Sveriges 100 mest populära podcasts

EnergiStrategipodden

EnergiStrategipodden

Strategierna inom energibranschen påverkar oss alla. Du lyssnar till Energistrategipodden. En podd är där vi försöker förstå de utmaningar energibolags-ledarna står inför och hur de hanterar dem.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

soundcloud.com/energistrategipodden

Avsnitt

#234 - Linus Lakso, Miljöpartiet

Det var två år sedan vi intervjuade miljöpartiets energipolitiska talesperson senast. Sedan dess har denne bytts ut och vi får chansen att höra Linus Lakso, och hur han beskriver partiets energi- och klimatpolitik. Miljöpartiet vill satsa 100 miljarder över 10 år på energi- och infrastruktur projekt och menar att staten bör ta lån för att snabba på utvecklingen av både infrastruktur- och energiomställning. Uppfattningen är att skillnaden mellan dagens regering och Miljöpartiet är avgrundsdjup. Det behövs inte kapacitetsmarknader utan incitament för att stimulera lokal produktion och energieffektivisering. Hur ska Miljöpartiet få med sig fler väljare på sin politik och hur ska de ta debatten om kraftpolitiken? Och så får vi med en bubblare om kraftvärmen och en del om skogens målkonflikter. Allt detta i dagens avsnitt. Podcasten är producerad av Sigholm - din samarbetspartner med energi i fokus: https://www.sigholm.se/
2024-02-22
Länk till avsnitt

#233 - ESP fokuserar på Elmia Solar & Filip Wiqvist, KP Energy

Grossisterna har växt upp till att, i alla fall omsättningsmässigt, vara den lokala svenska marknadens större aktörer. Jag träffar Filip Wiqvist som är vd för KP Energy för att höra hur marknadens utveckling påverkat dem och vilka förflyttningar som han tror de behöver göra för att ha rätt position på marknaden. Podcasten är producerad av Sigholm - din samarbetspartner med energi i fokus: https://www.sigholm.se/
2024-02-18
Länk till avsnitt

#232 - ESP fokuserar på Elmia Solar & Will Zeng, Growatt

Vet du inte vilka kinesiska Growatt är så gör du det snart. Deras produkter säljs både på elgiganten, cdon och flera andra ställen. Företaget är i inte mindre än 180 länder och erbjuder billaddare, batterier, växelriktare och styrning för det smarta hemmet. Genom att deras produktion och utveckling finns samlat menar de att de kan ta fram överlägsna produkter på pris och prestanda. Jag träffar Will eftersom marknaden för smarta fastigheter är global och vill veta hur deras planer ser ut för att ta marknadsandelar i Sverige och Norden. Podcasten är producerad av Sigholm - din samarbetspartner med energi i fokus: https://www.sigholm.se/
2024-02-18
Länk till avsnitt

#231 - ESP fokuserar på Elmia Solar och Anna Werner, Svensk Solenergi

Svensk solenerig är intresseorganisationen för flertalet aktörer runt solmarknaden. Vi träffar Anna Werner, vd, Svensk Solenergi på Elmia Solar för att ta tempen på hur det går för branschen. Podcasten är producerad av Sigholm - din samarbetspartner med energi i fokus: https://www.sigholm.se/
2024-02-18
Länk till avsnitt

#230 - Lowina Lundström, IET InnoEnergy

Lowina Lundström har som divisionschef på SvK varit en återkommande talare på energikonferenser och haft en central roll i utvecklingen av affärsverket de senaste åren. Från insidan har hon sett förändringen i efterfrågan och kraftslagen ställa nya och komplexa krav på verksamheten. Samtidigt går hon nu vidare till InnoEnergy som är inriktad på att tidigt stötta företag som driver innovation inom energisektorn. Jag tänkte att det blir spännande att höra hur erfarenheterna från SvK kan möta innovationsföretagen i branschen. Podcasten är producerad av Sigholm - din samarbetspartner med energi i fokus: https://www.sigholm.se/
2024-02-15
Länk till avsnitt

#229 - Christofer Fjellner, Moderaterna

Christofer Fjellner är en svensk moderat politiker som har en ledande roll inom Moderaterna i Stockholm stad. Han är oppositionsborgarråd och har tidigare varit ledamot i EU-parlamentet mellan 2004 och 2019. Fjellner är aktiv inom flera politikområden, särskilt med fokus på miljö- och klimatpolitik. Han leder en arbetsgrupp som utmanar hur Sverige kan förena höga klimatambitioner med konkurrenskraft, med målet att Sverige ska fortsätta vara en världsledande förebild inom miljö- och klimatområdet. Idag får vi höra honom i Energistrategipodden. Podcasten är producerad av Sigholm - din samarbetspartner med energi i fokus: https://www.sigholm.se/
2024-02-08
Länk till avsnitt

#228 - Arne och Niclas, Sigholm

Vintern 2023/2024 har under stundom varit riktigt kall. Ändå har vi inte alls upplevt de höga priser som förra året bjöd på. Andra förändringar märks också genom att priserna förändras snabbare och snabbare. Både producenter och konsumenter flexar sina muskler vilket får påverkan för alla aktörer på elmarknaden. Intradagmarknaden blir en allt viktigare plats att vara på för den som vill tjäna pengar på marknaden. Det här avsnittet är ett samtal mellan mig, Niclas Sigholm och vår elmarknadsansvarige Arne Bergvik. Ett smakprov på de analyser av energisystemet som vi hela tiden gör. Mycket nöje.
2024-02-01
Länk till avsnitt

