Bra podcast

Sveriges 100 mest populära podcasts

Nextconomy by Danske Bank Sweden

Nextconomy by Danske Bank Sweden

Danske Bank är en stor nordisk bank med starka lokala rötter och med verksamhet i 16 länder över hela världen. Vi är en modern bank för människor och företag och vi har djup ekonomisk kompetens och ledande, innovativa lösningar. I dag servar vi privatkunder, företag och institutionella organisationer. Utöver traditionella banktjänster erbjuder vi också försäkring och pension, bolånekredit, förmögenhetsförvaltning, fastighetsfinansiering och leasingtjänster.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

nextconomy.se

Avsnitt

Inflation 2021

Inflation 2021 by Danske Bank Sverige
2021-02-18
Länk till avsnitt

A random walk med Alexander Gustafsson

I veckans avsnitt gästar Alexander Gustafsson, Investeringscoach på Nordnet. Vi pratar om boken A random walk down wall street av Burton Malkiel. Är det möjligt att slå index? Är risk samma sak som volatilitet? Det är två frågor som vi diskuterar. I boken går Malkiel även igenom historiska bubblor på börsen. Förväntningarna på framtida avkastning ökar när börsen går upp kraftigt, men det gäller att inte ryckas med och överge sin långsiktiga strategi. Det har historien visat. Gång på gång. Har du frågor eller förslag på ämnen du vill höra mer om, hör gärna av dig via formuläret: https://wm.danskebank.se/w/show_events.q?p_nId=131&p_vEvent=EVENT00007004
2021-02-18
Länk till avsnitt

Räntefonder med hög risk ? så funkar det

Nollräntan väntas bestå under åratal framöver och det gör att vanliga räntefonder ger en låg förväntad avkastning. Genom att investera i räntefonder med högre risk är det möjligt att höja den förväntade avkastningen ? men det gäller att ha koll på kreditrisk, likviditetsrisk och ränterisk. I dagens avsnitt går Maria och Ludvig igenom hur det fungerar och vilka räntefonder som är intressanta just nu. Veckans studie handlar om det ökade intresset för tematiska ETF:er som exempelvis fokuserar på teknik eller grön energi. Det har lett till ökade möjligheter att investera i en mängd specifika teman, men det är inte nödvändigtvis bra för avkastningen. Har du frågor eller förslag på ämnen du vill höra mer om, hör gärna av dig via formuläret: https://wm.danskebank.se/w/show_events.q?p_nId=131&p_vEvent=EVENT00007004
2021-02-10
Länk till avsnitt

Så lyckas du på börsen på lång sikt

Börsuppgången har lockat många nya sparare, och det har varit förhållandevis lätt att få kapitalet att växa mycket på kort tid. Att lyckas på lång sikt är dock något helt annat! I veckans poddavsnitt svarar Maria och Ludvig på lyssnarfrågor. Är ISK alltid bästa valet för sparande? ISK eller kapitalförsäkring till barn, och hur ser man till att barnen får lika mycket pengar var den dag de fyller 18? Om börsen steg förra året när det var lågkonjunktur, så borde den väl stiga ännu mer i år om coronaviruset försvinner. Eller? Utöver frågorna pratar vi om starten på rapportsäsongen i USA och flockbeteende på börsen. Har du frågor eller förslag på ämnen du vill höra mer om, hör gärna av dig via formuläret: https://wm.danskebank.se/w/show_events.q?p_nId=131&p_vEvent=EVENT00007004
2021-01-27
Länk till avsnitt

Börssnack med Jonas Olavi

I veckans poddavsnitt gästas vi av Jonas Olavi, allokeringschef och förvaltare på Alpcot. Vi pratar om utsikterna för 2021 och vilka långsiktiga förändringar coronaviruset bär med sig. Börsen har rusat sedan botten och värderingarna kan tyckas höga, men obligationer är faktiskt ännu dyrare. Det har förändrat förutsättningarna när man bygger en portfölj och antingen behöver man därför sänka förväntningarna på avkastningen, eller gå längre ut på riskskalan. Jonas berättar också hur stor del av sin egen portfölj han är villig att satsa på en aktie han tror starkt på, och vilka marknader han tycker är extra intressanta just nu. Har du frågor eller förslag på ämnen du vill höra mer om, hör gärna av dig via formuläret: https://wm.danskebank.se/w/show_events.q?p_nId=131&p_vEvent=EVENT00007004
2021-01-21
Länk till avsnitt

