Bra podcast

Sveriges 100 mest populära podcasts

Myter & Mysterier

Myter & Mysterier

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

myterochmysterier.se

Avsnitt

30. NATURENS RÄTTIGHETER

Vi läser om det varje dag. Världen är hotad. Världen brinner. Undergången kommer allt närmre. Det handlar om klimatet, jordklotet som blir allt varmare.Och något måste hända, men vad? I det här första avsnittet av den nya säsongen av Myter och mysterier, som går under namnet Staten och kapitalet, kommer vi presentera ett sätt att tänka som kan vara bra att vara bekant med när vi beger oss djupare in den gåtfulla moderna världen med dess ekonomiska skeenden och starka apokalyptiska tendenser. Det handlar om människans förhållande till naturen. Om något som gick fel. Som kanske gick förfärligt fel, men som kanske fortfarande kan rättas till.Men det handlar också om att lyssna till dem som redan före den moderna civilisationen verkar ha läst av järtecknen i skyn. Det finns nämligen något som är förbjudet för människan att göra. Nått som schamanerna och andeskådarna har vetat i alla tider. Gör vi det förbjudna kommer vi gå under. 
2019-07-09
Länk till avsnitt

Staten och kapitalet

Inte finns det väl några ockulta mysterier bakom dagsnyheternas rubriker om stater och kapital? Ekonomi och politik kan vara engagerande, upprörande, ibland till och med tråkigt. Men mystiskt? Ja, faktiskt mer än du någonsin kan ana.I själva verket finns inget mera mystiskt än det vi dagligen tar för givet, i den så kallade vardagens rutiner och strukturer. Var kommer de ifrån? När uppstod de? Hur hålls de vid liv? Alla hjälper vi till att upprätthålla dem. Men vet vi vad vi gör? Och varför?Det här avsnittet är en introduktion till den kommande säsongen av Myter & Mysterier. I samband med detta sjösätter vi också en crowdfunding-kampanj för att finansiera programmen. Tycker du om våra tidigare program och vill höra mer? Gå in och stöd oss på Kickstarter! 
2019-03-18
Länk till avsnitt

Del 29: GUDINNANS ÅTERKOMST

Vi är framme vid säsongens sista avsnitt. Och det betyder att just den här resan genom Bibelns värld har kommit till en ände. Det är helt enkelt dags att sammanfatta en del av de trådar som vi följt genom de här tio programmen. Det handlar då framför allt om något som försvann. Men vem var hon? Och på vilket sätt kan hon gjuta nytt liv i Bibelns fördolda sanningar?
2018-06-29
Länk till avsnitt

Del 28: VÄGEN

Vi börjar närma oss slutet av den här säsongen. Därför kommer vi i dagens program tillfälligt lämna Bibelns berättelser för att istället prata om något väldigt personligt. Det handlar om vattnet och berget. Om anden och världen. För tänk om det på riktigt finns en hemlig förändrande kraft. Något som gett liv till olika andliga traditioner och inriktningar i alla tider. Ett möte med den kraften leder snart till de grundläggande frågor som människor ställt sig i alla tider. Vem är jag? Vart är jag på väg? Finns det någon mening med just mitt liv?
2018-06-22
Länk till avsnitt

Del 27: MARIA MAGDALENA

Tänk om det verkligen var något som gick fel? Tänk om det var något oerhört centralt och viktigt som försvann? I dagens program ska vi på allvar börja närma oss det mysterium som ligger i botten av hela den här säsongens studier av Bibelns berättelser. Det handlar om ett evangelium som försvann. Om en person som verkade stå Jesus oerhört nära, men som i den kyrkliga historien snart kom att spela en helt annan roll. Men trots allt så finns hon fortfarande kvar i Nya Testamentet, i små berättelser och antydningar. Och läser man dem noggrant så framträder något oerhört radikalt.
2018-06-15
Länk till avsnitt

