Sveriges 100 mest populära podcasts

Brottmålspodden

Brottmålspodden

Här får ni följa med in i rättssalen och ta del av ljud från uppmärksammade fall från riktiga rättegångar. Allt material är ocensurerat.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

shows.acast.com/brottmalspodden

Avsnitt

Man döms för grova brott mot en kvinna - förhör med tilltalad och målsägande


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-06-22
Länk till avsnitt

Man åtalas för mordbrand efter att ha tänt eld på sin bostad - förhör med vittnen

Magnus Johansson döms till 4 års fängelse för mordbrand och har enligt åtalet anlagt en brand i sin bostad inom fastigheten Falun 8:29 med adress Stenbocks väg 10 E, Falu kommun genom att hälla brandfarlig vätska på ett eller flera ställen i bostaden och därefter tända på den brandfarliga vätskan med en tändare.


Branden och röken innebar fara för annans liv eller hälsa och för omfattande förstörelse av annans egendom.


Brottet bör bedömas som grovt eftersom branden anlagts inom en fastighet som legat inom ett tätbebyggt samhälle. Det har funnits ett serviceboende med tillhörande lägenheter i samma byggnad som där branden uppstod. Det har även inneburit fara för flera människor, då det var flera personer som befann sig inom fastigheten i sina egna bostadslägenheter eller gemensamhetsutrymmen i anslutning till brandhärden, och egendom av särskild betydenhet då värdet på byggnaden inom fastigheten där branden uppstod var 26,6 miljoner kronor.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-06-22
Länk till avsnitt

Man döms för grova brott mot en kvinna - förhör med tilltalad och målsägande


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-06-22
Länk till avsnitt

Man ljög i egenskap av vittne under en rättegång, döms för mened - hela rättegången

Mannen döms till 3 månaders fängelse för mened för att vid huvudförhandling i Sundsvalls tingsrätt, Sundsvalls kommun, hörts som vittne avseende grov misshandel som ägde rum den 27 november 2021. Han har i samband därmed under ed lämnat osanna uppgifter om att han varken sett eller filmat den aktuella händelsen. Gamal Al-Barawys utsaga har inte varit utan betydelse för saken.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-06-22
Länk till avsnitt

Man åtalas för mordbrand efter att ha tänt eld på sin bostad - förhör med tilltalad och målsäganden

Magnus Johansson döms till 4 års fängelse för mordbrand och har enligt åtalet anlagt en brand i sin bostad inom fastigheten Falun 8:29 med adress Stenbocks väg 10 E, Falu kommun genom att hälla brandfarlig vätska på ett eller flera ställen i bostaden och därefter tända på den brandfarliga vätskan med en tändare.


Branden och röken innebar fara för annans liv eller hälsa och för omfattande förstörelse av annans egendom.


Brottet bör bedömas som grovt eftersom branden anlagts inom en fastighet som legat inom ett tätbebyggt samhälle. Det har funnits ett serviceboende med tillhörande lägenheter i samma byggnad som där branden uppstod. Det har även inneburit fara för flera människor, då det var flera personer som befann sig inom fastigheten i sina egna bostadslägenheter eller gemensamhetsutrymmen i anslutning till brandhärden, och egendom av särskild betydenhet då värdet på byggnaden inom fastigheten där branden uppstod var 26,6 miljoner kronor.Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-06-22
Länk till avsnitt

Man döms för att ha knivhuggit en pappa och sedan jagat dennes son med kniv - hela rättegången

Mannen åtalas för mordförsök, grovt olaga hot och vållande till kroppsskada genom att enligt åtalet ha försökt döda målsägande genom att hugga honom i den vänstra sidan av kroppen med en kniv. Målsägande orsakades skada på vänstra lungsäcken med luft och blodinträde, skada på mellangärdet samt skada på magsäcken med utträde av magsäcksinnehåll i bukhålan samt fraktur i ett revben på vänster sida. Skadorna på magsäck och lungsäck var livshotande. 


Mannen har också enligt åtalet hotat målsägandes son genom att jaga honom med en kniv.


I tredje hand yrkas att gärningen ska bedömas som grovt olaga hot och grovt vållande till kroppsskada genom att Ahmad Ibish med avsikt att allvarligt skrämma Abdullah Yilmaz, hållit upp mot och sedan huggit mot Abdullah Yilmaz vilket orsakat honom livshotande skador.


Mannen frikänns från mordförsök och grovt olaga hot och döms istället för grov misshandel till fängelse i 2 år.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-06-15
Länk till avsnitt

Familjehemsföräldrar åtalas av föräldrarna till flickan som hittades död på familjehemmet - förhör med tilltalade

Flickan hittades död i familjehemmet i april 2012. Hon hade varit sjuk i körtelfeber men mycket tyder på att hon dog av sepsis (blodförgiftning).


De biologiska föräldrarna har väckt enskilt åtal mot familjehemsföräldrarna. De har hävdat att familjehemsföräldrarna, genom att inte se till att flickan fick tillräcklig vård, har gjort sig skyldiga till dråp alternativt vållande till annans död, grovt brott.


Tingsrätten frikände familjehemsföräldrarna och nu gör hovrätten samma bedömning. Det är inte bevisat att flickans sjukdomsförlopp märkbart avvek från vad som normalt följer av körtelfeber och vad familjehemsföräldrarna fått veta om sjukdomen. Det är inte heller bevisat att de visste att flickan led av något annat än körtelfeber. Det finns dessutom ingenting som talar för att de skulle ha förhållit sig passiva om de insett att det fanns en risk för att flickan skulle dö om hon inte fick vård. Därför frikänner även hovrätten familjehemsföräldrarna från dråp.


När det gäller det alternativa brottet vållande till annans död instämmer hovrätten i tingsrättens bedömning att det brottet är preskriberat. Hovrätten delar även tingsrättens uppfattning att familjehemsföräldrarna inte heller borde ha förstått att flickan var så sjuk att hon riskerade att dö. Familjehemsföräldrarna ska därför inte betala något skadestånd.


Sammanfattningsvis har hovrätten på grundval av den utredning som lagts fram i målet inte funnit att det finns skäl att klandra fosterhemsföräldrarna för flickans död.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-06-15
Länk till avsnitt

Familjehemsföräldrar åtalas av föräldrarna till flickan som hittades död på familjehemmet - förhör med målsäganden och vittne

Flickan hittades död i familjehemmet i april 2012. Hon hade varit sjuk i körtelfeber men mycket tyder på att hon dog av sepsis (blodförgiftning).


De biologiska föräldrarna har väckt enskilt åtal mot familjehemsföräldrarna. De har hävdat att familjehemsföräldrarna, genom att inte se till att flickan fick tillräcklig vård, har gjort sig skyldiga till dråp alternativt vållande till annans död, grovt brott.


