Bra podcast

Sveriges 100 mest populära podcasts

Sinnessjukt

Sinnessjukt

Sinnessjukt med Christian Dahlström är en podcast om psykisk ohälsa. I podden pratar vi om depression, ångest, social fobi, panikångest och andra former av psykiska problem. Christian är författare och har skrivit böckerna "Kalla mig galen" och "Panikångest och depression".

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

sinnessjukt.se

Avsnitt

144. Urban Pettersson Bargo, vd Wemind (del 4)

I det hundrafyrtiofjärde avsnittet av podden pratar vi om psykiatrins framtid med Urban Pettersson Bargo, som är grundare och vd för Wemind. Det här är den fjärde och sista delen av intervjun med Urban, och här pratar vi bland annat om hans engagemang i Psykiatrifonden, där han blev invald i styrelsen under förra året. Urban berättar varför han tycker att man måste mångdubbla stödet till psykiatriforskningen i Sverige och varför det skulle förbättra den psykiatriska vården. 

Dessutom pratar vi om kvalitén på vården och huruvida den blir lidande när man växer så snabbt som Wemind gör just nu, samt varför det är så svårt att få tag på psykiatriker i Sverige. Sist men inte minst får Urban svara på alla era lyssnarfrågor! Ni undrar till exempel vilken roll Urban tror att vinstdrivande psykiatri har i diagnosinflation och medikalisering av normalpsykologi, hur han tycker att framtidens psykiatri bör se ut, ifall det finns viktiga värden som deras mätsystem inte kan fånga upp, varför samspelet mellan psykiatrin, socialen och beroende vården ska bli bättre, vad Wemind gör för att deras patienter ska slippa träffa olika hyrläkare och istället få en fast vårdkontakt, vilka saker han helst skulle vilja ändra med svensk psykvård, med mera!

Berätta gärna vad ni tyckte om intervjun med Urban på Twitter, där Christian heter c_dahlstrom och Urban heter UrbanPettersson! Musik: Menke ? Echo, finns på Spotify: https://open.spotify.com/track/5xVia9Go0bbaIRQAm1lk8D?si=j_PqrJjzS7y6r0iAWjbHFw

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-07-23
Länk till avsnitt

143. Urban Pettersson Bargo, vd Wemind (del 3)

I det hundrafyrtiotredje avsnittet av podden pratar vi om psykiatrins framtid med Urban Pettersson Bargo, som är grundare och vd för Wemind. Det här är del tre av fyra av intervjun med Urban, och här pratar vi om Weminds samarbete med Min Doktor, där Wemind sköter nätläkartjänstens videopsykologsamtal. Urban berättar bland annat om varför han tycker att internetpsykologer är en bra samhällsinvestering och varför han tror att SKL:s sänkning av de rekommenderade ersättningsnivåerna för onlinebaserad psykologhjälp kan få negativa konsekvenser.

Christian frågar även vad Urban tycker om den generella kritiken mot nätläkare, som till exempel består i att bolagen marknadsför sig mot lättare åkommor som förkylningar, och därmed dränerar sjukvårdssystemet på viktiga resurser. Dessutom pratar vi om HVB-hem, både om hur väl den här typen av behandlingshem fungerar i Sverige idag, men även om Weminds eget HVB-hem i Gålö utanför Stockholm. Urban berättar också varför han menar att ökad transparens är den största ödesfrågan för psykiatrin, varför de är närmast besatta av att mäta utfallen av sin vård, samt huruvida Wemind är för diagnosfokuserade för patienternas bästa eller inte. 

Berätta gärna vad ni tyckte det här avsnittet på Twitter där Christian heter c_dahlstrom och Urban heter UrbanPettersson! 

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-07-16
Länk till avsnitt

142. Urban Pettersson Bargo, vd Wemind (del 2)

I det hundrafyrtioandra avsnittet av podden pratar vi om psykiatrins framtid med Urban Pettersson Bargo, som är grundare och vd för Wemind. Det här är del två av fyra av intervjun med Urban, och här berättar han bland annat om mottagningarna i sydöstra Stockholm som Wemind tog över från Capio 2018, varför de inte fungerat så bra och vad man gör för att förbättra dem.

Vi pratar även mer om skillnaden mellan att drivas som aktiebolag och som stiftelse, samt vad som är bra respektive dåligt med det upphandlingssystem för vård som vi har i Sverige idag. Dessutom berättar Urban hur de går tillväga om någon av deras anställda inte behandlar patienterna på rätt sätt, och hur han ser på sitt ansvar gentemot patienter respektive personal. Christian frågar också hur Urban ser på hyrläkare inom psykiatrin och ifall Wemind själva använder sig av hyrläkare.

Berätta gärna vad ni tyckte det här avsnittet på Twitter där Christian heter c_dahlstrom och Urban heter UrbanPettersson! Musik: Johan Skough ? The Ballad of the Blue, finns på Spotify: https://open.spotify.com/track/1hIGmqwLKfKNpi7zaai09I?si=KM9KZ2NhQSOAkNT0REZ3QA

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-07-09
Länk till avsnitt

141. Urban Pettersson Bargo, vd Wemind (del 1)

I det hundrafyrtioförsta avsnittet av podden pratar vi om psykiatrins framtid med Urban Pettersson Bargo, som är grundare och vd för Wemind, Sveriges näst största privata vårdgivare i psykiatri. Urban är civilekonom från Handelshögskolan och har läst på psykologprogrammet, men har även erfarenhet av psykisk ohälsa både för egen del och som nära anhörig under många år.

Det här är den första delen av fyra av den här intervjun med Urban. I det här avsnittet får ni en faktaruta om honom, men han berättar också om sina egna depressiva drag och om familjens resa genom psykiatrin, där han som frustrerad anhörig fått se hur sjukvården fallerat gång på gång. Dessutom frågar Christian om Urbans tid som IT-entreprenör under 90-talet ? då han bland annat jobbade på Spray och var med och grundade IT-konferensen SIME ? men även om varför han bytte IT-branschen mot psykiatrin och varför Wemind drivs som aktiebolag och inte i stiftelseform.

Berätta gärna vad ni tyckte det här avsnittet på Twitter där Christian heter c_dahlstrom och Urban heter UrbanPettersson! 

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-07-05
Länk till avsnitt

140. Elitidrott och psykisk ohälsa med Albin Tingsvall (del 3)

I det hundrafyrtionde avsnittet av podden pratar vi om psykisk ohälsa och machoideal bland elitidrottare. Gäst är Albin Tingsvall, som skrivit boken ?Allt jag förlorade på att vinna? (Offside Press). Det här är den tredje och sista delen av intervjun och här talar vi bland annat om varför elitidrott nästan alltid är ett dåligt karriärval.

