Sveriges 100 mest populära podcasts

Snacka om brott

Snacka om brott

En podd från Brå - Kunskapscentrum för rättsväsendet.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

snackaombrott.podbean.com

Avsnitt

Polisens arbete med profilering och likabehandling ? med fokus på diskriminerande etnisk profilering.

Det vilar ett stort ansvar på poliser i yttre tjänst när de ska avgöra vem som ska stoppas och kontrolleras för exempelvis narkotikabrott. Finns det några gemensamma nämnare bland de som polisen kontrollerar? Vad har polisen för vägledning och hur dokumenteras deras arbete med profilering och likabehandling? Vad tänker polisen och Civil Rights Defenders om visitationszoner och hur kan arbetet med profilering och likabehandling utvecklas? Samtalet utgår från en Brå-rapport som publicerades i oktober 2023.

Medverkande: Anna Öström, projektledare, Brås; Tommy Kangasvieri chef på enheten för utveckling av brottsbekämpning, NOA, Polismyndigheten samt Aida Samani, senior jurist på Civil Rights Defenders.

Samtalsledare: Monica Landergård, pressekreterare, Brå.

Publicerad: 13 februari 2024.

Relaterad publikation: Polisens arbete med profilering och likabehandling. Med fokus på diskriminerande etnisk profilering.

2024-02-13
Länk till avsnitt

Rekrytering av barn och unga i kriminella na?tverk

Det kan gå väldigt snabbt när barn och unga rekryteras in i ett kriminellt nätverk, ibland tar det bara en dag. I det här poddavsnittet pratar vi bland annat om hur det kan gå till när barn och unga rekryteras till kriminella nätverk, vad som motiverar rekryteringen och på vilket sätt barnen utnyttjas. Vi pratar också om vilken roll narkotikahanteringen har och hur situationen är för flickor och kvinnor i de här nätverken. Och hur kan det gå till för den som vill lämna ett kriminellt nätverk? Vilket stöd behöver de och vilket stöd finns att få? Samtalet utgår från en Brå-rapport som publicerades i november 2023.

Medverkande: Katharina Tollin, projektledare, Brå; Lennart Karlsson, kommissarie, Polismyndigheten Region Stockholm; Charles, samordnare för unga i riskzon, Nacka kommun samt Linda Lindgren, teamledare för fältande socialsekreterare, Västerås stad. Samtalsledare: Monica Landergård, pressekreterare, Brå.

Relaterad publikation: Barn och unga i kriminella nätverk

2023-12-11
Länk till avsnitt

Bedrägerier mot privatpersoner

Bedrägeri är ett av de vanligaste brotten och många privatpersoner luras, ofta på stora summor pengar. Med utgångspunkt i en rapport som Brå publicerade i september 2023, diskuterar vi i det här avsnittet bland annat vilka typer av bedrägerier som är allvarligast och vilka sårbarheter som bedragarna utnyttjar. Vi pratar om hur bankerna arbetar för att förebygga bedrägerier och vi får veta mer om begreppet nudging - vad är det och hur skulle det kunna användas i förebyggande syfte mot bedrägerier?

Medverkande: Niklas Laninge, VD, Nordic Behaviour Group; Helena Wall, Head of Fraud Intelligence and Awareness, Nordea samt Lina Fjelkegård, projektledare, Brå.

Samtalsledare: Monica Landergård, pressekreterare, Brå.

2023-10-05
Länk till avsnitt

Barn som utsätts för brott ? hur ser brottsligheten ut och vilket stöd finns att få?

Barn och unga är en särskilt brottsutsatt grupp, samtidigt som brott mot barn är mindre synliga än brott som begås mot vuxna. Brotten mot barn upptäcks mer sällan och polisanmäls i mindre utsträckning, än brott mot vuxna. Utifrån resultaten i den kartläggning av anmälda brott mot barn mellan 7 och 15 år, som Brå genomfört, diskuteras bland annat vilka mönster som finns när det gäller brott mot barn, och vilket stöd som finns att få? Det här avsnittet av ?Snacka om brott ? special? spelades in under ett seminarium som Brå arrangerade under Almedalsveckan 2023.

Medverkar gör Monika Sellgren Karlsson, Utredare, Brå; Ing-Mari Larsson, Socionom/Barnrättsombud, Stödcentrum för unga brottsoffer samt Charlotte Qvandt, Barnahus, Polismyndigheten. Moderator är Maria von Bredow, utredare vid Brå.

2023-09-08
Länk till avsnitt

Hur kan vi förebygga brottslighet bland barn och unga?

Brott bland barn och unga är en ständigt aktuell fråga som kräver gemensamma lösningar. Hur kan vi praktiskt och i samverkan arbeta brottsförebyggande med unga? Både de som redan begår brott och de som riskerar att hamna i brottslighet. Det här avsnittet av ?Snacka om brott ? special? spelades in under ett seminarium som Brå arrangerade under Almedalsveckan 2023.