#227 - Energistrategipodden fokuserar på kösystemet med Daniel Gustafsson, SvK

Frågan om SvK:s kö har varit ständigt återkommande de senaste åren i debatten om hur omställningen ska gå till. Den har anklagats för att vara otydlig, icke-transparent och oförutsägbar. Man har också hävdat att det funnits incitament för aktörer att ansöka vid ofullständiga planer eller ta i med både hängsle och livrem för att på så sätt garantera sin egen tillgång och blockera andra aktörer så som konkurrenter att få igenom sina investeringsplaner. Regeringen gav därför SvK under förra året uppdraget att se över kösystemet för att se vilka förändringar som kan göras för att förbättra den. Man vill helt enkelt att riktiga investeringar inte ska fastna och flyttas utomlands, samtidigt som de som ligger före i kön dröjer med sina investeringar. SvK har nu kommit med sitt svar om hur ansökningsprocessen skärps och vilka krav som kommer att ställas. Daniel Gustafsson är chef för avdelningen nätplanering på SvK har förklarar vad som kommer hända nu och varför. * Förklaring av begreppet "Kapacitetskarta": en karta som visar effektläget i olika delar av landet och ger fingervisningar om var någonstans det är fullt och tar tid att få igenom nya effektansökningar och var någonstans effekt finns tillgänglig.
2024-01-19
Länk till avsnitt

#226 - Omid Ashrafi, Newsec Infra

Förändringarna på energimarknaden handlar såklart mycket om ny teknik och dess kostnadsutveckling. Det kan också handla om organisatorisk innovation som samtalet i senaste podden handlade om. Men innovation kan också vara ekonomisk eller avtalsmässig. De senaste tio åren har marknaden för hur man handlar på marknaderna och hur man sluter avtal utvecklats en hel del. För att förstå sin strategi och handlingsalternativ dyker vi idag in i affärsklimatet tillsammans med Omid Ashrafi som är vd på Newsec Infra. Han har snart 80 energiaffärer under bältet, vilket betyder att han och hans team hjälpt till att sälja eller köpa hela eller delar av energiprojekt i framförallt Norden. För att marknaden ska utvecklas krävs att "Kapitalet" så som fonder, banker och andra genom avtal kan hantera risk. Omid tar alltså rollen som "deal-maker" mellan de som kan utveckla projekt och de som vill äga dem. Sverige har varit ett attraktivt land för utländska investerare vilket drivit tillväxten av de förnyelsebara produktionsslagen. Omid hjälper oss att förstå hur synen på risk har utvecklats och vad som skapar fungerande marknader. Go mechant = låta elproduktionen handlas över börsen PPA = Power Purchase agreement Base Load Contract = avtal innebär att du godkänner att sälja en viss mängd energi per tidsenhet över en viss period till ett visst pris. "Hedge:a" = att säkra
2023-12-31
Länk till avsnitt

#225 - Fredrik Härén, Föreläsare inom innovation & global affärsutveckling

Kommer energi vara gratis i framtiden? Och om det är det, hur kommer affärsmodellen då se ut? Vad kommer erbjudas på marknaden? Den typen av förmåga att nyfiket testa idéer är en central del av ett energibolags möjlighet att ställa om, menar Fredrik Härén, som ägnat de senaste decennierna med att utforska innovation över världen. Det här avsnittet handlar om det går att göra branschen mer kreativ och hur det i så fall skulle gå till. Ofta återkommer frågorna om kompetensförsörjning och utvecklingsmöjligheter i poddavsnitten med energibranschens ledare. Men branschen är många gånger konservativ och nytänkare kan ses som konstiga eller till och med farliga. Fredrik har erfarenheter från flera branschers omställning och drar paralleller till hur omställningen lett till både vinnare och förlorare. Energibranschen rör sig nu mot okända territorier och då kommer personalens förmåga att tänka nytt bli en lika viktig del, såsom att hitta nya tekniska innovationer. En vinkel till på omställningen. Mycket nöje och god jul! Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipodden Podcasten är producerad av Sigholm - din samarbetspartner med energi i fokus: https://www.sigholm.se/
2023-12-24
Länk till avsnitt

#224 - Robert Andrén, Energimyndigheten

När det har avsnittet spelades in hade Robert Andrén, GD för Energimyndigheten, precis kommit hem från COP28. Avsnittet börjar på den globala nivån till Europa och sedan till utmaningarna i Sverige. Mycket rör på sig och såhär innan jul kommer mängder av slutrapporter, överenskommelser och promemorior. Både fjärr- och kraftvärmestrategin eller regeringens planeringsmål kom ut några dagar efter intervjun, varför de inte berörs idag. Däremot de övergripande utmaningarna för energisystemet, hur vi ska hantera hastigheten, investeringarna, flexibilitet och mycket annat. Robert är den GD som på de energirelaterade myndigheterna suttit längst och kan mot den bakgrunden problematisera och spana brett kring energisystemet. Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipodden Podcasten är producerad av Sigholm - din samarbetspartner med energi i fokus: https://www.sigholm.se/
2023-12-21
Länk till avsnitt

