Sveriges 100 mest populära podcasts

Föräldragrupps-podden

Föräldragrupps-podden

Korta poddar från Barnhälsovårdsenheten i Region Stockholm om det som är viktigt för nya föräldrar. Här får du hjälp att få igång snacket - om sömn, mat, vardagsliv och allt annat som påverkas. I föräldragruppen på BVC, med kompisar, tillsammans med den andra föräldern. Eller bara att lyssna på själv och tänka efter.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

foraldragrupps-podden.fireside.fm

Avsnitt

INTRO: Så funkar Föräldragrupps-podden

Ett introducerande avsnitt som beskriver vad det här är för podd och hur ni kan använda den: Korta avsnitt som handlar om viktiga ämnen för nyblivna föräldrar ? som är till för att få igång reflektion kring det egna föräldraskapet. Kan gärna användas inför eller under gruppträffar på BVC, men även med kompisar, den andre föräldern eller med dig själv. (pratlängd: 5:17) Övriga Föräldragrupps-poddar: * FÖRSTA AVSNITTET (om det är första barnet): Den stora omställningen (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/omstallning) * FÖRSTA AVSNITTET (om du redan har barn): Den stora omställningen 2.0 (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/omstallning20) * SAMSPEL & ANKNYTNING: "Lär dig läsa av din bebis" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/samspel) * MAT/amning: "Man kan inte skämma bort ett spädbarn? (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/amning) * MAT/introduktion: "Utgå från barnets intresse" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/mat) * GEMENSAMT FÖRÄLDRASKAP: ?Stötta varandra, fördela ansvaret" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/foraldraskap) * VARDAGSLIV/sömn: "Skapa vanor över tid" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/somn) * VARDAGSLIV/alkohol & tobak: "Tänk ur barnets perspektiv" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/alkohol) * VARDAGSLIV/skärmvanor: "Dela, vägleda och begränsa" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/skarmvanor) * VARDAGSLIV/balans i vardagen: "Bestäm vad som är viktigt" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/balans) * UTVECKLING/språk och kommunikation: ?Titta i pekböcker, sjung och kör ramsor? (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/sprak) * UTVECKLING/motorik och säker miljö: ?Individuella skillnader kan vara stora? (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/motorik)
2021-03-12
Länk till avsnitt

FÖRSTA AVSNITTET (om det är första barnet): Den stora omställningen

Det här avsnittet tar upp omställningen det innebär att bli förälder för första gången. Den första tiden är ofta omvälvande med både härliga och mer utmanande förändringar i livet. Det är viktigt att stanna upp och reflektera över allt som händer. LYSSNA PÅ DET HÄR AVSNITTET FÖRST! Sen kan ni fritt välja ordning. (pratlängd: 10:35) Reflektionsfrågor: * Vilka förväntningar hade ni innan barnet kom? Vad har varit svårare än du/ni tänkte? Vad har varit enklare? * Hur ser vardagen ut? När är ni stressade eller oroliga som föräldrar? När är ni lugna eller tillfreds? * Hur kan ni återhämta er? * Hur kan ni stötta varandra i ert nya föräldraskap? * Vad ser du för styrkor hos den andre föräldern? * Är ni överens om hur ni ska ta hand om barnet? * Hur fördelar ni det praktiska hemma och omhändertagandet av barnet? Pratar ni om det, eller blir det bara som det blir? * Har du/ni behov av avlastning och stöd? Finns det möjlighet till det? Lyssna också på: * BVCpodden 73: Nybliven förälder: Hur mår jag så bra som möjligt? (https://bvcpodden.fireside.fm/73) * BVCpodden 24: Nyfödd - så funkar det (https://bvcpodden.fireside.fm/24) * BVCpodden 74: Nybliven förälder: "Bråkar man mycket är det dåligt. Punkt." (https://bvcpodden.fireside.fm/74) * BVCpodden 57: "Att prata om sex, det är bra. Och viktigt." (https://bvcpodden.fireside.fm/57) * BVCpodden 21: "Vi finns här för er om nån mår dåligt" (https://bvcpodden.fireside.fm/21) * BVCpodden 46: Oro och ångest hos nyblivna föräldrar (https://bvcpodden.fireside.fm/46) * BVCpodden 55: Spädbarnspappor - vad händer med dom när mamman blir sjuk? (https://bvcpodden.fireside.fm/55) Övriga Föräldragrupps-poddar: * INTRO: Så funkar Föräldragrupps-podden (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/intro) * FÖRSTA AVSNITTET (om du redan har barn): Den stora omställningen 2.0 (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/omstallning20) SAMSPEL & ANKNYTNING: "Lär dig läsa av din bebis" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/samspel) * MAT/amning: "Man kan inte skämma bort ett spädbarn? (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/amning) * MAT/introduktion: "Utgå från barnets intresse" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/mat) * GEMENSAMT FÖRÄLDRASKAP: ?Stötta varandra, fördela ansvaret" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/foraldraskap) * VARDAGSLIV/sömn: "Skapa vanor över tid" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/somn) * VARDAGSLIV/alkohol & tobak: "Tänk ur barnets perspektiv" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/alkohol) * VARDAGSLIV/skärmvanor: "Dela, vägleda och begränsa" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/skarmvanor) * VARDAGSLIV/balans i vardagen: "Bestäm vad som är viktigt" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/balans) * UTVECKLING/språk och kommunikation: ?Titta i pekböcker, sjung och kör ramsor? (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/sprak) * UTVECKLING/motorik och säker miljö: ?Individuella skillnader kan vara stora? (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/motorik)
2021-03-12
Länk till avsnitt

