Sveriges 100 mest populära podcasts

Lustpodden

Lustpodden

En podd om lust och relationer i terapi, med Hanna Möllås och Leif Carlsson. I Lustpodden kommer Hanna och Leif att samtala om ämnen som berör lust, relationer och terapi. Vi kommer även att samtala med terapeuter eller andra kunniga personer inom olika områden om dessa frågor, samt med personer som har egna berättelser om hur de har hanterat och löst olika problem och dilemman i sina liv och relationer - och vad de tycker är viktigt för terapeuter att tänka på och förbättra!

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

lustpodden.podbean.com

Avsnitt

79. Sexuella läggningar (med Suzann Larsdotter)

I avsnitt 79 av Lustpodden gästas vi återigen av mångsysslaren Suzann Larsdotter. Suzann är socionom, har en prästutbildning, är auktoriserad sexologisk rådgivare och har en grundutbildning i psykoterapi. Hon har jobbat med sexologiska frågor under många år med såväl strukturellt folkhälsoarbete och utbildning, bland annat genom RFSU och RFSL, och med kliniskt sexologiskt arbete. I två avsnitt kommer hon nu hjälpa oss att navigera kring och reda ut olika sexologiska begrepp, definitioner och identiteter - och först ut är ett avsnitt om sexuella läggningar!

2022-05-17
Länk till avsnitt

78. Manlig identitet - hur är man en manlig man?

I avsnitt 78 av Lustpodden samtalar Hanna och Leif kring de senaste avsnitten som handlat om mannens underliv, smärtor och hormoner. De berör även avsnitt 34 som handlade om Mannen utifrån den tillspetsade frågan; menlös eller macho? Med utgångspunkt i begrepp som hegemonisk manlighet, reflekterar de kring den manliga identitetens förutsättningar. Hur relaterar kroppens organ till våra sexistentiella frågor? Leif ger religionshistoriska perspektiv på olika typer av män i former av tre väldigt olika kungar som beskrivs i Bibeln, medan Hanna omvandlar dessa berättelser till personligheter som kan påträffas i terapimöten.

2022-05-10
Länk till avsnitt

77. Testosteron och testosteronbrist (med Mikael Lehtihet)

I avsnitt 77 av Lustpodden gästas vi än en gång av endokrinologen Mikael Lehtihet. Han berättar om hormonet testosteron och hur det påverkar våra kroppar och mående. Han redogör för flera myter om testosteronets effekter, inte minst när det gäller den sexuella lusten. Mikael berättar också om vad vi kan göra för att påverka vår hormonbild på egen hand. Du som har tänkt börja med testosteron på eget bevåg, lyssna på det här avsnittet först!

2022-05-03
Länk till avsnitt

76. Är manlig smärta svaghet?

I avsnitt 76 av Lustpodden har Hanna och Leif ett litet mellansnack om avsnitten med gäster som pratat om underlivssmärta och prostatacancer. Tillsammans resonerar de kring normer och föreställningar kring män och smärta, hur män ofta har svårt att tala om smärta och förhålla sig till den. Men samtidigt fascineras de över likheterna i hur underlivssmärta berör såväl kvinnor och män då hela livet, vardagen, träning, arbete och inte minst sexlivet blir lidande av en smärtproblematik. Hanna berättar om några uppsatser hon funnit om manlig underlivssmärta som också vittnar om hur denna typ av smärta gör att män känner sig omanliga och odugliga, och hur viktigt det är för vården att förstå vilka existentiella frågeställningar och problem som underlivssmärta och prostatacancer kan medföra.

2022-04-26
Länk till avsnitt

75. Prostatacancer (med Lars-Ove Bengtsson)

I avsnitt 75 av Lustpodden gästas vi av Lars-Ove Bengtsson som är ordförande i ProLiv i Jönköping, som jobbar med att stötta patienter och anhöriga som fått besked om prostatacancer. Lars-Ove har själv blivit friskförklarad efter sin långa kamp med cancern, så hans berättelse ger hopp om att såväl livet som sexualitet och njutning kan fortsätta efter att sjukdomen påvisats. Lars-Ove berättar också om hur vården som tidigare har varit väldigt eftersatt håller på att förbättras, och han uppmanar alla män att se till att gå på undersökningar för att kunna upptäcka cancern i tid!

