Sveriges 100 mest populära podcasts

Chefspodden

Chefspodden

Chefspodden tar upp aktuella chefs- och ledarskapsfrågor ur ett professionsperspektiv. I podden medverkar forskare, debattörer, chefer och specialister inom olika områden. Chefspodden produceras av Svensk Chefsförening, Akademikerförbundet SSRs chefsverksamhet. Programledare är Hanna Broberg, chefsstrateg.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

svenskchefsforening.se

Avsnitt

Skapa digitala medarbetarteam från grunden

Hur driver man förändring och utveckling med medarbetare på distans? Det går, anser Ewa Thylén som var chef och ansvarig för Tillväxtverkets korttidsstöd och byggde upp en helt ny verksamhet under pandemin. Den här podden är en riktigt inspiration för dig som jobbar digitalt med dina medarbetare ? eller kanske behöver göra ett omtag för att klara era förändringar och utvecklingsarbetet.
2024-02-07
Länk till avsnitt

Interimschef

Interimschef by Svensk Chefsförening
2023-10-12
Länk till avsnitt

Chefspodden20230918

Vilken betydelse har rätt förutsättningar för chefer och hur påverkar det verksamheten och medarbetarna? Hur kan man skapa en bra struktur och hur jobbar vi med kulturen? I den här podden möter vi Martin Runefelt som är erfaren chef och HR-strategiskt ansvarig på Försäkringskassan tillsammans med Arvid Vikman Rindevall som idag är politiker och ansvarig för bl a personalfrågor i Stockholms stad. Båda refererar till olika typer av forskning som visar att det är viktigt att hitta rimliga och hållbara chefsuppdrag ? bl a Chefios-projektet och de verktygen som tagits fram i Chefoskopet som är ett sätt att kartlägga och förbättra förutsättningarna.
2023-09-25
Länk till avsnitt

Att växa genom mentorskap

Oavsett om du är ny som chef eller har lång erfarenhet finns det alltid mer att lära ? om dig själv och om rollen som ledare. Hur kan du växa och hitta rätt i chefskapet och som ledare? I avsnittet pratar vi om det populära mentorskapsprogrammet för chefer tillsammans med ledarskaps- och organisationskonsulten Ulrika Sedell. Och om vikten av att stanna upp och reflektera. Är du intresserad av Svensk Chefsförenings mentorskapsprogram? Läs mer här: https://akademssr.se/post/vill-du-utvecklas-i-vart-mentorskapsprogram-0. Programledare: Hanna Broberg. Producent: Sanna Rundqvist.
2023-07-06
Länk till avsnitt

Särbehandling, tysta medarbetare och social utsatthet på jobbet

Att bli orättvist behandlad är något som alla kan råka ut för på sin arbetsplats, och ibland är det hela enheter som drabbas. Hur uppstår särbehandling i en organisation? Och hur kan det motverkas? Chefspodden möter Anneli Matsson, universitetsadjunkt för socialt arbete vid Göteborgs universitet och aktuell med avhandlingen Handslaget: Att organisera tystnad ? en fallstudie om pragmatisk särbehandling i arbetslivet. Programledare: Maria Fladvad och Anders Callermo. Producent: Sanna Rundqvist.
2023-05-22
Länk till avsnitt

Krisstöd i arbetslivet

Kriser är en del av livet, och hur väl förberedda vi är inför en kris kan göra stor skillnad för hur utfallet och efterskalvet blir. I det här avsnittet möter vi beteendevetaren, författaren och krisexperten Sara Johansson som arbetat i stora katastrofer och med krisstöd i olika organisationer. Och ett av hennes många tips är att öva inför att det otänkbara kanske händer, för det kan rädda liv. Vill du veta mer om Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening? Besök akademssr.se och läs mer om oss och medlemskapets alla fördelar. Programledare: Hanna Broberg och Maria Fladvad. Producent: Sanna Rundqvist.
2023-04-04
Länk till avsnitt

Chefen och skuggan som en skatt

I detta spännande avsnitt av Chefspodden stiftar vi bekantskap med Jung och våra skuggor. Gäst i podden är Ann Askenberger som har lång erfarenhet av ledarutveckling och coachning av chefer. Vi pratar om vilka olika roller vi spelar som personer och chefer, hur vi får syn på det omedvetna och tar vara på våra skuggor för att skapa balans. Under sin masterutbildning på Insead i Paris har hon arbetat med ledare och ett sätt att ta vara på skuggorna för att utvecklas. Vad har vi formats av och vad har vi stoppat undan i vår dolda säck? Hur påverkar det oss? Programledare: Hanna Broberg. Producent: Sanna Rundqvist.
2023-01-20
Länk till avsnitt

Ledarskap och Schibboleteffekten

I den här podden möter vi Julia Romanowska som är medicinare, slagverkare och musikpedagog med stor erfarenhet av ledarskap och ledarutveckling. Hennes forskning om Schibboleteffekten handlar om hur stark konstnärlig, emotionell och moralisk påverkan får chefer att reflektera och utveckla en mognad och ett ansvarstagande i sin chefsroll. I podden samtalar vi även om hur chefsrollen ser ut i dag, om komplexiteten och styrning som kanske kräver ett annat förhållningssätt än vad många ledarprogram och kurser i management är inriktade mot i dag. Programledare: Hanna Broberg. Producent: Sanna Rundqvist.
2022-10-14
Länk till avsnitt

Dags för livslångt lärande

De stora förändringarna i arbetsrätten och anställningsskydd som riksdagen beslutat om är tänkt att ge en ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Som en följd av detta beslutar man nu också om helt nya möjligheter till omställning och kompetensutveckling genom ett nytt omställningsstudiestöd. Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, har varit involverad i arbetet. I Chefspodden berättar hon hur detta kommer fungera och vad det innebär för dig som vill stärka din ställning på svensk arbetsmarknad ? oavsett om du är chef, arbetsgivare eller anställd. Programledare: Hanna Broberg. Producent: Sanna Rundqvist.
2022-05-26
Länk till avsnitt

Vad gör tjänstemän och politiker inom socialt arbete?