FÖRSTA AVSNITTET (om du redan har barn): Den stora omställningen 2.0

Det här avsnittet tar upp omställningen det innebär att bli förälder igen. Med allt vad det innebär med äldre syskon. Det är viktigt att stanna upp och reflektera över allt som händer. LYSSNA PÅ DET HÄR AVSNITTET FÖRST! Sen kan ni fritt välja ordning. (pratlängd: 10:55) Reflektionsfrågor: * Hur har det varit att få två (eller flera) barn? Blev det som ni tänkt? * Hur tror ni syskonet eller syskonen upplever det? * Hur kan ni hjälpa syskonet syskonen att vänja sig vid den nya situationen? Vad fungerar för dig/er? * Hur gör ni för att stötta varandra i ert nya föräldraskap? Är ni överens om hur ni ska ta hand om barnen? * Om ni lyssnar på detta i grupp: Har ni några tips till varandra om hur man får ihop vardagen med flera barn?Hur fördelar man det praktiska? Hur fixar man lämningar och hämtningar? Hur löser man middagen? * Har du eller ni behov av avlastning och stöd? Finns det nån möjlighet till det? Lyssna också på: * BVCpodden 28: BVCpodden 28: Att få syskon (https://bvcpodden.fireside.fm/28) * BVCpodden 29: BVCpodden 29: Varför bråkar syskon? (https://bvcpodden.fireside.fm/29) Övriga Föräldragrupps-poddar: * INTRO: Så funkar Föräldragrupps-podden (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/intro) * FÖRSTA AVSNITTET (om det är första barnet): Den stora omställningen (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/omstallning) * SAMSPEL & ANKNYTNING: "Lär dig läsa av din bebis" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/samspel) * MAT/amning: "Man kan inte skämma bort ett spädbarn? (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/amning) * MAT/introduktion: "Utgå från barnets intresse" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/mat) * GEMENSAMT FÖRÄLDRASKAP: ?Stötta varandra, fördela ansvaret" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/foraldraskap) * VARDAGSLIV/sömn: "Skapa vanor över tid" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/somn) * VARDAGSLIV/alkohol & tobak: "Tänk ur barnets perspektiv" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/alkohol) * VARDAGSLIV/skärmvanor: "Dela, vägleda och begränsa" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/skarmvanor) * VARDAGSLIV/balans i vardagen: "Bestäm vad som är viktigt" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/balans) * UTVECKLING/språk och kommunikation: ?Titta i pekböcker, sjung och kör ramsor? (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/sprak) * UTVECKLING/motorik och säker miljö: ?Individuella skillnader kan vara stora? (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/motorik)
2021-03-12
Länk till avsnitt

SAMSPEL & ANKNYTNING: "Lär dig läsa av din bebis"