2022-04-19
Länk till avsnitt

74. Manlig underlivssmärta (med Mikael Lehtihet)

I avsnitt 74 av Lustpodden får vi möta endokrinologen Mikael Lehtihet som har både jobbat och forskat inom andrologi i många år, och i synnerhet med frågor om manlig hälsa och sexuella dysfunktioner. Mikael berättar om att forskning kring manlig underlivssmärta är eftersatt och att vi beklagligt nog inte vet så mycket mer idag om smärttillståndens orsaker, än vad vi visste för 20 år sedan. Han berättar dock om vad som är viktigt att tänka på i bemötandet av dessa patienter och ger sina tankar om vad behandlingen bör fokusera på. Han konstaterar att många män har svårt att prata om den här typen av problem och av olika anledningar söker de inte hjälp, samtidigt som det heller inte finns tydliga riktlinjer vart män ska söka hjälp i dessa avseenden. Efter intervjun med Mikael så kilar allas vår Leif in med några av sina kloka reflektioner!

2022-04-12
Länk till avsnitt

73. Sexistentiella frågor utifrån ett otillräckligt underliv

I avsnitt 73 tar Hanna och Leif vid samtalet om underlivssmärta för kvinnor, med utgångspunkt i avsnitten med Anna Nordin. De tar avstamp i hur underlivssmärta väcker olika typer av förluster i livet avseende kroppsuppfattning, självbild och njutning. Dessa förluster kräver sorgearbete och tid att få hantera hur livet, kroppen och sexualiteten förändras. Hanna och Leif resonerar även kring hur underlivssmärta hos kvinnor påverkar synen på graviditet, förlossning och moderskap. Leif drar paralleller till hur kvinnors sexualitet redan på Bibelns tid var förknippad med funktionen att kunna bära ett barn. De samtalar om hur normerna och kraven har förändrats, men undrar över varför det fortfarande - år 2022! - är så svårt att samtala om dessa viktiga frågor?

2022-04-05
Länk till avsnitt

72. Vulvasmärta, del 2 av 2 (med Anna Nordin)

I avsnitt 72 av Lustpodden fortsätter Hanna att tala med Anna Nordin om hennes magisteruppsats ?Mitt underliv gör att jag inte är tillräcklig?. I dagens avsnitt ligger fokus på deltagarnas behov av bra och rätt vård, och hur de fått kämpa för att få hjälp. Anna ger råd och tips till vårdpersonal samt reflekterar över hur vi bör samtala mer kring samtycke och hur smärtproblematiken påverkar parrelationer. Anna ger även uppmuntran till dig som brottas med problematiken och avslutar samtalet med att det finns hopp!

2022-03-29
Länk till avsnitt

71. Vulvasmärta, del 1 av 2 (med Anna Nordin)

I avsnitt 71 av Lustpodden samtalar Hanna med Anna Nordin som har skrivit en magisteruppsats med titeln "Mitt underliv gör att jag inte är tillräcklig: om hur det är att leva med vestibulodyni". Resultaten i Annas studie överensstämmer tydligt med hur patienter kan beskriva att de påverkas av långvarig underlivssmärta, och dagens samtal fokuserar därför på att beskriva hur smärtan skapar lidande i personens självkänsla och att det ger stora konsekvenser på såväl sexualiteten som i sexuella relationer. Samtidigt beskriver studien hur smärtan och måendet kan bli meningsbärande och öppna upp för helt nya sätt att se på sin kropp, njutning, sex, behov och gränser. Samtalet med Anna kommer att fortsätta nästa vecka, och då med mer fokus på deltagarnas kamp för att få hjälp från vården samt vad behandlare behöver tänka på i mötet med människor som lever med denna typ av långvarig underlivssmärta.

2022-03-21
Länk till avsnitt

70. Sexuell smärta och underlivssmärta

I avsnitt 70 av Lustpodden fyller Hanna år och tillsammans med Leif gläds de åt att göra det 70:e avsnittet. Det är det första av flera avsnitt om underlivssmärta som påverkar sexualiteten och livet i stort. Hanna botaniserar bland alla olika diagnoser och beskrivningar av underlivssmärta som finns för både kvinnor och män. Hanna lyfter även att mäns underlivssmärtor inte är lika beforskade som kvinnors, och i en diskussion om olika ord för könsorganen känner sig Leif inte helt bekväm. Hur, när och av vem ska dessa ord egentligen användas?

