Sveriges 100 mest populära podcasts

Samhällspassion

Samhällspassion

Samhället är i ständig rörelse. På ett ögonblick kan verkligheten komma ikapp, och passera, även de mest visionära. Samhällspassion är en podcast för oss som inspireras och vill vara en del av denna ständiga rörelse. Här kommer vi att diskutera samhällets svåraste utmaningar, och försöka bidra till handlingskraft i att lösa ut dem.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

samhallspassion.podbean.com

Avsnitt

Krister Björkegren ? Datadrivna regioner

I detta avsnitt av Samhällspassion samtalar Governos konsult Lovisa Ericsson med Krister Björkegren, Regiondirektör i Halland.

I avsnittet reder vi ut vad det egentligen innebär att vara en region i framkant när det gäller datadriven utveckling och betydelsen av ledarskap och samverkan för att skapa framdrift i arbetet.

2024-05-30
Länk till avsnitt

Datadriven vård - men hur?

I det här avsnittet av Samhällspassion fokuserar vi på datadriven vård. Med oss i studion är Daniel Forslund, utvecklingsansvarig för Vårdföretagarna, som ger oss sin vision av den smarta vården. Men hur tar vi steget mot bättre beslut, effektivare processer och inte minst medarbetare och patienten som medskapare? Vilka är de största utmaningarna ? och hur ska vården klara denna utveckling samtidigt medlen är begränsade och krav ställs på ökad beredskap?

2024-02-23
Länk till avsnitt

Innovation - Vad innebär det för offentlig sektor?

Innovation pekas ut som en nödvändighet för möta de utmaningar som offentlig sektor står inför. Men vad betyder egentligen innovation för den offentlig sektorn, och hur kan man arbeta med innovation?

     

 

 
2023-10-19
Länk till avsnitt

Chefer som tar ansvar - ett måste för att få fart på utvecklingen

I detta avsnitt möter vår VD Caroline Andersson internetgurun Patrik Fältström, Netnod. Ett intressant samtal om internet, tillgänglighet och varför det är viktigt att chefer tar sitt ansvar. 

2023-09-15
Länk till avsnitt

Jonna Hermansson ? Omställningen mot en god och nära vård i kommunerna

I detta avsnitt av Samhällspassion samtalar Governos konsulter Rebecka Strandberg och Lovisa Ericsson med Jonna Hermansson, biträdande avdelningschef på äldreförvaltningen i Stockholms stad.

I avsnittet reder vi ut vad god och nära vård egentligen är och vad omställningen innebär för kommunerna. Vi diskuterar bland annat hur man kan få till ett helhetsperspektiv i arbetet, de viktigaste utmaningarna och vilka faktorer som är centrala för det fortsatta arbetet.

2023-06-20
Länk till avsnitt

Anne-Marie Eklund Löwinder - Cybersäkerhet på riktigt

"Vi har varit väldigt fokuserade på förebyggande cybersäkerhetsåtgärder, att förhindra att någonting händer. Glöm det, det tåget har gått" - Ann-Marie Eklund-Löwinder om behovet av att flytta fokus i dagens it-säkerhetsarbete.

Så vilka krav ställer dagens cyberhot på svenska organisationer, och vad dessa göra för att bättre rusta sig för att möta hotbilden? I det här avsnittet av Samhällspassion pratar Governos Olof Junesjö och Jonas Asker med Ann-Marie Eklund-Löwinder, framstående it-säkerhetsexpert, tidigare informationssäkerhetschef på Internetstiftelsen, och idag egenföretagare.

Vi diskuterar bland annat hotbilder och brister i dagens it-säkerhetsbete, vad svenska organisationer och beslutsfattare kan göra för att stärka sina verksamheter och varför 80-talstekniken, motringning, kan bli populär igen.

2023-06-09
Länk till avsnitt

Marianne Rilde Björkman - Informationssäkerhet i en osäker tid

I detta avsnitt av Samhällspassion samtalar Governos konsulter Jonas Asker och Olof Junesjö med Marianne Rilde Björkman, informationssäkerhetsspecialist och tidigare medarbetare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I avsnittet gräver vi bland annat i hur man får snurr på informationssäkerhetsarbetet i en organisation, vilka nya hot och möjligheter artificiell intelligens kan innebära och vilken roll man har som ledare i arbetet.

2023-05-22
Länk till avsnitt

Jeanette Hedberg och Johanna Stålö ? Hur möter vi välfärdens kompetensutmaning?

I årets första avsnitt av Samhällspassion gästas vi av Jeanette Hedberg, förhandlingschef på SKR och Johanna Stålö, konsult på Governo, för att diskutera temat kompetensförsörjning.