#223 - Energistrategipodden fokuserar på COP28 med Emma Wiesner, EU-parlamentariker (C)

Emma Wiesner är EU-parlamentariker från Centerpartiet och har tidigare varit med i podden på grund av sitt engagemang och närvaro i energifrågorna i Europa. Som förhandlare för den liberala gruppen i parlamentet har hon varit djupt involverad i hur resultatet för exempelvis utsläppsrättshandeln landade. Nu har hon varit på COP28 som del av en delegation från parlamentet satta att följa och bevaka förhandlingarna inom klimatarbetet. Hur går egentligen förhandlingarna till på ett sådant här möte och vad avgör om det blir framgångsrikt eller inte? I sista minuten lyckades man rädda mötet från att i många ögon bli ett stort bakslag - om inte frågan om utfasningen av fossila bränslen kunde nämnas i avtalet. Nu blev skrivelsen istället att mänskligheten ska "transitera bort från fossila bränslen": Hur det gick till, varför det blev så och vad det betyder för framtiden är dagens tema. En inblick i vad som händer på dessa stora och viktiga klimat-toppmöten. Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipodden Podcasten är producerad av Sigholm - din samarbetspartner med energi i fokus: https://www.sigholm.se/
2023-12-19
Länk till avsnitt

#222 - Johan Löwemo, Senior Director Digitalization & Automation Ellevio

Ellevio är ett av Sveriges största regionnätsföretag med 8 000 mil ledning och en omsättning på cirka 7,5 miljarder. De har nu satt igång ett stort digitaliseringprojekt i sitt nät under ett strategiskt program "Vision2030" där Telia en central samarbetspartner. Projektet ska skapa en homogen digital plattform som på sikt ska göra det möjligt att förbättra prediktiv drift och underhåll men också automatisera styrningen av elnätet. Det här avsnittet handlar om anledningarna bakom: Alltså kundernas krav på att kunna både ansluta men också använda sin flexibilitet på ett så effektivt sätt som möjligt. Johan Löwemo är Senior Director med ansvar för digitalisering och smarta elnät på bolaget. Hans ambition är inget mindre än att bygga Europas smartase nät. Han förklarar han hur kundernas efterfrågan kommer ställa krav på nya förmågor framöver och hur det kommer påverka allt från hårdvara till hur man samarbetar i organisationen. Framtidens kontrollrum kommer behöva vara annorlunda, både till processer och innehåll för att klara av att styra en mycket mer komplex verklighet. Dagens avsnitt handlar om elnätens behov av digital transformation. Är vi rustade för det? Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipodden Podcasten är producerad av Sigholm - din samarbetspartner med energi i fokus: https://www.sigholm.se/
2023-12-14
Länk till avsnitt

#221 - Mats Persson, Fortum

Fortum är en av de största elhandlarna i Norden med 2,4 miljoner kunder totalt. De har 45 TWh i produktion i portföljen vilket gör att de har flera verktyg i lådan för att skapa rätt avtal på marknaden för sina kunder. Fortums chef för portföljen, Mats Persson, har lång erfarenhet av Europas energimarknader och beskriver hur de nu är stadda i stor förändring i och med omställningen. Som alltid i Energistrategipodden går vi rakt på sak och problematiserar hur olika delar av marknaden påverkas av omvärlden. Det handlar om PPA-marknaden som är den bilaterala handeln med el, Terminsmarknaden (tidigare kallad Nasdaq) där man genom clearinghuset gör långsiktiga elhandelsavtal, Nordpool eller "dagen före"-marknaden och sedan intradag-marknad samt balansmarknad. Fortum driver nu på för tillväxt på en marknad där förmågan att hantera obalanser blir allt viktigare. Länkar till ämnen vi pratar om i podden: https://www.fortum.se/foretag/elavtal/teckna-elavtal-till-foretaget/avancerad-elhandel-forbrukning-over-30-000-mwh/ppa https://www.axpo.com/se/se/business/power/ppa.html Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipodden Podcasten är producerad av Sigholm - din samarbetspartner med energi i fokus: https://www.sigholm.se/
2023-12-07
Länk till avsnitt

#220 - Kajsa Hedberg, C4 Energi

De kommunala "multi utility"-bolagen har många utmaningar inför kommande omställning. Det är inte ovanligt att ägarna vill att bolagen ska "leda omställningen" av sitt lokala samhälle vilket leder till frågor om var avgränsningar ska ske. Kajsa Hedberg är vd på Kristianstads energibolag C4 Energi där hon samlar kraftvärme, elnät, fiber, energitjänster och annat. Precis som många bolag går fjärrvärmen igenom turbulenta tider på bränslemarknaden och elnätet står inför både utbyggnads- och effektutmaningar. Kajsa har en spännande bakgrund där hon jobbat både med stora energibolag och mindre startups. Hur tänker ett kommunalt bolag när riskerna ökar och nya affärer behövs? Hur skapar man en framgångsrik dialog med ägarna för rätt framtidsblick? Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipodden Podcasten är producerad av Sigholm - din samarbetspartner med energi i fokus: https://www.sigholm.se/
2023-11-30
Länk till avsnitt