2022-03-14
Länk till avsnitt

69. Hur blir jag perfekt?

I avsnitt 69 av Lustpodden utgår samtalet mellan Hanna och Leif från människors strävan och längtan efter perfektion. Att denna längtan efter ett utopisk mål ibland sätter krokben för oss och istället skapar prestationsångest. Religionshistorikern Leif svarar på frågor om hur den kristna läran talat om helgelse, (lov)sångers mystiska påverkan och bibeltexter om att "jaget ska bli mindre och Gud ska bli större" - med betoning på hur farligt det kan vara att tillämpa religiösa texter som är tagna ur sitt sammanhang. Hanna gör kopplingar till hur strävan och längtan efter perfektion återfinns inom sexologin, och tillsammans reflekterar de kring hur prestation och strävan efter perfektion i det sekulära samhället har omformulerats till den perfekta kroppen, hälsan eller livet. Hanna menar att vi behöver hitta en balans mellan att vara nöjda, men inte känna att man ska nöja sig. Samtalet hamnar, som så många gånger förr, i talet om lekområde och att vara good enough!

2022-03-08
Länk till avsnitt

68. När religionen lurat mig på sexuell njutning

I avsnitt 68 av Lustpodden samtalar Hanna och Leif kring de negativa sexuella och relationella konsekvenser som människor som har växt upp i stränga religiösa miljöer kan beskriva i terapirummet. Då det kan vara svårt att finna en terapeut som både förstår det religiösa och de sexologiska perspektiven, ger Hanna konkreta tips för hur terapeuter kan bemöta dessa patienter genom att integrera MESS-modellen (Method of Erasing Sexual Shame) och PLISSIT-modellen med sina egna åsikter och erfarenheter av att möta dessa "sexistensiella" frågeställningar. 

2022-03-01
Länk till avsnitt

67. Barns och ungas sexualitet i religionernas värld

I avsnitt 67 av Lustpodden samtalar Leif och Hanna om hur barns och ungas sexualitet och personlighet påverkas av att växa upp i religiösa miljöer, och skillnaderna mellan hur bra eller dålig religion påverkar deras sexuella hälsa. Hur påverkar det barn att växa upp med hot om stränga straff eller hotet om ett helvete? Hanna menar att det är viktigt att eftersträva en sexualmoral som passar med vår egen personlighet. Annars hamnar vi lätt i att försöka förtrycka och förneka vår sexualitet - och därmed också vår personlighet. Hanna berättar även om hur hon brukar möta och samtala med barn om deras rädslor inför Gud. 

2022-02-22
Länk till avsnitt

66. Barn och unga i religionernas värld

I avsnitt 66 av Lustpodden resonerar Hanna och Leif vidare om barns religionsfrihet med anledning av SVT-dokumentären Gud som haver barnen kär. Handlar religionsfriheten om frihet från, eller till religion? Barnkonventionen sätter fokus på att stat och familj ska ta fasta på det som är bäst för barnet. Men vem kan avgöra det? Och när i tiden ska det vara bäst för barnet - här och nu, när barnet blivit vuxet eller i evigheten? Hanna och Leif menar att det går att skilja på bra och dålig religion. Hanna berättar om boken "Barn i religionernas värld" av Jenny Berglund & Gunilla Gunner, samt pekar på Pehr Granqvists resonemang utifrån anknytningsteori. Hanna berättar även om hur hon själv haft existentiella samtal med en elvaåring som berättat för henne om vad meningen med livet är.

Detta avsnitt lägger även grunden för nästkommande avsnitt där Hanna och Leif ska resonera kring hur barn och unga påverkas i sin sexualitet av att uppfostras i religiösa miljöer, och vad talet om ?att gå evigt förlorad? gör med vår personliga utveckling.

2022-02-15
Länk till avsnitt

65. Hoppet finns mellan tro och misstro

I avsnitt 65 av Lustpodden samtalar Hanna och Leif kring tro och misstro - och hur hopp finns där emellan. Samtalet kopplas till begrepp om hur vi formar tilltro till oss själva och andra redan under den första tiden i livet, när det lilla barnet lever i symbios med sin vårdnadshavare. En symbios som successivt måste brytas för att barnet så småningom ska kunna bli en självständig individ. Denna symbiosprocess upprepas även i vuxna relationer, där förälskelsen övergår till en mer realistisk relation - men påverkar även människors religiösa tro. Hanna förklarar vikten av att lära sig att hantera tvivel och misstro. Ett moget och realistiskt hopp finns när en människa kan bryta den naiva tilliten, men utan att hamna i total misstro. 

2022-02-08
Länk till avsnitt

64. Usel terapi och skuldbeläggande terapeuter

I avsnitt 64 av Lustpodden reflekterar Hanna och Leif över Elisabeths berättelse från förra veckan, när religionen formar ett lidande ända upp i vuxen ålder. Samtalet fokuserar kring hur viktigt det är att komma ut ur sitt lidande i sin självbild till ett mer sant jag, och att detta även kan innebära att man måste omformulera såväl sig själv som sin gudsbild. Leif drar paralleller till berättelsen om Job från Gamla testamentet, och hur han hanterade sitt enorma lidande. För att spetsa till det lite extra så liknar Leif fyra av Jobs förmanande vänner vid terapeuter, och Hanna bistår med analyser av deras terapeutiska (icke) kvaliteter.

