Bra podcast

Sveriges 100 mest populära podcasts

Kryminatorium

Kryminatorium

Pos?uchaj o seryjnych zabójcach, tajemniczych zagini?ciach i zbrodniach z Archiwum X. W ka?dy poniedzia?ek przedstawiam inn? spraw? kryminaln?. Na Kryminatorium znajdziesz odcinki zarówno o sprawach z Polski, jak i z zagranicy. W prezentowanych materia?ach wykorzystuj? g?osy aktorów, efekty d?wi?kowe i muzyk?. Chcesz si? ze mn? skontaktowa?? Pisz na [email protected] Znajdziesz mnie te? na Instagramie @marcinmyszka1

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

kryminatorium.pl/

Avsnitt

Czy Zbigniew z D?blina zabi? w?asn? rodzin?? | #135 POLSKA SPRAWA

S?d uzna?, ?e w 2009 roku Zbigniew J. zabi? swoj? rodzin?, a potem próbowa? zatrze? ?lady doprowadzaj?c do po?aru domu. M??czyzna nigdy nie przyzna? si? do tego czynu. W win? Zbigniewa nie wierz? jego bliscy. O sprawie opowiada dziennikarz Adam Jab?o?ski, który opisywa? histori? w lokalnych mediach i uczestniczy? w rozprawach. ? kontakt: e-mail: [email protected] Instagram: Marcin Myszka - Kryminatorium @marcinmyszka1
2021-02-15
Länk till avsnitt

Morderca ze szlaku | #134 SERYJNI MORDERCY

Na prze?omie lat siedemdziesi?tych i osiemdziesi?tych ubieg?ego wieku nieuchwytny seryjny zabójca przez blisko dwa lata grasowa? w parkach nieopodal San Francisco w Kalifornii. ?cigaj?cy go detektywi przypisywali mu 10 ofiar, a prowadzone ?ledztwo bardzo d?ugo tkwi?o w martwym punkcie. Media szybko nada?y mu przydomek ?morderca ze szlaku?. ? kontakt: e-mail: [email protected] Instagram: Marcin Myszka - Kryminatorium @marcinmyszka1
2021-02-08
Länk till avsnitt

Na zabawie w Sarbinowie | #133 POLSKA SPRAWA

17-letnia Kasia w wakacje 1967 roku razem z siostr? i znajomymi wybra?a si? na dansing do pobliskiego Sarbinowa. Dziewczyna pozna?a tam m?odego turyst? z Pi?y, z którym bawi?a si? na parkiecie. Po kilku ta?cach wyszli z lokalu. Od tego czasu nikt nie widzia? ju? Kasi. ? kontakt: e-mail: [email protected] Instagram: Marcin Myszka - Kryminatorium @marcinmyszka1
2021-02-01
Länk till avsnitt

Byk i Maczuga. Bandycki duet z Podkarpacia | #132 POLSKA SPRAWA

W przedwojennej Polsce Antoni Byk i W?adys?aw Maczuga stworzyli duet najbardziej niebezpiecznych bandytów grasuj?cych w po?udniowo-wschodniej cz??ci kraju. Byli bezwzgl?dni, okrutni i bezlito?ni, mordowali niewinne ofiary. Kryminatorium w Empik Go - drugi sezon dedykowanej serii Korzystaj z aplikacji przez 30 dni bezp?atnie. 1. Wejd? na empik.com/gofree 2. Wpisz kod "kryminal30". 3. Zaloguj si? lub za?ó? konto w serwisie. 4. Pobierz aplikacj? Empik Go i s?uchaj bezp?atnie przez 30 dni. Wa?ne! ? Promocja wy??cznie dla nowych abonentów, którzy nie korzystali jeszcze z serwisu. ? Skorzystanie z kodu wymaga podpi?cia karty. ? W trakcie okresu próbnego nie zostanie pobrana op?ata. ? Mo?na zrezygnowa? w dowolnym momencie. ? Z kodu mo?na skorzysta? do 30 stycznia 2021 roku. Pierwszy odcinek serii na kanale YouTube Empik Go ?https://youtu.be/HD_oGffjU-Q ? kontakt: e-mail: [email protected] Instagram: Marcin Myszka - Kryminatorium @marcinmyszka1
2021-01-25
Länk till avsnitt