Vi pratar även om vilka positiva sidor både breddidrott och elitidrott har, varför psykologer är så dåliga på att sälja sig själva och hur man är en bra idrottsförälder. Albin berättar också varför bilden av att alla kan lyckas så länge man bara kämpar tillräckligt hårt inte stämmer, varför idrottsklubbar borde uppmuntra studier vid sidan av idrottskarriären och vad han har för användning av sin bakgrund i sitt nya yrke som skolpsykolog.

Berätta gärna vad ni tyckte om intervjun på Twitter där Christian heter c_dahlstrom. Albin använder inte sociala medier men hans föreläsningsföretag hittar du på www.claviskonsult.se.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-03-26
Länk till avsnitt

139. Elitidrott och psykisk ohälsa med Albin Tingsvall (del 2)

I det hundratrettionionde avsnittet av podden pratar vi om psykisk ohälsa och machoideal bland elitidrottare. Gäst är Albin Tingsvall, som skrivit boken ?Allt jag förlorade på att vinna? (Offside Press). Det här är del 2 av 3 av intervjun och här talar vi bland annat om den ojämna fördelningen av resurser mellan män och kvinnor i idrottsvärlden, och hur tränarna Staffan Olsson och Ljubomir Vranjes ledarstilar skilde sig åt.

Vi pratar även om hur elitidrottare numera har börjat öppna upp mer och mer om sin psykiska ohälsa, även i konservativa miljöer som den engelska toppfotbollen. Dessutom berättar Albin varför han tror att elitklubbar skulle tjäna på att börja ta psykiska sjukdomar på samma allvar som fysiska, och varför näringslivet är så besatta av att låta före detta elitidrottare inspirationsföreläsa om ledarskap, trots att idrottsvärldens ledarskap ofta lämnar mycket i övrigt att önska.

Den sista delen av intervjun finns redan ute. Där pratar vi bland annat om varför elitidrott nästan alltid är ett dåligt karriärval, vilka positiva sidor både breddidrott och elitidrott har, varför psykologer är så dåliga på att sälja sig själva och hur man är en bra idrottsförälder.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-03-26
Länk till avsnitt

138. Elitidrott och psykisk ohälsa med Albin Tingsvall (del 1)

I det hundratrettioåttonde avsnittet av podden pratar vi om psykisk ohälsa och machoideal bland elitidrottare. Gäst är Albin Tingsvall, den före detta landslagsspelaren i handboll som spelat i världens bästa handbollslag, och som numera arbetar som skolpsykolog. Albin är aktuell med boken ?Allt jag förlorade på att vinna? (Offside Press) som beskriver hur Albin gick från ungdomsidrottare till landslagsman och SM-guldvinnare med Hammarby, för att sedan tappa intresset för handboll helt.

Det här är del 1 av 3 av intervjun och här berättar han om hur vinnarkulturen och machoidealen inom idrotten ganska tidigt i hans handbollskarriär fick honom att längta bort från barndomsdrömmen som handbollsproffs. Vi pratar även om den mentala påfrestning som elitidrott utgör och hur vanligt psykisk ohälsa är bland elitidrottare i olika sporter.

Nästa del av intervjun finns redan ute, där pratar vi bland annat om den ojämna fördelningen av resurser mellan män och kvinnor i idrottsvärlden och hur tränarna Staffan Olssons och Ljubomir Vranjes ledarstilar skilde sig åt, samt hur elitidrottare numera har börjat öppna upp om psykisk ohälsa.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-03-25
Länk till avsnitt

137. Uppföljning Bonnier Fakta-härvan med Hanna Brus (del 2)

I det hundratrettiosjunde avsnittet av podden får ni andra delen av uppföljningen av granskningen Soki Choi och Bonnier Fakta-härvan. Gäst är Hanna Brus. Det här är del 2 av 2 av uppföljningen och här pratar vi om hur granskningen hade kunnat göras bättre, men också lite om hur granskningen gick till och vilka val som gjordes under resans gång, och varför.

Christian berättar vad han är missnöjd med i efterhand och resonerar med Hanna om valen han gjorde kring till exempel patienten Hedvigs historia, och varför han inte fokuserade mer på forskning och forskare som stödjer Sokis tes i boken. 

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-03-21
Länk till avsnitt

136. Uppföljning Bonnier Fakta-härvan med Hanna Brus (del 1)

I det hundratrettiosjätte avsnittet av podden gör vi en uppföljning av granskningen Soki Choi och Bonnier Fakta-härvan. Gäst är Hanna Brus, legitimerad kiropraktor, enhetschef på smärtkliniken på Capio St: Görans sjukhus och bloggare på Dagens Medicin. Det här är del 1 av 2 av uppföljningen och här pratar vi om medias rapportering om granskningen, vi ger också svar på frågan om huruvida Soki Choi verkligen har forskat på Harvard eller inte, och ifall Bonnier Faktas förlagschef Jonas Byström har svarat på Christians mejl.

Dessutom förklarar Hanna hur Soki själv och förlaget genom Cecilia Viklund har försvarat sig mot kritiken, och vi diskuterar även hur det kommer sig att så många författare som pekats ut som pseudovetenskapliga ges ut av samma förlag. Tyvärr glömde vi att ta upp SVT/Fråga Doktorns försvar på kritiken mot dem, mer om det i Hannas blogginlägg som vi nämner i podden och som går att läsa i sin helhet här:

https://www.dagensmedicin.se/blogg/hanna-brus/2019/03/03/soki-choi-och-bonnier-fakta-sidsteppar-sig-forbi-kritiken/

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-03-20
Länk till avsnitt

135. Agnes Wold om "Kimchi och kombucha" (del 2)

Andra delen av intervjun med Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi med särskild inriktning mot normalflora på Sahlgrenska akademin i Göteborg, från granskningen av Soki Choi och "Kimchi och kombucha: Den nya vetenskapen om hur tarmbakterierna stärker din hjärna".

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-03-15
Länk till avsnitt

134. Agnes Wold om "Kimchi och kombucha" (del 1)

Första delen av två av intervjun med Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi med särskild inriktning mot normalflora på Sahlgrenska akademin i Göteborg, från granskningen av Soki Choi och "Kimchi och kombucha: Den nya vetenskapen om hur tarmbakterierna stärker din hjärna".

