Sveriges 100 mest populära podcasts

Axess Podd

Axess Podd

Axess podd - för dig som vill ha både bredd och djup och som gillar vetenskap, bildning och tradition.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

axess.se

Avsnitt

Panelen 2024 ? Henrik Jönsson: "Varför har Malmö tillåtit ett flagrant antisemitiskt hat?"

I veckans avsnitt av Panelen samtalar Torbjörn Elensky, Vesna Prekopic och Henrik Jönsson om de nedskrivna dödstalen i Gaza, Public Service-utredningen och TV4:s granskning av Sverigedemokraternas trollkonton. Programledare är Catta Neuding.
2024-05-16
Länk till avsnitt

Historisk Axess 2024 ? En svensk i Napoleonkrigen med Åsa Karlsson

Anders Gustav Klosterberg följde med den svenska armén som battaljonspredikant under Napoleonkrigen. I sin dagbok beskriver han krigets vardag ? långa marscher, stora fältslag och fruktlösa försök att hitta mat och dryck. Nu har dagboken givits ut. Vad kan vi lära oss idag av Klosterbergs vittnesmål från fälttåget? Henrik Höjer intervjuar Åsa Karlsson.
2024-05-16
Länk till avsnitt

Studio Axess 2024 ? Fredrik Kärrholm ? Låt gå-mentaliteten är en samhällsfara

Fredrik Kärrholm, riksdagsledamot, kriminolog och före detta polis, kommer i dagarna ut med boken Lag & Ordning. Där ägnar han särskilt intresse åt frågorna om brottslighetens orsaker. Att klara upp brott och straffa brottslingar är ytterst angeläget för brottsoffers upprättelse och förhindra kriminella från fortsatt brottslighet, fast allra bäst är det förstås om brott inte begås från första början. Den kriminella banan behöver bli mycket mindre lockande för unga. Det allmänna kan bidra med effektivare polis, strängare straff och bättre stöd till föräldrar. Men det handlar också om moralisk fostran i hem, skola och offentliga miljöer liksom tydligt avståndstagande från gangsterkultur. Fredrik Kärrholm samtalar med programledaren PJ Anders Linder.
2024-05-09
Länk till avsnitt

Panelen 2024 ? Naomi Abramovicz: ?Det finns en arrogans hos många vänsteraktivister?

I veckans avsnitt av Panelen samtalar Thomas Gür, Naomi Abramovicz och JacobRudenstrand om poliser som läcker känslig information, våldsamma protester på amerikanska universitet och huruvida småpartierna klarar spärren i EU-valet. Programledare: Catta Neuding
2024-05-02
Länk till avsnitt

Förklara din forskning 2024 ? Vad fordrar en ren med Heidi Rautiainen

Renskötseln är en grundläggande del av det samiska samhället och kulturen. Heidi Rautiainen är fil dr i biologi och har disputerat vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Hon har undersökt hur renar i Sverige och Finland påverkas av vinterutfodring. Vilka effekter kan den få?
2024-04-30
Länk till avsnitt

Studio Axess 2024 ? Thomas Gür ? Stjärnsmäll för Turkiets starke man

Turkiets president Recep Tayyip Erdogan och hans parti AKP har i 20 års tid gått segrande ur val efter val. Men nu har han fått uppleva ett svidande nederlag. Oppositionspartiet CHP tog nyligen hem segern i lokal- och regionalval. Inte nog med att de vann i de största turkiska städerna och viktigaste regionerna. De fick dessutom fler röster sammantaget än Erdogans parti. Det här får effekter långt utanför lokalpolitiken. Man ser att Erdogans styre går mot sitt slut och att Turkiets roll i frågor som rör Ukraina, Mellanöstern och Nato kan förändras. Vilka kan konsekvenserna bli? Thomas Gür ? företagare, författare och Turkietkännare ? samtalar med programledaren PJ Anders Linder.
2024-04-25
Länk till avsnitt

Förklara din forskning 2024 ? Dyslexi i vardagen med Sophie Jung

Sophie Jung är doktorand i tysk språkdidaktik vid Ruhruniversitetet i Bochum. Hon studerar hur vuxna dyslektiker hanterar vardagen. Vilka tekniker utvecklar människor som lever med ordblindhet? Programledare är Catta Neuding och Katarina O?Nils Franke.
2024-04-23
Länk till avsnitt

Panelen 2024 ? Sanna Rayman: ?Ingen regering är förmögen att göra allt vad som krävs?