Höga värderingar vs realistiska förväntningar

Under 2020 tvärnitade världsekonomin, men efter ett rekordsnabbt ras rusade börsen vidare mot nya rekordnivåer. Tack vare effektiva vaccin mot coronaviruset väntas konjunkturen växla upp under 2021, men vad innebär det för börsen? I årets första poddavsnitt pratar Maria och Ludvig om kursuppgångar, höga värderingar och att aktiemarknaden prisat in ett väldigt ljust scenario under året som kommer. Det är lätt att ifrågasätta sin egen strategi när ?alla? andra tjänar pengar, men realistiska förväntningar och god riskspridning är att föredra ? även i år. Har du frågor eller förslag på ämnen du vill höra mer om, hör gärna av dig via formuläret: https://wm.danskebank.se/w/show_events.q?p_nId=131&p_vEvent=EVENT00007004
2021-01-13
Länk till avsnitt

Sektorerna som kan bli vinnare 2021

2020 var året då digitaliseringen tog ett jättesprång och IT-bolagen utklassade det mesta på börsen. Veckans podd handlar om vilka sektorer som kan bli vinnare på börsen under nästa år. Maria och Ludvig pratar även om marknadstajming som har varit en het fråga under året, men som faktiskt inte har särskilt stor betydelse i längden. Två andra faktorer är både betydligt viktigare - och enklare att lyckas med. Har du frågor eller förslag på ämnen du vill höra mer om, hör gärna av dig via formuläret: https://wm.danskebank.se/w/show_events.q?p_nId=131&p_vEvent=EVENT00007004
2020-12-16
Länk till avsnitt

Vilka aktiemarknader har högst potential?

Veckans poddavsnitt handlar om Danske Bank House View, det vill säga vår syn på världens aktie- och obligationsmarknader under 2021. Trots coronakrisen har ett världsindex stigit med 10 procent i år tack vare en väldigt stark utveckling för IT-bolag och bolag med strukturell tillväxt. Maria och Ludvig pratar om utsikterna för en fortsatt återhämtning i ekonomin, betydelsen av ett vaccin och vad som skulle kunna kan sätta käppar i hjulen för börs och konjunktur den närmaste tiden. Vi går även igenom vår taktiska syn på olika aktieregioner, obligationer och krediter. Var finns högst potential de kommande tolv månaderna? Har du frågor eller förslag på ämnen du vill höra mer om, hör gärna av dig via formuläret: https://wm.danskebank.se/w/show_events.q?p_nId=131&p_vEvent=EVENT00007004
2020-12-02
Länk till avsnitt

En rapportsäsong färgad av coronakrisen

Veckans fullspäckade poddavsnitt handlar om hur rapporterna för tredje kvartalet har stått sig mot förväntningarna, och hur börsen reagerat på resultaten. Maria och Ludvig sammanfattar hur det sett ut för svenska, amerikanska och europeiska bolag under tredje kvartalet. Vi går även igenom hur Handelsbanken, Volvo och Hufvudstaden hanterat krisen, och vad som är viktigt att hålla koll på i rapporterna. Veckans aktuellt är nyheten om två effektiva coronavaccin ? men också vilka frågetecken som fortfarande behöver rätas ut. Slutligen veckans studie, om investerares förmåga att urholka sin egen avkastning. Har du frågor eller förslag på ämnen du vill höra mer om, hör gärna av dig via formuläret: https://wm.danskebank.se/w/show_events.q?p_nId=131&p_vEvent=EVENT00007004
2020-11-18
Länk till avsnitt

Hållbarhetspodden - Avsnitt 2 (I väntan på valresultatet i USA)

Hållbarhetspodden - Avsnitt 2 (I väntan på valresultatet i USA) by Danske Bank Sverige
2020-11-06
Länk till avsnitt

Underskatta inte valutaeffekten på sparandet

Valutarörelser är svåra att förutspå, men de får stora effekter på allt från ett bolags resultat, till hela länders ekonomi och inte minst ditt sparande. I veckans avsnitt pratar Maria och Ludvig om vad som driver valutakurser, och hur man ska se på konsekvenserna av valutarörelser i sin portfölj. Veckans fråga handlar om hur värde- och tillväxtaktier definieras. Slutligen pratar vi om månadssparande och vad den kraftfulla ränta-på-ränta-effekten betytt för Warren Buffets portfölj. Har du frågor eller förslag på ämnen du vill höra mer om, hör gärna av dig via formuläret: https://wm.danskebank.se/w/show_events.q?p_nId=131&p_vEvent=EVENT00007004
2020-11-04
Länk till avsnitt

Hållbarhetspodden - Avsnitt 1 (Varför är hållbarhet viktigt för banker?)

