Sveriges 100 mest populära podcasts

Podkasterzy

Podkasterzy

podkasting w praktyce

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

podkasterzy.pl/layouts/cs/

Avsnitt

Marek Jankowski o autopromocji

Mi?dzynarodowy Dzie? Podkastów za nami ? ale zgodnie z obietnic?, ca?o?? by?a nagrywana i cz??? nagra? zostanie upubliczniona. Dzi?, w czternastym odcinku Podkasterów ? Marek Jankowski. Marek zadaje ogromnie wa?ne pytanie ? dlaczego polscy podkasterzy si? tak s?abo promuj?. To chyba jedno z najwa?niejszych pyta? polskiego podkastingu. Ci z Was, którzy maj? blogi czy zdobyli [?]

The post Marek Jankowski o autopromocji first appeared on podkasterzy.
2018-11-08
Länk till avsnitt

Podkasterzy.pl znów nadaje

Na trzynasty odcinek Podkasterów troch? trzeba by?o poczeka?, co wi??e si? ze zmian? formu?y audycji, ale na pewno warto. Dzi? krótko ? o zmianie w formule, o kursie dla nowych podkasterów i o nadchodz?cym Mi?dzynarodowym Dniu Podkastów. W skrócie: Zmiana formu?y ? przez ostatnie miesi?ce i tak bardziej pomaga?em podkasterom ni? o podkastingu opowiada?em. Wi?c [?]

The post Podkasterzy.pl znów nadaje first appeared on podkasterzy.
2018-09-05
Länk till avsnitt

Polcaster i Alex Inc – zapowiedzi

Polcaster to najwi?ksza cykliczna impreza po?wi?cona podkastingowi. Raz do roku spotykamy si? w Warszawie by si? czego? od siebie nauczy?, wymieni? plotkami, i pozna? osobi?cie ? a nie tylko przez internet. Tegoroczny Polcaster odb?dzie si? 14 kwietnia (Uwaga, to jest zmiana w stosunku do wcze?niejszej zaopwiedzi!) ? i warto ?ledzi? przygotowania do tego wydarzenia. No [?]

The post Polcaster i Alex Inc ? zapowiedzi first appeared on podkasterzy.
2018-02-01
Länk till avsnitt

Tomasz Jele?ski o do?wiadczeniu reportera

Tegoroczny Mi?dzynarodowy Dzie? Podkastów za nami, przed Tob? ostatnia cz??? d?wi?kowego podsumowania spotkania. Tym razem Tomasz Jele?ski z Programu III Polskiego Radia o tym, jak nagrywa, co nagrywa, i z czym je si? ?ycie reportera radiowego. Opowie?? fascynuj?ca ? Kaja wielokrotnie gromi?a mnie wzrokiem kiedy podczas MDK dawa?em Tomkowi rozpaczliwe znaki, ?e obieca?em go pilnowa?, [?]

The post Tomasz Jele?ski o do?wiadczeniu reportera first appeared on podkasterzy.
2018-01-22
Länk till avsnitt

Kaja o ?amaniu regu? w podkastingu

Tegoroczny Mi?dzynarodowy Dzie? Podkastów za nami, przed Tob? druga z trzech cz??ci d?wi?kowego podsumowania spotkania. Dzi? ? Kaja Mikoszewska z Nerdów Noc? o tym, jakie klasyczne regu?y ?amie pracuj?c nad swoim podkastem ? i dlaczego tak robi. Ca?o?? nagrana mikrofonem zastanym na miejscu ? co nie daje niestety najlepszego wyniku. Na szcz??cie g?os Kai wpad? [?]

The post Kaja o ?amaniu regu? w podkastingu first appeared on podkasterzy.
2017-12-04
Länk till avsnitt

Nerdzi w Kulturze o nadawaniu na ?ywo

Tegoroczny Mi?dzynarodowy Dzie? Podkastów za nami, pora na jego krótkie podsumowanie. W ?wiecie wirtualnym ka?dy dzia?a? na w?asn? r?k?, w ?wiecie realnym spotkali?my si? w warszawskim lokalu Disco:VR. Rewelacyjna miejscówka dla wszystkich geeków, serdecznie dzi?kuj? za go?cin? i polecam mi?o?nikom VR oraz (jak ni?ej podpisany) flipperów i starych automatów do gier. Podczas warszawskiej imprezy spotkali?my [?]

The post Nerdzi w Kulturze o nadawaniu na ?ywo first appeared on podkasterzy.
2017-11-27
Länk till avsnitt

Uczmy si? od najlepszych!

Przed Tob? ósmy odcinek Podkasterów. A w nim: pi?? lekcji, które mo?emy wzi?? u radiowców odpowied? na pytanie ? dlaczego (i jak) powinni?my si? profesjonalizowa? ? to dla tych, którzy nie ?ledzili Polcastera o nowo?ciach z Apple Dla niecierpliwych, prezentacja o profesjonalizowaniu si? jest dost?pna w sieci, a je?li wolisz wideo od audio, to mamy [?]

