Sveriges 100 mest populära podcasts

ARTpodden

ARTpodden

ARTpodden är Ekologigruppens podcast där vi tillsammans med inbjudna gäster fokuserar på en ny art eller artgrupp varje månad. Från fun facts om organismernas hemliga liv, till arternas roll i en hållbar samhällsutveckling. Vi bjuder in dig till att hänföras av naturens komplexitet ? och reflektera över vad den Stora Gröna Massan a.k.a. Naturen verkligen består av.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

artpodden.podbean.com

Avsnitt

#32 JULSPECIAL om Gråstensteologi

Lagom till jul har Emma bjudit in teologiprofessorn och prästen Petra Carlsson Redell till ARTpodden för ett samtal om kristendomens möjligheter att fungera vägledande i omställningen. Kan tron bidra med kraft till förändring och kan andlig närvaro öppna dörrar till mer omtänksamma förhållningssätt till det mer än mänskliga? I sin bok Gråstensteologi förespråkar Petra en glokal teologi där tro och andlighet utgår från marken snarare än himlen, från gossen Gråsten och fröken Granbuske, snarare än Ikaros. Hur kan vår kultur, djupt präglad av kristna läror och högtider, lära sig att landa innan vi bränner ut oss själva och planeten vi bebor? Det pratar vi om i årets sista avsnitt.

2023-12-19
Länk till avsnitt

#31 På myren, i hjortronlandet

I sensommarens avsnitt av ARTpodden pratar Emma Holmberg med Tomas Bannerhed om myrmarker, artkunskap, naturskildringar och kulturen som en väg in till naturen. Om hemortstrohet, vingspeglar och meståg. Om det gröna virrvarret utan namn. Medverkar gör alltså författaren till den Augustprisbelönade romanen Korparna och mannen bakom radioprogrammet Bannerheds bevingade vänner - som släpper sin nya bok Hemma vid myren: Och andra texter om naturen i våra liv i september i år.

2023-08-24
Länk till avsnitt

#30 Rika kärr & luriga orkidéer

Det 3e avsnittet på 2023 års tema våtmarker blir ARTpoddens 30e avsnitt - denna gång om ORKIDÈER och RIKKÄRR. Visste du t ex att var tredje orkidé lurar till sig pollinerare utan att ge dem något tillbaka? Lyssna för att ta reda på hur de lyckas och varför just rikkärren sprudlar av orkidéer och andra arter som tillsammans bildar en särskilt rik biologisk mångfald. Inspelat från ett rikkärr i Sveriges mest orkidérika landskap - Gotland.

2023-07-06
Länk till avsnitt

#29 Sphagnum - våtmarkernas ödmjuka klimathjältar

Ekologigruppens våtmarksserie fortsätter! Denna gång med fokus på en ödmjuk klimathjälte i gränslandet mellan vått och torrt - vitmossan - och om varför återställande av våtmarker är en så viktig klimatåtgärd. Med illustratör och skribent Jossi Qwiberg och forskaren Amelie Lindgren.

2023-04-28
Länk till avsnitt

#28 Om utdikningen av våtmarker med Bo Landin

Här är första avsnittet i årets temaserie om VÅTMARKER i ARTpodden. Med oss denna gång är journalisten, författaren och TV-legenden Bo Landin, aktuell med boken ?VATTEN - LAND: Om våtmarkens roll i det utdikade landskapet?. Bosse hjälper oss att förstå varför så många av Sveriges våtmarker har dränerats på vatten och hur omvandlingen av våra vattenlandskap har att göra med allt från hungersnöd till frågor om makt och språk. Håll stövlarna leriga!

2023-02-02
Länk till avsnitt

#27 Myror

Avsnitt 27 av ARTpodden handlar om några av de 1000000000000000 myror om finns i världen, som utgör ungefär en 1/5 av alla landlevandes djurs biomassa och som kan bära 1000 gånger sin egen vikt. Om kollektiv intelligens hos superinsekternas superorganismer. Med författaren till Myrornas hemliga liv och Myrornas rekordbok - Katja Bargum! 

