Bra podcast

Sveriges 100 mest populära podcasts

Utvecklingspodden - kittlande samtal om skolutveckling

Utvecklingspodden - kittlande samtal om skolutveckling

I samtal synliggörs olika insatser och arbeten för att skapa den bästa tänkbara lärmiljön för barn och elever i våra förskolor och skolor. Utvecklingspodden produceras av enheten utvecklingsstöd vid Buf, barn och ungdomsförvaltningen i Karlstad.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

skola.karlstad.se/utvecklingspodden

Avsnitt

Trivsel och full fart på Västerstrandsskolans raster – #65

Rast! Alla har vi väl en egen bild av vad det innebär på en skola men få tänker sig nog vad vi möter på Västerstrandsskolan en fredagsförmiddag i oktober. Alla (!) ute på konstgräsplanen i full aktivitet i en mängd olika aktiviteter, skratt, hejarrop och dans till musiken som hörs över hela skolgården. Hur har de lyckats med det här?` I dagens kittlande samtal möter vi Tino Skovlund, som tillsammans med Magnus Johansson, samordnar en rastverksamhet med rörelse, lek, trygghet och gemenskap. Elever turas om att dela ut bollar, klubbor, filtar, styltor och andra prylar att aktiviera sig med om [?]
2018-10-16
Länk till avsnitt

eTwinnning för stora och små (projekt) i Europa – #64

Att genomföra projekt med skolor i Europa inte behöver vara stort och krångligt. Att tillsammans med eleverna få kontakt och utbyte med andra är enkelt och mycket roligt, berättar Anna Niklasson, vår eTwinningambasadör. eTwinning är en gratisresurs som erbjuder Europas lärare ett online-nätverk, där en eller flera partner genomför pedagogiska samarbeten. Digitala arbetssätt är central och blir en naturlig del av undervisningen. Efter registrering på eTwinningportalen, etwinning.net finns massor av projektförslag att ta del av och kanske ansluta till. I detta poddavsnitt får vi höra mer om eTwinning och Anna ger råd på hur du kan börja, vad som är klokt [?]
2018-09-17
Länk till avsnitt

Samtal om lärmiljöer och arbetsmiljö – #63

Personalen på Karlstads förskolor samlades för en gemensam kickoff på CCC i mitten av augusti. Vi träffar tre förskollärare för att prata om lärmiljöer och arbetsmiljö, som var dagens tema. Medverkande i programmet från vänster: Marcus Juberg ? Dirigentens förskola, Kajsa Andersson ? Daggkåpans förskola, Emmy Sollien ? Skåre förskola. Programledare var Tobias Berger, Pedagog Värmland.  
2018-08-21
Länk till avsnitt

Tydliggörande pedagogik – #62

Att fortsätta göra som vi alltid gjort eller plocka upp spegeln och fundera på vad barnen uppfattar av det vi säger och gör, att lära sig nya verktyg för att skapa goda relation och en trygg, lärorik och utmanande lärmiljö. Det är något av det dagens samtal handlar om när vi möter Miriam Cedervad, Zakrisdals förskola, och Annika Andersson från Jakobsbergsskogens förskola. I projektform skapar dessa förskolor tillsammans med Vitsippans förskola, en egen utbildning inom det vida begreppet tydliggörande pedagogik. Programledare är Ola Henningsson
2017-02-20
Länk till avsnitt

Bokbryggan fyller 30 år! – #61

Att främja barns språk via barnlitteratur och skapande verksamhet är Bokbryggans syfte. Samtidigt ges pedagogerna inspiration och stöd för att arbeta med den årliga boken ur flera olika perspektiv. Christina Neu, barnboksbibliotekarie och Annette Carlsson, samordnare vid Buf för Bokbrygan berättar här om arbetet som når och har nått så många genom åren. Med tiden har verksamheten delats upp på Lilla bokbryggan, för 1-4 åringar, och Stora bokbryggan som vänder sig till 5-8 åringar. Erbjudande går ut till både kommunal-  och enskild verksamhet och de som väljer att följa med på äventyret får utöver tillgång till årets boken även inspirationskvällar, författarbesök och ett [?]
2017-01-30
Länk till avsnitt