Kan vi få till ett bra samarbete och förebygga misstro? Hur jobbar man som chef med det? Rollfördelningen mellan profession och politiker är viktig i många olika sammanhang, men inte minst inom socialtjänsten. I det här avsnittet pratar förbundets chefsstrateg Hanna Broberg med Monica Engström, socialpolitisk strateg på Akademikerförbundet SSR, om rollfördelning, lagstiftning och ett rättssäkert socialt arbete. Programledare: Hanna Broberg. Producent: Sanna Rundqvist.
2022-04-11
Länk till avsnitt

HR ? en stark och strategisk profession

Hur har HR-rollen och synen på HR förändrats under pandemin? Och hur mår professionen? I en undersökning som Akademikerförbundet SSR gjort säger åtta av tio inom professionen att de ser sig som en strategisk partner och anser att de kan påverka sitt arbete. Men två av tre anger också att de har för hög arbetsbelastning och hälften har sömnproblem. I Chefspodden får du höra mer om undersökningen samt möta HR-experterna Maria Stein Ymén, Peo Sundberg och Anders Callermo som berättar om deras spaning kring professionen och dess betydelse framåt. Programledare: Hanna Broberg. Producent: Sanna Rundqvist.
2022-03-09
Länk till avsnitt

Hur har kommundirektörerna det på jobbet?

Sedan mitten av 90-talet har forskarna Anna Cregård och Rolf Solli genomförst en studie vart femte år om kommundirektörer. Hur trivs de på jobbet, och hur ser förutsättningarna ut i denna roll? I Chefspodden pratar vi om studien och samtalar om vad svaren visar. Programledare: Hanna Broberg. Producent: Sanna Rundqvist.
2021-02-03
Länk till avsnitt

Varför har äldreomsorgen drabbats så hårt av pandemin?

I mitten av december 2020 presenterade Coronakommissionen sin första delrapport med fokus på hur äldreomsorgen har fungerat under pandemin. Vilka brister har kommissionen kunnat identifiera och hur ser chefernas situation ut i denna ansträngda verksamhet? I årets sista avsnitt av Chefspodden samtalar Hanna Broberg med Vesna Jovic, utvecklingschef på Akademikerförbundet SSR och en av ledamöterna i Coronakommissionen.  Programledare: Hanna Broberg. Producent: Sanna Rundqvist.
2020-12-22
Länk till avsnitt

Konsten att leda teamet

Hur får vi samarbetet på jobbet att fungera? Kan vi utveckla grupper till att bli mer effektiva och jobba mot samma mål? Och vad säger forskningen och hur gör man i praktiken? Det är utgångspunkter i boken "Allt ljus på teamet: en handbok för teamutveckling" och temat i detta avsnitt av Chefspodden. Gäst är Maria Åkerlund, legitimerad psykolog och medförfattare till boken. Programledare: Hanna Broberg och Malvina Kummu. Producent: Sanna Rundqvist.
2020-11-23
Länk till avsnitt

Vad innebär det att vara chef i offentlig sektor i framtiden?

Att vara chef i offentlig sektor borde ligga på studenternas topplista över attraktiva chefstjänster, men så är det inte i dag. I topp ligger istället ett antal stora företag som erbjuder andra arbetsformer och löner. Hur är det att jobba som chef i offentlig sektor, och hur kan offentlig sektor bli mer attraktivt för framtidens chefer? Gäst i avsnittet är Vesna Jovic, tidigare VD på Sveriges Kommuner och Regioner med många år som chef i offentlig sektor bakom sig. Programledare: Hanna Broberg. Producent: Sanna Rundqvist.
2020-07-28
Länk till avsnitt

Ledarskap i kristider

Det har varit en tuff vår för alla, både för chefer och för medarbetare. Olika verksamheter har påverkats olika mycket av Coronapandemin, och medan vissa har fått ställa om har andra fått avveckla sin verksamhet. I det här avsnittet av Chefspodden medverkar Helena Niklasson, chefsförhandlare, och Vesna Jovic, vikarierande socialpolitisk chef, båda anställda hos Akademikerförbundet SSR, för att prata om hur vi kan bli bättre på att hantera kriser och vikten av återhämtning. Programledare: Hanna Broberg. Producent: Sanna Rundqvist.
2020-06-30
Länk till avsnitt

Hur kan du leda på distans?

Hur fungerar du som chef, och hur fungerar dina medarbetare i det gränslösa arbetslivet och det nu så aktuella distansarbetet? Det pratar vi om med Kristina Palm, docent och lektor i industriell arbetsvetenskap vid KTH. Programledare: Hanna Broberg. Producent: Theresia Viska.
2020-03-20
Länk till avsnitt

Chefen och samarbetet

Är samarbete alltid bra i människobehandlande verksamheter, och vem samarbetar vi egentligen för? Det är frågor som vi tar upp i veckans Chefspodden som gästas av Camilla Blomqvist, stadsdelsdirektör och forskare inom socialt arbete. Camilla har sin bakgrund inom socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin, och ställer frågor om hur samarbeten mellan verksamheter fungerar. Programledare: Hanna Broberg. Producent: Sanna Rundqvist.
2020-01-27
Länk till avsnitt

Chefer i välfärden

Höga krav, få resurser. Att vara chef i dag har sina utmaningar. I årets första avsnitt av Chefspodden möter vi Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund, och Heike Erkers, förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR, för att prata ledarskap och chefers förutsättningar. Programledare: Hanna Broberg. Producent: Sanna Rundqvist.
2020-01-14
Länk till avsnitt

