Sveriges 100 mest populära podcasts

Psykologisk forskning

Psykologisk forskning

Psykologisk forskning är en podcast av och med forskare och lärare på Avdelningen för psykologi vid Karolinska Institutet. Här diskuterar vi forskning inom olika ämnesområden som hör till psykologi. Förhoppningsvis kan du som är intresserad av psykologi få inspiration och ny kunskap genom att lyssna på våra samtal. Podcasten är inte vinstdrivande och åsikterna som uttrycks är forskarnas egna; vi representerar alltså inte Karolinska Institutet. Chef för avdelningen är Pia Enebrink och ansvarig utgivare är Mats Olsson i egenskap av institutionschef.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

ki.se/cns/avdelningen-for-psykologi

Avsnitt

Hjälpsam eller ohjälpsam oro?

Hör Erik Andersson förklara när oro är bra och när den blir ohjälpsam. Kan sådan ohjälpsam oro behandlas? Är det skillnad mellan oro som upplevs som ord eller bilder? Erik berättar dessutom om sin favoritstudie och hur han testade om studiens överraskande resultat även kunde tillämpas på honom själv. 

Programledare: Mats Lekander

Musik: Karl Thunell

Ljudfix: Samuel Lundberg

2024-03-20
Länk till avsnitt

Livet som rektor: kris och utveckling, kultur och lite fest på det

Hur är det att vara rektor för ett medicinskt universitet när samhället stänger ner vid en pandemi och blickarna vänds mot den medicinska forskningen? Ole Petter Ottersen var rektor på KI från 2017 till vintern 2023. Vad är han i efterhand nöjd respektive mindre nöjd med? Ole Petter delar med sig om utmaningar, undervisning, forskning, global hälsa och kulturfrågor. Till sist en angelägen fråga: hur var avslutningsfesten på Medicinska föreningen?

Konstverk som Ole Petter refererar till: Svartsjuka, Liklukt, Arv

Programledare: Mats Lekander

Musik: Karl Thunell

Ljud: Samuel Lundberg

 

 

 

2024-03-18
Länk till avsnitt

Konflikter och skillnaden mellan "vi" och "dom"

Med kraftiga konflikter och med många etniska motsättningar finns all anledning i världen, om uttrycket tillåts, att lära sig mer om människans tendens att dela upp i grupper man tillhör ("vi") eller inte tillhör ("dom"). Vad är mekanismerna bakom sådana tendenser och vilka är konsekvenserna? Kan de motverkas? Andreas Olsson gästar podden och berättar om sin och andras forskning i området. 

Programledare: Mats Lekander

Musik: Karl Thunell

Ljud: Samuel Lundberg

2024-03-14
Länk till avsnitt

Verkligheten och psykosen

Predrag Petrovic förklarar hur hjärnan bildar en uppfattning om verkligheten och vad som händer när processen leder fel. Finns det en benägenhet till psykos och kan man i så fall mäta den? När stämmer våra antaganden om världen och verkligheten och hur olika benägna är vi att ta in information som motsäger det vi redan tror? Inte minst: hänger sådana bedömningar ihop med hur trovärdiga vi tycker konspirationsteorier är, eller viljan till att vaccinera sig? 

Programledare: Mats Lekander

Musik: Karl Thunell

Ljudbearbetning: Samuel Lundberg

2024-02-15
Länk till avsnitt

Är det verkligen så farligt med lite dålig sömn?

Sömn omgärdas av en mystik som få andra områden i psykologin och medicinen. Och några dåliga nätter påverkar onekligen hur man känner sig ? men hur är det med hälsorisker i termer av dödlighet eller sjuklighet? Hör svensk sömnforsknings nestor, Torbjörn Åkerstedt, reda ut begreppen. 