Roger Josefsson, Hållbarhetschef på Danske Bank svarar på frågan varför banker är så intresserade av hållbarhet.
2020-11-03
Länk till avsnitt

Vart tog inflationen vägen?

I veckans poddavsnitt pratar Maria och Ludvig om centralbanker och inflationsmål. Hur har ekonomisk politik utvecklats över tid och vad är centralbankernas roll idag? Vi pratar om den expansiva penningpolitiken från världens centralbanker och hur den påverkar olika tillgångsslag i portföljen. De stora stimulanserna till trots har vi inte fått upp inflationen mätt som KPI, men däremot har vi fått se en tillgångsinflation i många år. Vad får det för effekter i ekonomin och är KPI det mest rättvisande inflationsmåttet? Veckans aktuellt är rapportsäsongen och veckans tankefel är survivorship bias. Har du frågor eller förslag på ämnen du vill höra mer om, hör gärna av dig via formuläret: https://wm.danskebank.se/w/show_events.q?p_nId=131&p_vEvent=EVENT00007004
2020-10-21
Länk till avsnitt

Inflationstakten i september betydligt lägre än väntat

Färsk statistik från SCB visar att inflationstakten i september sjönk betydligt mer än vad marknaden förväntat sig. Enligt måttet KPIF landade inflationstakten på 0,3 procent vilket kan jämföras med takten i augusti som var 0,7 procent. Prisfall på charterflyg och samt på livsmedel och alkoholfriadrycker är den främsta orsaken till att inflationen sjönk. Vad betyder det här för svensk ekonomi och behöver Riksbanken tänka om och revidera sin prognos? Det är några av de frågor som vi ställer till Danske Banks chefekonom Michael Grahn i ett nytt avsnitt av bankens podcast, Nextconomy.
2020-10-13
Länk till avsnitt

Hur länge kan tillväxtbolag utklassa värdebolag på börsen?

Tillväxtbolag har under mer än ett decennium utklassat värdebolag på börsen, och coronakrisen har förstärkt trenden ytterligare. I veckans poddavsnitt pratar Maria och Ludvig om värderingsgapet mellan värde- och tillväxtbolag, som inte varit så stort sedan IT-haussen kring millenniumskiftet. Historiskt har lågt värderade bolag över tid gått bättre än högt värderade bolag, men så har det inte sett ut under de senaste tio åren då den ökade digitaliseringen har gjort att stora teknikbolag blivit alltmer dominerande på börsen. Veckans fråga handlar om vad som är viktigt att ha koll på under rapportsäsongen, och veckans tankefel är bekräftelsebias. Har du frågor eller förslag på ämnen du vill höra mer om, hör gärna av dig via formuläret: https://wm.danskebank.se/w/show_events.q?p_nId=131&p_vEvent=EVENT00007004
2020-10-07
Länk till avsnitt

Så kan presidentvalet i USA påverka börsen

Vilken betydelse har presidentvalet i USA för börsen, och vilken kandidat har störst chans att vinna? Det pratar Maria och Ludvig om i veckans avsnitt. Trump och Biden har olika politiska idéer och agendor, och det kan få betydelse för enskilda sektorer under de kommande fyra åren. Veckans fråga handlar om valutaeffekter vid köp av amerikanska aktier. Vi pratar även om en studie som har undersökt varför börsen historiskt har gått betydligt bättre under demokrater än republikaner. Har du frågor eller förslag på ämnen du vill höra mer om, hör gärna av dig via formuläret: https://wm.danskebank.se/w/show_events.q?p_nId=131&p_vEvent=EVENT00007004
2020-09-23
Länk till avsnitt