I veckans avsnitt av Panelen diskuterar Sanna Rayman, Torbjörn Hållö och Erik Hörstadius det dödliga våldet, regeringens vårbudget samt hur oron i Mellanöstern sprider sig till hemmaplan. Programledare: Catta Neuding.
2024-04-18
Länk till avsnitt

Förklara din forskning 2024 ? Mystiken i Bachs musik med Natalya Pasichnyk

Natalya Pasichnyk är svensk-ukrainsk konsertpianist som disputerat på en avhandling inom klassisk musik vid universitetet i Bergen. Hon har i sin forskning ingående analyserat och tolkat J. S. Bachs ikoniska ?Det vältempererade klaveret?. Vilka dolda meningar kan egentligen finnas i musiken? Programledare är Catta Neuding och Katarina O?Nils Franke.
2024-04-16
Länk till avsnitt

Studio Axess 2024 ? Anders Johnson ? Femtio nyanser av Amerika

Det rapporteras frenetiskt om USA i svenska medier, men hur mycket kan vi egentligen om den väldiga variationen i landet? Hur många kan skilja på Iowa och Idaho eller Wyoming och Wisconsin? Skriftställaren Anders Johnson ger nu ett kraftfullt bidrag till höjd kunskapsnivå genom den maffiga boken 50 historier om USA ? från Maine till Hawaii, där varje delstat ägnas ett eget faktaspäckat kapitel om historia och politik, näringsliv och musik och mycket mer. Han samtalar om allt från sin favoritstat till svenskamerikaner och betydelsen av det spanska arvet med programledaren PJ Anders Linder.
2024-04-11
Länk till avsnitt

Förklara din forskning 2024 ? I filterbubblans grepp med Adam Åbonde Garke

Adam Åbonde Garke är doktor i företagsekonomi, disputerad vid Handelshögskolan. I sin forskning granskar han hur vi läser och tar till oss nyheter på nätet. Har människor kastat den fria viljan över bord och helt låtit algoritmerna ta över både tycke och smak? Programledare är Catta Neuding och Katarina O?Nils Franke
2024-04-08
Länk till avsnitt

Panelen 2024 ? WIDAR ANDERSSON: DE ENDA REBELLER VI HAR ÄR SVERIGEDEMOKRATERNA

I veckans avsnitt av Panelen diskuterar Hanne Kjöller, Widar Andersson och Catarina Kärkkäinen varför Sverige står handfallet inför snökaoset, oron inom Vänsterpartiet och varför ungdomen röstar höger. Programledare: Erik Thyselius.
2024-04-04
Länk till avsnitt

Förklara din forskning 2024 ? Försvar och säkerhet i Europa med Calle Håkansson

Calle Håkansson har disputerat vid Malmö universitet på ett högaktuellt ämne, nämligen hur säkerhet och försvar fått högsta prioritet av EU sedan Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina. Hur starkt står sig egentligen EU i ett allt tuffare omvärldsläge?
2024-04-02
Länk till avsnitt

Studio Axess 2024 ? Patrik Kronqvist och Tove Lifvendahl ? Magdalena Anderssons självmål

Ulf Kristersson bildade regering efter valet 2022, men allmänhetens förtroende för Magdalena Andersson var länge betydligt större än för den nye statsministern. Det läget har nu ändrats. Uppgången för Kristersson kan dels bero på dämpad inflation och Natomedlemskap, dels på att han hunnit växa in i rollen och etablera sig som regeringschef. Andersson verkar däremot vantrivas med oppositionsrollen. Ett högt tonläge och kategoriska ställningstaganden har fått förtroendet att vika. Patrik Kronqvist, politisk redaktör i Expressen, och Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör i Svenska Dagbladet, resonerar om dessa och andra aktuella frågor i svensk politik med programledaren PJ Anders Linder.
2024-03-28
Länk till avsnitt

Förklara din forskning 2024 ? Diplomatins gränser med Emma Forsberg

Emma Forsberg är doktorand i historia vid Lunds universitet. Hon forskar om diplomatins uppkomst vid tiden för stora nordiska kriget och det politiska kaos som då rådde. Fanns det några gränser för hur stora fiaskon en karriär kunde överleva?
2024-03-26
Länk till avsnitt

Panelen 2024 ? Thomas Gür om bråket mellan KD och SD: ?Grekisk tragedi i slapstickformat?