Programledare: Mats Lekander 

Musik: Karl Thunell

Ljud: Samuel Lundberg

2024-01-05
Länk till avsnitt

Arbets- och organisationspsykologi 2: interventioner, urval och goda egenskaper

Vilka interventioner kan man ge i en organisation för att stärka arbetsförhållanden och hälsa? Vilka egenskaper bidrar till en god arbetsprestation och går de att mäta? Sist men inte minst: vad har chefen med saken att göra? Hör dessa och andra frågor diskuteras med gästerna Nishteman Karalaitis och Marika Melin. 

Programledare: Mats Lekander

Musik: Karl Thunell

Ljud (och hjältemodig räddning av en kanal i detta avsnitt): Samuel Lundberg

2023-12-12
Länk till avsnitt

Långvarig smärta

Kunskapen om den långvariga smärtans orsaker har ökat påtagligt det senaste decenniet, vilket också gör att smärta klassificeras på nya sätt. En drivande person i denna utveckling är Eva Kosek, dagens gäst i Psykologisk forskning. Hör Eva berätta om hur patienter med fibromyalgi bemöttes för inte så länge sedan, och varför hon tog strid för att förstå denna patientgrupp bättre. Kan en ny upptäckt om autoimmunitet ge en ny förståelse för vad långvarig smärta beror på? 

Programledare: Mats Lekander 

Musik: Karl Thunell

 

 

2023-11-27
Länk till avsnitt

Anknytningsteori, gud och farmakologisk mystik

Här tar vi oss an anknytningsteori och några av dess tillämpningar. Pehr Granqvist, professor i psykologi vid Stockholms universitet, beskriver hur teorin utvecklades och sin egen forskning om den religiösa människan, frågor han utvecklat i sin bok Tryggare kan ingen vara? Samtalet landar i frågan om huruvida psykedeliska droger via mystika upplevelser kan användas för att förstå andliga erfarenheter, och varför och om detta i så fall skulle kunna vara läkande.

Programledare: Mats Lekander

Musik: Karl Thunell

Ljud: Samuel Lundberg

2023-11-17
Länk till avsnitt

Tabutankar: förbjudna tankar som alla har

Tänk om jag skadar den jag älskar? Plötsligt slänger av mig alla kläder? Har en pervers läggning? Sådana tankar är vanliga, men signalerar de också en risk att tankarna ska omsättas i handling? Kan jag få hjälp om tankarna blir ett problem? Tankar om skamliga handlingar och annat mörkt mentalt innehåll diskuteras med psykologen och doktoranden Klara Lauri. 

Programledare: Maja Västhagen och Mats Lekander

Musik: Karl Thunell

Ljud: Samuel Lundberg

 

2023-10-31
Länk till avsnitt

Föräldrastöd i teori och praktik

Kan vi stötta föräldrar i deras föräldraskap för att minska beteendeproblem och för att stärka hälsa hos barn och unga? Ja enligt regeringen, som gjort en särskild satsning i området om 375 miljoner kronor. Målet med satsningen är att föräldrar ska få en ökad och jämlik tillgång till stöd samt bidra till att förebygga kriminalitet. Möt Pia Enebrink och Lene Lindberg, som båda forskar kring och jobbar med föräldrastöd, för att lära hur sådant arbete går till och vad forskningen säger.   Programledare: Maja Västhagen och Mats Lekander Musik: Karl Thunell
2023-10-16
Länk till avsnitt

Hur är det att vara en människa?

Vad upplever du just nu? Har du en kommenterande röst som tycker till om dig själv eller omgivningen, är du närvarande och lysnar eller är du kanske upptagen av något du ser för din inre syn? Vi diskuterar mentalt innehåll och delar en smula med oss av hur det är att vara Maja Västhagen, Mats Lekander eller Tove Wahlund. Den sistnämnda berättar även om sin forskning om åtgärder när det mentala innehållet domineras alltför mycket av orostankar.

Programledare: Maja Västhagen och Mats Lekander 

Musik: Karl Thunell

2023-09-26
Länk till avsnitt

Arbets- och organisationspsykologi: en flygtur

Arbets- och organisationspsykologi är en av psykologins äldsta områden, med avsevärd vingbredd och luft under vingarna. Varför dessa flygallusioner? Jo, därför att Filippa Folke och Marika Melin gästar podden, med erfarenhet från och forskning inom flyget, där frågor om urval, arbetsmiljö och säkerhet ställs på sin spets. 

