Bra podcast

Sveriges 100 mest populära podcasts

Teologiska rummet

Teologiska rummet

Teologiska frågor och debattämnen. Ansvarig utgivare: Mattias Hermansson

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

sverigesradio.se/teologiskarummet

Avsnitt

Hummelhonung, pölsa och teologi i Torgny Lindgrens litterära värld.

Teologiska rummet tjuvstartar Litteraturveckan i P1 med ett samtal om Torgny Lindgren, känd för böcker som Ormens väg på hälleberget och Hummelhonung. Berättelser med rötter i västerbottnisk väckelse.

Torgny Lindgren - som gick bort 2017 - hör till en generation författare som läst sin Bibel och gärna har använt dess texter som bakgrundsmotiv i skrivandet. I Torgny Lindgrens fall är den västerbottniska väckelse, som han växte upp med, ständigt närvarande: färgstarka predikanter, udda personligheter, bönehuset mitt i byn. I sitt eget teologiska tänkande såg han liknelsen och sakramentet som ett slags grundelement i tillvaron och existensen. Romanerna utspelas ofta i barndomsmiljöerna i Västerbottens inland, berättelser som han bar inom sig - ofta i många decennier- innan de tecknades ner.  Gäster är teologen Jayne Svenungsson, som efterträtt Torgny Lindgren på stol nummer nio i Svenska Akademien och John Sjögren, kulturskribent, som skrivit om Torgnys böcker. Programledare och producent Peter Sandberg. Lästips: Konstens sakrament: nio essäer om skapandet av John Sjögren. Jayne Svenungssons installationstal i Svenska Akademien (om Torgny Lindgren): http://www.svenskaakademien.se/svenska-akademien/sammankomster/hogtidssammankomsten/2017/intradestal-av-jayne-svenungsson
2018-04-21
Länk till avsnitt

Västerbottnisk väckelse i litteraturen

Väckelserörelsen i Västerbotten har varit grogrund för några av Sveriges stora författarskap. Sara Lidman, Torgny Lindgren och PO Enquist hör till de mest välkända namnen.

I Västerbotten var avstånden långa och att ta sig till kyrkan på söndagen var för många omöjligt. I stället samlades man i bondköken och läste själva ur skriften och tolkade orden. Många av de västerbottniska författarnas romaner och berättelser är direkt uppstigna ur landskapets väckelsekristna mylla. Söndag 22 april ska det handla om Torgny Lindgrens författarskap i Teologiska rummet och som en introduktion eller litet kött på benen pratar vi den här veckan om vad som är typiskt för den västerbottniska väckelsen och deras färgstarka predikanter. Medverkande är religionspsykologen Owe Wikström vid Uppsala universitet och Anders Person, litteraturvetare vid Umeå universitet. Programledare och producent Peter Sandberg.
2018-04-14
Länk till avsnitt

Al-Andalus

I södra Spanien har vissa orter arabiskklingande namn. Och i Cordoba och Granada möter man arabiska miljöer: moskéer, palats, trädgårdar. Dessutom smyckas spanskan av tusentals arabiska låneord.

I nästan åtta hundra år från 711 till 1492 - var Iberiska halvön under muslimskt herravälde. En periodvis blomstrande, tolerant era där muslimer, kristna och judar levde i samklang. Kalifatet i Córdoba upplevde en kulturell och vetenskaplig guldålder, och filosofer som Ibn-Rushd kommenterade Aristoteles verk från det antika Grekland. Men det finns också myter om Al-Andalus. En spansk eftervärld har målat upp ett 700-årigt religionskrig, där spanjorer före Spaniens existens - med mod lyckades kasta ut de ovälkomna muslimska inkräktarna. Gäster är Nathan Shachar, DN:s korrespondent i Jerusalem och Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi. Programledare och producent Peter Sandberg. Boktips: Den gåtfulla passionen av Nathan Shachar. Vems Islam av Mohammad Fazlhashemi.
2018-04-07
Länk till avsnitt

Paulus ? aposteln, brevskrivaren och teologen

Paulus skrev: "Nu finns inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Men vad betyder det och vad ville aposteln med sin teologi?