#219 - Daniel Norstedt, Energimarknadsinspektionen

För att Sveriges strategi för omställningen mot ett elektrifierat och fossilfritt samhälle behövs mycket mer elnät dras. Elen ska inte bara dras från norr till söder, öster till väster utan också in till samhällen och industrier. På alla spänningsnivåer har behovet av nybyggnationer på grund av ökande behov exploderat. Men för att få tillstånd att bygga och förvalta elledningar behövs en nätkoncession från Energimarknadsinpektionen (Ei). Tillståndstiderna för att bygga nya ledningar är alltså en central fråga för Sveriges elektrifiering och något som ständigt återkommer som en av de mest prioriterade frågorna från industrin. Daniel Norstedt är ansvarig avdelningschef för frågorna på Ei och har de senast 5 åren sett antalet ärenden skjuta i höjden. Hur ser han till att processen blir effektiv? Vilka centrala frågor behöver förbättras för att vi ska kunna bygga ut? Vill du läsa på finns allt materialet från utredningarna på poddens hemsida. Där finner du också processen för tilltsåndsprocessen som den ser ut idag. https://ei.se/download/18.43e19b9d18779705cf7b0b2/1682595042339/Kortare-ledtider-f%C3%B6r-eln%C3%A4tsutbyggnad-Ei-R2023-09.pdf https://ei.se/download/18.40e6d5df184b9175cb1cf7/1669710275329/Konsultrapport-Ledtider-f%C3%B6r-eln%C3%A4tsutbyggnad-internationella-erfarenheter-Widegren-Energy-AB%20.pdf https://ei.se/download/18.43e19b9d18779705cf77e8e/1682342170520/Konsultrapport-Nationella-utredningar-som-ber%C3%B6r-n%C3%A4tutvecklingsprocessen-Bilaga-3-till-rapporten-EiR2023-09.pdf Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipodden Podcasten är producerad av Sigholm - din samarbetspartner med energi i fokus: https://www.sigholm.se/
2023-11-23
Länk till avsnitt

#218 - Ulf Hellström, ABB Motion

Om det är sant, som Fossilfritt Sveriges utredning säger, att vi kan spara 14 TWh el fram till 2035 vore det en stor lättnad för ett allt mer stressat svenskt energisystem. Därför pratar vi idag om motorer som är den enskilt viktigaste komponenten och själv skulle kunna utgöra 5 TWh frigjord el. Vi pratar med Ulf Hellström, affärsområdeschef på ABB Motion. Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipodden Podcasten är producerad av Sigholm - din samarbetspartner med energi i fokus: https://www.sigholm.se/
2023-11-16
Länk till avsnitt

#217 - Maria Malmkvist, Energigas Sverige

Avsnittet handlar om biogasen och hur viktig gasen är för omställningen, varför den är viktig, vad den används till, vad som krävs för att den ska växa och hur den ska hjälpa till i elektrifieringen. Den är central både för transportsektorn men används också som en viktig insatsvara för industrin. Vad mer är, vi kan producera den lokalt vilket gör att biogasen hamnar mitt i diskussionen om hur vi skapar försörjningstrygghet i osäkra tider. Samtidigt har marknaden drabbats av samma turbulens som präglar energimarknaden som helhet. Mycket mer produktion behövs samtidigt som olika former av skattestöd fortfarande är viktiga för att nå kostnadsparitet. Vad behövs för att vi ska kunna bygga en stor och kostnadseffektiv marknad för biogas i landet. Maria Malmkvist, vd på Energigas Sverige, ger sin syn på omständigheterna och behoven framåt. Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipodden Podcasten är producerad av Sigholm - din samarbetspartner med energi i fokus: https://www.sigholm.se/
2023-11-09
Länk till avsnitt

#216 - Maria Sunér, Svemin

Gruvdrift går tillbaka över 1 000 år i Sverige och under en tid på 1600-talet stod Falu gruva för 2/3-delar av världens kopparproduktion. Sverige är fortfarande Europas ledande gruvnation och står för en betydande del av EU:s produktion av metaller och mineraler. För att klara målet om nettonollutsläpp globalt behövs sex gånger mer metaller och mineraler än idag. Samtidigt har Europa ett stort importberoende av mineraler som behövs för vindkraftverk, solpaneler och elbilar. Maria Sunér är vd på Svemin som är branschorganisationen för gruvor, mineral och metallproducenter i Sverige. Branschen är också den som är i störst behov av ny elektricitet för att kunna omvandla stålet till fossilfritt. Vilka förutsättningar behövs för att branschen ska kunna leverera mot kontinentens behov och vilka utmaningar medför det på lokala klimat- och mångfaldsfrågor? Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipodden Podcasten är producerad av Sigholm - din samarbetspartner med energi i fokus: https://www.sigholm.se/
2023-11-02
Länk till avsnitt

#215 - Daniel Badman, Svensk Vindenergi om konferensen Vind 2023

Programmet är en efterdiskussion till Vind23, Svensk Vindenergis årskonferens, med fler än 700 deltagare från alla delar av energibranschen. Här samlades Försvarsmakten, politiken, vindutvecklare, sjöfarten, generealdirektörer, industriföreträdare, utredaren John Hassler och flera internationella aktörer för att lyfta de viktigaste frågorna för att få investeringar till landet, skapa en mer hållbar vindkraftsindustri, bättre leverera systemtjänster till elnätet och sätta lupp på tillståndstider. VD:n Daniel Badman gör tillsammans med mig, en sammanställande reflektion av vilka frågor som är mest intressanta att notera just nu. För den centrala frågan är: kommer vi kunna bygga och fördela så mycket energi som industrin efterfrågar och hur löser vi i så fall det? Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipodden Podcasten är producerad av Sigholm - din samarbetspartner med energi i fokus: https://www.sigholm.se/
2023-10-26
Länk till avsnitt