I veckans avsnitt av Panelen samtalar Thomas Gür, Paula Bieler Eriksson och Johan Gärdebo om skenvalet i Ryssland, bråket mellan KD och SD samt om det är dags att införa fyradagarsvecka. Programledare: Erik Thyselius.
2024-03-21
Länk till avsnitt

Panelen 2024 ? TORBJÖRN ELENSKY OM SVERIGE OCH LVU-KAMPANJEN: ?ETT KATASTROFTILLSTÅND?

I veckans avsnitt av Panelen diskuterar Torbjörn Elensky, Vesna Prekopic och Erik Hörstadius Liberalernas förslag om att begränsa skärmtiden för unga, vårdkrisen och dess orsaker och Uppdrag Gransknings inslag om LVU-kampanjen. Programledare: Erik Thyselius.
2024-03-07
Länk till avsnitt

Studio Axess 2024 ? Andreas Johansson Heinö ? Nationalisterna har blivit européer

Enligt mätningarna är nationalistpartier numera största parti i ungefär hälften av EU:s medlemsländer, och de ser ut att stärka sin ställning kraftigt i valet till Europaparlamentet i början av juni. De två partigrupperna till höger om den traditionella högern kan tillsammans bli nästan lika stora som den traditionella högern själv. Samtidigt noterar statsvetaren Andreas Johansson Heinö att ett skifte har skett i flera av dessa partier när det gäller synen på EU. Från att ha varit starkt EU-kritiska och förespråkat utträde har de börjat betrakta Europa som hemmaplan och EU som ett redskap i kampen mot externa krafter: ibland Kina, ibland Ryssland (som också har anhängare i kretsen), väldigt ofta den muslimska världen. Vad kommer de sannolika framgångarna för EU:s nationalister att få för konsekvenser? Andreas Johansson Heinö diskuterar med programledaren PJ Anders Linder.
2024-02-29
Länk till avsnitt

Panelen 2024 ? Hanne Kjöller om Magdalena Anderssons anklagelser: Korkat och kortsiktigt

I säsongspremiären av Panelen diskuterar Torbjörn Elensky, Hanne Kjöller och Stefan Stern Sveriges senaste stödpaket till Ukraina, Magdalena Anderssons kritiserade utspel om bland annat Henrik Jönsson och beslutet av åklagare att inleda en förundersökning mot Sameh Egyptson avhandling om Muslimska Brödraskapet. Programledare: Erik Thyselius.
2024-02-22
Länk till avsnitt

Studio Axess 2024 ? Johan Ingerö ? Har Biden någon chans mot Trump?

Åklagarrapporten som nyligen beskrev USA:s president som en ?sympatisk, välmenande, äldre man med dåligt minne? har hällt bensin på en redan brinnande brasa. Är Joe Biden, 82 år i höst, rätt man att styra världens främsta stormakt i fyra år till? Vad har han för chans att besegra den bara fyra år yngre men betydligt mer energifyllde Donald Trump? Är det självklart att Biden blir Demokraternas kandidat i november? USA-experten Johan Ingerö samtalar med programledaren PJ Anders Linder.
2024-02-15
Länk till avsnitt

Veckans bok 2023 ? Sten Hidal om Esaias Tegnér

I Esaias Tegnér: Skalden, biskopen påminner teologen Sten Hidal om en svensk diktare som håller på att falla ur folkminnet. Tegnér var länge en av våra stora svenska romantiska diktare som med sin Frithiofs saga skapade han ett nationalepos som vittnar om forna dagars vitterhet. Erik Jersenius samtalar med Sten Hidal om Tegnérs dalande stjärna och varför den kan komma att stiga upp på vår litteraturhimmel igen.
2024-01-08
Länk till avsnitt