Paulus är en av Kristendomens portalfigurer. Han är en av världens mest berömda brevskrivare och breven till de tidiga kristna är en viktig del av Nya Testamentet. Paulus var hedningarnas apostel och på sina missionsresor runt Medelhavet upplevde han skeppsbrott, rån, hunger och törst. Och satt  periodvis fängslad. Under tvåtusen år har han påverkat kristna tänkare som Augustinus, Thomas av Aquino och Luther. Medverkande är teologerna Ola Sigurdson, Werner Jeanrond och Tobias Hägerland.   Programledare och producent Peter Sandberg.
2018-03-31
Länk till avsnitt

Återställelsens glädje

En av de mest älskade liknelserna i Bibeln är den om den förlorade sonen som återvänder hem efter att ha förstört sitt liv och svikit de som älskar honom.

Så vad betyder återställelse? Det kan handla om en längtan tillbaka till ett förlorat paradis eller barndomsvärld. Men också om att återställa det som är brutet; i förhållande till det egna livet, till nära relationer. Till destruktiva handlingar som följts av ånger och lidande. Att få komma hem är också ett av de djupaste teman vi hittar i Kristendomen. Och om hemkomst skriver författaren John Sjögren i sin essä "Återställelsens glädje". Medverkande är författaren John Sjögren, poeten Ylva Eggehorn och religionspsykologen Owe Wikström. Programledare och producent Peter Sandberg.
2017-11-04
Länk till avsnitt

Dödahavsrullarna

Efter ett fjorton år långt översättningsarbete finns nu de mytomspunna Dödahavsrullarna i svensk översättning.

För 70 år sedan hittades de första papyrusrullarna i en grotta vid Dödahavets strand. De ovärderliga texterna är skrivna för hand på hebreiska under tiden kring Kristi födelse. De är därmed tusen år äldre än de handskrifter av Bibeln man tidigare kände till. Medverkande är religionsvetarna Kamilla Skarström Hinojosa, Mikael Winninge och Cecilia Wassen som alla har varit del av projektet att översätta Dödahavsrullarna till svenska. Programledare och producent Peter Sandberg.
2017-10-21
Länk till avsnitt

Var Paulus lutheran?

En märklig fråga då aposteln Paulus är en av Nya Testamentets författare medan Luther var 1500-talets reformator. Men Luther använde Paulus tankar i sin teologi om Rättfärdighet genom tron allena.

Paulus såg sig själv som hedningarnas de icke-kristnas - apostel som stred för att alla skulle kunna bli del av den tidiga Jesusrörelsen - urkyrkan - utan att först bli judar, utan att behöva omskära sig eller underkasta sig Lagen. Det är inte laggärningarna som leder till rättfärdighet utan tron. Men hur väl stämmer Luthers version av rättfärdiggörelse genom tro allena med Paulus? Medverkande är tre teologer från Göteborgs universitet: Ola Sigurdson, Arne Rasmusson och Tobias Hägerland. Programledare och producent Peter Sandberg.
2017-10-14
Länk till avsnitt

Dostojevskijs legend om Storinkvisitorn

En av de starkaste berättelserna i Bröderna Karamazov är den om Storinkvisitorn som vill kasta Jesus på kättarbålet.

I Dostojevskijs berömda roman Bröderna Karamazov döljer sig en berättelse på bara nitton sidor som heter Storinkvisitorn. Legenden är författad av den intellektuella tvivlaren Iván Karamazov, som läser upp den för sin fromme broder Aljosha. Legenden utspelas under inkvisitionen i 1500-talets Sevilla, där kättarbålen varje dag tänds till Guds ära. När Jesus oförmodat dyker upp i Sevilla jublar folket, men för inkvisitorerna - som styr och ställer i just Jesu namn - blir han ett hot. Jesus ska kastas på bålet! Vi hör inläsningar av skådespelarna Staffan Göthe och Etienne Glaser. Medverkande är Owe Wikström, professor i religionspsykolog och Elena Namli, professor i teologisk etik. Programledare och producent Peter Sandberg. Boktips: Bröderna Karamazov av Fjodor Dostojevskij. Aljoshas leende av Owe Wikström. Kamp med förnuftet. Rysk kritik av västerländsk rationalism av Elena Namli.
2017-04-29
Länk till avsnitt

Reformationen 500 år - om en envis munk som splittrade kyrkan

Luther var fritänkare, upprorisk, auktoritetsbunden, sinnlig, en politiskt ointresserad samhällsförändrare, bästsäljande författare, predikant och en kärleksfull familjefar.