Tingsrätten frikände familjehemsföräldrarna och nu gör hovrätten samma bedömning. Det är inte bevisat att flickans sjukdomsförlopp märkbart avvek från vad som normalt följer av körtelfeber och vad familjehemsföräldrarna fått veta om sjukdomen. Det är inte heller bevisat att de visste att flickan led av något annat än körtelfeber. Det finns dessutom ingenting som talar för att de skulle ha förhållit sig passiva om de insett att det fanns en risk för att flickan skulle dö om hon inte fick vård. Därför frikänner även hovrätten familjehemsföräldrarna från dråp.


När det gäller det alternativa brottet vållande till annans död instämmer hovrätten i tingsrättens bedömning att det brottet är preskriberat. Hovrätten delar även tingsrättens uppfattning att familjehemsföräldrarna inte heller borde ha förstått att flickan var så sjuk att hon riskerade att dö. Familjehemsföräldrarna ska därför inte betala något skadestånd.


Sammanfattningsvis har hovrätten på grundval av den utredning som lagts fram i målet inte funnit att det finns skäl att klandra fosterhemsföräldrarna för flickans död.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-06-15
Länk till avsnitt

Medlemmar ur kriminellt nätverk döms för sprängningar i radhusområde - förhör med tilltalade del 1 (ÅP 1)

Solna tingsrätt dömer totalt sex personer för allvarlig brottslighet främst kopplad till två händelser i Årsta respektive Hässelby. Båda händelserna har ägt rum under våren 2023 inom ramen för en konflikt mellan två kriminella nätverk. Huvudförhandlingen i tingsrätten pågick under 11 dagar och avslutades den 24 januari 2024.


Påföljderna har i fyra fall bestämts till fängelse och fängelsestraffens längd har fastställts till 14 år, 7 år och 6 månader, 5 år och 6 månader och 3 år.

För den då 17-åringa mannen som döms för att ha utfört gärningarna på plats i Årsta respektive Hässelby har påföljden bestämts till sluten ungdomsvård och vårdtiden har bestämts till 4 år. För en annan, vid brottstillfället 17-årig man, har påföljden bestämts till sluten ungdomsvård och vårdtiden har bestämts till 1 år och 4 månader.


Om brottsligheten

De brott som förekommer är bland annat försök till mord, allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott, försök till allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott, brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott, och grovt vapenbrott.


Brottsligheten är främst relaterad till en kraftig sprängning i mars 2023 i ett radhusområde i Hässelby och veckan dessförinnan ett sprängningsförsök utanför en företagslokal i Årsta industriområde.


Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har bedömt att sprängladdningen i Hässelby orsakades av cirka 15 kg dynamitsprängämne, vilket är en av de största sprängladdningar som detonerat i svensk civil miljö de senaste åren. Sprängningen orsakade omfattande materiella skador och ett stort antal personer drabbades på olika sätt. Sprängningsförsöket i Årsta avsåg cirka 15,8 kg dynamitsprängämne.

Tingsrättens bedömning

Solna tingsrätt dömer tre personer för försök till mord och allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott, avseende händelsen i Hässelby. Ytterligare en person döms för inblandning i samma sprängning, han döms för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott.

Tingsrätten dömer tre personer för sprängningsförsöket i Årsta, varav två även för sprängningen i Hässelby. Ytterligare en person döms för inblandning i samma sprängningsförsök, han döms för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott. 


Tingsrätten anser att det är klarlagt att en person ? som vid brottstillfället var 17 år gammal ? har utfört gärningarna i Årsta respektive Hässelby tillsammans och i samförstånd med två andra personer som inte befunnit sig i direkt anslutning till brottsplatserna men som utövat inflytande och haft en sådan central roll i brottens utförande att de agerat som gärningsmän.


Ytterligare en person ? en då 14-åring ? är alltjämt misstänkt för sprängningsförsöket i Årsta. Åklagaren för en bevistalan mot denne i tingsrätten vilken handläggs inom ramen för ett eget mål.


Två personer frikänns helt från brott och vissa personer frikänns från vissa brott. En juristdomare är också skiljaktig beträffande vissa personers inblandning i händelserna i Hässelby och Årsta samt i fråga om brottsrubriceringen försök till mord.Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-06-08
Länk till avsnitt

Medlemmar ur kriminellt nätverk döms för sprängningar i radhusområde - förhör med vittnen del 2

Solna tingsrätt dömer totalt sex personer för allvarlig brottslighet främst kopplad till två händelser i Årsta respektive Hässelby. Båda händelserna har ägt rum under våren 2023 inom ramen för en konflikt mellan två kriminella nätverk. Huvudförhandlingen i tingsrätten pågick under 11 dagar och avslutades den 24 januari 2024.


Påföljderna har i fyra fall bestämts till fängelse och fängelsestraffens längd har fastställts till 14 år, 7 år och 6 månader, 5 år och 6 månader och 3 år.


För den då 17-åringa mannen som döms för att ha utfört gärningarna på plats i Årsta respektive Hässelby har påföljden bestämts till sluten ungdomsvård och vårdtiden har bestämts till 4 år. För en annan, vid brottstillfället 17-årig man, har påföljden bestämts till sluten ungdomsvård och vårdtiden har bestämts till 1 år och 4 månader.


Om brottsligheten

De brott som förekommer är bland annat försök till mord, allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott, försök till allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott, brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott, och grovt vapenbrott.


Brottsligheten är främst relaterad till en kraftig sprängning i mars 2023 i ett radhusområde i Hässelby och veckan dessförinnan ett sprängningsförsök utanför en företagslokal i Årsta industriområde.


Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har bedömt att sprängladdningen i Hässelby orsakades av cirka 15 kg dynamitsprängämne, vilket är en av de största sprängladdningar som detonerat i svensk civil miljö de senaste åren. Sprängningen orsakade omfattande materiella skador och ett stort antal personer drabbades på olika sätt. Sprängningsförsöket i Årsta avsåg cirka 15,8 kg dynamitsprängämne.


Tingsrättens bedömning

Solna tingsrätt dömer tre personer för försök till mord och allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott, avseende händelsen i Hässelby. Ytterligare en person döms för inblandning i samma sprängning, han döms för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott.


Tingsrätten dömer tre personer för sprängningsförsöket i Årsta, varav två även för sprängningen i Hässelby. Ytterligare en person döms för inblandning i samma sprängningsförsök, han döms för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott. 


Tingsrätten anser att det är klarlagt att en person ? som vid brottstillfället var 17 år gammal ? har utfört gärningarna i Årsta respektive Hässelby tillsammans och i samförstånd med två andra personer som inte befunnit sig i direkt anslutning till brottsplatserna men som utövat inflytande och haft en sådan central roll i brottens utförande att de agerat som gärningsmän.


Ytterligare en person ? en då 14-åring ? är alltjämt misstänkt för sprängningsförsöket i Årsta. Åklagaren för en bevistalan mot denne i tingsrätten vilken handläggs inom ramen för ett eget mål.


