Bra podcast

Sveriges 100 mest populära podcasts

Förskolepodden: Vi pratar förskola

Förskolepodden: Vi pratar förskola

"Vi pratar förskola" är en podcast om förskolan och vårt uppdrag som förskollärare. Vi diskuterar, reflekterar och träffar spännande gäster.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

vipratarforskola.libsyn.com/podcast

Avsnitt

52. Det hållbara huret

Det har blivit dags för semester och vi summerar året som gått. vi pratar om den reviderade läroplanen och framtidsspanar. Vi pratar om vikten av strategier, hur vi ska skapa hållbarhet i förskolan och hur vi ska hitta det hållbara huret. 

 

 

2019-06-27
Länk till avsnitt

51. FN:s barnkonvention

Vad händer när FN:s barnkonvention blir lag under 2020? I suset och bruset från SETTmässan träffar vi Marie Spörndly för att prata om barnkonventionen och vad varje barn har rätt till. Det blir ett samtal om ansvar, ställningstagande och tydlighet. 

2019-06-06
Länk till avsnitt

50. Professionsutveckling

Vi har träffat didaktikern och skolforskaren John Steinberg och pratat om professionsutveckling och ledarskap i förskolan. Vi pratar om hur vi kan främja den pedagogiska utvecklingen och  hur vi kan hjälpa varandra att lyckas och bli bättre ledare. Vi pratar om vikten att bli mer konkreta i våra samtal och lämna vadet och snarare fokusera på hur. 

2019-05-02
Länk till avsnitt

49. Nedstressad förskola

Vi har träffat Lena Nyholm, förskollärare, sjukgymnast och författare till boken "Nedstressad förskola" för att prata om vad vi behöver fokusera på för att få en lugnare, tryggare tillvaro i förskolan.

2019-04-10
Länk till avsnitt

48. Sömn

Vi har träffar sömnforskaren Christian Benedict och pratar om barn och sömn kopplat till förskolan. Varför är det viktigt med sömn? Hur ska vi i förskolan tänka kring små barn och sömn? 

2019-03-07
Länk till avsnitt

47. Män i förskolan

Vi träffar Ludwig Wikström, förskollärare och förskolechef för att prata om män i förskolan. Vi pratar om strategier, fördomar och vikten av att se människor. Och som alltid; vikten av kollegialt lärande och samarbete.

2019-02-07
Länk till avsnitt

46. Årskrönikan 2018

Vi summerar 2018 som året då vi pratat om roller, professioner och förskolans roll i samhället. Vi tänker mer kring begreppen motivation, motiv och att arbeta mot något och tar med oss tanken på att det positiva ska vara starkast - alltid.

2018-12-02
Länk till avsnitt

45. Estetik i förskolan

Vi träffar konstnären och utbildaren Eva Tuvhav Gullberg och lär oss mer om estetik i förskolan. Vad är det egentligen? Hur synliggör vi det osynliga? Hur kan vi uttrycka oss på olika sätt? Men framförallt pratar vi om varför det estetiska bör få en stor plats i förskolan.

2018-11-11
Länk till avsnitt

44. Lågaffektivt bemötande

Vi träffar psykologen och föreläsaren Bo Hejlskov Elvén som hjälper oss att definiera och tänka kring lågaffektivt bemötande. Vad är lågaffektivt bemötande? Varför är det viktigt och vad behöver vi i förskolan tänka på kring det? Vi pratar om förhållningssätt, bemötande och vikten av att vara lyhörd för varje barn.

2018-10-21
Länk till avsnitt

43. Roller, utbildning och undervisning i förskolan.

Ingrid Engdahl, förskollärare, forskare och lärarutbildare hjälper oss att reda i begreppen utbildning och undervisning som tydliggörs i den reviderade läroplanen. Vi pratar om roller och ansvar för oss vuxna och om en rolig, trygg och meningsfull förskola för alla barn.

2018-09-30
Länk till avsnitt

42. Hjärna i förskolan

Vi träffar psykologen och författaren David Edfelt och pratar om hjärnan i förskolan.
Vad behöver vi som jobbar i förskolan känna till om hjärnan och hur ska vi använda det i vår praktik? Vi inser ansvaret och vikten av vårt uppdrag och tar med oss enkelheten och möjligheten av att tänka, arbeta systematiskt och anpassa vårt förhållningssätt för att göra det så bra som möjligt för barnen.