I mer än 1000 år hade Katolska kyrkan styrt, haft makt och privilegier i det religiösa och politiska Europa. Då sätter en upprörd munk krokben för alltihop. Enligt sägnen spikar han upp 95 teser på en kyrkport i den tyska staden Wittenberg, anklagar kyrkan och påvarna för usel moral, med de förkastliga avlatsbreven som tillhyggen. Resten är historia, kyrkan splittras och Martin Luther går till historien. Hur såg tidsandan ut, vilka teologiska tankar stod i centrum och vilket inflytande hade reformationen på den utveckling mot upplysning och modernitet som skulle följa? Medverkande är teologen Ola Sigurdson och religionsvetarna Kamilla Skarström Hinojosa och Martin Berntson. Programledare och producent Peter Sandberg.
2017-04-22
Länk till avsnitt

Varför finns religion?

Frågan om varför religion finns har säkert många svar, evolutionära, sociala och kognitiva.

Religion tycks alltid ha funnits; i varje civilisation, i varje kultur, i alla etniska grupper, i varje samhälle. Och i varje tid. Det verkar lätt att slå fast att religion är en del av att vara människa. Men, så enkelt är det inte. Alla människor är inte religiösa, ingen har så här långt hittat några gener eller någon funktion i hjärnan som betingar oss att bli religiösa. Så frågan är: varför finns religion?  Medverkande är David Thurfjell, religionshistoriker, Ingela Visuri, som studerat kognitiv religionsvetenskap och Ulf Jonsson, religionsfilosof och jesuitpater. Programledare och producent Peter Sandberg. Boktips: Varför finns religion, en antologi med David thurfjell som redaktör.
2017-04-15
Länk till avsnitt

Kan en stad vara helig?

Ett heligt föremål, en helig plats, en helig dag, ja kanske kan heligheten utsträckas i både tiden och rummet?

Många städer lockar till sig pilgrimer på jakt efter en slags helighetens källa: Mekka, Benares, Santiago de Compostela, Jerusalem Men kan en stad vara helig? Och i så fall på vilket sätt? Och vad menar vi med helighet? Frågorna ställs i boken Jerusalem och jag av författaren Anita Goldman, som medverkar i veckans program tillsammans med Owe Wikström, religionspsykolog och Ola Sigurdson teolog. Programledare och producent Peter Sandberg.
2017-04-01
Länk till avsnitt

Fasansfull ondska

Vad är ondska? Och hur förstår vi en ondska och ett kaos som övergår våra begrepp?

Varje dag möter vi i media bilder på människor i Aleppo och andra konflikthärdar som drabbats av en ondska som är omöjlig att förstå och leva sig in. Det kaos det innebär när allt meningsfullt i tillvaron bryter samman är svår att fånga i de kategorier vi annars använder i språk och tankemönster. Så hur hanterar en människa som drabbats en erfarenhet som är obeskrivlig och kaotisk? Medverkande: Ingrid Malm Lindberg, präst och doktorand i religionsfilosofi, Jonna Bornemark, filosof och Ulf Jonsson, jesuitpater och religionsfilosof. Programledare och producent Peter Sandberg.
2016-11-20
Länk till avsnitt

Islam och den antika filosofin

Aristoteles och Platon räknas till de stora tänkarna inom den kristna europeiska kultursfären. Men de var varken européer eller kristna.