Del 26: VISHETEN

En dold underström, en hemlig röd tråd som det tar lång tid att finna. Men så plötsligt dyker hon upp. Det handlar om en stor kraft, kanske den allra största. Men vem är hon? Varför döljer hon sig så väl i Bibelns texter? Och varför pratar så få om henne idag? Svaret på den frågan för oss till Frankrikes katedraler, till Egyptisk mytologi, till gnostikerna och till Bibelns apokryfer. I botten av det här mysteriet ligger den allra största av Bibelns frågor. Vem är Gud?
2018-06-08
Länk till avsnitt

Del 25: ANDEN

Vi är framme vid en vändpunkt. För i det här programmet kommer vi ta oss an dagens ämne på ett annorlunda sätt. Det är det personliga som står i centrum. Det handlar om den egna upplevelsen av något som kan vara svårt att hitta rätt ord för.Det är mysteriet bortom mysteriet. Något gränsöverskridande som visserligen finns i kyrkan, men som också hela tiden dyker upp på andra platser. I den sekulära världen talar man ofta om inspiration, om insikt, kanske flow eller helt enkelt kreativitet. Men i Bibeln går den här kraften under helt ett annat namn.
2018-06-01
Länk till avsnitt

Del 24: BLODET

Från Noa, Moses och hans bror Aron, till nattvarden och Paulus syn på Jesus och hans gärning ? genom hela Bibeln löper en alldeles speciell röd tråd som vi ska prata om idag. Det är ett av både Nya och Gamla Testamentets centrala teman, samtidigt som man i modern kristendom kanske inte längre talar så mycket om just det här. Mot slutet av dagens program händer också något ovanligt. Något som nog aldrig tidigare inträffat under våra inspelningar. Kanske handlar det om två skilda utgångspunkter, två olika vägar som vi vandrar, vilket här kommer börja bli tydligt.
2018-05-25
Länk till avsnitt

Del 23: TEMPLET

Det handlar om helig mark, en mötesplats för Gud och människan, men också en farlig plats, en plats omgärdad av regler och bestämmelser. Vad som verkligen skedde på den här platsen är idag till stor del höljt i dunkel. Men legenderna berättar om en Gud som är fullt ut närvarande, påtagligt och konkret. Själva platsen och dess byggnad bär även i sig själv på en alldeles särskild laddning. Det handlar om en matematisk exakthet, en byggnad fylld av talmystik och avancerad matematik. Två gånger lades den här byggnaden i ruiner. Men djupt där under rasmassorna dolde sig kanske en hemlighet, nått som återupptäcktes, och kanske förändrade hela vår moderna värld.
2018-05-18
Länk till avsnitt

DEL 22: KÄLLOR

Det finns något gåtfullt över dom fyra evangelierna i Nya testamentet. Vem skrev dom egentligen? Varför skiljer dom sig gentemot varandra? Och går det rent historiskt att lita på en skriftlig källa som nedtecknades långt efter händelserna som den utger sig för att beskriva? Många brukar idag mena att det i princip inte finns några bevis för att Jesus ens existerat. Andra säger att evangelierna från början var så många att dom vi idag hittar i Bibeln bara är ett litet urval av allt det material som en gång fanns tillgängligt. Och så finns det dom som menar att allt kring evangelierna inte är nått annat än religiös propaganda. Hur ligger det egentligen till kring allt det här? Ja, det ska vi undersöka i dagens program.
2018-05-11
Länk till avsnitt

Del 21: BARNET

I dagens program ska vi för första gången börja närma oss det spår som kommer bli allt mer framträdande i den nya säsongen av Myter och mysterier. Det handlar om att undersöka ett annorlunda men samtidigt urgammalt sätt att läsa och förstå religiösa skrifter, som till exempel Bibeln. Inledningsvis börjar vi då med att prata om den kristna inkarnationen, att Gud blir människa. Ska man förstå det här endast som en symbol? Eller som någonting som verkligen har hänt? Eller finns den en tredje väg?
2018-05-04
Länk till avsnitt

