Sveriges 100 mest populära podcasts

Datatilsynet podcast ? bliv klogere på GDPR

Datatilsynet podcast ? bliv klogere på GDPR

Denne podcast handler om GDPR (databeskyttelsesforordningen) og databeskyttelse og er målrettet dig, der gerne vil blive klogere på, hvordan du lever op til databeskyttelsesreglerne. I hvert afsnit indtager forskellige medarbejdere fra Datatilsynet rollen som vært og fortæller om et emne, der er særligt relevant for små og mellemstore virksomheder. Vi taler blandt andet om, hvad personoplysninger egentlig er, og hvordan du må behandle dem. Vi taler også om både sletning og samtykke, og hvis du er i tvivl om, hvad en risikovurdering er, og hvordan du laver den, er der også hjælp at hente. Er du i tvivl om, hvad sikkerhedsbrud er, eller hvordan man håndterer dem, kan du også finde svar i denne podcast. Læs mere om GDPR og databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk og følg os også gerne på LinkedIn https://www.linkedin.com/company/15201312/, hvor du kan finde de seneste afgørelser, vejledninger og andre relevante nyheder.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/podcast/

Avsnitt

#21 Tredjelandsoverførsler - situationen efter Schrems II

Denne episode bygger videre på episode 10 om tredjelandsoverførsler (https://soundcloud.com/datatilsynet/10-tredjelandsoverforsler-hvornar-og-hvad-gaelder), efter EU-Domstolen har afsagt dom i Schrems II-sagen, der vedrører brugen af EU-Kommissionens standardkontrakter og Privacy Shield ved overførsel af personoplysninger til tredjelande. Episoden dykker ned i konsekvenserne af Schrems II-afgørelsen med fokus på overførselsværktøjer, supplerende foranstaltninger, de fire essentielle garantier og et essentielt, ækvivalent beskyttelsesniveau. Værterne er IT-sikkerhedsspecialist Allan Frank og fuldmægtig Lea Bruun fra Datatilsynet. Du kan læse mere om Schrems II-afgørelsen og tredjelandsoverførsler her: https://www.datatilsynet.dk/internationalt/schrems-ii https://www.datatilsynet.dk/internationalt/tredjelandsoverfoersler
2021-07-15
Länk till avsnitt

#20 Fælles dataansvar - når der er mere end én dataansvarlig

Hvad betyder fælles dataansvar? Hvornår kommer begrebet i spil? Og hvilke krav skal man opfylde, når man deler dataansvaret med en anden part? De spørgsmål kan du blive klogere på ved at lytte til denne episode. Værterne er kontorchef Anders Aagaard og IT-sikkerhedsspecialist og jurist Allan Frank.
2020-12-27
Länk till avsnitt

#19 Børn og unge - deling af billeder

Den her episode er særligt for dig, som er barn eller ung. I episoden får du svar på, hvad der er god stil, og hvad reglerne siger, når man deler billeder på internettet: Hvad skal man tænke over, når man deler billeder af andre? Hvad kan man gøre, hvis man gerne vil have billeder af sig selv slettet? Læs mere her: https://www.datatilsynet.dk/borger/boern-og-unge Værterne er Laura på 10 år og jurist i Datatilsynet Lise Fredskov.
2020-12-18
Länk till avsnitt

#18 Kreditoplysninger og spærrelister

Kreditoplysningsbureauer lever af at bedømme økonomisk soliditet og kreditværdighed. I denne episode kan du høre om, hvornår, hvordan og hvor længe kreditoplysningsbureauer må behandle (f.eks. registrere og videregive) personoplysninger (https://www.datatilsynet.dk/Media/A/6/Kreditoplysningsbureauer.pdf). Episoden berører også advarselsregistre, herunder spærrelister. Værterne er jurist Kenni Elm Olsen og kommunikationsmedarbejder Natascha Helverskov Jørgensen.
2020-12-11
Länk till avsnitt