Det här avsnittet handlar om föräldrars viktiga samspel med barnet, om vad trygg anknytning egentligen är och vilka utmaningar som kan finnas. Vad händer i en när ens bebis skriker? Hur kan du hitta lyhördheten som hjälper dig förstå just ditt unika barn? (pratlängd: 10:38) Reflektionsfrågor: * Hur lätt eller svårt är det för dig att förstå vad ditt barn ?säger?, alltså att förstå dig på barnet? Är det någon skillnad nu från den första tiden? * Hur känns det för dig när ditt barn skriker? Hur kan du göra om du blir väldigt stressad? * Vilket temperament verkar ditt barn ha? Är hen lik dig eller någon annan i familjen till temperamentet? * Hur blir det för dig om andra har synpunkter på barnet? Lyssna också på: * BVCpodden 60: Vad är ankytning? (https://bvcpodden.fireside.fm/60) * BVCpodden 33: "Barn föds inte som blanka blad" (https://bvcpodden.fireside.fm/33) * BVCpodden 88: Små barns hjärnor: "Om man inte har det bra hindras utvecklingen" (https://bvcpodden.fireside.fm/88) * BVCpodden 68: Lars H Gustafsson (del 2 av 2): "Det nyfödda barnet kommer alltid med ett budskap..." (https://bvcpodden.fireside.fm/68) * BVCpodden 67: Lars H Gustafsson (del 1 av 2): "Jag lär mig lika mycket av barnet, som barnet lär av mig" (https://bvcpodden.fireside.fm/67) Övriga Föräldragrupps-poddar: * INTRO: Så funkar Föräldragrupps-podden (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/intro) * FÖRSTA AVSNITTET (om det är första barnet): Den stora omställningen (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/omstallning) * FÖRSTA AVSNITTET (om du redan har barn): Den stora omställningen 2.0 (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/omstallning20) * MAT/amning: "Man kan inte skämma bort ett spädbarn? (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/amning) * MAT/introduktion: "Utgå från barnets intresse" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/mat) * GEMENSAMT FÖRÄLDRASKAP: ?Stötta varandra, fördela ansvaret" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/foraldraskap) * VARDAGSLIV/sömn: "Skapa vanor över tid" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/somn) * VARDAGSLIV/alkohol & tobak: "Tänk ur barnets perspektiv" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/alkohol) * VARDAGSLIV/skärmvanor: "Dela, vägleda och begränsa" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/skarmvanor) * VARDAGSLIV/balans i vardagen: "Bestäm vad som är viktigt" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/balans) * UTVECKLING/språk och kommunikation: ?Titta i pekböcker, sjung och kör ramsor? (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/sprak) * UTVECKLING/motorik och säker miljö: ?Individuella skillnader kan vara stora? (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/motorik)
2021-03-12
Länk till avsnitt

MAT/introduktion: "Utgå från barnets intresse"

Det här avsnittet handlar om det där steget som kan kännas stort, när bebisen efter bara amning/bröstmjölksersättning försiktigt ska börja introduceras för barnmat. Vi pratar om hur den introduktionen går till och hur föräldrar kan fokusera på att tidigt hitta en lyhördhet för sitt barn i matsituationer - istället för att jämföra sig eller låta annan stress styra. (pratlängd: 6:50) Reflektionsfrågor: * Visar ditt barn intresse för mat och hur kan du se det? Hur kan du se vad det tycker om och inte? * Hur kan du se om det är hungrigt eller mätt? * Hur brukar ditt barn undersöka maten? * Vad verkar ditt barn tycka mest om att äta just nu? * Är det något som oroar dig/er kring barnets ätande? * Hur är ditt eget förhållande till mat? Hur är era matvanor i familjen? * Hur tror ni att era matvanor kan komma att påverka barnets matvanor? Lyssna också på: * BVCpodden 8: Slipp matkrånglet! (https://bvcpodden.fireside.fm/8) * BVCpodden 59: Lyhörd matning kan minska krånglet (https://bvcpodden.fireside.fm/59) * BVCpodden 66: Mat-allergier: "Det är bra att exponera magen för allt möjligt. Tidigt." (https://bvcpodden.fireside.fm/66) * BVCpodden 103: Vegansk mat: Hur funkar det för små barn? (https://bvcpodden.fireside.fm/103) Övriga Föräldragrupps-poddar: * INTRO: Så funkar Föräldragrupps-podden (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/intro) * FÖRSTA AVSNITTET (om det är första barnet): Den stora omställningen (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/omstallning) * FÖRSTA AVSNITTET (om du redan har barn): Den stora omställningen 2.0 (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/omstallning20) * SAMSPEL & ANKNYTNING: "Lär dig läsa av din bebis" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/samspel) * MAT/amning: "Man kan inte skämma bort ett spädbarn? (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/amning) * GEMENSAMT FÖRÄLDRASKAP: ?Stötta varandra, fördela ansvaret" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/foraldraskap) * VARDAGSLIV/sömn: "Skapa vanor över tid" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/somn) * VARDAGSLIV/alkohol & tobak: "Tänk ur barnets perspektiv" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/alkohol) * VARDAGSLIV/skärmvanor: "Dela, vägleda och begränsa" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/skarmvanor) * VARDAGSLIV/balans i vardagen: "Bestäm vad som är viktigt" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/balans) * UTVECKLING/språk och kommunikation: ?Titta i pekböcker, sjung och kör ramsor? (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/sprak) * UTVECKLING/motorik och säker miljö: ?Individuella skillnader kan vara stora? (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/motorik)
2021-03-12
Länk till avsnitt