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-03-14
Länk till avsnitt

133. Ingrid Larsson om "Kimchi och kombucha"

Intervjun med Ingrid Larsson, klinisk näringsfysiolog och forskare på Sahlgrenska akademin i Göteborg, från granskningen av Soki Choi och "Kimchi och kombucha: Den nya vetenskapen om hur tarmbakterierna stärker din hjärna".

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-03-13
Länk till avsnitt

132. KORTVERSION: Soki Choi och Bonnier Fakta-härvan

I det hundratrettioandra avsnittet av podden är det dags för en kortversion av granskningen ?Soki Choi och Bonnier Fakta-härvan?. Det är en granskning av boken ?Kimchi och kombucha: Den nya vetenskapen om hur tarmbakterierna stärker din hjärna?. Boken är skriven av Soki Choi och utgiven på Bonnier Fakta i augusti förra året. Boken hävdar att magbakterier har potential att behandla dödliga sjukdomar som depression och alzheimer, och riktar stark kritik mot läkemedelsbehandlingar.

Den här granskningen visar att boken enligt flera ledande forskare är ovetenskaplig, vilseledande och farlig. Dessutom finns stora brister i Bonnier Faktas faktagranskning av boken, där faktagranskare uppger att de inte har läst boken och blir förvånade när de får reda på att de överhuvudtaget står som faktagranskare. Sveriges läkarförbund, Karolinska institutet, RSMH och Livsmedelsföretagen riktar också kritik mot boken, författaren och förlaget Bonnier Fakta.

Det här är en kortversion där mycket från fullängdsversionen saknas, till exempel jävsdeklarationer och graverande felaktigheter i boken. Författaren Soki Choi har avböjt att medverka i podden efter att ha fått läsa mina frågor. Frågorna, och en oredigerad version av intervjun med bokens förläggare Cecilia Viklund, finns på: www.sinnessjukt.se/soki

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-02-25
Länk till avsnitt

131. Dokument: Soki Choi och Bonnier Fakta-härvan (del 2)

I det hundratrettioförsta avsnittet av podden är det dags för andra delen av granskningen av boken ?Kimchi och kombucha: Den nya vetenskapen om hur tarmbakterierna stärker din hjärna?. Boken är skriven av Soki Choi och utgiven på Bonnier Fakta i augusti förra året. Boken hävdar att magbakterier har potential att behandla dödliga sjukdomar som depression och alzheimer, och riktar stark kritik mot läkemedelsbehandlingar.

Den här granskningen visar att boken enligt flera ledande forskare är ovetenskaplig, vilseledande och farlig. Dessutom finns stora brister i Bonnier Faktas faktagranskning av boken, där faktagranskare uppger att de inte har läst boken och blir förvånade när de får reda på att de överhuvudtaget står som faktagranskare. Sveriges läkarförbund, Karolinska institutet, RSMH och Livsmedelsföretagen riktar också kritik mot boken, författaren och förlaget Bonnier Fakta.

Det här är del 2 av 2 av granskningen. Författaren Soki Choi har avböjt att medverka i podden efter att ha fått läsa mina frågor. Frågorna, och en oredigerad version av intervjun med bokens förläggare Cecilia Viklund, finns på: www.sinnessjukt.se/soki

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-02-25
Länk till avsnitt

130. Dokument: Soki Choi och Bonnier Fakta-härvan (del 1)

I det hundratrettionde avsnittet av podden är det återigen dags för Sinnessjukt Dokument. Den här gången en vetenskaplig granskning av en bästsäljande bok som heter ?Kimchi och kombucha: Den nya vetenskapen om hur tarmbakterierna stärker din hjärna?, som är skriven av Soki Choi, och utgiven på Bonnier Fakta i augusti förra året. Boken hävdar att magbakterier har potential att behandla dödliga sjukdomar som depression och alzheimer, och riktar stark kritik mot läkemedelsbehandlingar.

Den här granskningen visar att boken enligt flera ledande forskare är ovetenskaplig, vilseledande och farlig. Dessutom finns stora brister i Bonnier Faktas faktagranskning av boken, där faktagranskare uppger att de inte har läst boken och blir förvånade när de får reda på att de överhuvudtaget står som faktagranskare. Sveriges läkarförbund, Karolinska institutet, RSMH och Livsmedelsföretagen riktar också kritik mot boken, författaren och förlaget Bonnier Fakta.

Det här är del 1 av 2 av granskningen. Författaren Soki Choi har avböjt att medverka i podden efter att ha fått läsa mina frågor. Frågorna, och en oredigerad version av intervjun med bokens förläggare Cecilia Viklund, finns på: www.sinnessjukt.se/soki

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-02-25
Länk till avsnitt

129. Mindfulnessövning ? en nära vän 3 min

I det hundratjugonionde avsnittet av podden bjuder vi på en mindfulnessövning, inläst av KBT-psykoterapeuten Camilla Kordnejad Karlsson. Den här övningen är bara tre minuter lång och kan göras när man behöver en kort paus, på bussen eller på jobbet till exempel.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-10-11
Länk till avsnitt

128. Emotionell instabilitet och DBT med Camilla Kordnejad Karlsson (del 3)

I det hundratjugoåttonde avsnittet av podden pratar vi återigen om emotionell instabilitet (Borderline/IPS) och dialektisk beteendeterapi, DBT. Gäst är Camilla Kordnejad Karlsson, som intervjuas av Pär Höglund. Det här är den sista delen av tre och i det här avsnittet ställer Pär alla era lyssnarfrågor!

Till exempel har ni frågat varför man inte kan få DBT när man har autism. Camilla får även svara på frågor om samsjukligheten mellan emotionell instabilitet och missbruk, om hur könsfördelningen ser ut på mottagningen hur stor tillgången till DBT är i Sverige och lite om DBT:ns historia. Camilla avslöjar bland annat vem som tog DBT till Sverige!

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-10-10
Länk till avsnitt

127. Emotionell instabilitet och DBT med Camilla Kordnejad Karlsson (del 2)

I det hundratjugosjunde avsnittet av podden pratar vi återigen om emotionell instabilitet (Borderline/IPS) och dialektisk beteendeterapi, DBT. Gäst är Camilla Kordnejad Karlsson, som intervjuas av Pär Höglund. Det här är del två av tre och i det här avsnittet berättar Camilla mer om hur DBT går till i praktiken.