2022-09-26
Länk till avsnitt

#26 Ängsmark del 2 - fjärilar & själar längs landets vägar

ARTpoddens ängsserie fortsätter - nu med fokus på ängens flygande blommor - de fjärilar som Aristoteles kallade för själar. Dessutom berättar Naturskyddsföreningens Cassandra Hallman om det nystartade projektet Världens längsta blomsteräng. Lyssna för att lära dig mer om väggrenar som tillflyktsort för ängsväxter och hur du kan bidra till en ökad biologisk mångfald och samtidigt hamna i Guinness rekordbok. Trevlig sommar önskar ARTpodden!

2022-07-07
Länk till avsnitt

#25 Ängsmark del 1 - befängd äng

ARTpoddens jordtema fortsätter - nu med fokus på ängsmark, änglamark, minnespraktik och Arkadien. Kontinuitetsäng och örtklädd gräsmatta. Ängen är både symbol och praktik, som medverkande gäst Sanna Samuelsson skriver. En hotad och obsolet biprodukt som saknar plats i det moderna jordbruket - men som återuppstår i poesin. I Avsnitt 25 av ARTpodden diskuterar Emma olika betydelser av begreppet, platsen och praktiken bakom ängar, med Ekologigruppens egna ängsexpert: Emil Åsegård, och författaren samt idé- och kritikredaktören på GP Kultur: Sanna Samuelsson. Dessutom presenterar våra landskapsarkitekter Emma Hammarström och Mimmi Wester Ekologigruppens Gräsmatteuppror som är i uppstarten. 

2022-06-02
Länk till avsnitt

#24 OGRÄSpodden: om oönskade (?) växter och näringsrik jord

?Åt all er jämmer skrattar vi, och från ert goda snattar vi; vi kan nog aldrig bättre bli - vi ä? ogräs vi?. Citatet kommer från Elsa Beskows Blomsterfesten i täppan från 1914, där underklassen, dvs plister-, maskros-, tistel- och nässelpojkar, invaderar trädgårdsväxternas blomsterfest. I avsnitt 24 av ARTpodden pratar Emma, Rikard och Anna Maria om hur både önskade och oönskade (?) växter frodas i näringsrik jord. Men hur kommer det sig egentligen att en jord är rik på näring och en annan fattig? Och vad är egentligen ett ogräs och kan ett sådant hamna på rödlistan och till och med dö ut? 

2022-04-11
Länk till avsnitt

# 23 Härlig är jorden

Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill. Av jord är du kommen, om jord handlar ARTpodden våren 2022. Med utgångspunkt i den faktiska jorden undersöker vi förutsättningarna för mänskligt såväl som ickemänskligt liv på planeten Tellus, som vi har valt att kalla för Jorden. I det första avsnittet i vårens jordserie samtalar Emma med markbiologen Håkan Wallander om vad den myllrande myllan består av, och om vilka hot världens matjordar står inför. 

 

2022-03-04
Länk till avsnitt

#22 MÖRKERpodden

ARTpoddens mörkerserie fortsätter med Johan Eklöf - författaren bakom den hyllade boken ?Mörkermanifestet ? om artificiellt ljus och hotet mot en uråldrig rytm?. 

Fram till ungefär 150 år sedan, då glödlampan uppfanns, har dag avlösts av natt i en ständigt upprepande ljus- och mörkercykel. En cykel som varje levande organism har anpassat sin naturliga rytm kring. Satellitbilder från jorden visar idag tydligt att cykeln är bruten. Vårt glödande jordklot utgör kanske den främsta symbolen för att vi befinner oss i människans epok,  Antropocen, en epok där utbredningen av den urbaniserade och moderna människan påverkar hela jordens ekosystem.

Lyssna på avsnitt #22 av ARTpodden för att bättre förstå hur bristen på naturligt mörker hotar den biologiska mångfalden på vår ?upplysta? planet!