Teknikfrossa ? men börsen har mer att ge

I veckans avsnitt pratar Maria och Ludvig om House view, det vill säga Danske Banks marknadssyn inför det fjärde kvartalet. På bara sex månader hämtade börsen in hela vårens brutala börsras, och frågan är om det fortfarande finns mer potential i aktier. Vi pratar om återhämtningen i ekonomin och vilka faktorer som kan sätta stopp för den. Dessutom om bolagsvinster, höga värderingar och aktiemarknaderna med högst potential. Har du frågor eller förslag på ämnen du vill höra mer om, hör gärna av dig via formuläret: https://wm.danskebank.se/w/show_events.q?p_nId=131&p_vEvent=EVENT00007004
2020-09-09
Länk till avsnitt

Risker och möjligheter med räntefonder

I flera decennier har räntorna sjunkit vilket gjort att både aktier och obligationer gett en god avkastning. Idag är räntorna historiskt låga och avkastningen på räntesparande begränsad. I veckans avsnitt pratar Maria och Ludvig om varför räntefonder ändå har en viktig roll i portföljen, och hur man bygger ett välbalanserat räntesparande som består både av trygga statsobligationer och räntepapper med högre risk. Vi pratar också om varför den starka börsen inte nödvändigtvis betyder att marknaden tror på en snabb konjunkturåterhämtning, om chanserna att Riksbanken åter inför minusränta och slutligen veckans tankefel; mentala ankare. Har du frågor eller förslag på ämnen du vill höra mer om, hör gärna av dig via formuläret: https://wm.danskebank.se/w/show_events.q?p_nId=131&p_vEvent=EVENT00007004
2020-08-26
Länk till avsnitt

Nextconomy: Stabil bostadsmarknad, men hur blir det i höst?

Danske Banks chefekonom Michael Grahn pratar om hur bostadsmarknaden sett ut under sommaren och vad vi har att vänta oss i höst. Trots att coronapandemin har skapat en ansträngd ekonomi i Sverige verkar bostadsmarknaden nästintill oberörd, hur kan det komma sig? Och hur kommer Riksbanken göra med reporäntan?
2020-08-20
Länk till avsnitt

Kronrally, konjunktur och kvartalsrapporter

I höstens första poddavsnitt går Maria och Ludvig igenom vad som hänt under sommaren, och summerar börsläget inför hösten. Veckans fråga handlar om kronrallyt, och vilka effekter en starkare krona får på sparande och investeringar. Vi pratar förstås också om coronaläget, den överraskande starka återhämtningen i ekonomin och vad kvartalsrapporterna säger om framtiden. Slutligen visar veckans studie att ett litet antal bolag står för majoriteten av den avkastning börsen gett över tid. Ännu en anledning till att ha en väldiversifierad portfölj.
2020-08-12
Länk till avsnitt

Börskoll i hängmattan

Börskoll i hängmattan by Danske Bank Sverige
2020-06-24
Länk till avsnitt

Marknadssyn och investeringsstrategi inför Q3

Börsen har hämtat in stora delar av raset i mars, men vad är rimligt att vänta sig framöver? Veckans podd är en fördjupning där Maria och Ludvig går igenom Danske Banks House View, det vill säga bankens marknadssyn och investeringsstrategi på 3-12 månaders sikt. Hur snabb blir återhämtningen efter coronakrisen? Vilka risker finns? Och vilka aktiemarknader och obligationer är värda att satsa lite extra på? Har du frågor eller förslag på ämnen du vill höra mer om, hör gärna av dig via formuläret: https://wm.danskebank.se/w/show_events.q?p_nId=131&p_vEvent=EVENT00007004
2020-06-10
Länk till avsnitt

En portfölj som klarar kriser och börsras

Hur bygger du en portfölj som klarar kriser och börsras? Det pratar Maria och Ludvig om i veckans avsnitt. 2020 har varit ett turbulent år där portföljen verkligen har satts på prov. Om du blev stressad och agerade när börsen rasade har du antagligen tagit för hög risk. Passa på att se över din strategi och risknivå när det är lugnt på marknaden och du kan tänka rationellt. Vi går igenom tre faktorer du bör tänka igenom för att bygga en portfölj som tillåter att du sover gott om natten även om Trump twittrar och börsen rasar.
2020-05-27
Länk till avsnitt