Den grekiska antika filosofin har inte bara förvaltats i Europa och västvärlden, kanske vi aldrig lärt känna den antika filosofin utan den islamiska filosofi som bar och utvecklade dess tankar innan den återupptäcktes under renässansen.  Medverkande: Klas Grinell, idéhistoriker, Charlotta Weigelt, filosof och Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi.  Programledare och producent Peter Sandberg. Boktips: Islams filosofihistoria av Klas Grinell.
2016-11-05
Länk till avsnitt

Påven Franciskus

Nu kommer påven Franciskus till Sverige för att delta i 500-årsminnet av reformationen. Med charm och glimt i ögat tillträdde han 2013. Så hur har pontifikatet sett ut så här långt?

Under sina dryga tre år som ledare för Katolska kyrkan har Franciskus förvånat världen genom att uttala sig och agera i känsliga frågor som homosexualitet och kvinnans roll i kyrkan. Han har väckt hopp men också utmanat grupper som bevakar de 2000-åriga traditionerna.  Medverkande: Madeleine Fredell, dominikansyster, Erik Helmerson, ledarskribent DN och Ulf Jonsson, Jesuitpater.  Programledare och producent Peter Sandberg. Boktips: Påven som kom ner på jorden av Kristina Kappelin.
2016-10-30
Länk till avsnitt

Religion och politik i USA

Det amerikanska presidentvalet står för dörren. Så vilken roll spelar religionen i politik och samhälle?

Av alla seder och bruk som leder till politiskt välstånd är religionen och moralen de mest oundgängliga Med dessa ord band USA:s förste president George Washington samman politik, religion och moral till en enhet. Och är det något vi vet om amerikansk politik, så är det att religionen har haft en framträdande roll och att en ateistisk presidentkandidat är chanslös. Nu står valet för dörren i USA och Teologiska Rummet ska försöka utröna relationen religion, politik och samhälle.Medverkande är Ginna Lindberg, utrikeschef på Ekot och tidigare korrespondent i Washington, Lars Adaktusson, EU-parlamentariker (KD) och tidigare SVT-korrespondent i USA och Roland Poirier Martinsson, författare och filosof. Programledare och producent Peter SandbergNågra uppsatser om ämnet:Thank you, and God bless America! av Hugo Hedin och Gustav Sjöblom.http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=2276730&fileOId=2276733Religion som politisk maktfaktor i USA, av Roger Wisberg.https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:206493/FULLTEXT01.pdf
2016-10-22
Länk till avsnitt

Teologiska rummet Det existentiella i ett sekulärt tidevarv 2016-04-17 kl. 17.00

Hanteringen av livsfrågor har historiskt omgärdats av religionens språk och ceremonier. Idag har religionen tappat mark som uttolkare av våra liv. Så hur förhåller vi oss till existentiella erfarenheter som död, sjukdom och omvälvande upplevelser som graviditet och barnafödande. Medverkande är Lars Björklund, tidigare sjukhuspräst, Ann Lagerström, journalist och författare och Jonna Bornemark, filosof. Programledare och producent Peter Sandberg.

2016-04-17
Länk till avsnitt

Svenska kyrkan och nåden

Läran om nåden är en viktig förklaring till Svenska kyrkans öppenhet och engagemang.

Vad står Svenska Kyrkan för, och hur ser dess identitet ut? Frågorna dyker upp med jämna mellanrum, och skapar debatt. Inte minst när företrädare för kyrkan presenterar radikala förslag, som biskop Eva Brunnes förslag om att tillfälligt öppna kyrkan för människor från andra religioner, genom att dölja kristna symboler. Annan kritik handlar om kyrkans ideologi och sociala engagemang - för socialt utsatta och flyktingar. Så, vad ligger teologiskt bakom denna ifrågasatta öppenhet? Jo, en förklaring till kyrkans förhållningssätt hittar man i läran om nåden.Medverkande är Petra Carlsson, präst och Martin Lind, tidigare biskop.Programledare och producent Peter Sandberg.
2016-04-03
Länk till avsnitt

Teologiska rummet

Vilka teologiska tolkningar av islam motiverar IS och al-Quaida?