Del 20: ÄNGLAR OCH DEMONER

Tillsammans står vi återigen på stranden vid det stora havet. Många säger att havet är oändligt, att det är utan slut och att det därför är meningslöst att bege sig ut. Men tänk om det inte är hela sanningen. Tänk om det finns en stor hemlighet gömd i de gamla myterna och mysterierna. Tänk om det på riktigt finns nått stort okänt att upptäcka där ute? I den förra säsongen begav vi oss ut på havet och hittade Atlantis. I den här nya säsongen kommer vi bege oss in i en bok och låta alla dess berättelser, liknelser, profetior och märkligheter omsluta oss. I botten ligger därför något väldigt personligt. Vad händer när man verkligen utsätter sig för dom texter i Bibeln som påverkat så många människor under så många år? Vad händer med oss? Vad händer med er? Vad händer med dig?
2018-04-26
Länk till avsnitt

19: In i mörkret

I dagens avsnitt vill vi framför allt göra en presentation av vad den kommande säsongen om Bibeln kommer innehålla. Det här är helt enkelt ett försnack inför arbetet som snart tar fart. Kanske kan man också se avsnittet som en läsanvisning. Det här är nämligen ingen teologipodd, det är inte heller en vetenskaplig utläggning om Bibelns innehåll, utan ett försök från vår sida att på ett så öppet sätt som möjligt ta oss an den text som präglat vår kultur mer än kanske någon annan. Det är också en djupt personlig resa, där vi kommer tillåta oss själva att beröras, omskakas, uppröras och förundras. Dagens avsnitt har därför rubriken ?In i mörkret?.
2018-02-18
Länk till avsnitt

Del 18: DEN KVINNLIGA HEMLIGHETEN

Äntligen ett nytt avsnitt av Myter och mysterier! I det här programmet försöker vi nå det mytologiska djup som genomsyrar relationen mellan män och kvinnor. Inspirerat av bland annat Gunilla Thorgrens nyutkomna bok ?Guds olydiga revben? och Camille Paglias "Sexual Personae? gläntar vi på dörren till en värld av gudinnor och gudar. Vi pratar om ett okänt stråk i Bibeln där kvinnan är i centrum och undersöker teorierna om den minoiska kulturen på Kreta där månkulten dominerade, där jämlikhet mellan könen var ett ideal och där inga bilder av krig eller vapen verkar ha förekommit.
2017-10-16
Länk till avsnitt

Del 17: KRISTENDOMEN

Hemma i Pers kök i villan i Höör beger vi oss denna gång till själva kärnan i det tänkande som har präglat Europa under två tusen år. Det blir en berättelse om den radikalitet som skiljer just kristendomen från alla andra religioner. Det är mysteriet om det nya templet, som inte längre ryms under valv eller bakom tjocka väggar, utan har tagit sin plats mitt i själva människan. Det är kristendomen som grund till dagens syn på individen och mänskliga rättigheter. Det är Jesu lära, den som både är totalt öppen och samtidigt fylld av de allra djupaste hemligheter.
2016-09-15
Länk till avsnitt

Del 16: MAGI

På många sätt är det här avsnittet en sammanfattning av mycket som vi pratat om här i serien under åren. Den esoteriska idéhistorien, naturvetenskapens ockulta rötter, samt okända delar av kristen teologi. Men samtidigt är det här en berättelse om en stor hemlighet som än idag kanske vilar mitt ibland oss. Här kommer därför verkligen en långlyssning inför sommarledigheten kring ett ämne som fortfarande bär på en stor laddning för dom allra flesta av oss.
2016-06-23
Länk till avsnitt

Del 15: EGYPTISK MYTOLOGI

Detta avsnitt är lite speciellt, för det spelades nämligen in redan för ett år sen. Från att ha varit ett exklusivt program för våra toppdonatorer släpper vi nu vårt längsta och kanske mest initierade samtal fritt för den större publiken. Det är en djuplodande genomgång av den egyptiska gudavärlden, med dess säregna mystik och kraftfulla magi. Det är också ett ovanligt personligt program som kretsar kring varför vi två är så fascinerade av just det gamla Egypten.
2016-06-03
Länk till avsnitt

Del 14: KABBALA

I detta program pratar vi om kabbala, en mystisk rörelse och en religiös strömning med rötterna i judendomen. Kabbala har sen förgrenat sig till allt från dagens New Age till kristendomen.
2016-04-11
Länk till avsnitt

