Sveriges 100 mest populära podcasts

Bönepodden

Bönepodden

En podcast med bönen i centrum som tar lyssnarens delaktighet på allvar. Som lyssnare får man möjlighet och utrymme att reflektera över Guds ord och pröva sina egna tankar i lugn och ro.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

bönepodden.se

Avsnitt

Bönepodden avsnitt 275 - Om att söka enighet

Många gånger fastnar vi i våra meningsskiljaktigheter och väljer att se på varandra som vi och dom. Men om man skrapar på ytan, hur mycket skiljer oss åt och är det viktigaste skillnaderna eller likheterna? Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2023-05-26
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 274 - Om att inte veta allt

Att lita på någon kan ibland vara svårt men samtidigt kan det vara väldigt skönt att faktiskt göra det. När man kommer fram till att man inte kan och vet allt om en situation eller kan skapa sig en helhetsbild men ändå väljer tilltro, kan vara en lättnad. Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2023-05-19
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 273 - Om att be enkelt och ärligt

Ibland när man skall be om något kan det vara svårt att inte linda in det eller att göra det komplicerat. det kan även gälla samtalet med Gud. Hur är det för dig? Ber du på ett enkelt sätt? Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2023-05-12
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 272 - Om att göra plats för Gud

Ibland kan ens egna tankar och planer göra att det inte finns plats för annat i livet. Hur är det för dig, gör du plats för Gud och andra människor i ditt liv? Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2023-05-05
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 271 - Om att göra insikter om sig själv

När man går igenom svåra och jobbiga perioder i livet kan man ofta märka att man efteråt känner sig själv bättre och att man kanske också har fått nya förmågor. Att få hjälp igenom det svåra gör att man också kan få tid till reflektion. Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2023-04-28
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 270 - Om att leda genom att tjäna

Många gånger kan gott ledarskap beskrivas som att man är förtrogen med dem som man skall leda, vilka förutsättningar och behov de har. I förlängningen innebär de att den som leder måste också ha tjänat för att på riktigt förstå. Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2023-04-21
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 269 - Om att söka bevis för sin tro

Behöver man alltid ha bevis för att kunna vara övertygad eller räcker det med att bara tro? Hur är det för dig, kan du tro även om bevis saknas? Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2023-04-14
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 268 - Om att se Jesus genom tårar

När i livet gråter man? Ofta är det när man upplever djupa känslor. Det kan vara både i sorg och glädje. Många gånger blir Jesus en del i dessa skeenden. Varför tror du att det är så? Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2023-04-09
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 267 - Om att ge plats åt vila

Att rusa på för snabbt och inte ha tid att reflektera kan få stora konsekvenser i livet. Man kan missa sådant som spelar stor roll i ens eget liv och i andras. Hur är det för dig, vad eller vem bestämmer över din tid? Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2023-04-08
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 266 - Om att ha omsorg även i prövning

När man har det svårt eller när man prövas kan det vara svårt att inte gå upp i sig själv och bara tänka på sitt. Att kunna bry sig om någon annan när det även är kämpigt för en själv kanske inte kommer naturligt utan är något som man måste tänka på och öva på. Hur är det för dig? Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2023-04-07
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 265 - Om att lyfta fram det smutsiga

De flesta av oss har saker som vi kanske helst vill dölja. Men vi kan samtidigt se att det ofta är skönt att få berätta och dela dessa saker med andra. Hur är det för dig? Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2023-04-06
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 264 - Om att följa på avstånd

Det finns tillfällen i livet då man inte riktigt vet om man helhjärtat skall följa eller anamma något. Det kan vara svårt eftersom konsekvenserna inte alltid är tydliga. Hur är det i ditt liv, har du svårt att ta steget och följa det som du tror på? Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2023-04-05
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 263 - Om att vara trogen även i prövningar

Att stå troget vid någons sida när allt är bra och man har medvind är kanske inte så svårt. Men hur är det när det kostar på? När man måste stå upp för något eller någon trots att det blir besvärligt för en själv? Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2023-04-04
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 262 - Om att möta tvivel

Alla möter nog någon gång tvivel. Man ifrågasätter sin förmåga eller den situation man står inför. Man kan också känna att alla andra är mycket bättre på att ta sig igenom svårigheter och att det bara är en själv som vacklar. Men även Jesus, Guds son kände tvivel. Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2023-04-03
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 261 - Om att ge plats i sitt hjärta

För att verkligen bry sig om någon eller att älska någon måste man ge plats för denne i sitt hjärta. Det måste finnas rum för uppoffring. Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2023-03-31
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 260 - Om att foga sig efter någon annan