MAT/amning: "Man kan inte skämma bort ett spädbarn"

Det här avsnittet handlar om amning. Närhet, värme, trygghet, kärlek - och näring. Men också känslor av inlåsing eller otillräcklighet. Lär dig känna igen ditt barns amnings-signaler. Och vad som är myt och sanning om amning. (pratlängd 07:45) Reflektionsfrågor: * Under graviditeten hade du då tänkt att amma när barnet kom? * De första dagarna med amningen; blev de som du hade tänkt dig? * Upplevde du att ni fick det stöd ni behövde? Av vården? Av nära & kära? * Nu när det har gått några veckor; hur känns det med amningen nu? * Har du lärt känna ditt barn och vet vad som tröstar mm? * Har du tänkt på hur länge du vill amma? Lyssna också på: * BVCpodden 9: Amning: Kan mamma nånsin göra rätt? (https://bvcpodden.fireside.fm/9) * BVCpodden 16: Amning (del 1 av 2): "Det har mycket med barnet att göra också" (https://bvcpodden.fireside.fm/16) * BVCpodden 17: Amning (del 2 av 2): När det inte funkar (https://bvcpodden.fireside.fm/17) * BVCpodden 44: Amning: "Det är så enkla saker som gör så stor skillnad" (https://bvcpodden.fireside.fm/44) * BVCpodden 52: Amning: Den första timmen (https://bvcpodden.fireside.fm/52) * BVCpodden 114: Amning och folkhälsa (del 1 av 2): "En fråga om överlevnad" (https://bvcpodden.fireside.fm/114) * BVCpodden 115: Amning och folkhälsa (del 2 av 2): "En varm kedja i vården" (https://bvcpodden.fireside.fm/115) * BVCpodden 138: Amning (del 1 av 2): Vad kan BVC göra? Vilka är hälsoeffekterna? (https://bvcpodden.fireside.fm/138) * BVCpodden 139: Amning (del 2 av 2): Det lilla barnet - och fortsättningen (https://bvcpodden.fireside.fm/139) Övriga Föräldragrupps-poddar: * INTRO: Så funkar Föräldragrupps-podden (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/intro) * FÖRSTA AVSNITTET (om det är första barnet): Den stora omställningen (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/omstallning) * FÖRSTA AVSNITTET (om du redan har barn): Den stora omställningen 2.0 (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/omstallning20) * SAMSPEL & ANKNYTNING: "Lär dig läsa av din bebis" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/samspel) * MAT/introduktion: "Utgå från barnets intresse" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/mat) * GEMENSAMT FÖRÄLDRASKAP: ?Stötta varandra, fördela ansvaret" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/foraldraskap) * VARDAGSLIV/sömn: "Skapa vanor över tid" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/somn) * VARDAGSLIV/alkohol & tobak: "Tänk ur barnets perspektiv" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/alkohol) * VARDAGSLIV/skärmvanor: "Dela, vägleda och begränsa" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/skarmvanor) * VARDAGSLIV/balans i vardagen: "Bestäm vad som är viktigt" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/balans) * UTVECKLING/språk och kommunikation: ?Titta i pekböcker, sjung och kör ramsor? (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/sprak) * UTVECKLING/motorik och säker miljö: ?Individuella skillnader kan vara stora? (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/motorik)
2021-03-12
Länk till avsnitt

GEMENSAMT FÖRÄLDRASKAP: "Stötta varandra, fördela ansvaret"

