Bra podcast

Sveriges 100 mest populära podcasts

Militärhistoria

Militärhistoria

Försvarshögskolans militärhistoriker och deras gäster samtalar om krig och samhälle.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

fhs.se/utbildning/det-har-kan-du-studera/militarhistoria.html

Avsnitt

Fall Gelb 2

Piotr Wawrzeniuk och Fredrik Eriksson gör nedslag på flera platser under västfälttåget 1940, och diskuterar tyska framgångar, motgångar och begreppet "blixtkriget" / Blitzkrieg. Bilden: Rotterdam i maj 1940
2020-05-13
Länk till avsnitt

Fall Gelb 1

10 maj 1940 inleddes det tyska anfallet mot Västeuropa. I vår första podcast om ämnet samtalar Piotr och Fredrik om upptakten till dess första skede (Fall Gelb). Vi berör bland annat fransk och belgisk försvarspolitik och planering, mellankrigstidens doktrinutveckling, liksom Erich von Mannsteins plan, som i kombination med stort risktagande och doktrinär överraskning gjorde den tyska framgången möjlig.
2020-04-29
Länk till avsnitt

9 April 1940 och Sverige

Lars Ericson Wolke och Fredrik Eriksson samtalar om den tyska invasionen av Danmark och Norge 1940, den svenska beredskapen vid denna tid, och hur de lärdomar som drogs påverkade Sveriges agerande under andra världskriget och under kalla krigets första årtionden.
2020-03-26
Länk till avsnitt

Special Operations Executive i Sverige 1940-1945

Pia Molander berättar om SOE:s verksamhet i Sverige under andra världskriget; om målsättningarna och hur de ändrades i takt med krigsutvecklingen, de brittisk-svenska relationernas vändningar och förstadiet inför kalla kriget. Bild: Göteborgs hamn. Anna Backlund, 1915. Tekniska museet / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)
2020-02-28
Länk till avsnitt

Svenska jägarförbandens historia del I. Arméns jägarförband

Lars Ericson Wolke och Fredrik Eriksson inleder vår historik över svenska jägarförband. Först ut är arméns jägarförband som presenteras i en exposé från 1700-talet fram till våra dagar.
2020-02-20
Länk till avsnitt

Vinterkriget del II

I vår andra och avslutande podcast om vinterkriget talar Lars Ericson Wolke om "det långa" vinterkriget, Finlands erfarenhet som småstat, Mannerheims betydelse under krigsåren, de svenska "aktivisterna" på Försvarsstaben och mycket, mycket annat. Redaktör: Piotr Wawrzeniuk Illustration: Finskt pansartåg vid järnvägsstationen Sortavala nära sjön Ladoga. Källa: SA-Kuva.
2020-01-22
Länk till avsnitt

Svensk Medeltida Krigföring

Lars Ericson Wolke och Piotr Wawrzeniuk samtalar om medeltida krigföring i Sverige och Norden. Medeltidens domäner och hur krigföringen såg ut inom dessa, liksom rekrytering, logistik och mycket annat diskuteras!
2019-12-19
Länk till avsnitt

Vinterkriget del I

I år är det 80 år sedan vinterkriget inleddes i och med Sovjetunionens angrepp mot Finland 30 november 1939. Gunnar Åselius och Lars Ericson Wolke samtalar om upptakten till kriget, dess förlopp, om svensk inblandning, och om vilka lärdomar som drogs för finskt respektive svenskt vidkommande. Bild: Bofors 40 mm lfv, januari 1940, källa: SA-kuva.
2019-11-26
Länk till avsnitt

Petsamo-kirkenesoffensiven 1944

I oktober 1944 inledde sovjetiska styrkor den största operationen någonsin norr om Polcirkeln. Ämnesprofessor Gunnar Åselius berättar om operationens målsättningar, förlopp och resultat, om omfattningen av Sveriges engagemang för Norge vid denna tid, och om eventuella lärdomar som kan dras av operationen.
2019-10-25
Länk till avsnitt