Europa har drabbats av ännu ett terrordåd. Och dagligen fylls nyhetssändningarna med bestialiska dåd och grymheter utförda av våldsbejakande islamiströrelser som IS, al-Quaida, Talibanrörelsen med flera. Efter revolutionen i Iran 1979 kom Ayatolla Khomeinis doktrin om De rättslärdas styre där både den världsliga och religiösa makten lades i händerna på religiösa ledare. Men vilka teologiska tolkningar av islam ligger bakom de här fenomenen, har de uppstått i modern tid, eller går de att spåra tillbaka till traditioner och idéer längre tillbaka i islams historia. Nu har Mohammad Fazlhashemi, professor i islams teologi, skrivit en bok som behandlar just idériktningar under den så kallade mellantiden, från mitten av 1200-talet och fram till 1900-talets början, då vi ser politisk islams genombrott. Ett försök att spåra sig tillbaka till en period i islam som delvis legat i skugga.Medverkande är Mohammad Fazlhashemi, professor i islams teologi samt David Thurfjell och Susanne Olsson, båda religionshistoriker med inriktning på islam.Programledare och producent Peter Sandberg.Boktips: Islams dynamiska mellantid av Mohammad Fazlhashemi.
2016-03-27
Länk till avsnitt

Teologiska rummet Religion och humor 2015-12-24 kl. 06.03

Samtal om förhållandet mellan religion och humor. Exekutör/Medverkande: Sigurdsson, Ola (Tal) / teolog, föreståndare för Centrum för kultur o hälsa vid Göteborgs universitet, Eklund, Stefan (Tal) / chefredaktör för Borås tidning Ämnesord/Nyckelord: religion, humor

2015-12-24
Länk till avsnitt

Dietrich Bonhoeffer.

Tidigare biskopen Martin Lind och författaren Ylva Eggehorn samtalar om Dietrich Bonhoeffer, teologen som konspirerade mot Hitler.

Den tyska teologen Dietrich Bonhoeffer är känd för att han ingick i en konspiration som begick ett misslyckat attentat mot Hitler i juli 1944. Bonhoeffer avrättades i koncentrationslägret i Flossenbürg av nazisterna bara några veckor före freden 1945. Hans teologi bör ses mot bakgrund av det rasistiska klimat som präglade det tyska samhället under 1930 och 40-talet. Han skrev en rad böcker där han utvecklar sina tankar, böcker som älskats och lästs av många människor. Gäster är Martin Lind, biskop emèritus i Svenska kyrkan och Ylva Eggehorn, poet och författare.Programledare och producent Peter Sandberg.Lästips:Bonhoeffer - tankar om en 1900-talsmartyr av Martin Lind.Att ta ansvar för Gud - om hängivenhet som motstånd av Ylva Eggehorn.Efterföljelse av Dietrich Bonhoeffer.
2015-11-15
Länk till avsnitt

Teologiska rummet

David Thurfjell, religionsvetare och Inga Sanner, idéhistoriker samtalar om "Det gudlösa folket", svenskarna och deras dubbeltydiga förhållande till religion.

Sverige beskrivs ofta som världens mest sekulariserade land. Men hur väl stämmer det? I boken Det gudlösa folket av religionshistorikern David Thurfjell beskrivs ett postkristet sammanhang där man ger barnen kristna namn, firar jul och påsk, tänder ljus på första advent och går till kyrkan för att gifta sig och begrava sina anhöriga. Teologiska Rummet handlar om huruvida vi är ett religionsbefriat folk eller om det lever kvar avsevärda kristna avlagringar i våra beteenden och tankemönster. Gäster är David Thurfjell, religionsvetare vid Södertörns högskola och Inga Sanner, idéhistoriker vid Stockholms universitet. Programledare och producent Peter Sandberg.
2015-11-08
Länk till avsnitt

Film och religion.

Filmvetaren Astrid Söderbergh-Widding och teologen Ola Sigurdson samtalar om religion på vita duken.

Film och religion har en historia tillsammans. Filmens framväxt sker parallellt med att västvärlden sekulariseras och biografen blir ett alternativ till kyrkan när det gäller att skildra livsåskådningsfrågor. Religiösa teman finns i filmer av Bergman och Tarkovskij, men också i Alien och Star Wars. Teologiska RummetMedverkande är filmvetaren Astrid Söderbergh-Widding och teologen Ola Sigurdson.Programledare och producent Peter Sandberg.Boktips: Film och Religion redaktör Ola Sigurdson
2015-11-01
Länk till avsnitt

Teresa av Avila

Anita Goldman, författare och Ingrid Lindström Leo, lektor i spanska, samtalar om den spanska mystikern Teresa av Avila.

