Sveriges 100 mest populära podcasts

Podcast Kustjägarveteranerna

Podcast Kustjägarveteranerna

?Kustjägarveteranerna möter?? är en samtalsserie med det försvars och säkerhetspolitiska frågeställningarna i centrum.

Tillsammans med gäster från akademi, Försvarsmakten, näringsliv och politiken m.m. tar vi oss an ämnet från olika perspektiv och vinklar.

Allt i syfte att vidareutbilda våra medlemmar och du som hittat till samtalet och finner det intressant.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

kustjagarveteranerna.se/kjvpodcast/

Avsnitt

Miguel Guerrero intervjuas

Läget i Ukraina har aktualiserat en rad frågor som rör beredskap, säkerhet, försvar, statens uppgift och individens roll. Idag ska vi tala om just individperspektivet. Hur förbereder man sig inför kriget?  Vad måste vara på plats hemma och inte minst mentalt? Vilka åtgärder kan vara bra att vida för att klara av ett liv utan el, rinnande vatten, oro, desinformation och kaos.

 

Avsnittets gäst, Specialistofficeren, journalisten och författaren Miguel Guerrero har skrivit boken ?Krisberedskap för alla? som går igenom hur vi alla bäst kan förbereda oss på att hantera en kris eller ett krig.

Boken finns att köpa här: Krisberedskap för alla : en handbok för dig som inte är prepper - Miguel Guerrero - inbunden (9789178872862) | Adlibris Bokhandel

2022-09-21
Länk till avsnitt

David Bergman intervjuas

I detta avsnitt av ?Kustjägarveteranerna möter? intervjuas David Bergman, major och lärare i ledarskap vid Försvarshögskolan. Hans expertområde är bland annat ledarskap och krigets psykologi. Ämnen som länge intresserat de som vill förstå krigets realitet och förutsättningar. Med ett försämrat omvärldsläge där påverkansoperationer, psyokologi och ledarskap har en framträdande roll är ämnet högaktuellt. Bergman har även genomfört ett antal utlandsmissioner och knyter i sin forskning samman de teoretiska perspektiven med den egna erfarenheten av att ha arbetat på fältet.

Samtalet rör sig kring vad dessa fenomen egentligen handlar om, vikten av genomtänkt ledarskap i stressade situationer samt vad som präglar situationen i Ukraina utifrån dessa perspektiv.

2022-06-15
Länk till avsnitt

Håkan Syrén intervjuas om sin tid som ÖB och mycket annat

I det senaste avsnittet av ?Kustjägarna möter? samtalar vi med ingen mindre än Håkan Syrén. Mellan 2004-2009 var han Sveriges Överbefälhavare och har således många erfarenheter av att leda och navigera under tuffa omständigheter.

I programmet för vi ett brett samtal kring vilka dessa erfarenheter är. Utgångspunkten för samtalet är han tid som ÖB, ordförande för EUs militära kommittee men även Amfibiebataljonchef på 1990-talet.

Vilka var utmaningarna, och hur kan dess erfarenheter appliceras på dagens verklighet? Vilken roll har näringslivet att spela i händelse av krig? Och vilka råd ger han till de personer som nu söker till officersyrket är några av de frågor som berörs. 

Ett intressant samtal utlovas. Intervjuar gör Jacob Birkeland, styrelseledamot i Kustjägarveteranerna.

2022-05-18
Länk till avsnitt

Oscar Jonsson om hans syn på hur kriget i Ukraina förts och vad alla måste ha koll på nu

Rysslands krigsföring i Ukraina förbryllar. Förband är inte alls så framgångsrika som många bedömare först trott. Den fruktade ryska armén har inte presterat. Ännu. Det finns det naturligtvis många skäl att vara tacksam för men vilka är anledningarna? Är det Ukrainas resoluta motstånd? Västs unisona uppslutning eller är det så att avgörande beslut tas av en dåligt informerad Putin istället för utbildade generaler tar avgörande militärstrategiska beslut? Detta och dessutom hur NATO-debatten ska förstås i ljuset av konflikten intervjuas forskaren i krigsvetenskap Oscar Jonsson om.