Programledare: Maja Västhagen och Mats Lekander 

Musik: Karl Thunell

 

2023-09-18
Länk till avsnitt

Hjärnkoll på tankar och känslor

I ett tredje samtal på temat reglering talar vi med docent Predrag Petrovic om hjärnans hantering av tankar, känslor och uppmärksamhet. Vi diskuterar om emotionellt instabil personlighetssyndrom (EIPS) är besläktat med ADHD eller om de är olika saker, och vilka nätverk i hjärnan som är inblandade i exekutiv kontroll. Predrags forskning och kliniska erfarenhet belyser när och hur uppmärksamheten behöver regleras och när svårigheter att göra det ställer till det i det vardaglig livet. Samtalet leds av Mats Lekander och Maja Västhagen. 

2023-08-25
Länk till avsnitt

Att reglera sina känslor för att inte skada sig själv eller andra

Behovet att reglera känslor följer en genom livet, från lärdomar och förmågor tränade under uppväxten till situationer med starka känslor i relationer, arbetslivet eller när det hettar till i trafiken. Hur gör en emotionsregleringsexpert som Johan Bjureberg själv om han ilsknar till i privatlivet? Johan berättar om hur emotionsreglering kan läras ut i en psykologisk behandling, och om och hur man kan påverka självskadebeteenden i en psykologisk behandling.  

2023-06-12
Länk till avsnitt

Myterna om emotionellt instabilt personlighetssyndrom

Emotionellt instabilt personlighetssyndrom kallas ibland borderline personlighetssyndrom och är en diagnos omväld av många myter. Svårigheter att reglera känslor, beteenden och hantera relationer är centrala vid detta tillstånd, men skiljer sig inte mellan kvinnor och män på det sätt som många tycks tro, ett tema som engagerat psykologen Dan Wetterborg. Dan berättar om sin forskning, om sin kliniska verksamhet och om hur han som ung psykolog skulle vara en förebild för äldre kriminellt belastade män och upptäckte att de tycktes ha samma svårigheter som kvinnorna man vanligtvis förknippar tillståndet med. Maja Västhagen och Mats Lekander diskuterar myter och fakta kring tillståndet med Dan, och har också sällskap av Dans son Lukas.  

2023-05-30
Länk till avsnitt

Hur kan vi behandla ätstörningar?

I ett andra avsnitt om ätstörningar diskuterar vi både hur vi kan förebygga och behandla ätstörningar med Ata Ghaderi. Vilka behandlingar fungerar, och vad innehåller dessa? Vi ställer också frågan om vi kan förebygga ätstörningar innan de uppkommer.

Programledare: Mats Lekander och Maja Västhagen

Musik: Karl Thunell

2023-05-11
Länk till avsnitt

Var är psykologin i klimatarbetet?

Om vi måste ändra beteende för att minska påverkan på klimatet finns väl inget mer naturligt än att ta kunskap från psykologin i anspråk? Ändå tycks psykologin delvis vara frånvarande från klimatarbetet och att psykologer inte tar för sig tillräckligt. Men, många undantag finns, och vi diskuterar några av dem med gästerna Sara Widén, psykolog, och Mats J Olsson, professor och prefekt.

Översiktsartikeln av Biglan och medarbetare vi nämner hittar du här: https://doi.org/10.3390/su12187593

Musik: Karl Thunell

Programledare: Maja Västhagen och Mats Lekander

 

2023-05-04
Länk till avsnitt

Ätstörningar

Hur kan självsvält uppfattas som belönande för många unga människor och samtidigt vara förknippat med så stort lidande? Hur vanliga är ätstörningar och vad gör att man insjuknar? Ata Ghaderi, professor i klinisk psykologi, gästar podden i ett första avsnitt av två och berättar om risk-och skyddsfaktorer för ätstörningar. Programledare: Maja Västhagen och Mats Lekander. Musik: Karl Thunell

2023-04-17
Länk till avsnitt

Det är okej att vara ny på jobbet

Hur ska man göra när man är ny i jobbet och vilka strategier kan man använda? Vad kan arbetsplatsen göra, och vilken sorts återhämtning är viktig? Elin Frögéli berättar om sitt arbete med att utforma praktiska åtgärder för att underlätta övergången från utbildning till arbetsliv.

