilia berättar till exempel hur företagshälsovården hjälpte henne igenom en brutal och påfrestande omorganisering. Christian tar även upp trenden med minskande självmordstal i Sverige, med intressant statistik ändra från 1970-talet till idag. Vi får även ett exempel från lyssnaren Linus Zackrisson som med hjälp av en egenremiss fick oerhört bra hjälp för sin personlighetsstörning.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-05-18
Länk till avsnitt

114. ADHD-fördelar med Anders Hansen (del 3)

I det hundrafjortonde avsnittet av podden pratar vi återigen om fördelarna med ADHD. Gäst är psykiatrikern, ekonomen och den bästsäljande författaren Anders Hansen, som i det här avsnittet berättar om hur motion kan hjälpa människor med ADHD att kanalisera sin energi och talang.

Anders berättar också vad han tycker om den explosion av ADHD-medicinering som skett i Sverige de senaste åren: handlar det om övermedicinering eller är ökningen befogad? Han svarar även på alla era lyssnarfrågor, till exempel kring ifall han tycker att det är rimligt att Försvarsmakten nekar människor med ADHD och hur man får skolan att se vilka styrkor elever med ADHD har.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-04-24
Länk till avsnitt

113. ADHD-fördelar med Anders Hansen (del 2)

I det hundratrettonde avsnittet av podden pratar vi återigen om fördelarna med ADHD. Gäst är psykiatrikern, ekonomen och den bästsäljande författaren Anders Hansen, som i det här avsnittet berättar om de fördelar som ADHD för med sig, och hur man kan lära sig att dra nytta av dem fullt ut.

Anders förklarar också varför människor med och utan ADHD kompletterar varandra och skapar synergier tillsammans, samt vilka av dragen som kan vara väldigt nyttiga för den som är entreprenör. Christian frågar också ifall ADHD-mediciner hämmar kreativiteten eller inte, och hur fenomenet hyperfokusering fungerar. Dessutom berättar Anders om en superakademiker som har ADHD, nämligen fysikern och nobelpristagaren Michael Kosterlitz.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-04-09
Länk till avsnitt

112. ADHD-fördelar med Anders Hansen (del 1)

I det hundratolfte avsnittet av podden pratar vi om fördelarna med ADHD. Gäst är psykiatrikern Anders Hansen som skrivit den bästsäljande boken ?Fördel ADHD ? var på skalan ligger du??, och det här är del ett av tre av den här intervjun. Om du vill vinna ett signerat ex av boken så kan du göra det i tävlingen som Christian berättar mer om i början av det här avsnittet!

I detta avsnitt berättar Anders bland annat om vilka olika benämningar ADHD har haft genom historien, och varför. Vi pratar även om DN-skribenten Nathan Shachars mycket märkliga korståg mot diagnosen och om de negativa konsekvenser överdiagnostisering av ADHD kan föra med sig. Anders förklarar hjärnans belöningssystem och hur det funkar annorlunda hos människor med ADHD, och berättar hur utvecklingen i arbetslivet de senaste decennierna kan försvåra för människor med koncentrationssvårigheter.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-04-04
Länk till avsnitt

111. Depression med Ullakarin Nyberg (del 2)

I det hundraelfte avsnittet av podden pratar vi återigen om depression och suicid. Det här är del 2 av 2 av den här intervjun med Ullakarin Nyberg, som är en av Sveriges främsta psykiatriker och självmordsforskare. I det här avsnittet berättar Ullakarin bland annat varför hon tycker att elbehandling (ECT, electroconvulsive therapy) är en väldigt underskattad behandlingsform.

Hon berättar även varför hon förespråkar att vårdpersonal inom psykiatrin ska våga vara fysiska, men också personliga, i kontakten med patienter. Christian frågar också huruvida hon tycker att man som psykiatriker eller psykolog bör lämna ut sitt mobilnummer eller inte. Dessutom får ni veta ifall Ullakarin tycker att behandlingar mot psykiska sjukdomar har blivit bättre de senaste decennierna. Lyssna gärna på Ullakarins podcast Inferno som vi nämner i podden. Om ni vill boka Christian och Ullakarin som föreläsare hittar ni kontaktuppgifter på Sinnessjukt.se/kontakt. Om du som lyssnar har tankar om att ta ditt liv: sök hjälp! Mer info om vart du kan söka dig finns på 1177.se (direktlänk till rätt sida: Sinnessjukt.se/1177).

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-03-31
Länk till avsnitt

110. Depression med Ullakarin Nyberg (del 1)

I det hundrationde avsnittet av podden pratar vi om depression och suicid. Det här är del 1 av 2 av den här intervjun och gäst är Ullakarin Nyberg, som är en av Sveriges främsta psykiatriker och självmordsforskare. Hon är även ordförande för Svenska Psykiatriska Föreningen, som är Sveriges psykiatrikers nationella intresseförening. I denna den första delen pratar vi bland annat om hur bra bemötande i vården kan rädda deprimerade människors liv.

Ullakarin förklarar också varför psykiatrikern David Eberhard har fel när han påstår att man aldrig kan stoppa någon som vill ta sitt liv. Dessutom pratar vi om det prisbelönta tv-programmet ?30 liv i veckan? och Ullakarins dispyt med metoo-aktuelle Fredrik Virtanen, som mansplainade henne om självmordsforskning i en kolumn i Aftonbladet. Vi pratar också om de pressetiska reglerna som gjort att media fram tills bara ett par år sedan aldrig skrev eller rapporterade om självmord. Om du som lyssnar har tankar om att ta ditt liv: sök hjälp! Mer info om vart du kan söka dig finns på 1177.se (direktlänk till rätt sida: Sinnessjukt.se/1177).