Det här avsnittet handlar om att bli föräldrar tillsammans. Om du skaffat barn själv kanske det är användbart om du delar mycket av ansvaret med någon annan vuxen. Annars är det nog inte ett avsnitt för dig. Däremot är det lika viktigt för er som fått barn tillsammans men inte är ett par! Det gemensamma föräldraskapet handlar om många olika saker: hur man stöttar varandra, delar ansvar över barn och annat, känner tillit till varandra och så vidare. (pratlängd: 06:15) Reflektionsfrågor: * Hur gör ni för att stötta varandra i ert föräldraskap - känslomässigt och praktiskt? När är det lätt och när är det svårt att stötta? * Vad ser du för styrkor hos den andre föräldern? * Är ni överens om hur ni ska ta hand om ert/era barn? * Vad betyder ett jämlikt vardagsliv för er? Hur pratar ni om och fördelar det praktiska hemarbetet och omhändertagandet av barnet/barnen? * Vilka vinster kan ni se med ett jämlikt vardagsliv och ett jämlikt föräldraskap? I dag? I framtiden? * Vilka hinder finns för ett jämlikt vardagsliv och ett jämlikt föräldraskap hos er? * Om du inte lever tillsammans med den andre föräldern, hur kan ni få till ett gemensamt föräldraskap som innebär att ni är ett gott föräldrateam till barnet? Lyssna också på: * BVCpodden 25: Jämställt föräldraskap: "Vad ljus framtiden kan bli!" (https://bvcpodden.fireside.fm/25) * BVCpodden 74: Nybliven förälder: "Bråkar man mycket är det dåligt. Punkt." (https://bvcpodden.fireside.fm/74) * BVCpodden 46: Oro och ångest hos nyblivna föräldrar (https://bvcpodden.fireside.fm/46) * BVCpodden 28: Att få syskon (https://bvcpodden.fireside.fm/28) * BVCpodden 14: Skilsmässa: ?Man måste försöka samarbeta. Men man måste inte träffas." (https://bvcpodden.fireside.fm/14) * BVCpodden 10: BVC-besök: Pappa, vi har inte glömt dig! (https://bvcpodden.fireside.fm/10) Övriga Föräldragrupps-poddar: * INTRO: Så funkar Föräldragrupps-podden (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/intro) * FÖRSTA AVSNITTET (om det är första barnet): Den stora omställningen (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/omstallning) * FÖRSTA AVSNITTET (om du redan har barn): Den stora omställningen 2.0 (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/omstallning20) * SAMSPEL & ANKNYTNING: "Lär dig läsa av din bebis" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/samspel) * MAT/amning: "Man kan inte skämma bort ett spädbarn? (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/amning) * MAT/introduktion: "Utgå från barnets intresse" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/mat) * VARDAGSLIV/sömn: "Skapa vanor över tid" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/somn) * VARDAGSLIV/alkohol & tobak: "Tänk ur barnets perspektiv" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/alkohol) * VARDAGSLIV/skärmvanor: "Dela, vägleda och begränsa" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/skarmvanor) * VARDAGSLIV/balans i vardagen: "Bestäm vad som är viktigt" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/balans) * UTVECKLING/språk och kommunikation: ?Titta i pekböcker, sjung och kör ramsor? (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/sprak) * UTVECKLING/motorik och säker miljö: ?Individuella skillnader kan vara stora? (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/motorik)
2021-03-12
Länk till avsnitt

VARDAGSLIV/sömn: "Skapa vanor över tid"

Det här avsnittet handlar om ett ämne som alltid är hett hos bebisföräldrar ? sömnen. Hur fungerar bebisars sömn egentligen? Och hur kan ni göra för att inte bli helt utmattade? (pratlängd: 6:30) Reflektionsfrågor: * Hur har föräldrablivandet påverkat er sömn? Har ni några strategier för att få den sömn ni behöver? * När sover ert barn som bäst? * Vad ser ni som bra läggningsrutiner för ert barn? Vad funkar just nu? * Kan barnets läggningsrutin kanske vara avkopplande även för er som föräldrar? Lyssna också på: * BVCpodden 4: Bebisar och sömn (https://bvcpodden.fireside.fm/4) * BVCpodden 69: Barn och sömn (del 1 av 2): Det här säger forskningen (https://bvcpodden.fireside.fm/69) * BVCpodden 70: Barn och sömn (del 2 av 2): Behöver man sömnmetoder? (https://bvcpodden.fireside.fm/70) Övriga Föräldragrupps-poddar: * INTRO: Så funkar Föräldragrupps-podden (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/intro) * FÖRSTA AVSNITTET (om det är första barnet): Den stora omställningen (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/omstallning) * FÖRSTA AVSNITTET (om du redan har barn): Den stora omställningen 2.0 (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/omstallning20) * SAMSPEL & ANKNYTNING: "Lär dig läsa av din bebis" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/samspel) * MAT/amning: "Man kan inte skämma bort ett spädbarn? (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/amning) * MAT/introduktion: "Utgå från barnets intresse" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/mat) * GEMENSAMT FÖRÄLDRASKAP: ?Stötta varandra, fördela ansvaret" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/foraldraskap) * VARDAGSLIV/alkohol & tobak: "Tänk ur barnets perspektiv" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/alkohol) * VARDAGSLIV/skärmvanor: "Dela, vägleda och begränsa" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/skarmvanor) * VARDAGSLIV/balans i vardagen: "Bestäm vad som är viktigt" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/balans) * UTVECKLING/språk och kommunikation: ?Titta i pekböcker, sjung och kör ramsor? (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/sprak) * UTVECKLING/motorik och säker miljö: ?Individuella skillnader kan vara stora? (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/motorik)
2021-03-12
Länk till avsnitt

VARDAGSLIV/alkohol & tobak: "Tänk ur barnets perspektiv"

