Sveriges 100 mest populära podcasts

Smedjanpodden

Smedjanpodden

Smedjan är tankesmedjan Timbros magasin. I Smedjanpodden bjuder vi varje onsdag på fördjupande samtal med initierade gäster utifrån ett marknadsliberalt perspektiv.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

Smedjanpodden.podbean.com

Avsnitt

182: Utanförskapet ? Sveriges största problem?

Veckans avsnitt handlar om utanförskapet på arbetsmarknaden. Över 1,3 miljoner svenskar försörjer inte sig själva. Vår tids största samhällsproblem, menar många, som skär genom såväl frågor om ekonomi och företagande som integration och samhällsgemenskap.

Hur omfattande är problemet? Vad blir konsekvenserna, och hur hamnade vi här? Catarina Kärkkäinen diskuterar med René Bongard, chef för opinionsanalys på Svenskt Näringsliv, Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor i nationalekonomi, och Benjamin Dousa, vd på Timbro.

2021-10-13
Länk till avsnitt

181: Konservatism och liberalism ? naturliga fiender eller möjliga fränder?

Vad innebär konservatism i Sverige i dag? Hur liberal kan konservatismen bli? Hur ser liberaler respektive konservativa på staten? Hur borgerlig är egentligen liberalismen, och vem har tolkningsföreträde?

Veckans avsnitt av Smedjanpodden är en djupdykning i olika schatteringar av ideologi inom den breda borgerligheten: skiljelinjer, förklaringar till dessa och möjligheter att samlas med delvisa värderingsvänner kring gemensamma mål. 

Linnea Dubois diskuterar med Catarina Kärkkäinen, nytillträdd programansvarig för borgerlig idéutveckling på Timbro, och Henrik Dalgard, skribent på Smedjan.

2021-10-06
Länk till avsnitt

180: Den europeiska energikrisen

De senaste veckorna har det rapporterats om nya rekordpriser på el och om hur det oljeeldade kraftverket i Karlshamns körs på en nivå som man måste gå tillbaka till vintern 2011 för att hitta en motsvarighet till. Men elkrisen är inte bara en svensk företeelse. I Spanien demonstrerar människor på gatorna mot höga elpriser och i Storbritannien talas det om den värsta energikrisen sedan 1970-talets oljekriser.

Vad beror krisen på, äventyras klimatomställningen och riskerar höga elpriser att bli ett nytt europeiskt normalläge?

Svend Dahl diskuterar med Simon Wakter, konsult inom energiförsörjning, Louise Eklund, regionråd för Liberalerna i Region Skåne och en av de politiker som var först med att uppmärksamma risken för elbrist i södra Sverige, samt Ellen Gustafsson, miljö- och klimatansvarig på Timbro.

2021-09-29
Länk till avsnitt

179: Arvet efter Stefan Löfven

Veckans avsnitt av Smedjanpodden handlar om epoken Stefan Löfven i svensk politik, och det politiska landskap den avgående statsministern lämnar efter sig.

Kommer Löfvens vägval att fortsätta prägla svensk politik, eller kommer en ny socialdemokratisk partiledare, och de partier som valt att samarbeta med Socialdemokraterna, försöka bryta sig ur de ramar som Löfven satt upp under sin tid som statsminister?

Svend Dahl diskuterar med Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och politisk redaktör på socialdemokratiska Sydöstran, Alice Teodorescu Måwe, borgerlig debattör och krönikör, och Henrik Dalgard, skribent på Smedjan. 

2021-09-22
Länk till avsnitt

178: Timbros valmanifest

Timbro har släppt 68 reformförslag för ett Sverige med mindre utanförskap, lägre arbetslöshet, mer personlig frihet och ett starkare näringslivsklimat. Varför släpper en tankesmedja ett valmanifest? Vilka är reformerna? Och vad hoppas man få ut av förslagen?

Catarina Kärkkäinen diskuterar med Benjamin Dousa, vd på Timbro, Jacob Lundberg, chefsekonom och Adam Danieli, skribent. 

2021-09-15
Länk till avsnitt

177: Inläst ? Vem fan är min politiker?

Svensk politik har i ett decennium präglats av låsningar och politiska företrädare som är lojala med sitt parti snarare än med sina väljare. Det beror på ett förlegat demokratiskt system som skapar distans och är ineffektiv.

Sverige behöver ? med 50 år sedan sist ? en representationsreform som värnar den demokratiska traditionen, säger Adam Danieli i en inläst essä. 

2021-09-10
Länk till avsnitt

176: Myten om den utarmade sektorn

Var tredje person i arbetskraften i Sverige arbetar i den offentliga sektorn, vilket tillsammans med Danmark är högst i hela EU och dubbelt så högt som OECD-snittet. Sedan 1980 har landets offentliga reala per capita-utgifter nästan fördubblats. Samtidigt går politiker i alla led återigen till val på slagord om mer pengar till skolan, vården och polisen. Vart tar alla pengar vägen, och behövs det verkligen ständigt mer?