Zabójstwo Marka Papa?y | #131 POLSKA SPRAWA Z DETEKTYWA

Kilka miesi?cy temu w S?dzie Okr?gowym w Warszawie zako?czy? si? trwaj?cy 5 lat proces w sprawie zabójstwa by?ego Komendanta G?ównego Policji, nadinspektora Marka Papa?y. Po 23 latach od dokonanej zbrodni nadesz?a d?ugo oczekiwana chwila og?oszenia werdyktu w jednej z najg?o?niejszych spraw kryminalnych w historii Polski. ? Ten odcinek to interpretacja tekstu "Kto strzela? do komendanta" autorstwa Heleny Kowalik ze styczniowego wydania magazynu Detektyw. ? kontakt: e-mail: [email protected] Instagram: Marcin Myszka - Kryminatorium @marcinmyszka1
2021-01-21
Länk till avsnitt

Furia w listopadowy poranek | #130 POLSKA SPRAWA Z DETEKTYWA

W listopadzie 2017 roku, Polsk? wstrz?sn??o zabójstwo Leszka N. w centrum Legnicy. Pora?aj?ca by?a nie tylko brutalno?? sprawcy, ale i przypadkowo?? tamtego zdarzenia. Gdyby ofiara pojawi?a si? w centrum miasta minut? pó?niej, z pewno?ci? nie dosz?oby do tej tragedii. 65-letni m??czyzna zosta? skatowany tylko dlatego, ?e znalaz? si? na drodze, któr? szed? inny cz?owiek. ? Ten odcinek to interpretacja tekstu "Furia w listopadowy poranek" autorstwa Tomasza Przemyskiego z lutowego wydania magazynu Detektyw. Nowy numer kultowego czasopisma w sprzeda?y od 19 stycznia! ? kontakt: e-mail: [email protected] Instagram: Marcin Myszka - Kryminatorium @marcinmyszka1
2021-01-18
Länk till avsnitt

Sprawa Lisy Holm ze Szwecji | #129 KRYMINATORIUM

Latem 2015 roku 17-letnia Szwedka nagle znikn??a sprzed kawiarni, w której pracowa?a. Natychmiast rozpocz??a si? najwi?ksza akcja poszukiwawcza w szwedzkiej historii kryminalnej. ? kontakt: e-mail: [email protected] Instagram: Marcin Myszka - Kryminatorium @marcinmyszka1
2021-01-11
Länk till avsnitt

Zagini?cie Holly i Jessiki w Soham | #128 KRYMINATORIUM

Ca?a Anglia gor?czkowo szuka?a dwóch zaginionych 10-latek, które znikn??y latem 2003 roku. Ich poszukiwania nazwano najbardziej rozleg?ymi i najintensywniejszymi w brytyjskiej historii kryminalnej. Prasa szczegó?owo opisywa?a ka?dy etap prowadzonego ?ledztwa. Kryminatorium w Empik Go - drugi sezon dedykowanej serii Korzystaj z aplikacji przez 30 dni bezp?atnie. 1. Wejd? na empik.com/gofree 2. Wpisz kod "kryminal30". 3. Zaloguj si? lub za?ó? konto w serwisie. 4. Pobierz aplikacj? Empik Go i s?uchaj bezp?atnie przez 30 dni. Wa?ne! ? Promocja wy??cznie dla nowych abonentów, którzy nie korzystali jeszcze z serwisu. ? Skorzystanie z kodu wymaga podpi?cia karty. ? W trakcie okresu próbnego nie zostanie pobrana op?ata. ? Mo?na zrezygnowa? w dowolnym momencie. ? Z kodu mo?na skorzysta? do 30 stycznia 2021 roku. Pierwszy odcinek serii na kanale YouTube Empik Go ?https://youtu.be/HD_oGffjU-Q
2021-01-04
Länk till avsnitt

Uciekinierzy z Alcatraz | #127 KRYMINATORIUM

To by? plan doskona?y. W czerwcow? noc 1962 roku trzech wi??niów uciek?o z Alcatraz ? najpilniej strze?onego ameryka?skiego wi?zienia. Ich dalsze losy od kilkudziesi?ciu lat pozostaj? nieznane. Czy zbiegowie uton?li w lodowatej wodzie? A mo?e prze?yli i do ko?ca swoich dni pozostali w ukryciu? Wynik ich ucieczki z wi?zienia Alcatraz do dzi? pozostaj? jedn? z najwi?kszych zagadek Ameryki. ? kontakt: e-mail: [email protected] Instagram: Marcin Myszka - Kryminatorium @marcinmyszka1
2020-12-28
Länk till avsnitt