Ett avsnitt som handlar om hur vi ska tänka kring alkohol när vi blivit föräldrar. Hur kan man se på det ur barnets perspektiv? Och hur ska man tänka kring användning av tobak när man har en bebis? (pratlängd: 4:28) Reflektionsfrågor: * Hur ser ni på att dricka alkohol nu när ni har blivit föräldrar? Hur skulle ni tänka om en barnvakt drack alkohol? * Tänker ni att det finns några risker med att dricka alkohol när barn är med? Är det ok ett barn är med på fest till exempel? * Hur tror ni barn upplever det när vuxna dricker alkohol? Tror ni att barnets ålder spelar roll? * Hur ser ni på tobaksanvändning som föräldrar? Lyssna också på: * BVCpodden 32: "Det går att göra nåt åt sitt eget alkoholbruk" (https://bvcpodden.fireside.fm/32) Övriga Föräldragrupps-poddar: * INTRO: Så funkar Föräldragrupps-podden (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/intro) * FÖRSTA AVSNITTET (om det är första barnet): Den stora omställningen (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/omstallning) * FÖRSTA AVSNITTET (om du redan har barn): Den stora omställningen 2.0 (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/omstallning20) * SAMSPEL & ANKNYTNING: "Lär dig läsa av din bebis" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/samspel) * MAT/amning: "Man kan inte skämma bort ett spädbarn? (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/amning) * MAT/introduktion: "Utgå från barnets intresse" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/mat) * GEMENSAMT FÖRÄLDRASKAP: ?Stötta varandra, fördela ansvaret" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/foraldraskap) * VARDAGSLIV/sömn: "Skapa vanor över tid" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/somn) * VARDAGSLIV/skärmvanor: "Dela, vägleda och begränsa" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/skarmvanor) * VARDAGSLIV/balans i vardagen: "Bestäm vad som är viktigt" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/balans) * UTVECKLING/språk och kommunikation: ?Titta i pekböcker, sjung och kör ramsor? (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/sprak) * UTVECKLING/motorik och säker miljö: ?Individuella skillnader kan vara stora? (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/motorik)
2021-03-12
Länk till avsnitt

VARDAGSLIV/skärmvanor: "Dela, vägleda och begränsa"

Det här avsnittet handlar om skärmars plats i småbarnsfamiljens vardag, både din egen användning och barnets. Eftersom tid framför skärmen är en del av dagens barndom innebär det en hel del frågor och utmaningar för småbarnsföräldrar, både nu och framåt. (pratlängd: 04:41) Reflektionsfrågor: * Hur tänker du/ni kring din/er egen skärmanvändning, just nu och framåt? * Finns det något som du/ni skulle vilja ändra på? * Hur tror du/ni att ett barn kan uppleva det när föräldern är upptagen av sin skärm? * Hur vill du/ni att ert barns mediaanvändning ska se ut, framåt? Lyssna också på: * BVCpodden 91: Vettiga skärmvanor: "Ju mer tid föräldrarna lägger, desto mer lägger barnen" (https://bvcpodden.fireside.fm/91) * BVCpodden 82: Barn och skärmar: "Dra inte all skärmtid över en kam" (https://bvcpodden.fireside.fm/82) * BVCpodden 22: Hur var det på nätet i dag?" (https://bvcpodden.fireside.fm/22) * BVCpodden 19: "Vi måste engagera oss i barnens värld på nätet" (https://bvcpodden.fireside.fm/19) Övriga Föräldragrupps-poddar: * INTRO: Så funkar Föräldragrupps-podden (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/intro) * FÖRSTA AVSNITTET (om det är första barnet): Den stora omställningen (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/omstallning) * FÖRSTA AVSNITTET (om du redan har barn): Den stora omställningen 2.0 (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/omstallning20) * SAMSPEL & ANKNYTNING: "Lär dig läsa av din bebis" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/samspel) * MAT/amning: "Man kan inte skämma bort ett spädbarn? (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/amning) * MAT/introduktion: "Utgå från barnets intresse" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/mat) * GEMENSAMT FÖRÄLDRASKAP: ?Stötta varandra, fördela ansvaret" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/foraldraskap) * VARDAGSLIV/sömn: "Skapa vanor över tid" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/somn) * VARDAGSLIV/alkohol & tobak: "Tänk ur barnets perspektiv" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/alkohol) * VARDAGSLIV/balans i vardagen: "Bestäm vad som är viktigt" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/balans) * UTVECKLING/språk och kommunikation: ?Titta i pekböcker, sjung och kör ramsor? (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/sprak) * UTVECKLING/motorik och säker miljö: ?Individuella skillnader kan vara stora? (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/motorik)
2021-03-12
Länk till avsnitt