Medverkar gör Christina Söderberg, utredare, Brå; Åsa Furén-Thulin, sektionschef, Sveriges kommuner och regioner; Linnea Lindquist, biträdande rektor, Hammarkullsskolan samt Jonas Söderlund, familjebehandlare, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Moderator är Maria von Bredow, utredare vid Brå.

2023-09-08
Länk till avsnitt

Våld mot barn i familjen. Hur arbetar rättsväsendet och vilket stöd och skydd kan barnen få?

År 1998 infördes brottet Grov fridskränkning som tar sikte på upprepat våld i nära relation. Utifrån resultaten i en rapport där Brå studerat brottet närmare, diskuteras bland annat vad som karaktäriserar anmälningar om grov fridskränkning mot barn. Hur hanterar rättsväsendet anmälningarna och vilka svårigheter stöter man på i hanteringen av brottet? Vilket stöd och skydd får barnen efter att brottet anmäls? Det här avsnittet av ?Snacka om brott ? special? spelades in under ett seminarium som Brå arrangerade under Almedalsveckan 2023.

Medverkar gör Stina Holmberg, Utredare, Brå; Susanne Sommargren, Polisinspektör, Barnahus, Polismyndigheten samt Alexandra Bopp, Vice chefsåklagare, Norrorts åklagarkammare, Åklagarmyndigheten. Moderator är Maria von Bredow, utredare vid Brå.

2023-09-08
Länk till avsnitt

Barn och unga som begår brott - hur förebygger vi kriminalitet och stöttar unga i riskzon att lämna en kriminell livsstil?

Samverkan mellan till exempel skola, socialtjänst, polis, kommun är en viktig framgångsfaktor i arbetet med att förebygga att barn och unga begår brott. Samverkan är också en viktig nyckel för att identifiera och stötta unga som riskerar att hamna i kriminalitet och de som vill lämna en kriminell livsstil. I det här poddavsnittet pratar vi om hur olika typer av samverkan kan fungera, utifrån ett informationsmaterial som Brå varit med och tagit fram; Sociala insatsgrupper (SIG) samt Samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF). Mer information finns på www.bra.se/sig-sspf

Medverkande: Emma Ravald, verksamhetsutvecklare för Barn och unga, Polismyndigheten; Marcus Terfelt, samordnare för unga i riskzon, Nacka kommun samt Christina Söderberg, utredare, Brå.

Samtalsledare: Monica Landergård, pressekreterare, Brå.

2023-03-02
Länk till avsnitt

Afrofobiska hatbrott

Hatbrott mot afrosvenskar kan ske på en mängd olika platser och tidpunkter. Det påverkar afrosvenskars vardag och riskerar att bidra till en förstärkt känsla av utanförskap. Hatbrott mot afrosvenskar karaktäriseras också av en högre förekomst av våld, jämfört med andra typer av hatbrott. Med utgångspunkt i en rapport som Brå publicerade i slutet av november 2022, diskuteras bland annat hur utsattheten kan ta sig uttryck; vilka gärningspersonerna är; vilka konsekvenser utsattheten kan få samt vad man göra åt den här typen av brott.

I poddavsnittet förekommer citat från personer som intervjuats i Brås studie. Citaten är inlästa av andra personer, än de som intervjuats.

Medverkande: Klara Hradilova Selin, utredare, Brå samt Anna Adeniji, filosofie doktor och konsult i frågor om rasism.

Samtalsledare: Monica Landergård, pressekreterare, Brå.

Publicerad: 19 december 2022.

Relaterad publikation: Afrofobiska hatbrott

2022-12-19
Länk till avsnitt

Nationella trygghetsundersökningen 2022

Vilka typer av brott uppger flest att de utsätts för? Vilka brott är det man oroar sig mest för? Hur står det till med förtroendet för exempelvis polisen och övriga rättsväsendet? Och finns det något samband mellan oro, otrygghet och utsatthet för brott? I det här poddavsnittet pratar vi om resultaten i Brås senaste nationella trygghetsundersökning, som publicerades den 11 oktober 2022.

Medverkande: Johanna Viberg, utredare, Brå.

Samtalsledare: Monica Landergård, pressekreterare, Brå.

Publicerad: 11 oktober 2022.

Relaterad publikation: Nationella trygghetsundersökningen 2022

2022-10-12
Länk till avsnitt

Att köpa sex är olagligt ? är arbetet mot prostitution effektivt nog?

Den svenska sexköpslagstiftningen infördes för drygt 20 år sedan. Då var Sverige det första land i världen som gjorde det olagligt att köpa sexuella tjänster, men inte att sälja dem. Men hur arbetar polis och åklagare idag, mot köp av sexuell tjänst? Hur fungerar samverkan mellan socialtjänst och polis? Vilka är personerna i anmälda köp av sexuell tjänst och hur har köpen initierats och genomförts? Finns koppling till människohandel, koppleri eller människoexploatering? Det diskuterar en panel i det här avsnittet av Snacka om brott special. Avsnittet spelades in vid ett seminarium under Almedalsveckan 2022.