Om chefers förutsättningar

Hur många medarbetare kan en chef ha? Hur ser chefers avtal ut? Och vad innebär det när chefer jobbar 1-2 timmar övertid varje dag? I veckans avsnitt samtalar Akademikerförbundet SSR:s chefsstrateg Hanna Broberg med kollegorna Arvid Vikman, enhetschef och ansvarig för förbundets chefsverksamhet, och chefsförhandlaren Helena Nicklasson om den årliga chefsundersökningen. Totalt har 1139 chefer i alla delar av landet, från olika verksamheter och olika samhällssektorer svarat på frågor om sin vardag. Hälften av cheferna arbetar inom socialt arbete, hälften arbetar i kommun. Drygt 70 procent är kvinnor. Den stora gruppen, över 60 procent, är första linjens chefer. 90 procent av cheferna är nöjda med sitt chefsuppdrag och skulle rekommendera andra att bli chef, men många arbetar övertid, har osäkra anställningar och har blivit utsatta för hot, våld och trakasserier. I podden diskuteras vad som händer när en chef drabbas och vilket stöd som chefer behöver. Se fyra filmer om hot och våld och ta del av material i hur denna typ av problem kan hanteras här: https://akademssr.se/hotochvald. Programledare: Hanna Broberg. Producent: Sanna Rundqvist.
2019-10-08
Länk till avsnitt

Den besvärliga mångfalden

Mångfald är något som alla utåt sett bekänner sig till och vill arbeta med. Trots det ser vi hur stora skillnaderna är. Varför är det så? För att det är besvärligt med mångfald. Gäst i veckans podd är Qaisar Mahmood, författare, socionom och tidigare chef inom offentlig sektor. Olika hudfärg, en symbol med religös betydelse, olika kön. Så kanske det ser ut när ditt företag ska välja en bild för att symbolisera ert mångfaldsarbete. Den demografiska mångfalden är dock inte den besvärliga. Det handlar i grunden om hur vi människor fungerar och hur vi ser på olikhet. Våra nedärvda reflexer och beteenden är svåra att överbrygga eftersom det är de snabba delarna av vår hjärna som styr oss. Vi reagerar fortfarande som på savannen och bedömer faror. Energiåtgången för att samlas med sina likar är mindre än om vi ska jobba med olika. Men med de komplexa uppdrag vi har idag är det inte savannens fördelar som gäller längre. Vi måste jobba med olika för att hitta nya idéer, nya lösningar, vara konkurrenskraftiga och komma längre än vi hittills gjort. Den energi som olikhet kräver måste vi bestämma oss för att använda, och använda lagom mycket. Hur mycket får olikheten i ditt arbetslag kosta? Vad kräver det av teamet med olikhet om det ska svetsas samman och jobba ihop, åt samma hål och med gemensamma mål? Vad finns det för metoder och verktyg för att jobba med olikheter i ett team? Den besvärliga mångfalden är inte gratis, men nödvändig. En viktig del handlar om kommunikation och ett kommunikativt ledarskap. Mångfald är som med hälsa och träning - den kommer inte gratis. Det krävs regelbunden träning. Vår långsamma, reflekterande och analytiska del av hjärnan tar energi och behöver tid för att fungera i en miljö med olikheter i bakgrund, utbildning och erfarenheter. Vi är inte kognitivt riggade för mångfald, men vi behöver en funktionell mångfald. Hör om detta och mer i Chefspodden med Hanna Broberg. Programledare: Hanna Broberg. Producent: Theresia Viska.
2019-09-24
Länk till avsnitt

Tillitsbaserad styrning i ledarskapet

Hur får man en mer tillitsbaserad styrning och ledning? Det behandlar höstens första avsnitt av Chefspodden med tillitsdelegationens tidigare ordförande Laura Hartman. Man kommer mycket långt i en mer tillitsbaserad styrning om man får en bra dialog mellan det ?strategiska rummet? och det ?operativa rummet?, mellan ledningen och de medarbetare som arbetar med verksamheten. Det är tydligt för Laura Hartman både utifrån hennes egen forskning, egna erfarenheter i ledningen för olika myndigheter och organisationer, men också utifrån alla de verksamheter som tillitsdelegationen besökt och beforskat. Under hösten 2019 kommer Tillitsdelegationen att presentera sitt slutbetänkande om tilläggsuppdraget som handlat om en mer tillitsbaserad styrning inom staten och försöksverksamheter inom några myndigheter. Tillitsdelegationen kom till som en följd av den kritik som funnits länge mot en allt för stor detaljstyrning och en ökande administrativ börda där professionerna inte har möjlighet att använda sin kompetens och erfarenhet på bästa sätt. Tillitsdelegationens första betänkanden har handlat om ersättningssystem och om hur det ser ut inom välfärden i kommuner och regioner. När det gäller tillit så finns det mycket forskning om tillit i olika sammanhang - i allt från relationer och som medborgare gentemot myndigheter. På en arbetsplats handlar det om att du som medarbetare behöver våga känna tillit, vilket kräver att du behöver kunna bedöma kollegans tillitsvärdighet och kompetens, vilken integritet och vilka värden den andra står för samt vilken vilja och välvillighet kollegan har. Det krävs en resa från kulturer där det kan finnas en rädsla för att göra fel och bristande samarbete med stor press under alla styrsignaler uppifrån. En resa som har fokus på den enskildas möte med den service som erbjuds, den insats man får. Med mer tillit hoppas man på mer helhet, mer samarbete för att lösa de komplexa uppdragen. Dialogen behöver finnas uppifrån och ner, men också nerifrån och uppåt, med mer feedback istället för uppföljning i tabeller och system. Det finns många positiva exempel på utvecklingsarbete och ofta handlar det om långsiktiga ledarskap - om chefer som har lång erfarenhet och vågar satsa på förändring. Man behöver bygga in andra arbetssätt i organisationen, skapa strukturer och kultur som stödjer utvecklingen så att det inte bärs av enskilda chefer eller medarbetare. I podden får du även höra hur Gislaved gjorde när de satte mål - ett konkret sätt att arbeta med en ny styrning och mer tillitsbaserat. Du som är chef, medarbetare och uppdragsgivare får även tips och inspiration till hur du kan tänka och arbeta tillitsbaserat och vad som krävs av oss för att få till en förändring. Programledare: Hanna Broberg. Producent: Sanna Rundqvist.
2019-09-10
Länk till avsnitt

