Sveriges 100 mest populära podcasts

Puls på Vård & Vetenskap

Puls på Vård & Vetenskap

Välkommen till Puls på Vård & Vetenskap ? en poddserie som erbjuder lättsamma och intressanta samtal om forskning, innovation, utmaningar och lösningar inom området hälsa och sjukvård. Podcasten ges ut av Fresenius Kabi AB Sverige ? en leverantör av produkter och tjänster inom hela vårdkedjan för terapi och vård på och utanför sjukhus. Programledare är Kajsa Asp Jonson, dietist och journalist. I avsnitten möter jag gäster som är experter inom sitt område ? forskare, läkare, dietister, sjuksköterskor och annan vårdpersonal, och patienter. Varmt välkommen att lyssna! Fresenius Kabi är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag med fokus på hela vårdkedjan, och med ett brett perspektiv på patientens liv och hälsa. Under mottot ?caring for life? erbjuder vi nutritionsprodukter, läkemedel och teknologi för vård och behandling på och utanför sjukhus. Fresenius Kabi vill bidra till att hitta den bästa lösningen på de utmaningar som patienter och vårdpersonal står inför. Vi tror på ett personcentrerat förhållningssätt med fokus på individuella behov som främjar behandlingsresultat såväl som livskvalitet.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

puls-pa-vard-vetenskap.simplecast.com

Avsnitt

Parenteral nutrition hemma ? hur funkar det? - Anders Trulsson

I det här avsnittet möter vi Anders Trulsson, en helt vanlig medelålders man som kan leva ett relativt vanligt liv trots ovanliga förutsättningar. Efter över 40 år med en aggressiv inflammatorisk tarmsjukdom och många operationer har han extremt låg kapacitet i tarmen och behöver få i princip all näring direkt in i blodbanan. Vi får en inblick i en annorlunda vardag som fungerar tack vare modern medicinsk teknik, rätt produkter och en välinsatt, intresserad och högt motiverad patient. Sedan 13 år tillbaka ger han sig själv näringsdropp varje kväll.

2021-10-13
Länk till avsnitt

Forskningsfusk - Kjell Asplund

I det här avsnittet känns det som att kika in bakom kulisserna i ett kriminaldrama. Huvudpersonen är välkänd från många sammanhang och det som blivit mest synligt för allmänheten är hans medverkan i brottsutredningar. Kjell Asplund är läkaren och professorn som var medicinsk expert i utredningen om Thomas Quick och ledde Karolinska Universitetssjukhusets interna utredning om Paolo Macchiarini ? vi minns väl alla forskaren som odlade stamceller på luftstrupar av plast och gjorde avancerade (och misslyckade) försök på människor. I det här avsnittet, och i sin senaste bok Fuskarna, beskriver Kjell Asplund drivkrafter bakom forskningsfusket, och ett flertal bedragare inom läkarvetenskapen.

2021-09-29
Länk till avsnitt

Salutogen äldreomsorg med mat, kultur och miljö - Lena Axelsson

När media skildrar svensk äldreomsorg handlar det ofta om undernäring och vanvård. I det här avsnittet får vi en helt annan bild ? en inblick i en välfungerande omsorgsverksamhet som utgår ifrån individen. Lena Axelsson är dietist och jobbar på Tre Stiftelser i Göteborg. De erbjuder omsorg och stöd med fokus på det friska och på att det som fungerar ska fungera ännu bättre ? alltså ett salutogent förhållningssätt. Mat och näring är en viktig grund, tillsammans med miljö och kultur.

Ämnen: Geriatrik, nutrition, vård, bemötande, omvårdnad, utveckling

2021-09-15
Länk till avsnitt

Sarkopeni stjäl den äldres frihet ? Ingvar Bosaeus

Ingvar Bosaeus är läkaren som under ett helt yrkesliv intresserat sig för nutrition. Han är verksam vid Klinisk nutrition på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och hjälper oss att reda ut begrepp och skillnader mellan näring och nutrition, sarkopeni och undernäring. Undernäring kommer ofta smygande under lång tid, men kan också ske snabbt, till exempel i samband med intensivvård och inflammation, vilket tydligt har visats i samband med Covid-19. Vid sarkopeni leder förlorad muskelmassa till försämrad funktion och minskad självständighet: ?Sarkopeni stjäl den äldres frihet?.

Ämnen: Mage/tarm, nutrition, sarkopeni, forskning, utveckling

 

2021-09-01
Länk till avsnitt

Forskning förbättrar livet med IBD ? Susanna Jäghult

Susanna Jäghult är specialistsjuksköterska inom IBD (inflammatorisk tarmsjukdom). Här ger hon en inblick i hur utvecklingen av vård, behandling och bemötande har förändrat livet för personer med ulcerös kolit och Crohns sjukdom ? från tung kortisonbehandling med massor av biverkningar, till en personcentrerad vård som bygger på dialog, patientinflytande och skräddarsydd medicinering.

Ämnen: Mage/tarm, nutrition, vård, bemötande, forskning, utveckling

 

2021-09-01
Länk till avsnitt

Trailer

Välkommen till Puls på Vård & Vetenskap ? en poddserie som erbjuder lättsamma och intressanta samtal om forskning, innovation, utmaningar och lösningar inom området hälsa och sjukvård. Podcasten ges ut av Fresenius Kabi AB Sverige ? en leverantör av produkter och tjänster inom hela vårdkedjan för terapi och vård på och utanför sjukhus. Programledare är Kajsa Asp Jonson, dietist och journalist. I avsnitten möter jag gäster som är experter inom sitt område ? forskare, läkare, dietister, sjuksköterskor och annan vårdpersonal, och patienter. Varmt välkommen att lyssna! Fresenius Kabi är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag med fokus på hela vårdkedjan, och med ett brett perspektiv på patientens liv och hälsa. Under mottot ?caring for life? erbjuder vi nutritionsprodukter, läkemedel och teknologi för vård och behandling på och utanför sjukhus. Fresenius Kabi vill bidra till att hitta den bästa lösningen på de utmaningar som patienter och vårdpersonal står inför. Vi tror på ett personcentrerat förhållningssätt med fokus på individuella behov som främjar behandlingsresultat såväl som livskvalitet.
2021-08-21
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.