VARDAGSLIV/balans i vardagen: "Bestäm vad som är viktigt"

Det här avsnittet handlar om hur er nya vardag ser ut. Och om ni har en balans som är okej mellan alla olika saker som ska in. En liten bebis tar mycket tid och vardagslivet förändras drastiskt när man blir förälder. Det är bra att stanna upp och reflektera över hur man har det och vad man kanske vill förändra. Nu eller på sikt. (pratlängd: 8:39) Reflektionsfrågor: * Hur ser balansen ut i vardagen ? mellan tid med barn, parrelationen, arbete, hemarbete, återhämtning och egna intressen? * Är du nöjd med hur det ser ut eller vill du förändra något? Vad vill du ha mindre av? Mer av? Finns det möjlighet till förändring? * När är du/ni stressade eller oroliga? När är du/ni lugna och tillfreds? * Vilken är den bästa stunden på dagen för er? * Hur kan man ta hand om parrelationen under bebis- och småbarnstid? * Vad har du/ni för behov av avlastning och stöd? Finns det någon möjlighet till det? Det kan också vara avlastning att ha någon att fråga och att få bekräftelse av. Lyssna också på: * BVCpodden 74: Nybliven förälder: "Bråkar man mycket är det dåligt. Punkt." (https://bvcpodden.fireside.fm/74) * BVCpodden 73: Nybliven förälder: Hur mår jag så bra som möjligt? (https://bvcpodden.fireside.fm/73) * BVCpodden 57: "Att prata om sex, det är bra. Och viktigt." (https://bvcpodden.fireside.fm/57) * BVCpodden 25: Jämställt föräldraskap: "Vad ljus framtiden kan bli!" (https://bvcpodden.fireside.fm/25) * BVCpodden 20: När är det dags att skaffa potta? (https://bvcpodden.fireside.fm/20) * BVCpodden 10: BVC-besök: Pappa, vi har inte glömt dig! (https://bvcpodden.fireside.fm/10) Övriga Föräldragrupps-poddar: * INTRO: Så funkar Föräldragrupps-podden (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/intro) * FÖRSTA AVSNITTET (om det är första barnet): Den stora omställningen (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/omstallning) * FÖRSTA AVSNITTET (om du redan har barn): Den stora omställningen 2.0 (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/omstallning20) * SAMSPEL & ANKNYTNING: "Lär dig läsa av din bebis" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/samspel) * MAT/amning: "Man kan inte skämma bort ett spädbarn? (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/amning) * MAT/introduktion: "Utgå från barnets intresse" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/mat) * GEMENSAMT FÖRÄLDRASKAP: ?Stötta varandra, fördela ansvaret" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/foraldraskap) * VARDAGSLIV/sömn: "Skapa vanor över tid" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/somn) * VARDAGSLIV/alkohol & tobak: "Tänk ur barnets perspektiv" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/alkohol) * VARDAGSLIV/skärmvanor: "Dela, vägleda och begränsa" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/skarmvanor) * UTVECKLING/språk och kommunikation: ?Titta i pekböcker, sjung och kör ramsor? (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/sprak) * UTVECKLING/motorik och säker miljö: ?Individuella skillnader kan vara stora? (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/motorik)
2021-03-12
Länk till avsnitt

UTVECKLING/språk och kommunikation: "Titta i pekböcker, sjung och kör ramsor"