Hon berättar även hur vanligt det är med bakslag och varför bakslagen och svåra situationer i livet kan vara användbara under själva behandlingen. Pär frågar även om vanliga begrepp inom DBT, såsom känsloreglering, validering, distraktion och krisfärdigheter. Dessutom berättar Camilla vad medveten närvaro (mindfulness) har för roll under DBT-behandlingar.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-09-19
Länk till avsnitt

126. Emotionell instabilitet och DBT med Camilla Kordnejad Karlsson (del 1)

I det hundratjugosjätte avsnittet av podden pratar vi om emotionell instabilitet (Borderline/IPS) och dialektisk beteendeterapi, DBT. Gäst är Camilla Kordnejad Karlsson, psykiatrisjuksköterska och legitimerad KBT-psykoterapeut, och hon intervjuas av läkaren och forskaren Pär Höglund. DBT är en slags anpassad variant av KBT, speciellt utformad för patienter med emotionell instabilitet och självdestruktiva personer.

Det här är del ett av tre av intervjun med Camilla, och här berättar hon vad DBT är för någonting, vilka diagnoser man använder det emot, hur det skiljer sig från KBT och annan psykoterapi, hur länge man går i DBT, vilka resultat Camillas DBT-enhet har uppnått, och litegrann om hur man inleder behandlingen.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-09-13
Länk till avsnitt

125. Anhöriga (del 2)

I det hundratjugofemte avsnittet av podden pratar vi återigen om anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Gäst är psykiatrikern Markus Takanen. Det här är den andra och sista delen av anhörigspecialen och vi fokuserar bland annat på psykossjukdomar, där hjälp från anhöriga många gånger är särskilt viktigt. Till vår hjälp har vi tagit den prisbelönta författaren Pebbles Karlsson Ambrose, som har schizoaffektivt syndrom.

Vi pratar också om ångest, ätstörningar och adhd. Bland annat har Christian talat med psykologen och forskaren Tatja Hirvikoski som har forskat på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som adhd och autism. Vi får också väldigt många bra lyssnartips om PTSD och andra ångestsjukdomar, samt ett par värdefulla tips om ätstörningar från en av våra lyssnare.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-08-29
Länk till avsnitt

124. Anhöriga (del 1)

I det hundratjugofjärde avsnittet av podden pratar vi om anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Gäst är psykiatrikern Markus Takanen. Att ha bra anhöriga som ställer upp är ofta ett av de viktigaste skälen till att människor blir friska, eller lär sig att leva med sin sjukdom. Med hjälp av lyssnarnas input försöker vi tipsa om hur man som anhörig göra för att hjälpa någon som har psykisk ohälsa.

Markus berättar hur viktigt det är för hans patienter att ha stöd från sina anhöriga, och vilka han tror är de bästa sätten att hjälpa till. Christian berättar också om sina egna erfarenheter, men viktigast av allt är alla lyssnares fantastiska tips. Det här är en tvådelad special och i den här första delen fokuserar vi lite mer på depression, bipolär sjukdom och personlighetsstörningar, men råden är väldigt allmängiltiga och lämpar sig för egentligen alla former av psykisk ohälsa.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

Musik: Sakarias ? Medicin (med Lorentz och Madi Banja), finns på Spotify: https://open.spotify.com/album/1XUtNlGXyJi2ratm4jvajk

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-08-22
Länk till avsnitt

123. Bipolär sjukdom med Mikael Landén (del 4)

I det hundratjugotredje avsnittet av podden pratar vi återigen om bipolär sjukdom. Gäst är den prisbelönte psykiatriprofessorn Mikael Landén. Det här är den sista delen av fyra av den här intervjun, och i den pratar vi bland annat om hur drog- och alkoholvanor kan påverka ens bipolära sjukdom.

Mikael tar också upp andra livsstilsfaktorer som spelar in vid bipolär sjukdom. Dessutom får han svara på vilka forskningsspår som är de allra mest lovande. Till exempel berättar han att han tror att möjligheten att på förhand se vilka patienter som kommer att reagera positivt på olika behandlingsalternativ kommer att öka i framtiden. Avslutningsvis får han även svara på ett tiotal lyssnarfrågor som ni ställt på Twitter.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-07-12
Länk till avsnitt

122. Bipolär sjukdom med Mikael Landén (del 3)

I det hundratjugoandra avsnittet av podden pratar vi återigen om bipolär sjukdom. Gäst är den prisbelönte psykiatriprofessorn Mikael Landén. Det här är del tre av fyra av den här intervjun, och i den här delen pratar vi bland annat om kopplingen mellan kreativitet och bipolär sjukdom ? ett ämne som Mikael själv har forskat på.

Mikael berättar även varför det kan vara en dålig idé att medicinera mer än nödvändigt. Vi pratar också om kopplingen mellan schizofreni och bipolär sjukdom och vilka de stora skillnaderna är mellan sjukdomarna. Dessutom får Mikael svara på huruvida han tror att man någon gång i framtiden kommer att kunna bota bipolär sjukdom.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-07-05
Länk till avsnitt

121. Bipolär sjukdom med Mikael Landén (del 2)

I det hundratjugoförsta avsnittet av podden pratar vi återigen om bipolär sjukdom. Gäst är den prisbelönte psykiatriprofessorn Mikael Landén. Det här är del två av fyra av den här intervjun, och i den här delen pratar vi bland annat om antidepressiva mediciner och hur väl de funkar vid bipolär sjukdom.

Vi pratar också om ECT/elbehandling: hur pass effektiv är elbehandling vid bipolär sjukdom? Hur påverkar antalet elbehandlingar hjärnan? Kan man få för många elbehandlingar? Mikael berättar även en hel del om litium och dess dåliga rykte i USA, samt lite om vad man måste tänka på för att hitta rätt dos och undvika litiumförgiftning.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-06-28
Länk till avsnitt

120. Bipolär sjukdom med Mikael Landén (del 1)

I det hundratjugonde avsnittet av podden pratar vi om bipolär sjukdom. Gäst är en av världens främsta experter på ämnet, den prisbelönte psykiatriprofessorn Mikael Landén. Det här är den första delen av fyra av den här intervjun, och i denna del ett pratar vi bland annat om tv-serien Homeland där huvudkaraktären Carrie Mathison (spelad av Claire Danes) har just bipolär sjukdom.