Linnea Dubois samtalar om finansiering, produktivitet och prioriteringsbehov i välfärden med Adam Danieli och Kajsa Dovstad, nytillträdd vikarierande programansvarig för välfärdsfrågor på Timbro.

 

Länkar till texter i avsnittet:

Adam Danieli, ?S-topparna älskar myten om den utarmade sektorn?: https://timbro.se/smedjan/s-topparna-alskar-myten-om-den-utarmade-sektorn/

Kajsa Dovstad, ?Fattigpensionärer är inga hjälplösa offer?: https://timbro.se/smedjan/fattigpensionarer-ar-inga-hjalplosa-offer/

2021-09-08
Länk till avsnitt

175: Löfvens avgång och den politiska hösten

Vilka händelser från sommaren kommer att följa med under höstterminen? Vad innebär Stefan Löfvens avgång för Socialdemokraternas kommande år? Vilka politiska frågor kommer att dominera tiden fram till valet? 

Smedjanpodden är tillbaka efter sommaren och Catarina Kärkkäinen diskuterar med Benjamin Dousa, Svend Dahl och Widar Andersson, chefredaktör och vd på socialdemokratiska Folkbladet.

2021-09-01
Länk till avsnitt

174: Sommarresan ? Den stora småstaden Göteborg

Med sina 16,95 procent hamnade Demokraterna ett par ynka procentenheter från att göra fullmäktigedebut som största parti. I vilken annan större stad hade ett nytt lokalparti kunnat skaka om kommunpolitiken på samma sätt som i Göteborg?

I den avslutande delen av Smedjans sommarresa berättar Naod Habtemichael om Göteborgspolitiken, integrationen, stadsbyggnaden och det stora kommunala ägandet.

2021-08-25
Länk till avsnitt

173: Sommarresan ? Näring till Norrlands inland

Grundfrågan är inte vilka skattepengar som ska försörja krympande kommuner i Norrlands inland, utan vilken näring som skulle kunna göra det. Joakim Broman återvänder till sin hemby Ramsele i Ångermanland och konstaterar med vemod att ett återetablerat regemente inte räcker.

Med drygt ett år kvar till valet har Smedjan låtit nio skribenter göra nedslag på olika platser i landet. Vad talas det om, och vilka lärdomar kan man dra av platsen? Under sommaren sänder Smedjanpodden dessa essäer inlästa av skribenterna själva. Detta är den näst sista delen av Smedjans resa genom Sommarsverige!

2021-08-18
Länk till avsnitt

172: Sommarresan ? Gemenskap under press i Aneby

Aneby präglas av entreprenörskapsanda och samarbete, och under flyktingkrisen tog kyrkan och civilsamhället ett stort ansvar. Men kommunen har också ekonomiska problem och svårigheter med integrationen. Catarina Kärkkäinen åker tillbaka till sin hemort och ser hur Sveriges problem yttrar sig även där.

Med drygt ett år kvar till valet har Smedjan låtit nio skribenter göra nedslag på olika platser i landet. Vad talas det om, och vilka lärdomar kan man dra av platsen? Under sommaren sänder Smedjanpodden dessa essäer inlästa av skribenterna själva. Detta är den sjunde delen av Smedjans resa genom Sommarsverige!

2021-08-11
Länk till avsnitt

171: Centerpartiet, ideologi och skogspolitik

Smedjans sommarredaktion summerar den politiska sommaren hittills, och blickar framåt hösten, med särskilda nedslag om Centerpartiet, ideologiska aspekter av regeringsbildningen och skogspolitiken.

Hur ser Centerpartiets inre liv ut? Hur viktigt är ideologi inom politiken? Och varför gör regeringen och svenska politiker inte mer när EU tar sig större friheter med skogsbruket?

Linnea Dubois samtalar med Smedjans sommarredaktion ? Adam Danieli, Henrik Dalgard och Anna Ek.

Länkar till artiklarna som nämns i avsnittet:

https://timbro.se/smedjan/centerpartiets-inre-ideologiska-liv/

https://timbro.se/smedjan/regeringen-star-handfallen-nar-eu-hotar-skogsbruket/ 

2021-08-08
Länk till avsnitt

170: Sommarresan ? En annan del av Sossesverige

Eskilstuna har en stolt industrihistoria, men har sedan 1970-talet brottats med sociala problem och brottslighet som på senare år bytt skepnad. Tobias Samuelsson besöker en klassisk arbetarstad där det socialdemokratiska styret går sin egen väg.

Med drygt ett år kvar till valet har Smedjan låtit nio skribenter göra nedslag på olika platser i landet. Vad talas det om, och vilka lärdomar kan man dra av platsen? Under sommaren sänder Smedjanpodden dessa essäer inlästa av skribenterna själva. Detta är den sjätte delen av Smedjans resa genom Sommarsverige!