2022-02-01
Länk till avsnitt

63. Från lidande till en sannare självbild (med Elisabeth)

I avsnitt 63 av Lustpodden får vi möta Elisabeth som berättar om hur hennes uppväxt i en frikyrklig miljö gav ett lidande som har följt med henne genom livet. När hon som ung flicka insåg att hon var förälskad i en tjej, så förstod hon att detta inte skulle accepteras av omgivningen. Elisabeth försökte länge och med alla medel att förneka dessa tankar och känslor, dels genom att utsätta sig för riskfyllda situationer men också på senare tid genom överdrivet arbetande och träning. Elisabeths berättelse och liv får dock en hoppfull vändning när hon nu som 49-åring vågar vara sann mot sig själv och komma ut som bisexuell. 

2022-01-25
Länk till avsnitt

62. Konspirationsteorier i terapi

I avsnitt 62 samtalar Hanna och Leif om hur vi bäst bemöter människor som tror på konspirationsteorier eller har starka ideologier. Hanna berättar om att en grundförutsättning för terapi är att patienten känner förtroende för terapeuten så att det kan skapas en allians dem emellan. Men hur gör man då när man möter par som har helt olika åsikter i olika konspirationer? Ska terapeuten alltid förhålla sig neutral, och vad innebär olösliga problem? Hanna tipsar också om hur terapeuten kan utmana patienten att tänka och hantera livet på nya sätt och tillsammans resonerar de även kring fallgropar med sanningsbegreppet. Leif resonerar kring att religiösa texter alltid kan tolkas olika.

2022-01-18
Länk till avsnitt

61. Konspirationsteorier och starka ideologier

I avsnitt 61 av Lustpodden samtalar Hanna och Leif om vad en konspirationsteori är, hur de formas och vem som tror på dem. Samtalet berör även hur starka ideologier lätt kan frodas i demokratiska samhällen. För att kunna klara av att stå ut med att vi inte har alla svar på livets stora frågor, framhåller Hanna att filosofiska samtal bör hållas med barn i redan skolåldern, då det kan vara behjälpligt gällande existentiell ångest. Leif berättar bland annat om bibliska texter som kan kopplas till rädsla för covid-19-vaccinet, och tillsammans resonerar de vidare kring retorik, ifrågasättande och tillgång till information, samt hur vi "skammar" och socialiserar varandra till att följa trender och teorier.

2022-01-11
Länk till avsnitt

60. Året som gått och framåtblickande

I avsnitt 60 av Lustpodden samtalar Hanna och Leif kring de ämnen som har berörts under det gångna året. De reflekterar också över frågor och kommentarer som har inkommit från Lustpoddens lyssnare. Självklart så blickar de också framåt mot nya avsnitt och vad som komma skall under 2022!

2022-01-04
Länk till avsnitt

59. HBTQ och frikyrkan, del 2 (med Charlotta Carlström)

I avsnitt 59 av Lustpodden fortsätter samtalet med sexualitetsforskaren Charlotta Carlström om hennes forskning kring HBTQ och frikyrkan. Charlotta byter bland annat ut det laddade begreppet omvändelseterapi till omvändelsemetoder, beskriver hur internaliserad homonegativitet påverkar den psykiska hälsan och betonar den starka roll och makt som pastorer besitter i att både kunna välsigna och bekräfta människor, men likväl också kunna fördöma och exkludera dem. Charlotta reflekterar även kring vad kyrkliga ledare, pastorer, själavårdare och församlingsmedlemmar behöver tänka på för att göra frikyrkan till en tryggare plats för alla, men även vad terapeuter behöver ha förståelse för i mötet med personer med den här typen av berättelser.  Avsnittet avslutas med att Hanna bjuder in Leif igen och tillsammans avrundar de året med tankar och reflektioner inför kommande poddavsnitt!  
2021-12-28
Länk till avsnitt

58. HBTQ och frikyrkan, del 1 (med Charlotta Carlström)

I avsnitt 58 av Lustpodden samtalar Hanna med Charlotta Carlström, som är lektor och forskare inom sexologi och sexualitetsfrågor. Samtalet utgår från Charlottas forskningsprojekt och kommande bok, där hon har intervjuat 29 personer om deras upplevelser gällande HBTQ, sexualitet och kristen frikyrklighet. Samtalet är i två delar och i detta avsnitt beskriver Charlotta flera olika berättelser om bland annat internaliserad skam, tystnadskultur och exkluderande, men också om hur hon tillämpar Foucaults teorier för att analysera och förstå de sexuella normerna och reglerna inom frikyrkan.