Medverkande: Lina Fjelkegård, utredare, Brå; Frida Johansson, enhetschef, nationell samordning mot prostitution och människohandel på Jämställdhetsmyndigheten samt Simon Häggström, polisinspektör Norrmalmspolisen, Stockholm; specialiserad på prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Moderator: Karin Svanberg, enhetschef, Brå.

Relaterad publikation: Köp av sexuella tjänster

2022-09-13
Länk till avsnitt

Kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete ? är kommunerna redo?

Under 2023 kan kommuner enligt lag få ansvar att förebygga brott. Syftet är att ge förutsättningar för effektivt brottsförebyggande arbete, genom att ställa krav på att detta ska ske på ett kunskapsbaserat sätt och i samverkan. Vad innebär lagförslaget för kommuner och deras samverkansparter? Vad kan lokala brottsförebyggare göra för att möta lagkraven? Hur påverkas polisen och kommuner av föreslagen kommunlagstiftning? Det diskuteras i det här avsnittet av Snacka om brott special, inspelad vid ett seminarium som Brå arrangerade under Almedalsveckan 2022.

Medverkande: Greta Berg, handläggare, Sveriges Kommuner och Regioner; Charlotta Gustafsson, utredare, Brå; Malin Wiktoreng, nationell samordnare för brottsförebyggande arbete, vid Länsstyrelsen Västerbotten samt Annica Odelind, polisinspektör vid utvecklingscentrum Nord, Nationella operativa avdelningen.

Moderator: Karin Svanberg,enhetschef, Brå.

Relaterad information: Kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete

2022-09-13
Länk till avsnitt

Hot, våld och trakasserier mot politiker ? ett hot mot demokratin?

Var fjärde förtroendevald i riksdag, kommun och region uppger att de utsatts för trakasserier, hot eller våld, men få polisanmäler. Vad leder den här utsattheten till? Undviker förtroendevalda att engagera sig eller att uttala sig i olika frågor? Är utsattheten större under ett valår? Hur påverkar dessa händelser vår demokrati och hur arbetar man för att förebygga hot, våld och trakasserier mot politiker? Det diskuteras i det här avsnittet av Snacka om brott special, inspelad vid ett seminarium som Brå arrangerade under Almedalsveckan 2022.

Medverkande: Anna Frenzel, utredare, Brå; Martina Lindberg, verksamhetsutvecklare vid Demokratihotande brottslighet på Nationella Operativa Avdelningen, Polismyndigheten; Anna-Lena Pogulis, projektledare vid Demokratisektionen, Sveriges Kommuner och Regioner samt Jan Jönsson, gruppledare och socialborgarråd i Stockholms stad.

Moderator: Karin Svanberg, enhetschef, Brå.

Relaterad publikation: Politikernas trygghetsundersökning

2022-09-13
Länk till avsnitt

GVI ? kan strategin minska grovt våld i kriminella miljöer?

Gruppvåldsintervention, GVI, är en strategi för att reducera utvecklingen av grovt och dödligt våld kopplat till kriminella grupper. Hur kan gruppens interna tryck användas? GVI bygger på samverkan mellan polis, kommun, kriminalvård och civilsamhälle. Kan brottsförebyggande samverkan generera förändrade attityder och beteenden bland skjutande kriminella? Det diskuteras i det här avsnittet av Snacka om brott special, inspelad vid ett seminarium som Brå arrangerade under Almedalsveckan 2022.

Medverkande: Johanna Johansson, GVI-samordnare polisen, Örebro; Marie-Therese Metzén, utredare, Brå samt Johanna Sollerman, strategisk samordnare för brottsförebyggande arbete på Örebro kommun.

Moderator: Karin Svanberg, enhetschef, Brå.

Relaterad information: GVI ? en strategi mot grovt våld i kriminella miljöer

2022-09-13
Länk till avsnitt

Sexköpsbrott mot barn ? ett allvarligt brott mot redan utsatta unga

Många av de barn som utnyttjas genom köp av sexuell handling, även kallat sexköpsbrott mot barn, befinner sig redan i svåra livssituationer. Det kan vara exempelvis missbruk, psykisk ohälsa och tidigare utsatthet för sexuella övergrepp. Hur arbetar polisen och socialtjänsten med att motverka sexuellt utnyttjande av barn? Vad fungerar och vad kan förbättras? Är straffen tillräckliga eller bör de skärpas? Poddavsnittet har utgångspunkt i den Brå-rapport som publicerades i slutet av april 2022.

Medverkande: Kristin Franke Björkman, utredare på Brå, Jenny Selenius, regionkoordinator på ungdomsjouren mot prostitution och människohandel vid Socialförvaltningen i Stockholm och Björn Sellström, kommissarie vid Nationella Operativa Avdelningen, NOA, Polismyndigheten.