Två personer frikänns helt från brott och vissa personer frikänns från vissa brott. En juristdomare är också skiljaktig beträffande vissa personers inblandning i händelserna i Hässelby och Årsta samt i fråga om brottsrubriceringen försök till mord.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-06-08
Länk till avsnitt

Hundratals personer angrep poliser, några döms för våldsamt upplopp, grov misshandel och sabotage mot blåljusverksamhet - förhör med tilltalade del 1/2

Enligt åtalet har En stor folksamling bestående av flera hundra personer går till gemensamt angrepp mot polis vid Södra stadsparksgången, Rinkeby. Där ett större antal personer kastar stenar samt olika föremål mot polisfordon samt personal. Därefter när polispersonalen skall lämna området kring Rinkebyplan, är det ett flertal personer som omringar polisfordonen samt polispersonal. I samband med att polisfordonen lämnar i riktning mot Bankhus 90, Ursvik går den stora massan i riktning mot polisstationen och kastar där stenar mot husfasaden.Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-06-08
Länk till avsnitt

Medlemmar ur kriminellt nätverk döms för sprängningar i radhusområde - förhör med tilltalade del 3 (ÅP 1 & 2)

Solna tingsrätt dömer totalt sex personer för allvarlig brottslighet främst kopplad till två händelser i Årsta respektive Hässelby. Båda händelserna har ägt rum under våren 2023 inom ramen för en konflikt mellan två kriminella nätverk. Huvudförhandlingen i tingsrätten pågick under 11 dagar och avslutades den 24 januari 2024.


Påföljderna har i fyra fall bestämts till fängelse och fängelsestraffens längd har fastställts till 14 år, 7 år och 6 månader, 5 år och 6 månader och 3 år.


För den då 17-åringa mannen som döms för att ha utfört gärningarna på plats i Årsta respektive Hässelby har påföljden bestämts till sluten ungdomsvård och vårdtiden har bestämts till 4 år. För en annan, vid brottstillfället 17-årig man, har påföljden bestämts till sluten ungdomsvård och vårdtiden har bestämts till 1 år och 4 månader.


Om brottsligheten

De brott som förekommer är bland annat försök till mord, allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott, försök till allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott, brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott, och grovt vapenbrott.


Brottsligheten är främst relaterad till en kraftig sprängning i mars 2023 i ett radhusområde i Hässelby och veckan dessförinnan ett sprängningsförsök utanför en företagslokal i Årsta industriområde.


Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har bedömt att sprängladdningen i Hässelby orsakades av cirka 15 kg dynamitsprängämne, vilket är en av de största sprängladdningar som detonerat i svensk civil miljö de senaste åren. Sprängningen orsakade omfattande materiella skador och ett stort antal personer drabbades på olika sätt. Sprängningsförsöket i Årsta avsåg cirka 15,8 kg dynamitsprängämne.


Tingsrättens bedömning

Solna tingsrätt dömer tre personer för försök till mord och allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott, avseende händelsen i Hässelby. Ytterligare en person döms för inblandning i samma sprängning, han döms för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott.


Tingsrätten dömer tre personer för sprängningsförsöket i Årsta, varav två även för sprängningen i Hässelby. Ytterligare en person döms för inblandning i samma sprängningsförsök, han döms för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott. 


Tingsrätten anser att det är klarlagt att en person ? som vid brottstillfället var 17 år gammal ? har utfört gärningarna i Årsta respektive Hässelby tillsammans och i samförstånd med två andra personer som inte befunnit sig i direkt anslutning till brottsplatserna men som utövat inflytande och haft en sådan central roll i brottens utförande att de agerat som gärningsmän.


Ytterligare en person ? en då 14-åring ? är alltjämt misstänkt för sprängningsförsöket i Årsta. Åklagaren för en bevistalan mot denne i tingsrätten vilken handläggs inom ramen för ett eget mål.


Två personer frikänns helt från brott och vissa personer frikänns från vissa brott. En juristdomare är också skiljaktig beträffande vissa personers inblandning i händelserna i Hässelby och Årsta samt i fråga om brottsrubriceringen försök till mord.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-06-08
Länk till avsnitt

Medlemmar ur kriminellt nätverk döms för sprängningar i radhusområde - förhör med vittnen del 1

Solna tingsrätt dömer totalt sex personer för allvarlig brottslighet främst kopplad till två händelser i Årsta respektive Hässelby. Båda händelserna har ägt rum under våren 2023 inom ramen för en konflikt mellan två kriminella nätverk. Huvudförhandlingen i tingsrätten pågick under 11 dagar och avslutades den 24 januari 2024.


Påföljderna har i fyra fall bestämts till fängelse och fängelsestraffens längd har fastställts till 14 år, 7 år och 6 månader, 5 år och 6 månader och 3 år.


För den då 17-åringa mannen som döms för att ha utfört gärningarna på plats i Årsta respektive Hässelby har påföljden bestämts till sluten ungdomsvård och vårdtiden har bestämts till 4 år. För en annan, vid brottstillfället 17-årig man, har påföljden bestämts till sluten ungdomsvård och vårdtiden har bestämts till 1 år och 4 månader.


Om brottsligheten

De brott som förekommer är bland annat försök till mord, allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott, försök till allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott, brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott, och grovt vapenbrott.


Brottsligheten är främst relaterad till en kraftig sprängning i mars 2023 i ett radhusområde i Hässelby och veckan dessförinnan ett sprängningsförsök utanför en företagslokal i Årsta industriområde.


Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har bedömt att sprängladdningen i Hässelby orsakades av cirka 15 kg dynamitsprängämne, vilket är en av de största sprängladdningar som detonerat i svensk civil miljö de senaste åren. Sprängningen orsakade omfattande materiella skador och ett stort antal personer drabbades på olika sätt. Sprängningsförsöket i Årsta avsåg cirka 15,8 kg dynamitsprängämne.


Tingsrättens bedömning

Solna tingsrätt dömer tre personer för försök till mord och allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott, avseende händelsen i Hässelby. Ytterligare en person döms för inblandning i samma sprängning, han döms för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott.


Tingsrätten dömer tre personer för sprängningsförsöket i Årsta, varav två även för sprängningen i Hässelby. Ytterligare en person döms för inblandning i samma sprängningsförsök, han döms för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott. 


Tingsrätten anser att det är klarlagt att en person ? som vid brottstillfället var 17 år gammal ? har utfört gärningarna i Årsta respektive Hässelby tillsammans och i samförstånd med två andra personer som inte befunnit sig i direkt anslutning till brottsplatserna men som utövat inflytande och haft en sådan central roll i brottens utförande att de agerat som gärningsmän.


Ytterligare en person ? en då 14-åring ? är alltjämt misstänkt för sprängningsförsöket i Årsta. Åklagaren för en bevistalan mot denne i tingsrätten vilken handläggs inom ramen för ett eget mål.