2021-12-21
Länk till avsnitt

57. Robyn och Kajsa, del 2: Att vara regnbågsförälder inom frikyrkan

I avsnitt 57 av Lustpodden fortsätter samtalet mellan Hanna och gästerna Robyn och Kajsa. Denna gång har samtalet fokus på Kajsas berättelse om hur det är att vara förälder till en person som identifierar sig som pansexuell och icke-binär, och hur det i synnerhet har varit inom en frikyrklig kontext. Tillsammans för de samtalet vidare om vilka reaktioner de har fått under deras respektive "komma ut"-process, samt deras tankar om hur kyrkan kan och bör samtala mer och bättre kring frågor som rör sexualitet, könsidentitet och relationer.

2021-12-14
Länk till avsnitt

56. Robyn och Kajsa, del 1: Att komma ut som transperson inom frikyrkan

I avsnitt 56 gästas Lustpodden av Kajsa och Robyn. Kajsa är Robyns förälder och tillsammans med Hanna för de ett samtal om "komma ut"-processer gällande sexuell läggning och könsidentitet och att samtidigt vara medlem i en frikyrka och ha en kristen tro. I denna första del av samtalet berättar Robyn sin personliga berättelse och om hur hen har funnit stöd i sin process, men även hur värdefullt det är att kunna stötta andra i liknande situationer. Robyn reflekterar även över hur människor runt omkring på olika sätt kan hjälpa eller stjälpa en person som är på olika stadier i sin process. 

I nästa avsnitt kommer Kajsa att berätta mer om att vara förälder till ett barn i en "komma ut"-process, i synnerhet inom en frikyrklig kontext, men även fördjupa samtalet kring frikyrka, tro och sexualitet idag. 

2021-12-07
Länk till avsnitt

55. Psykologiska konsekvenser av de olika religiösa förhållningssätten

I avsnitt 55 av Lustpodden samtalar Hanna och Leif om vilka psykologiska konsekvenser som de olika religiösa förhållningssätten till sexualitet kan ge. Hanna jämför en viss elitistisk andlighet med att vara elitidrottare i den bemärkelsen att allt i tillvaron kretsar kring att göra allt rätt, hela tiden, för att uppnå ett visst mål. När dessa människor sedan eventuellt lämnar den typen av sammanhang så kan de känna sig lurade av sig själva, sin tro och sammanhanget. Under samtalet betonas att såväl konservativa som liberala grupperingar kan forma trångsynta strukturer som medlemmarna inte mår bra av.

Som en bonus avslutas detta avsnitt med låten "Aldrig önskade han dig gömd" av och med Hannas prisbelönta svägerska, Martina Möllås.

2021-11-30
Länk till avsnitt

54. Olika religiösa förhållningssätt till sexualitet

I avsnitt 54 fortsätter Leif och Hanna att samtala kring olika förhållningssätt till sexualitet som finns inom kyrkan. Hanna går igenom fyra olika grupperingar avseende förhållningssätt till religiösa texter i kristna sammanhang, och hur de respektive riktningarna påverkar synen på sexualiteten. Denna indelning kan vara behjälplig för att förstå den spännvidd som råder gällande hur människor i religiösa kontexter kan tolka sexualitetsfrågor, men också ge viktiga lärdomar om vilka konsekvenser de kan få.  

2021-11-23
Länk till avsnitt

53. Erotiserad andlighet

I avsnitt 53 av Lustpodden talar Hanna och Leif vidare om frikyrkans förhållande till sexualitet. De samtalar kring erotiserad andlighet och att det finns många liknande drag mellan religiösa och sexuella uttryck och behov. När det sker med frivillighet och samtycke, kan dessa områden berika varandra. Men om det inte gör det, så kan människor istället känna att de blir förförda och kidnappade i sin längtan. Hanna berättar även om hur personer kan må efter att ha blivit utsatta för övergrepp av religiösa ledare.

2021-11-16
Länk till avsnitt

52. Sexualitet och frikyrkan

I avsnitt 52 av Lustpodden startar Hanna och Leif en serie avsnitt som kommer att handla om hur sexualiteten hanteras inom kyrkan, och frikyrkan i synnerhet. I detta första avsnitt berättar religionshistorikern Leif om hur väckelserörelsen och frikyrkan var delaktiga i en stor folkrörelse som förändrade det svenska samhället. Leif berättar om hur begreppet synd har hanterats och hur det påverkat frikyrkans medlemmar. Hanna och Leif påbörjar även att reflektera kring hur frikyrkan har hanterat och hanterar sexualitet och hur det har påverkat medlemmarnas mående och relationer.