Ibland är det svårt att göra som någon annan vill, speciellt om det kostar för en själv. Hur är det för dig, har du lätt att göra det som någon annan ber dig om? Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2023-03-24
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 259 - Om att ta emot vishet

Vishet är inget man bara har, det är något som man får. Om man lyssnar och ödmjukar sig kan man också börja förstå och se andras perspektiv och få insikt. Visheten i dig ökar. Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2023-03-17
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 258 - Om att ha ett uppriktigt hjärta

Att i det lilla visa på det stora kan vara svårt. Men sann kärlek visas bäst genom uppriktighet och ofta genom det som inte tar så stor plats. Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2023-03-10
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 257 - Om att älska vårdslöst

Vårdslöst i betydelsen att inte tänka på konsekvenserna kan vara något negativt, men när det kommer till kärlek kan det vara tvärt om. Att älska utan förbehåll och slösa med omtanke och kärlek, är det kanske själva kärnan i livet? Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2023-03-03
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 256 - Om att prövas och kämpa

Att kämpa sig igenom prövningar kan ofta te sig som om det inte fanns något slut. Att frestas att ta den enkla vägen, den som man innerst inne vet inte är rätt, är också svårt. Hur är det för dig, är det enkelt att göra det rätta? Blir du starkare av prövningarna?
2023-02-24
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 255 - Om att inte sätta jaget i fokus

Vad är sann kärlek? Är det att göra allt för någon annan? Kanske är det att sätta någon annans behov före sina egna? Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2023-02-17
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 254 - Om att missa det som är viktigt

Ibland kan man behöva lyssna dubbelt så mycket som man talar för att uppfatta vad som är väsentligt. Hur är det för dig? Tror du att du missar det som betyder mest? Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2023-02-10
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 253 - Om att resa sig igen

Alla möte motgångar i livet, vissa svårare att ta sig igenom än andra. Hur är det för dig, finns det någon som hjälper dig att resa sig igen eller känner du dig ensam i det svåra? Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2023-02-08
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 252 - Om att visa kärlek och handling

Att agera och inte bara tänka kan i många fall vara avgörande. Ett tack, ett förlåt eller en hälsning kan i det lilla bli helt avgörande för en annan människa. Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2023-01-27
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 251 - Om att vara älskad utan prestation

Vi lever i en tid av prestationer. Man blir bedömd av vad man åstadkommer. Men när man möter kärlek som inte går att vinna via prestation utan bara finns där, hur tänker man då? Är det något du själv ger ut? Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2023-01-20
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 250 - Om att prövas och bli starkare

Att gå igenom en kris är svårt. När man är mitt uppe i den kan det vara svårt att se hur man skall komma ut på andra sidan. Det kan ofta hjälpa att ha någon som finns där som stöd och hjälpa en ut på andra sidan. Hur ser det ut i ditt liv, finns det någon som hjälper dig i stunder av kris?
2023-01-13
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 249 - Om att göra skillnad i sin närhet

Ibland kan man känna att det man gör inte spelar någon roll i det stora hela. Att världen är för stor för att påverka. Men att börja i det lilla kan få stora konsekvenser, speciellt i en annan människas liv. Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2023-01-06
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 248 - Om att ta sig an det nya

Att börja på något nytt eller att bara börja en ny dag kan ibland vara både jobbigt och skrämmande. Men ofta kan man vara tacksam över att få möjligheten till en ny möjlighet eller att faktiskt få vakna upp till en ny dag. Hur är det för dig, hur möter du det nya? Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2022-12-30
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 247 - Om att komma nära

Att få närhet till en annan människa är något många längtar till. Men för att man skall få närhet måste man också vara villig att släppa in någon inpå livet. Många saker kan stå i vägen för detta. Finns det något som är i vägen för närhet i ditt liv? Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2022-12-23
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 246 - Om att få goda nyheter

Att få goda nyheter kan ibland vara överraskande men det kan också vara den sorten som gör att både oro och ångest släpper. Vad hoppas du på för god nyheter just nu? Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2022-12-16
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 245 - Om att bana väg till hjärtat

Viljan att vara där för någon som behöver en kan vara stark hos många. Men saker kan stå i vägen för detta. Om man har saker i sitt eget liv som först måste tas om hand blir detta till hinder. Hur är det för dig, finns det saker i ditt liv som hindrar dig från att hjälpa andra? Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2022-12-09
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 244 - Om att ta ett avgörande steg

Att ta ett avgörande steg i livet är inte lätt. Att veta hur allt kommer att utveckla sig är svårt, men för att komma framåt måste man ta steget. Hur är det för dig, tvekar du inför sådana val eller kommer de lätt? Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2022-12-02
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 243 - Om att stå tillbaka för nåt större