Human Resources betydelse för arbetsmiljöarbetet

I Chefspodden berättar Lisa Schmidt, forskare och arbetsmiljöspecialist, om vad studien ?HR & SAM. Human Resource-funktionens betydelse för det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommuner och landsting/regioner? fann för resultat. Det blir också ett mer allmänt samtal om arbetsmiljö, delegering, samverkansavtal och vikten av kunskap. Det finns en skillnad i hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bör bedrivas enligt arbetsmiljölagen och dess föreskrifter och hur arbetsmiljöarbetet bedrivs i praktiken på våra företag och organisationer. I lagstiftningen är det chefer, skyddsombud och medarbetare som är aktörer medan HR-funktionen i en organisation lämnas utanför. I praktiken är dock HR-funktionen ofta en operativ i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vad det kan få för konsekvenser har Lisa Schmidt, forskare och arbetsmiljöspecialist, studerat tillsammans med sina kollegor Johan Sjöström och Helena Strehlenert. Välkommen att lyssna!
2019-06-25
Länk till avsnitt

Det politiska ledarskapet

Hur är det att vara partiledare i dagens politiska klimat? Möt Anna Kinberg Batra som var Moderaternas partiledare i nästan 1000 dagar, och hör diskussionen om hur det ser ut bakom kulisserna i vårens sista avsnitt av Chefspodden. Programledare: Hanna Broberg. Producent: Sanna Rundqvist.
2019-06-11
Länk till avsnitt

Vad motiverar oss på jobbet?

Hur får vi människor att göra saker på jobbet? Lön är en del, men vi behöver också känna oss motiverade. Veckans gäster är Johan Thesslin och AnnCharlotte Bretan - författarna bakom boken Lön och motivation: chefens handbok för att belöna och utveckla medarbetare. Att prata om lön och lönesättning är något som många upplever som laddat - både chefer och medarbetare. Unga ser lönen som en hygienfaktor, men det finns fler förutsättningar som är viktiga, och det gäller nog för alla - även om vi anpassar oss till de processer och det synsätt som finns i arbetslivet. Lön är tråkigt, förutom den dag den kommer och om man får löneförhöjning. Lönesamtalet eller vad man ska begära vid anställning uppfattas som klurigt. Det behöver vara kopplat till vad vi gör på jobbet, vilken kompetens och erfarenhet vi har och vad vi bidrar med. En del chefer har inte ett riktigt mandat att sätta lön och man kan inte påverka den summa som krävs för att rekrytera och behålla rätt kompetens. Inflytandet över den stora investering som lönesumman är måste fler chefer vara delaktiga i och det behöver finnas en övergripande dialog tidigt så att cheferna är med och äger frågan. Annars gömmer man sig bakom en procentsats. Chefer behöver kunna motivera hur man sätter lön, och lönesamtalet kan inte vara ett av få samtal med chefen. En regelbunden feedback och dialog gör värderingen när lönen sätts mindre dramatisk. Det blir inte ett oväntat besked. Chefer behöver kliva fram och ta ansvar, förbereda sig med kunskap genom dialog med HR och andra chefer. De behöver kännedom om lönestrukturen i verksamheten, och ett svar på frågan ?vad kan jag göra för att hamna högre i nästa lönesamtal??. Svaret handlar inte bara om pengar. Det handlar om att förstå kopplingen mellan lön och prestation. De flesta motiveras av andra saker än bara det ekonomiska och lönen, även om det är väldigt tydligt. Motivation handlar om att se sina medarbetares drivkraft. I dagens styrning och ledning, med komplexa uppdrag, är en lärande kultur och ett tillitsbaserat ledarskap med mer utrymme för professionen och ett nära ledarskap väldigt viktigt för medarbetarnas motivation. I podcasten rör vi oss mellan konkreta råd och övergripande tankar om lön och motivation. Programledare: Hanna Broberg. Producent: Sanna Rundqvist.
2019-05-28
Länk till avsnitt

Chefen och komplexiteten

Vad behöver chefen kunna och hur verkar vi i ett nytt komplext arbetsliv? Vanliga managementteorier har riktat oss uppåt och skapat instrumentella arbetsformer, fler manualer och ett synsätt där vi inte tar hänsyn till professioner och det komplexa, helheten och att vi är människor med relationer. Vi är individer i ett sammanhang och vi formas av varandra. Ledarskapet och det kollegiala behöver ta mer hänsyn till det. Du duger som chef. Det handlar inte om att uppdatera dig till 2.0 eller 3.0. Det går inte att bli en bättre chef med ?fem tips? eller ?recept?. Det är en grov förenkling och fel perspektiv på ledarskap och organisation. Utifrån komplexiteten handlar det om att förstå oss utifrån de grupper som vi finns i, våra sammanhang. Önskan om förenkling är begriplig, men vi får lära oss att hantera och leva med krockarna mellan idealen och verkligheten, med komplexiteten. Det komplexa organisatoriska samtalet innehåller lagar, styrning, olika aktörer, mycket information ? en oöverskådlighet och oförutsägbarhet ? som gör att vi inte riktigt kan ha koll men att vi känner att vi borde ha det. Utifrån det vi verkligen gör, inte det vi borde göra, bygger vi tillit. Vi måste värdesätta det vi är och det vi verkligen gör, inte ha skam för det vi inte gör och som vi känner ett tryck eller ett borde kring. Vi behöver sammanhang, vi spelar ett spel för att vi vill höra till och är sociala. Inom komplexitet finns ett tvärvetenskapligt perspektiv med sociologi, filosofi, antropologi och gruppdynamik. Åsa Lundquist Coey har studerat relationer och komplexa interaktioner. Det är inte fel att ha strategier och planera, men det är fantasier och ett sätt att hantera det oförutsägbara. Vi behöver det, men vi ska inte överdriva det för då skapar det mer ängsla än det dämpar. Hur arbetar vi med osäkerheten, hur pratar vi med varandra och vilka verktyg behöver vi? Dialog, kollegiala möten och lärande är allt viktigare, och relationerna har betydelse. Möt Åsa Lundquist Coey som forskat på komplexitet och berättar om hur det behövs ett nytt synsätt i vårt ledarskap. Ett ledarskap där vi delar på spänningar som uppstår i olika arbetssituationer. Komplexitet finns och det blir fel när vi förenklar. Programledare: Hanna Broberg. Producent: Sanna Rundqvist.
2019-05-07
Länk till avsnitt