2021-11-09
Länk till avsnitt

51. Om ADHD, sexmissbruk och kristen tro

I avsnitt 51 av Lustpodden resonerar Leif och Hanna vidare kring det sista samtalet med Thomas och hans berättelse om sexmissbruk, att få en ADHD diagnos men också om hans väg mot den kristna tron och katolska kyrkan. Hanna berättar om relationen mellan hypersexuella beteenden och ADHD, men även hur ADHD-symtom kan relatera till tidiga trauman. Samtalet berör också om hur kroppen och hälsan påverkas av det sexuella maniska jagandet som Thomas levt i och hur hans kropp till slut sa ifrån.

2021-11-01
Länk till avsnitt

50. Thomas, del 2: Sexmissbruk, ADHD och kristen tro

I avsnitt 50 av Lustpodden fortsätter Hanna den andra delen av samtalet med gästen Thomas. I detta samtal reflekterar Thomas över hur det ledde fram till att han fick sin ADHD-diagnos i 50-årsåldern, och hur hans liv och sexmissbruk har påverkats av hans ADHD. Thomas berättar också om hur hans kropp och hälsa har tagit skada av all stress och ständiga jagande, men att han på senare tid har funnit ett lugn och inre ro i den katolska kyrkans sammanhang och i sin kristna tro.

2021-10-26
Länk till avsnitt

49. Om sexmissbruk

I avsnitt fyrtionio av Lustpodden reflekterar Hanna och Leif över förra veckans avsnitt där Thomas berättade om sitt sexmissbruk. De samtalar kring begreppet sexmissbruk och hur längtan efter genuina möten kan försvåras av rädslan för närhet och sårbarhet. Och går det verkligen att behandlas för att man är beroende av kärlek?

2021-10-19
Länk till avsnitt

48. Thomas, del 1: Sexmissbruk, ADHD och kristen tro

I avsnitt fyrtioåtta av Lustpodden får du lyssna till det första av två samtal mellan Hanna och gästen Thomas.

Thomas kallar sig för tillfrisknande från ett trettioårigt sexmissbruk i det första samtalet berättar han om hur det på olika sätt har påverkat honom och hans liv, relationer och sexualitet. Thomas fick sin ADHD-diagnos i övre 50-årsåldern och i det andra avsnittet kommer Thomas att berätta mer om hur det har kunnat få honom att förstå mer av sig själv och de svårigheter som han har upplevt med närhet och relationer. Thomas kommer även att berätta vilken betydelse kyrkan och den kristna tron har haft i hans sökande efter sammanhang och inre lugn.

2021-10-12
Länk till avsnitt

47. Förväntan på sex, kärlek och relationer

I avsnitt fyrtiosju av Lustpodden resonerar Leif och Hanna vidare om vår längtan efter sexualitet, relationer och kärlek. Utifrån vår längtan formas förväntan efter att få mening i livet, känna oss sedda, trygga och viktiga. Men vad händer med oss när vår förväntan inte blir uppfylld? Hanna filosoferar över kärlekens paradox och vad den gör med oss.

2021-10-05
Länk till avsnitt

46. Den oförlösta sexualiteten

I avsnitt fyrtiosex av Lustpodden reflekterar Hanna och Leif över Görans berättelse om oskuld och oförlöst sexualitet i den senare delen av livet från förra avsnittet. Hanna och Leif diskuterar begreppet oskuld och vad talet om oskuld och vår längtan efter sexuella och relationella erfarenheter gör med oss. Samtalet berör även INCEL-begreppet och lyfter existentiella aspekter av den oförlösta sexualiteten. 

2021-09-28
Länk till avsnitt

45. Åldrande oskulder (med Göran)

I avsnitt fyrtiofem samtalar Hanna med gästen Göran om hur det är att vara en åldrande oskuld. Samtalet berör längtan och förväntningar gällande sexualitet och relationer, men också hur ensamhet och en oförlöst sexualitet kan ge upphov till väldigt mörka tankar. Göran berättar om hur han känner ambivalens mellan att å ena sidan ha en stark längtan efter sexuell aktivitet, och å andra sidan känna ånger och vara rädd för besvikelser.