Baba Anujka - najwi?ksza ba?ka?ska morderczyni | #126 MORDERCY

Z pozoru by?a poczciw? staruszk?, gotow? do niesienia ludziom wszelkiej pomocy jako zielarka i znachorka. Jednak Baba Anujka mia?a tak?e drugie ? znacznie mroczniejsze oblicze. Za odpowiedni? op?at? przygotowywa?a skuteczne trucizny, którymi zarówno kobiety, jak i m??czy?ni rozwi?zywali swoje ma??e?skie problemy. Przypisuje jej si? nawet 150 otru?, co uczyni?o z niej nie tylko pierwsz? ba?ka?sk? seryjn? morderczyni?, ale i najstarsz? na ?wiecie?
2020-12-21
Länk till avsnitt

Henri Landru - Sinobrody amant | #125 SERYJNI MORDERCY

By? zr?cznym oszustem oraz manipulatorem. Niezwykle skuteczny uwodziciel bogatych i samotnych wdów, które poznawa? poprzez matrymonialne og?oszenia. One oddawa?y mu najpierw swe serce, potem ca?y maj?tek. W czasie pierwszej wojny ?wiatowej Henri Landru mia? zwabi? do swojego domu i zamordowa? co najmniej dziesi?? z nich, a ich cia?a spali? w piecu. Cho? do ko?ca twierdzi?, ?e jest niewinny, za swoje zbrodnie zap?aci? najwy?sz? cen?.
2020-12-14
Länk till avsnitt

Przekr?t w "Milionerach" | #124 KRYMINATORIUM

Rado?? Charlesa Ingrama z g?ównej wygranej w angielskiej wersji teleturnieju ?Milionerzy? nie trwa?a d?ugo. Nie tylko nie otrzyma? nagrody, ale zosta? tak?e oskar?ony o dokonanie oszustwa, a nawet skazany na wi?zienie. Jego plan na zgarni?cie miliona funtów wydawa? si? prosty i idealny. Co? jednak posz?o nie tak, a jego wyst?p sta? si? jednym z najwi?kszych skandali w historii brytyjskiej telewizji? ? kontakt: [email protected] IG: @marcinmyszka1 www.instagram.com/marcinmyszka1/
2020-12-07
Länk till avsnitt

Fetyszysta stóp - Jerome Brudos | #123 SERYJNI MORDERCY

Jerry Brudos jawi? si? jako kochaj?cy m?? i ojciec. Jednak wewn?trz jego umys?u od najm?odszych lat czai?a si? bestia w ludzkiej skórze. Gdy w pod koniec lat sze??dziesi?tych ubieg?ego wieku w Oregonie zacz??y znika? kobiety, ?ledczy nie przypuszczali, ?e spokojny elektryk z przedmie?cia mo?e okaza? si? lubie?nym sadyst?, dla którego ?mier? jego ofiar by?a dopiero pocz?tkiem zabawy? kontakt: [email protected] IG: @marcinmyszka1 https://www.instagram.com/marcinmyszka1/ Centrum praw kobiet STOP kobietobójstwu https://cpk.org.pl/petycje/stop-kobietobojstwu/
2020-11-30
Länk till avsnitt

Kwasowy morderca - John George Haigh | #122 SERYJNI MORDERCY

Przystojny i czaruj?cy John George Haigh przejmowa? maj?tki bogatych anglików, a zw?oki ofiar rozpuszcza? w kwasie siarkowym. Uwa?a?, ?e bez cia? policja nie b?dzie mog?a oskar?y? go o dokonanie zbrodni. Brytyjska prasa nada?a mu przydomek ?kwasowy morderca?, a jego zbrodnie opisa?a jako jedne z najbardziej wstrz?saj?cych w historii Wielkiej Brytanii? kontakt: [email protected] IG: @marcinmyszka1 https://www.instagram.com/marcinmyszka1/
2020-11-23
Länk till avsnitt

Wampir z ?odzi - Ferdynand Grüning | #121 SERYJNI MORDERCY

Zabija? w latach 30. Na swoje ofiary wybiera? dzieci, a narz?dziem zbrodni, którym si? pos?ugiwa? by?y wielkie blacharskie no?yce. Trzyma? je w swojej skrzynce z narz?dziami, któr? zabiera? na zabójcze wyprawy w okolice Piotrkowa, ?odzi i Kutna. kontakt: [email protected] IG: @marcinmyszka1 https://www.instagram.com/marcinmyszka1/
2020-11-16
Länk till avsnitt