2021-08-04
Länk till avsnitt

169: Sommarresan ? Friheten på landet försvinner

När lantbrukare i Sverige tillfrågas om vad som skulle kunna bli bättre svarar en tredjedel större frihet. Men i stället växer regelbördan samtidigt som gårdarna fortsätter att bomma igen, skriver Edvard Hollertz som besöker gården Näs i norra Småland.

Essän är den femte delen av Smedjans sommarresa. Med drygt ett år kvar till valet har Smedjan låtit nio skribenter göra nedslag på olika platser i landet. Vad talas det om, och vilka lärdomar kan man dra av platsen? Under sommaren sänder Smedjanpodden dessa essäer inlästa av skribenterna själva. Följ med på Smedjans resa genom Sommarsverige!

2021-07-28
Länk till avsnitt

168: Sommarresan ? Den militära planekonomin Karlskrona

Med drygt ett år kvar till valet har Smedjan låtit nio skribenter göra nedslag på olika platser i landet. Vad talas det om, och vilka lärdomar kan man dra av platsen? Under sommaren sänder Smedjanpodden dessa essäer inlästa av skribenterna själva. Följ med på Smedjans resa genom Sommarsverige!

Staden som inte kunde bli som Gnosjö, skriver Carl-Vincent Reimers om Karlskrona. Politiskt planerade industrisatsningar mellan näringsliv, stat och kommun har varit bra för staden. Men framtiden för örlogsstaden måste präglas av lokal entreprenörskultur och gynnsam näringspolitik.

2021-07-21
Länk till avsnitt

167: Sommarresan ? Malmö

Med drygt ett år kvar till valet har Smedjan låtit nio skribenter göra nedslag på olika platser i landet. Vad talas det om, och vilka lärdomar kan man dra av platsen? Under sommaren sänder Smedjanpodden dessa essäer inlästa av skribenterna själva. Följ med på Smedjans resa genom Sommarsverige!

 

Malmö har blivit en flitigt åberopad symbol för allt som är fel med dagens Sverige, men bortom problemen finns en levande och älskad stad. I den tredje artikeln i Smedjans sommarserie nyanserar Ann Heberlein bilden av staden där hon växte upp och som hon flyttade tillbaka till.

2021-07-14
Länk till avsnitt

166: Sommarresan ? Det nya dalupproret

Med drygt ett år kvar till valet har Smedjan låtit nio skribenter göra nedslag på olika platser i landet. Vad talas det om, och vilka lärdomar kan man dra av platsen? Under sommaren sänder Smedjanpodden dessa essäer inlästa av skribenterna själva. Följ med på Smedjans resa genom Sommarsverige!

Politikernas oförmåga att tala samma språk som sina medborgare skapar ett tilltagande missnöje. På vissa håll är de upplevda klyftorna både bråddjupa och sekelgamla. I den andra artikeln i Smedjans sommarserie reser Frida Gommel hem till Dalarna för ett samtal om den politiska konsten att lyssna.

2021-07-07
Länk till avsnitt

165: Sommarresan ? Småhusstaden

Med drygt ett år kvar till valet har Smedjan låtit nio skribenter göra nedslag på olika platser i landet. Vad talas det om, och vilka lärdomar kan man dra av platsen? Under sommaren sänder Smedjanpodden dessa essäer inlästa av skribenterna själva. Följ med på Smedjans resa genom Sommarsverige!

De flesta svenskar vill bo i ett eget hus. Men det är en önskan som politiker, debattörer och stadsplanerare har svårt att acceptera. I det första avsnittet tar Svend Dahl en promenad genom en plats som sällan tar plats i den politiska debatten: småhusstaden. 

2021-06-30
Länk till avsnitt

164: Regeringskris och liberala SD-väljare

Allt om veckans historiska omröstning då en svensk statsminister för första gången röstades bort av riksdagen. Vad kan Stefan Löfven göra nu? Kommer statsministern kalla till extraval? Blir det en borgerlig eller socialdemokratisk regering härnäst? Det diskuterar Benjamin Dousa, Linnea Dubois, Svend Dahl och Catarina Kärkkäinen. 

Dessutom berättar Benjamin om den nya opinionsundersökning som Timbro har låtit Demoskop göra ? som visar att partiets väljare är bland de mest liberala när det kommer till ekonomisk politik. Vad innebär det för utsikterna för en borgerlig regering?

2021-06-23
Länk till avsnitt

163: Så kan privatiseringar göra välfärden bättre

Trettio år efter valfrihetsreformerna som öppnade upp den offentliga välfärden för privata utförare är företagande inom välfärdssektorn på många sätt en självklarhet. Samtidigt höjs fler kritiska röster ? även inom borgerligheten. 

Vad handlar kritiken om? Vilka effekter har privatiseringarna fått? Vad skulle behövas för ytterligare reformer för bättre fungerande marknader, och hur ska välfärden finansieras i framtiden?

Catarina Kärkkäinen diskuterar med Mårten Blix, doktor i nationalekonomi och forskare på Institutet för Näringslivsforskning, Klas Tikkanen, operativ chef på Nordic Capital, och Emanuel Örtengren, välfärdsansvarig på Timbro.