#17 Dataansvarlige og databehandlere

Hvis man er dataansvarlig og benytter sig af en databehandler, skal man indgå en databehandleraftale og skal føre tilsyn med sin databehandler (https://www.datatilsynet.dk/emner/dataansvarlig-og-databehandler). Men hvordan finder man ud af, hvad der er hvad, og hvordan gør man i praksis? Vi taler om forskellene på dataansvarlige og databehandlere, om databehandleraftaler, tilsyn med databehandlere og konceptet underdatabehandlere. Værterne er jurist Camilla Andersen og kommunikationskonsulent Anders Due.
2020-12-05
Länk till avsnitt

#16 Behandling af oplysninger om besøgende på hjemmesider

Hvis man behandler personoplysninger om sine hjemmesidebesøgende, vil det ofte være med samtykke som det retlige grundlag (https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvornaar-maa-du-behandle-personoplysninger/). For at sådan et samtykke kan anses for at være gyldigt efter GDPR, skal det opfylde en række krav - det skal blandt andet være frivilligt, specifikt, informeret og utvetydigt. Værterne er jurist Makar Juhl Holst og kommunikationskonsulent Anders Due fra Datatilsynet.
2020-02-17
Länk till avsnitt

#15 Privacy by design og privacy by default

Denne episode handler om databeskyttelse gennem design og standardindstillinger. Vi lægger ud med at klargøre, hvad begreberne egentlig dækker over, og dernæst taler vi om, hvordan man som dataansvarlig får styr på databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem standardindstillinger ? hvad og hvor meget kan man selv gøre som dataansvarlig? Her kan du læse mere om privacy by design https://www.datatilsynet.dk/emner/persondatasikkerhed/indbygget-databeskyttelse-privacy-by-design Målgruppen for denne podcast er små og mellemstore virksomheder. Værten it-sikkerhedsspecialist Allan Frank.
2019-10-31
Länk till avsnitt

#14 Cloudbaserede tjenester - er der noget, jeg skal være særligt opmærksom på?

Denne episode handler om cloudbaserede tjenester set i forhold til databeskyttelse. Vi taler bl.a. om, hvad en cloudservice egentlig er, og om der er særlige regler for dem. Vi taler også om, hvilke af databeskyttelsesreglerne (GDPR), der er af særlig betydning ved cloudbaserede tjenester. Desuden kan I blive klogere på, hvad man som mindre virksomhed skal være opmærksom på i forhold til sin cloudleverandør, og hvilke krav man kan stille til sin leverandør. Målgruppen for denne podcast er små og mellemstore virksomheder. Værterne er jurist Viktor Herskind og it-sikkerhedsspecialist Allan Frank.
2019-10-29
Länk till avsnitt

#13 Hvad er et sikkerhedsbrud, og hvad gør jeg, hvis der opstår et sikkerhedsbrud?

Denne episode har fokus på, hvordan man identificerer et sikkerhedsbrud, og hvilke skridt man som dataansvarlig skal tage, hvis der er sket et sikkerhedsbrud. Du kan læse meget mere i Datatilsynets vejledning om håndtering af brud på persondatasikkerheden https://www.datatilsynet.dk/media/6558/haandtering-af-brud-paa-persondatasikkerheden.pdf Målgruppen for denne podcast er små og mellemstore virksomheder. Værterne er jurist Zenia Dinesen og it-sikkerhedsspecialist Allan Frank.
2019-10-27
Länk till avsnitt

#12 Hvad er en risikovurdering, hvornår skal jeg lave den, og hvordan gør jeg?

I dette afsnit taler vi om, hvad databeskyttelse er, og hvorfor reglerne for databeskyttelse (GDPR) er vigtige. Vi har særligt fokus på brugen af risikovurderingen som det, der danner grundlaget for alle vurderinger, den dataansvarlige skal foretage. Vi taler også om, hvad en risikovurdering er, og hvordan den lettest kan foretages og dokumenteres. Her kan du læse mere om risikovurderinger: https://www.datatilsynet.dk/Media/4/8/Risikovurdering.pdf Målgruppen for denne podcast er små og mellemstore virksomheder. Værterne er jurist Zenia Dinesen og it-sikkerhedsspecialist Allan Frank.
2019-10-25
Länk till avsnitt

#11 TV-overvågning - hvad må man, og hvad må man ikke?