Sierota Europy - Kaspar Hauser | #120 KRYMINATORIUM

Od blisko dwustu lat zagadka Kaspara Hausera rozpala wyobra?nie kolejnych pokole? historyków i badaczy. Tajemnicze okoliczno?ci jego narodzenia i ?mierci sta?y si? tematem licznych teorii. Czy nieznany nikomu podrzutek z Norymbergi by? zaginionym potomkiem ksi?cia Badenii, czy tylko przebieg?ym oszustem, wykorzystuj?cym naiwno?? lituj?cych si? nad nim ludzi? W historii ch?opca, nazwanego ?sierot? Europy? tak naprawd? nic nie jest pewne? kontakt: [email protected] IG: @marcinmyszka1 https://www.instagram.com/marcinmyszka1/
2020-11-09
Länk till avsnitt

Spartakiadowy morderca - Ji?í Straka | #119 SERYJNI MORDERCY

Podczas przygotowa? do Wielkiej Spartakiady M?odzie?y w roku 1985, na stolic? socjalistycznej Czechos?owacji pad? blady strach. Nieuchwytny maniak seksualny z wyj?tkow? brutalno?ci? gwa?ci? i zabija? m?ode kobiety. Poddana politycznym naciskom praska milicja robi?a wszystko, by schwyta? zwyrodnialca, któremu nadano przydomek ?Spartakiadowego mordercy?. Gdy odkryto jego to?samo??, ca?y kraj dozna? prawdziwego szoku? kontakt: [email protected] IG: @marcinmyszka1 https://www.instagram.com/marcinmyszka1/
2020-11-02
Länk till avsnitt

Powiesi? kilkuset skaza?ców - kat Albert Pierrepoint | #118 KRYMINATORIUM

Albert Pierrepoint ju? jako dziecko wiedzia?, ?e zostanie katem. Zachowuj?c postaw? godn? angielskiego d?entelmena wiesza? wszystkich przest?pców, bez wzgl?du na p?e?. Na tamten ?wiat posy?a? zbrodniarzy, seryjnych morderców, nazistów, a nawet? swojego najlepszego przyjaciela. ?Anonimowa Aktorka: https://spoti.fi/2Hzqsjj
2020-10-26
Länk till avsnitt

Harcerz zostawiony na szlaku | #117 ZAGINI?CIA

Dla 13-letniego skauta Jareda Negrete z Kalifornii by?a to pierwsza wyprawa w góry. Pozostawiony samotnie na szlaku ch?opiec zagin?? bez wie?ci. Próby odnalezienia m?odego skauta przerodzi?y si? w najdro?sz? i najbardziej skomplikowan? tego typu operacj? w historii hrabstwa San Bernardino.
2020-10-19
Länk till avsnitt

Syn celebryty znika z ko?yski | #116 ZAGINI?CIA/PORWANIA

Gdy w roku 1932 porwany zosta? syn Charlesa Lindbergha ? ówczesnego bohatera i celebryty ? wybuch?a narodowa histeria. Ch?opca szuka? ca?y kraj, a kiedy okaza?o si?, ?e dziecko nie ?yje ? dziennikarze byli zgodni: Ameryka nie dozna?a wi?kszego szoku od czasu zamachu na prezydenta Lincolna. Cho? znaleziono i ukarano porywacza, wci?? pojawiaj? si? g?osy, ?e by? on jedynie koz?em ofiarnym, a na krzes?o elektryczne trafi? niewinny cz?owiek?
2020-10-12
Länk till avsnitt

Zbrodnia na farmie Hinterkaifeck | # 115 NIEWYJA?NIONE

?mier? ca?ej rodziny Gruberów oraz ich s?u??cej na farmie Hinterkaifeck w Bawarii przed niemal stu laty wstrz?sn??a ówczesn? opini? publiczn?. Sze?? osób, jedna po drugiej, zosta?o brutalnie zamordowanych w przydomowej stodole. Policji nigdy nie uda?o si? schwyta? mordercy. Nie poznano nawet motywów, jakimi si? on kierowa?. Zbrodnia ta wci?? uwa?ana jest za jedn? z najokrutniejszych i najbardziej tajemniczych spraw kryminalnych w historii Niemiec.
2020-10-05
Länk till avsnitt