Två personer frikänns helt från brott och vissa personer frikänns från vissa brott. En juristdomare är också skiljaktig beträffande vissa personers inblandning i händelserna i Hässelby och Årsta samt i fråga om brottsrubriceringen försök till mord.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-06-08
Länk till avsnitt

Hundratals personer angrep poliser, några döms för våldsamt upplopp, grov misshandel och sabotage mot blåljusverksamhet - förhör med målsäganden och vittnen

Enligt åtalet har En stor folksamling bestående av flera hundra personer går till gemensamt angrepp mot polis vid Södra stadsparksgången, Rinkeby. Där ett större antal personer kastar stenar samt olika föremål mot polisfordon samt personal. Därefter när polispersonalen skall lämna området kring Rinkebyplan, är det ett flertal personer som omringar polisfordonen samt polispersonal. I samband med att polisfordonen lämnar i riktning mot Bankhus 90, Ursvik går den stora massan i riktning mot polisstationen och kastar där stenar mot husfasaden.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-06-08
Länk till avsnitt

Hundratals personer angrep poliser, några döms för våldsamt upplopp, grov misshandel och sabotage mot blåljusverksamhet - förhör med tilltalade del 2/2

Enligt åtalet har en stor folksamling bestående av flera hundra personer går till gemensamt angrepp mot polis vid Södra stadsparksgången, Rinkeby. Där ett större antal personer kastar stenar samt olika föremål mot polisfordon samt personal. Därefter när polispersonalen skall lämna området kring Rinkebyplan, är det ett flertal personer som omringar polisfordonen samt polispersonal. I samband med att polisfordonen lämnar i riktning mot Bankhus 90, Ursvik går den stora massan i riktning mot polisstationen och kastar där stenar mot husfasaden.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-06-08
Länk till avsnitt

Medlemmar ur kriminellt nätverk döms för sprängningar i radhusområde - förhör med målsäganden (poliserna)

Solna tingsrätt dömer totalt sex personer för allvarlig brottslighet främst kopplad till två händelser i Årsta respektive Hässelby. Båda händelserna har ägt rum under våren 2023 inom ramen för en konflikt mellan två kriminella nätverk. Huvudförhandlingen i tingsrätten pågick under 11 dagar och avslutades den 24 januari 2024.


Påföljderna har i fyra fall bestämts till fängelse och fängelsestraffens längd har fastställts till 14 år, 7 år och 6 månader, 5 år och 6 månader och 3 år.


För den då 17-åringa mannen som döms för att ha utfört gärningarna på plats i Årsta respektive Hässelby har påföljden bestämts till sluten ungdomsvård och vårdtiden har bestämts till 4 år. För en annan, vid brottstillfället 17-årig man, har påföljden bestämts till sluten ungdomsvård och vårdtiden har bestämts till 1 år och 4 månader.


Om brottsligheten

De brott som förekommer är bland annat försök till mord, allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott, försök till allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott, brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott, och grovt vapenbrott.


Brottsligheten är främst relaterad till en kraftig sprängning i mars 2023 i ett radhusområde i Hässelby och veckan dessförinnan ett sprängningsförsök utanför en företagslokal i Årsta industriområde.


Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har bedömt att sprängladdningen i Hässelby orsakades av cirka 15 kg dynamitsprängämne, vilket är en av de största sprängladdningar som detonerat i svensk civil miljö de senaste åren. Sprängningen orsakade omfattande materiella skador och ett stort antal personer drabbades på olika sätt. Sprängningsförsöket i Årsta avsåg cirka 15,8 kg dynamitsprängämne.


Tingsrättens bedömning

Solna tingsrätt dömer tre personer för försök till mord och allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott, avseende händelsen i Hässelby. Ytterligare en person döms för inblandning i samma sprängning, han döms för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott.


Tingsrätten dömer tre personer för sprängningsförsöket i Årsta, varav två även för sprängningen i Hässelby. Ytterligare en person döms för inblandning i samma sprängningsförsök, han döms för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott. 


Tingsrätten anser att det är klarlagt att en person ? som vid brottstillfället var 17 år gammal ? har utfört gärningarna i Årsta respektive Hässelby tillsammans och i samförstånd med två andra personer som inte befunnit sig i direkt anslutning till brottsplatserna men som utövat inflytande och haft en sådan central roll i brottens utförande att de agerat som gärningsmän.


Ytterligare en person ? en då 14-åring ? är alltjämt misstänkt för sprängningsförsöket i Årsta. Åklagaren för en bevistalan mot denne i tingsrätten vilken handläggs inom ramen för ett eget mål.


Två personer frikänns helt från brott och vissa personer frikänns från vissa brott. En juristdomare är också skiljaktig beträffande vissa personers inblandning i händelserna i Hässelby och Årsta samt i fråga om brottsrubriceringen försök till mord.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-06-08
Länk till avsnitt

Medlemmar ur kriminellt nätverk döms för sprängningar i radhusområde - förhör med tilltalade del 2 (ÅP 1)

Solna tingsrätt dömer totalt sex personer för allvarlig brottslighet främst kopplad till två händelser i Årsta respektive Hässelby. Båda händelserna har ägt rum under våren 2023 inom ramen för en konflikt mellan två kriminella nätverk. Huvudförhandlingen i tingsrätten pågick under 11 dagar och avslutades den 24 januari 2024.


Påföljderna har i fyra fall bestämts till fängelse och fängelsestraffens längd har fastställts till 14 år, 7 år och 6 månader, 5 år och 6 månader och 3 år.


För den då 17-åringa mannen som döms för att ha utfört gärningarna på plats i Årsta respektive Hässelby har påföljden bestämts till sluten ungdomsvård och vårdtiden har bestämts till 4 år. För en annan, vid brottstillfället 17-årig man, har påföljden bestämts till sluten ungdomsvård och vårdtiden har bestämts till 1 år och 4 månader.


Om brottsligheten

De brott som förekommer är bland annat försök till mord, allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott, försök till allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott, brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott, och grovt vapenbrott.


Brottsligheten är främst relaterad till en kraftig sprängning i mars 2023 i ett radhusområde i Hässelby och veckan dessförinnan ett sprängningsförsök utanför en företagslokal i Årsta industriområde.


Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har bedömt att sprängladdningen i Hässelby orsakades av cirka 15 kg dynamitsprängämne, vilket är en av de största sprängladdningar som detonerat i svensk civil miljö de senaste åren. Sprängningen orsakade omfattande materiella skador och ett stort antal personer drabbades på olika sätt. Sprängningsförsöket i Årsta avsåg cirka 15,8 kg dynamitsprängämne.


Tingsrättens bedömning

Solna tingsrätt dömer tre personer för försök till mord och allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott, avseende händelsen i Hässelby. Ytterligare en person döms för inblandning i samma sprängning, han döms för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott.


Tingsrätten dömer tre personer för sprängningsförsöket i Årsta, varav två även för sprängningen i Hässelby. Ytterligare en person döms för inblandning i samma sprängningsförsök, han döms för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott. 


Tingsrätten anser att det är klarlagt att en person ? som vid brottstillfället var 17 år gammal ? har utfört gärningarna i Årsta respektive Hässelby tillsammans och i samförstånd med två andra personer som inte befunnit sig i direkt anslutning till brottsplatserna men som utövat inflytande och haft en sådan central roll i brottens utförande att de agerat som gärningsmän.