Del 13: TRANSHUMANISM

Detta avsnitt handlar om en mycket speciell rörelse inom kultur, filosofi och naturvetenskap. En rörelse som med teknikens hjälp vill förstärka människans fysiska och mentala förmågor. Det kan handla om allt från ett närmast oändligt minne, till skärpta sinnen, till det som lockat människan i alla tider ? evigt liv. Länge har detta setts som ren science fiction, men allt mer tyder på att de transhumanistiska tankarna kan bli verkliga inom en snar framtid.
2016-03-18
Länk till avsnitt

Del 12: TAO

Efter att vi i många avsnitt har undersökt olika västerländska idétraditioner vänder vi oss nu österut. Följ med på en resa som börjar och slutar i den kinesiska filosofin Tao, men som också tar oss till Indien och frågan om vad det finns för dolda kopplingar mellan Jesus och de österländska religionerna. 
2016-02-23
Länk till avsnitt

Del 11: RENÄSSANSEN

Detta program är en nystart. Under lite ledigare former kommer nu Per Johansson och Eric Schüldt träffas för ett samtal ungefär två gånger per månad. Som vanligt rör sig ämnena i gränslandet mellan religion och naturvetenskap, mellan välbekant och okänt, mellan etablerad kulturhistoria och esoteriska strömningar. Och som vanligt är det stora syftet med serien att ställa frågan: Vad är en människa? I just det här avsnittet tar vi avstamp i en resa till Rom som Eric gjorde under julhelgen. Rom, som på så många sätt är en skärningspunkt. Den eviga staden, där något mycket märkligt hände under tidigt 1400-tal. Plötsligt var den katolska kyrkan inte längre allenarådande. Nya, annorlunda, tankar hade börjat florera. De kom från ett oväntat håll. De kom från svunna tider, från en period i historien som borde varit bortglömd vid det här laget. Och i kärnan av de här tankarna fanns en stor hemlighet.
2016-02-10
Länk till avsnitt

Del 1: ATLANTIS

I det första avsnittet av Myter & Mysterier befinner vi oss på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Vi pratar där om en mytomspunnen ö där det en gång ska ha funnits en mäktig civilisation, som på en enda dag gick under i en stor katastrof. Det blir början på en resa som ska föra oss från den antika världen fram till idag, en resa som kommer att öppna oanade djup både utom och inom oss själva.   LÄSTIPS: Joscelyn Godwin. 2011. Atlantis and the Cycles of Time: Prophecies, Traditions and Occult Revelations. Inner Traditions. Ignatius Donnelly. 1882 (2011). Atlantis: The Antediluvian World. Dover Publications. Diego Marin. 2013. The Three Ages of Atlantis: The Great Floods That Destroyed Civilization. Bear & Company.
2015-04-20
Länk till avsnitt

Del 2: DET GAMLA EGYPTEN

Ingen vet egentligen hur den byggdes, med vilka verktyg, eller med hjälp av vilken teknik. På så sätt är pyramiden i sig själv en av världens största gåtor. Och i den gamla egyptiska mytologin, i templen, ritualerna, i synen på människan, där tätnar mysteriet än mer. I detta avsnitt är vi på besök på Medelhavsmuseet i Stockholm. Där talar vi om det som kommer att ligga till grund för resten av serien. Den röda tråd vi följer, själva hemligheten, har måhända sitt ursprung i den världssyn som totalt genomsyrade den gamla egyptiska tankevärlden.   LÄSTIPS: Jeremy Naydler. 1996. Temple of the Cosmos: The Ancient Egyptian Experience of the Sacred. Inner Traditions. Jeremy Naydler. 2009. The Future of the Ancient World: Essays on the History of Consciousness. http://www.cialisgeneriquefr24.com/ Inner traditions. Maarten J. Raven. 2012. Egyptian Magic: The Quest for Thoth's Book of Secrets. The American University in Cairo Press Miroslav Verner. 2013. Temple of the World: Sanctuaries, Cults, and Mysteries of Ancient Egypt. The American University in Cairo Press.
2015-04-20
Länk till avsnitt