Samtalsledare: Monica Landergård, pressekreterare, Brå.

Relaterad publikation: Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

 

2022-06-01
Länk till avsnitt

Drygt 20 år sedan kriminaliseringen av sexköp ? hur arbetar rättsväsendet idag?

Det här poddavsnittet tar sin utgångspunkt i Brås rapport om köp av sexuella tjänster. Vilka är det som köper och säljer sex? Hur arbetar exempelvis polisen mot detta? Vilka är utmaningarna i arbetet och vilka är de viktigaste faktorerna för att förhindra att fler hamnar i prostitution?

Medverkande: Lina Fjelkegård, projektledare och utredare, Brå samt Jana De Geer, f d polisinspektör vid Människohandelssektionen i Polisregion Stockholm.

Samtalsledare: Monica Landergård, pressekreterare, Brå.

Relaterad publikation: Köp av sexuella tjänster

2022-05-25
Länk till avsnitt

Ungas våld i parrelationer

Det här avsnittet av Brås podd handlar om våld i ungas parrelationer, och om den rapport som Brå publicerade under hösten 2021. Hur kan vi göra för att uppmärksamma den här typen av våld? Hur kan våldet i ungas parrelationer ta sig uttryck? Vilka är det som utsätts och vad vet vi om våldsutövarna? Vilket stöd kan de unga få och framför allt, hur kan man arbeta förebyggande mot den här typen av våld?

Medverkande: Monika Sellgren Karlsson, projektledare och utredare på Brå samt Ulrika Granskog, utvecklingsstrateg vid det lokala Brottsförebyggande rådet i Umeå, UmeBrå.

Programledare: Monica Landergård, pressekreterare, Brå.

2022-03-15
Länk till avsnitt

Ungdomsrån

Det här avsnittet handlar om ungdomsrån, det vill säga rån mellan unga gärningspersoner och unga brottsutsatta. Det här är ett av tre avsnitt i en serie om ungdomsrån. Programledare: Monica Landergård. Medverkande: Rapportens författare: Anna Öström, projektledare; Sara Jonsson, utredare; Maria von Bredow, utredare; alla vid Brå.

2021-12-15
Länk till avsnitt

Ungdomsrån: Abbe rånade andra unga

Hör den unga gärningspersonen Abbe berätta om hur han började råna andra unga, och om vändpunkten och hans tips till andra ungdomar som är i samma situation idag. Det här är ett av tre avsnitt i en serie om ungdomsrån.

2021-12-15
Länk till avsnitt

Ungdomsrån: Kasper rånades som 16-åring

Hör Kasper berätta om när han rånades av en annan ung person, vad det har satt för spår och vilken hjälp han har fått för att komma vidare. Det här är ett av tre avsnitt i en serie om ungdomsrån. 

2021-12-15
Länk till avsnitt

Narkotikamarknader

I början av september 2021 publicerade Brå en rapport om narkotikamarknader. I det här avsnittet av Brås podd Snacka om brott kommer vi att prata om köpare och säljare av narkotika. Hur går det till? Vilken skillnad kan det vara på försäljningen som sker via nätet jämfört med den handel som sker på gatan? och hur arbetar polisen mot narkotikabrottsligheten? Vad gör man idag och vad behöver göras mer av? Li Hammar, utredare vid Brå och en av författarna till rapporten; Lars Sandberg, polisassistent och utredare samt Björn Eriksson, gruppchef vid nationellt IT-brottscentum - utredningar av komplexa cyberbrott vid Polismyndigheten.

2021-11-22
Länk till avsnitt

Skjutvapenvåld ? hur ligger Sverige till jämfört med andra länder?

Efter en lång period med en minskande trend så började det dödliga skjutvapenvåldet i Sverige att öka i mitten av 00-talet. Brå har gjort en studie av trender och nivåer av dödligt våld med skjutvapen och andra våldsmetoder där vi har jämfört Sverige med 22 andra länder i Europa. Hur ligger Sverige till jämfört med de med övriga länder som ingår i Brås studie och varför ser det ut som det gör? Hur arbetar rättsväsendet mot den här typen av allvarliga brott? Det är några av de saker som vi ska prata om i dagens avsnitt av Brås podd Snacka om brott.

Medverkande: Klara Hradilova Selin, utredare Brå; Maria Hävermark, senior åklagare vid Västerorts åklagarkammare i Stockholm; Håkan Jarborg Eriksson, polismästare och chef vid Utvecklingscentrum Syd på Polismyndigheten.

Programledare: Monica Landergård, pressekreterare Brå.

2021-07-01
Länk till avsnitt

Islamofobiska hatbrott

Vad är ett islamofobiskt hatbrott? Vilka är de som drabbas och vilka är gärningspersonerna? Vad kan utsattheten få för konsekvenser för de som drabbas och hur arbetar polisen mot den här typen av brott? Och hur kan vi förebygga islamofobiska hatbrott?