Ytterligare en person ? en då 14-åring ? är alltjämt misstänkt för sprängningsförsöket i Årsta. Åklagaren för en bevistalan mot denne i tingsrätten vilken handläggs inom ramen för ett eget mål.


Två personer frikänns helt från brott och vissa personer frikänns från vissa brott. En juristdomare är också skiljaktig beträffande vissa personers inblandning i händelserna i Hässelby och Årsta samt i fråga om brottsrubriceringen försök till mord.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-06-08
Länk till avsnitt

Hamid Ekhtiari döms för köp av sex på siten sex-tjejer.com - hela rättegången

Enligt åtalet har Hamid Ekhtiari köpt sex av en rumänsk kvinna genom siten sex-tjejer.com. Brottet inträffade på Stråkvägen 3 i Solna 2022-09-24.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-06-01
Länk till avsnitt

Ordningsvakt ofredade två barn sexuellt i och hotade sedan med att bryta deras nacke - förhör med vittnen

Barnen befann sig i Kista Galleria när de blev stannade av en ordningsvakt i höjd med rulltrappan/hissarna utanför butiken Party Land. Ordningsvakten Moses Mulindwa yttrade frågor och kommentarer med sexuell anspelning till barnen, samt yttrade att han skulle vrida nacken av den ena om han såg henne igen.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-06-01
Länk till avsnitt

Man döms för barnpornografibrott - hela rättegången

Billy Andersson har via Internet och med hjälp av fildelning delat ut/berett sig tillgång till stor mängd dokumenterat övergreppsmaterial mot barn under perioden 2020-10-13.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-06-01
Länk till avsnitt

Ordningsvakt ofredade två barn sexuellt i och hotade sedan med att bryta deras nacke - Förhör med tilltalad och målsäganden

Barnen befann sig i Kista Galleria när de blev stannade av en ordningsvakt i höjd med rulltrappan/hissarna utanför butiken Party Land. Ordningsvakten Moses Mulindwa yttrade frågor och kommentarer med sexuell anspelning till barnen, samt yttrade att han skulle vrida nacken av den ena om han såg henne igen.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-06-01
Länk till avsnitt

Tre män döms för brutal misshandel (grov) och övergrepp i rättssak - hela rättegången

Tre män har enligt åtalet slagit målsägande Ahmad med slag, sparkar och tillhyggen på kropp och ansikte vilket resulterat i kroppsskada och smärta hos Ahmad. På morgonen den 2023-09-20 ringt upp målsägande Ahmad och berättat att de kommer skapa problem för honom om han kontaktar polisen och berättar om misshandeln.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-05-25
Länk till avsnitt

Rättegången mot djurplågaren som sparkade en kvinnas hund som fick en allvarlig hjärnskakning - hela rättegången

Mannen börjar diskutera med en kvinna och denens vännina som var ute och promenerade på Lovön. Han avslutade sedan diskussionen genom att sparka kvinnans hund som inte hade något med diskussionen att göra. Hunden som är en Labrador Retriver fick en allvarlig hjärnskakning som behövdes hållas under uppsikt i tre dagar.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-05-25
Länk till avsnitt

Man döms för grovt barnpornografibrott för att ha innehaft ca 5000 bilder och övergreppsmaterial på barn - hela rättegången

Christopher Lidfors döms för grovt barnpornografibrott och har enligt åtalet förvärvat och/eller bjudit ut pornografiska bilder av barn via internet samt innehaft och betraktat pornografiska bilder av barn via internet. Det totala antalet bilder som bedömts såsom övergreppsmaterial, barnpornografi av normalgraden uppgår till 1938. Det totala antalet filmer som bedömts såsom övergreppsmaterial, barnpornografi av normalgraden uppgår till 

402. Den sammanlagda speltiden för filmerna överstiger 24 timmar.  Det totala antalet bilder som bedömts såsom övergreppsmaterial, särskilt hänsynslösa uppgår till 2101. Det totala antalet filmer som bedömts såsom övergreppsmaterial, särskilt hänsynslösa uppgår till 554. Den sammanlagda speltiden för filmerna överstiger 130 timmar.


Christopher ringde själv in till polisen och uppger att han har barnpornografiska bilder på flertalet datorer samt att han har brukat amfetamin under dagen. Han dömdes således även för narkotikabrott.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-05-25
Länk till avsnitt

Man döms för brutalt yxmord m.m. - förhör med vittnen


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-05-18
Länk till avsnitt

Man döms för brutalt yxmord m.m. - förhör med målsägande

Tingsrätten dömer mannen för mord samt två fall av narkotikabrott till 16 års fängelse, och skriver följande i domen:


"I målet är genom vittnesförhör, teknisk utredning och Gabriel Hirschs egna uppgifter klarlagt att Gabriel Hirsch tilldelat Andreas Gyllsten ett hugg med en yxa. Av rättsläkares utlåtande har framgått att yxhugget träffat Andreas Gyllstens vänstra sida i axelhöjd och sedan gått horisontellt in mot Andreas Gyllstens högra sida och träffat kotpelaren mellan femte och sjätte ryggkotan. Yxan har kapat övre delarna av nyckelbenet och skulderbladet samt skadat kotpelaren samt den kotartär som funnits mellan ryggkotorna. Yxhugget har enligt rättsläkaren orsakat Andreas Gyllstens död genom förblödning. Gabriel Hirsch har alltså dödat Andreas Gyllsten på det sätt som angetts i åtalet"


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-05-18
Länk till avsnitt

Man frikänns från mordförsök p.g.a. det inte gick att fastställa vem som utdelat knivhuggen - förhör med tilltalad

Mannen har enligt åtalet försökt döda en annan man genom att hugga honom med kniv vilket orsakat smärta, ärr och livshotande

skador bestående i skada till vänster på bukens nedre del/flanken med en underliggande skada på tjocktarmen.


Mannen åtalas också för att tillsammans och i samråd med andra okända personer tagit strypgrepp på och slagit en ordningsvakt.