2021-06-16
Länk till avsnitt

162: Så förstördes svensk elförsörjning och så kan vi laga den

De senaste åren har det knappt gått en vecka utan nya rubriker om elbrist och kris i elförsörjningen. Hur gick det till när Sverige på några decennier gick från att ha ett mycket välfungerande system för elförsörjning till dagens krissituation? Varför är den planerade elproduktionen från vatten- och kärnkraftverk viktig? Och vilka politiska beslut krävs på kort och på lång sikt för att återupprätta det svenska elförsörjningen?

Svend Dahl diskuterar med Jan Blomgren, professor i tillämpad kärnfysik vid Uppsala Universitet och författare till den nya boken ?Allt du behöver veta om svensk elförsörjning?, och Ellen Gustafsson, miljö- och klimatansvarig på Timbro.

2021-06-09
Länk till avsnitt

161: Liberalism i kristider

Tidigare i veckan infördes lättnader av pandemirestriktionerna. Beskedet välkomnades av många, och innebär för vissa branscher en förhoppning om att klara och återhämta sig. Samtidigt tycker andra att det är förhastat.

Är det rätt att genomföra lättnader nu? Bör vi öppna upp mer? Vilken situation under pandemin ger skäl till vilken åtgärd? Hur ska man som liberal resonera kring frihetsinskränkningar i kristider?

Catarina Kärkkäinen diskuterar med Caspian Rehbinder och Andreas Bergh, välfärdsforskare vid Ekonomihögskolan i Lund och Institutet för näringslivsforskning.

2021-06-02
Länk till avsnitt

160: Jämlikhet i marknadsekonomin

Veckans avsnitt handlar om jämställdhet och jämlikhet inom marknadsekonomin. Kvotering utifrån kön, sexualitet och etnicitet är återigen på kartan, och den eviga tanken att det fria näringslivet i grunden skapar ojämlikhet som politiken sedan behöver jämna ut återkommer inom LO och socialdemokratin.

Stämmer bilden av att samhället präglas av allt djupare klyftor? Hur har reallöneutvecklingen och antalet arbetstillfällen utvecklats över tid? Och vad finns det för svar på frågan om jämställdhet inom näringslivet för den som inte tror på kvotering?

Catarina Kärkkäinen samtalar med Benjamin Dousa och Fredrik Johansson, kommunikationsrådgivare och krönikör i Svenska Dagbladet, Axess och Smedjan.

Länkar till texterna i avsnittet:

?Ägande slår wokekultur? av Benjamin Dousa: https://timbro.se/smedjan/agande-slar-wokekultur/

?Arbetet struntar i LO-medlemmarna? av Fredrik Johansson: https://timbro.se/smedjan/arbetet-struntar-i-lo-medlemmarna/

2021-05-26
Länk till avsnitt

159: Liberaler måste vara på sin vakt mot socialdemokrater

?Socialdemokratin har en gruppbaserad och utjämnande syn på rättvisa, som är formad i en marxistisk tanketradition?, säger Caspian Rehbinder i veckans avsnitt.

Relationen mellan liberaler och socialdemokrater har satt sin prägel på innevarande mandatperiod, och det mesta talar för att diskussionen kommer att bli allt intensivare ju närmare valet vi kommer. 

Häromveckan publicerade Dagens Nyheters kultursida en artikel där redaktörerna för tidskriften Liberal Debatt, Emma Høen Bustos och Matilda Molander, tillsammans med den socialdemokratiska tidskriften Tidens chefredaktör Payam Moula argumenterade för att socialdemokratin och liberalismen delar viktiga ideologiska övertygelser som skulle kunna ligga till grund för ett gemensamt politiskt projekt.

Men hur ser den ideologiska gemenskapen mellan liberaler och socialdemokrater egentligen ut, om den ens existerar? Behöver politiska samarbeten alltid bygga på starka värderingsgemenskaper? Och hur har socialdemokrater och liberaler historiskt sett förhållit sig till varandra? 

Svend Dahl samtalar med Emma Høen Bustos, en av författarna bakom DN-artikeln, Caspian Rehbinder, som är medarbetare på Timbro, och Claes Arvidsson, författare till flera böcker om svensk politisk historia. 

2021-05-19
Länk till avsnitt

158: Studieavgifter omfördelar uppåt

Studieavgifter till universitet och högskolor är normen inom OECD, men i Sverige betraktas förslaget som att det strider mot vårt mål att högre utbildning ska vara tillgänglig för alla.

Skulle studieavgifter försämra tillgången till högre utbildning för sämre bemedlade? Hur ser det ut i resten av världen? Gynnar högre utbildningen i själva verket högutbildade och höginkomsttagare? Kan man i så fall motivera den regressiva omfördelningen? Catarina Kärkkäinen samtalar med Oskar Qvarfort och Adam Danieli.