Medverkande: Lisa Wallin, utredare, Brå Anne Asp, regionalt införandeansvarig för demokrati och hatbrottfrågor vid Polismyndigheten Programledare: Monica Landergård

2021-06-28
Länk till avsnitt

Unga och brott ? hur kan vi hjälpa unga från ett fortsatt liv i kriminalitet?

De brott som i högst utsträckning kan kopplas till framtida kriminalitet kallas för strategiska brott. Vilka är de strategiska brotten bland unga som kan leda till en fortsatt brottskarriär? Hur skiljer sig de strategiska brotten mellan flickor och pojkar? Hur fångar vi upp ungdomar när de begår sina första brott och vilket stöd kan de få för att inte fortsätta med kriminalitet? Samtalet tar sin utgångspunkt i Brås rapport Strategiska brott bland ungdomar på 2010-talet och faktorer av betydelse för att lämna ett kriminellt liv.

Medverkande: Olle Westlund, utredare enheten för Forskning och utveckling, Brå, Peter Lind, gruppchef, Yttre ungdomsgruppen Stockholm City Andreas Wetterberg, enhetschef, Resursenheten förebyggande, Göteborg Nordost

Programledare: Monica Landergård, pressekreterare, Brå

2021-06-24
Länk till avsnitt

Pandemins inverkan på brott och rättsväsendets arbete

Har pandemin haft några konsekvenser på den anmälda brottsligheten under 2020? I så fall, på vilket sätt? Och hur har polis, åklagare och domstolar utvecklat sin produktion och möjligheterna att utreda och lagföra brott?

Medverkande: Stina Holmberg, forsknings- och utredningsråd, Brå.

Programledare: Monica Landergård, pressekreterare, Brå

2021-04-23
Länk till avsnitt

Nationella trygghetsundersökningen 2020

Vad gör människor otrygga och oroliga för brott? Och vad kan otryggheten och oron få för konsekvenser? Hur ser det ut med utsattheten för brott och varför ökar förtroendet för polisen? Det är en del av innehållet i det här avsnittet där vi pratar om resultaten i Brås senaste nationella trygghetsundersökning.

Medverkande: Maria Molin, projektledare, Brå; Sofie Lifvin, utredare, Brå; Anita Heber, kriminolog, Stockholms universitet; Manuel Firpo, biträdande lokalpolisområdeschef, Södermalm

Programledare: Willy Silberstein

2020-12-21
Länk till avsnitt

Hatbrott

Vad är egentligen ett hatbrott? Hur stort problem är det i samhället och hur jobbar polisen med hatbrott? Det är några av frågorna som diskuteras i det här avsnittet av Snacka om brott.

Medverkande: Nina Forselius, utredare Brå; Eva Sund, verksamhetsutvecklare på polisens nationella operativa avdelning (NOA); Cornelia Johansson, projektsamordnare Brottsofferjouren Sverige

Programledare: Willy Silberstein

2020-06-25
Länk till avsnitt

Dödligt våld i kriminella miljöer

Hur stort är problemet med dödligt våld i kriminella miljöer? Hur ser en typisk gärningsperson ut, och vad kan polisen och samhället i övrigt göra? Det är några av frågorna som diskuteras i det här avsnittet av Snacka om brott.

Medverkande: Jonas Öberg, utredare Brå; Linda Staaf, chef för underrättelseenheten vid polisens nationella operativa avdelning (NOA); Torbjörn Forkby, professor på Institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet

Programledare: Willy Silberstein

Relaterad publikation: Dödligt våld i den kriminella miljön (2005?2017)

2020-06-22
Länk till avsnitt

Hot och hat mot förtroendevalda

Hur stort är problemet med hot och hat mot förtroendevalda? Hur skadligt är det för demokratin? Vilka är mest utsatta? Det är några av frågorna som diskuteras i det här avsnittet av Snacka om brott.

Medverkande: Mona Sahlin, tidigare socialdemokratisk partiledare; Anna Frenzel, utredare Brå; Daniel Lindvall, huvudsekreterare för kommittén Det demokratiska samtalet; Anna Lena Pogulis, projektledare för hot och hat mot förtroendevalda, SKR; Alice Bah Kuhnke, europaparlamentariker och tidigare demokratiminister.

Programledare: Willy Silberstein

Relaterade publikationer: Politikernas trygghetsundersökning

2020-06-16
Länk till avsnitt

Vad säger statistiken om brottsligheten?

Hur kan vi veta vilka brott som begås och i vilken omfattning? Vad säger statistiken och vad ger den inte svar på? Det diskuteras i det här avsnittet av Snacka om brott special av en panel vid ett seminarium som Brå arrangerade under Almedalen 2019.

Medverkande: Thomas Hvitfeldt, enhetschef, Brå

Moderator: Willy Silberstein

2019-09-17
Länk till avsnitt

Skjutningar i kriminella miljöer - vilka skjuter och vad gör vi åt det?