Programledare: Maja Västhagen

Musik: Karl Thunell

2023-04-03
Länk till avsnitt

Utmaningen i att gå från utbildning till arbetsliv

Dagens avsnitt handlar om övergången mellan utbildning och arbetsliv och hur denna "kris" kan påverka oss. På besök i studion har vi Petter Gustavsson, professor vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. Petter har under många år följt bland annat sjuksköterskor och lärares övergång mellan utbildning och arbetsliv och hur de klarar denna utmaning. Vi talar också om vad du bör fråga om i en arbetsintervju kring "onboarding", det vill säga hur nya medarbetare introduceras. 

Programledare: Mats Lekander och Maja Västhagen. 

Musik: Karl Thunell

2023-03-13
Länk till avsnitt

Migration och psykisk hälsa

Dagens avsnitt handlar om psykisk hälsa i förhållande till migration, såväl migration i stort som specifikt påtvingad flykt. Vi berör stressorer kopplade till att tvingas lämna sitt hem, psykisk hälsa globalt, sociala faktorers påverkan på psykisk hälsa och vårdanvändning hos personer som kommit till Sverige. På besök i studion har vi Anna-Clara Hollander, som är leg. psykolog och docent på Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet.

Programledare: Maja Västhagen och Mats Lekander. 

Musik: Karl Thunell

2023-03-01
Länk till avsnitt

Skärmtid, ohälsa och barns utveckling

Enligt läroplanen för förskolan måste förskolebarn måste arbeta med digitala verktyg. Samtidigt pekar alltmer forskning på att tidigt och omfattande användande av digitala medier är kopplat till risker för sämre hälsa och hämmad utveckling. Så vilka är riskerna med digitala medier, och finns det fördelar?   Programledarna Maja Västhagen och Mats Lekander samtalar om dessa frågor med docent Lisa Thorell.    Musik: Karl Thunell
2023-02-07
Länk till avsnitt

Mind-Body Dualism 2: är det så här vi ska prata om kroppen och "själen"?

I ett uppföljande avsnitt om dualism får vi höra mer av den engelska forskarens tankar om hur förklaringsmodeller tycktes påverka hans tillfrisknande från post-covid. Vi diskuterar betydelsen av förklaringsmodeller och språk och får höra hur professor Brjánn Ljótsson kommunicerar med sina patienter med detta i bakhuvudet. 

Gäster: Simon Cervenka, psykiater och professor i psykiatri och Maja Västhagen, psykolog och doktorand 

Musik: Karl Thunell

Programledare: Mats Lekander 

2023-01-11
Länk till avsnitt

Hälsoångest

De allra flesta kan i någon utsträckning vara oroliga för att ha eller riskera att utveckla en allvarlig sjukdom, men när blir detta ett problem? Vad är egentligen hälsoångest och hur behandlar vi det? Psykologen och forskaren Erland Axelsson gästar programmet, delar med sig av sin kunskap och reder ut begreppen och diagnoserna.

Programledare: Mats Lekander & Maja Västhagen

Musik: Karl Thunell

2022-12-13
Länk till avsnitt

Mind-body dualism: hur ska vi tänka och prata om kroppen och "själen" (the mind)?

Flera hundra år efter Descartes teori om att kroppen och "själen" (the mind) är fundamentalt olika saker tycks vi fortfarande vara kvar i dualistiskt tänkande och språkbruk. Konsekvenserna tycks stora och negativa, för patienter såväl som för vården. I extremfall har den dualistiska klyftan bidragit till att forskare hotas för att de tycker eller forskar om fel saker. Två sådana forskare är intervjuade i avsnittet. Gäster: Simon Cervenka, professor i psykiatri, och Maja Västhagen, psykolog och doktorand. 