Länkar ur avsnittet:

Rapporten Kostnaden för kunskap: https://timbro.se/valfard/studieavgifter-i-hogskolan/

Krönikan Studieavgifter skulle gynna studenterna: https://timbro.se/smedjan/studenter-bor-vara-med-och-bara-kostnaden-for-utbildning/

Essän Välfärdsstaten är ingen Robin Hood: https://timbro.se/smedjan/valfardsstaten-ar-ingen-robin-hood/

2021-05-12
Länk till avsnitt

157: Kapitalskatterna hindrar investeringar

?Jag tror verkligen att vi kommer att se en våg av ökade kapitalskatter över världen?, sade finansminister Magdalena Andersson nyligen. Kommer den även i Sverige? Har vi låga skatter på kapital jämfört med omvärlden? Hur påverkar kapitalskatterna sparande, investeringar och tillväxt? 

Catarina Kärkkäinen samtalar med Jacob Lundberg, chefsekonom på Timbro, och Klas Tikkanen, operativ chef på Nordic Capital.

Länkar: Jacob Lundbergs bok Allt du behöver veta om skatter: https://www.adlibris.com/se/bok/allt-du-behover-veta-om-skatter-9789177032304

Skatt på kapital ? en internationell jämförelse: https://timbro.se/ekonomi/skatter/skatt-pa-kapital-jamforelse/ 

2021-05-06
Länk till avsnitt

156: Framtiden för Bromma flygplats

Regeringen gav i dagarna besked om att man vill stänga Bromma flygplats, och tillsätter en snabbutredning för att avveckla ?så snabbt som möjligt?. Den borgerliga oppositionen är kritisk liksom stora delar av näringslivet.

Vad finns det för målkonflikter i frågan om Bromma? Hur ska man resonera om lönsamhet, miljö och kapacitet? Behövs flygplatsen? Och kommer flygandet se ut som vanligt efter pandemin?

Catarina Kärkkäinen och Svend Dahl samtalar med Fredrik Kämpfe, branschchef för flyg på Transportföretagen, och Martin Tunström, politisk chefredaktör på Barometern. 

2021-04-28
Länk till avsnitt

155: Politiserade Svenska kyrkan

Samtidigt som religionen har återkommit till det offentliga samtalet kritiseras Svenska kyrkan för att ta en alltför politisk och vänsterlutande roll. Valet att yttra sig i en spontanremiss om språkkrav för medborgarskap är det senaste exemplet som föranlett kritik.

Börjar borgerliga ifrågasätta sin tillhörighet till Svenska kyrkan? Var går gränsen mellan samhällsengagemang och politik? Är det ett problem när fler samhällssfärer som civilsamhället och religionen blir mer politiska?

Catarina Kärkkäinen samtalar med Ann Heberlein, teologie doktor i etik och författare, och Joel Halldorf, skribent, författare och docent i kyrkohistoria.

2021-04-21
Länk till avsnitt

154: Staten kan inte planera fram innovation

Veckans avsnitt handlar om innovation och hur idéer och framsteg kommer till inom forskning och näringsliv. Varför bör forskningen betraktas som Sveriges sista planmonopol? Hur fungerar innovationsstöd till företag? Och om det inte fungerar ? vad kan göras i stället? 

Catarina Kärkkäinen samtalar med Adam Danieli och Christian Sandström, biträdande professor inom Digital Business vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. 

Länkar till artiklarna som nämns i avsnittet: https://timbro.se/smedjan/sveriges-sista-planekonomi/

https://timbro.se/smedjan/aktiv-industripolitik-blir-inte-battre-med-kandisekonomer/

2021-04-14
Länk till avsnitt

153: Strid om äganderätt i skogen

Skogsutredningen som skulle stärka äganderätten ifrågasätter markägares kontroll och ägande, och i debatten låter det ibland som att skogsbruket hotar både klimatet och den biologiska mångfalden. Samtidigt är skogen privat egendom, och industrin bidrar till svensk klimatnytta. 

När blev skogspolitiken så konfliktfylld? Vilka aktörer och intressen finns på respektive sida? Hur bör äganderätten vägas mot andra värden? Är skogsbruket en miljöbov eller rentav en nyckel till ett mer hållbart samhälle? 

Catarina Kärkkäinen samtalar med Ellen Gustafsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Timbro, och Edvard Hollertz, agronom och ledarskribent i ATL ? Lantbrukets affärstidning.

 

2021-04-07
Länk till avsnitt

152: Regeringen saknar återöppningsplan

Veckans avsnitt handlar om världen efter pandemin. Hur länge är restriktionerna motiverade och när kan samhället öppna upp igen? Statsminister Stefan Löfven intervjuades nyligen i SVT om detta och gav inga svar. Har regeringen ingen plan för återöppning? Och vad är riskerna med vaccinpassen i Danmark? 

Catarina Kärkkäinen och Svend Dahl diskuterar med Emanuel Örtengren, välfärdsansvarig på Timbro, och Johanna Grönbäck,  kommunikationschef på forskningsinstitutet Ratio.