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-03-28
Länk till avsnitt

109. Psykakuten (del 2)

I det hundranionde avsnittet av podden pratar vi återigen om psykakuten. Det här är andra delen av två, och gäst är läkaren och forskaren Pär Höglund som själv arbetar på psykakuten. Vi pratar bland annat om vilka läkare det är som söker sig till de ofta välbetalda jobben på psykakuten, och vilken typ av patienter som söker hjälp akut. Pär berättar även hur det går till rent praktiskt när man söker hjälp akut inom psykiatrin.

En väldigt central och viktig del av arbetet på en psykakut är att bedöma patienternas suicidrisk. Pär förklarar hur man avgör en patients självmordsrisk och berättar att det ännu inte finns några standardiserade skattningsverktyg med tillräckligt hög tillförlitlighet ? en stor del av bedömningen handlar om läkarens kliniska erfarenhet och skicklighet. Christian frågar också om det kan vara extra svårt att bedöma människor som har ett välvårdat yttre trots att de mår väldigt dåligt inombords.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-03-16
Länk till avsnitt

108. Psykakuten (del 1)

I det hundraåttonde avsnittet av podden pratar vi om psykakuten. Det här är del ett av två av den här specialen, och gäst är läkaren och forskaren Pär Höglund som själv arbetar på länsakuten i Stockholm. Vi pratar bland annat om den helt obefintliga insynen i psykakuternas verksamhet som råder i Sverige idag, en absurd situation som faktiskt gjorde att vi inte ens fick göra ett studiebesök på länsakuten i Stockholm, med hänvisning till sekretessen.

Förutom att det är en sluten institution, är kontrollen av verksamheten i princip obefintlig. Inte ens IVO ? sjukvårdens tillsynsmyndighet ? besöker mottagningarna annat än i undantagsfall, vilket skiljer Sverige från exempelvis Norge, där myndigheterna besöker alla psykiatriska mottagningar varje månad. I podden diskuterar vi detta, och tar även upp ett fall där en av våra lyssnare sökte till psykakuten i Lund för ett år sedan och blev väldigt illa behandlad.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-03-09
Länk till avsnitt

107. Hitta psykolog med Fredrik Sandin (del 2)

I det hundrasjunde avsnittet av podden som görs i samarbete med poddens nya sponsor Ahum, pratar vi återigen om hur man hittar en bra psykolog eller psykoterapeut. Gäst är psykologen Fredrik Sandin som är grundare och vd på Ahum ? onlinetjänsten som i höstas fick in kapital från Schibsted och därmed blev första företaget inom Digital Health i den framgångsrika koncernens portfölj.

I denna den andra delen av två berättar Fredrik hur han har inspirerats av andra internettjänster som Airbnb och Amazon, och vad skillnaderna mellan dem och Ahum är. Han berättar också vad som talar för och emot publik betygsättning, varför de bara arbetar med legitimerade psykologer och psykoterapeuter, hur de hittar de bästa terapeuterna, varför direktbokning på nätet kan vara viktigt för att få folk att våga söka hjälp och hur de vill göra psykoterapi mer tillgängligt genom videoterapi och gruppterapier online. Följ gärna Fredrik och Ahum på Twitter: Fredrik heter idrottspsykolog och Ahum heter socialahum där!

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-02-01
Länk till avsnitt

106. Hitta psykolog med Fredrik Sandin (del 1)

I det hundrasjätte avsnittet av podden som görs i samarbete med poddens nya sponsor Ahum, pratar vi om hur man hittar en bra psykolog eller psykoterapeut. Gäst är psykologen Fredrik Sandin som är grundare och vd på Ahum. Ahum är en onlinetjänst där den som söker psykoterapi matchas med legitimerade terapeuter med specialisering inom det man söker hjälp för.

I den första delen av två i intervjun med Fredrik Sandin pratar vi om hans bakgrund inom idrottpsykologi och kvacksalveriet inom den branschen, om hans forskning på positiv psykologi, hur folk vanligen söker psykoterapi och hur han fick idén till ett bättre sätt att söka hjälp. Han berättar också varför han tror att psykologer är så dåliga entreprenörer. Följ gärna Fredrik och Ahum på Twitter: Fredrik heter idrottspsykolog och Ahum heter socialahum!

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-01-26
Länk till avsnitt

105. Arbetsterapi med Nina Innala (del 2)

I det hundrafemte avsnittet av podden pratar vi återigen om arbetsterapi inom psykiatrin. Det här är andra och sista delen av den här intervjun med arbetsterapeuten Nina Innala, som arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm. Hon intervjuas av läkaren och forskaren Pär Höglund, och berättar bland annat vilka som är de bästa hjälpmedlen och apparna som arbetsterapeuter använder sig av.

Pär frågar även Nina om vad som är hennes egna drivkrafter, och vad hon tycker borde förändras på en politisk nivå för att underlätta arbetslivet för människor med olika funktionsvariationer. Dessutom berättar hon hur du som lyssnare ska gå tillväga ifall du vill ha hjälp av en arbetsterapeut.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-01-22
Länk till avsnitt
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.