 

Oscar Jonsson är Rysslands- och krigsvetare som precis skickat in sin avhandling om den ryska förståelsen av modern krigföring på Department of War Studies, King?s College, London. Han har tidigare gästforskat vid UC Berkeley och jobbat på Försvarsmaktens Högkvarter med hybridkrigföring, rysk strategi och krigföring samt omvärldsanalys. Jonsson har tidigare verkat vid bland annat EU:s institut för säkerhetspolitiska studier i Paris. Han har en kandidatexamen i Freds- och konfliktvetenskap från Uppsala universitet och en masterexamen i International Peace and Security från King?s College. De senaste åren har han varit aktiv i den säkerhetspolitiska debatten som kommentator och frilansskribent för dagspress, magasin och tankesmedjor.

2022-04-12
Länk till avsnitt

Stefan Ring intervjuas om hur man förhandlar med Ryssland

Hur förhandlar man med Ryssland?

Ja, den frågan talar vi om i det senaste avsnittet av ?Kustjägarna möter?. Vi tar oss an frågan med Stefan Ring som är tidigare huvudlärare i strategi vid Försvarshögskolan.

Han är nu pensionerad överstelöjtnant som påbörjade sin karriär i Försvarsmakten 1965. Vi utgår från hans artikel ?Så förhandlar man med Ryssland? som publicerades nyligen i online-publikationen Kvartal.

När/om det är så att rådande situation i Ukraina leder till förhandlingar är frågan vad är det som driver Putin som förhandlare, och hur påverkar det utfallet? Nedan länk till artikeln.

Så förhandlar man med Ryssland - Kvartal

2022-03-25
Länk till avsnitt

Zebulon Carlander intervjuas om hans bok "Vägval"

I höstas släpptes boken ?Vägval ? Framtiden för Svensk säkerhet? som är författad av Zebulon Carlander och Försvarsmaktens insatschef Generallöjtnant Michael Claesson.

Boken driver tesen att Försvaret av Sverige står inför just ett antal vägval. Kriget i Ukraina, generellt tilltagande geopolitiska spänningar, nya teknologier och innovationer, samt en alltmer komplex hotbild ställer oss inför flera svåra beslut under 2020-talet och bortom.

Samtalet fokuserar på kapitlen som berör ?Säkerhetspolitiska samarbeten?, ?Rymden som operationsmiljö?, samt ?AI och autonoma vapensystem?. Utifrån dem diskuterar vi även pågående utveckling i Ukraina.  

Samtalet förs mellan Jacob Birkeland, styrelseledamot i Kustjägarveteranerna samt Zebulon Carlander, författare samt säkerhetspolitisk programansvarig hos Folk och Försvar.

Mer information om och beställ boken hos Ekerlids Förlag

2022-03-09
Länk till avsnitt

Wictor Phalén intervjuas om hans bok "Generalerna"

I det första avsnittet av ?Kustjägarveteranerna möter? intervjuas Wictor Phalén som skrivit boken ?Generalerna?. Wictor Phalén har utvärderat fem överbefälhavare som tjänstgjort mellan 1986-2015. Han har också intervjuat femtiotalet flaggofficerare, dvs direkt underställda chefer, och har kompletterat intervjuerna med ledande försvarspolitiker.   

Ett gediget arbete som tydlig visar på hur viktigt det är att förstå historien för att på bästa sätt kunna analysera samtiden.

I samtalet tar vi reda på om det är någon återkommande egenskap en Överbefälhavare verkar besitta och vilka är de återkommande utmaningarna som funnits över tid?

Vi talar också om en särskilt viktig pusselbit som måste vara på plats för att vara framgångsrik i sitt arbete. Till detta går att höra en anekdot då Överbefälhavare Håkan Syrén försökte övertala Statsminister Göran Persson att ändra i LAS. Synnerligen goda skäl fanns.

Vill du beställa boken ?Generalerna? så görs detta via Ekerlids Förlag

Vill du veta mer om Kustjägarveteranerna, klicka dig vidare till www.kjv.se

2022-02-23
Länk till avsnitt

Podcast - Kustjägarveteranerna möter...

[]
2022-02-23
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.