Digitaliseringens möjligheter, del 2 – #60

Halvvägs in i projektet Digitaliseringens möjligheter träffar vi lärarna Sofie Nilsson och Nina Widoff samt rektor Amelie Wahlström i ett samtal om vad goda digitala förutsättningar innebär för lärarna och för eleverna. Resan skulle kort kunna beskrivas som ?från teknik till lärande? där de idag fokuserar på att skapa en god lärmiljö anpassad för gruppen, inte på plattor, datorer, interaktiva tavlor och digitala läromedel i sig.Men att hitta digitala verktyg för specifika syften och att lära sig dem tar tid. Det kollegiala lärandet är därför centralt samt hur detta kan organiseras. Det kräver tid att vägleda, tipsa, lära och samtala om hur olika digitala verktyg [?]
2017-01-09
Länk till avsnitt

Vad säger vi till föräldrarna om barnen? Inte det vi tror att vi gör. #59

På Jakobsbergsskogens förskola uppmärksammade personalen att föräldraenkäten, KBU, visade på skillnader i hur föräldrar till pojkar och flickor uppfattade informationen om vad som hänt under dagen. Här får vi höra Annika Andersson, på avdelningen Hallonet, berätta om hur ett grundligt arbete med likabehandlingsplanen. Personalen upptäckte nämligen att de inte gjorde så som de trodde att de gjorde, att det korta mötet med föräldrar vid hämtning behövde förbättras. Lyssna till hur de gjorde upptäckter både när det gällde hur informationen gavs och om hur de kunde synliggöra vad som egentligen skedde.   Programledare är Annette Carlsson, genuspedagog och Ola Henningsson, verksamhetsutvecklare.
2016-12-19
Länk till avsnitt

Att få chansen att lära sig ta ansvar – elever i åk 9, Ventus #58

Här möter vi de oerhört medvetna eleverna Elin, Agnes och Viktor som berättar om hur de upplever och ser på skola och lärande i arbetslaget Ventus vid Norrstrandsskolan. De berättar om hur de får träna sig att, och ta eget ansvar, vad som gör en skola riktgt bra och om att ha idrott varje dag. Det senare handlar om Friskus, ett beforskat projekt tillsammans med sin idrottslärare.    Programledare är Ola Henningsson.
2016-12-12
Länk till avsnitt

Ämnesövergripande, skolan som en helhet hos Ventus – #57

Arbetslaget Ventus på Norrstrandsskolan utmanar eleverna och ger dem möjlighet att ta ansvar för sitt lärande. I dagens samtal hör vi Thomas Eriksson, Erika Gavling, Katrin Wrange och Sara von Wachenfeldt berätta om hur de försöker samarbeta så mycket som går för att ge eleverna en bra helhet och som en del i det har de varje termin ämnesövergripande temaarbeten. Men även i veckoplaneringen av elevernas arbetsuppgifter märks deras syn på skolan och lärande.  Vi kommer i tre avsnitt att möta lärare och elever i Ventus och samtala om deras syn på skolan och lärande. I detta det första avsnittet möter vi [?]
2016-12-05
Länk till avsnitt

När Skolinspektionen kommer på besök #56

Från ?Oj!? till ?Jo!?. Rektor Rune Jakobsson och förstelärare Marit Norlund berättar här om Kvarnbergsskolans resa från beskedet att de skulle inspekteras till det att rapporten kom. Som en av 34 utvalda skolor 2015 genomfördes en granskning av undervisningen i svenska och svenska som andra språk i årskurserna 4-6.  Nu så här i efterhand är de tacksamma för att de fått ett erkännande för kvalitén och hjälp med fokusering på svenskämnet samt dialogen om detta på skolan. Samtidigt kan de tänka tillbaka på klassrumsbesöken och le med tanke på att de, självklart, genomförs i den vardag som skolan lever i. Alla [?]
2016-11-28
Länk till avsnitt