 För 500 år sedan föddes en av de stora kristna mystikerna. Teresa av Avila var karmelitnunnan som reformerade sin orden. Hon helgonförklarade 1622 och utnämndes 1970 som första kvinna till kyrkolärare. Teresa grundade sjutton kloster, och hennes liv var hårt och strapatsrikt, i kamp mot både ordensfränder, kyrkoledare o den fruktade inkvisitionen.Gäster: Anita Goldman, författare och Ingrid Lindström Leo, som skrivit om Teresa i tidskriften Signum.Programledare och producent Peter Sandberg.Boktips: Guds älskarinnor av Anita Goldman. 
2015-10-25
Länk till avsnitt

Mirakelrabbiner, chassidism och jiddisch

Våren 2010 kom det ut en liten bok som heter Judar på vandring, som skrevs redan på 1920-talet av den tysk-judiska författaren Joseph Roth.

Den handlar om den jiddischkultur och den chassidiska judendom som frodades i Östeuropa kring förra sekelskiftet. Kulturen tynade bort när pogromer och förtryck tvingade judarna på flykt till Västeuropa och Amerika. Kvar finns bara minnen och berättelser om en mytomspunnen tid. I veckans program samtalar vi om Joseph Roths ögonvittnesskildringar, om livet i stetlen - den judiska småstaden och om tillvaron i Västeuropas judiska getton. Medverkande är Morton Narrowe, överrabbin i Stockholms judiska församling, Basia Frydman, skådespelare och Salomon Schulman, författare och lärare i  jiddisch vid Lunds universitet. Programledare och producent Peter Sandberg. Boktips: Judar på vandring av Joseph Roth Jiddischland av Salomon Schulman En tretvinnad tråd av Morton Narrowe
2015-08-09
Länk till avsnitt

Prästen, fysikern och existensen

Varför finns det något snarare än att det inte finns något? Finns det någon avsikt bakom universum och finns det alls någon mening med världen och människan? 

Svaret på dessa klassiska frågor beror på vem man frågar. I veckans program möts två personer med vitt skilda livsåskådningsperspektiv för att prata om livet och existensen, Anders Piltz, katolsk präst och Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet. Programledare och producent Peter Sandberg.
2015-07-31
Länk till avsnitt

Erotiska gudsupplevelser och kvinnlig frihetskamp på 1200-talet

Filosofen Jonna Bornemark och teologen Ola Sigurdson samtalar om Mechtild av Magdeburg, mystikern som kämpade för kvinnlig frihet redan på 1200-talet.

Veckans program handlar om kvinnlig frihetskamp på 1200-talet, om erotiska gudsrelationer och om sinnlighetens fenomenologi. Allt förenat i mystikern Mechtild av Magdeburg som tillhörde Beginrörelsen, ett mellanting mellan nunneväsende och lekmannarörelse. Beginerna levde avantgardistiska liv, utan män och rörde sig fritt på gatorna, nära förbundna med den pågående urbaniseringen. Mechtild är känd för texter om sina ofta starkt erotiska gudserfarenheter och levde, som andra mystiker, på gränsen till att anklagas för kätteri. Medverkande är filosofen Jonna Bornemark och teologen Ola Sigurdson. Programledare och producent Peter Sandberg
2015-04-26
Länk till avsnitt

Religionen i en globaliserad värld

Elena Namli, teologisk etiker, Mohammad Fazlhashemi, islamisk teolog och Lasse Dencik, socialpsykolog samtalar om universellt och partikulärt i religion och värderingssystem.

