Bra podcast

Sveriges 100 mest populära podcasts

Omvårdnadspodden

Omvårdnadspodden

Svensk sjuksköterskeförenings podd "Omvårdnadspodden - röster från sjuksköterskor och andra" vill fördjupa frågeställningar som sjuksköterskor möter i vårdens vardag och bidra till att dessa diskuteras på arbetsplatser, lärosäten och i samhällsdebatten.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

omvardnadspodden.swenurse.se

Avsnitt

Omvårdnadspodden - avsnitt 28: Omvårdnad vid cancer

Avsnitt 28 av Omvårdnadspodden gästas av Lena Sharp, specialistsjuksköterska i onkologi, forskare och chef för regionalt cancercentrum Stockholm / Gotland samt past present oncology nursing society och Helena Ullgren, specialistsjuksköterska inom onkologi och palliativ vård, arbetar som kontaktsjuksköterska med övergripande ledaransvar, doktorand samt ordförande för sjuksköterskor inom cancervård.

2021-02-04
Länk till avsnitt

Omvårdnadspodden - avsnitt 27: Vaccin

Avsnitt 27 av Omvårdnadspodden gästas av Helena Hervius Askling, överläkare i infektionssjukdomar och arbetar på Karolinska universitetssjukhuset och ansvarar för en specialiserad vaccinationsmottagning för patienter som har ett nedsatt immunförsvar inför transplantationer.

2021-01-27
Länk till avsnitt

Omvårdnadspodden - avsnitt 26: Omvårdnadshandledning

Avsnitt 26 av Omvårdnadspodden gästas av Linda Sjöholm, specialistutbildad intensivvårdssjuksköterska vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Jacob Carlander, Legitimerad psykoterapeut med mottagning i Linköping.

2021-01-08
Länk till avsnitt

Omvårdnadspodden - avsnitt 25: Palliativ vård

Avsnitt 25 av Omvårdnadspodden gästas av Joakim Öhlén, professor i omvårdnad vid Göteborgs universitet och föreståndare för centrum för personcentrerad vård och Sofie Graaf Myrehed, specialistutbildad sjuksköterska palliativ vård och enhetschef på palliativ vårdavdelning.

2020-12-04
Länk till avsnitt

Omvårdnadspodden - avsnitt 24: Organdonation

Avsnitt 24 av Omvårdnadspodden gästas av Johanna Elftman, intensivvårdssjuksköterska på IVA, Södersjukhuset och regionalt donationsansvarig sjuksköterska för Stockholm / Gotland och Stefan Svallhed, levertransplanterad för fyra år sedan.

2020-11-02
Länk till avsnitt

Omvårdnadspodden - avsnitt 23: Långvarig sjukdom

Avsnitt 23 av Omvårdnadspodden gästas av Inger Ekman, sjuksköterska, seniorprofessor och f.d. föreståndare för centrum för personcentrerad vård och Elin Hjorth, barnsjuksköterska och doktorand vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola.

2020-10-13
Länk till avsnitt

Omvårdnadspodden - avsnitt 22: Personcentrerad vård

Avsnitt 22 av Omvårdnadspodden gästas av Ingela Jobe, sjuksköterska, barnmorska och doktorand vid Luleå tekniska universitet, Åsa Engström, intensivvårdssjuksköterska, professor i omvårdnad, och styrelseledamot för Svensk sjuksköterskeförening samt Birgitta Lindberg, specialistutbildad barnsjuksköterska och docent i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet

2020-09-19
Länk till avsnitt

Omvårdnadspodden - avsnitt 21: Att synas och höras som sjuksköterska

Avsnitt 21 av Omvårdnadspodden gästas av Elaine Eksvärd, retoriker, debattör och författare.

2020-05-25
Länk till avsnitt

Omvårdnadspodden - avsnitt 20: När covid-19 kommer nära - att vara distriktssköterska och sjuksköterska i kommunen

Avsnitt 20 av Omvårdnadspodden gästas av Maria Öst-Backa, ordförande för distrikssköterskeföreningen i Sverige, verksam på 1177 vårdguiden på telefon i Region Gävleborg och Pia Bejedal, distrikssköterska inom Nyköpings kommmun och enhetschef för ett covidteam.

2020-05-12
Länk till avsnitt

Omvårdnadspodden - avsnitt 19: När oro vänds till omtanke

Avsnitt 19 av Omvårdnadspodden gästas av Maria Erdmann, projektledare för volontärprojektet GodHjälp.

2020-04-30
Länk till avsnitt

Omvårdnadspodden - avsnitt 18: Ambulans- och intensivvårdens utmaningar

Avsnitt 18 av Omvårdnadspodden gästas av Veronika Lindström, ambulanssjuksköterska vid Samariten Ambulans, docent och lektor vid Karolinska institutet och Helen Conte, intensivvårdssjuksköterska vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

2020-04-30
Länk till avsnitt

Omvårdnadspodden - avsnitt 17: Sjuksköterskeutbildning som lockar

Avsnitt 17 av Omvårdnadspodden gästas av Johanna Adami, professor i klinisk epidemiologi och rektor för Sophiahemmet högskola och Pernilla Bengtsson, specialistsjuksköterska inom vård av äldre på en medicinavdelning i Karlstad.

2020-04-30
Länk till avsnitt

Omvårdnadspodden - avsnitt 16, Hierarkier i vården

Avsnitt 16 av Omvårdnadspodden gästas av Josefin Bäckström, sjuksköterska och universitetslektor vid Karolinska institutet och Per Naroskin, psykolog och psykoterapeut.