Att hitta rätt kompetens är den största utmaningen kommuner och regioner står inför. Trenden är tydlig där antalet personer i behov av välvärdens tjänster ökar samtidigt som antalet personer i arbetsför ålder inte ökar i lika hög utsträckning. Färre personer ska tillhandahålla välfärd för fler helt enkelt.

I avsnittet diskuterar Jeanette och Johanna bakgrunden till de utmaningar som välfärden står inför idag och hur de ser på framtiden.

2023-02-20
Länk till avsnitt

SPECIALAVSNITT: Caroline Andersson - Ledarskap i en föränderlig tid

  I november 2021 blev Governos VD Caroline Andersson utsedd till årets VD i ka­te­go­rin små företag. I det här avsnittet djupdyker vi i det ledarskap som präglar Governo som bolag och - förstås - vilka frågor kring ledarskap som kommer vara viktiga för offentlig sektor framåt.
2022-06-20
Länk till avsnitt

Leif Denti och Karin Hovlin - Innovation och mod (fyra år senare)

Det är dags för ännu ett kärt återbesök i Samhällspassion! Leif Denti, forskare vid Göteborgs universitet, och Karin Hovlin, partner och konsult hos oss på Governo, är på plats i poddstudion och tillsammans djupdyker vi än en gång i ämnet innovation. Har Sverige tagit några viktiga kliv sen vi spelade in förra avsnittet på detta tema hösten 2017? Vad är det första steget som man behöver ta för att kunna jobba mer med innovation? Och vilka är Karins och Leifs viktigaste spaningar inför framtiden?

2021-10-26
Länk till avsnitt

Caroline Andersson - De viktigaste lärdomarna från pandemin

I Samhällspassion har vi de senaste fyra åren lyft några av samhällets svåraste utmaningar. Vi har pratat om vårdens kontinuitetsutmaningar, behovet av samverkan och potentialen i AI och digitalisering. Men lite visste vi om den enorma utmaning som slog till i första delen av 2020 och som i mångt och mycket kom att förändra hur vi ser på samhället, arbetslivet och kanske till och med oss själva. I det här avsnittet gästas vi av Governos grundare och VD Caroline Andersson. Vi pratar om krisens påverkan på samhället, offentlig sektors viktigaste lärdomar, konsultvardagen och arbetslivet framåt och - inte minst - hur långt vi kommit med Axel Oxenstierna 2.0

2021-07-01
Länk till avsnitt

Niklas Eklöf - Den stora omställningen till en god och nära vård

Är du nyfiken på nära vård och hur det går med den stora omställning som sker i regioner och kommuner? I det här avsnittet delar vår nya kollega Niklas Eklöf med sig av erfarenheterna och lärdomarna från sina år i utredningen om en god och nära vård. Vi benar ut begreppen och vad de innebär för den enskilda patienten, om det finns en särskild god och nära vård för barn och unga och vilka som är de viktigaste verktygen för att lyckas i omställningen.

2021-04-29
Länk till avsnitt

Gabriel Wikström - Från ord till handling i arbetet med Agenda 2030

I vårens andra avsnitt av Samhällspassion intervjuar vi Gabriel Wikström, Sveriges nationella samordnare för Agenda 2030. Samordnarens uppdrag är i stora drag att stötta de olika aktörernas arbete med Agenda 2030 genom att främja och stärka samverkan.

I avsnittet delar Gabriel med sig av sina tankar om vad som krävs för att gå från ord till handling i arbetet med Agenda 2030. Vi pratar bland annat om hur vi behöver tänka kring uppföljning av de globala målen ur ett helhetsperspektiv, vilka områden som Sverige behöver jobba mer med framöver och hur man egentligen får till den samverkan som är så viktigt i arbetet med Agenda 2030.

På grund av rådande omständigheter genomförs intervjun via telefon. Vi hoppas att ni kan ha överseende med hur ljudkvalitén påverkas av detta i avsnittet.

2020-06-04
Länk till avsnitt

KOMET:s Jon Simonsson - Så blir Sverige ledande inom ansvarsfull digitalisering

Efter en paus i poddandet så startar vi vårsäsongen med att intervjua KOMET:s, kommittén för teknologisk innovation och etiks, ordförande Jon Simonsson. Kommittén har i uppdrag att lyfta utmaningar som kommer med den tekniska utvecklingen samtidigt som de ska snabba på användningen av ny teknik.