#214 - ESP fokuserar på EFTERFRÅGEFLEXIBILITET med Yvonne Ruwaida, Vattenfall eldistribution

Yvonne Ruwaida sitter i DSO Entitys expertgrupp i framtagningen av förslaget kring ny nätkod för "Demand Response", eller decentraliserad flexibilitet. Hon sitter även med i förhandlingen med ENSTO-E. Nätkoden syftar till att förenkla marknads-access, sätta principer för marknadsdesign, facilitera standardisering och förenkla samarbetet mellan TSO/DSO kring regler för informations- och dataöverföring. Alltså regelverket för hur styrbara resurser i nätet ska kunna bidra med sin flexibilitet. För även om flexibilitet inte är något nytt, vilket Yvonne understryker, kommer den här nätkoden att sänka trösklarna för alla de resurser som kan vara med och bidra till stabilitet i näten. Samtidigt kommer det ställa krav på en tydlig digitaliseringsresa för nätbolagen. För dig som vill förstå framtida krav på elnäten, är det här en kort och bra podd att lyssna på. Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipodden Podcasten är producerad av Sigholm - din samarbetspartner med energi i fokus: https://www.sigholm.se/
2023-10-24
Länk till avsnitt

#213 - Martin Vallstrand, Vattenfalls färdplan, del 2 av 2

I del 2 av poddavsnittet om Vattenfalls färdplan pratar Martin och Niclas om styrningen ska centraliseras eller decentraliseras, hur förutsättningarna på marknaden behöver förändras, hur vätgas ska bli en del av marknaden, hur stora lager vi behöver för att balansera systemet och hur han ser på vägen framåt. Vattenfalls färdplan: https://group.vattenfall.com/se/nyheter-och-press/nyheter/2023/vattenfall-presenterade-inspel-till-fardplan-for-elsystemet-i-almedalen Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipodden Podcasten är producerad av Sigholm - din samarbetspartner med energi i fokus: https://www.sigholm.se/
2023-10-23
Länk till avsnitt

#212 - Martin Vallstrand, Vattenfalls färdplan, del 1 av 2

Få bolag har så mycket kontakt med regeringen och de industrier som nu driver elektrifieringen som Vattenfall. De har abstraherat fram resultat i form av en färdplan för hur Sveriges elsystem skulle kunna se ut, efter att ha vänt och vridit på alla målkonflikter som ligger framför oss i omställningen. Det finns en samsyn i samhället att det behövs mer investeringar i fossilfri elproduktion och elnät för att nå klimatmålen och en konkurrenskraftig industriomställning.?Fokus behöver nu flyttas till var, när och hur. Som affärsutvecklingschef på Vattenfall hjälper Martin Vallstrand oss bolla runt perspektiven och beskriver hur samtalen gått till och hur de landat i rimliga slutsatser. Avsnittet är uppdelat i två delar där vi i den första delen fokuserar på färdplanens grund och inriktning. I avsnittet diskuteras utöver de olika kraftslagen och Vattenfalls Kärnkraftprogram även samhällsutvecklingens påverkan, innebörden av teknikneutralitet samt vikten av flexibilitet. Vattenfalls färdplan: https://group.vattenfall.com/se/nyheter-och-press/nyheter/2023/vattenfall-presenterade-inspel-till-fardplan-for-elsystemet-i-almedalen Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipodden Podcasten är producerad av Sigholm - din samarbetspartner med energi i fokus: https://www.sigholm.se/
2023-10-19
Länk till avsnitt

#211 - Annika Viklund, VD Vattenfall Eldistribution

Vattenfall Eldistribution är ett av de stora region- och lokalnätsföretagen i Sverige. I deras nät sker stora förflyttningar och rymmer kunder med, kort sagt, stora tillkommande effektbehov. Annika Viklund är vd för en verksamhet som måste expandera kraftigt i personal och höja sina investeringar för miljardbelopp för att hålla jämn takt med efterfrågan. Men, att gå igenom en så snabb förändring är inte lätt. Regelverk behöver förändring, nya samarbetsformer behöver skapas och utbyggnaden behöver acceptera fler osäkerheter. Få aktörer står så i centrum för elektrifieringen som elnäten. Politik, kund och samhälle har uppfattningar och åsikter där alla helst vill ha mycket mer, till ett billigt pris och utan att det syns. Hur ser Annika på det här och hur utvecklas de för att möta de olika utmaningarna? Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipodden Podcasten är producerad av Sigholm - din samarbetspartner med energi i fokus: https://www.sigholm.se/
2023-10-12
Länk till avsnitt