2018-09-09
Länk till avsnitt

41. Undervisningsmiljöer

Vi har träffat Ann S Pihlgren fil dr, lärarutbildare, skolutvecklare mm. Hon är också författare och har bland annat skrivit boken "Undervisning i förskolan- att skapa lärande undervisningsmiljöer. Vi lyssnar när hon berättar om vilka miljöer vi skapar och funderar kring hur vi kan förhålla oss och tänka för att göra undervisningen till en del av allt vi gör.

2018-08-19
Länk till avsnitt

40. Sommarkrönika 2018 - avslut, förändring och återhämtning

Vi pratar i terminens sista avsnitt om avslut, förändring och återhämtning. Vi ser att vårens röda tråd är organisation och hur vi skapar våra egna förutsättningar. Vi pratar om att sätta punkt, få nya infallsvinklar och byta perspektiv. Vi diskuterar även vikten av återhämtning, att släppa tankar på jobbet och samla ny kraft.

2018-07-01
Länk till avsnitt

39. Arbetsmiljö och förutsättningar

Vad behöver vi för att vara en frisk yrkeskår och för att vända den negativa trenden i förskolan? Vi har träffat Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand som berättar vad Lärarförbundet står för och hur de arbetar för bättre förutsättningar.

2018-06-10
Länk till avsnitt

38. Introduktion

Vi har träffat förskollärare Eva-Lotta Ekberg och pratat om introduktion i förskolan. Hur introducerar vi nya barn och familjer i våra verksamheter? Vad säger styrdokumenten? Hur ska vi tänka kring anknytning? Och hur blir introduktionen en bra grund för goda relationer?

2018-05-20
Länk till avsnitt

37. Integritet i förskolan

Vi har träffat Elaine Eksvärd, initiativtagare till "Tre ska bli noll" och "Förskolebrevet" för att prata om vad det egentligen är vi skall jobba med i förskolan när det gäller barns integritet. Vi pratar om förhållningssätt, att bryta mönster och om att våga se.

2018-04-29
Länk till avsnitt

36. Att tänka rätt

Vi har träffat Åsa Nilsonne som är psykiater och psykoterapeut och hon hjälper oss med hur vi ska tänka. Hur påverkar våra tankar oss och hur kan vi förändra vårt sätt att tänka? Hur förändrar vi våra förutsättningar och hur kan vi uppleva vardagen på ett annat sätt? Hur kan vi räcka till för oss själva och andra?

2018-04-08
Länk till avsnitt

35. Feedback och motivation

Vi har träffat Alva Appelgren doktor i kognitiv neurovetenskap och pratat om hur vi kan öka motivationen med rätt feedback. Vad behöver jag? Vad behöver min omgivning? Hur kan vi tillsammans skapa förutsättningar för oss själva och barnen?

2018-03-18
Länk till avsnitt

34. Leken

Vi träffar Margareta Öhman och pratar om leken. Vad är lek? Kan alla barn leka? Hur ska vi som vuxna tänka och förhålla oss till leken? Är alla lekar okej? Hur kopplar vi leken till vårt uppdrag?

 

2018-02-25
Länk till avsnitt

33. Organisation

Vi har träffat Vesna Birkedahl, personalvetaren och mamman som fick nog och startade sin egen förskola. Hur kan vi skapa en organisation som blir det verktyg, den grund som vi vill ha? Hur får vi modet och förändra? Hur skapar vi glädje, trygghet och tillit till vår organisation?

2018-02-04
Länk till avsnitt

32. Systematiskt kvalitetsarbete

Vad är egentligen systematiskt kvalitetsarbete och varför behöver vi hålla på med det? Vi träffar förskollärarna Linda Larsson och Ellinor Bengtsson från Nyköpings kommun som berättar om sitt SKA-arbete. Hur skapar vi en röd tråd i vårt arbete? Hur får vi delarna att hänga samman? Och hur svårt behöver det egentligen vara?

2018-01-14
Länk till avsnitt

31. Undervisningskrönika - vårt uppdrag

Vi sammanfattar året som gått, vad vi lärt oss och hur det speglar sig i vårt dagliga arbete. Vi pratar om vikten av att sätta saker i ett sammanhang, göra dem till sina egna och förstå vad vi håller på med. 