Det blev ett intressant samtal om hur Sverige ligger till på innovationsområdet, hur kommittén har tagit sig an sitt uppdrag och vilka avväganden som behöver göras när offentlig sektor vill testa nya tekniska lösningar. Vi konstaterar att offentlig sektor behöver våga testa mer ? men hur ska det gå till och behöver den nationella nivån göra mer för att skapa rätt förutsättningar?  

2020-04-28
Länk till avsnitt

Andreas Werr och Karin Lönn - Kollektiv förmåga att lösa samhällets svåraste utmaningar

De stora samhällsutmaningarna blir av alltmer komplex karaktär och ställer allt större krav på involvering av många olika kompetenser. Samverkan har varit på offentlig sektors agenda i många år, men när komplexiteten ökar krävs det ofta mer än måldokument och överenskommelser - det krävs samarbetsskickliga individer. I detta avsnitt diskuterar vi, tillsammans med Andreas Werr och Karin Lönn, samarbete och de utmaningar som kommer med samarbete. Varför är det ofta så svårt att samarbeta? Vad är det som gör att vissa grupper fungerar bättre än andra? Och vad kan man göra för att öka den kollektiva intelligensen i organisationer?

Är du intresserad av Partsrådets satsning på ett hållbart arbetsliv som Andreas pratar om i avsnittet? Mer information hittar ni här: www.hallbartarbetsliv.nu/

2019-07-01
Länk till avsnitt

RISE:s Anna-Karin Stoltz Ehn - Ett samhälle anpassat för mänskliga värden

Under det senaste århundradet har samhällets mått för att mäta välstånd utgått från ekonomiskt tillväxt. Flera faktorer som klimatförändringarna, de växande ekonomiska klyftorna och den ökade psykiska ohälsan har bidragit till att detta perspektiv nu utmanas. Nya Zeeland leder utvecklingen och har som ambition att definiera landets välstånd med värden som godhet, empati och välmående. I det här avsnittet intervjuas Anna-Karin Stoltz Ehn, projektledare på RISE, om vad som aktualiserar frågan just nu, hur vi istället kan mäta värde och på vilket sätt de tagit sig an frågan i stadsbyggnadsprojektet SIGURD.

2019-05-23
Länk till avsnitt

Göran Lindsjö - AI som möjliggörare för framtidens samhälle

I detta avsnitt återbesöker vi ett ämne som vi tidigare diskuterat i Samhällspassion. Göran Lindsjö, associerad konsult på Governo, gästar och berättar om artificiell intelligens som möjliggörare för framtidens samhälle.

Vi kan se att diskussionen om AI har rört sig från att fokusera på vad AI är till hur vi kan tillämpa tekniken och vilka nyttor den kan ge oss. Hur löser AI våra stora samhällsproblem och vad behöver våra offentliga organisationer göra för att ta steg i den riktningen?

2019-04-11
Länk till avsnitt

DIGG:s Anna Eriksson - Digitalisering är en lagsport

Den första september hölls invigningen för Sveriges nyaste myndighet ? Myndigheten för digital förvaltning, eller DIGG som den också kallas. Myndigheten har varit efterlängtad då det under lång tid efterfrågats en starkare statlig styrning.

I avsnittet får vi besök av DIGG:s generaldirektör Anna Eriksson, som berättar om myndighetens roll och hur hon ser på digitaliseringstakten av den offentliga sektorn. Den utmaning vi står inför kan vi endast lösa om vi jobbar tillsammans ? för digitalisering är, som Anna beskriver det, en lagsport.

2018-11-01
Länk till avsnitt

Skolverkets Peter Fredriksson - Skolan i förarsätet för samhällsutvecklingen!

Skolans uppgift är svårare än någonsin. Samhällsutvecklingen rusar snabbare än vi kan greppa och en stor del av de som går i skolan idag kommer att arbeta med yrken som ännu inte finns. Och eftersom skolan rustar framtidens medborgare behöver skolan inte bara följa samhällsutvecklingen, utan hela tiden ligga ett steg före den. Hur anpassar skolan sin verksamhet utifrån det ? och vad har Skolverket som myndighet för roll i det arbetet? Detta diskuterar vi med Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

2018-04-26
Länk till avsnitt

Anne-Marie Eklund Löwinder - Hur förhindrar vi nya IT-skandaler?

Sommaren 2017 präglades av diskussioner om läckta personuppgifter och outsourcing. För att undvika liknande händelser i framtiden är det viktigt för organisationer att bedriva ett systematiskt arbete med informationssäkerhet. Med oss i dagens avsnitt har vi Anne-Marie Eklund-Löwinder, säkerhetschef på Internetstiftelsen i Sverige, som berättar om hur man förhindrar att något händer ? och vad man gör om en incident faktiskt skulle inträffa! 