2021-12-30
Länk till avsnitt

#21 Fladdermöss

Möt årets mörkare månader med Ekologigruppen och ARTpodden! Dagens avsnitt är det först i en serie på temat MÖRKER där vi uppmärksammar mörkrets betydelse för djur- och växtlivet på vår alltmer upplysta planet. Fladdermusforskaren Johan Eklöf och Ekologigruppens egna fladdermusexpert Johan Allmér är först ut att berätta om fladdermöss - om nattens uråldriga jägare som fortsätter att sätta skräck i människor världen runt, trots att vi snarare borde tacka dom för utförandet av flera betydelsefulla ekosystemtjänster. 

2021-12-09
Länk till avsnitt

#20 Lavar

Efter ett långt sommaruppehåll ska ARTpodden för första gången handla om en grupp organismer som kanske inte ens går att beskriva i termer av arter. För en lav är inte en art. En lav är ett samarbete mellan arter. Tillsammans med lavexperten Veera Touvinen fördjupar vi oss i de symbiotiska föreningar som tvingar oss att ställa frågan om var en organism upphör och en annan tar vid.

2021-10-21
Länk till avsnitt

#19 Furan och Skogen

I avsnitt 19 av ARTpodden dyker vi ned i skogsdebatten och diskuterar trädplantager, skog och skogsbruk tillsammans med Sveaskogs fd kommunikationschef och affärsstrateg Leif Öster, journalisten Lisa Röstlund och skogsbrukaren Mikael Karlsson. Även författaren Helena Granström medverkar med utdrag från sin text ?Skogen?.

Var 10e svensk skogsart är rödlistad och drygt 2000 svenska skogsarter är på väg att försvinna. Samtidigt menar såväl politiker som skogsindustrin att dagens skogsbruksmetoder utgör lösningen på klimatfrågan. Är produkter från träd och skog så klimatneutrala som industrin påstår? Och vilka alternativ till dagens dominerande skogsbruksmetoder med kalhyggen finns? Lyssna på avsnitt 19 av ARTpodden om Furan och Skogen för att veta mer om vad som skiljer en skog från en virkesåker och mycket, mycket mer. 

2021-06-02
Länk till avsnitt

#18 Tall (Pinus sylvestris)

ARTpodden fortsätter att fokusera på Sveriges evergreens ?. Avsnitt 18 utgör del ett av två avsnitt om TALL/FURA. Lyssna för att veta mer om det träd som din bostad kanske är byggd av, din take-awaykopp kanske består utav, eller din bil kanske tankas med. Lär dig mer om tallens förmåga att överleva bränder, att läka sår och att samarbeta med svampar - med Mats Niklasson, forskare och författare till boken ?Skogsdynamik och arters bevarande? och Ekologigruppens Emma Holmberg och Rikard Anderberg. 

2021-04-27
Länk till avsnitt

#17 Flyttfåglar

De flyger norrut om vårarna. De bygger åt sig ett hus av sång när de drar fram längs kusterna. I mars, när isarna ännu är kvar, kommer de. FLYTTFÅGLARNA. Poesi av Lennart Sjögren och ett splirrans nytt avsnitt av ARTpodden. Med några av Sveriges främsta flyttfågelexperter: Susanne Åkesson & Thord Fransson.

2021-03-16
Länk till avsnitt

#16 Ekologi på närplanet (med Nina Burton)

Författaren och poeten Nina Burton gästar ARTpodden för att samtala om hennes senaste bok "Livets tunna väggar" - en bok som redan har beskrivits som en minor classic. Med en uppmärksam nyfikenhet och kunskapstörst berättar Nina om några av de arter vi ser dagligen men sällan noterar - arter som hon själv har lärt känna vid sitt nyköpta sommarnöje: ett lyhört hus som hon delar med djur och växter i en natur full av språk. Lyssna på avsnitt 16 av ARTpodden och upptäck att vardagsdjur såsom duvor, myror, kråkor och möss har mycket att säga både oss och varandra!