Träd, ris och bråtar - svenska bakhåll från 1400- till 1600-talet

Var bakhåll en typ av förmodern hybridkrigföring där reguljära och irreguljära stridskrafter samverkade? Martin Neuding Skoog berättar om bakhåll i Sverige som taktik och strategi från senmedeltiden till 1600-talet. Bilden är från Olaus Magnus "Historia de gentibus septentrionalibus", 1555.
2019-09-27
Länk till avsnitt

Andra världskrigets utbrott

Fredrik Eriksson och Piotr Wawrzeniuk samtalar om andra världskrigets utbrott - om Polens strategiska läge, militärteknisk utveckling, myter som uppstår i september 1939 och om historiebruk. Bilden: Polska flygplan och stridsvagnar förevisas på en propagandaaffisch.
2019-08-30
Länk till avsnitt

Molotov - Ribbentroppakten 23 Augusti 1939

Officiellt sett undertecknades den efter Sovjetunionens och Nazitysklands utrikesministrar uppkallade pakten som icke-angreppspakt och handelsavtal. Dess hemliga delar innebar dock uppdelning av Finland, Estland, Lettland och Litauen i intressesfärer, Polens fjärde delning och Rumäniens stympning. Vanligtvis beskrivs den som startskottet för andra världskriget i Europa. Vad orsakade en pakt mellan två så ideologiskt polära makter som Nazityskland och Sovjetunionen? Gunnar Åselius och Fredrik Eriksson berättar. På bilden bland annat Joachim von Ribbentrop till vänster, och Josef Stalin till höger, efter paktens undertecknande.
2019-08-23
Länk till avsnitt

Tadzjiker i den sovjetiska armén i Afghanistan

Centralasiaters lojalitet mot Sovjetunionen under kriget i Afghanistan har ofta ifrågasatts. Här diskuteras problematiken i presentationen "Mellan Moskva och Mazar-i-Sharif. Tadzjiker i Sovjetunionens armé i Afghanistan, 1979?1989".
2019-08-09
Länk till avsnitt

Svenska medier och första världskriget

Hur skildrades första världskriget i svensk press? Vad visste läsarna om det pågående kriget? Hur påverkades Sveriges självbild av kriget och den nya efterkrigsordningen? Lina Sturfelt från Lunds universitet vägleder oss.
2019-07-12
Länk till avsnitt

Stora nordiska krigets slutskede

Hur har Sveriges strategiska förutsättningar vid Stora nordiska krigets bedömts över tid? Hur klarade Sveriges krigsmakt övergången från krigs- till fredstid? Gunnar Åselius och Lars Ericson Wolke diskuterar eftermälet av Karl XII och Stora nordiska krigets slutskede.
2019-06-13
Länk till avsnitt

Den svenska militära kartografin

När hade den svenska militära kartografin sitt genombrott? Vad innebar det för karteringen av riket och för professionaliseringen av officerskåren? Hur exakta var de militära kartorna på 1600-, 1700-, och 1800-talet? Maria Gussarsson, lärare på militärhistoria på FHS, berättar om sin mångåriga forskning om Krigsarkivets kartsamlingar.
2019-05-13
Länk till avsnitt

Den svenska flottans födelse

Den svenska krigsmakten vore inte komplett utan en flotta. Ingvar Sjöblom berättar om varför och hur en svensk flotta byggdes upp under Gustav Vasa och hans söner. Ingvar bjuder även på inblickar i officerskårens sammansättning och sjöstrid.
2019-04-12
Länk till avsnitt

Den svenska krigsmaktens födelse

Har du någonsin funderat över när och hur den svenska armén började byggas upp? I Militärhistorias premiärpod talar Martin Neuding Skoog om den svenska krigsmaktens omvandling i skarven mellan 1400- och 1500-talet. Har du mer tid över, kan du även läsa Martins bok "I rikets tjänst - Krig, stat och samhälle i Sverige 1450-1550". Podden är en av många kommande produktioner från ämnet militärhistoria på Försvarshögskolan. 14 april pratar vi med Ingvar Sjöblom om hans forskning om svenska flottan på 1500-talet.
2019-03-14
Länk till avsnitt
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.