Ansvar och kunskap om etik

Etik är närvarande i allt vi gör. Det handlar om gott och ont, om rätt och fel. I veckans Chefspodden möter vi Erica Falkenström som är fil dr i pedagogik och författare till den nya boken Etisk kod för chefer*. Varför etik? Etik är inte bara tusenåriga tankar utan något som alltid har varit viktigt. Det gäller våra liv, samhällen och även våra arbetsorganisationer. Etik är kanske mer aktuellt och avgörande än tidigare. Det är viktigt med genuint mänskliga kvaliteteter. Många etiska värden står på spel och egenintressen tycks ibland komma före egenvärden. Grundvärdena och etiken finns i våra viktigaste dokument och lagar. De bygger på den humanistiska människosynen som har fokus på människors olikhet, men lika värde som personer. Människor har en medfödd förmåga att förhålla sig moraliskt, men idag är det viktigt att odla sin människosyn och vara medveten om att de yttre värdena är mer dominerande än de inre. Det finns en instrumentell syn som styr och vi saknar begrepp och samtal om de etiska värdena. Vad har etiken med chefskap att göra? Det kan bli en krock för chefer när systemet och kraven inte medger ett utrymme för hänsyn till etiska värden. Etiken kan vara en viktig gränsningsdragningsteknik. Med ett kritiskt tänkande, att var etiskt medveten och ha kunskap för att göra etiska analyser, säkerställer man viktiga värden och tar ansvar för hur verksamheten drivs och vad organisationen står för. Detaljstyrningen har minskat utrymmet för professionen genom att fokuset är riktat uppåt, återrapporteringen kan göras på bekostnad av det egentliga arbetet och syftet, på ett sätt som inte gynnar dem som man är till för. Det gör att meningen och den viktiga drivkraften går förlorad. Etik och hälsa hänger samman. Att samtala om etik är en viktig del av ledarskapet. Du kan rusta dig som chef genom att se relationerna, se människorna och inte bara medarbetare och samarbetsparter som aktörer. Det handlar inte om att alla gör vad de vill, chefen leder och fördelar arbetet. Med medvetenhet om etiken kan chefen integrera etiken på ett bra sätt i allt arbete. Det är en balanskonst med kärnvärdena som grund ? värdighet, integritet och autonomi. Ställ frågan: Gör vi rätt saker? Har vi språk och kunskap om de etiska perspektiven? *Boken Etisk kod för chefer släpps den 20 maj och delas till chefsmedlemmar i Chefstidningen eller via våra arrangemang. Den kan också köpas via bokhandeln.
2019-04-18
Länk till avsnitt

Unga chefer och ungt ledarskap

Vad vill unga se för ledarskap, och vilka prioriteringar är viktiga för unga ledare, chefer och medarbetare? I årets första avsnitt av Chefspodden diskuterar vi ungt ledarskap och unga chefer. Vi samtalar om ett tydligt, visionärt och värdestyrt ledarskap, och reder ut de behov som behöver tillgodoses för att framtidens unga ledare ska komma till sin rätt. Podden gästas av Felicia Malmqvist, studentombudsman på Akademikerförbundet SSR och Rebecca Sundberg, verksamhetsledare, Kungens Stiftelse Ungt Ledarskap. Programledare: Hanna Broberg Producent: Ylva Mossing
2019-01-24
Länk till avsnitt

Chefen och pensionen

Tycker du att pensionssystemet verkar krångligt? Lugn. Chefspodden rätar ut dina frågetecken och ger tips på vad man behöver kolla upp och tänka på. I den här podden möter vi en riktig expert på pensioner. Louisa Hegardt är ombudsman på Akademikerförbundet SSR och ansvarig för pensionsfrågor och pensionsavtalen. Hon beskriver pensionssystemet, vilka delar som gäller i de olika arbetsmarknadssektorerna och beroende på ålder vilken tjänstepension man har rätt till. Vi hjälper dig förstå pensionspyramiden och möjligheterna att påverka vad du får ut när du lämnar yrkeslivet och blir pensionär. Vi tittar också närmare på pensionens chefsperspektiv som hänger samman med chefers lite högre lönenivåer. Som till exempel tiotaggare ? inte bara en jaktterm, utan också en pensionslösning som var populär på 90-talet. Hur funkar den, och vad ska du se upp med? Vi betar också av ämnet löneväxling och vad du ska kolla att du får med vid en sådan överenskommelse. Och kanske viktigast idag när många byter mellan statlig, privat och kommunal sektor så måste man ha koll på vad det innebär när det gäller pensionen. Programledare: Hanna Broberg. Producent: Ylva Mossing.
2018-12-18
Länk till avsnitt