Sektorerna som klarar coronakrisen bäst

Börsen består av ett antal olika sektorer med helt olika egenskaper. Vissa klarar sig bra under en lågkonjunktur, andra gynnas när tillväxten tar fart. I veckans avsnitt går Maria och Ludvig igenom olika sektorer och när de tenderar att gå bra och dåligt. Sektordiversifiering i portföljen är viktigt. När en sektor får för hög vikt ökar risken att drabbas hårt vid en börsnedgång ? eller att inte hänga med när det vänder upp. Vi besvarar även veckans fråga och pratar om förlustaversion och vår tendens att hellre behålla förlustaktier än vinnaraktier i portföljen. Har du frågor eller förslag på ämnen du vill höra mer om, hör gärna av dig via formuläret: https://wm.danskebank.se/w/show_events.q?p_nId=131&p_vEvent=EVENT00007004
2020-05-13
Länk till avsnitt

Kan enkla investeringsregler ge högre avkastning?

I veckans avsnitt pratar Maria och Ludvig om vilka faktorer som kan bidra till en överavkastning på aktiemarknaden. Vi går igenom värde, kvalité, låg volatilitet, storlek och momentum. Hur fungerar de olika faktorerna, och varför kan de ge en högre avkastning än börsen? Hur står de sig i olika marknadsklimat, och vilka faktorer står emot en börsnedgång bäst? Vi besvarar även veckans fråga, hur kan oljepriset bli negativt? Har du frågor eller förslag på ämnen du vill höra mer om, hör gärna av dig via formuläret: https://wm.danskebank.se/w/show_events.q?p_nId=131&p_vEvent=EVENT00007004
2020-04-29
Länk till avsnitt

Vad kan vi lära av historiska börskriser?

I veckans avsnitt fokuserar vi på de tre senaste stora börskriserna. Maria och Ludvig pratar om den svenska fastighetskrisen i början av 90-talet, It-bubblan och Finanskrisen. Vad var bakgrunden till kriserna och hur påverkades börsen? Vi pratar om vilka tillgångsslag som brukar gå bra när osäkerheten är hög och börsen faller. Vilken typ av aktier och obligationer klarar sig bättre och sämre? Sist men inte minst handlar veckans studie om hur investerare agerade under finanskrisen. Har du frågor eller förslag på ämnen du vill höra mer om, hör gärna av dig via formuläret: https://wm.danskebank.se/w/show_events.q?p_nId=131&p_vEvent=EVENT00007004
2020-04-15
Länk till avsnitt

Vad drivs börsen av på kort och lång sikt?

Vilka olika faktorer skapar avkastning på aktiemarknaden på kort och lång sikt? Är potentialen högre om börsen är lågt värderad? I veckans avsnitt pratar Maria och Ludvig om vad som driver aktiemarknaden. I det korta perspektivet handlar det mycket om flöden, börspsykologi och sentiment. På längre sikt är vinster, utdelning och värdering viktigare för avkastningen. Vi går även igenom senaste nytt kring coronavirusets spridning och konstaterar att marknadstajming är lika svårt som vanligt. Investerare tenderar att göra de största misstagen vid de sämsta tillfällena. Vi besvarar dessutom veckans fråga: "Hur ska man gå in på börsen igen om man sålde före nedgången?" Har du frågor eller förslag på ämnen du vill höra mer om, hör gärna av dig via formuläret: https://wm.danskebank.se/w/show_events.q?p_nId=131&p_vEvent=EVENT00007004
2020-04-01
Länk till avsnitt

När vänder börsen upp igen?

Vad kan få börsen att sluta falla? Ska jag ha is i magen eller borde jag sälja av mina fonder? Ska jag pausa mitt månadssparande tills börsoron lugnar sig? Kommer bostadspriserna gå ner också? I det här avsnittet besvarar Maria och Ludvig några av de vanligaste frågorna till följd av den senaste tidens börsras. De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset blir stora, men det sätts också in massiva stimulanser för att stötta företagen och ekonomin. Hur påverkar det utsikterna för aktie- och räntemarknaden? Har du frågor eller förslag på ämnen du vill höra mer om, hör gärna av dig via formuläret: https://wm.danskebank.se/w/show_events.q?p_nId=131&p_vEvent=EVENT00007004
2020-03-18
Länk till avsnitt

