Bra podcast

Sveriges 100 mest populära podcasts

Mycket Hjärna

Mycket Hjärna

Mycket hjärna är en podd som diskuterar forskning kring lärande och hur denna kan användas praktiskt i skolan. Syftet med podden är att bidra till en vetenskaplig grund för lärande och undervisning ? inte genom att lansera några nya pedagogiska teorier utan genom att uppmärksamma relevant forskning som redan görs, men som kan vara svår att förstå eller av andra skäl inte kommit till användning i skolan. Vi diskuterar utifrån ett kognitionsvetenskapligt perspektiv, vilket betyder att vi ?mycket gärna? pratar om hjärnan och hur den fungerar, mer kopplat till hur vi tänker och lär oss saker än om biologi. Titeln blinkar också till att vi är genuint engagerade i våra respektive områden och gärna vill förmedla den glädje som finns i att lära sig nya saker och att förstå mer om hur dessa processer fungerar i vår vardag och verklighet.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

soundcloud.com/user-929025103-345680994

Avsnitt

Growth mindset

Är intelligens och talang medfödda och helt statiska förmågor, eller är det egenskaper som går att utveckla? I detta avsnitt tar vi upp teorier kring "growth" och "fixed" mindset och hur dessa olika tankesätt kan påverka elever i skolan. Dom som var med idag var: Betty Tärning, forskare i Educational Technology Group vid Lunds universitet, och doktor i kognitionsvetenskap, med specialisering inom digitala läromedel. Björn Sjödén, lektor i utbildningsvetenskap vid Högskolan i Halmstad och doktor i kognitionsvetenskap. Han undervisar på lärarutbildningen och forskar om digitalt lärande. Kalle Palm är gymnasielärare i fysik, filosofi och matematik samt kognitionsvetare. Tekniker var Trond A. Tjøstheim Avsnittet är granskat av Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds och Linköpings universitet. Tillsammans bidrar vi med vetenskapliga referenser till varje avsnitt, för den som vill veta mer. Referenser till avsnitt 3 - Growth mindset Barton, C. (2018). How I Wish I Had Taught Maths ? Reflections on Research, Conversations with Experts, and 12 Years of Mistakes. Woodbridge, UK. Crehan, L. (2016). Cleverlands: The Secrets Behind the Success of the World's Education Superpowers. London, UK: Unbound. Duckworth, A. L., Peterson, C., Matthews, M. D., & Kelly, D. R. (2007). Grit: Perseverance and passion for long-term goals. Journal of Personality and Social Psychology, 92(6), 1087-1101. Dweck, C. S. (1999). Self-theories: Their role in motivation, personality, and development. New York: Psychology Press. Dweck, C. (2012). Mindset: changing the way you think to fulfil your potential. Hachette UK. Hendrick, C. ?Schools love the idea of a growth mindset, but does it work??. Artikel publicerad på aeon.co. Tillgänglig 2019-06-10 från: https://aeon.co/essays/schools-love-the-idea-of-a-growth-mindset-but-does-it-work
2019-06-11
Länk till avsnitt

Multitasking

Är du någon som ofta pluggar, lyssnar på musik och kollar sociala medier samtidigt? I dagens avsnitt får du veta mer om hur det kan vara smart att istället välja en sak i taget, och gärna ta en paus emellan, för att få ut mer ditt lärande. De som var med idag är: Betty Tärning, forskare i Educational Technology Group vid Lunds universitet, och doktor i kognitionsvetenskap, med specialisering inom digitala läromedel. Björn Sjödén, lektor i utbildningsvetenskap vid Högskolan i Halmstad och doktor i kognitionsvetenskap. Han undervisar på lärarutbildningen och forskar om digitalt lärande. Kalle Palm, gymnasielärare i fysik, filosofi och matematik samt kognitionsvetare. Tekniker var Trond A. Tjøstheim. Varje avsnitt är granskat av Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds och Linköpings universitet. Tillsammans bidrar vi med vetenskapliga referenser till varje avsnitt, för den som vill veta mer. Referenser till Avsnitt 2: ?Multitasking? Junco, R. & Rotten, S. (2012): No A 4 U: The relationship between multitasking and academic performance, Computers & Education, 59, 505?514 Ophir, A., Nass, C. & Wagner, A. (2009): Cognitive control in media multitaskers http://www.pnas.org/content/106/37/15583.short http://news.stanford.edu/news/2009/august24/multitask-research-study-082409.html Sanaa, F., Weston. T., & Cepedab, N. (2013). Laptop multitasking hinders classroom learning for both users and nearby peers. Computers & Education, 62, 24-31. doi:10.1016/j.compedu.2012.10.003 Sanbonmatsu DM, Strayer DL, Medeiros-Ward N, & Watson JM (2013). Who Multi-Tasks and Why? Multi-Tasking Ability, Perceived Multi-Tasking Ability, Impulsivity, and Sensation Seeking. PLoS ONE 8(1): e54402. doi:10.1371/journal.pone.0054402 Weissman, D. H., Roberts, K. C., Visscher, K. M. & Woldorff, M. G. (2006). The neural bases of momentary lapses in attention, Nature Neuroscience, 9, 971-978.
2019-05-14
Länk till avsnitt

Neuromyter

Att vi bara använder 10% av vår hjärna eller att någon är en visuell person är kanske saker du hört någon gång. Men stämmer detta eller är det bara myter? Vad behöver vi egentligen kunna om hjärnan för att lära oss bättre? Detta och mer diskuterar vi i dagens avsnitt. Dom som var med idag var: Betty Tärning, forskare i Educational Technology Group vid Lunds universitet, och doktor i kognitionsvetenskap, med specialisering inom digitala läromedel. Björn Sjödén, lektor i utbildningsvetenskap vid Högskolan i Halmstad och doktor i kognitionsvetenskap. Han undervisar på lärarutbildningen och forskar om digitalt lärande. Kalle Palm är gymnasielärare i fysik, filosofi och matematik samt kognitionsvetare. Tekniker var Trond A. Tjøstheim Avsnittet är granskat av Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds och Linköpings universitet. Tillsammans bidrar vi med vetenskapliga referenser till varje avsnitt, för den som vill veta mer. Referenser till Avsnitt 1: ?Neuromyter? Barton, C. (2018). Hjärnan i matematikundervisningen : erfarenhet, vetenskap, klassrumspraktik. Stockholm: Natur och Kultur. Bruer, J. T. (1997). Education and the brain: A bridge too far. Educational researcher, 26(8), 4-16. Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J., & Willingham, D. T. (2013). Improving students? learning with effective learning techniques: Promising directions from cognitive and educational psychology. Psychological Science in the Public Interest, 14(1), 4-58. Schilhab, T. S., & Steffensen, B. (2009). Nervpirrande pedagogik: en introduktion till pedagogisk neurovetenskap. Liber. Neuromyths (OECD), t.ex. ?We only use 10% of our brain?: http://www.oecd.org/education/ceri/neuromyth4.htm Foto: Trond A. Tjøstheim
2019-04-16
Länk till avsnitt
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.