ESD i den finska läroplanen #55

Varför, och hur, har lärande för hållbar utveckling (ESD) fått en så central roll i den nya finska läroplanen? Irmeli Halinen, som var huvudansvarig för framtagandet och implementeringen av läroplanen, berättar här på ett mycket tydligt och konkret sätt hur de i Finland ser på ESD och hur utvecklingsarbetet därför genomfördes utifrån ett helhetstänk, med forskningsförankring, på olika nivå, med transperens och delaktighet och där arbetet gavs tid.  Internationella utbyten ger möjligheter utöver det vanliga. Vid Learning Teachers Networks konferens i Tallin fick Daniel Olsson möjligheten till denna intervju med Irmeli Halinen.  
2016-10-17
Länk till avsnitt

Att leda samtal på internationell nivå #54

I detta avsnitt möter vi Ingegerd Norder och Susanne Mellskog samt Torbjörn Wrange som alla deltog och hade pass vid The Learning Teacher Network i Tallin. Hur är det att inte bara delta utan även leda samtal på denna nivå? Hur uppfattar lärare och andra inom professionen deras berättelse och de funderingar och frågor som det har? Vad ger det mer, vad får de med sig hem till det egna klassrummet eller verksamheten?    
2016-10-10
Länk till avsnitt

Att delta i internationella samtal, The Learning Teacher Network #53

Vi pratar ofta om vikten av att delta i samtalet, om att inte bara lyssna utan även vara aktiv i samtalet på lokalnivå, via nätet och till och med på internationell nivå. The Learning Teacher Network är en arena för det senare där Karlstad varit aktiva under många år. Inte så konstigt då ordförande, och initiativtagaren är Magnus Persson vid Barn och ungdomsförvaltningen. Vid den årliga konferensen låg fokus på ESD, Education for Sustainable Development, eller lärande för hållbar utveckling. Här får vi höra Magnus berätta om möten mellan ?vanliga? lärare, lärarutbildare och professorer där samtalet handlar om vad som sker i klassrummet men även om vad som [?]
2016-10-03
Länk till avsnitt

Elrör som dörröppnare #52

Att hitta ?dörröppnare?, att skapa nyfikenhet och kreativitet samt få alla att lyckas är viktigt för Ingrid Linder, musiklärare vid Råtorpsskolan. I samtalet får vi hör om hur nyfikenheten lett henne in på musikskapande med enkla platsrör. Eleverna spelar fokuserat tillsammans och kopplar samman begreppen med uppkomna behov.  Programledare är Ola Henningsson. Elrör 20 mm i diameter
2016-09-12
Länk till avsnitt

Sommarpodd med Ulrika Lindenäs – ep 51

Det är bra snurr på de blå lådorna och NTA-utbildningen i Karlstad. Här får vi höra Ulrika Lindenäs, utomhuspedagog och NTA-samordnare, berätta om hur verksamheten höjt elevernas nyfikenheten och kunskaper samt lärarnas efterfrågan på än fler utbildningar.
2016-08-22
Länk till avsnitt

Sommarpodd med Nina Holm – ep 50

Bland räknebollar och spökregn ? Nina Holm berättar om minnesvärda upplevelser från första året som utomhuspedagog vid Karlstads naturskola för förskolan. Alla sinnen är med i ett platsbaserat lärande.  Mer information om Naturskolan ? skola.karlstad.se/naturskolan, Facebook  
2016-08-15
Länk till avsnitt

Sommarpodd med Ola Henningsson, del 2 – ep 49

Laddad med påtår funderar Ola Henningsson vidare kring förhoppningar och förväntningar på skolan och lärarna. Förväntningar måste stå i relation till förutsättningar. Hur är de när det gäller digitalt i Karlstad? Vad kan vi förvänta oss? Vad kommer den nationella IT-strategin att innebära? 
2016-08-08
Länk till avsnitt

Sommarpodd med Ola Henningsson – ep 48

Vi är mitt uppe i sommaren och kanske ledighet. Hur förhåller vi oss till det som sker? Är det med förhoppningar eller förväntningar? Vad kan vi ha förväntningar på och i så fall vad krävs i så fall. Ola Henningsson, verksamhetsutvecklare med specialområdet digitala verktyg funderar kring förväntningar och förutsättningar.  
2016-08-01
Länk till avsnitt