Vi pratar också om ECT, eller elbehandlingar som metoden också kallas: är ECT/elbehandling effektivt mot bipolär sjukdom? Kan elbehandlingar trigga manier? Mikael berättar också hur kostsamt ECT/elbehandling är för sjukvården och varför han tror att metoden fortfarande har så dåligt rykte hos allmänheten.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-06-22
Länk till avsnitt

119. Politik med Jenny Madestam (del 2)

I det hundranittonde avsnittet av podden pratar vi återigen om politik och psykiatri. Gäst är Jenny Madestam som är statsvetare, forskare och politisk kommentator på Expressen, och det här är den andra delen av två av intervjun. I den här delen berättar hon bland annat hur man ska gå tillväga för att påverka politiker i Sverige att engagera sig i psykiatrifrågan.

Till exempel menar Jenny att de ideella organisationerna som arbetar med psykisk ohälsa i Sverige måste bli större och starkare, för att utgöra en naturlig motpart för politikerna. Hon menar också att psykiatrin behöver fler profilerade talespersoner, som är insatta och karismatiska och kan skapa debatt kring frågan. Vi pratar även om den låga kunskapsnivån i psykiatrifrågor bland svenska politiker, och vad den beror på. Följ gärna Jenny på Twitter där hon heter jennymadestam!

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-06-14
Länk till avsnitt

118. Politik med Jenny Madestam (del 1)

I det hundraartonde avsnittet av podden pratar vi om politik och psykiatri. Gäst är Jenny Madestam som är statsvetare, forskare och politisk kommentator på Expressen. I denna den första delen av två berättar hon bland annat att politiker idag förväntas prata om psykisk ohälsa, eftersom opinionen bland väljarna har vuxit sig så stark.

Jenny har egna erfarenheter av psykisk ohälsa i form av ätstörningar och hypokondri, och är dessutom utbildad mentalskötare. Numera forskar hon på politiskt ledarskap på Södertörns högskola i Stockholm. Jenny berättar bland annat att alla partier tycks rörande överens om att psykiatrin måste bli bättre ? vilket paradoxalt nog kan innebära att frågan är svårare att göra politik av. Bristen på konfliktytor, i kombination med det faktum att politikerna har låg kunskap i ämnet, innebär att de politiska idéerna är alldeles för få.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-06-07
Länk till avsnitt

117. Finansminister Magdalena Andersson

I det hundrasjuttonde avsnittet av podden talar vi politik och psykiatri. Gäster är Magdalena Andersson och SSU:s förbundsordförande Philip Botström som Christian fick intervjua efter en presskonferens. Andersson berättar bland annat att hon upplever att det pratas mer om psykisk ohälsa bland politiker och beslutsfattare idag. Däremot är hon inte villig att styra landsting och kommuner genom att exempelvis lagstadga om ett maxtak för elever per skolkurator inom elevhälsan.

I podden ger vi en översikt över de politiska förslag som de olika riksdagspartierna har presenterat den senaste tiden. Psykiatrin har på kort sikt seglat upp som en av de största frågorna inför riksdagsvalet i höst. Det alla partier har gemensamt inför valet är att de vill minska köerna till BUP. SSU:s förbundsordförande Philip Botström berättar om deras arbete mot psykisk ohälsa bland unga och reaktionerna han själv fick när han talade offentligt om sina egna psykiska problem. Philip Botström berättar även om SSU:s försök att få Socialdemokraterna att föreslå ett maxtak för antalet elever per skolkurator, och vad han tror talar för att psykiatrin kommer att förändras under nästa mandatperiod. Dessutom berättar han om hur han reagerade när hans nåddes av beskedet att artisten Tim ?Avicii? Bergling tagit sitt liv.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-05-31
Länk till avsnitt

116. Solskenshistorier (del 2)

I det hundrasextonde avsnittet av podden pratar vi återigen om solskenshistorier. Det här är del två av två av den här specialen, och gäst är läkaren och forskaren Pär Höglund. I detta avsnitt berättar vi bland annat om hur barn- och ungdomspsykiatrin i Malmö har minskat sina tvångsåtgärder med nittio procent!

Christian berättar även om hans väldigt positiva upplevelser av Ungdomsmottagningen, dit han sökte sig när han först blev sjuk 2007. Kuratorer på ungdomsmottagningen kan vara ett väldigt bra stöd för ungdomar och unga vuxna som inte vill eller får möjlighet till hjälp inom den ordinarie psykiatrin. Pär har med sig två solskenshistorier, den ena från barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm och den andra från beroendevården. Dessutom berättar en anonym lyssnare om den fina hjälpen från en psykolog som gjorde att hon kom på fötter igen.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-05-23
Länk till avsnitt

115. Solskenshistorier (del 1)

I det hundrafemtonde avsnittet av podden pratar vi om solskenshistorier. Det här är del ett av två av den här specialen, och gäst är läkaren och forskaren Pär Höglund. Även om psykiatrin i Sverige som helhet fungerar väldigt dåligt, finns det gott om enskilda solskenshistorier och positiva exempel och trender som vi vill ta upp och belysa.

Vi har fått in en massa tips från våra lyssnare, solskenshistorier att lära från och inspireras av. Lyssnaren Cecilia berättar till exempel hur företagshälsovården hjälpte henne igenom en brutal och påfrestande omorganisering. Christian tar även upp trenden med minskande självmordstal i Sverige, med intressant statistik ändra från 1970-talet till idag. Vi får även ett exempel från lyssnaren Linus Zackrisson som med hjälp av en egenremiss fick oerhört bra hjälp för sin personlighetsstörning.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-05-18
Länk till avsnitt

114. ADHD-fördelar med Anders Hansen (del 3)

I det hundrafjortonde avsnittet av podden pratar vi återigen om fördelarna med ADHD. Gäst är psykiatrikern, ekonomen och den bästsäljande författaren Anders Hansen, som i det här avsnittet berättar om hur motion kan hjälpa människor med ADHD att kanalisera sin energi och talang.

Anders berättar också vad han tycker om den explosion av ADHD-medicinering som skett i Sverige de senaste åren: handlar det om övermedicinering eller är ökningen befogad? Han svarar även på alla era lyssnarfrågor, till exempel kring ifall han tycker att det är rimligt att Försvarsmakten nekar människor med ADHD och hur man får skolan att se vilka styrkor elever med ADHD har.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-04-24
Länk till avsnitt

113. ADHD-fördelar med Anders Hansen (del 2)

I det hundratrettonde avsnittet av podden pratar vi återigen om fördelarna med ADHD. Gäst är psykiatrikern, ekonomen och den bästsäljande författaren Anders Hansen, som i det här avsnittet berättar om de fördelar som ADHD för med sig, och hur man kan lära sig att dra nytta av dem fullt ut.

