Sveriges 100 mest populära podcasts

Inspektionspodden

Inspektionspodden

En podcast från Skolinspektionen. Men den här podden vill vi ta upp intressanta ämnen och områden som vi har granskat och som har fått stor uppmärksamhet.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

inspektionspodden.podbean.com

Avsnitt

Likvärdig utbildning

Får alla elever en likvärdig utbildning? Eller är några skolor sämre än andra?

Medverkande: Helén Ängmo, Skolinspektionens generaldirektör, Lilian Helgason, ordförande för Sveriges Elevråd, Agnes Gidlund, Skolinspektionens pressekreterare

2023-12-04
Länk till avsnitt

Betyg

Glädjebetyg och betygsinflation är fenomen som riskerar att hota tilltron till hela betygssystemet. Att betygen är likvärdiga och rättvisande är viktigt, inte minst därför att betygen är ett slags inträdesbiljett för eleverna i konkurrensen om att komma in på gymnasieskolan eller högre studier. Men är betygen likvärdiga idag, och om inte ? vad beror det på?

Medverkande: Helén Ängmo, Skolinspektionens generaldirektör, Ann-Christin Hartman, enhetschef på Skolverket, och Sanna Wolk, förbundsordförande på SULF. Moderator Agnes Gidlund.

2023-10-25
Länk till avsnitt

Ekonomin på friskolemarknaden

I Sverige har vi ett friskolesystem där flera aktörer, såväl aktiebolag som till exempel stiftelser kan driva skolor. Men vad kan Skolinspektionen granska när det gäller friskolors ekonomi? Kan vi följa att skolpengen används till skola? Varför granskar vi ägare på ett omfattande sätt? Finns det skillnader internationellt? Detta och många andra frågor diskuterar vi i den här podden, som spelades in innan direktivet till utredningen om vinst i skolan presenterades.

Medverkande: Helén Ängmo, Skolinspektionens generaldirektör, och Gunnar Persson, chef för ekonomisk granskning på Skolinspektionen. Moderator Agnes Gidlund.

2023-08-23
Länk till avsnitt

Konfessionella skolor

Vad är en konfessionell skola? Får man ha religiösa inslag i undervisningen? Och vad innebär konfessionella inslag? Och kan Skolinspektionen komma åt otillåtna företeelser om de finns? I detta avsnitt svarar vi på vanliga frågor som ofta ställs till Skolinspektionen.

Medverkande:  Helén Ängmo, Skolinspektionens generaldirektör, Lars-Henrik Bergström, utredare på Skolinspektionen, och moderator Agnes Gidlund, pressansvarig på Skolinspektionen.

2022-12-16
Länk till avsnitt

Sexualitet, samtycke och relationer

Hur har området sexualitet, samtycke och relationer förändrats i skolan? Hur ser undervisningen ut? Varför är det viktigt att prata om sexualitet, samtycke och relationer i skolan? Och borde eleverna få vara med och påverka vad man ska prata om? Allt detta och mycket mer diskuterar vi i podden om sexualitet, samtycke och relationer.

Medverkande: Hans Olsson, sakkunnig sexualundervisning på RFSU, Lars Thornberg, verksamhetsutvecklare på Skolinspektionen, Ingrid Essegård, undervisningsråd och ansvarig för läroplanerna på Skolverket och moderator Agnes Gidlund, pressansvarig på Skolinspektionen.

2022-12-14
Länk till avsnitt

Elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling

Alla elever har rätt att utvecklas så långt möjligt. Hur fungerar skolan för de elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling? Kan man ställa elevers behov mot varandra, de som ligger långt fram och de som inte når målen? Och vad händer med elever som saknar stimulans i skolan? Allt detta och mycket mer diskuterar vi i podden om Elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling.

Medverkande: Eva Pettersson, forskare och prorektor vid Blekinge tekniska högskola, Helén Ängmo, Skolinspektionens generaldirektör, Ulrika Rosengren, utredare på Skolinspektionen och moderator Agnes Gidlund, pressansvarig på Skolinspektionen.

2022-12-14
Länk till avsnitt

Trygghet och studiero

Betyder studiero att det är knäpptyst på lektionerna? Ska eleverna få vara med och påverka sin arbetsmiljö? Vad säger eleverna om tryggheten och studieron i skolan? Och varför har skolor ofta ett mer utvecklat arbete med trygghet än med studiero? Allt detta och mycket mer diskuterar vi i podden om trygghet och studiero.

Medverkande:  Josefine Fälth, förbundsordförande för Sveriges elevkårer, Helén Ängmo, Skolinspektionens generaldirektör, Eva Hansson, utredare på Skolinspektionen och moderator Agnes Gidlund, pressansvarig på Skolinspektionen.

2022-12-14
Länk till avsnitt

Källkritik

Vad innebär källkritik och källtillit och varför ska man prata om ?fake news? i skolan? Är elever som växt upp med digitaliseringen bättre på källkritik än lärarna? Och vad är viktigast när man jobbar med källkritik? Allt detta och mycket mer diskuterar vi i podden om källkritik.

Medverkande: Thomas Nygren forskare vid Uppsala universitet och tidigare expert i EU-kommissionens arbetsgrupp för digital litteracitet mot desinformation, Helén Ängmo, Skolinspektionens generaldirektör, Roger Thuring, utredare på Skolinspektionen och moderator Agnes Gidlund, pressansvarig på Skolinspektionen.

2022-12-14
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.