Sommarpodd med Maria Holm – ep 47

Maria Holm, chef för utvecklingsstöd vid barn och ungdomsförvaltningen, pratar i detta avsnitt om innebörden av skolans demokratiuppdrag och hur viktigt det är.
2016-07-17
Länk till avsnitt

Sommarpodd med Annika Thyberg – ep 46

?Tjejer kan inte fysik!? Matematikutvecklaren Annika Thyberg pratar om vikten av att se potentialen i varje individ och skapa förutsättningar för utveckling.
2016-07-11
Länk till avsnitt

Sommarpodd med Tobias Berger – ep 45

Här möter vi Tobias Berger, redaktör på Pedagog Värmland, som berättar om sitt möte med, och fascination av, delakulturen inom den digitala världen. Det tar sin början så tidigt som i början av 80-talet och leder sedan fram till dagens stora och betydelsefulla mötesplatser för pedagoger. pedagogvarmland.se
2016-07-04
Länk till avsnitt

Sommarpodd med Elisabet Mellroth – ep 44

Under sommaren kommer medarbetare på Utvecklingsstöd att ge personliga reflektioner och först ut är Elisabet Mellroth, verksamhetsutvecklare med fokus på särskilt begåvade elever. Läsa mer på skola.karlstad.se/sarskiltbegavadeelever.  
2016-06-27
Länk till avsnitt

Platsbaserat lärande med Naturskolan – ep 43

På Laboratoriet välkomnas vi av Ulrika Lindenäs, Nina Holm och Catarina Lööf i ett samtal om Naturskolan i Karlstad. En verksamhet som vill få förskolan och skolan att tänka över platsen för lärande. Att använda sin omgivning för att nå ett annat lärande och en annan upplevelse för barn, elever och pedagoger.  Programledare är Tobias Berger och Ola Henningsson. Mer information om Naturskolan ? skola.karlstad.se/naturskolan, Facebook  
2016-06-20
Länk till avsnitt

Ungdomsfullmäktige – ep 42

Över en fika på Café Louise möter vi Alice Fallström och Amanda Bengtsson. De berättar om Ungdomsfullmäktige i Karlstad där ungdomar, från åk 9 till och med gymnasiet, engagerar sig i viktiga frågor och är ett mycket bra bollplank för kommunens politiker och tjänstemän. SMS-biljetter och laddare på bussar och den fantastiska festivalen Lots of Love är ett par saker som UF ligger bakom. Programledare är Tobias Berger och Ola Henningsson Ungdomsfullmäktige på karlstad.se lotsoflove.nu  
2016-06-13
Länk till avsnitt

Mattekollo 2016 – ep 41

Hur kan vi komplettera skolans undervisningen för elever som behöver lite extra utmaning och samtidigt ge dem tillfälle att möte likasinnade från hela Sverige? I detta avsnitt berättar Elisabet Mellroth och Annika Thyberg om ett kollo med fokus på matematik och programmering som hålls i Karlstad och Borlänge 2-12 augusti. Bakom arrangemanget står Matematiksällskapet, Uppsala, Karlstad och Borlänge kommun. Mer information, och antagningsprovet, finns att mattekollo.se. Programledare är Ola Henningsson.    
2016-05-16
Länk till avsnitt

SETT 2016 – ep 40

I detta avsnitt möter vi IT-pedagogerna Ingmar Norin, Anna Stefansson och Monica Eriksson tillsammans med Ola Henningsson i ett samtal om vad de upplevde under två dagar på SETT 2016. Föreläsningar och möten med pedagoger och leverantörer av programvaror och system gav tankar och intryck kring skolutveckling och lärande.   
2016-05-02
Länk till avsnitt

LHU för hela skolan – ep 39

Då var vi framme vid tredje samtalet om lärande för hållbar utveckling och nu fokuserar vi på vad skolan, lärare och skolledare kan göra. Daniel Olsson och Teresa Berglund berättar om den mest framgångsrika vägen enligt forskning, att involvera hela skolan. Vilken roll har eldsjälarna då? Skolledarna? Programledare är Ola Henningsson.
2016-04-25
Länk till avsnitt