Marknadsguiden med Jesper Petersen och Josephine Maxén

Efter ett par minst sagt turbulenta veckor på de globala finansmarknaderna så försöker Josephine Maxén (valutarådgivare) och Jesper Petersen (valutastrateg) räta ut vissa frågetecken. Vad är det egentligen som händer, och varför? Lyssna på vår marknadsuppdatering, så klarnar läget förhoppningsvis något. (not: spelades in 6 mars)
2020-03-09
Länk till avsnitt

Så ska du agera i en börsnedgång

Coronaviruset har fått världens börser att skaka den senaste tiden. I veckans avsnitt pratar Maria och Ludvig om vad man ska göra när börsen faller kraftigt, och kanske ännu viktigare, vad man INTE ska göra. Vi pratar också om vilka makroindikatorer som kan vara värda att hålla koll på och hur de påverkar dina investeringar. Sist men inte minst är det internationella kvinnodagen på söndag, och vi har svaret på varför kvinnor får bättre avkastning än män när de investerar på börsen.
2020-03-04
Länk till avsnitt

Vad driver avkastningen på olika aktiemarknader?

I det här avsnittet pratar Maria och Ludvig om hur olika aktiemarknader skiljer sig åt, och varför det är viktigt att ha en global aktieportfölj. Vad skiljer till exempel den europeiska marknaden från den amerikanska när det gäller branscher och drivkrafter för avkastning? Vad gör att en region utvecklas bättre än en annan under olika perioder, och varför är amerikanska aktier nästan alltid dyrare än andra? Vi pratar även om veckans tankefel, närtidsbias, som är vår tendens att fokusera på det som ligger nära i tiden. Risken är att vi blir för positiva på toppen och för negativa på botten, vilket gör att vi köper och säljer vid fel tidpunkter. Har du frågor eller förslag på ämnen du vill höra mer om, hör gärna av dig via formuläret: https://wm.danskebank.se/w/show_events.q?p_nId=131&p_vEvent=EVENT00007004
2020-02-19
Länk till avsnitt

Vad eldar på den fortsatt heta bostadsmarknaden?

Danske Banks chefekonom Michael Grahn ger oss sin syn på den glödande bostadsmarknaden. Priserna eldas på av det ihållande låga ränteläget men vad skulle kunna få utvecklingen att bromsa in? Och vad har vi att vänta oss av 2020 när det kommer till bostadsmarknaden?
2020-02-14
Länk till avsnitt

Open Banking - ett paradigmskifte

I takt med digitaliseringen har vi gått från traditionella banker med face-to-face möten till att vi genomför våra bankärenden online med hjälp av våra mobiler och datorer. Open Banking är nästa steg i den digitala utvecklingen där vi förväntar oss som kund att kunna koppla på en tredje part lösning.
2020-02-03
Länk till avsnitt

Så hanterar du osäkerhet på börsen

I detta avsnitt pratar Maria och Ludvig om diversifiering. Få har missat att aktiemarknaden är en osäker och svårförutsägbar plats. Coronavirus, handelskrig och rädsla för lågkonjunktur är bara några exempel på faktorer som kan få börsen att skaka. Det bästa sättet att möta osäkerheten är genom en bra riskspridning. Diversifiering handlar just om att sprida riskerna inom och mellan olika tillgångsslag. Fördelen med diversifiering är att det gör portföljen mer stabil över tid, och på så sätt minskar vår medfödda benägenhet att göra tankefel. Vi pratar om starka känslor och om vår tendens att följa flocken. Dessutom svarar vi på ?veckans fråga?. Har du frågor eller förslag på ämnen som du vill att vi tar upp framöver. Ställ dem gärna i frågeformuläret: https://wm.danskebank.se/w/show_events.q?p_nId=131&p_vEvent=EVENT00007004
2020-01-30
Länk till avsnitt

Hur väljer du aktier och fonder?