Ko?ciotrup w piwnicy przy Pó?wiejskiej | #114 POLSKA SPRAWA

Niemal 100 lat temu ca?y Pozna? ?y? spraw? makabrycznego znaleziska na ulicy Pó?wiejskiej. Przypadkowo zarwany fragment drogi doprowadzi? do rozwi?zania zagadki zaginionego nastolatka. Mówi?o si? o tym, ?e m?odzieniec uciek? za granic? ze skradzionymi pieni?dzmi, dopiero po 8 latach odkryto, ?e zosta? zamordowany przez blisk? osob?.
2020-09-28
Länk till avsnitt

Zakonnik morderca - Damazy Macoch | #113 KRYMINATORIUM

110 lat temu dosz?o w jasnogórskim klasztorze do zbrodni, która zszokowa?a polsk? opini? publiczn?. Morderc? okaza? si? kuzyn ofiary ? tamtejszy ksi?dz Damazy Macoch. ?ledztwo wykaza?o, ?e zabicie cz?owieka nie by?o jedynym grzechem zakonnika. Wkrótce na jaw wysz?y nie tylko jego liczne kradzie?e, ale i nami?tny romans z ?on? ofiary. O zakonniku-skandali?cie zrobi?o si? g?o?no w ca?ym kraju.
2020-09-21
Länk till avsnitt

Zaginiony syn Christine Collins | #112 ZAGINI?CIA

Czy matka mo?e nie rozpozna? w?asnego dziecka? Przed takim pytaniem stan??a ameryka?ska opinia publiczna w roku 1928, gdy w tajemniczych okoliczno?ciach najpierw zagin??, a potem zosta? odnaleziony 10-letni Walter Collins. W d?ugiej i trudnej walce o prawd?, doprowadzona do ostateczno?ci samotna matka zmuszona zosta?a do konfrontacji ze skorumpowanymi gliniarzami, bezdusznym wymiarem sprawiedliwo?ci, a nawet gro?nym seryjnym morderc? dzieci z Kalifornii. #s?uchowisko #kryminalne
2020-09-14
Länk till avsnitt

Ameryka?ski Diat?ow. Pi?tka z Yuba City | #111 ZAGINI?CIA

W 1978 roku pi?ciu niepe?nosprawnych przyjació? z ameryka?skiego hrabstwa Yuba wybiera si? na mecz, z którego nie wracaj?. Ich samochód odnaleziono daleko od g?ównej trasy, gdzie? na za?nie?onym górskim szlaku. Odkryto równie? zw?oki czwórki z nich. Co sprawi?o, ?e upo?ledzeni umys?owo m??czy?ni bez wyra?nego powodu zjechali z g?ównej drogi, a pó?niej zmarli w tragicznych okoliczno?ciach?
2020-09-07
Länk till avsnitt

Wdowy z wioski Nagyrev | #110 KRYMINATORIUM

Okolice ma?ej w?gierskiej wsi Nagyrev sta?y si? przed niemal stu laty miejscem wielokrotnych morderstw, dokonanych na niespotykan? dot?d skal?. I to pope?nionych przez miejscowe kobiety. Ofiarami matek, ?on i córek padali m??czy?ni, którzy systematycznie byli przez nie otruwani arszenikiem. Zabijali z zemsty. Liczba ujawnionych zbrodni wstrz?sn??a ca?ym krajem, a echa tych wydarze? dotar?y nawet do Ameryki.
2020-08-31
Länk till avsnitt

Wyprawa nowo?e?ców | #109 ZAGINI?CIA

W 1928 roku nowo?e?cy Glen i Bessie Hyde postanowili przep?yn?? rzek? Kolorado wzd?u? ca?ej d?ugo?ci Wielkiego Kanionu i trafi? na pierwsze strony ameryka?skich gazet. Do celu jednak nie dotarli. Tu? przed ko?cem wyprawy para zagin??a w tajemniczych okoliczno?ciach, a ich cia? nigdy nie odnaleziono.
2020-08-24
Länk till avsnitt

Rodzina Kaszniców ginie na górskim szlaku | #108 POLSKA SPRAWA

Dla rodziny Kaszniców mia?a to by? zwyczajna letnia górska w?drówka. Warszawski prokurator, jego ?ona, ich syn i towarzysz?cy im taternik, przemierzaj?c blisko sto lat temu Lodow? Prze??cz ? cieszyli si? urokami pi?knych i majestatycznych Tatr. Nagle ? niemal w tym samym miejscu i czasie ? trzej m??czy?ni zmarli w tajemniczych okoliczno?ciach. Wypraw? prze?y?a tylko kobieta, któr? ówczesna prasa oskar?y?a o dokonanie potrójnego morderstwa. Cho? oficjalnie uznano, ?e na szlaku nie dosz?o do pope?nienia przest?pstwa, ta rodzinna tragedia sta?a si? pocz?tkiem jednej z najwi?kszych zagadek w historii polskiej turystki górskiej. Czy by? to tylko wypadek? A mo?e zaplanowana z zimn? krwi? zbrodnia doskona?a?
2020-08-17
Länk till avsnitt