LHU spelar roll – ep 38

I den andra delen, av tre, i våra samtal om LHU, Lärande för Hållbar Utveckling, får vi ta del av Daniel Olssons och Teresa Berglunds forskning kring elevernas uppfattning och handlingskompetens inom ämnet. Resultatet visar att undervisning enligt LHU har betydelse men det är beroende på hur undervisningen bedrivs. Programledare är Ola Henningsson. Här följer länkar till sammanfattningar av Daniels och Teresas lic.avhandlingar.  (engelska) Young People?s ?Sustainability Consciousness? ? Effects of ESD Implementation in Swedish Schools Daniel Olsson Student ?sustainability consciousness? and decision-making on sustainability dilemmas ? Investigating effects of implementing education for sustainable development in Swedish upper secondary schools Teresa Berglund ? samt en publicerad artikel där de båda är [?]
2016-04-18
Länk till avsnitt

Lärande för hållbar utveckling 1/3 – ep 37

I det första av tre avsnitt möter vi Daniel Olsson i ett samtal inom hans  forskningsområde, Lärande för hållbar utveckling. Hållbar utveckling är ett begrepp som vi hört i många år men vad innebär då lärande. Är det ännu ett nytt begrepp och varför bör vi fundera över hur vi förhåller oss till det? I kommande avsnitt samtalar vi om forskningen och om hur skolor på ett framgångsrikt sätt kan arbetar enligt LHU. Programledare är Ola Henningsson.  
2016-04-11
Länk till avsnitt

Nyanlända elever, en utmaning som utvecklar – ep 36

Mottagningsenheten är ny i Karlstad sedan i höstas och i dagens samtal får vi höra om hur vi tar emot de nyanlända eleverna. Efter en kartläggning om bland annat skolbakgrund välkomnas eleven till en skola, en förberedelseklass och en vanlig klass. Hur skapas tryggheten för eleverna? Vilken resurs kan eleverna vara? I samtalet berättar Jessica Lindblom, Veronica Hjalmarsson och Houria Karlsson, att det krävs en stor dos av flexibilitet. Att det är en utmaning som utvecklar, så väl lärare som elever. Programledare är Ola Henningsson.
2016-04-04
Länk till avsnitt

Att utmana i förskolan – ett värdegrundsarbete – ep 35

Äntligen är vi tillbaka! Denna gången har vi ett samtal om värdegrundsarbete i förskolan med fokus på barnens ?möjligheter att prova och utveckla förmågor utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller?. Hur arbetar vi med detta dels i riktade insatser dels som en del i vardagen? I samtalet deltar genuspedagog Annette Carlsson och förskollärarna Monica Lindström, Ewa Ekberg Hjertberg och Johanna Moilanen. Programledare är Ola Henningsson.  
2016-03-28
Länk till avsnitt

Att skapa trygghet för elever och lärare – ep 34

Linda Söderström och Pernilla Kans har var sin årkurs fyra, nej, arbetar tillsammans med 51 fyror på Skattkärrsskolan. Här berättar de om sina tankar för att ge eleverna en trygg och lärorik skoldag samtidigt som de som kollegor utmanar och sporrar varandra. De har ständigt samtal om planering och genomförande som bottnar i en pedagogisk idé.  Att arbeta tillsammans är önskvärt hos många lärare men hur ska det gå till? Ofta kan skolans ramar vara styrande och begränsande. I ett tidgare avsnitt har vi hört om tvålärarskap vid högstadiet på Nyeds skola men här är förutsättningar andra. Pernilla och Linda har endast ett fåtal gemensamma [?]
2016-02-08
Länk till avsnitt

Biennal, Mattekollo och fler konferenser att räkna med – ep 33

Vid Karlstad universitet arrangerades, 28-29 januari, en mycket lyckad matematikbiennal med över 2500 gäster och bland dem träffade vi Valentina Chapovalova och Elisabet Mellroth i ett samtal om matematik, biennalen, Mattekollo och en konferens om särskilt begåvade elever. Ett Mattekollo samarrangeras av Karlstad, Uppsala och Borlänge kommun 2-12 augusti på Lillerudsgymnasiet utanför Karlstad för ungdomar som är duktiga i matematik och söker nya utmaningar. Läs mer på mattekollo.se 19 augusti arrangeras En dag om särskild begåvning i Karlstad. Läs mer på skola.karlstad.se/sarskiltbegavadeelever Programledare för detta poddavsnitt är Tobias Berger och Ola Henningsson.    
2016-02-01
Länk till avsnitt