Veckans bok 2023 ? Claes Rainer om Gustav III:s ryska krig

I Gustav III:s ryska krig läser vi om kungens överlägsna seger som visade på hans kompetens som krigsherre. Men hans fiender skrev historien och gav inte en sanningsenlig bild av kriget eller kungens roll. Genom nya källor som brev och dagböcker får ögonvittnen berätta om dramatiken i de största sjöslagen i Östersjöns historia. Historikern och processjuristen Claes Rainer samtalar om detta med Lotta Gröning.
2024-01-08
Länk till avsnitt

Veckans bok 2023 ? Christer Lindberg om Eric von Rosen. I en förgången värld

Eric von Rosen. I en förgången värld berättar historien om den mytomspunne greven som föddes med titel och pengar på Rockelstad slott i Sörmland. Han hade en riddares identitet och stora ego. Han kämpade för de vita i finska vinterkriget, men sökte en stark ledare. Hans svåger var Herman Göring och nazismen blev en lösning. Författaren och socialantropologen Christer Lindberg samtalar med Lotta Gröning.
2024-01-01
Länk till avsnitt

Veckans bok 2023 ? Jesper Huor & Anders Rydell om Förgör de falska gudarna

I Förgör de falska gudarna: Palmyra och kriget mot kulturarvet synar journalisterna Jesper Huor och Anders Rydell kriget mot vår gemensamma kulturhistoria och den skrupellösa världshandeln med blodsantikviteter från vår tids konfliktzoner. Erik Jersenius samtalar med Jesper Huor och Anders Rydell om hur dagens bildstormare hotar vårt förflutna.
2024-01-01
Länk till avsnitt

Veckans bok 2023 ? Fanny Forsberg Lundell om Kameleonter och kosmopoliter

Franska är huvudspråket i Frankrike, men är svenska det i Sverige? För att lära sig ett andra språk har det betydelse hur samhället och politiken ser på språkets betydelse för integration. Att jämföra Frankrike och Sverige som språkinlärningsmiljöer kan ge svar på dessa frågor. Fanny Forsberg Lundell är professor i franska vid Stockholms universitet och aktuell med boken Kameleonter och kosmopoliter. Hon samtalar med Lotta Gröning.
2023-12-25
Länk till avsnitt

Veckans bok 2023 ? Svante Nordin om Världsandens partisaner

Kan författare och filosofer som stod den nazityska regimen nära någonsin bli relevanta igen? Den frågan försöker idéhistorikern Svante Nordin besvara i Världsandens partisaner: Filosoferna, tredje riket och den liberala demokratin. Han beskriver hur tre kritiker av den liberala demokratin ? Martin Heidegger, Ernst Jünger och Carl Schmitt ? lyckades överkomma sina kopplingar till den nazityska regimen. I samtal med Adam Cwejman förklarar Svante Nordin en av 1900-talets mest intressanta idéhistoriska metamorfoser.
2023-12-25
Länk till avsnitt

Kulturgryning 2023 ? Dansar kulturen efter maktens pipa?

Kulturgryning 2023 ? Dansar kulturen efter maktens pipa? by Axess Magasin & TV
2023-12-19
Länk till avsnitt

Veckans bok 2023 ? John Sjögren om Jorden sång. Essäer om Tolkeins tankevärld

För många är JRR Tolkiens berömda böcker om Midgård blott spännande äventyr i en noga utmejslad fantasivärld. Men för vissa framträder dessutom en djup metafysik. Författaren John Sjögren beskriver i Jordens sång. Essäer om Tolkiens tankevärld hur Tolkien behandlar motsatsparet teknik och natur, ondskans natur och språket som skapande kraft. John Sjögren samtalar om Tolkien med Adam Cwejman.
2023-12-18
Länk till avsnitt

Veckans bok 2023 ? Kjell O Lejon om Tempelherreorden

I Tempelherreorden gör teologen och kyrkohistorikern Kjell O. Lejon upp med våra moderna villfarelser om korstågen och tempelherreorden. Korstågen var främst ett försvarskrig mot muslimsk expansion i Mellanöstern och tempelriddarna var inte några galna fundamentalister som brände häxor och kättare. Erik Jersenius samtalar med Kjell O. Lejon om hur vi låter politiska motiv och fördomar styra vår bild av historien.
2023-12-18
Länk till avsnitt