2020-04-03
Länk till avsnitt

Omvårdnadspodden - avsnitt 15, Ledarskap

Avsnitt 15 av Omvårdnadspodden gästas av Monica Stålnacke, sjuksköterska och magister i omvårdnad och Magnus Flodberg, sjuksköterska och vårdenhetschef inom funktionsområde pre- och postoperativ vård och Torie Palm Ernsäter, sjuksköterska och sakkunnig i kvalitets- och utvecklingsfrågor på Svensk sjuksköterskeförening.

2020-03-06
Länk till avsnitt

Omvårdnadspodden - avsnitt 14, Sömn

Avsnitt 14 av Omvårdnadspodden gästas av Linda Gellerstedt, sjuksköterska, adjunkt vid Sophiahemmets högskola och Christina Sandlund, distriktsjuksköterska och specialistsjuksköterska på akademiskt primärvårdscentrum.

2020-02-05
Länk till avsnitt

Omvårdnadspodden - avsnitt 13, Florence Nightingale

Avsnitt 13 av Omvårdnadspodden gästas av Sara Heyman, sjuksköterska, journalist och författare till boken "Sjukt Syster" och Åsa Moberg, journalist och författare till boken "Hon var ingen Florence Nightingale".

2020-01-14
Länk till avsnitt

Omvårdnadspodden - avsnitt 12, Vårdpersonal i media

Avsnitt 12 av Omvårdnadspodden gästas av Olivia Karner Norén, sjuksköterska inom företagshälsovården och Daniel Ulfvarson, journalist och reporter på SVT.

2019-12-17
Länk till avsnitt

Omvårdnadspodden - avsnitt 11, Kropp och psyke

Avsnitt 11 av Omvårdnadspodden gästas av Sofia Trygg Lycke, specialistsjuksköterska, psykoterapeut och vårdutvecklingsledare på akademiskt primärvårdscentrum och Mats Lekander, psykolog och professor vid stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet och på institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet.

2019-11-11
Länk till avsnitt

Omvårdnadspodden - avsnitt 10, Djur i vården

Avsnitt 10 av Omvårdnadspodden gästas av Henrik Lerner, biolog, filosof och lektor på Ersta Sköndal Bräcke högskola och Kerstin Uvnäs Moberg, läkare vid Karolinska institutet och professor i fysiologi.

2019-10-21
Länk till avsnitt

Omvårdnadspodden - avsnitt 9, Evidens

Avsnitt 9 av Omvårdnadspodden gästas av Ami Hommel, sjuksköterska, professor och ordförande i Svensk sjuksköterskeförening. Oili Dahl, sjuksköterska, med. dr och vice ordförande i Svensk sjuksköterskeförening.

2019-10-07
Länk till avsnitt

Omvårdnadspodden - avsnitt 8, Gifter och ogifter

Avsnitt 8 av Omvårdnadspodden gästas av Erika Juhlin, cancersjuksköterska och Rickard Bjerselius, toxikolog och teamchef på avdelningen för hållbara matvanor, Livsmedelsverket.

2019-09-23
Länk till avsnitt

Omvårdnadspodden - avsnitt 7, Erfarenhet

Avsnitt 7 av Omvårdnadspodden gästas av Karin Silhammer, sjuksköterska med 31 års erfarenhet och Viviana Lundberg, sjuksköterska med ett års erfarenhet.

2019-08-22
Länk till avsnitt

Omvårdnadspodden - avsnitt 6, Organisation

Avsnitt 6 av Omvårdnadspodden gästas av Josefin Bäckström, sjuksköterska, med.dr. Uppsala Universitet och Karolinska Institutet och Per Kornhall, lärare, författare och Dr i systematisk botanik mm.

2019-06-19
Länk till avsnitt

Omvårdnadspodden - avsnitt 5, Professionsetik

Avsnitt 5 av Omvårdnadspodden gästas av Anna Forsberg, sjuksköterska, med dr och professor vid Institutionen för hälsovetenskap, Lunds universitet och KG Hammar, teolog, professor emeritus och ärkebiskop mellan 1997 och 2006.

2019-05-23
Länk till avsnitt

Omvårdnadspodden - avsnitt 4, Sociala medier

Avsnitt fyra av Omvårdnadspodden gästas av Cecilia Lundmark, sjuksköterska, verksam på Etiskt forum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Emanuel Karlsten, Journalist och bloggare.

2019-04-25
Länk till avsnitt

Omvårdnadspodden - avsnitt 3, Status

Avsnitt tre av Omvårdnadspodden gästas av Sara Beischer, författare som bland annat skrivit "Jag ska egentligen inte jobba här" och Eva Joelsson Alm, Intensivvårdssjuksköterska, Med. Dr, Södersjukhuset och Karolinska Institutet, Stockholm.

2019-03-21
Länk till avsnitt

Omvårdnadspodden - avsnitt 2, Medkänsla

Avsnitt två gästas av: Åsa Linderborg, kulturchef på Aftonbladet och Maria Arman, sjuksköterska, barnmorska, docent i vårdvetenskap, Karolinska institutet.

2019-02-28
Länk till avsnitt

Omvårdnadspodden - avsnitt 1, Rättvisa

Avsnitt 1 av Omvårdnadspodden gästas av Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund och Henrik Eriksson, professor i omvårdnad vid Röda Korsets högskola.

 
2019-01-24
Länk till avsnitt
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.