Chef med mening

Att vara chef i en idéburen organisation är fantastiskt roligt och det bästa chefsuppdraget man kan ha. Iallafall om man får tro Röda Korsets nye generalsekreterare Martin Ärnlöv som gästar Chefspodden för att prata om hur det är att leda med mening. Ledarskap, komplexitet och logik. Anställda och ideella. Hur ser uppdraget ut för en chef i en idéburen organisation? Martin Ärnlöv har en bakgrund i privat sektor och ser mycket gemensamt mellan företag och idéburna organisationer, vilket han tar med sig i sitt ledarskap. Inte minst likheterna med det entreprenörskap som finns i små företag. Martin Ärnlöv vill bekräfta såväl det ideella engagemangets betydelse som de anställdas engagemang då många sökts sig just till den idéburna organisationen. Det handlar om att vara flexibel och mötas utifrån de olika förutsättningar som finns för olika personer i organisationen. Detta och mycket mer i veckans avsnitt av Chefspodden. Programledare: Hanna Broberg. Producent: Ylva Mossing
2018-11-14
Länk till avsnitt

Energi och glädje i chefsrollen

I Chefspodden handlar det ofta om sådant som är motigt eller det som behöver förändras och där chefernas förutsättningar inte är bra. Därför tyckte vi att det var dags att leta efter glädjen och energin som gör att chefer väljer att fortsätta och gillar att gå till jobbet. Denna vecka träffar vi Christina Rapp Lundahl som är kommundirektör i Järfälla. Hon har över 25 år som chef i bagaget och ser sig som drivande, gillar utveckling och att nå resultat. En av de saker som Christina lyfter fram för egen del är träningen, att fylla på sin energi och hålla sig fysiskt stark. I podden samtalar vi också om arbetslaget och vikten av att bygga sitt team. Chefer är ganska ensamma, men Christina trivs i den ensamheten också. Ledningsgruppens olika erfarenheter och kompetens, att få till ett samarbete och kunna stötta varandra bidrar också till att nå bra resultat och för glädjen i chefsrollen. Programledare: Hanna Broberg. Producent: Ylva Mossing
2018-11-01
Länk till avsnitt

Chefsrollen i socialt arbete

Självklart måste chefer inom socialt arbete få en gedigen utbildning för sitt uppdrag. Det tycker Cecilia Grefve, tidigare utredare för den sociala barn- och ungdomsvården och själv före detta socialchef, som gästar veckans Chefspodden. Cecilia Grefve har själv tidigare varit socialchef i många år. Som socialchef drev hon utveckling och förändring genom att bygga tillit, men också mer konkret genom att skapa administrativt stöd till första linjens chefer. Hon arbetar nu med organisations- och ledarskapsutveckling på JP Infonet. I veckans podd pratar hon om samarbetet mellan politiker och profession i socialt arbete och om betydelsen av kunskap och dialog. Cecilia pekar också på behovet av möten och gemensam information, men att rollerna måste vara tydliga. Programledare: Hanna Broberg. Producent: Ylva Mossing. Mer om och för chefer på: https://akademssr.se/chef
2018-10-23
Länk till avsnitt

Universellt utformade arbetsplatser

Universellt utformade arbetsplatser är något helt nytt. Ett nytt sätt att tänka. Arbetsplatser som är utformade för alla, från början. Att inte anpassa, utan istället tänka in olika behov och förutsättningar så att arbetsplatserna passar alla från början ? att planera inkluderande helt enkelt ? är något vi måste lära oss för att klara kompetensförsörjningen framöver, tror Dolores Kandelin Morgard, projektledare för Universellt utformade arbetsplatser. Att anpassa verksamheter i efterhand eller efter individuella behov är ofta dyrt, och de otillgängliga arbetsplatserna stänger ute människor idag. Det finns mycket att vinna på att tänka på ett annat sätt.  Det handlar om ett nytt sätt också för chefer. Att se behoven och utveckla ledarskap och organisation som tar tillvara och ser förmågorna. I framtidens arbetsliv ryms alla och den fysiska arbetsmiljön liksom den sociala arbetsmiljön och arbetsorganisationen måste utvecklas så att den fungerar för alla.
2018-10-09
Länk till avsnitt

Har du fått nya politiker?

Hur ser det ut i kommunhuset efter valet, är det rörigt och kanske extra spänt? Chefspodden tittar denna gång närmare på chefer och politiker. Det är lite rörigt. I allt fler kommuner och landsting blir det nya konstellationer och minoritetsstyren. Osäkerheten för chefer och tjänstemän ökar och det kan påverkar förutsättningarna att ta beslut. Det gäller att få till en bra dialog och bjuda till både från politiker och chefer för att etablera ett gott samarbete. Tyvärr ökar chefsomsättningen efter ett val. Ett skäl kan vara att man ser cheferna som alltför förknippade med det tidigare styret. Det är olyckligt och dumt, tycker veckans gäst Anna Sandborg, som bland annat varit kommundirektör i Karlstad. Man bör istället se till organisationen och den kunskap som har byggts upp ? den ledarinvestering som man gjort. Men det gäller också för chefer att ställa om och se vilka nya politiska uppdrag man får. I det komplexa arbete och ansvar som ligger på såväl politiker som tjänstemän är det viktigt att rollfördelningen och dialogen fungerar. Anna Sandborgh ger råd och delar med sig av sina egna erfarenheter.  Programledare: Hanna Broberg. Producent: Ylva Mossing
2018-09-25
Länk till avsnitt

Hur ser framtidens HR ut?

Hur kommer det att se ut framöver? Vilken roll får HR när organisationerna förändras? Vi spanar framåt i veckans avsnitt av Chefspodden. Organisationerna förändras och människor ställer nya krav på hur stödet i arbetet ska fungera. Då behöver man fundera på vad HR gör idag och vad man kommer att göra framöver. Chefsstrateg och programledare Hanna Broberg gästas denna vecka av HR-spanarna Magnus Dalsvall och Kjell Lindström, samt professionsombudsmannen Maria Åberg, som bland annat pratar om den nya pocketboken "HR och den nya verkligheten". Men allt är inte nytt. Flera av spaningarna utgår från hur vi historiskt har haft det på jobbet ? och hur en del av dessa arbetsformer och modeller kommer tillbaka. Programledare: Hanna Broberg. Producent: Ylva Mossing.
2018-09-11
Länk till avsnitt

Hur har chefer det?