Veckans bok 2023 ? Hannes Meidal och Jens Ohlin om Hamlet (Macbeth)

Hamlet (Macbeth) är en värld i kris, berättad genom Shakespeares två klassiker. Tiden är ur led, och det visas av barn och kaniner, ur ett källarhål med en galen människas röst. Eller är det i själva verket världen som är galen? Det diskuteras bäst via Shakespeare som tål att läsas om och om igen. Författarna Hannes Meidal och Jens Ohlin samtalar med Catta Neuding.
2023-12-11
Länk till avsnitt

Veckans bok 2023 ? Vesna Prekopic om Brottsplats skolan

Vem vill jobba i en skola där våld och hot tillhör vardagen? Frilansjournalisten och tidigare rektorn Vesna Prekopic ställer den frågan i sin bok Brottsplats skolan. Svaret är tyvärr inte muntert. I en rad intervjuer får läsaren stifta bekantskap med lärare och annan skolpersonal som vittnar om hur allvarligt läget är i den svenska skolan. I samtal med Adam Cwejman förklarar hon att det finns lösningar och metoder för att vända utvecklingen men då måste både skolledningar och politiker bli betydligt tuffare och inse situationens allvar.
2023-12-11
Länk till avsnitt

Panelen 2023 ? Henrik Jönsson om S nya migrationsgiv: ?Retoriska udden mot SD?

I säsongsfinalen av Axess TV:s Panelen samtalar Widar Andersson, Naomi Abramowicz och Henrik Jönsson om svenska elevers ras i PISA-mätningen, Socialdemokraternas självkritik kring den förda migrationspolitiken och om varför det föds allt färre barn i Sverige. Programledare: Erik Thyselius. Inspelat i Konstnärsbarens lokaler i Stockholm 7/12-23.
2023-12-07
Länk till avsnitt

Veckans bok 2023 ? Liza Alexandrova-Zorina om Imperiets barn

Imperiets barn är journalisten Liza Alexandrova-Zorinas skakande reportage om de människoöden som utgör det ryskspråkiga skuggsamhället. I boken intervjuar författaren byggarbetare, städare och tjetjenska gangsters. De lever i en värld präglad av utsatthet, våld och misär. Det här är berättelsen om en annan del av Sverige. Liza Alexandrova-Zorina samtalar med Erik Thyselius.
2023-12-04
Länk till avsnitt

Veckans bok 2023 ? Joel Halldorf om Bokens folk

I Bokens folk: en civilisationshistoria från papyrus till pixlar berättar kyrkohistorikern Joel Halldorf om textens och läsningens historia, från de första lertavlorna till dagens digitala pixelmassor. Hur har vårt författande och läsande förändrats oss under tidens gång och är vi nu på väg att överge det skrivna ordet? Erik Jersenius samtalar med Joel Halldorf om hur vi blev bokens folk.
2023-12-04
Länk till avsnitt

Studio Axess 2023 ? Mauricio Rojas ? När anarkokapitalismen kommer till makten

Världens förste anarkokapitalistiske president. På den titeln kan Argentinas nyvalde statschef Javier Milei göra anspråk. Ekonomen och tv-personligheten Milei vann en överraskande storseger i mitten av november och har lovat att föra in landet på en helt ny kurs. Han har kampanjat som showman med fallenhet för grova förolämpningar, men hans övertygelse om att statsapparaten behöver bantas radikalt är lika genuin som genomtänkt. Det menar ekonomhistorikern, riksdagsledamoten och Latinamerikakännaren Mauricio Rojas. Bristande stöd i kongressen och peronistiskt motstånd på gatorna kan sätta käppar i hjulet och vad väljarna förväntar sig mer än ?ut med det gamla? är oklart. Men klarar sig Milei igenom det första året och får angelägna liberaliseringar till stånd är det möjligt att han kan nå framgång. Maurico Rojas samtalar med programledaren PJ Anders Linder.
2023-12-01
Länk till avsnitt