Anders förklarar också varför människor med och utan ADHD kompletterar varandra och skapar synergier tillsammans, samt vilka av dragen som kan vara väldigt nyttiga för den som är entreprenör. Christian frågar också ifall ADHD-mediciner hämmar kreativiteten eller inte, och hur fenomenet hyperfokusering fungerar. Dessutom berättar Anders om en superakademiker som har ADHD, nämligen fysikern och nobelpristagaren Michael Kosterlitz.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-04-09
Länk till avsnitt

112. ADHD-fördelar med Anders Hansen (del 1)

I det hundratolfte avsnittet av podden pratar vi om fördelarna med ADHD. Gäst är psykiatrikern Anders Hansen som skrivit den bästsäljande boken ?Fördel ADHD ? var på skalan ligger du??, och det här är del ett av tre av den här intervjun. Om du vill vinna ett signerat ex av boken så kan du göra det i tävlingen som Christian berättar mer om i början av det här avsnittet!

I detta avsnitt berättar Anders bland annat om vilka olika benämningar ADHD har haft genom historien, och varför. Vi pratar även om DN-skribenten Nathan Shachars mycket märkliga korståg mot diagnosen och om de negativa konsekvenser överdiagnostisering av ADHD kan föra med sig. Anders förklarar hjärnans belöningssystem och hur det funkar annorlunda hos människor med ADHD, och berättar hur utvecklingen i arbetslivet de senaste decennierna kan försvåra för människor med koncentrationssvårigheter.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-04-04
Länk till avsnitt

111. Depression med Ullakarin Nyberg (del 2)

I det hundraelfte avsnittet av podden pratar vi återigen om depression och suicid. Det här är del 2 av 2 av den här intervjun med Ullakarin Nyberg, som är en av Sveriges främsta psykiatriker och självmordsforskare. I det här avsnittet berättar Ullakarin bland annat varför hon tycker att elbehandling (ECT, electroconvulsive therapy) är en väldigt underskattad behandlingsform.

Hon berättar även varför hon förespråkar att vårdpersonal inom psykiatrin ska våga vara fysiska, men också personliga, i kontakten med patienter. Christian frågar också huruvida hon tycker att man som psykiatriker eller psykolog bör lämna ut sitt mobilnummer eller inte. Dessutom får ni veta ifall Ullakarin tycker att behandlingar mot psykiska sjukdomar har blivit bättre de senaste decennierna. Lyssna gärna på Ullakarins podcast Inferno som vi nämner i podden. Om ni vill boka Christian och Ullakarin som föreläsare hittar ni kontaktuppgifter på Sinnessjukt.se/kontakt. Om du som lyssnar har tankar om att ta ditt liv: sök hjälp! Mer info om vart du kan söka dig finns på 1177.se (direktlänk till rätt sida: Sinnessjukt.se/1177).

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-03-31
Länk till avsnitt

110. Depression med Ullakarin Nyberg (del 1)

I det hundrationde avsnittet av podden pratar vi om depression och suicid. Det här är del 1 av 2 av den här intervjun och gäst är Ullakarin Nyberg, som är en av Sveriges främsta psykiatriker och självmordsforskare. Hon är även ordförande för Svenska Psykiatriska Föreningen, som är Sveriges psykiatrikers nationella intresseförening. I denna den första delen pratar vi bland annat om hur bra bemötande i vården kan rädda deprimerade människors liv.

Ullakarin förklarar också varför psykiatrikern David Eberhard har fel när han påstår att man aldrig kan stoppa någon som vill ta sitt liv. Dessutom pratar vi om det prisbelönta tv-programmet ?30 liv i veckan? och Ullakarins dispyt med metoo-aktuelle Fredrik Virtanen, som mansplainade henne om självmordsforskning i en kolumn i Aftonbladet. Vi pratar också om de pressetiska reglerna som gjort att media fram tills bara ett par år sedan aldrig skrev eller rapporterade om självmord. Om du som lyssnar har tankar om att ta ditt liv: sök hjälp! Mer info om vart du kan söka dig finns på 1177.se (direktlänk till rätt sida: Sinnessjukt.se/1177).

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-03-28
Länk till avsnitt

109. Psykakuten (del 2)

I det hundranionde avsnittet av podden pratar vi återigen om psykakuten. Det här är andra delen av två, och gäst är läkaren och forskaren Pär Höglund som själv arbetar på psykakuten. Vi pratar bland annat om vilka läkare det är som söker sig till de ofta välbetalda jobben på psykakuten, och vilken typ av patienter som söker hjälp akut. Pär berättar även hur det går till rent praktiskt när man söker hjälp akut inom psykiatrin.

En väldigt central och viktig del av arbetet på en psykakut är att bedöma patienternas suicidrisk. Pär förklarar hur man avgör en patients självmordsrisk och berättar att det ännu inte finns några standardiserade skattningsverktyg med tillräckligt hög tillförlitlighet ? en stor del av bedömningen handlar om läkarens kliniska erfarenhet och skicklighet. Christian frågar också om det kan vara extra svårt att bedöma människor som har ett välvårdat yttre trots att de mår väldigt dåligt inombords.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-03-16
Länk till avsnitt

108. Psykakuten (del 1)

I det hundraåttonde avsnittet av podden pratar vi om psykakuten. Det här är del ett av två av den här specialen, och gäst är läkaren och forskaren Pär Höglund som själv arbetar på länsakuten i Stockholm. Vi pratar bland annat om den helt obefintliga insynen i psykakuternas verksamhet som råder i Sverige idag, en absurd situation som faktiskt gjorde att vi inte ens fick göra ett studiebesök på länsakuten i Stockholm, med hänvisning till sekretessen.

Förutom att det är en sluten institution, är kontrollen av verksamheten i princip obefintlig. Inte ens IVO ? sjukvårdens tillsynsmyndighet ? besöker mottagningarna annat än i undantagsfall, vilket skiljer Sverige från exempelvis Norge, där myndigheterna besöker alla psykiatriska mottagningar varje månad. I podden diskuterar vi detta, och tar även upp ett fall där en av våra lyssnare sökte till psykakuten i Lund för ett år sedan och blev väldigt illa behandlad.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-03-09
Länk till avsnitt

107. Hitta psykolog med Fredrik Sandin (del 2)

I det hundrasjunde avsnittet av podden som görs i samarbete med poddens nya sponsor Ahum, pratar vi återigen om hur man hittar en bra psykolog eller psykoterapeut. Gäst är psykologen Fredrik Sandin som är grundare och vd på Ahum ? onlinetjänsten som i höstas fick in kapital från Schibsted och därmed blev första företaget inom Digital Health i den framgångsrika koncernens portfölj.