Mannen frikänns från samtliga brott utöver ringa narkotika brott.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-05-18
Länk till avsnitt

Man döms för brutalt yxmord m.m. - förhör med tilltalad

Tingsrätten dömer mannen för mord samt två fall av narkotikabrott till 16 års fängelse, och skriver följande i domen:


"I målet är genom vittnesförhör, teknisk utredning och Gabriel Hirschs egna uppgifter klarlagt att Gabriel Hirsch tilldelat Andreas Gyllsten ett hugg med en yxa. Av rättsläkares utlåtande har framgått att yxhugget träffat Andreas Gyllstens vänstra sida i axelhöjd och sedan gått horisontellt in mot Andreas Gyllstens högra sida och träffat kotpelaren mellan femte och sjätte ryggkotan. Yxan har kapat övre  delarna av nyckelbenet och skulderbladet samt skadat kotpelaren samt den kotartär som funnits mellan ryggkotorna. Yxhugget har enligt rättsläkaren  orsakat Andreas Gyllstens död genom förblödning. Gabriel Hirsch har alltså dödat Andreas Gyllsten på det sätt som angetts i åtalet"


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-05-18
Länk till avsnitt

Man åtalas för grovt narkotikabrott, bedrägeri och penningtvätt

Mannen har enligt åtalet olovligen och uppsåtligen innehar 107g misstänkt narkotika, 370g misstänkt narkotika samt 16.8g misstänkt narkotika. Brottet anses som grovt då mängden överstiger mängden för normalgraden.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-05-18
Länk till avsnitt

Polis snattade mat och lade ned anmälan mot sig själv - döms för grovt tjänstefel, osant intygande och dataintrång - hela rättegången

Polisen Anna Sjöberg har fattat beslut om att en förundersökning, där den polisanställde själv är misstänkt för stöld av matvaror i en butik, skall läggas ner. Beslutet har registrerats i polisens utredningssystem Durtvå i en åklagares namn. Andreas Gyllsten på det sätt som angetts i åtalet"


Polisanställd kan misstänkas att olovligen ha berett sig tillgång till uppgifter från polisiära datasystem som bedömts inte vara tjänsterelaterade.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-05-18
Länk till avsnitt

Man frikänns från mordförsök p.g.a. det inte gick att fastställa vem som utdelat knivhuggen - förhör med vittnen

Mannen har enligt åtalet försökt döda en annan man genom att hugga honom med kniv vilket orsakat smärta, ärr och livshotande skador bestående i skada till vänster på bukens nedre del/flanken med en underliggande skada på tjocktarmen. Mannen åtalas också för att tillsammans och i samråd med andra okända personer tagit strypgrepp på och slagit en ordningsvakt.


Mannen frikänns från samtliga brott p.g.a att det inte gick att fastställa vem som hade begått gärningarna utöver ringa narkotika brott.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-05-18
Länk till avsnitt

Man frikänns från mordförsök p.g.a. det inte gick att fastställa vem som utdelat knivhuggen - förhör med målsäganden

Mannen har enligt åtalet försökt döda en annan man genom att hugga honom med kniv vilket orsakat smärta, ärr och livshotande

skador bestående i skada till vänster på bukens nedre del/flanken med en underliggande skada på tjocktarmen.


Mannen åtalas också för att tillsammans och i samråd med andra okända personer tagit strypgrepp på och slagit en ordningsvakt.


Mannen frikänns från samtliga brott utöver ringa narkotika brott.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-05-18
Länk till avsnitt

Två män i Surahammar bedrev knarkhandel och dömdes för grovt narkotikabrott - förhör med vittnen

Männen döms för grovt narkotikabrott till fängelse i Fängelse 2 år 6 månader respektive 4 år.


De dömdes för att tillsammans och i samförstånd olovligen överlåtit eller överlämnat 500 gram amfetamin till två män i Surahammar. Männen hade också tillsammans och i samförstånd olovligen innehaft 642 gram amfetamin och 28,63 gram kokain, varav i vart fall en del varit avsett för försäljning.


Vidare hade en av männen olovligen innehaft 20 tramadoltabletter. Brottet har ansetts som grovt eftersom det har utgjort led i en verksamhet som

bedrivits i större omfattning och avsett en särskilt stor mängd narkotika.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-05-11
Länk till avsnitt

Man döms 18 månaders fängelse för att bl.a ha utpressat och hotat en handikappad pensionär under 1 år - förhör med vittnen


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-05-11
Länk till avsnitt

Två poliser döms för bl.a. grovt tjänstefel efter att ha bedrivit en mordutredning i smyg - del 1

I en pågående mordutredning hade ett vittne förhörts utförligt. Trots det togs vittnet in till förhör igen och hördes av en polis som inte var formellt inblandad i brottsutredningen. Förhöret ägde rum på försvarsadvokatens kontor utan att åklagaren hade gett direktiv om förhöret eller kände till att det skedde. Byråns biträdande jurist hjälpte enligt åtalet till med att få till stånd och genomföra förhöret. Åklagaren har bedömt att det inte går att bevisa att försvarsadvokaten kände till förhöret i förväg eller tog initiativ till det. Däremot åtalas den biträdande juristen för medhjälp till grovt tjänstefel.

Polisen och hans kollega åtalas också för att de tidigare i samma mordutredning felaktigt hanterat beslag av en mobiltelefon.


Telefonen hade de fått av en nära anhörig till brottsoffret och enligt vad man då visste om telefonen skulle den kunna innehålla filmmaterial av betydelse för att lösa mordet.


Åklagaren har bedömt att vittnet och den nära anhörige är målsägande.


? Jag åtalar också försvarsadvokaten och den ena polisen för givande respektive tagande av muta. Jag anser att det var en otillbörlig förmån bland annat att polismannen under cirka ett års tid fick ha ett arbetsrum vid advokatbyrån, samma rum som det aktuella förhöret hölls i, säger förundersökningsledare Nicklas Englund.


En av poliserna åtalas även för brott mot tystnadsplikten eftersom hemliga uppgifter har spridits från mordutredningen.


Två poliser döms för grovt tjänstefel i samband med en mordutredning i Borås. Samtidigt döms en biträdande jurist för medhjälp till grovt tjänstefel. Påföljden för alla tre blir dagsböter. Poliserna blev av med jobbet.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-05-11
Länk till avsnitt

Man döms 18 månaders fängelse för att bl.a ha utpressat och hotat en handikappad pensionär under 1 år - förhör med målsägande


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-05-11
Länk till avsnitt

Två poliser döms vardera till ett års fängelse för misshandel, olaga frihetsberövande och falsk beskyllning - del 2


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-05-11
Länk till avsnitt

Två poliser döms för bl.a. grovt tjänstefel efter att ha bedrivit en mordutredning i smyg - del 2


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-05-11
Länk till avsnitt

Två poliser döms vardera till ett års fängelse för misshandel, olaga frihetsberövande och falsk beskyllning - del 1

Polismännen, som bland annat var åtalade för olaga frihetsberövande, falsk tillvitelse och misshandel, döms för att ha ljugit om att en oskyldig person hade hotat dem.


Det var i mars 2021 som de två poliserna körde till en lägenhet i Landskrona för att tala en kraftigt berusad man till rätta. Mannens hustru och två tonårsbarn hade lämnat honom i lägenheten och gått till en granne eftersom de tyckte det var otrevligt att han var så full. Han hade dock inte varit våldsam eller hotfull.


Poliserna ville komma in i mannens bostad och de bankade därför på hans dörr under mer än 20 minuter, men mannen ville inte släppa in dem. Han sa till dem att han bara var berusad och att han inte begått något brott. Han bad poliserna att gå därifrån.

När en glasruta i ytterdörren plötsligt gick sönder tog en av poliserna fram sin pepparsprej och sprejade genom den trasiga rutan i mannens ansikte. De gick sedan in i lägenheten och sprejade mer pepparsprej i mannens ansikte. Sedan satte de på honom handbojor, grep honom och förde honom till arresten. Där fick han tillbringa natten.