2018-02-06
Länk till avsnitt

Leif Denti och Karin Hovlin - Innovation och mod

I terminens sista avsnitt av Samhällspassion är temat innovation. Vi gästas av Leif Denti, forskare i innovationspsykologi vid Göteborgs universitet, och Governos egen innovationsguru Karin Hovlin. Vi reder bland annat ut skillnaden mellan innovation och ?vanligt? utvecklingsarbete, om den utredningstunga offentliga sektorn verkligen bidrar till ett innovationsvänligt klimat och hur vi får till organisationer som är modiga nog att ta radikala utvecklingssteg.

2017-12-11
Länk till avsnitt

Anna Matsson - Socialtjänstpassion

Socialtjänsten i Sverige befinner sig i en stor omställning. En förändrad demografi ställer nya och större krav på stödet från samhället, samtidigt som resurserna inte kommer att öka. Media rapporterar om en socialtjänst i kris, personalbrist och tungrodd byråkrati. Men är framtiden så mörk som man kan tro inom socialtjänsten? Vi får besök av Anna Mattsson, avdelningschef på socialtjänsten på Skärholmens stadsdelsförvaltning i Stockholm, som säger att hon har kul på jobbet varje dag. Vi ställer hennes bild av socialtjänsten mot medias bild och avhandlar ämnen som socialarbetarens tudelade roll, hur vi kan möta framtidens kompetensbehov samt hur vi kan skapa allianser mellan de samhällsaktörer som medborgaren möter.

2017-11-14
Länk till avsnitt

Göran Lindsjö - Hur redo är du för den artificiella intelligensen?

Artificiell intelligens brukar kallas ?den nya elektriciteten? - den kommer i grunden att förändra sättet vi lever på. AI används redan idag i mobiltelefoner, internethandeln och inom transportsektorn och möjligheterna till nya användningsområden är nästan oändliga. Gäst i detta avsnitt är Göran Lindsjö, rådgivare till bland annat Regeringskansliet, myndigheter och näringsliv inom just artificiell intelligens. Vi diskuterar vad AI är, hur det används idag och vad den kommer ha för roll i framtiden. Vilka egenskaper kommer vara attraktiva på framtidens arbetsmarknad?

2017-10-24
Länk till avsnitt

Jonas Nygren - Ett samhälle som håller ihop

I höstens första avsnitt av Samhällspassion möter vi Jonas Nygren, regeringens särskilda utredare i Delegationen mot segregation. Delegationen tillsattes för att arbeta med regeringens reformprogram för att minska segregationen och klyftorna i samhället. Men vilken är den offentliga sektorns roll i att minska brottsligheten, se till att fler kommer in på arbetsmarknaden och känner delaktighet i samhället? Vi diskuterar hur delegationen de närmsta åren ska få med kommuner, civilsamhälle, myndigheter och forskare för att vända segregation till dess motsats ? integration.

2017-10-03
Länk till avsnitt

Dag Norén - Från glapp till helhet i den nya kontinuitetsvården

En av Governos stora passioner handlar om den offentliga sektorns resa från glapp till helhet ? där en helhetssyn på medborgarnas behov ska vara styrande framför insatser, organisationsgränser och betalningsansvar. Ett område där det blir särskilt tydligt att den här förändringen behövs är förstås hälso- och sjukvården och omsorgen ? och det är detta, hur hälso- och sjukvården och omsorgen ska gå insatsfokus till individfokus, från glapp till helhet, som är temat för det här avsnittet. Gäst i avsnittet är Dag Norén, som har över 25 års erfarenhet av hälso- och sjukvårdsområdet.

2017-06-27
Länk till avsnitt

Olof Junesjö - Digitaliseringens nästa stora ödesfråga?

I det andra avsnittet av Samhällspassion pratar vi om digitaliseringens nästa stora ödesfråga - den digitala kompetensen, vilken pekats ut som ett prioriterat område i regeringens digitala strategi. Governos konsult Olof Junesjö intervjuas om vikten av digital kompetens för att offentlig sektor ska utvecklas i takt med framtiden. Vad är digital kompetens och hur kan det mätas och säkerställas, som en del av medarbetarnas kompetensutveckling? 

 

 

2017-06-04
Länk till avsnitt

Caroline Andersson - Axel Oxenstierna 2.0

I det första avsnittet intervjuas Governos VD Caroline Andersson om behovet av en ny styrningsmodell för den offentliga sektorn. Det system som Axel Oxenstierna lade grund för på 1600-talet är utdaterat i en tid som präglas av digitalisering och allt högre krav på den offentliga servicen.

2017-05-17
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.