Joakim Broman om Döden vid Faxälvens strand

I reportageboken Döden vid Faxälvens strand skriver journalisten Joakim Broman om svårigheten med att hela Sverige ska leva. Grundläggande samhällsfunktioner och service försvinner och det går inte alltid att bo kvar ens om man själv vill. Det finns en historisk orättvisa förknippad med uppdämningen av de stora älvarna. Joakim Broman talar med Lotta Gröning om hur vattenkraften kan vara farligare än kärnkraften.
2023-11-27
Länk till avsnitt

Veckans bok 2023 ? Agneta Rahikainen om Edith Södergran. Stjärnfångerskan

Edith Södergran. Stjärnfångerskan handlar om poeten som skrev trots kritikernas hårdhet och dödens närhet. Men Södergrans historia är stundom svårberättad, eftersom hon låtit bränna både brev och dagböcker. Vad var det hon inte ville visa för omvärlden? Agneta Rahikainen är filosofie doktor i litteraturvetenskap och har gett ut flera böcker om Edith Södergran. Hon samtalar med Katarina O?Nils Franke om poetens liv och verk.
2023-11-27
Länk till avsnitt

Panelen 2023 ? Thomas Gür: Det har funnits en terrorromantik inom S

I veckans avsnitt av Panelen samtalar Thomas Gür, Hanne Kjöller och Jacob Rudenstrand om de fortsatta turerna kring S-ledamoten Jamal El-Haj, Svenska Dagbladets granskning av svensk sjukvård och Argentinas nästa president ? libertarianen Javier Milei. Programledare: Erik Thyselius. Inspelat i Konstnärsbarens lokaler 22/11-23.
2023-11-23
Länk till avsnitt

Veckans bok 2023 ? Malin Ekman om Skymning i Amerika

Utrikeskorrespondenten Malin Ekman tar i boken Skymning i Amerika: berättelser om ett annat USA med läsaren på en resa i ett splittrat USA där många storstäder brutits ned av narkotikamissbruk och politisk radikalism. Det är en närgången inblick i en värld långt bortom maktens korridorer. Ekman förklarar för Adam Cwejman hur det kom sig att samhället splittrats och vad amerikanerna själva säger om utvecklingen.
2023-11-20
Länk till avsnitt

Veckans bok 2023 ? Annika Sandén om Jag, en olycklig spåman

Poeten Lars Johansson (1638?1674) blev känd som Lucidor. Han föddes i Stockholm och där slutade han också sitt 35-åriga liv, nedstucken efter ett gräl på krogen Fimmelstången. I boken Jag, en olycklig spåman berättar historikern Annika Sandén så utförligt som knappa källor medger om Lucidors uppväxt, brokiga bildningsgång och tillfällesdiktning. Samtidigt ger hon en initierad beskrivning av den svenska stormaktstidens seder och värderingar. I samtal med PJ Anders Linder.
2023-11-20
Länk till avsnitt

Kulturgryning 2023 ? Varför slutar vi läsa?

Catta Neuding intervjuar kulturminister Parisa Liljestrand, Hans Albin Larsson och Torbjörn Elensky.
2023-11-20
Länk till avsnitt

Veckans bok 2023 ? Simon Sorgenfrei om Näktergalen. Erik Johan Stagnelius

I Näktergalen. Erik Johan Stagnelius återupptar religionshistorikern Simon Sorgenfrei bekantskapen med sina tonårs favoritpoet. Erik Johan Stagnelius var den svenska romantikens stora geni som levde hårt och ensamt in till sin död 1823, då endast 29 år gammal. Erik Jersenius och Simon Sorgenfrei samtalar om Stagnelius gripande poesi och sällsamma världsbild.
2023-11-13
Länk till avsnitt

Veckans bok 2023 ? Magnus Ranstorp om Från terrorns frontlinjer

Få akademiker intervjuar kända ledare för Hamas och Hizbollah som en del av sina fältstudier. Men det är precis vad Magnus Ranstorp gjort under sin långa karriär som forskare inom terrorism och islamistiska organisationer. I boken Från terrorns frontlinjer berättar Ranstorp om hur han från första parkett har följt utvecklingen av terrorism i världen. Han samtalar med Adam Cwejman.
2023-11-13
Länk till avsnitt

Panelen 2023 ? Erik Hörstadius om judehatet/antisemitismen: ?Skam när jag möter judiska vänner?