En stor del av dödligt skjutvapenvåld är kopplat till storstadslänens socialt mest utsatta områden. Flertalet fall rör kriminella konflikter. Har våldet intensifierats? Gör den kriminella miljöns avsaknad av tydliga strukturer att våldsuövningen eskalerar och konflikterna närmast blir självgående? Det diskuteras i det här avsnittet av Snacka om brott special av en panel vid ett seminarium som Brå arrangerade under Almedalen 2019.

Medverkande: Karin Svanberg, enhetschef på Brå; Daniel Vesterhav, enhetschef på Brå och Boel Håkansson, kommisarie och verksamhetsutvecklare vid nationella operativa avdelningen på Polisen

Moderator: Willy Silberstein

2019-09-17
Länk till avsnitt

Dödligt våld ? speglar media verkligheten?

I vilken mån är Sverige ett säkert och tryggt land, eller ett land som plågas av ökande våld och osäkerhet? Hur skildras olika typer av dödligt våld i media - var ligger fokus? Det diskuteras i det här avsnittet av Snacka om brott special av en panel vid ett seminarium som Brå arrangerade under Almedalen 2019.

Medverkande: Jonas Öberg, utredare på Brå; Jonas Andersson Schwartz, universitetslektor vid instutionen för media- och kommunikationsvetenskap på Södertörns högskola och Johanna Bäckström Lerneby, redaktör på Aftonbladet.

Moderator: Willy Silberstein

2019-09-17
Länk till avsnitt

Vilken kompetens behövs för att beställa brottsförebyggande arbete?

Hur kan man som ansvarig i en kommun utveckla sin beställarkompetens så att organisationen kan bygga upp ett systematiskt och kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete? Det diskuteras i det här avsnittet av Snacka om brott special av en panel vid ett seminarium som Brå arrangerade under Almedalen 2019.

Medverkande: Karin Svanberg, enhetschef på Brå och Rolf Öström, moderat ordförande i socialnämnden vid Region Gotland.

Moderator: Willy Silberstein

2019-09-17
Länk till avsnitt

Hur kan vi genom att arbeta brottsförebyggande skapa tryggare platser och samhällen?

Genom att se över brottsförebyggande åtgärder redan vid planering av samhällen och platser kan vi skapa trygghet för de människor som bor och vistas i ett område. Hur gör vi detta på bästa sätt? Och vilka av samhällets aktörer behöver vara involverade? Det diskuteras i det här avsnittet av Snacka om brott special av en panel vid ett seminarium som Brå arrangerade under Almedalen 2019.

Medverkande: Karin Svanberg, enhetschef på Brå; Maria Eggertsen Teder, arkitekt på Boverket, Sofie Adolfsson Jörby, enhetschef på Boverket; Bodil Hansson, kommunstyrelsens vice ordförande i Sundsvall (S) och Magnus Ydmark, stadsbyggnadsdirektör i Sundsvall

Moderator: Willy Silberstein

2019-09-17
Länk till avsnitt

Ungdomsbrottslighet

Hur ser ungdomsbrottsligheten ut i Sverige? Vilken typ av brott är vanligast och finns det någon skillnad mellan tjejer och killar? Vad kan ungdomsbrottsligheten få för konsekvenser för den som utsätts och hur kan vi förebygga brott som begås av unga mot andra unga?

Medverkande: Anna Frenzel, utredare Brå, Sofia Axell, utredare Brå samt Mathias Henriksson, inspektör vid Citypolisens ungdomsutredningsgrupper i Stockholm.

Samtalsledare: Monica Landergård

Relaterade publikationer: Skolundersökningen om brott, Brott i nära relationer bland unga

2019-03-21
Länk till avsnitt

Våldsbejakande extremism: att förebygga tillsammans, hur gör vi?

Våldsbejakande extremism - hur kan vi förebygga den och ser utmaningarna ut? Vad kan vi lära av Danmark? Det diskuteras i det här avsnittet av Snacka om brott Special, av en panel vid ett seminarium som Brå arrangerade under Almedalen 2018. Vi ber om ursäkt för bristande ljudkvalitet på inspelningen som gjordes i en föreläsningssal i Almedalen.

Medverkande: Anna Lekvall, Tf chef för Center mot våldsbejakande extremism, Brottsförebyggande rådet; Karin Ingemann, Chef, Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, Danmark; Greta Berg, Expert, Sveriges Kommuner och Landsting; Marcus Hjelm, Samordnare mot våldsbejakande extremism, Borlänge kommun; Magnus Ranstorp, Docent och terrorismforskare, Försvarshögskolan/CATS Moderator: Willy Silberstein
2018-10-15
Länk till avsnitt

Samverkan i brottsförebyggande arbete, trygga resecentrum och stationsmiljöer

Resecentrum och stationsmiljöer är platser där många människor passerar och möts dagligen. Hur kan vi arbeta kunskapsbaserat för att öka tryggheten och förebygga de problem som kan uppstå i de här miljöerna? De diskuteras i det här avsnittet av en panel vid ett seminarium som Brå arrangerade i Almedalen 2018.