Att vara lärare idag – ep 32

Bristen på legitimerade lärare är ett allt större problem och när vi hör eller läser om skolan i media är bilden ofta mörk. Här möter vi två lärare från Kvarnbergsskolan i ett samtal om att vara lärare idag. Bosse Berg är nu inne på sin nittionde (90!) och Malin Prestberg gör sin andra termin. Hur upplever de sin vardag på jobbet? Kontakten med elever och hem, läroplanen, lärarutbildning, praktik och lite annat. Samtalet ger en lite annan bild än den vi får i media. Programledare är Ola Henningsson.  
2016-01-25
Länk till avsnitt

Studiehandledning på modersmål – ep 31

En bro mellan två språk och kulturer, så beskrivs ibland studiehandledning på modersmål. Modersmålslärarna Gona Said och Houra Karlsson berättar här om vikten av studiehandledningen för såväl ämneskunskaper som socialt samspel. De arbetar tillsammas med eleverna i tre olika former; före, under eller efter lektionen beroende på elevens starka språk , lektionsinnehållet och ämneslärarens planering. Programledare är Tobias Berger och Ola Henningsson. Se filmen om Studiehandledning på Pedagog Värmland.
2016-01-18
Länk till avsnitt

ASL – ep 30

Att skriva sig till läsning är en metod som bygger på tanken att det är lättare att lära sig skriva än att lära sig läsa. Läsning handlar om att knäcka koden, att förstå vad texten berättar för oss. Så när eleven får en text framför sig måste hen koda av varje bokstav, ord och mening vilket kräver en hög minnesbelastning. Men att istället knäcka koden genom att själva äga berättelsen och välja vilka bokstäver som ska förmedla den menar de är ett enklare och snabbare sätt. I dagens avsnitt möter vi lärarna Maria Skog, Kerstin Hollsten, vid Kronoparksskolan, och IT-pedagog Monica Eriksson i ett [?]
2016-01-11
Länk till avsnitt

Världens smartaste fråga – ep 29

2016-01-04  Vilken är världens smartaste fråga? Vilken fråga älskar lärare att höra och även att ställa, för den delen? Varför? I dagens samtal, med Jonas Engstrand, lärare vid Vålbergsskolan, berättar han om sin syn på vikten av nyfikenhet, av goda relationer och samspelet i klassrummet. Allt för att främja viljan att lära nytt. Programledare är Tobias Berger och Ola Henningsson.  
2016-01-04
Länk till avsnitt

Tvålärarskap på Nyeds skola

2015-12-28  Inför starten av detta läsåret 2015 ville Nyeds skola vända något som kan upplevas negativt till något positivt. Följden blev tvålärarskap. Matematik- och No-lärarna Christina Nisula och Håkan Dahlin berättar i detta samtal om varför och hur nu samarbetar i ett tvålärarskap. Elevgrupperna är inte fast utan anpassas utifrån behov och planeringarna blir färre samtidigt som de görs i samverkan. Att våga testa nya idéer kräver mod och planering. Hör några av skolans erfarenheter efter en termin. Programledare är Tobias Berger och Ola Henningsson.
2015-12-28
Länk till avsnitt

Hela eleven, hela dagen

2015-12-21  Poddinspelningen på Orrholmsskolan blev inte riktigt som planerad och tack och lov för det. Redan när jag kommer in på skolgården märker jag att detta inte är vilken skola som helst. Vid cykelparkeringen sparkar två grabbar en boll mellan varandra samtidigt som en av dem sjöng med hög och klar stämma en staffansvisa. Här finns en trygghet, tänker jag och fortsätter mot lärarrummet. Lärarna Louise Helgar och Fredrik Nylén samt skolsköterskan Victoria Lundkvist Vikström berättar i detta samtal om skoldagen som en enda lång lektion. Att röra på sig och att vara tillsammmans är viktigt här, och inte minst, att tro på att vi [?]
2015-12-21
Länk till avsnitt