2021-09-21
Länk till avsnitt

44. Orgasmer 2.0

I avsnitt fyrtiofyra av Lustpodden samtalar Hanna och Leif vidare om orgasmer, med särskilt fokus på vår fixering vid upplevelsen. Jagandet efter den ultimata orgasmiska upplevelsen kan vara stressande och göra att vi fastnar i ett jämförande, snarare än att bejaka och glädjas åt den egna upplevelsen. Jakten kan även driva oss till att försöka köpa fram upplevelsen, men också till att använda olika droger i strävan att nå den ultimata kicken. Under samtalet berättar Leif även om vad som är skrivet om orgasmer i Bibeln, men introducerar även ämnet om sex i österländska religioner. 

2021-09-14
Länk till avsnitt

43. Orgasmer

I avsnitt fyrtiotre av Lustpodden samtalar Hanna och Leif om orgasmer; vad som sker i kroppen och vad de betyder för den egna och den relationella sexualiteten. Hanna berättar om fysiologin kring orgasmen och allt som behöver fungera för att kroppen ska kunna få en orgasm. Under samtalet diskuteras även vad som kan anses vara en orgasm, komplexiteten bakom "orgasmglappet", att "fejka" orgasm, men även problematiken kring att orgasmer kan vara smärtsamma. Det blir snabbt tydligt att detta ämne är för stort för att avgränsas till endast ett samtal, så fortsättning följer i nästa avsnitt!

2021-09-07
Länk till avsnitt

42. Djur i terapi och religion

I avsnitt fyrtiotvå av Lustpodden samtalar Hanna och Leif vidare kring hur relationer till djur påverkar vår hälsa. Hanna berättar om olika forskningsprojekt som visat på hur djur kan hjälpa människor att må bättre i olika sammanhang, och Leif dyker ned i djurens betydelse inom religionernas värld. Hur kan denna kunskap användas inom terapi, och hur kan djur hjälpa oss att bli bättre i våra relationer till andra människor?

2021-08-31
Länk till avsnitt

41. Djur och relationer (med Veronica Höglund)

I avsnitt fyrtioett av Lustpodden samtalar Hanna med Veronica Höglund om relationen till djur, i synnerhet hästar och hundar. Hanna erkänner att hon inte är så bekväm med djur och därför behöver mer förståelse för personer som kommer till terapi och säger att hästen är viktigare än partnern i deras liv. Veronica berättar om hur samvaron med djur kan lära oss att läsa av känslor, och hur hon kan använda denna kunskap i sitt människovårdande arbete.

2021-08-24
Länk till avsnitt

40. Mat och sex

I avsnitt fyrtio av Lustpodden samtalar Hanna och Leif vidare om vilka likheter det finns mellan vår relation till mat och till sex. Samtalet utvecklar resonemangen om tjockhat och bedömandet av storlekarna på människors kroppar. Leif liknar bland annat dagens besatthet av att mäta midjemått med hur 1920-talets rasbiologi tyckte att det gick att avgöra en persons karaktär och moraliska beskaffenhet utifrån omkretsen på dess skalle... Hanna resonerar vidare kring hur vårt behov av näring och vårt behov av närhet sammanflätas under den första tiden i våra liv. 

 

2021-08-17
Länk till avsnitt

39. Tjockhatsepidemin (med Mats Frost)

I avsnitt trettionio av Lustpodden samtalar Hanna med sjukgymnasten Mats Frost om det som Mats kallar för tjockhatsepidemin. Mats menar att den systematiska mobbningen av tjocka personer är kränkande och gör det ofta svårt att få rätt vård och hjälp. Mats har själv kämpat med ätstörning och berättar om flera olika erfarenheter av vårdmöten. Samtalet ifrågasätter även det ständiga fokuset på kroppens utseende, och hur lite utsidan egentligen speglar vårt faktiska mående, vår hälsa eller vem vi är på insidan.

2021-08-10
Länk till avsnitt

38. Beröringsträning

I avsnitt trettioåtta av Lustpodden samtalar Hanna och Leif kring en sexologisk metod; sensibiliseringsträning, eller beröringsträning, vilken syftar till att återerövra sex som en naturlig process i kroppen och att känna sig bekväm med fysisk beröring. Metoden började utvecklas av det sexologiska radarparet Masters och Johnson under 1960-talet och Hanna resonerar kring att metodens lite dåliga rykte kan bero på att den ofta har framhållits och använts med ett felaktigt fokus, vilket har fått par att förvänta sig en "quick fix" på sin ofta komplexa problematik. 