Medverkande: Karin Svanberg, enhetschef, Brå; Emma Stenholm, trygghet- och säkerhetschef, MTR; Michael Englund, säkerhetschef, Jernhusen AB; Ulf Lundgren, kommunpolis, Uppsala

Moderator: Willy Silberstein

2018-10-03
Länk till avsnitt

(O)trygghet i socialt utsatta områden ? lägesbild, orsaker och lämpliga insatser

Hur ser utvecklingen ut över tid när det gäller utsatthet för brott, otrygghet och förtroende för rättsväsendet i socialt utsatta områden, jämfört med andra urbana områden? Hur arbetar polisen och vilka framgångsfaktorer och utmaningar finns? Det diskuteras i det här avsnittet av en panel som medverkade i Almedalen 2018. Vi ber om ursäkt för bristande ljudkvalitet på inspelningen.

Medverkande: Thomas Hvitfeldt, enhetschef, Brottsförebyggande rådet; Gunnar Appelgren, kommissarie, Polisregion Stockholm

Moderatorer:  Marianne Rundström och Staffan Dopping.

 

2018-10-03
Länk till avsnitt

Samverkan i brottsförebyggande arbete, trygga musikevenemang och festivaler

Festivaler och konserter arrangeras på många platser i landet och frågan om hur brott kan förebyggas och trygghet upprätthållas under evenemangen är alltid aktuell. Hur kan ett effektivt brottsförebyggande arbete se ut och vilka bör samverka? Det diskuteras i det här avsnittet av en panel vid ett seminarium som Brå arrangerade vid i Almedalen 2018. Vi ber om ursäkt för bristande ljudkvalitet på inspelningen, som gjordes i en föreläsningssal i Almedalen.

Medverkande: Pelle Ullholm, sakkunnig, RFSU; Amanda Netscher, utvecklingsledare, Länsstyrelsen i Stockholms län; Andreas Welin, insatschef, Polisen; Joppe Pihlgren, verksamhetsledare, Svensk live.

Moderator: Karin Svanberg, enhetschef, Brå

2018-10-03
Länk till avsnitt

Hot och våld mot förtroendevalda ? ett hot mot demokratin

Förtroendevaldas synlighet och tillgänglighet är viktiga faktorer för att stärka demokratin. Men deras risk för att utsättas för brott ökar när de exponerar sig i till exempel sociala medier. Hur arbetar man förebyggande och vilka verktyg finns när utsattheten är ett faktum? Det diskuteras i det här avsnittet av en panel som medverkade i Almedalen 2018.

Medverkande: Anna Frenzel, utredare, Brå; Agneta Blom, universitetslektor, Örebro universitet; Niklas Åström, säkerhetschef, Sveriges riksdag

Moderator: Willy Silberstein

2018-10-03
Länk till avsnitt

Så kan forskning och kunskap öka tryggheten och minska brottsligheten

Brottsligheten förändras ? vilka utmaningar följer en ändrad kriminalitet? Kan forskning och kunskapsspridning öka trygghet och minska brottslighet? Brås generaldirektör svarar på frågor i Almedalen 2018. Vi ber om ursäkt för bristande ljudkvalitet på inspelningen.

Medverkande: Erik Wennerström, generaldirektör, Brå

Moderatorer: Marianne Rundström, Staffan Dopping

2018-10-03
Länk till avsnitt

Dödligt våld ? ett livsviktigt förebyggande

Dödligt våld sker ofta i hemmet mellan personer som känner varandra och utan vittnen, något som påverkar möjligheten till insyn och ingripande i ett akut skede. I det här avsnittet diskuterar en panel i Almedalen 2018 tre aspekter av ämnet: psykisk sjukdom och alkoholmissbruk, arbete mot våld i nära relation samt polisens utmaningar gällande skjutvapenvåld.  

Medverkande: Nina Forselius, utredare och statistiker, Brå, Shilan Caman, forskare och verksamhetsutvecklare, Karolinska institutet och Rättmedicinalverket, Sven Granath, analytiker vid Polisen och gästforskare vid Stockholms universitet samt Gunnar Appelgren, poliskommissarie, samordnare Mareld.

Moderator: Willy Silberstein

2018-10-03
Länk till avsnitt

Brott mot äldre ? Hur kan de förebyggas?

Trots en åldrande befolkning har kunskapen om äldres utsatthet varit begränsad. Brå har nyligen publicerat en studie som kartlägger utsatthet, otrygghet och oro för brott bland äldre. I det här avsnittet diskuterar en panel i Almedalen 2018 olika åtgärdsförslag utifrån studien. Vi ber om ursäkt för bristande ljudkvalitet på inspelningen, som gjordes i en föreläsningssal i Almedalen.  