Det här avsnittet handlar om bebisars språkutveckling och vad du som förälder kan göra för att ge en bra start. Under barnets tidigaste levnadsår är hjärnan mer formbar än någonsin och särskilt mottaglig för språklig stimulans. (pratlängd: 07:39) Reflektionsfrågor: * Tycker du/ni att det är lätt eller svårt att förstå ert barns kommunikation? * Hur visar barnet vad hen vill? Hur svarar ni på barnets kommunikation? * Känner ni igen er i det här med baby-talk? Eller hur gör du? * Språket betyder ju mycket för barns sociala utveckling , hur kan du/ni stötta språkutvecklingen? Vad känns naturligt för dig/er? * Hur ska man som förälder förhålla sig till förutsättningarna för barns språkutveckling i en allt mer digitaliserad värld? Hur tänker ni kring det? * Är ditt barn intresserat av att ha en pratstund med dig? Vad gillar ditt barn just nu? Ramsor, grimaser eller pekböcker? Vad gillar du? Lyssna också på: * BVCpodden 101: Små barn och läsglädje: Här är bästa boktipsen (https://bvcpodden.fireside.fm/101) * BVCpodden 90: Musik och barn: "Man kan inte sitta i knät på en bandspelare" (https://bvcpodden.fireside.fm/90) * BVCpodden 89: Musik och barn: "Forskning visar att hjärnan påverkas och utvecklas" (https://bvcpodden.fireside.fm/89) * BVCpodden 88: Små barns hjärnor: "Om man inte har det bra hindras utvecklingen" (https://bvcpodden.fireside.fm/88) * BVCpodden 50: Hur lär sig barn språk? (https://bvcpodden.fireside.fm/50) * BVCpodden 45: "Vi vill hellre ha tillbaka en tuggad bok än en oläst" (https://bvcpodden.fireside.fm/45) * BVCpodden 33: "Barn föds inte som blanka blad" (https://bvcpodden.fireside.fm/33) Övriga Föräldragrupps-poddar: * INTRO: Så funkar Föräldragrupps-podden (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/intro) * FÖRSTA AVSNITTET (om det är första barnet): Den stora omställningen (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/omstallning) * FÖRSTA AVSNITTET (om du redan har barn): Den stora omställningen 2.0 (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/omstallning20) * SAMSPEL & ANKNYTNING: "Lär dig läsa av din bebis" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/samspel) * MAT/amning: "Man kan inte skämma bort ett spädbarn? (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/amning) * MAT/introduktion: "Utgå från barnets intresse" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/mat) * GEMENSAMT FÖRÄLDRASKAP: ?Stötta varandra, fördela ansvaret" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/foraldraskap) * VARDAGSLIV/sömn: "Skapa vanor över tid" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/somn) * VARDAGSLIV/alkohol & tobak: "Tänk ur barnets perspektiv" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/alkohol) * VARDAGSLIV/skärmvanor: "Dela, vägleda och begränsa" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/skarmvanor) * VARDAGSLIV/balans i vardagen: "Bestäm vad som är viktigt" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/balans) * UTVECKLING/motorik och säker miljö: ?Individuella skillnader kan vara stora? (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/motorik)
2021-03-12
Länk till avsnitt

UTVECKLING/motorik och säker miljö: ?Individuella skillnader kan vara stora?

Det här avsnittet handlar om barns motoriska utveckling under första året, som både följer en viss gång och delvis skiljer sig mellan olika bebisar. Vad kan du som förälder göra för att möta just ditt barns behov? Viktiga kom-ihåg kring barnsäkerhet tas också upp. (pratlängd: 8:35) Reflektionsfrågor: * Var befinner sig ditt/ert barn i den motoriska utvecklingen just nu? * Vad väcker barnets intresse? Hur visar barnet det? * Hur ser du på din roll och betydelse i barnets utveckling? Vad tänker ni är en utvecklande miljö? * När blir ditt barn frustrerat? Hur kan du hjälpa barnet då? * Vad kan vara utmanande för dig kring barnets utveckling just nu? * Hur kan ni göra hemmet till en säker miljö för barnet att utforska? Hur ser ni på rollen som barnets trygghet mot faror? Lyssna också på: * BVCpodden 110: Fysisk aktivitet: Rör sig barn för lite? (https://bvcpodden.fireside.fm/110) * BVCpodden 92: Barn och lek: "Det är deras sätt att berätta" (https://bvcpodden.fireside.fm/92) * BVCpodden 88: Små barns hjärnor: "Om man inte har det bra hindras utvecklingen" (https://bvcpodden.fireside.fm/88) Övriga Föräldragrupps-poddar: * INTRO: Så funkar Föräldragrupps-podden (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/intro) * FÖRSTA AVSNITTET (om det är första barnet): Den stora omställningen (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/omstallning) * FÖRSTA AVSNITTET (om du redan har barn): Den stora omställningen 2.0 (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/omstallning20) * SAMSPEL & ANKNYTNING: "Lär dig läsa av din bebis" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/samspel) * MAT/amning: "Man kan inte skämma bort ett spädbarn? (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/amning) * MAT/introduktion: "Utgå från barnets intresse" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/mat) * GEMENSAMT FÖRÄLDRASKAP: ?Stötta varandra, fördela ansvaret" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/foraldraskap) * VARDAGSLIV/sömn: "Skapa vanor över tid" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/somn) * VARDAGSLIV/alkohol & tobak: "Tänk ur barnets perspektiv" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/alkohol) * VARDAGSLIV/skärmvanor: "Dela, vägleda och begränsa" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/skarmvanor) * VARDAGSLIV/balans i vardagen: "Bestäm vad som är viktigt" (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/balans) * UTVECKLING/språk och kommunikation: ?Titta i pekböcker, sjung och kör ramsor? (https://foraldragrupps-podden.fireside.fm/sprak)
2021-03-12
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.