Att skriva för unga – Johan och Gunilla Strandberg

2015-12-14  Vad gör man som lärare när man tycker att ungdomsböckerna visar en allt för ensidig bild av att vara ung idag? Ja, Johan och Gunilla Strandberg tog saken, pennan alltså, i egna händer och blev författare. Deras ungdomsböcker har fått ett mycket varmt mottagande då flera skolor i Karlstad använder böckerna i undervisningen.  Förutom författaruppläsningar, Johan läser ur sin bok och Gunilla ur sin,  får vi höra om var som inspirerar deras skrivande, om att vara med på Bokmässan i Göteborg och om vad som kan hända när böckerna ska tryckas utomlands. Johan arbetar som bildlärare på Norrstrandskolan och Gunilla som svensklärare på Vålbergsskolan. [?]
2015-12-14
Länk till avsnitt

Programmeringsklubben på Kronoparksskolan

2015-12-07 En av klubbarna på Kronoparksskolans fritidshem handlar om programmering. som är på väg att bli ett skolämne där eleverna, i åk 1-3, får lära sig att styra tekniken och att med hjälp av den lösa problem. I samtalet möter vi Anna Stefansson, IT-pedagog och Jangiz Hashim, som håller i klubben. Vi får även möta eleven Zhiar som visar och berättar hur de arbetar. Programledare är Tobias Berger och Ola Henningsson   Läs mer om Scratch JR  
2015-12-07
Länk till avsnitt

Afternoon Tea på Café Louise

2015-11-30 Våra elever är bäst i världen på engelska trots att vi bedömer dem tuffare än andra länder. De använder idag engelska språket på ett aktivt sätt och har därför motivationen att lära sig.  Vi träffar Camilla Fahlstad och Ingela Persson Ed är språklärare på Rudskolan respektive Norrstrandsskolan på ett fik i Karlstad och samtalar om engelskundervisning av idag, om elevernas förkunskaper och vana att lyssna och kommunicera på språket. Programledare är Ola Henningsson. I avsnittet talas om följande webbadresser: TES ? en utmärkt resurs med engelska texter och övningar. Web English ? en sajt av Outi Frisk. appear.in.  En mycket [?]
2015-11-30
Länk till avsnitt

Elevaktiva utvecklingssamtal på Stodeneskolan

2015-11-23  Eleverna var trötta, eftersom samtalet ofta var på kvällen, de satt kanske i knät på mamma eller pappa och inte sällan kunde de vara lite spända på vad som skulle ta upp. De var inte alls den centrala person de borde vara vid utvecklingssamtalet.  Detta är några anledningar till varför Stodeneskolan gick över till elevaktiva utvecklingssamtal. Anna Niklasson och David Sjöö berättar hur goda förberedelser inför samtalet har lett till stolta barn, och föräldrar. Men, poängterar de, det ställer krav på en samverkan på skolan då de idag genomför alla samtalen på några dagar istället för flera veckor. Programledare är Ola Henningsson.
2015-11-23
Länk till avsnitt

Klimatsmart mat

2015-11-16  Klara Perhamre, projektledare för Klimatsmart mat, berättar här om hur vi i Karlstads kommun arbetar med frågan från jord till bord. Vad som görs och vad som ligger till grund för dessa insatser. För även om projektet främst är inriktat på våra kök är det kunskaper som vi alla kan ta till oss och därmed bidra till en hållbar utveckling och ett hälsosammare liv. Programledare är Tobias Berger, Pedagog Värmland och Ola Henningsson, Barn och ungdomsförvaltningen.  
2015-11-16
Länk till avsnitt

Ohm att använda teknik

2015-11-09  Vilken roll kan den digitala tekniken ha i undervisningen? Vilka förväntningar och förutsättningar har lärarna att hänga med i den digitala utvecklingen? Detta är något som Ola Henningsson funderar över i detta avsnitt. Ola, som annars är programledare här i Utvecklingspodden och verksamhetsutvecklare vid Buf, låter oss höra hur han som lärare tog hjälp av teknik i undervisningen. Han funderar även kring digital teknik i dagens skola och vad som behöver göras för att lärarna ska kunna hänga med i dagens snabba teknikutveckling.    
2015-11-09
Länk till avsnitt