2017-12-17
Länk till avsnitt

30. Medkänslans pedagogik, SETTsyd del2

Vi är kvar i Malmö och har träffat Maria-Pia Gottberg som utvecklat Friendy, ett konkret verktyg för att arbeta med känslor, empati och impulskontroll. Vi pratar om hur vi i förskolan kan arbeta med känslor. Hur visar vi våra egna känslor och hur kan vi hjälpa barnen att sätta ord på sina?

2017-12-03
Länk till avsnitt

29. Mindset, SETTsyd del 1

Från myllret på SETTsyd! Vi träffar Stina Söderqvist som är doktor i neurovetenskap och forskar om hjärnans utveckling och lärande. Vi pratar om mindset, hur vårt tankesätt påverkar vårt lärande och hur vi som vuxna kan ta hjälp av aktuell hjärnforskning göra skillnad för barnens lärande och utveckling. 

2017-11-12
Länk till avsnitt

28. Att leda och utveckla arbetet i förskolan

Vi har träffat Katinka Leo, utvecklingsledare i Vaxholms kommun för att prata om vårt uppdrag kring att leda och utveckla. Vi pratar om mod, ansvar och vikten av detaljer.

2017-10-29
Länk till avsnitt

27. Digitalitet i förskolan

Vi träffar Erika Kyrk Seger och pratar om digitalitet i förskolan. Vad är digitalitet i förskolan? Hur sätter vi barnen i fokus? Vad behöver vi vuxna kunna? Hur blir det en naturlig del i vår verksamhet?

2017-10-08
Länk till avsnitt

26. Växelverkan- att leda och följa

Martina Lundström introducerar oss för begreppet växelverkan. Ett sätt att bedriva undervisning i förskolan. Att leda och att följa. Hur syns läroplanen i våra miljöer? Hur blir barnen delaktiga på riktigt? Hur synliggör vi det i vår dokumentation? Hur fyller vi våra begrepp med gemensamt innehåll?

2017-09-24
Länk till avsnitt

25. Självkänsla

Vi träffar beteendevetaren, författaren, bloggaren och självkänsla-experten Petra Krantz Lindgren och pratar om självkänsla. Hur kan vi i förskolan stärka barns självkänsla? Hur jobbar vi med relationer och hur kan vi göra så alla har en plats i förskolan?

2017-09-10
Länk till avsnitt

24. Skolverket: Revidering av förskolans läroplan.

Förskolans läroplan skall revideras. Vi har träffat Magdalena Karlsson, undervisningsråd på Skolverket som arbetar med denna revidering. Lyssna på vad som skall förtydligas, av vem och hur detta skall göras.

2017-08-27
Länk till avsnitt

23. Ingrid Pramling Samuelsson

Vi fortsätter diskutera undervisnings-begreppet, denna gång med senior profession Ingrid Pramling Samuelsson från Göteborgs Universitet. Vi kommer in på olika perspektiv, förskollärarens roll, relationer, likvärdighet och vikten av förskolan.

2017-08-13
Länk till avsnitt

22. Sommarkrönika 2017- utvärdering, avslut, nystart

Vi pratar om hur och varför vi utvärderar. Om ansvar och om förutsättningar. Om semester och att komma tillbaka till hösten.

2017-07-09
Länk till avsnitt

21. Utbildningsminister Gustav Fridolin

Vi fortsätter vår serie om undervisningsbegreppet. Denna gång har vi varit på utbildningsdepartimentet och träffat utbildningsminister Gustav Fridolin. Han lyfter förskolan som världens bästa, vi pratar om likvärdighet, kvalité och hur vi rustar barnen för framtiden.

2017-06-25
Länk till avsnitt

20. Skolinspektionen: generaldirektör Helén Ängmo

Det första avsnittet i vår serie om undervisning i förskolan är här! Vi träffar skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo och pratar om undervisning utifrån rapporten som visade att vi behöver arbeta mer för att förankra begreppet i förskolan. Vad menas med undervisning i förskolan? Är det så svårt som vi tror? Hur gör vi förskolan likvärdig för alla barn?

2017-06-11
Länk till avsnitt

19. Förskolans yngsta barn

Hur ger vi 1- och 2-åringarna den förskola de har rätt till? Vi har varit på Lärarfortbildnings konferens om "Förskolan yngsta barn" och träffat Lena Edlund som berättat om arbetet med de minsta. 