Del 3: HERMES

Vi befinner oss nu i det lilla Strindbergmuseet på Drottninggatan i Stockholm. Här levde August Strindberg sina sista år i livet. Det spår vi följer i den här serien, ofta förknippat med hemliga, ockulta läror, är något som även Strindberg snubblade över i mitten av sitt liv. Och det är om den här underströmmen i vår idéhistoria vi pratar i detta avsnitt ? möjligheten att det finns ett underjordiskt band av idéer, som sträcker sig ända från det gamla Egypten fram till idag. Vi talar också om det som ofta är det första steget för en människa att börja intressera sig för sådana här ting ? den egna erfarenheten, av det oväntade och oförklarliga.   LÄSTIPS: Gary Lachman. 2011. The Quest for Hermes Trismegistus: From Ancient Egypt to the Modern World. Floris Books. Jacob Slavenburg. 2012. The Hermetic Link: From Secret Tradition to Modern Thought. Ibis Press. Clement Salaman m fl. 2004. The Way of Hermes: New Translations of The Corpus Hermeticum and The Definitions of Hermes Trismegistus to Asclepius. Inner Traditions.
2015-04-20
Länk till avsnitt

Del 4: ASTROLOGI

För inspelningen av det här programmet har vi tagit oss till Tycho Brahes Ven mitt i Öresund och till det vackra Tycho Brahe-muséet. Där blir det tydligt att Tycho var djupt rotad i den gamla och hemliga kunskapen om människan och världen ? i alkemin och inte minst i astrologin. Samtidigt bidrog han till att lägga grunden för vår tids naturvetenskap, vilken i dag får astrologin att framstå som rena vidskepelsen. Men kanske finns det ett annat sätt att se på denna förkättrade lära? Det är ett av ämnena för vårt samtal i skuggan av den forne hovastrologen.   LÄSTIPS: Nicholas Campion. 2009. A History of Western Astrology, vol. I-II. Bloomsbury Academic. Charles Harvey. 2002. Anima Mundi: The Astrology of the Individual and the Collective. Centre for Psychological Astrology Press. Geoffrey Cornelius. 1994. The Moment of Astrology: Origins in Divination. Arkana, Penguin Books.
2015-04-20
Länk till avsnitt

Del 5: REINKARNATION

Trakterna kring Hovdala slott i norra Skåne har anor långt tillbaka i tiden. Här finns många spår av områdets dramatiska historia, riddarslag, snapphanestrider, kalla kriget. Likt de flesta gamla gods och herresäten finns här också många märkliga berättelser om en oförklarlig närvaro i vissa delar av slottet ? rum som man helst inte ska gå in i, kalla kårar längs med ryggraden, sällsamma ljud och sken. Spöken. Men det här avsnittet handlar inte om spökerier, andar eller gengångare, utan om något ännu vidare, nämligen om den största av gåtor: Vad händer när vi dör? Lever vi mer än en gång?   LÄSTIPS: Ian Stevenson. 1980. Twenty Cases Suggestive of Reincarnation: Second Edition, Revised and Enlarged. University of Virginia Press. Eric M. Weiss. 2012. The Long Trajectory: The Metaphysics of Reincarnation and Life after Death. iUniverse. Jane Roberts. 1974. Seth Speaks: The Eternal Valdity of the Soul. Bantam Books. Donald Tyson. 2007. Soul Flight: Astral Projection & the Magical Universe. Llewellyn.
2015-04-20
Länk till avsnitt