#210 - Hans Kreisel, Nordion Energi - Del 2 av 2

I förra avsnittet pratat vi om vilka Nordion Energi är och hur de ser på marknaden. De har lämnat förslag på två stora vätgasinfrastruktur-projekt som skulle binda ihop stora delar av vindkraften i Östersjön till ett enormt nätverk. 240 miljarder skulle de två projekten omfatta och blir ett enormt infrastrukturprojekt. Varför är det bättre än att bygga ut elnätet? Hur blir det om ett privat företag gör det? Hur skulle det regleras? Är det vettigt att vätgas exporteras innan det förädlas? Här benar vi ut Hans argument kring varför det är en smart idé för Sverige, och för marknaden. Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipodden Podcasten är producerad av Sigholm - din samarbetspartner med energi i fokus: https://www.sigholm.se/
2023-10-09
Länk till avsnitt

#209 - Hans Kreisel, Nordion Energi - Del 1 av 2

När 4 500 TWh fossilgas ska ersättas till 1 700 TWh vätgas och 1 100 TWh biogas som en del av Europas gröna omställningen förstod fonden First State, en av de stora globala pensionsfonderna, att gasomställningen skulle medföra stora infrastruktursatsningar som privat kapital behöver vara med att finansiera. Det var grunden för Nordion Energi, där Hans Kreisel idag är vd, och som är stor gasnätsägare i Sverige, men som även satsar på annan infrastruktur så som elnät. Företaget vill vara en katalysator för förändring från brunt till grönt i gasnäten och från enriktat till flexibelt i elnäten. Som en del i att driva den utvecklingen sitter Hans Kreisel också som ordförande för den Europeiska gaslobbyn GOEDE som representerar 1 200 privata och offentliga gas- och elnätsägare. Han har därmed en europeisk branschutblick på en marknad som i högsta grad är politiskt styrd. I det här avsnittet diskuterar vi marknadens utveckling och symbiosen med de politiska ambitionerna för Europa, såväl som för Sverige. Är det centralisering men politiskt styrda kontrakt som är vägen framåt, eller borde vara decentralisering och rörliga marknader som löser situationen bäst? Vad händer om kilowatt-timmen får vara kvar som råvaran på marknaden? Hur ska vi kunna spana in i framtiden när vi är så dåliga på att förutse den? Det här är ett samhällsekonomiskt samtal om energimarknaden och dess design. I nästa avsnitt, del 2 av samtalet, går vi mer direkt in på investeringarna i vätgasnät som Nordion vill göra genom de två projekten Nordic Hydrogen Route och Baltic Sea Hydrogen Collector. Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipodden Podcasten är producerad av Sigholm - din samarbetspartner med energi i fokus: https://www.sigholm.se/
2023-10-05
Länk till avsnitt

#208 - Tomas Hirsch, SSAB

SSAB har verksamhet i främst Sverige, Finland och USA. Förra året omsatte de nästan 130 miljarder och specialiserar sig på höghållfast stål, specialstål och konstruktionslösningar. Fortfarande är stålindustrin en av de stora utsläpparna av koldioxid och SSAB står ensamt för 10 % av utsläppen i Sverige. Bara anläggningen i Luleå står för cirka 2,8 miljoner ton per år. För ett och ett halv år sedan berättade de om sina planer att investera sig ur detta utsläpp och ersätta bl.a. masungnar med ljusbågsungar, något som kräver en stor elektrifiering och effekter på knappt 1 000 MW. Men, effekten tycks ta slut och någon tilldelning har bolaget inte fått av varken SvK eller Vattenfall som är regionnätsägare. Samtidigt menar SSAB att det finns mycket kvar att göra och att det finns möjligheter för dem att ändå ställa om. Då krävs att vi hanterar abonnemang, kösystem och intäktsram på ett annat sätt än vi gör idag. SSAB har tagit på sig att utmana systemet. I det här avsnittet berättar Tomas Hirsch om varför de gör det och varför det är så viktigt. Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipodden Podcasten är producerad av Sigholm - din samarbetspartner med energi i fokus: https://www.sigholm.se/
2023-09-28
Länk till avsnitt

#207 - ESP fokuserar på KRAFT 2023 med Lotta Medelius Bredhe, SvK

Vi samtalar med Svenska kraftnäts generaldirektör, Lotta Medelius Bredhe om vad hon tar med sig från årets konferens KRAFT.
2023-09-27
Länk till avsnitt

#206 - Tobias Hansson, Hitachi Energy

Elektrifieringen skapar en investeringsboom över hela världen. IEA och andra har visat att en omställning kommer med stora behov av investeringar i nät. I Sverige har effektkommissionen visat på behovet att investera 1 000 miljarder bortåt 40-talet och IEA räknar med att nät kommer stå för upp till 50 % av investeringsbehovet. Det är 10-tusentals km elnät bara i Europa. Någon ska leverera allt som behövs för den utbyggnaden och mitt i den utvecklingen står Hitachi Energy. Vd:n Tobias Hansson kunde redan i våras gå ut med den största svenska exportordern någonsin på 147 miljarder kronor och sedan dess har fler stora order ramlat in. Vad säger Hitachi Energy om det här och hur ska de hantera efterfrågan? Vad innebär det för alla som ska bygga ut i Sverige när andra länder hinner beställa först? Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipodden Podcasten är producerad av Sigholm - din samarbetspartner med energi i fokus: https://www.sigholm.se/
2023-09-14
Länk till avsnitt