2021-08-03
Länk till avsnitt

37. Rävarna i lustgården: om hinder och motstånd till lust

I avsnitt trettiosju av Lustpodden samtalar Leif och Hanna om orsakerna till att människor ibland kan känna dalande lust i långvariga parrelationer. Hanna utgår från systemteoretiska perspektiv för att förklara hur man kan inringa orsaker till varför lusten påverkas. Hanna berättar också om att vissa par kan känna motstånd mot att faktiskt genomföra de förändringar som behövs för att få mer lust och sex i parrelationen. Vad kan egentligen detta motstånd bero på? 

2021-07-27
Länk till avsnitt

36. Barn och sexualitet

I avsnitt trettiosex av Lustpodden talar Leif och Hanna vidare om barn och sexualitet. Hanna berättar om hur hon arbetar med barn i terapi kring sexualitet. Samtalet betonar att samtidigt som det ska råda nolltolerans mot att barn utsätts för sexuella övergrepp, så är det även viktigt att komma ihåg att barn är sexuella varelser. Hanna belyser betydelsen av detta förhållningssätt och arbete för att barnen, i egenskap av att vara nästa generation vuxna, ska kunna leva i respektfulla relationer och kunna njuta av kroppslighet, sexualitet och ta ansvar för sina handlingar.

2021-07-20
Länk till avsnitt

35. Barnböcker om sexualitet (med Johan Claesson)

I avsnitt trettiofem av Lustpodden samtalar Hanna med Johan Claesson som har skrivit en uppsats om barnböcker som lär barn om sexualitet. Johan arbetar som förskollärare och berättar varför det är viktigt att börja tidigt med god sexualupplysning för barn, och hur förskolan kan arbeta med dessa frågor.

2021-07-13
Länk till avsnitt

34. Mannen - menlös eller macho?

I avsnitt trettiofyra av Lustpodden diskuterar Hanna och Leif uppfattningar som  påverkar mannens sexualitet och självbild. Traditionellt sett har bilden av mannen formats av kroppskontroll, maktutövande och självupptagenhet, där den manliga sårbarheten ofta har bagatelliserats och till och med förlöjligats. Men förhoppningsvis håller nya mansbilder på att träda fram!

2021-07-06
Länk till avsnitt

33. Rent och orent sex

I avsnitt trettiotre av Lustpodden berättar Leif om hur vi utifrån religionshistoriska perspektiv kan tolka mångtusenåriga texter från Bibeln gällande rena och orena sexuella handlingar. Med ett huvudsakligt fokus på reproduktion, kan dessa texter verka väldigt avlägsna i mötet med vår moderna syn på sexualitet, njutning och lust. Hanna avslutar samtalet med att jämföra med vår tids förhållningssätt kring lust, där den moderna människan snarare följer njutningarnas lagar. 

2021-06-29
Länk till avsnitt

32. Splittrade kvinnobilder i Bibeln

I det trettioandra avsnittet av Lustpodden samtalar Hanna och Leif om hur bibliska berättelser om kvinnor såsom Judit, Batseba, Ester, Maria, Lillith och Eva har format synen på kvinnan och hennes sexualitet, och hur splittrande dessa bilder kan vara att ärva och leva upp till. Hanna berättar om hur terapeuter behöver reflektera över hur dessa mångtusenårigt rotade kvinnobilder påverkar oss än idag.

2021-06-22
Länk till avsnitt

31. Sex och självskadebeteende

I det trettioförsta avsnittet av Lustpodden samtalar Hanna och Leif kring att självskada med sex - alltså att använda sig av sex för att linda sitt lidande, sin oro eller ångest. Samtalet återknyter en del till avsnittet om hypersexualitet och hur olika vårt samhälle ser på sexuella beteenden beroende på utövarens kön. Hanna berättar om de bakomliggande orsakerna till självskadande beteende, självhat och att använda sexualiteten som självmedicinering, men även vad terapin bör försöka ta fasta på.

2021-06-15
Länk till avsnitt

30. Att adoptera sin kropp och sina känslor

I det trettionde avsnittet av Lustpodden samtalar Hanna och Leif vidare om kroppar, kroppshets och kroppsacceptans. Dels utifrån förra veckans avsnitt med Hanna Rio Kindbom, men även utifrån Hannas bok med samma titel som dagens avsnitt. Vad innebär det att adoptera sig själv? Leif resonerar kring Bibelns syn på kroppen, till exempel vad som menas med att kroppen anses vara ett tempel och varför nutidsmänniskan riskerar att tappa bort sin andliga dimension. Hanna filosoferar vidare om balansen mellan medveten närvaro och stressfylld prestation, och hur både spiritualitet och sexualitet även kan upplevas genom omedveten närvaro.

2021-06-08
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.