Att sätta någon annans behov framför ditt eget är inte alltid lätt. Vad krävs för att du skall göra det? Har du svårt för det eller kommer det lätt? Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2022-11-25
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 242 - Om att använda tiden väl

Att gör något gott medan man kan är inte alltid lätt. Man vet kanske inte hur lång tid man har på sig till exempel. Men vad vinner man egentligen på att vänta? Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2022-11-18
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 241 - Om att visa på handling

Ibland kan man tänka och prata om stora saker som man själv borde göra eller som man tycker andra borde göra. Men prat utan handling leder ofta ingen vart. Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2022-11-17
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 240 - Om att välja det rätta utav kärlek

Att stå upp och göra det som är rätt på grund av att medmänsklighet och kärlek och inte på grund av exempelvis negativa konsekvenser kan vara svårt. Hur är det för dig, vad driver dig att göra rätt? Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2022-11-04
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 239 - Om att stå upp för de svaga

Att stå upp för de svaga kan många gånger vara självklart i tanken, men hur är det i praktiken? Gör vi alltid det eller bara om det inte kostar oss själva något? Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2022-10-28
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 238 - Om att kämpa för det rätta

Att veta vad som är rätt och riktigt är inte det samma som att faktiskt också göra det. Hur är det för dig, är det lätt att handla rätt? Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2022-10-21
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 237 - Om att söka det andliga

Att söka efter andlighet och att ge själen föda är viktigt för många. Man vill hitta det som så att säga fattas en. Men i allt sökande, har vi då utrymme för att faktiskt förstå när och var vi finner andligheten? Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2022-10-14
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 236 - Om att hitta det goda i livet

Att kunna säga tack och att vara tacksam över saker i sitt liv kan också handla om att så att säga städa upp bland det som inte är bra. Att få lägga av sig sådant som skaver och som man inte är stolt över kan göra att man lättare kan se det som gott i livet. Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2022-10-07
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 235 - Om att hämta kraft

Alla känner nog någon gång i livet att man inte längre orkar. Det kan både vara i stort och i smått. Hur hämtar du kraft? Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2022-09-30
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 234 - Om att orka vänta

Att ge sig til tåls och att kunna vänta på något är inte alltid lätt. Speciellt om det handlar om Guds närvaro i ens liv. Om det dessutom handlar om perioder då ens tro vacklar eller utmanas av andras tvivel, orkar man då vänta? Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2022-09-23
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 233 - Om att göra något för andra

Att göra något för någon annan utan att göra det för egen vinning eller för sitt eget välmåendes skull, är det något du känner igen dig i? Går det att helt agera på detta sätt? Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2022-09-16
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 232 - Om att låta kärleken visa vägen

Att visa kärlek utan att få något tillbaka eller att ha en baktanke, är det lätt för dig? Är merparten av den kärlek du visar på detta sätt? Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2022-09-09
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 231 - Om att prata med Gud

Att både tacka och fråga om vägledning så väl som att få tröst kan vara av största vikt i en människas liv. Att förlita sig på Gud som alltid finns där är en trygghet och en grund att stå på. Känner du igen dig i detta? Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2022-09-02
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 230 - Om att vara sann och ärlig

Finns det gånger då du låter bli att hjälpa någon för att det är för jobbigt? Använder du svepskäl till varför du inte kan hjälpa? Blir det också en sanning för dig själv? Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2022-08-26
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 229 - Om att ingå i ett större sammanhang

Att ingå i ett större sammanhang där delarna tillsammans gör helheten starkare kan många önska. Vad är det som gör att man ofta inte klarar sig helt själv? Varför behöver vi varandra? Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2022-08-19
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 228 - Om att ge hjälp när man kan

Har man en skyldighet att hjälpa till om man kan? Har man också en skyldighet att inte ställa till med bråk i onödan? Eller får man helt enkelt göra som man vill människor emellan? Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2022-08-12
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 227 - Om att ha en stabil grund att stå på

Att ha en stabil grund att stå på är något man brukar förknippa med balans i livet. Men hur skapar man detta och vad innebär det för en själv? Är det något man också måste underhålla i livet? Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2022-08-05
Länk till avsnitt

Bönepodden avsnitt 226 - Om att vandra i motvind

Då och då kan man i livet uppleva motstånd som om man alltid har motvind. Man kan kämpa sig igenom, men kan det vara så att man i stället bör stanna upp och värdera situationen? Kan man helt enkelt behöva ändra riktning i stället för att kämpa på? Varje fredag lägger vi ut ett nytt avsnitt av Bönepodden. Varje avsnitt ger möjligheten till reflektion och stillhet över avsnittets innehåll. Starta helgen med en lugn och meditativ stund. Musiken framförs av Nóra Johansson Abaffy och Jacob Mólen.
2022-07-29
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.