#205 - Axel Alm, Solkompaniet

Solkompaniet är ytterligare ett av de bolag som satsar på att utveckla den storskaliga solkraften i Sverige med flera stora anläggningar på gång. Utvecklingen av sol går allt snabbare, inte minst eftersom det är ett kraftslag som går att bygga ut. Svensk solenergi bedömer att mellan 1,7 - 2,3 GW av sol kommer installeras bara i år. Är det då en utveckling som vi klarar, det ifrågasätts ju av flera som vill ha planerbara kraftslag? Vad ser Axel Alm, vd för Solkompaniet för möjligheter och hot mot solkarftens utbredning i det svenska systemet? Hur kommer det att påverka elmarknaden, om vi har stora inslag av solproduktion och hur fungerar egentligen den beskrivna symbiosen med vindkraften? Det svenska energisystemet byggs ut, och vi är med på åkturen av förändringar som kommer med den. Hur anpassar du dig? Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipodden Podcasten är producerad av Sigholm - din samarbetspartner med energi i fokus: https://www.sigholm.se/
2023-09-07
Länk till avsnitt

#204 - EnergiStrategiPodden live på Frihamnsdagarna med Per-Anders Gustafsson, Göteborg Energi

Fredagen den 1 september sände vi Energistrategipoddens första live-podd under Frihamnsdagarna i Göteborg. Under inspelningen förde Niclas Sigholm samtal med Per-Anders Gustafsson, vd på Göteborg Energi om framtidens energilösningar och hållbara initiativ.
2023-09-01
Länk till avsnitt

Live-podd på Frihamnsdagarna, september

EnergiStrategiPodden sänder sin första live-podd på Frihamnsdagarna den 1 september. Delta på plats vid Bananpiren i Göteborg eller lyssna där poddar finns eller på sigholm.se I avsnittet kommer vi få höra till Niclas Sigholm som samtalar med Per-Anders Gustafsson, vd Göteborg Energi.
2023-08-30
Länk till avsnitt

Tack för den här säsongen. Vi hörs i höst igen!

EnergiStrategiPodden är slut för den här säsongen. Vi hörs igen i september för en åttonde säsong. Har du tips och idéer till podden? Gå in på https://www.sigholm.se/energistrategipodden för att ge feedback eller tipsa om någon person vi bör samtala med. Glad sommar, önskar vi på Sigholm!
2023-07-14
Länk till avsnitt

#203 - Christophe Duwig, Professor i processteknik KTH

I säsongens sista avsnitt av EnergiStrategiPodden för vi ett samtal tillsammans med Christophe Duwig, Professor inom processteknik på KTH. Med rötter i Frankrike och ett antal år av forskning bakom sig leder Christophe oss genom civilsamhällets roll i energisystemets utveckling - Vilken typ av samhälle vill vi leva i? Hur vill vi att samhället ska se ut? Vad är människans roll och makt i AI-utvecklingen? Vad ser Christophe som utamningar i gränslandet mellan människa och teknik? Vi pratar även om att kolanvändningen aldrig har varit så utbredd som den är just nu där vi, enligt Christophe, instiftat en specifik dag så vi firar kolet och oljan, nämligen Black Friday. Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipodden Podcasten är producerad av Sigholm - din samarbetspartner med energi i fokus: https://www.sigholm.se/
2023-07-13
Länk till avsnitt

#202 - Johanna Lakso, Power Circle

Idag träffar vi återigen Power Circle som under det senaste året presenterat flera rapporter där de beskriver utvecklingen av energimarknaden och vilka krav på förmågor och behov av styrning den förändringen för med sig. Allt från elnätens behov av digitalisering till hur flexibiliteten i systemet kan gynnas. Johanna Lakso leder intresseorganistionen är på jakt efter svar på hur omställningen kan skyndas på. Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipodden Podcasten är producerad av Sigholm - din samarbetspartner med energi i fokus: https://www.sigholm.se/
2023-07-06
Länk till avsnitt

#201 - Hanna, Katja, Niclas & Arne på Sigholm fokuserar på ALMEDALEN 2023

EnergiStrategiPodden befinner sig i Almedalen där vi deltar på seminarier, modererar och intervjuar ledare i energibranschen. Vi har kommit fram till Almedalveckans sista avsnitt och vi passar på att sammanfatta våra intryck. Tillsammans med Hanna Tengelin, Katja Lindblom, Niclas Sigholm och Arne Bergvik på Sigholm.
2023-06-30
Länk till avsnitt

#200 - Åsa Pettersson, Energiföretagen & EnergiStrategiPodden fokuserar på ALMEDALEN 2023

EnergiStrategiPodden befinner sig i Almedalen där vi deltar på seminarier, modererar och intervjuar ledare i energibranschen. Lyssna till Åsa Pettersson, Energiföretagen och ta del av hennes perspektiv.
2023-06-30
Länk till avsnitt

#199 - Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige & EnergiStrategiPodden fokuserar på ALMEDALEN 2023

Vi har kommit till EnergiStrategiPoddens sista dag här i Almedalen där vi deltagit på seminarier, modererat och intervjuat ledare i energibranschen. Lyssna till Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige och ta del av hans perspektiv.
2023-06-30
Länk till avsnitt

#198 - Emma Wiesner, Centerpartiet & EnergiStrategiPodden fokuserar på ALMEDALEN 2023