Kultur och livsstilar tycks bli alltmer universella i vår globaliserade värld? Samtidigt blir det viktigt att värna om religion och värderingar när de universella ? ofta västerländska ? krafterna tar stor plats. Men partikulära krafter - som nationalism - växer också och leder ofta till främlingsfientlighet och rasism. Medverkande: Elena Namli, teologisk etiker, Mohammad Fazlhashemi, islamisk teolog och Lasse Dencik, socialpsykolog. Programledare och producent Peter Sandberg.
2015-04-19
Länk till avsnitt

Vad är Sekulär humanism

Christer Sturmark, ordförande för förbundet Humanisterna, Patrik Lindenfors, zoolog universitet och Åsa Wikforss, filosof samtalar om Sekulär humanism, en livsåskådning utan Gud, heliga personer och heliga skrifter.

Måste en livsåskådning vara religiös? Inte enligt sekulära humanister. Sekulär humanism är en livsåskådning som varken innehåller gudar, mirakler, heliga personer eller heliga skrifter. Ofta hamnar man i samma etiska och moraliska synsätt som många av religionerna, men värderingarna baseras på människan själv och inte på vad gudar och religiösa förgrundsfigurer sägs ha dikterat. Gäster är Christer Sturmark, chef för bokförlaget Fri tanke och ordförande för förbundet Humanisterna, Patrik Lindenfors, zoolog vid Stockholms universitet och Åsa Wikforss, filosof vid Stockholms universitet. Programledare och producent Peter Sandberg.
2015-04-05
Länk till avsnitt

Upprorsmakaren

Elena Namli, teolog och författarna Göran Greider och Maria Küchen samtalar om bilden av Jesus som revolutionär, som presenteras i boken Upprorsmakaren av Reza Aslan.

Var den historiske Jesus en revolutionär som utmanade den romerska ockupationsmakten, och inte tvekade att använda våld om så behövdes? Det menar den amerikanske religionshistorikern Reza Aslan i sin bok Upprorsmakaren, som väckt starka reaktioner och som nu finns översatt till svenska. Författaren presenterar Mannen från Nasaret som en medveten motståndsman vars utlovade ?Gudsrike? i själva verket syftade på ett befriat Palestina. I veckans program diskuterar vi revolutionären Jesus och hur bilden av honom har formats genom historien. Medverkande är Elena Namli, professor i teologisk etik, Maria Küchen, författare och Göran Greider, journalist och författare. Programledare och producent Peter Sandberg. Boktips: Upprorsmakaren av Reza Aslan.
2014-11-09
Länk till avsnitt

Magi i en avförtrollad värld

Carl Abrahamsson, som skriver om magi, Henrik Bogdan, religionshistoriker och Jonna Bornemark, filosof samtalar om magi och magiskt tänkande i en värld där förnuft är idealet.

Den tyske tänkaren Max Weber sa i början av förra seklet att vi i lever i en värld som är avförtrollad. Har magin dunstat bort i västvärlden och lämnat kvar en värld där bara strikt rationellt tänkande ses som väg till kunskap och insikt. Och är denna avförtrollade värld i så fall en spegling av oss som människor, eller bär vi i grund och botten också på en annan form av tänkande; ett magiskt tänkande, som inte är kompatibelt med våra rationella ideal? Medverkande är Carl Abrahamsson, som bl.a skriver om ockultism, Henrik Bogdan, religionshistoriker vid Göteborgs universitet och Jonna Bornemark, filosof vid Södertörns högskola. Programledare och producent Peter Sandberg.
2014-11-02
Länk till avsnitt

Kristendomen som revolutionär kraft

Madeleine Fredell, dominikansyster, Olle Kristensson, ekumenisk teolog och Göran Greider, författare, diskuterar kristendomens radikalitet och revolutionära budskap.

Ni ska älska ära fiender! Om någon slår dig på kinden så vänd den andra till! Den som vill vara den förste bland er ska vara de andras tjänare! Jesu förkunnelse handlar ofta om våra relationer till andra människor. Och budskapet är ofta mycket radikalt. Inte minst i Bergspredikan kan den moraliska utmaningen förefalla närmast utopisk. Medverkande är Madeleine Fredell, dominikansyster, Olle Kristensson, ekumenisk teolog vid Sveriges Kristna Råd och Göran Greider, författare. Programledare och producent Peter Sandberg.
2014-04-27
Länk till avsnitt

Apartheidteologi i Sydafrika

Jonathan Alexander vid Svenska kyrkan och teologerna Lennart Henriksson och Hans Engdahl samtalar om de kyrkor i Sydafrika som försvarade apartheid och rasism.