I denna den andra delen av två berättar Fredrik hur han har inspirerats av andra internettjänster som Airbnb och Amazon, och vad skillnaderna mellan dem och Ahum är. Han berättar också vad som talar för och emot publik betygsättning, varför de bara arbetar med legitimerade psykologer och psykoterapeuter, hur de hittar de bästa terapeuterna, varför direktbokning på nätet kan vara viktigt för att få folk att våga söka hjälp och hur de vill göra psykoterapi mer tillgängligt genom videoterapi och gruppterapier online. Följ gärna Fredrik och Ahum på Twitter: Fredrik heter idrottspsykolog och Ahum heter socialahum där!

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-02-01
Länk till avsnitt

106. Hitta psykolog med Fredrik Sandin (del 1)

I det hundrasjätte avsnittet av podden som görs i samarbete med poddens nya sponsor Ahum, pratar vi om hur man hittar en bra psykolog eller psykoterapeut. Gäst är psykologen Fredrik Sandin som är grundare och vd på Ahum. Ahum är en onlinetjänst där den som söker psykoterapi matchas med legitimerade terapeuter med specialisering inom det man söker hjälp för.

I den första delen av två i intervjun med Fredrik Sandin pratar vi om hans bakgrund inom idrottpsykologi och kvacksalveriet inom den branschen, om hans forskning på positiv psykologi, hur folk vanligen söker psykoterapi och hur han fick idén till ett bättre sätt att söka hjälp. Han berättar också varför han tror att psykologer är så dåliga entreprenörer. Följ gärna Fredrik och Ahum på Twitter: Fredrik heter idrottspsykolog och Ahum heter socialahum!

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-01-26
Länk till avsnitt

105. Arbetsterapi med Nina Innala (del 2)

I det hundrafemte avsnittet av podden pratar vi återigen om arbetsterapi inom psykiatrin. Det här är andra och sista delen av den här intervjun med arbetsterapeuten Nina Innala, som arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm. Hon intervjuas av läkaren och forskaren Pär Höglund, och berättar bland annat vilka som är de bästa hjälpmedlen och apparna som arbetsterapeuter använder sig av.

Pär frågar även Nina om vad som är hennes egna drivkrafter, och vad hon tycker borde förändras på en politisk nivå för att underlätta arbetslivet för människor med olika funktionsvariationer. Dessutom berättar hon hur du som lyssnare ska gå tillväga ifall du vill ha hjälp av en arbetsterapeut.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-01-22
Länk till avsnitt

104. Arbetsterapi med Nina Innala (del 1)

I det hundrafjärde avsnittet av podden pratar vi om arbetsterapi inom psykiatrin. Gäst är arbetsterapeuten Nina Innala som arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm, hon intervjuas av läkaren och forskaren Pär Höglund. Att få plats på arbetsmarknaden är ofta viktigt för att återhämta sig från eller lära sig hantera sin psykiska ohälsa.

Det här är den första delen av två av den här intervjun med Nina. Hon berättar bland annat vad arbetsterapeuter arbetar med och vilka svårigheter man stöter på. Nina har arbetat med vuxna patienter tidigare, men arbetar nu med barn och unga, främst med psykoser och bipolär sjukdom. Vilka verktyg kan patienten få för att lättare kunna arbeta och trivas på arbetsplatsen? Hur kan man anpassa arbetsplatsen för att bättre passa människor med olika funktionsvariationer?

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-01-19
Länk till avsnitt

103. Autism (del 2)

I det hundratredje avsnittet pratar vi återigen om autism och Aspergers syndrom. Gäst är Andreas Lindholm, som har Aspergers/autism och adhd, och det här är den andra och sista delen av denna intervju. Andreas berättar bland annat vad han tycker om begreppen funktionsnedsättning, funktionsvariation och funktionsskillnader.

Han berättar också ifall han tror att bilden av autism i Hollywood-filmer ? där människor med autism nästan alltid är savanter ? skapar fördomar som är svåra att leva upp till. Bara en mycket liten andel av alla personer med autism har en så pass stor talang inom ett särskilt område att det rör sig om savantfenomenet. Dessutom berättar han om för- och nackdelar med autism i ett kärleksförhållande respektive på en arbetsplats. Sist men inte minst svarar han på alla era lyssnarfrågor.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2017-11-16
Länk till avsnitt

102. EXTRA: Stort genombrott för Mind

I det hundraandra avsnittet av podden blir det en extrainsatt sändning om Minds nya miljonbidrag från Postkodlotteriet. Mind är Sveriges ledande psykisk ohälsa-organisation och grundades redan 1931, men det är först de senaste åren som man vuxit till en stor organisation med flera lokalföreningar över landet. 2011 hade man bara 1,5 miljon i intäkter och var på väg att gå under.

Sedan dess har man nu mer än tiodubblat omsättningen och när man nu blir en av Postkodlotteriets förmånstagare kommer man att få ungefär fem miljoner kronor om året. Christian ringer upp Minds generalsekreterare Karin Schultz och frågar vad den goda nyheten betyder för Mind, som bland annat driver Självmordslinjen och flera andra hjälptelefoner, samt driver opinion och utbildar inom psykisk ohälsa.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2017-11-16
Länk till avsnitt

101. Autism (del 1)

I det hundraförsta avsnittet pratar vi om autism och Aspergers syndrom. Gäst är Andreas Lindholm, som har Aspergers/autism och adhd, och det här är del ett i denna tvådelade intervju. Numera har diagnosbibeln DSM-5 tagit bort Aspergersdiagnosen som istället faller in under autismspektrumsyndrom, Andreas berättar bland annat vad han tycker om den här förändringen.

Han berättar även vad han tycker om emojis, varför det kan vara svårt för honom att läsa in sociala undertoner och varför Aspergers-communityn fortsätter att använda begreppet Aspergers syndrom. Dessutom frågar Christian ifall Andreas tror att människor med autism har en annan sorts humor än andra, varför många med autism blir så utmattade av socialt umgänge och hur autism påverkar en persons empatiska förmågor. Christian är också nyfiken på varför Andreas ofta är nästan smärtsamt ärlig i deras interna Facebook-konversationer, har det någonting med autismdiagnosen att göra?