Tankar kring pedagogisk miljö

2015-11-02  Torbjörn Wrange är verksamhetsutvecklare med inriktning på pedagogiska miljöer. I detta samtal berättar han bland annat om hur synen på förskolans eller skolans gård förändrats över tid. Förskolans gård eller skolgården, vad och vem påverkar hur de ser ut? Ekonomin och priser på gungställningar, säkerhetsaspekter eller personalens önskan att skapa en pedagogisk miljö som även främjar barnets/elevens fysiska och psykiska hälsa. Med i samtalet deltar även Tobias Berger och Ola Henningsson.
2015-11-02
Länk till avsnitt

KUL – inspiration och erfarenhetsutbyte

2015-10-12  Karlstadpedagoger för Utveckling och Lärande = KUL. Prova gärna att betona för på olika sätt och se vilka olika betydelser det kan innebära. Kul, den 28 oktober, är i vilket fall en dag då alla lärare och rektorer i Karlstads grundskolor samlas för att lyssna till pedagoger ur den egna verksamheten. I detta avsnitt medverkar Maria Holm och Ola Henningsson från utvecklingsstöd, Tobias Berger, Pedagog Värmland samt Johan Sjövall, Skolområdechef Öst. Kompetensutveckling består av olika delar. Det kan beskrivas i tre delar där den första handlar om att definiera var vi/jag befinner oss/mig. Vad kan vi och hur tar vi vara på det? [?]
2015-10-12
Länk till avsnitt

Omstart men ändå i skarpt läge – Ilandaskolan

2015-10-05  En ?testmiljö? för utvecklingsarbete finns sällan i skolan. De förändringar som görs sker nästan alltid i skarpt läge. Så även på Ilandaskolan, en sedan ett drygt år ombyggd 7-9-skola. I detta avsnitt berättar rektor Anna Carlsson och lärarna Emil Antonsson och Camilla Gustafson om tankar kring förändring i och med ?omstarten?. Ilandaskolan är nu uppdelar i tre hemvister, en för varje årskurs, och med gemensamma ytor för till exempel raster. Närhet, trygghet och att bli sett är ett ord som återkommer när personalen beskriver skoldagen.  Vi får här höra om hur ombyggnationen påverkat skolan och hur de fortsätter att utveckla den samtidigt som verksamheten pågår. En ombyggnation, likt den på Ilandaskolan, skapar goda [?]
2015-10-05
Länk till avsnitt

Lärande för hållbar utveckling vid Zakrisdals förskola

2015-09-28  ? Vi vill skapa ett pedagogiskt rum med mer än plats för tomatplantor. En lärmiljö för processen kring lärande för hållbar utveckling, berättar pedagogerna på Zakrisdals förskola.I detta samtal får vi höra Stewart Geary, Miriam Cedervad och Madelene Stjernberg berätta om hur en idé grott och växt till ett utvecklingsarbete med föräldramedverkan och stärkt samverkan inom alla förskolans avdelningar. Programledare är Ola Henningsson.   Lärande för hållbar utveckling i förskolan  ? Sanne Björklund, Studenlitteratur  
2015-09-28
Länk till avsnitt

Ämneslärare i låg- och mellanstadiet på Råtorpsskolan

2015-09-21  För över 25 år sedan förändrades lärarutbildningen och lärarexamen innebär en snävare ämnesinriktning än tidigare låg- och mellanstadielärare. Men hur många skolor har i praktiken en organisation som bygger på nuvarande lärares utbildning? Vid Råtorps- och Södra Råtorps skola har de sedan ett par år gått från en organisation med utgångspunkten i klasslärare till mentorskap och ämneslärare redan från lågstadiet. Vad har det inneburit för den enskilde läraren och för arbetslaget eller skolan? Lärarna Daniella Kresnik Wiman och Kerstin Furuberg, rektor Magnus Sjödin berättar om minskad stress och ökat samarbete kring den enskilde eleven. Det ämnesövergripande arbetet har fått [?]
2015-09-21
Länk till avsnitt
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.