2021-02-11
Länk till avsnitt

#15 Gran

I avsnitt 15 av ARTpodden tar Emma hjälp av en av nordens främsta entomologer, Bengt Ehnström, och kanske världens främsta författare, Harry Martinsson, för att reda ut granens mörka och ljusa sidor och dess betydelse för fjärilar, skalbaggar, spindlar och annat granskogsfolk. För vad vore vår värld utan granar, utan massaved, julgran och gravens ris? Av gran skall vi trots allt myllas?

2020-12-17
Länk till avsnitt

# 14 Bottenfauna

I avsnitt 14 går vi till botten med några av de små, små djur som lever längst ner i sjöar och vattendrag. Nere på botten, där är det toppen - så pass att upp till hela 10 000 individer ibland trängs inom endast 1 kvadratmeter. Som Beppe Wolgers en gång skrev: de flesta är små, mycket små, mycket små? många syns inte men de finns ändå. Med Emma Holmberg och Cecilia Holmström.

2020-11-19
Länk till avsnitt

#13 Spindlar

ARTpodden HALLOWEENSPECIAL om SPINDLAR! Vad är det som är så läskigt med spindlar? Att dom har åtta ben och åtta ögon? Att dom kan flyga med hjälp av elektromagnetiska fält i luften? Eller att deras nät är starkare än någon annan tråd människan hittills har lyckats producera? För Louise Bourgeois, konstnären bakom den stora spindelskulpturen "Maman", var spindeln associerad med positiva egenskaper som hon fann hos sin mor - båda var ordningsamma och beskyddande, och likt spindeln var hennes mor en väverska. Likt konstnären själv skapar även spindeln med hjälp av sitt inre material. Lyssna på ARTpodden och inspireras du med!   
2020-10-30
Länk till avsnitt

#12 Vägen mot utrotning - Atlantlaxen en stapelföda?

Dags för fredagsmys med svenskarnas favoritfisk till middag? Lyssna först på när Emma intervjuar den numera världskände sportfiskaren & opinionsbildaren Mikael Frödin om den norska laxindustrins osmakliga odlingsmetoder.

Mikael Frödin är kanske mest känd för sin medverkan i dokumentärfilmen Artifishal, varefter han dömdes till fängelse efter att ha filmat laxodlingar i norska Altafjorden 2017. I filmen syns bland annat svampangrepp, lusar och köttsår på laxarna - en djurhållning som på land hade fördömts på alla håll, men som fortsätter att ske under ytan.

2020-10-23
Länk till avsnitt

#11 Lax (Salmo salar)

ARTpodden blir LAXpodden, iaf för två avsnitt framöver! Avsnitt 11 fokuserar på Östersjölaxen, som Stefan Palm, forskare på Institutet för akvatiska resurser vid SLU, berättar mer om. Hur mår laxen i Östersjön, vilka hot står den inför och hur skiljer den sig egentligen från öringen? Hur många laxar återvänder till sin födelseplats och är det sant att alla laxar dör efter parning? Lyssna och djupdyk i laxens liv redan idag!

2020-10-02
Länk till avsnitt

#10 Öring (Salmo trutta)

Första avsnittet på höstens tema VATTEN handlar om den populära och ovanligt (?) vackra vandringsfisken ÖRING. Emma har intervjuat sportfiskefantasten Johan Klingberg, forskaren Katarina Magnusson och kollegan/vattenbiologen Fredrik Engdahl om fisken, fisket och fiskevården i avsnitt 10 av ARTpodden. 

2020-09-16
Länk till avsnitt

#9 Bin

Visste du att hanbin är faderlösa, att humlor är bin och att vi inte skulle kunna äta choklad utan pollinerare? Lyssna och lär mer i avsnitt 9 av ARTpodden som handlar om BIN (och några andra pollinerare) där vi bland annat firar att 2020 är humlans år - åtminstone enligt biexperten Anna Persson. Dessutom berättar Maja och Tim om planering för pollinering på Södertälje kommun. Stay safe & Bee cool mvh #ARTPODDEN

2020-06-03
Länk till avsnitt

#8 Grodornas pandemi

Grodornas pandemi ? chytridsmittan ? kan ha orsakat större skada på den globala biologiska mångfalden än någon annan sjukdom. Nära 700 arter har bekräftats smittade världen över, varav ca 100 arter antas ha utrotats helt till följd av smittan. Ta en paus från Anders Tegnell och lyssna på Emma Holmberg och Ekologigruppens grodexperter Janne Pröjts, Per Collinder och Erik Zachariassen som diskuterar groddjurens charm och försvårade livssituation.