Medverkande: Klara Hradilova-Selin, utredare Brå, Christina Tallberg, ordförande PRO, Lisa Lindell, strateg för kvalitet och utveckling, Region Gotland, samt Anders Larsson, polis och utredare av åldringsbrott.

Moderator: Willy Silberstein

2018-10-03
Länk till avsnitt

Hot mot förtroendevalda

Detta avsnitt handlar om hot, trakasserier och våld mot våra förtroendevalda politiker. Hur vanligt är det och vad kan det få för konsekvenser för deras politiska uppdrag? Hur kan man förebygga och motverka att våra politiker utsätts för hot och trakasserier? Och hur kan man stötta de politiker som drabbas?

Medverkande: Anna Frenzel, utredare på Brå, Anna-Karin Jonsson, biträdande säkerhetschef på Riksdagen och Kjell-Åke Eriksson, projektledare på Sveriges Kommuner och Landsting. 

Programledare: Johannes Rosenberg

Relaterad publikation: Politikernas trygghetsundersökning

2018-05-23
Länk till avsnitt

Otillåten påverkan mot myndigheter och organisationer

Trakasserier, hot, våld och korruptionsförsök är exempel på otillåten påverkan som många myndighetsanställda utsätts för i sitt arbete. Vad kan chefer, HR, säkerhetsfunktioner och medarbetare göra för att förebygga och hantera påverkansförsök?

Medverkande: Johanna Skinnari, projektledare, Brå samt Ulf Rumar, säkerhetsexpert, Kriminalvården.

Programledare: Johannes Rosenberg

Relaterade publikationer: Att förebygga och hantera påverkansförsök; Otillåten påverkan mot myndighetspersoner

 

2017-04-26
Länk till avsnitt

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är en företeelse som är svår att utreda. Men hur vanligt är det och hur kan man förebygga den här typen av brott och få fler att anmäla? I Västra Götaland ska man starta ett projekt för att för bättra samarbetet mellan polis, socialtjänst och sjukvård inom just våld i nära relationer.

Medverkande: Anna Frenzel och Olle Westlund, utredare på Brå. Anna Lindström, polis och verksamhetsutvecklare på polisens nationella operativa avdelning, utvecklingscentrum Väst.

Programledare: Johannes Rosenberg

Relaterade publikationer: Brott i nära relationer; Målsägandes medverkan i rättsprocessen

 

2016-09-02
Länk till avsnitt

Bedrägerier

I vår moderna, digitaliserade värld har det uppstått mängder av nya bedrägerimetoder. Hänger polisen och rättsväsendet med i den här utvecklingen? Medverkande: Klara Hradilova-Selin, utredare på Brå. Jan Olsson, förundersökningsledare på Polisens nationella bedrägericenter.

Programledare: Johannes Rosenberg

Relaterad publikation: Bedrägeribrottsligheten i Sverige

 

2016-06-29
Länk till avsnitt

Förebygga brott i utsatta områden

Hur sprider vi de goda erfarenheterna och hur får vi det förebyggande arbetet i utsatta områden att bli en självklar del i polisens arbete, tillsammans med andra samhällsaktörer?

Medverkande: Daniel Vesterhav och Karin Svanberg, enhetschefer Brå samt Ulf Merlander, polis i Region Väst.

Programledare: Johannes Rosenberg

 

2015-12-01
Länk till avsnitt

Nätkränkningar

Vilka är det som utsätts för hot och kränkningar på nätet? Och varför leder så få anmälningar till åtal? Medverkande: Kerstin Nelander Hedqvist och Frida Andersson, utredare på Brå samt Ulrika Sundling, kommissarie vid Polismyndigheten.

Programledare: Johannes Rosenberg

Relaterad publikation: Polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda personer via internet

2015-06-30
Länk till avsnitt

De som är mest oroliga för brott är de som är minst utsatta

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) ger en bild av utsattheten för brott, även det som inte anmäls. Dessutom visar den hur förtroendet för rättsväsendet förändras genom åren.

Medverkande: Åsa Irlander Strid och Thomas Hvitfeldt, utredare på Brå, samt Leif Hemmingsson, poliskommissarie i Sundsvall.

Programledare: Johannes Rosenberg

Relaterad publikation: Nationella trygghetsundersökningen 2015

2015-04-30
Länk till avsnitt

Hur många brott är möjliga att klara upp?

Tillsammans med City-polisen i Stockholm har Brå genomfört ett försöksprojekt för att undersöka möjligheten att klara upp fler mängdbrott. Medverkande: Anna Eksten, utredare på Brå. Jakob Svensk, polisinspektör på Norrmalmsenheten i Stockholm.

Programledare: Johannes Rosenberg

Relaterade publikationer: Brå-Lean. Försöksprojekt för ökad uppklaring av mängdbrott; Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring?

2015-04-01
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.