I veckans avsnitt av Axess TV:s Panelen samtalar Erik Hörstadius, Sanna Rayman och Stefan Stern om det ökande våldet och hatet mot judar i spåren av terrorattacken mot Israel, hotet från den organiserade brottsligheten mot svenska kommuner samt konflikten mellan Tesla och IF Metall. Programledare: Erik Thyselius. Inspelat i Konstnärsbarens lokaler 8/11 2023.
2023-11-09
Länk till avsnitt

Veckans bok 2023 ? Ingrid Carlberg om Marionetterna

I Marionetterna berättar författaren, journalisten och akademiledamoten Ingrid Carlberg om marionetterna som har huvudrollen i den politiska teatern. De styrs av strategier för hur man blåser upp folkstormar, motsättningar som kan öka polariseringen och skada demokratin. Verktygen kommer från Lenins propagandamaskineri. Det viktiga är inte hur det egentligen är, utan hur det ser ut att vara. Hon samtalar med Lotta Gröning.
2023-11-06
Länk till avsnitt

Veckans bok 2023 ? Diamant Salihu om När ingen lyssnar

När den krypterade chatappen ?Encrochat? knäcktes öppnade sig en hel värld för poliser och åklagare. Helt plötsligt gick det att läsa kriminellas mordbeställningar och diskussioner om knarksmuggling. Journalisten Diamant Salihu berättar i sin bok När ingen lyssnar om vad poliserna upptäckte och hur de använde sig av informationen. Han samtalar med Adam Cwejman om hur den organiserade brottsligheten i Sverige kunnat växa och bli så brutal.
2023-11-06
Länk till avsnitt

Global Axess 2023 ? Kristin Ven Bruusgaard ? The Rising Nuclear Risk

Kristin Ven Bruusgaard är verksam vid Norges civila och militära underrättelsetjänst och universitetet i Oslo. 70 år efter kärnvapnens uppkomst förefaller risken för att de används i stormaktskonflikter vara större än någonsin. Hon diskutar här denna ökande risk med journalisten Justin Webb.
2023-11-05
Länk till avsnitt

Studio Axess 2023 ? Staffan Salén ? Företagarna kan inte tiga längre

Salenias vd Staffan Salén är en av få företagsledare som regelbundet deltar i debatten. Men han är övertygad om att förändring är på gång och att fler röster kommer att höras. Så som samhällsproblemen accentuerats under de gångna fem åren har det blivit en nödvändighet. Det handlar om nya regleringar och rapportkrav men ännu mer om statsmaktens tillkortakommanden beträffande brottslighet, energiförsörjning, infrastruktur och tillståndsgivning. Staffan Salén samtalar med programledaren PJ Anders Linder.
2023-11-02
Länk till avsnitt

En ny bok 2023 ? David Goodhart ? Visa handen och hjärtat respekt

Under lång tid har Västvärlden satsat ensidigt på högskolan som väg in i vuxenlivet och det har blivit ett självändamål att så många unga som möjligt ska gå långa teoretiska utbildningar. Men det är varken bra för samhälle eller enskilda, menar journalisten David Goodhart vars uppmärksammade bok Head Hand Heart nu finns översatt till svenska som Huvud Hand Hjärta. Utan personer med praktiskt handlag och känsla för omsorg om människor byggs inga goda samhällen. Akademiker allenast är inte nog. Alla sorters talang behöver uppmuntran och goda villkor. David Goodhart samtalar med programledaren PJ Anders Linder.
2023-11-01
Länk till avsnitt

Global Axess 2023 ? Rory Medcalf ? The Australian Way in a Contested Indo-Pacific

Rory Medcalf är chef för National Security College vid Australian National University. Han har en karriär inom bland annat diplomati, akademi och journalistik bakom sig. Här samtalar han med Justin Webb om Australiens relation till Kina och de lärdomar den kan ge för demokratier i en farlig värld.
2023-10-29
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.