Poliserna anmälde mannen för att ha hotat döda dem. Han hade dock en övervakningskamera i sin hall som spelade in allt som hände i lägenheten. Tingsrätten anser att inspelningen visar hur poliserna, efter att de gripit mannen, kommit överens om att anmäla att han hotat dem trots att detta inte var sant. Inspelningen visar enligt tingsrätten också att mannen under natten varken hotade poliserna eller betedde sig hotfullt mot dem. Det fanns också andra bevis som talade för detta. De båda poliserna döms därför för falsk angivelse.


Eftersom poliserna inte hade någon laglig rätt att gripa mannen döms de också för olaga frihetsberövande. Det fanns heller ingen rätt för dem att använda pepparsprej mot honom och de döms därför för misshandel. Härutöver har de båda gjort sig skyldiga till hemfridsbrott och en av poliserna också till dataintrång.


Rätten har kommit fram till att straffvärdet för de brott poliserna begick egentligen är fängelse i ett år och fyra månader. Eftersom de kommer att bli avskedade döms de dock till ett års fängelse.


Mannen utsattes för en mycket allvarlig kränkning då han blev anklagad för något han inte gjort. Han har också haft ont under en tid efter misshandeln och mått mycket dåligt efter händelsen. Poliserna ska därför tillsammans betala drygt 100 000 kr i skadestånd till mannen.


? Det är första gången jag dömer poliser till ett så långt fängelse­straff, säger chefsrådmannen Thed Adelswärd. Det är tragiskt eftersom det skadar tilltron till polis och rättsväsende. Dessbättre är det mycket ovanligt att poliser begår brott i tjänsten. För Sverige som rättssamhälle är det mycket viktigt att allmänheten kan lita på polisen. Det kan man också i de allra flesta fall. Detta är ett sorgligt undantag.

En nämndeman i rätten var skiljaktig och ville bestämma straffet för poliserna till villkorlig dom och böter. Nämndemannen menade att poliserna skulle drabbas synnerligen hårt av ett fängelsestraff.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-05-11
Länk till avsnitt

Man döms 18 månaders fängelse för att bl.a ha utpressat och hotat en handikappad pensionär under 1 år - förhör med tilltalad

Tingsrätten dömer mannen till 1 år och 6 månaders fängelse för olaga förföljelse, bedrägeri, utpressning, försök till utpressning, övergrepp i rättssak,


Marcos Barboza döms för att ha, eventuellt tillsammans och i samförstånd med annan, genom uttryckta och underförstådda hot om våld mot StigÖsterholm eller hans anhöriga förmått Stig Österholm att vid 21 tillfällen överföra sammanlagt 27 925 till honom. Han har lämnat oriktig uppgift i form av att han var Stig Österholm och att han därmed hade behörighet att ta ut pengar från Stig Österholms konto och på så sätt olovligen påverkat resultatet av en automatisk informationsbehandling och fört över 15 436 kr från Stig Österholms konto till sitt eget konto.


Därutöver döms han för att ha med underförstått och uttalat hot om våld angripit Stig Österholm för att han gjort en anmälan och lämnat uppgifter till Polisen vid förhör. Angreppet bestod i uttalanden med innebörden att Stig Österholm eller hans kompis skulle skadas. Han försökte på det sättet förmå Stig Österholm att till honom överföra

20 000 kr.


Marcos Barboza döms över för överträdelser av kontaktförbud.Marcos Barboza har genom sin brottslighet på ett flagrant och utstuderat sätt utsatt Stig Österholm för upprepade och återkommande allvarliga kränkningar under omkring ett års tid. Han har dessutom utnyttjat att Stig Österholm är handikappad och ensamstående och därför haft mycket svårt att värja sig mot brottsligheten.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-05-11
Länk till avsnitt

Två män i Surahammar bedrev knarkhandel och dömdes för grovt narkotikabrott - förhör med tilltalade

Männen döms för grovt narkotikabrott till fängelse i Fängelse 2 år 6 månader respektive 4 år.


De dömdes för att tillsammans och i samförstånd olovligen överlåtit eller överlämnat 500 gram amfetamin till två män i Surahammar. Männen hade också tillsammans och i samförstånd olovligen innehaft 642 gram amfetamin och 28,63 gram kokain, varav i vart fall en del varit avsett för försäljning.


Vidare hade en av männen olovligen innehaft 20 tramadoltabletter. Brottet har ansetts som grovt eftersom det har utgjort led i en verksamhet som

bedrivits i större omfattning och avsett en särskilt stor mängd narkotika.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-05-11
Länk till avsnitt

Mohammed misshandlade sin fru brutalt och lämnade henne avsvimmad inför barnen - förhör med tilltalad

Mohammed Sadaoui Djelloul Saiah döms till 1 års fängelse för 3 fall av misshandel normalgraden och ett fall av grov misshandel mot sin flickvän och allt detta skedde inför hans barn.


Mannen angrep kvinnan i en säng, greppade tag om hennes fötter/ben och därefter dra henne så att hon faller till golvet. Vid ett annat tillfälle har han puttat in henne i en fönsterbräda och även puttat in henne i ett skåp. Därutöver har han puttat omkull kvinnan och sparkat henne när hon låg och utdelat flera slag på hennes kropp med ett skohorn samt slagit henne med knytnävarna mot hennes kropp och huvud. Detta medförde att hon svimmade av och barnen bevittnade allt som ensamma fick vara kvar med den avsvimmade kvinnan, medan mannen lämnade bostaden.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-05-04
Länk till avsnitt

Mohammed misshandlade sin fru brutalt och lämnade henne avsvimmad inför barnen - förhör med målsägande

Mohammed Sadaoui Djelloul Saiah döms till 1 års fängelse för fyra fall av misshandel mot sin flickvän och allt detta skedde inför hans barn.


Mannen angrep kvinnan i en säng, greppade tag om hennes fötter/ben och därefter dra henne så att hon faller till golvet. Vid ett annat tillfälle har han puttat in henne i en fönsterbräda och även puttat in henne i ett skåp. Därutöver har han puttat omkull kvinnan och sparkat henne när hon låg och utdelat flera slag på hennes kropp med ett skohorn samt slagit henne med knytnävarna mot hennes kropp och huvud. Detta medförde att hon svimmade av och barnen bevittnade allt som ensamma fick vara kvar med den avsvimmade kvinnan, medan mannen lämnade bostaden.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-05-04
Länk till avsnitt

Mohammed misshandlade sin fru brutalt och lämnade henne avsvimmad inför barnen - förhör med vittnen

Mohammed Sadaoui Djelloul Saiah döms till 1 års fängelse för fyra fall av misshandel mot sin flickvän och allt detta skedde inför hans barn.