Denne episode handler om tv-overvågning. I episoden gennemgås blandt andet, hvilke love der gælder ved tv-overvågning, hvad skiltningskravet er, og hvad oplysningspligten indebærer. Vi taler også om, hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med videregivelse af optagelser, opbevaring og sletning af optagelser og muligheden for tv-overvågning af arbejdspladser. Her kan du læse mere om tv-overvågning https://www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne/vejledning/optagelser-og-overvaagning/tv-overvaagning Målgruppen for podcasten er små og mellemstore virksomheder. Værterne er jurist Marie Raahauge Christiansen og kommunikationskonsulent Anders Due fra Datatilsynet.
2019-10-22
Länk till avsnitt

#10 Tredjelandsoverførsler, hvornår og hvad gælder? (Efter Schrems II)

Dette afsnit handler om overførsel af personoplysninger til tredjelande. Episoden gennemgår begreber som sikre tredjelande, sikre sektorer og usikre tredjelande, ligesom den giver en grundlæggende introduktion til reglerne om tredjelandsoverførsler og et indblik i, hvilke redskaber man kan gøre brug af, når man ønsker at overføre personoplysninger til tredjelande. Her kan du læse mere om overførsler til tredjelande: https://www.datatilsynet.dk/internationalt/tredjelandsoverfoersler Målgruppen for podcasten er små og mellemstore virksomheder. Værterne er IT-sikkerhedsspecialist Allan Frank og fuldmægtig Lea Bruun fra Datatilsynet. NB: Denne episode er genindspillet efter EU-Domstolen har afsagt dom i den såkaldte Schrems II-sag. Sagen vedrører brugen af EU-Kommissionens standardkontrakter og Privacy Shield. Du kan læse mere om Schrems II-afgørelsen her: https://www.datatilsynet.dk/internationalt/schrems-ii
2019-10-19
Länk till avsnitt

#9 Optagelse af telefonsamtaler - hvad siger reglerne?

I denne episode gennemgår vi reglerne for, hvordan virksomheder kan optage telefonsamtaler, samt hvilke rettigheder de registrerede (altså dem, der bliver optaget) har ved optagelse af samtaler. Vi taler også om opbevaring og sletning samt straffelovens regler om hemmelig aflytning. Du kan læse mere om optagelse af telefonsamtaler i Datatilsynets vejledning om emnet: https://www.datatilsynet.dk/Media/B/F/Optagelse%20af%20telefonsamtaler.pdf Målgruppen for podcasten er små og mellemstore virksomheder. Værterne er jurist Kenni Elm Olsen og kommunikationskonsulent Anders Due fra Datatilsynet.
2019-10-16
Länk till avsnitt

#8 Databeskyttelse ved ansættelsesforhold

Denne episode handler om databeskyttelse ved ansættelsesforhold. I episoden kan du blandt andet blive klogere på reglerne for en arbejdsgivers behandling af oplysninger under rekrutteringsprocessen, under og efter ansættelsesforholdet og databeskyttelsesreglerne (GDPR) i forbindelse med kontrol af medarbejdere. Læs Datatilsynets vejledning om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold: https://www.datatilsynet.dk/Media/0/8/Vejledning%20om%20databeskyttelse%20i%20forbindelse%20med%20ans%C3%A6ttelsesforhold.pdf Målgruppen for podcasten er små og mellemstore virksomheder. Værterne er jurist Lise Fredskov og kommunikationskonsulent Anders Due fra Datatilsynet.
2019-10-13
Länk till avsnitt

#7 Brug af billeder

Denne episode handler om offentliggørelse af billeder på internettet. I episoden gennemgår vi blandt andet, hvornår et billede udgør personoplysninger, og hvad du skal være opmærksom på i forhold til databeskyttelsesreglerne (GDPR), når du ønsker at offentliggøre et sådant billede. Du kan læse mere om brug af billeder her: https://www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne/vejledning/internet-medier-og-apps-/billeder-paa-internettet Målgruppen for podcasten er små og mellemstore virksomheder. Værterne er jurist Lise Fredskov og kommunikationskonsulent Anders Due fra Datatilsynet.
2019-10-10
Länk till avsnitt

#6 Sletning - hvornår og hvordan?