EnergiStrategiPodden befinner sig i Almedalen där vi deltar på seminarier, modererar och intervjuar ledare i energibranschen om deras intryck. Lyssna till Emma Wiesner, Centerpartiet och ta del av hennes perspektiv.
2023-06-30
Länk till avsnitt

#197 - Tobias Hansson, Hitachi Energy & EnergiStrategiPodden fokuserar på ALMEDALEN 2023

EnergiStrategiPodden befinner sig i Almedalen där vi deltar på seminarier, modererar och intervjuar ledare i energibranschen om deras intryck. Lyssna till Tobias Hansson, Hitachi Energy och ta del av hans perspektiv.
2023-06-30
Länk till avsnitt

#196 - Lotta Medelius-Bredhe, Svenska kraftnät & EnergiStrategiPodden fokuserar på ALMEDALEN 2023

EnergiStrategiPodden befinner sig i Almedalen där vi deltar på seminarier, modererar och intervjuar ledare i energibranschen om deras intryck. Lyssna till Lotta Medelius-Bredhe, Svenska kraftnät och ta del av hennes perspektiv.
2023-06-30
Länk till avsnitt

#195 - Hanna, Katja, Niclas & Arne på Sigholm fokuserar på ALMEDALEN 2023

EnergiStrategiPodden befinner sig i Almedalen där vi deltar på seminarier, modererar och intervjuar ledare i energibranschen. Varje dag sammanfattar vi på Sigholm våra intryck om vad vi hört under dagen. Tillsammans med Hanna Tengelin, Katja Lindblom, Niclas Sigholm och Arne Bergvik på Sigholm.
2023-06-30
Länk till avsnitt

#194 - Niklas Johansson, LKAB & EnergiStrategiPodden fokuserar på ALMEDALEN 2023

EnergiStrategiPodden befinner sig i Almedalen där vi deltar på seminarier, modererar och intervjuar ledare i energibranschen om deras intryck av dagarna så här långt. Lyssna till Niklas Johansson, LKAB och ta del av hans perspektiv.
2023-06-30
Länk till avsnitt

#193 - Henrik Sjölund, Holmen & EnergiStrategiPodden fokuserar på ALMEDALEN 2023

EnergiStrategiPodden befinner sig i Almedalen där vi deltar på seminarier, modererar och intervjuar ledare i energibranschen om deras intryck av dagarna så här långt. Lyssna till Henrik Sjölund, Holmen och ta del av hans perspektiv.
2023-06-29
Länk till avsnitt

#192 - Johan Svenningsson, Uniper & EnergiStrategiPodden fokuserar på ALMEDALEN 2023

EnergiStrategiPodden befinner sig i Almedalen där vi deltar på seminarier, modererar och intervjuar ledare i energibranschen om deras intryck av dagarna så här långt. Lyssna till Johan Svenningsson, Uniper och ta del av hans perspektiv.
2023-06-29
Länk till avsnitt

#191 - Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet & EnergiStrategiPodden fokuserar på ALMEDALEN 2023

EnergiStrategiPodden befinner sig i Almedalen där vi deltar på seminarier, modererar och intervjuar ledare i energibranschen om deras intryck av dagarna så här långt. Lyssna till Mattias Goldmann och ta del av hans perspektiv.
2023-06-29
Länk till avsnitt

#190 - Hanna, Katja, Arne & Niclas fokuserar på ALMEDALEN 2023

EnergiStrategiPodden befinner sig i Almedalen där vi deltar på seminarier, modererar och intervjuar ledare i energibranschen. Varje dag sammanfattar vi på Sigholm våra intryck så här långt varför det nu passar med ett avsnitt som fokuserar på vad vi hört under Almedalveckans första dag och vad vi ser fram emot. Tillsammans med Hanna Tengelin, Katja Lindblom, Niclas Sigholm och Arne Bergvik på Sigholm.
2023-06-28
Länk till avsnitt

#189 - Camilla Brodin, Kristdemokraterna & EnergiStrategiPodden fokuserar på ALMEDALEN 2023

EnergiStrategiPodden befinner sig i Almedalen där vi deltar på seminarier, modererar och intervjuar ledare i energibranschen om deras intryck av dagarna så här långt. Lyssna till Camilla Brodin, Kristdemokraterna och ta del av hennes perspektiv.
2023-06-28
Länk till avsnitt

#188 - Cecilia Zetterström, Per Eckemark & ESP fokuserar på ALMEDALEN 2023

EnergiStrategiPodden befinner sig i Almedalen där vi deltar på seminarier, modererar och intervjuar ledare i energibranschen om deras intryck av dagarna så här långt. Lyssna till Cecilia Zetterström, Vattenfall Eldistribution och Per Eckemark, Svenska kraftnät och ta del av deras perspektiv.
2023-06-28
Länk till avsnitt

#187 - Malin Larsson, Jennie Sjöstedt, Carl Wangel & ESP fokuserar på ALMEDALEN 2023

EnergiStrategiPodden befinner sig i Almedalen där vi deltar på seminarier, modererar och intervjuar ledare i energibranschen om deras intryck av dagarna så här långt. Lyssna till Malin Larsson, Luleå Energi, Jennie Sjöstedt, Göteborg energi eldistribution och Carl Wangel och ta del av deras perspektiv.
2023-06-28
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.