Mannen angrep kvinnan i en säng, greppade tag om hennes fötter/ben och därefter dra henne så att hon faller till golvet. Vid ett annat tillfälle har han puttat in henne i en fönsterbräda och även puttat in henne i ett skåp. Därutöver har han puttat omkull kvinnan och sparkat henne när hon låg och utdelat flera slag på hennes kropp med ett skohorn samt slagit henne med knytnävarna mot hennes kropp och huvud. Detta medförde att hon svimmade av och barnen bevittnade allt som ensamma fick vara kvar med den avsvimmade kvinnan, medan mannen lämnade bostaden.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-05-04
Länk till avsnitt

Två ordningsvakter döms för vållande till annans död efter ingripande i tunnelbanan i Stockholm

Stockholms tingsrätt har meddelat dom i mål där åtal väckts mot två ordningsvakter för vållande till annans död, grovt brott. Tingsrätten dömer de två ordningsvakterna för vållande till annans död av normalgraden.


I juli 2022 avled en man i samband med ett ingripande på tunnelbanestationen Rådmansgatan i Stockholm. Åklagaren har gjort gällande att två ordningsvakter genom grov oaktsamhet orsakade mannens död.


Tingsrätten har bedömt att det genom en film som återger stora delar av händelseförloppet och den obduktionsrapport som har åberopats är bevisat att mannen avled till följd av ordningsvakternas agerande vid ingripandet. Tingsrätten anser även att ordningsvakterna, i samband med ingripandet, har agerat oaktsamt och att deras oaktsamma handlande har orsakat mannens död. Tingsrätten har emellertid funnit att gärningen ska rubriceras som vållande till annans död av normalgraden. Ordningsvakterna döms till villkorlig dom och böter. De har även förpliktats att betala skadestånd till den avlidne mannens mamma.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-05-04
Länk till avsnitt

Mamma i Vallentuna döms till livstids fängelse för mord och försök till mord på sina barn - del 2


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-04-27
Länk till avsnitt

19 åringen skulle döda en Bandidos-medlem men dödade av misstag fel person - del 2


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-04-27
Länk till avsnitt

19 åringen skulle döda en Bandidos-medlem men dödade av misstag fel person - del 1

Tingsrätten dömer en 19-årig man för mord på en person som förväxlades med en Bandidos-medlem. Offret sköts till döds med ett stort antal skott med bl.a. en automatkarbin.


Målet gäller ett mord den 4 mars 2022 och två ytterligare planerade mord som har riktats mot Bandidos i Haninge. Vid det mord som har fullbordats förväxlades en Bandidos-medlem med en utomstående person, som av en tillfällighet befann sig i närheten av Bandidos lokal.

Tingsrätten dömer en 19-årig man för mordet. Tingsrätten finner dock inte bevisat att en 23-årig kvinna, som har låtit gärningsmannen bo i sin lägenhet och tillåtit att vapen förvarades där, förstod att någon skulle bli mördad.


De båda ytterligare mord som har planerats har avbrutits till följd av polisens insatser. Vid ett tillfälle planerades att avlossa ett pansarskott (ett militärt granatvapen) mot Bandidos lokal. Ett pansarskott, två automatkarbiner och två halvautomatiska pistoler har också tagits i beslag. Alla fem tilltalade döms för synnerligen grovt vapenbrott avseende dessa vapen.


Vid ett annat tillfälle greps bl.a. två av de tilltalade efter en biljakt som slutade med att en stulen bil krockade. Polishundar spårade gärningspersoner från den krockade bilen till en lägenhet i Handen där vapen förvarades. Lägenheten har varit navet för ett mordkommando som har planerat attacker mot Bandidos.


19-åringen döms också för förberedelse till mord vid dessa två tillfällen. Enligt tingsrätten skulle han ha fått livstids fängelse om han hade varit vuxen när brotten begicks. Eftersom han endast var 17 år gammal när brotten begicks döms han till 11 års fängelse, som dock är en mycket kännbar påföljd för en så ung person.


? Den huvudåtalade 19-åringen har ingått i ett mordkommando med bl.a. militära vapen. Det rör sig alltså om mycket allvarlig brottslighet. Tingsrätten anser att det inte är tillräckligt med sluten ungdomsvård som straff, säger rättens ordförande, rådmannen Niklas Schüllerqvist.

Även en 27-årig man döms för att ha deltagit i förberedelserna till mord. Han döms till 10 års fängelse.


En 20-årig man döms för en av förberedelserna till mord. Han döms till 7 års fängelse.


Den 23-åriga kvinnan och hennes dåvarande pojkvän döms till fängelse i 4 år och 9 månader för att ha innehaft vapen.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-04-27
Länk till avsnitt

19 åringen skulle döda en Bandidos-medlem men dödade av misstag fel person - del 3


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-04-27
Länk till avsnitt

Mamma i Vallentuna döms till livstids fängelse för mord och försök till mord på sina barn - del 1

En kvinna åtalad för mord och försök till mord på sina två barn i Vallentuna har dömts till fängelse på livstid. Kvinnan har under rättegången förnekat att hon utsatt barnen för någon form av våld.


Kvinnan och barnen bodde tillsammans i Vallentuna. På morgonen den 8 september 2023 tillkallades polis till platsen. Sonen hade då lämnat bostaden med skador efter flera knivhugg som träffat bland annat huvudet och halsen. I bostaden hittades dottern död och kvinnan skadad. Enligt rättsintyget var kvinnans skadebild förenlig med att hon hade skadat sig själv. Kvinnan har berättat att hon önskade ta sitt liv.


På köksbordet i bostaden hittades brev och anteckningar som kvinnan hade skrivit. Enligt tingsrätten har breven och anteckningarna innebörden att inte bara kvinnan utan även barnen skulle dö. Tingsrätten har bedömt att det är ställt utom rimligt tvivel att kvinnan dödade dottern och försökte att döda sonen.


Kvinnan har gått igenom en rättspsykiatrisk undersökning. Enligt det rättspsykiatriska utlåtandet led inte kvinnan av en allvarlig psykisk störning när gärningarna begicks och inte heller vid undersökningstillfället. I utlåtandet anges att det sammantaget bedöms tydligt att kvinnan vare sig lider av eller har lidit av en psykossjukdom. Vidare står att kvinnan sedan en tid efter gärningarna bedöms ha presenterat en psykiatrisk symtombild som inte är sann. Tingsrätten skriver i domskälen att det inte finns något i utlåtandet som innebär att det skulle ha förelegat några svårigheter vid utförandet av undersökningen eller några tveksamheter när det gäller de rättspsykiatriska slutsatserna.


Rättens ordförande, rådmannen Malin Käll, säger i en kommentar:

- Barnen har utsatts för brott i sitt hem, där de borde ha varit trygga. Den vuxne som de har varit utlämnade till för sin omsorg har utsatt dem för våld. När det gäller sonen har det varit tal om ett utdraget händelseförlopp, med flera skrämmande moment. Gärningen har inneburit ett svårt lidande för honom. Med tanke på brottens allvar och vad som framgått om kvinnans psykiska tillstånd kan någon annan påföljd än fängelse på livstid inte komma i fråga.


Sonen och barnens pappa får det skadestånd som de har begärt.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-04-27
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.