The post Uczmy si? od najlepszych! first appeared on podkasterzy.
2017-06-28
Länk till avsnitt

Sk?d bra? muzyk??

Przed Tob? siódmy odcinek Podkasterów ? audycji dla twórców podkastów. A w nim: informacja o przygotowywanym webinarium ? czyli wideoprezentacji pod tytu?em ?5 kroków do w?asnego podkastu? podsumowanie nowo?ci w ?wiecie podkastowym i temat numeru ? czy wolno nam u?y? dowolnej piosenki w tle naszej audycji Poni?ej znajdziesz baz? dobrych ?róde? d?wi?ków ? je?li masz [?]

The post Sk?d bra? muzyk?? first appeared on podkasterzy.
2017-04-25
Länk till avsnitt

Jak wybra? mikrofon?

Dzi? odcinek poradnikowy ? czyli bez zewn?trznego go?cia ? w którym opowiadam o ciekawostkach ze ?wiata podkastingu, a potem przechodz? do pyta? zadanych przez Was w ostatnich tygodniach. G?ównym tematem jest wybór mikrofonu. Nie liczcie, ?e powiem: kupcie taki a taki model. To tak nie dzia?a ? ?one size fits all? nie sprawdza si? w [?]

The post Jak wybra? mikrofon? first appeared on podkasterzy.
2017-03-01
Länk till avsnitt

Uchem radiowca: Tomasz Jele?ski

Czy odkurzacz mo?e jecha? z pr?dko?ci? 287 kilometrów na godzin?? Czego u?ywa? w Czarnobylu? Czy magnetofon jest przydatny w czasie bijatyki? Oraz dlaczego warto mie? dwa mikrofony, po co i?? do opery i jak nagra? wiatr. Dzi? moim rozmówc? jest Tomek Jele?ski, od ponad dwóch dekad pracuj?cy w Programie III Polskiego Radia. Materia?y Tomka mo?na [?]

The post Uchem radiowca: Tomasz Jele?ski first appeared on podkasterzy.
2017-02-06
Länk till avsnitt

Problemy z iTunes i czas zdobywania s?uchaczy

Dzi? odcinek bez zewn?trznych go?ci, w którym opowiadam: jak rozwi?za? problem z obci?tym opisem podkastu, czy do podkastingu potrzebny jest Macbook, czego u?ywam do sprawdzania plików RSS, oraz ? niezamierzenie ? ?e podczas nagrywania warto sprawdzi?, czy mikrofon jest w??czony. a tak?e ? mimo, ?e nie mam tym razem go?cia, któremu mog? zada? to pytanie [?]

The post Problemy z iTunes i czas zdobywania s?uchaczy first appeared on podkasterzy.
2016-12-08
Länk till avsnitt

Podkasting w biznesie?

Czy podkasting mo?e pomóc w biznesie? A mo?e ma szans? wykreowa? twój biznes i przyci?gn?? Ci klientów? Jak to wygl?da w przypadku niewielkich, niekorporacyjnych projektów? No i jak to robi w praktyce? To najcz?stsze pytania, które dostaj?, gdy opowiadam czym jest podkasting. Postanowi?em zasypa? nimi autork? podkastu Po Nitce Ariadny, która opowiedzia?a mi o swoim [?]

The post Podkasting w biznesie? first appeared on podkasterzy.
2016-11-25
Länk till avsnitt

Jak opublikowa? podkast?

W drugim odcinku Podkasterów szukam odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób opublikowa? podkast. Znajdziesz w nim informacje: co to jest RSS? jak doda? podkast do iTunes? czy da si? wgra? mp3 do iTunes? Dla kogo LibSyn i Soundcloud, a dla kogo w?asny serwer? Jaki ma by? rozmiar ok?adki podkastu? Odcinek zosta? zainspirowany pytaniem Kuby, który [?]

The post Jak opublikowa? podkast? first appeared on podkasterzy.
2016-11-10
Länk till avsnitt

Zaczynamy!

Pierwszy odcinek Podkasterów. W nim: czym s? podkasty, kto je tworzy i o czym mog? by?, czy kto? ich s?ucha? A tak?e rozmowa z Kaj? Mikoszewsk? (Nerdy Noc?) o tym, dlaczego zaj??a si? podkastingiem, jak si? przygotowuje do wywiadów oraz czy trzeba koniecznie mie? g??boki, radiowy g?os. W kolejnych odcinkach: o sprz?cie, oprogramowaniu i poszukiwaniu [?]

The post Zaczynamy! first appeared on podkasterzy.
2016-10-26
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.