Musik: Karl Thunell

Programledare: Mats Lekander

2022-12-01
Länk till avsnitt

Hjärnavbildningens vara eller icke vara i psykologisk forskning

Hjärnavbildningsområdet får ibland kritik för att undersöka för små material och att analysmetoderna är för flexibla. I en viss typ av studier, hävdar vissa, behövs tusentals forskningspersoner. Stämmer detta, hur bör studier utformas och vilken typ av fynd har stått sig genom åren? Forskarna Kristoffer Månsson, Martin Ingvar, Sandra Tamm och Håkan Fischer ger sina perspektiv på hjärnavbildningens möjligheter och svårigheter.

Musik: Karl Thunell

Programledare: Mats Lekander

2022-11-15
Länk till avsnitt

Kan man sätta en frontallob på vårdens informationshantering?

Martin Ingvar är professorn och neuroforskaren som bytte forskningsinriktning. Efter att ha blivit frustrerad över ineffektiv informationshantering i vården började han utforska hur detta kunde hanteras bättre. Kan kvalitet, kontinuitet och effektivitet öka med förbättrad informationshantering, allt till patientens bästa?

Musik: Karl Thunell

Programledare: Mats Lekander

2022-11-01
Länk till avsnitt

Intelligens

Intelligens är ett av psykologiämnets äldsta och kanske mer kontroversiella begrepp och fenomen. Vad säger dagens forskning om intelligens och hur det hänger ihop med allt från gener och hälsa till klassresor och karriär? Professor Bo Melin gästar avsnittet och delar med sig av sin kunskap om både andras och egen forskning i området.

Musik: Karl Thunell

Programledare: Mats Lekander

2022-10-18
Länk till avsnitt

Sexuell läggning, social trygghet och minoritetsstress

Hälsan är inte jämnt fördelad över befolkningen, och så kallad minoritetsstress tros kunna förklara vissa sådana skillnader. Docent Richard Bränström är gäst i detta avsnitt, och berättar om minoritetstress och hälsa hos homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter (HBTQ).

Musik: Karl Thunell

Programledare: Mats Lekander

2022-10-03
Länk till avsnitt

Öppen vetenskap och forskningens pålitlighet

Har vi en replikeringskris, och påverkar den i så fall synen på forskningens tillförlitlighet? Gäst i dagens avsnitt är docent Gustav Nilsonne, Karolinska Institutet och Stockholms universitet, som berättar om hur man kan forska i området metavetenskap och om vi kan lita mer på vetenskapliga artiklar i tidskrifter med hög status.

Musik: Karl Thunell

Programledare: Mats Lekander

2022-09-19
Länk till avsnitt

Placebo och nocebo

Hur fungerar placebo-effekten, alltså positiva effekter av en behandling av förväntan eller inlärning snarare än av behandlingen i sig? Fungerar det även om vi vet att vi får  "sockerpiller"? Forskaren Karin Jensen reder ut begreppen och berättar om sina och andras senaste upptäckter. Musik: Karl Thunell. Programledare: Mats Lekander och Evelina Thunell.

2022-05-29
Länk till avsnitt

Att förstå och missförstå kroppen

Interoception, vår uppfattning om tillståndet i kroppen både liknar och skiljer sig från hur vi förstår omvärlden. Professor Mats Lekander som vanligtvis är programledare för podden berättar om sin syn på forskningsfältet. Med. dr. Arvid Guterstam beskriver kroppsliga illusioner, som när vi plötsligt förväxlar vår kropp med en barbiedockas.