2017-05-28
Länk till avsnitt

18. Måltiden - mer än bara mat?

Hur gör vi måltiderna i förskolan till mer än bara en rutinsituation? Vad låter vi maten ha för plats i vår verksamhet och hur skapar vi bra förutsättningar för barnen? Vi har träffat kocken Sandra på Tallgårdens förskola som berättar om deras arbete från närande till lärande måltider.

2017-05-07
Länk till avsnitt

17. Vikten av förskola

Vi pratar om vikten av förskola med Lotta Forsberg, områdeschef för förskolan i Västra Göteborg. Vad gör vi? Varför är förskolan viktig? Vad är kvalité?

2017-04-16
Länk till avsnitt

16. Vi är varandras arbetsmiljö

Vi träffar Annelie Andreasson som driver företaget Wizard at Work. Vi pratar om att arbeta tillsammans, vikten av feedback och hur man tillsammans skapar en bra arbetsmiljö. 

2017-03-26
Länk till avsnitt

15. Förskolan Trollet i Kalmar

Vi har besökt två av förskolorna i enheten Troller i Kalmar för att tillsammans med torgetpedagog Christina Nilsson titta på deras torg. Vi mötte många dedikerade pedagoger och imponerades av deras organisation, arbetsglädje och fantastiska verksamhet.

2017-03-05
Länk till avsnitt

14. Giftfri förskola

Vi träffar Natalja från Ekocentrum i Göteborg och hon berättar om hur man kan arbeta med giftfri förskola. 

2017-02-12
Länk till avsnitt

13. Problemskapande beteenden, SETT-syd del 3

Tredje och sista delen från SETT-syd i Malmö. Med oss på scen har vi fantastiska psykologen David Edfelt. Vi pratar om problemskapande beteenden och kopplar detta till Bo Hejlskov Elvéns tankar om ett lågaffektivt bemötande.  

2017-01-22
Länk till avsnitt

12. Årskrönika 2016

Vad har varit viktigt för förskolan under 2016?  Vi minns alla fantastiska saker som hände under det gångna året och ser fram emot 2017.

2016-12-28
Länk till avsnitt

11. Arbetsglädje, SETT-syd del 2

Vi är kvar på SETT-syd och pratar arbetsglädje med livscoachen Dennis Westerberg samt pratar om att sätta sig själv på spel efter att ha lyssnat på Erika Kyrk Seger.

2016-12-04
Länk till avsnitt

10. Innovation och hjärnforskning, SETT-syd del 1

På scenen i SETT-date pratar vi hjärnforskning med Ulrika Ahlqvist och vi pratar innovation och modernitet med initiativtagaren till SETT-mässorna, Fredrik Svensson. Vi har också lyssnat på föreläsningar med Pia Franzén och Linda Linder.

2016-11-15
Länk till avsnitt

9. Genus

Genus i förskolan, vad är det? Vi diskuterar begrepp och metoder tillsammans med Linda Jalakas, lärare för tidiga åldrar.

2016-10-23
Länk till avsnitt

8. Bokmässan 2016

Vi pratar om perspektiv och yttrandefrihet. Hör spännande röster från Bokmässan i Göteborg.

2016-09-27
Länk till avsnitt

7. Livslångt lärande

Vi pratar om grunden till det livslånga lärandet med Ina Furtenbach-Linden, områdeschef för förskolan i Västra Göteborg. Vi hör hennes inspirerande tankar om varför förskolan är viktig.

2016-09-11
Länk till avsnitt

6. Bemötande

Vi diskuterar bemötande tillsammans med vår gäst Linda Sinclair som är förskolechef. 

2016-08-22
Länk till avsnitt

5. Vetenskaplig grund

Tillsammans med vår gäst, Erika Kyrk Seger försöker vi reda i begreppet vetenskaplig grund. Vad betyder det för oss i förskolan?

2016-07-03
Länk till avsnitt

4. Demokrati i förskolan

Vi träffar Martina Lundström och pratar om demokrati i förskolan utifrån hennes blogginlägg "Uppfostrare eller demokratiarbetare"

2016-06-12
Länk till avsnitt

3. Våra 10 bästa

[]
2016-05-22
Länk till avsnitt
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.