Nastolatek na krze?le elektrycznym | #107 KRYMINATORIUM

Mój nowy podcast? S?uchaj, nie uwierzysz! ? Spotify: https://spoti.fi/2OwDMVX W czasach g??bokiej segregacji rasowej, czarnoskóry ameryka?ski nastolatek oskar?ony zosta? o brutalne zgwa?cenie i zamordowanie dwóch bia?ych dziewczynek. Mimo ?e jedynym dowodem zbrodni by?o wymuszone si?? przyznanie si? ch?opca do winy, po krótkim procesie George Stinney zosta? skazany na ?mier?. Umieraj?c na krze?le elektrycznym sta? si? najm?odszym straconym skaza?cem w historii Stanów Zjednoczonych. I cho? po siedemdziesi?ciu latach sprawiedliwo?? ostatecznie zatriumfowa?a, jego historia wci?? skutecznie dzieli ameryka?skie spo?ecze?stwo. Dla czarnoskórych Amerykanów 14-letni George sta? si? m?czennikiem i symbolem rasizmu, dla bia?ych wci?? jest morderc? o twarzy dziecka. Kto ma dzi? racj? w tym sporze? kontakt: [email protected], IG: @marcinmyszka1, https://www.instagram.com/marcinmyszka1/
2020-08-10
Länk till avsnitt

Pies dingo porwa? moje dziecko! | #106 ZAGINI?CIA/PORWANIA

Ta sprawa wstrz?sn??a ca?? Australi?. Wszyscy zadawali sobie pytanie ? jak zgin??a Azaria i co tak naprawd? wydarzy?o si? pod ?wi?t? gór? Aborygenów? Czy dziewczynka pad?a ofiar? religijnego fanatyzmu swoich rodziców? A mo?e zosta?a porwana i zjedzona przez australijskiego psa dingo?
2020-08-03
Länk till avsnitt

Jakie sekrety kryje DOM WAMPIRA w Osiekach? | #105 POLSKA SPRAWA

Mój nowy podcast? S?uchaj, nie uwierzysz! ? Spotify: https://spoti.fi/2OwDMVX Dom w Osiekach, w którym przed zatrzymaniem mieszka? zabójca Leszek P?kalski niedawno zosta? sprzedany. Nowi w?a?ciciele domu opowiadaj? o swoich inwestycyjnych planach oraz przebiegu transakcji. Czy ju? nied?ugo b?dziemy mogli wynaj?? pokój, w którym kiedy? mieszka? s?ynny Wampir z Bytowa? LINKI: Instagram: @marcinmyszka1 https://www.instagram.com/marcinmyszka1/ Tajemnica Parku Akademickiego w Lublinie. Zabójstwo studentki Jolanty Tchórz: https://youtu.be/zL6TYtkPzX0 Sonia z Bytowa: https://www.youtube.com/channel/UC2go2LO--bP_HMIAOw7JQQg
2020-07-27
Länk till avsnitt

Zbrodnia olimpijczyka. Sprawa Oscara Pistoriusa | #104 KRYMINATORIUM

S?uchaj, nie uwierzysz! ? Spotify: https://spoti.fi/2OwDMVX Oscar Pistorius, pochodz?cy z RPA niepe?nosprawny biegacz mia? na swoim koncie liczne medale, zdobyte podczas paraolimpiad i mistrzostw ?wiata. W 2014 roku zastrzeli? swoj? dziewczyn?. Sportowiec t?umaczy?, ?e pomyli? j? z w?amywaczem, ale wiele wskazuje na to, ?e prawda mog?a by? inna. Sprawd? nasz nowy program S?uchaj, nie uwierzysz! ? Spotify: https://spoti.fi/2OwDMVX ? iPhone (aplikacja Podcasty): https://apple.co/3fzcMRJ ? Anchor: https://anchor.fm/sluchaj-nie-uwierzysz ? Google Podcasts: https://bit.ly/30baUrQ ?Pocket Casts: https://pca.st/ubujy8pr PODCAST KONRADA: Historie z boiska na Spotify?https://spoti.fi/2CFcYjW Mój profil na Instagramie Marcin Myszka - Kryminatorium @marcinmyszka1 ?https://www.instagram.com/marcinmyszka1/
2020-07-20
Länk till avsnitt