2022-05-25
Länk till avsnitt

Interoceptiv exponering och kroppsuppfattning vid hjärnskador

Kan psykologisk behandling hjälpa patienter med förmaksflimmer? I dagens program berättar psykologen Josefin Särnholm om hur patienters symtom kan förbättras genom att öva på att tolka kroppens signaler. Neurologen Christian Carlström berättar om fascinerande tillstånd där kroppens signaler tolkas fel till följd av hjärnskador. Programledare: Evelina Thunell och Mats Lekander. Musik: Karl Thunell

2022-05-12
Länk till avsnitt

Att utbilda en psykolog

Kan man utbilda en psykolog på en medicinsk fakultet? Kan det rentav innebära fördelar att göra detta i en miljö där andra utbildningar inom hälsoområdet ges och där forskning inom området bedrivs? Lektor Jenny Wikström Alex och adjunkt Knut Sturidsson berättar om när de var med om att starta psykologprogrammet på KI, vad som är unikt med programmet och hur det påverkat andra psykologprogram. Musik: Karl Thunell. Programledare: Mats Lekander och Evelina Thunell.

2022-04-28
Länk till avsnitt

Exekutiva funktioner

Varför räcker det inte att vara snabb och teknisk för att vara en bra fotbollsspelare? Spelar den kognitiva förmågan och särskilt de exekutiva funktionerna också en roll? Torbjörn Vestberg och Predrag Petrovic förklarar hur exekutiva funktioner påverkar framgångsrikt beteende både på fotbollsplanen och i en stridssituation -och kanske t.o.m. hur vi hanterar sjukdom. Musik: Karl Thunell. Programledare: Mats Lekander och Evelina Thunell.

2022-04-14
Länk till avsnitt

Människans lukt och luktsinne

Hur fungerar människans luktsinne, och vad är det till för? Kan vi kommunicera med lukter, och kan kroppslukt till och med säga något om en människas hälsotillstånd? Professor Mats J. Olsson berättar om den senaste luktforskningen. Programledare: Evelina Thunell och Mats Lekander. Musik: Karl Thunell.

2022-03-31
Länk till avsnitt

Lukt och COVID-19

Hur påverkar COVID-19 vårt luktsinne? Finns det någon behandling mot luktbortfall? Lektor Johan N. Lundström berättar om den senaste forskningen inom området och om luktsinnet i allmänhet. Vi får även möta sjuksköterskan Li Nyman som arbetar på en lukt-och smak-klinik. Programledare: Mats Lekander och Evelina Thunell. Musik: Karl Thunell.

2022-03-16
Länk till avsnitt

Könsskillnader

Har kvinnor och män olika kognitiva förmågor? Har vi fler olikheter eller likheter, och är det sant att graden av jämställdhet i ett samhälle kan påverka skillnader i kognitiva förmågor? Professor Agneta Herlitz ger svar och berättar om sin forskning inom området. Musik: Karl Thunell. Programledare: Evelina Thunell och Mats Lekander.

2022-03-03
Länk till avsnitt

Psykologisk forskning: Trailer säsong 2

Psykologisk forskning är en podcast av och med forskare och lärare på Avdelningen för psykologi vid Karolinska Institutet. Här diskuterar vi forskning inom olika ämnesområden som hör till psykologi. Förhoppningsvis kan du som är intresserad av psykologi få inspiration och ny kunskap genom att lyssna på våra samtal.  

Några ämnen som vi tar upp i säsong 2 är luktsinnet och luktbortfall efter COVID-19, könsskillnader i kognitiv förmåga, vad som ligger bakom framgångsrikt beteende och hur patienter med förmaksflimmer kan må bättre med bara tankens kraft. Programledare är Mats Lekander och Evelina Thunell.

Podcasten är inte vinstdrivande och åsikterna som uttrycks är forskarnas egna; vi representerar alltså inte Karolinska Institutet. Chef för avdelningen är Pia Enebrink och ansvarig utgivare är Mats Olsson i egenskap av institutionschef. Musik: Karl Thunell.