Hur mår chefer egentligen? I en ny undersökning från Svenck Chefsförening och Akademikerförbundet SSR berättar chefer hur de har det på jobbet. Många jobbar övertid och får ingen särskild ersättning för det. Åtta av tio gör arbete som någon annan skulle kunna göra istället. Som vanligt pekar många chefer på för mycket administration och för lite stöd. Hanna Broberg pratar med Arvid Vikman, som är ansvarig för professionsarbetet med chefer inom Akademikerförbundet SSR och även chef för förbundets assistenter och studentverksamhet. Programledare: Hanna Broberg. Producent: Ylva Mossing
2018-08-28
Länk till avsnitt

Tydliga uppdrag viktigt för chefer

Chefskapet är komplext och krävande, och därför är det viktigt med rätt förutsättningar. Det menar Martin Runefelt som arbetar med strategisk HR på Försäkringskassan och har en lång bakgrund som chef och inom HR. Chefsförutsättningar handlar mycket om det konkreta såsom personalomsättning, antal medarbetare, budgetförutsättningar, en allt för tung administration och bristande stödfunktioner. Men också om kulturen i organisationen och om att det behöver finnas en tydlig riktning så att chefer kan hantera och förutse problem som uppstår. Om detta och mycket mer i höstens första Chefspodd. Programledare: Hanna Broberg. Producent: Ylva Mossing.
2018-08-14
Länk till avsnitt

Kan man bli en bättre chef med shibbolet?

Kan man bli en bättre chef med shibbolet? Svaret är ja, om man får tro forskaren Julia Romanowskas resultat. I hennes forskning och avhandling delades de rekryterade cheferna in i två utbildningsgrupper, en fick en traditionell ledarskapsutbildning och den andra fick delta i shibbolet med samtal. Vad är då shibbolet? I podden träffar vi en av cheferna från studien, Helan Hellström som är chef för kulturskolan i Södertälje som berättar mer om utbildningen. Det handlar om texter med starka budskap och händelser som påverkar deltagaren som om man själv varit med om det. Och det är musiken tillsammans med texterna som gör att deltagaren öppnar sig, börjar reflektera över vad som är viktigt, var man själv står. Programledare: Hanna Broberg. Producent: Ylva Mossing
2018-06-18
Länk till avsnitt

Håll chefer friska!

Företagshälsorna möter chefer som inte mår bra, men jobbar också förebyggande för att förhindra ohälsa och stödja arbetet med att hålla medarbetare och chefer friska. I den här podden möter vi Peter Munck af Rosensköld, vd på Sveriges Företagshälsor, och samtalar om hur det står till med chefernas hälsa. Om chefen blir sjuk så påverkar det hela organisationen och medarbetarna. Och för chefer som blir sjuka är det viktigt att få rätt stöd, att kunna vända sig till en extern part utan att arbetsgivaren eller HR ska fatta beslut om det. En ny rapport från Saco om chefers ohälsa visar också att det är stora skillnader mellan män och kvinnor, mellan välfärdssektorn och övriga branscher. Det är dags att prioritera chefers hälsa, att chefer kan hålla sig friska. Programledare: Hanna Broberg. Producent: Ylva Mossing.
2018-05-29
Länk till avsnitt

Att leda i kommun

Hur är det att leda i kommun? I den här Chefspodden möter vi en erfaren chef från offentlig sektor, Peter Jansson. Han är i dag interimschef i Tibro kommun som tillförordnad socialchef. Peter Jansson blickar tillbaka på serviceutredningen för trettio år sedan, som på nytt blivit aktuell när tillitsutredningen pratar om brukarfokus. Forskning, styrsystem, lärande och dialog med politiker får också sin tid under dagens podd. Peter Jansson berättar också varför han tänker på sin organisation från vänster till höger... Programledare: Hanna Broberg. Producent: Ylva Mossing.
2018-04-24
Länk till avsnitt

Skydd mot stress

Det finns skydd mot stress. Arbetsmiljöexperten Eva Linér har till och med skrivit en bok om det. Om det pratar vi i veckans avsnitt av Chefspodden. Vi vet att det är många som blir sjukskrivna av stress idag. Det är en fråga som återkommer i medarbetarundersökningar och som diskuteras flitigt i både media och arbetslivet. Vi måste ta reda på vad stressen beror på och hur man kan jobba för att minska och förbygga riskerna för ohälsa. Det psykosociala arbetet är ett aktivt arbete, ett sätt att rusta och förbereda sig för olika situationer som kan innebära påfrestningar. Att arbeta förebyggande och kartlägga risker är inget som man gör vid sidan om eller något extra. Det är en del i det strategiska arbetet, i dialogen och styrningen av verksamheten. Det och mycket annat i veckans avsnitt. Programledare: Hanna Broberg. Producent: Ylva Mossing.
2018-04-10
Länk till avsnitt

Skuld och skam kring chefsavgångar

Många chefer tvingas lämna sina uppdrag. Det är något som sker varje dag ? ändå är det skambelagt. Avgångarna kan bero på många olika saker. Ofta handlar det om otydliga uppdrag eller att chefen står på sig i viktiga frågor och gör sig obekväm. Det kan också handla om stora förändringar, att chefen har tappat kontrollen eller inte haft tillräckligt stöd. Men det är lätt att se en avgång som ett misslyckande. Och lätt att chefen som får gå själv tar på sig skam och skuld för situationen. Vill vi stötta våra chefer måste vi prata mer om avgångarna och vara transparenta om vad som händer. Om det och mycket mer pratar vi i veckans avsnitt av Chefspodden, som gästas av Birgitta Björk, en erfaren chef och mentor samt en förändringsledare i medborgarnas tjänst. Och en person som själv valt att lämna en chefstjänst när det blev ohållbart. Programledare: Hanna Broberg. Producent: Ylva Mossing
2018-03-19
Länk till avsnitt