I det här avsnittet pratar Maria och Ludvig om investeringsprocesser. Hur fattas investeringsbeslut i en bank, och hur kan man göra som privatperson? Vi pratar både om bra urvalskriterier, och fallgropar att se upp för när man väljer aktier och fonder. Dessutom går vi igenom det förra decenniets fina utveckling för olika tillgångsslag ? och varför det kommande årtiondet inte kommer bli lika lysande. Dessutom om vår tendens att fokusera för mycket på utfallet av ett beslut. Har du frågor eller förslag på ämnen som du vill att vi tar upp framöver. Ställ dem gärna i frågeformuläret: https://wm.danskebank.se/w/show_events.q?p_nId=131&p_vEvent=EVENT00007004
2020-01-16
Länk till avsnitt

Bästa jultipset för din portfölj

Maria och Ludvig firar jul med att prata om de händelser som haft störst betydelse för börsen under året som gick. Efter uppgången på 30 procent kan det också vara bra att rebalansera inför 2020, det vill säga återställa fördelningen mellan aktier och räntor i portföljen. Det finns flera fördelar med rebalansering, inte minst att du behåller rätt risknivå i sparandet. Vi bjuder även på årets Trumputspel, årets boktips och årets citat. Har du frågor eller förslag på ämnen som du vill att vi tar upp framöver. Ställ dem gärna i frågeformuläret: https://wm.danskebank.se/w/show_events.q?p_nId=131&p_vEvent=EVENT00007004
2019-12-24
Länk till avsnitt

Intervju med årets bankprofil Maria Landeborn

Maria har blivit utsedd till årets bankprofil 2019 av Privata Affärer. I det här avsnittet får du höra om Marias professionella resa. Hur blev hon utsedd till talesperson första gången, och vad är det som gör att hon lyckats inom sitt område? Om intresset för aktier och sparande, och varför språk och kommunikation är en konstform som man både kan ha talang för, och träna sig till att behärska. Dessutom berättar hon om lärdomarna från It-bubblan och finanskrisen, och ger sitt bästa karriärtips. Ett fullspäckat avsnitt med Maria Landeborn, intervjuad av Ludvig Rosenstam Åhman.
2019-12-19
Länk till avsnitt

Riksbankens räntebesked: Att höja eller inte - det är frågan?

Den 19 december är det dags för Riksbanken att lämna årets sista räntebesked. Under hösten har de givit tydliga signaler på att de kommer höja reporäntan till nollstrecket. Samtidigt står det klart att svensk ekonomi mattats av och att inflationen inte kommer nå Riksbankens inflationsmål. I Danske Banks podd Nextconomy delar bankens chefekonom Michael Grahn med sig av sin syn.
2019-12-09
Länk till avsnitt

Ska börsen upp eller ner 2020?

I detta avsnitt pratar Maria och Ludvig om Danske Banks nya marknadsrapport, och förutsättningarna för börs och räntor de kommande 3-12 månaderna. Du får veta hur du ska agera inför 2020. Vilka aktieregioner ser intressanta ut och var kan du hitta avkastning i räntebenet? Vi tar även upp politiska risker, penningpolitik och fundamentala faktorer som påverkar marknaden framöver. Har du frågor eller förslag på ämnen som du vill att vi tar upp framöver. Ställ dem gärna i frågeformuläret: https://wm.danskebank.se/w/show_events.q?p_nId=131&p_vEvent=EVENT00007004
2019-12-06
Länk till avsnitt

Är du en av dem som har svårt att få ekonomin att gå ihop?

Tre av tio svenskar har svårt att få ekonomin att gå ihop och en fjärdedel oroar sig varje månad om pengarna skall räcka till. Lyssna på vår expert Mattias Jedhamre som berättar om hur du ska tänka kring din ekonomi.
2019-12-05
Länk till avsnitt

Är du en utdelningsinvesterare?

I veckans avsnitt pratar Maria och Ludvig om utdelningsbolag. Vi går bland annat igenom när man ska äga utdelningsbolag, utdelningars betydelse för avkastningen och några stabila utdelningshöjare. Vi tar även upp för- och nackdelar med utdelningsbolag som strategi. Slutligen har vi en diskussion om utdelningsinvestering som hjälpmedel på vägen mot FIRE. Har du frågor eller förslag på ämnen som du vill att vi tar upp framöver. Ställ dem gärna i frågeformuläret: https://wm.danskebank.se/w/show_events.q?p_nId=131&p_vEvent=EVENT00007004
2019-11-27
Länk till avsnitt