Potwór z Cleveland - Ariel Castro | #103 PORWANIA/ZAGINI?CIA

Trzy m?ode, pe?ne ?ycia i marze? kobiety zosta?y uprowadzone i uwi?zione przez Ariela Castro. M??czyzna przetrzymywa? je we w?asnym domu. Przez ponad dziesi?? lat by?y upokarzane, bite, torturowane i gwa?cone. Na Empik Go jutro trafi ostatni odcinek dedykowanej serii Kryminatorium! Wi?cej szczegó?ów o serwisie i pakietach abonamentowych znajdziesz na: https://www.empik.com/go
2020-07-13
Länk till avsnitt

Matka zabi?a w?asne dziecko. Sprawa Marii Zajdel | #102 POLSKIE ZBRODNIE

Pod koniec stycznia 1938 roku na ?ódzkim komisariacie zjawia si? Maria Zajdel informuj?c o zagini?ciu córki Zosi. Kilka dni pó?niej policjanci odkrywaj? zw?oki 12-latki i wszystko wskazuje na to, ?e ze ?mierci? dziecka mo?e mie? zwi?zek jej matka.
2020-07-06
Länk till avsnitt

Po?ar w domu Sodderów | #101 ZAGINI?CIA

W wigili? Bo?ego Narodzenia 1945 roku w USA sp?on?? doszcz?tnie dom zamo?nej rodziny Sodderów. Po ugaszeniu ognia okaza?o si?, ?e pi?cioro z dziewi?ciorga rodze?stwa znikn??o bez wie?ci. Czy dzieci zgin??y w p?omieniach bez pozostawienia po sobie jakiegokolwiek ?ladu? A mo?e po?ar domu by? wy??cznie pretekstem do ich porwania?
2020-06-29
Länk till avsnitt

Szachownicowy morderca - Aleksandr Piczuszkin | #100 SERYJNI MORDERCY

W Parku Bitcewskim w Moskwie przez lata odnajdywano ludzkie szcz?tki. By?y to ofiary "Szachownicowego mordercy", który zabija? osoby z marginesu spo?ecznego. Aleksandr Piczuszkin marzy?, aby zosta? najwi?kszym zabójc? w historii Rosji. Wi?cej o Empik Go: https://www.empik.com/go Instagram: @marcinmyszka1 kontakt: [email protected]
2020-06-22
Länk till avsnitt

Nad jeziorem w g??bi lasu | #99 KRYMINATORIUM

Grupka nastolatków wyje?d?a na biwak nad fi?skie jezioro Bodom. Rankiem nieznany sprawca atakuje ?pi?cych w namiocie obozowiczów. Zabija trzy osoby, ale jednej udaje si? prze?y?. Czy na podstawie wspomnie? ocala?ego ch?opaka uda si? ustali? sprawc? zabójstwa? ?Odcinek powsta? przy wspó?pracy z serwisem Netflix.
2020-06-15
Länk till avsnitt

10 dni w zak?adzie dla ob??kanych | #98 KRYMINATORIUM

Nellie Bly uwa?ana jest za prekursork? dziennikarstwa ?ledczego w wykonaniu kobiet. W 1887 roku udaj?c chorob? psychiczn?, trafi?a do owianego z?? s?aw? szpitala psychiatrycznego na wyspie Blackwell. Jej artyku? opisuj?cy panuj?ce tam warunki wywo?a? sensacj? i doprowadzi? do zamkni?cia placówki. Wi?cej o Empik Go: https://www.empik.com/go
2020-06-08
Länk till avsnitt

Karl Denke - Kanibal z Zi?bic | #97 MORDERCY

Pod koniec 1924 w policyjnym areszcie samobójstwo pope?ni? Karl Denke, szanowany przez wszystkich starszy m??czyzna okaza? si? wielokrotnym morderc?, a do tego kanibalem.
2020-06-01
Länk till avsnitt

Zamachowiec Borys Kowerda | #96 KRYMINATORIUM

W 1927 roku dziewi?tnastoletni Borys Kowerda zabija na dworcu kolejowym w Warszawie Piotra Wojkowa. Jaki by? prawdziwy powód zamachu na ambasadora ZSRR w Polsce?
2020-05-25
Länk till avsnitt