Kunskapsrusta mot hot och våld

Hot och våld mot medarbetare ökar inom många olika verksamheter ? inte bara mot blåljuspersonal. Vad vet du som chef om hot och våld? Har ni kartlagt riskerna och förberett er på din arbetsplats? Hot och våld är tyvärr vanligt i arbetslivet och därför gäller det att vi har kunskap. Det gäller att förbereda organisationen och titta på vilka risker som finns. I den senaste Chefspodden möter du Sara Strandberg på Arbetsmiljöverket och Anders Callermo som är chefsförhandlare på Svensk Chefsförening och Akademikerförbundet SSR. Vi gör en djupdykning i ämnet hot och våld: vad händer om chefer drabbas själva och vilket är chefens ansvar om det drabbar andra?
2018-03-05
Länk till avsnitt

Facket+chefen=sant

Det finns mycket som facket och chefen har gemensamt och där man kan dra åt samma håll. I det senaste avsnittet av chefspodden möter du Markus Furuberg som är förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR. Han pratar om förhandlingar, utvecklingsarbete och löneprocessen där det finns möjligheter att samarbeta mer. Ofta sägs facket och chefen vara en motsättning, men ofta inte alls är så. Tvärtom finns det mycket att samarbeta om och ett gemensamt synsätt. Kompetensförsörjning, förändringar av organisationen, synen på profession och exempelvis digitalisering är några av de områden där en bra dialog ger bra lösningar. Programledare: Hanna Broberg. Producent: Ylva Mossing.
2018-02-19
Länk till avsnitt

Kokbok för gott ledarskap

Chefsvardagen består av både administration och tuffa utmaningar, men det gäller att försöka delegera och hitta rätt person för rätt uppgifter. Man får fundera på vad man är bra på, och ta hjälp med det man inte gillar eller inte är bra på. I det här avsnittet av Chefspodden möter vi en erfaren chef, Helle Konga-Nielsen, som tillsammans med Siv Olofsson skrivit boken Kokbok i ledarskap. Helle Konga-Nielsen berättar om sina erfarenheter och lyfter fram vad chefsrollen innebär, att gilla människor och vara äkta, vågar prata och lyssna på medarbetarna. Programledare: Hanna Broberg. Producent: Ylva Mossing.
2018-02-05
Länk till avsnitt

Mentorskap ? också för chefen

Som ny chef så brottas du med olika frågor, din nya roll och du kanske känner dig ensam och saknar någon att fråga och dela ett dilemma med. Nu startar Svensk Chefsförening och Akademikerförbundet SSR ett mentorprogram för nya chefer. Chefsstrateg Hanna Broberg gästas av Johan Welander, konsult och expert på mentorskap, samt författare till boken Idéburen chef. Möjligheten att få någon som lyssnar, som man kan bolla dilemman och tankar med, någon med mer erfarenhet ? det är nog många chefer som önskar sig. Mentorskap handlar om att någon mer erfaren person ställer upp och ger sin tid för att samtala med adepten, kanske en ny chef, på dennes villkor och efter dennes önskan om att utvecklas. Programledare: Hanna Broberg. Producent: Ylva Mossing
2018-01-23
Länk till avsnitt

Vem stöttar chefen?

Chefer har mycket ansvar för allt från verksamhet och ekonomi till medarbetare och arbetsmiljö. Men det är viktigt att komma ihåg att chefer också är anställda och att även de behöver råd och stöd. Chefers löner och avtal behöver också bevakas och förbättras, och chefers arbetsmiljö och trygghet är lika viktiga som för vilken anställd som helst. I årets första avsnitt av Chefspodden pratar vi om chefers förutsättningar, chefsrollen och vad chefer behöver veta och får för stöd. Chefsstrateg Hanna Broberg gästas i studion av Margaretha Sandberg, ordförande i Svensk chefsförening och personalchef i Sundbybergs stad, samt Helena Nicklasson som är förbundets chefsförhandlare ? och själv har lång erfarenhet som chef. Programledare: Hanna Broberg. Producent: Ylva Mossing.
2018-01-08
Länk till avsnitt

Ledarskap efter #MeToo

Vi kommer att ha ett före och ett efter #metoo. Makt, strukturer, dåliga värderingar är något vi måste jobba aktivt med hela tiden. Som chef behöver man ta upp detta till diskussion, göra tydligt vilka värderingar som gäller på arbetsplatsen och ha rutiner på plats. I den här podden förbereder vi dig på det ansvaret. Denna vecka gästas vi av chefs- och ledarskapskonsulten Ulrika Sedell och Ullika Dalén, chefsjurist på Akademikerförbundet SSR. Vi pratar om vad vittnesmålen i de många metoo-uppropen kommer att betyda, och hur organisationer kommer att förändra och ta tag i trakasserier och osunda kulturer. Programledare: Hanna Broberg. Producent: Ylva Mossing.
2017-12-11
Länk till avsnitt

Att leda med tillit

Vad innebär det att leda med tillit och hur ser förutsättningarna ut för medarbetare och chefer ska ha mer tillit till varandra? I det första avsnittet av Chefspodden samtalar Hanna Broberg med Peter Örn, redaktör för boken Leda med tillit.   Peter Örn beskriver boken, lyfter upp några av forskarnas texter och reflekterar över vad tillit betyder ? om det är ett mode eller om det finns förutsättningar för att förändra dagens detaljstyrning och kontroll. Programledare: Hanna Broberg. Producent: Ylva Mossing.
2017-11-27
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.