2021-03-31
Länk till avsnitt

151: Valet handlar om Liberalernas överlevnad

På söndag ska Liberalerna fatta beslut om partiets vägval inför valet nästa år. Partiledaren Nyamko Sabuni vill gå till val på att bilda en borgerlig regering som kan söka stöd bland riksdagens alla partier. 

Vad kommer partiet att fatta för beslut? Vilka idéer och personer definierar falangerna? Kommer Liberalerna åter bli en del av borgerligheten? Catarina Kärkkäinen och Svend Dahl diskuterar med Karin Svanborg-Sjövall. 

Länk till artiklar: https://timbro.se/smedjan/de-liberala-karnvaljarna-star-pa-sabunis-sida/

https://timbro.se/smedjan/liberalerna-hor-hemma-till-hoger/ 

2021-03-24
Länk till avsnitt

EXTRAAVSNITT: Efter alliansen ? Idéer för en ny borgerlighet

Alliansen finns inte längre, men kanske finns det ändå idéer för en ny borgerlighet? I detta specialavsnitt av Smedjanpodden i samarbete med Timbro förlag ger författarna i antologin ?Efter Alliansen? sin bild av borgerlighetens berättelse och vägval i 2020-talets Sverige. 

PJ Anders Linder, Carl-Vincent Reimers, Tove Lifvendahl, Naod Habtemichael, Adam Danieli, Emanuel Örtengren och Zeublon Carlander intervjuas av Amanda Broberg.

2021-03-19
Länk till avsnitt

149: Bidragskrisen i kommunerna

Kostnaderna för försörjningsstödet ökar snabbt. Det innebär påfrestningar för många kommuner, och är i många fall sammankopplat med stort utanförskap för individerna.

Varför ökar kostnaderna för försörjningsstödet? Vad gör kommunerna för att hejda bidragsberoendet, och vad får de göra? Räcker det, eller måste förändringar i systemet till? 

Catarina Kärkkäinen och Adam Danieli samtalar med Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi och forskningschef vid Handelns Forskningsinstitut, och Torbjörn Brorsson, moderat kommunalråd i Landskrona.

2021-03-17
Länk till avsnitt

148: Höghastighetståg, men trasiga vägar

Vem ska bygga vägarna? Varför blir det dyrt och dåligt när staten ska göra det? Veckans avsnitt handlar om infrastruktur, Sveriges stora underhållsskuld och höghastighetstågen.

Catarina Kärkkäinen samtalar med Cecilia Reje, näringspolitisk expert med fokus på infrastrukturfrågor på Lantbrukarnas riksförbund och tidigare politiskt sakkunnig hos Moderaterna, Jacob Lundberg, chefsekonom på Timbro, och Petter Birgersson, politisk redaktör på Ystads Allehanda.

2021-03-10
Länk till avsnitt

147: Vänsterpartiet kommunisterna?

Vänsterpartiets nya partiledning kräver större inflytande under kommande mandatperiod. Samtidigt kritiseras partiet för att inte tillräckligt ta avstånd från sin historia och från kommunismen. 

Står kritiken på goda grunder? Vad innebär Vänsterpartiets vision om det klasslösa samhället i dag? Har man gjort upp med sin historia? Och hur bör övriga partier hantera vänstern?

Catarina Kärkkäinen samtalar med Magnus Utvik, författare till boken ?Partiet på kant med (v)erkligheten?, Stig-Björn Ljunggren, politisk chefredaktör på socialdemokratiska Sydöstran, och Svend Dahl.

2021-03-03
Länk till avsnitt

146: Vaccineringen i Sverige ligger efter

Slutet på pandemin drar ut på tiden. Flera regioner har varnat för att de inte kommer att nå målet att erbjuda alla vaccin innan midsommar.

Varför ligger vi efter andra länder som Danmark? Vad kan göras? När kommer vaccinationerna vara i hamn? Och vad gör regeringen?

Catarina Kärkkäinen samtalar med Anders W Jonsson, läkare och vice partiordförande för Centerpartiet, Henrik Brändén, molekylärbiolog, immunolog och vetenskapsskribent, och Emanuel Örtengren, välfärdsansvarig på Timbro. 

2021-02-24
Länk till avsnitt

145: Hyresregleringarnas eviga lockelse

Hyresregleringen kostar 20 miljarder kronor för samhället varje år. Det visar nya beräkningar i en rapport från Timbro skriven av Fredrik Kopsch, docent i fastighetsekonomi.

Vad orsakar kostnaderna? Vad är problemet med rent seeking? Hur har Sveriges bostadspolitik sett ut genom historien? Vad är det som fortsätter locka länder och regeringar att reglera hyrorna?

Catarina Kärkkäinen diskuterar med Fredrik Kopsch och Svend Dahl, chefredaktör på Smedjan och doktor i statsvetenskap. 