Denne episode handler om sletning, herunder hvad du skal være opmærksom på, når du fastsætter slettefrister, og hvordan du skal håndtere det, når en kunde anmoder om sletning. Du kan læse mere om sletning her https://www.datatilsynet.dk/emner/persondatasikkerhed/sletning/ Målgruppen for podcasten er små og mellemstore virksomheder. Værterne er jurist Viktor Herskind og kommunikationsstudent Natascha Helverskov Jørgensen fra Datatilsynet.
2019-10-08
Länk till avsnitt

#5 De registreredes rettigheder og virksomhedernes forpligtelser

Denne episode handler om de rettigheder, man har, når andre behandler ens oplysninger ifølge databeskyttelsesreglerne (GDPR). Vi sætter særligt fokus på oplysningspligten, retten til indsigt og retten til sletning. Du kan læse mere i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder https://www.datatilsynet.dk/media/6893/registreredes-rettigheder.pdf Målgruppen for podcasten er små og mellemstore virksomheder. Værterne er jurist Kenni Elm Olsen og kommunikationskonsulent Anders Due fra Datatilsynet.
2019-10-06
Länk till avsnitt

#4 Hvordan laver man en god persondatapolitik?

Denne episode handler om persondatapolitikker. Der er ikke noget krav i GDPR om, at man skal have sådan en politik - men når mange vælger at lave en alligevel, skyldes det, at det er en god måde for mange at opfylde en helt central pligt, nemlig oplysningspligten. Her kan du høre om, hvordan en persondatapolitik kan udformes. Du kan læse mere om oplysningspligten i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder https://www.datatilsynet.dk/media/6893/registreredes-rettigheder.pdf Målgruppen for podcasten er små og mellemstore virksomheder. Værterne er jurist Kenni Elm Olsen og kommunikationskonsulent Anders Due fra Datatilsynet.
2019-10-04
Länk till avsnitt

#3 Samtykke - hvornår og hvordan?

Samtykke kan i daglig tale være mange ting - her handler det om det samtykke, man bruger inden for reglerne om databeskyttelse (GDPR). Vi gennemgår blandt andet, hvad et samtykke er, og hvilke krav der stilles til et samtykke, før det er gyldigt. Vi kommer desuden ind på, hvad der sker, hvis man trækker et samtykke tilbage. Du kan læse meget mere om samtykke i Datatilsynets vejledning om samtykke: https://www.datatilsynet.dk/Media/0/C/Samtykke%20(3).pdf Målgruppen for podcasten er små og mellemstore virksomheder. Værterne er jurist Camilla Andersen og kommunikationskonsulent Anders Due fra Datatilsynet.
2019-10-02
Länk till avsnitt

#2 Hvornår må du behandle personoplysninger?

Denne episode handler om, hvilke grundlæggende krav, der stilles til databehandling efter databeskyttelsesreglerne (GDPR), og kravet om, at man som dataansvarlig skal sikre sig, at man behandler oplysninger på et lovligt grundlag, f.eks. på baggrund af et samtykke eller som følge af en retlig forpligtelse. Her kan du læse mere om, hvornår man må behandle personoplysninger(https://www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne/grundlaeggende-begreber-/hvornaar-maa-du-behandle-personoplysninger). Målgruppen for podcasten er små og mellemstore virksomheder. Værterne er jurist Pernille Walther og kommunikationskonsulent Anders Due fra Datatilsynet.
2019-09-28
Länk till avsnitt

#1 Hvad er personoplysninger?

Begrebet personoplysninger er en grundsten i databeskyttelsesreglerne (GDPR). I denne episode får du svaret på, hvad en personoplysning egentlig er. Her introduceres også vigtige begreber som følsomme, fortrolige og anonymiserede oplysninger, og du får indsigt i, hvor bredt et begreb personoplysninger er. Her kan du læse mere om, hvad personoplysninger er: https://www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne/grundlaeggende-begreber-/hvad-er-personoplysninger Målgruppen for podcasten er små og mellemstore virksomheder. Værterne er jurist Pernille Walther og kommunikationskonsulent Anders Due fra Datatilsynet.
2019-09-25
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.