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2017-11-10
Länk till avsnitt

100. Sinnessjukt.S01.E100.DVD-Rip.Xvid

I det hundrade avsnittet av podden pratar Christian om sin nya bok. Den heter ?Kalla mig galen ? berättelser från Psyksverige? och släpptes i förrgår på Ordfront förlag. Efter fyra och ett halvt år finns boken nu att köpa hos alla bokhandlare. I det här avsnittet berättar Christian bland annat varför han skrivit boken och hur han gått tillväga.

Redan har ett antal omdömen och recensioner publicerats, i det här avsnittet får du höra ett tiotal omdömen om boken från journalister, poddlyssnare, andra författare, vårdpersonal med flera. Dessutom får du som utlovat höra seniorprofessor Marie Åsbergs fina förord. Sist av allt utfärdar Christian en mycket frikostig garanti för dig som funderar på att köpa boken, men inte vill känna sig blåst ifall du inte gillar den. Förmodligen den mest spektakulära garantin bokbranschen har skådat, faktiskt.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2017-11-02
Länk till avsnitt

99. Kalla Markus galen

I det nittionionde avsnittet av podden pratar vi om Christians nya bok ?Kalla mig galen ? berättelser från Psyksverige? som släpps idag. Psykiatrikern Markus Takanen, som även har faktagranskat manus, programleder den här episoden och frågar ut Christian om boken. Markus vill veta vilka delar av boken som varit svårast att skriva och varför. Han frågar också vilka målgrupper boken riktar sig till främst, och ifall Christian tycker att det borde finnas någon åldersgräns på boken med tanke på det ganska brutala innehållet.

Dessutom vill han veta ifall det blir några fler böcker om psykisk ohälsa eller om Christian lämnar ämnet i och med den här lanseringen. Sist men inte minst berättar Markus vad han själv tycker om boken.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2017-10-30
Länk till avsnitt

98. Kalla Pär galen

I det nittioåttonde avsnittet av podden pratar vi om Christians nya bok ?Kalla mig galen ? berättelser från Psyksverige?. Pär Höglund, läkare och forskare som även har faktagranskat manus, programleder den här episoden och frågar ut Christian om boken. I boken berättar Christian dels om hans mamma Åses historia och hur och varför Christian blev fosterhemsplacerad, men han har även intervjuat ett flertal kända svenskar om deras upplevelser av psykisk ohälsa ? bland annat Therése Lindgren, Cissi Wallin och Kristoffer Triumf.

Pärs frågor kretsar till exempel kring det faktum att Christians stora idol, seniorprofessor Marie Åsberg, har skrivit ett väldigt fint och fängslande förord. Men också kring familjerelationer, kändisarnas historier och det långa arbetet bakom boken.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2017-10-30
Länk till avsnitt

97. Dokument: Miraklet litium

I det nittiosjunde avsnittet av podden är det återigen dags för Sinnessjukt Dokument, som består av mer dokumentära avsnitt om ett specifikt ämne. Den här gången särskådas litium, en mirakulös upptäckt med en hänförande historia som sträcker sig hela vägen tillbaka till vårt universums födelse. Ett grundämne som räddat hundratusentals liv utan att få ett erkännande värt namnet.

Litium är faktiskt en svensk upptäckt. 1817 utvann den blott 25-årige svenske kemisten August Arfwedson litium ur en bit av mineralet petalit från Utö i Stockholms södra skärgård. Sedan dess har litium visat sig vara väldigt användbart, inte minst i litiumjonbatterier ? men även inom psykiatrin alltså, där det används främst mot bipolär sjukdom. Litium fungerar både mot akuta manier och som en förebyggande behandling mot manier och depressioner. I det här dokumentet medverkar bland andra professor Mikael Landén, seniorprofessor Marie Åsberg och journalisten Arvid Lagercrantz.

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2017-10-11
Länk till avsnitt

96. Ångestexperimentet

I det nittiosjätte avsnittet av podden genomför vi ett slags ångestexperiment. Gäst är läkaren och forskaren Pär Höglund. Christian har haft en period av ångest inför en stor föreläsning, och vill reda ut varför han egentligen hade en dipp. Han har själv listat fyra olika delförklaringar och satt en procentsats på hur mycket han tror att respektive faktor står för. Pärs uppgift blir att under ett kort rollspel, i form av ett läkarbesök på hans mottagning, försöka hjälpa Christian att förstå vad ångesten beror på.

Den här podden är inte förberedd på samma sätt som tidigare avsnitt, utan blir mer av ett experiment. Pär ställer frågor om Christians allmäntillstånd och vad han själv tror kan spela in, för att hitta en förklaringsmodell som sedan matchas med Christians ?facit?. Hur väl lyckas Pär, helt oförberedd, att på en kort stunds samtal hitta troliga skäl bakom ångesten ? och dessutom vikta dem i procent? Reviderar Christian sin lista efter Pärs frågor och funderingar?

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2017-10-04
Länk till avsnitt

95. Vårdcentralernas vårdcentral

I det nittiofemte avsnittet av podden pratar vi om vårdcentralernas roll i behandlingen av psykisk ohälsa. Gäst är läkaren och forskaren Pär Höglund, som bland annat har forskat på sjukvårdsutveckling. När Psykologförbundet undersökte Sveriges alla vårdcentraler 2015, visade det sig att patienterna på? var tredje vårdcentral i landet inte hade tillgång till psykolog överhuvudtaget. Det var dessutom en förbättring från 2011, da? hela 46 procent saknade psykolog. Av alla landsting i Sverige var det bara Gotland som hade psykologer på? alla sina vårdcentraler.

På Gustavsbergs vårdcentral satsar man dock på psykisk ohälsa sedan ett tiotal år. Man har femton anställda psykologer och kuratorer och bara något fler läkare. Patienterna erbjuds gruppterapier, guidad självhjälp, fysisk aktivitet i grupp vid depression, mindfulnessgrupper och öppna föreläsningar. Vi pratar om vilka incitament som saknas för att få vårdcentralerna att ta efter Gustavsbergs-modellen. Faktum är att Sverige skiljer sig även från våra grannländer, där psykoterapi är kraftigt subventionerat eller helt kostnadsfritt. Fortsätt gärna att posta bilder på var du lyssnar på podden under hashtaggen #sinnessjukamoments!

Köp Christians böcker signerade här: https://vadardepression.se

Köp Sinnessjukt-tishan här: http://sinnessjukt.se/butik

Boka föreläsning här: http://vadardepression.se/forelasning-psykisk-ohalsa/

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2017-09-29
Länk till avsnitt
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.