2020-04-23
Länk till avsnitt

#7 Hur död ved skapar liv

Idag kommer vi in på de djupa frågorna om döden och livet, nämligen hur död ved skapar liv. Varför finns det inte tillräckligt mycket död ved i våra skogar och vad kan vi göra åt saken? Välkommen till ett samtal mellan landskapsarkitekter och ekologer, där Ellinor Scharin, Rikard Anderberg, Anna Maria Larson och Raul Vicente snackar städmani, biologisk mångfald och estetisk resiliens. 

2020-03-27
Länk till avsnitt

#6 Parningspodden

ARTpodden firar alla hjärtans dag med PARNINGSpodden - ett avsnitt om olika arters väldigt olika parningstekniker + taktiker för att undgå ofrivillig parning. Vi har läst Skönhetens evolution & diskuterar allt från Darwins teori om sexuellt urval till sexliv hos änder, spindlar & havstulpaner. Uppenbarligen bryr sig fler djur än människan om utseende & kräver sexuell autonomi!

2020-02-14
Länk till avsnitt

#5 Ål (Anguilla anguilla)

Its ål about ÅL när Patrik Svensson, vinnaren av Augustpriset 2019 för boken Ålevangeliet, medverkar i ARTpodden. Avsnitt 5 handlar om en hal fisk som slingrat sig runt människors vetande genom alla tider. Dessutom berättar Håkan Björklund från Ekologigruppens kontor i Lund om hur han och flera andra jobbar för att underlätta ålens förflyttning och fortlevnad. 

2020-01-30
Länk till avsnitt

#4 Mistel

ARTpodden JULSPECIAL om MISTEL - en levnadsstrategi som hör julen till! Emma träffar biologen Maja Edlund och forskningsantikvarien Tommy Kuusela för diskutera mistelns minst sagt fascinerande ekologiska och mytologiska egenskaper. Lyssna om du vill veta vad en mistel är för något, varför vi pussas under den, och varför ni bör bränna upp den innan trettondag jul. God jul! 

2019-12-17
Länk till avsnitt

#3 Tryffel

Vi fortsätter höstens svamptema med en underjordisk formgrupp av svampar, nämligen TRYFFELsvampar. Emma Holmberg har varit ute och jagat tryffel med Carina Ahlqvist och hennes lagottohund Conti på Gotland. Även tryffelforskaren Christina Wedén medverkar och berättar vad hon vet om denna mystiska knöl som lever under marken och kan betraktas som både afrodisiakum och delikatess. 

2019-11-07
Länk till avsnitt

#2 Matig Svamp

I det andra avsnittet av ARTpodden fortsätter vi höstens svamptema med ett mumsigt samtal om MATsvamp. Utöver Emma och Johan medverkar inbjudna gäster i form av kocken Fredrik Johnson, som driver stjärnkrogen Volt i Stockholm, och Lena Engelmark Embertsen, som är svampkonsulent och matinnovatör. 

2019-10-24
Länk till avsnitt

#1 Mystisk Mycel

PREMIÄR FÖR EKOLOGIGRUPPENS PODCAST ARTPODDEN - en podcast som tar sig an det gränslöst tidskrävande projektet att dyka ned i den Stora Gröna Massan. Vad består det vi kallar för natur av? Från fun facts om organismernas hemliga liv, till arternas roll i en hållbar samhällsutveckling. Dagens avsnitt blir det första i raden av höstens tema där vi diskuterar svampar och vad som är så mystiskt med MYCEL.

2019-10-15
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.