2021-02-17
Länk till avsnitt

144: Politiken bakom elbristen

?Därför ska du inte dammsuga de närmaste dagarna?, skrev SVT i måndags och förklarade att elnätet är ansträngt. Samtidigt meddelade industrier som Holmens pappersbruk att de väljer att tillfälligt pausa produktionen på grund av de höga priserna. 

Vad innebär elbrist, och vad beror den på? Hur allvarligt är läget för svensk industri? Vem bär ansvaret, och vad hade kunnat göras annorlunda inom energipolitiken?

Catarina Kärkkäinen samtalar med Daniel Westlén, doktor i reaktorfysik från KTH, Lina Håkansdotter, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv, och Karin Pihl, ledarskribent på Göteborgs-Posten. 

2021-02-10
Länk till avsnitt

143: Kan Märta Stenevi rädda Miljöpartiet?

Miljöpartiet har valt ett nytt kvinnligt språkrör i Märta Stenevi. Hon beskrivs som att hon kan gå genom rutan ? vilket kan komma att behövas: I de senaste opinionsmätningarna hamnar partiet under riksdagsspärren.

Kan Märta Stenevi få Miljöpartiet på fötterna igen? Varför har partiet inte högre förtroende miljö- och klimatfrågor? Och finns det några andra möjliga vägar framåt än samarbete med Socialdemokraterna?

Catarina Kärkkäinen samtalar med David Ahlin, kommunikationsrådgivare, Klara Lidman, grön liberal, och Benjamin Dousa, vd på Timbro.

2021-02-03
Länk till avsnitt

142: Krisen i restaurangbranschen

Restaurangbranschen har drabbats hårt under pandemin, och nu har personer från branschen startat ett upprop med kravet att restaurangerna ska få det stöd som har utlovats av regeringen.

Hur allvarligt är läget? Kan man vänta sig fler konkurser framöver? Och hur ska man som marknadsliberalt orienterad resonera kring frågan om restriktioner och statliga stöd till företag?

Catarina Kärkkäinen samtalar med PG Nilsson, grundare av Svenska brasserier, Patrick Krassén, näringspolitisk expert på Företagarna, och Emanuel Örtengren, välfärdsansvarig på Timbro. 

2021-01-27
Länk till avsnitt

141: Ny CDU-ledare i Tyskland och konsekvenser för Sverige

Armin Laschet valdes i helgen till ny partiledare de tyska kristdemokraterna CDU. Det är ett val som kan komma att påverka inte bara tysk utan europeisk och svensk politik, men ännu återstår många frågetecken. 

Vem är han och hur blir hans ordförandeskap? Kommer han att bli förbundskansler? Hur kan det komma att påverka Sverige och EU? Och vad säger valet av Laschet om de ideologiska och strategiska vägvalen för högern i Europa? 

Catarina Kärkkäinen diskuterar med Lina Lund, journalist och tidigare Berlinkorrespondent för Dagens Nyheter, Erik Thyselius, medarbetare på Axess Magasin, och Alexandra Ivanov, talskrivare och EU-rådgivare åt Moderaternas partiledare Ulf Kristersson.

2021-01-20
Länk till avsnitt

140: Coronapolitikens sanna dilemman

Pandemilagen är på plats, och kritiseras av många. Borde regeringen verkligen tillskansa sig makt på detta vis? Är det rätt att inskränka människors frihet av smittskyddsskäl?

Coronapolitiken väcker också andra frågor. Vad är den sanna målkonflikten i fråga om hanteringen av pandemin? Gäller ekonomi versus hälsa och lockdown versus öppenhet? Och hur gör man en rätt och riktig avvägning? 

Catarina Kärkkäinen diskuterar med Erik Lakomaa, doktor och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, Andreas Bergh, välfärdsforskare vid Ekonomihögskolan i Lund och Lydia Wålsten, tidigare ledarskribent på Svenska Dagbladet och nu tillbaka på Timbro. 

2021-01-13
Länk till avsnitt

139: Julavsnitt och nyårskrönika

Vad händer inom borgerligheten? Vad blir slutsatserna om politiken, samhället och ekonomin efter coronapandemin? Och vad kommer att prägla nästa år och 2020-talet?

Smedjans redaktion bestående av Svend Dahl, Catarina Kärkkäinen och Tobias Samuelsson, och som gäst skribenten och författaren Mattias Svenson, knyter ihop säcken inför jul och blickar framåt mot nästa år för magasinet och samhället.

Med detta önskar redaktionen också alla läsare och lyssnare en God jul och ett Gott nytt år!

2020-12-23
Länk till avsnitt

138: Så kan bostadsmarknaden reformeras

Vilka är regleringarna som gör att den svenska bostadsmarknaden inte fungerar och varför har just bostadsmarknaden visat sig så svårreformerad? I veckans avsnitt av Smedjanpodden diskuterar bostadsforskaren Fredrik Kopsch, Timbros Lucas Ljungberg och Smedjans Svend Dahl bland annat bolånetak, det kommunala planmonopolet och hyresregleringen. 