2022-03-02
Länk till avsnitt

Sömnen från barnsben till pensionen - Psykologisk Forskning #6

Sömnen förändras under livets gång, och det gör även våra sömnbehov. I det här avsnittet berättar Lie Åslund om sömnen tidigt i livet, och Torbjörn Åkestedt om sömnen senare i livet.

Avsnittet är inspelat på distans pga pandemin.

2022-01-17
Länk till avsnitt

Internetbehandling - är det bra eller? - Psykologisk Forskning #5

I det här avsnittet pratar vi om internetförmedlad psykologisk behandling. Vad är det, funkar det, vem passar det? Vi har tre forskare från avdelningen med oss som förklarar: Erik Andersson, Elin Lindsäter och Erik Hedman-Lagerlöf.

Avsnittet är inspelat på distans pga pandemin.

2022-01-03
Länk till avsnitt

Att stå ut under en pandemi - Psykologisk Forskning #4

Vi pratar i det här avsnittet med två forskare om hur hanteringen av pandemin påverkat det psykiska välbefinnandet hos vuxna och barn. Lisa Thorell berättar om en studie hon gjort om familjer som behövt hantera hemundervisning runt om i Europa, och Anna Dahlgren berättar om hur vi kan hantera jobbet och vardagen på bästa sätt under en kris.

Avsnittet är inspelat på distans pga pandemin.

2021-12-20
Länk till avsnitt

God natt, sov gott - Psykologisk Forskning #3

En god sömn ligger till grund för vårt välbefinnande. I det här avsnittet berättar John Axelsson om hur sömn fungerar och vad den är bra för, Tina Sundelin berättar om vad sömnbrist gör med vårt sociala liv, och Susanna Jernelöv berättar vad som kan göras om du upplever att du har problem med att sova.

Avsnittet är inspelat på distans pga. pandemin.

2021-12-06
Länk till avsnitt

Var inte rädd - Psykologisk Forskning #2

Alla vet hur det känns att vara rädd, men för många blir rädslan besvärlig. Fyra forskare och psykologer förklarar rädsla för oss i det här avsnittet. Joana Vieira och Philip Pärnamets berättar om biologin bakom rädslan, och Sara Isling och Cecilia Fyring pratar om psykologisk behandling av rädsla. Varför blir vi rädda, vad är vi rädda för, och vad kan vi göra åt saken?
 
Avsnittet är inspelat på distans pga. pandemin.

2021-11-22
Länk till avsnitt

Behandla knoppen när kroppen är sjuk - Psykologisk Forskning #1

Att lida av en långvarig sjukdom påverkar hela livet, så hur kan psykologisk behandling vara till hjälp när kroppen är sjuk? Vi har med oss tre forskare från avdelningen, som på olika sätt försöker förstå hur en sjuk kropp påverkar en persons psykologiska välbefinnande. Forskarna Brjánn Ljótsson, Rickard Wicksell och Julie Lasselin förklarar hur kropp och knopp hänger ihop.

Avsnittet är inspelat på distans pga. pandemin.

2021-11-08
Länk till avsnitt

Trailer Säsong 1- Psykologisk Forskning - #0

Psykologisk Forskning är en podcast av och med forskare och lärare som jobbar på avdelningen för psykologi vid Karolinska Institutet. Här diskuterar vi forskning inom olika ämnesområden som hör till psykologi. Vi vill att personer som är intresserade av psykologi ska få inspiration och ny kunskap genom att lyssna på våra samtal.  

Några ämnen som vi tar upp i första säsongen är hur psykologisk behandling fungerar vid kroppsliga besvär, vi pratar om rädsla, om sömnen, och om pandemin ur ett psykologiskt perspektiv. Bianka Karshikoff blir poddens moderator för säsongen. Vi spelar in under sommaren 2021 på distans, enligt KI:s riktlinjer då.  

Podcasten är inte vinstdrivande och åsikterna som utrycks är forskarnas egna, vi representerar alltså inte Karolinska Institutet. Chef för avdelningen är Pia Enebrink och ansvarig utgivare är Mats Olsson i egenskap av institutionschef.

2021-10-28
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.