Därför har småbolag utklassat storbolag på börsen

I veckans avsnitt pratar Maria Landeborn och Ludvig Rosenstam Åhman om små bolag kontra stora bolag. Småbolagsförvaltaren Petter Löfqvist ger samtidigt sin syn på varför småbolag är en bra investering. Småbolag har visat sig ha en större potential över tid, men det finns såklart även fördelar med stora stabila bolag.   Vi pratar också om månadssparande. Genom att månadsspara är du med i både uppgångar och nedgångar och köper därmed till både höga och låga värderingar. Ett månadssparande kan ta bort det emotionella kring investeringarna och hjälpa dig att vara disciplinerad i nedgångar på börsen. Ett automatiskt månadssparande löper dessutom på tills du väljer att säga upp det. Vår tendens att undvika förändring gör därför att chansen är stor att du låter det löpa vidare. Har du frågor eller förslag på ämnen som du vill att vi tar upp framöver. Ställ dem gärna i frågeformuläret: https://wm.danskebank.se/w/show_events.q?p_nId=131&p_vEvent=EVENT00007004
2019-11-13
Länk till avsnitt

Borta bra men hemma bäst?

Borta bra men hemma bäst? by Danske Bank Sverige
2019-10-31
Länk till avsnitt

Marknadssyn och marknadstajming

Vi pratar om vår marknadssyn och hur den påverkas av olika händelser i omvärlden. Vad får handelskrig, penningpolitik och kvartalsrapporter för effekter? Vi pratar även om huruvida man ska försöka tajma marknaden eller sitta still i båten. Det har visat sig att man missar en stor del av avkastningen om man missar de bästa börsdagarna. I samband med marknadstajming tar vi upp tankefelet aktivitetsbias, vår tendens att vilja agera i situationer där vi egentligen borde göra så lite som möjligt. Har du frågor eller förslag på ämnen som du vill att vi tar upp framöver. Skriv gärna i frågeformuläret: https://wm.danskebank.se/w/show_events.q?p_nId=131&p_vEvent=EVENT00007004
2019-10-16
Länk till avsnitt

Bygg en portfölj som klarar svängningar på börsen

Bygg en portfölj som klarar svängningar på börsen by Danske Bank Sverige
2019-10-04
Länk till avsnitt

Djupdykning i Danske Banks marknadssyn - lägre tillväxt men ingen lågkonjunktur.

Djupdykning i Danske Banks marknadssyn - lägre tillväxt men ingen lågkonjunktur. by Danske Bank Sverige
2019-09-12
Länk till avsnitt

Danske Bank: Riksbanken behöver sänka reporäntan i februari

En upptrappad handelskonflikt mellan USA och Kina, en ökad sannolikhet för hård Brexit och en tysk ekonomi som går på knäna och som påverkar hela Europa gör att Danske Bank bedömer att Riksbanken kommer att dra ner sin internationella prognos den 5 september. Dessutom bedömer Danske Bank att Riksbanken kommer behöva sänka reporäntan tillbaka till -0.5 % i början av 2020. Lyssna på Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank som kommenterar bakgrunden till bankens nya bedömning.
2019-08-30
Länk till avsnitt

Lägre inflation i juni men över Riksbankens prognos

Nya inflationssiffror för juni visar att inflationstakten landade på 1,7 procent enligt måttet KPIF. Det var något lägre i jämförelse med i maj då inflationstakten var 2,1 procent. Utfallet för juni var i nivå med vad marknaden hade förväntat sig och strax över Riksbankens prognos. Lyssna på Danske Banks chefekonom Michael Grahn när han ger sin syn på utfallet, vilken påverkan kronans utveckling haft och varför han tror att Riksbanken kan komma att behöva skjuta på sin ränteprognos.
2019-07-11
Länk till avsnitt

Analys om Riksbankens besked om att lämna styrräntan oförändrad

Idag meddelande Riksbanken att man lämnar styrräntan oförändrad och bedömer som tidigare att nästa räntehöjning kommer först vid slutet av det här året eller i början av näst år. I ett nytt avsnitt av Danske Banks podd Curious Minds gör Jesper Petersen, valutastrateg, Stefan Mellin, valutastrateg och Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank Sverige en djupare analys av Riksbankens makroprognos.
2019-07-03
Länk till avsnitt

Köpa till sillen och sälja till kräftorna?

Köpa till sillen och sälja till kräftorna? by Danske Bank Sverige
2019-06-19
Länk till avsnitt
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.