Filmy o zbrodniach na faktach | #95 KRYMINATORIUM

Drugi odcinek po?wi?cony filmom, które powsta?y na bazie prawdziwych spraw kryminalnych. Uwaga! B?d? spoilery :) ?Partnerem odcinka jest Pilsner Urquell? ?https://www.pilsnerurquell.com/pl/
2020-05-18
Länk till avsnitt

Wieczór z morderc?, czyli filmy na faktach | #94 KRYMINATORIUM

Zestawienie filmów o seryjnych mordercach na faktach. Uwaga! B?d? spoilery ;)?Partnerem odcinka jest Pilsner Urquell? ?https://www.pilsnerurquell.com/pl/
2020-05-14
Länk till avsnitt

Dziewczyna z siekier? - Lizzie Borden | #93 KRYMINATORIUM

Niemal 130 lat temu, we w?asnym domu brutalnie zamordowane zosta?o bogate i wp?ywowe ma??e?stwo Bordenów.O dokonanie tej okrutnej zbrodni oskar?ona zosta?a ich córka Lizzie, której proces s?dowy przeszed? do legendy. #polskipodcast
2020-05-11
Länk till avsnitt

Chris Benoit - Wrestler zabójca | #92 KRYMINATORIUM

Kanadyjczyk Chris Benoit by? niekwestionowan? gwiazd? wrestlingu. Uwielbia?y go miliony fanów na ca?ym ?wicie. Jego spektakularna kariera trwa?a dwie dekady, podczas których zdoby? wiele mistrzowskich tytu?ów. Dla uwielbiaj?cych wrestling Amerykanów by? ikon?. Prawdziwym idolem i bohaterem. Wszystko zmieni?o si? nagle 25 czerwca 2007 roku, gdy do domu pa?stwa Benoit wesz?a policja. Chris, jego ?ona Nancy oraz ich syn Daniel byli martwi. #polskipodcast
2020-05-04
Länk till avsnitt

Dziewczyna z s?siedztwa - Sylvia Likens | #91 KRYMINATORIUM

Zbrodnia w Indianapolis sta?a si? szerzej znana pod koniec lat 80. XX wieku, gdy pisarz Jack Ketchum opar? na tej historii swoj? powie??. Po wydaniu ?Dziewczyny z s?siedztwa? najpierw ca?a Ameryka, potem reszta ?wiata pozna?a losy Sylvii Likens.
2020-04-27
Länk till avsnitt

Czarna Dalia - Elizabeth Short | #90 NIEWYJA?NIONE

W 1947 roku przy drodze w Los Angeles odnaleziono przepo?owione zw?oki m?odej kobiety. Ta brutalna zbrodnia uznawana jest za jedn? z najwi?kszych zagadek kryminalnych.
2020-04-20
Länk till avsnitt

Czarna wdowa Vera Renczi | #89 MORDERCY

W piwnicy jej domu odkryto 35 makabrycznych trumien. ?Czarna wdowa? do ko?ca swoich dni twierdzi?a, ?e wszystkich ukochanych zamordowa?a z mi?o?ci?
2020-04-13
Länk till avsnitt

Sprawa Bohdana Piaseckiego | #88 NIEWYJA?NIONE ZBRODNIE

Bohdan Piasecki zosta? uprowadzony spod szko?y na pocz?tku 1957 roku. Trwaj?ce przez wiele miesi?cy ?ledztwo nie przynios?o oczekiwanego rezultatu. Ch?opiec nie prze?y?, a sprawa wci?? pozostaje zagadk?.
2020-04-06
Länk till avsnitt

Zaginiona córka wokalistów | #87 ZAGINI?CIA

Popularny w?oski duet muzyczny Al Bano i Romina Power poruszyli niebo i ziemi?, aby znale?? swoj? ukochan? córk?. Ylenia Carissi zagin??a w 1994 roku. Czy dziewczyna pope?ni?a samobójstwo? A mo?e wci?? ?yje, ale unika kontaktu z rodzin??
2020-03-30
Länk till avsnitt

Pa?nikowie grasuj? na dworcu | #86 MORDERCY

On podawa? si? za zamo?nego gospodarza, ona poznawa?a go z przysz?ymi ofiarami. Na pocz?tku lat 20. ubieg?ego wieku polska prasa donosi?a o zabójczym ma??e?stwie, które znalaz?o sobie nietypowy sposób na zarobek.
2020-03-23
Länk till avsnitt
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.