Del 6: GUDINNOR

En gång fanns de överallt. De kunde uppträda som najader, som valkyrior, som nornorna som spinner livets ödestrådar, ja som världens själva moder. I Europa fanns de överallt under tusentals år, tills världen gick över i en ny och annorlunda fas. Istället för många gudar existerade det nu plötsligt bara en ? och det var en Han. I detta avsnitt har vi begett oss till Botaniska trädgården i Lund och dess tropiska växthus. Där kretsar samtalet kring frågan vad som hände med tillvarons kvinnliga princip.   LÄSTIPS: Jamake Highwater. 1991. Myth and Sexuality. Meridian. Siegmund Hurwitz. 2009. Lilith the First Eve. Daimon Verlag. Rosemary Ruether. 2006. Goddesses and the Divine Feminine: A Western Religious History. University of California Press. April D. DeConick. 2013. Holy Misogyny: Why the Sex and Gender Conflicts in the Early Church Still Matter. Bloomsbury Academic. Leonard Shlain. 1998. The Alphabet Versus the Goddess: The Conflict Between Word and Image. Penguin/Compass.
2015-04-20
Länk till avsnitt

Del 7: ALKEMI

Den här dagen sitter vi i Per Johanssons bibliotek i hans hus i Höör i Skåne. Det ämne vi nu tar oss an hör till något av det mest komplicerade som finns inom den esoteriska idétraditionen. Här gäller det att lyckas se bortom ytan, ja bortom de märkliga orden och beskrivningarna. Och kanske nå något som alla känner till. Något som alla har hört talas om, men aldrig tolkat på det här sättet.   LÄSTIPS: Titus Burckhardt. 1986. Alchemy: Science of the Cosmos, Science of the Soul. Element Books. C.G. Jung. 1999. Psykologi och alkemi. Natur och Kultur. Alexander Roob. 2014. Alchemy & Mysticism. Taschen. Robert Allen Bartlett. 2009. The Way of the Crucible. Ibis Press. Peter Levenda. 2008. Stairway to Heaven: Chinese Alchemists, Jewish Kabbalists, and the Art of Spiritual Transformation. Bloomsbury Academic.
2015-04-20
Länk till avsnitt

Del 8: DEMONER

På håll är det inte mycket som verkar binda samman den lilla landsortskyrkan utanför Hässleholm med de stora gotiska katedralerna nere på kontinenten. Men Mariakyrkan i Brönnestad, där vi spelat in dagens program, är ingen vanlig kyrka. I det här kyrkorummet finns något väldigt speciellt. De är målade i rött, härstammar från medeltiden. Och visst är det bilder ur Jesu liv. Men här finns också något annat. För under bilderna ur Bibeln, ja mer i ögonhöjd, där finns något som man aldrig ser i en nybyggd kyrka i Sverige idag. En hotfull varelse som inte verkar komma från denna värld. Och har man väl upptäckt ett sådant ansikte inne i kyrkan, så inser man snabbt att de finns lite varstans i rummet. Demonerna.   LÄSTIPS: Robert Conner. 2010. Magic in the New Testament. Mandrake. Michael Harner. 2013. Cave and Cosmos: Shamanic Encounters with Another Reality. North Atlantic Books. Jan Fries. 2012. Nightshades: A Tourist Guide to the Nightside. Mandrake. Tsultrim Allione. 2008. Feeding Your Demons: Ancient Wisdom for Resolving Inner Conflict. Little, Brown and Company.
2015-04-20
Länk till avsnitt

Del 9: UNDERJORDEN

På alla platser på jorden, i alla tider, finns det historier om vilka fasor som ruvar i mörkret. Samtidigt finns det en annan myt, också den nästan lika spridd. Den handlar om hur mörkret ska övervinnas, besegras, ja hur rädslan ska försvinna. Du kan inte fly. Istället måste du göra det allra svåraste. Du måste möta det som skrämmer dig. Bege dig in i mörkret. I dagens program har vi fått låna en helt vanlig radiostudio på Kungsholmen i Stockholm. Vi sitter i källarlokalen några meter under markytan och försöker ta vid där förra avsnittet slutade. Vad ska vi göra med våra rädslor? Kan vi be om att få slippa det som vi fruktar? Eller måste vi bege oss ned i det som skrämmer oss allra mest?   LÄSTIPS: Robert Temple. 2002. Netherworld. Arrow. Paul Levy. 2013. Dispelling Wetiko: Breaking the Curse of Evil. North Atlantic Books. Alice K. Turner. 1995. The History of Hell. Mariner Books.
2015-04-20
Länk till avsnitt
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.