I december 1947 skrev den liberale ekonomen Sven Rydenfelt en artikel i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning där han varnade för hur hyresregleringarna skulle leda till en bristsituation. Snart 75 år senare är Rydenfelts inlägg fortfarande relevant, säger Fredrik Kopsch, fastighetsekonom vid Lunds Universitet och senior fellow vid Timbro i veckans avsnitt av Smedjanpodden.

Sedan 1947 har dessutom nya regleringar tillkommit för att lösa problem skapade av redan befintliga regleringar, varav tanken på statliga bolån för förstagångsköpare är det senaste exemplet.

Medverkar gör också Lucas Ljungberg, jurist och projektledare på Timbro, som snart kommer ut med en rapport om det kommunala planmonopolet och dess konsekvenser. Är ett avskaffat planmonopol i själva verket en av de viktigaste åtgärderna för att få en mer välfungerande bostadsmarknad?

Samtalet leds av Smedjans chefredaktör Svend Dahl.

2020-12-16
Länk till avsnitt

137: Kunskapssynen är skolans största problem

I debatten om skolans problem handlar det mesta om Göran Perssons kommunalisering och regeringen Bildts friskolereform. Men i själva verket har Sverige bakom sig flera decennier av dåliga beslut, kunskapsfientlig pedagogik och missriktade reformer.

Vem var Alva Myrdal, och vad innebar hennes sociala ingenjörskap? Varför har skolideologer inte velat lägga större vikt vid kunskapsförmedling? Och varför har inte mer hänt sedan det på 1970-talet började varnas för sjunkande läsförståelse och stök i klassrummen? Catarina Kärkkäinen samtalar med Johan Wennström, filosofie doktor i statsvetenskap, och Benjamin Dousa.

2020-12-09
Länk till avsnitt

136: Reformera public service

Public service behövs för att vi ska få opartiska nyheter, säger den ena sidan. De statliga mediebolagen har tvärtom en slagsida och behöver konkurrensutsättas, säger den andra. Moderaterna vill skära ned i budgeten och se en hårdare granskning av de statliga mediebolagen. Andra partier vill grundlagsskydda public service.

I en granskning av Utbildningsradion som publicerades på Smedjan nyligen framkommer bristande professionalism, en dysfunktionell organisation och dålig kostnadskontroll.

Vad är statsmedias framtid? Hur blev det som det blev på Utbildningsradion? Och går det att få till kvalitet och effektivitet i statliga bolag som inte är utsatta för konkurrens och marknadsprövning?

Catarina Kärkkäinen diskuterar med Mats Olin, chef för Näringslivets Medieinstitut, Carl Rudbeck, litteraturvetare, kritiker och skribent, och Mats Svegfors, tidigare VD för Sveriges Radio.

2020-12-02
Länk till avsnitt

135: Så roligt ska vi inte ha det under pandemin

Veckans avsnitt handlar om alkoholpolitik med anledning av restaurangnäringens kris. När många frågar sig vad som kan hjälpa krögarna är serveringstillstånden och reglerna kring alkoholförsäljning en av sakerna som man tittar på. 

Vilka förändringar skulle kunna bli aktuella, och vad skulle de innebära för restaurangerna och kunderna? Det diskuterar Smedjan med Hans Seerar Westerberg, forskare vid Handelns Forskningsinstitut. Dessutom berättar Mattias Svensson, författare av den nyutkomna boken Så roligt ska vi inte ha det: En historia om svensk alkoholpolitik om alkoholpolitik genom historien. 

2020-11-25
Länk till avsnitt

134: Tyskland efter Merkel

Veckans avsnitt av Smedjanpodden handlar om Tyskland. Det kommande året kommer att bli det mest händelserika på länge i tysk politik. Efter 15 år som förbundskansler ska Angela Merkel lämna posten, och de tyska kristdemokraterna CDU ska välja en ny partiledare.

Vilka är personerna som är aktuella att ta vid? Vad skulle deras respektive partiledarskap innebära för Tyskland och Europa? Vilka problem måste de lösa? Och hur kan det komma att påverka Sverige? 

Catarina Kärkkäinen diskuterar med Gustaf Reinfeldt, utrikespolitisk skribent, Erik Thyselius, medarbetare på Axess Magasin och Emanuel Örtengren, välfärdsansvarig på Timbro.

2020-11-18
Länk till avsnitt

133: Så kan välfärdsfusket stoppas

Bidragsbrott och missbruk av det svenska välfärdssystemet genom till exempel personlig assistans är ett växande problem.

Myndigheterna samarbetar för att hejda brottsligheten, men sekretessen försvårar granskning. Det ekonomiska värdet av bidragsbrott, missbruk och andra felaktigheter uppgår till många miljarder kronor per år.

Hur går bidragsbrotten till? Och vad kan man göra åt dem? Catarina Kärkkäinen och Tobias Samuelsson diskuterar med Johan Hultberg och Per Eleblad.

2020-11-11
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.