I början på 80-talet suspenderades den Holländska Reformerta Kyrkan i Sydafrika från gemenskapen i de Reformerta Kyrkornas Världsallians. Generalkonsiliet slog fast att kyrkans hållning i relation till apartheid stred mot hjärtat av evangeliets budskap. Holländska Reformerta Kyrkan var den som samlade flest vita sydafrikaner och den som starkast försvarade apartheid. Så hur tänkte kyrkans teologer och hur lät den teologiska retoriken i försvaret av apartheid och rasism? Gäster är Jonathan Alexander, vid Svenska kyrkan i Skärholmen, Lennart Henriksson, lektor i missionsvetenskap vid Teologiska högskolan och Hans Engdahl, teolog vid University of Western Cape i Sydafrika. Programledare och producent Peter Sandberg
2014-04-20
Länk till avsnitt

Bör Bibeln läsa bokstavligt eller tolkas symboliskt?

Tidigare ärkebiskop KG Hammar och författaren Maria Küchen samtal om symbolisk och bokstavlig bibelläsning.

Föddes Jesus av en jungfru? Återuppstod han verkligen från de döda? En evigt konflikt inom kristendomen är om bibeln ska läsas bokstavligt eller om den bör tolkas symboliskt. Vissa menar att bibelns texter bör hållas för bokstavligen sanna, utan försanthållanden riskerar kristendomen att tröskas ur och kärnan i tron blekna bort. Andra väljer att tolka bibelns berättelser symboliskt, att snarare se vad de pekar på än att hålla sig till bokstaven, och att bara en  symbolisk läsning kan öppna upp för djupare förståelse av bibelns budskap. Gäster är tidigare ärkebiskop KG Hammar och författaren Maria Küchen. Programledare och producent Peter Sandberg.
2014-04-13
Länk till avsnitt

Försanthållanden och bevis inom religionerna

Muhammad Fazlhashemi, professor i islams teologi, Ulf Jonsson, jesuitpater och professor i religionsfilosofi och Jonna Bornemark, docent i filosofi samtalar om sanningskriterier inom religion.

Det finns många som tror på Gud, men inga bevis finns. Så vad innebär det i religiösa sammanhang när nåt hålls för sant? Är Jesu återuppståndelse sann på samma sätt som att 2 plus 2 är 4 eller att Gustav Vasa har varit kung i Sverige? Och hur bevisar man i så fall dessa religiösa sanningar? För att nåt ska vara riktigt meningsfullt så borde det väl också vara sant. Eller kan religion vara meningsfull utan sanningar? Medverkande är Muhammad Fazlhashemi, idéhistoriker och professor i islams teologi, Ulf Jonsson, jesuitpater och professor i religionsfilosofi och Jonna Bornemark, docent i filosofi o föreståndare för Centrum för praktisk kunskap Programledare och producent Peter Sandberg.
2013-11-24
Länk till avsnitt

Varför är människan religiös?

Owe Wiktröm, religionspsykolog och Maria Küchen, författare samtalar om vilka sociala och psykologiska behov som ligger bakom religiös tro.

De flesta människor på jorden tror på Gud. Och samtidigt som  kunskapen om vem och vad Gud är ofta anses ligga bortom människans räckvidd, upplevs relationen till Gud som meningsfull. Så varför blir människor religiösa? Vilka psykologiska och sociala behov ligger bakom religiös tro? Det är grundfrågorna inom religionspsykologin, som studerar ämnet bl.a utifrån människors inre upplevelser och erfarenheter. Lästips: Den outgrundliga människan av Owe Wikström Anteckningar från en frontalkrock med Gud av Maria Küchen
2013-11-17
Länk till avsnitt

Thomas av Aquinos liv, teologi och filosofi

Anders Piltz, präst i Dominikanorden, Jasmina Nedevska, doktorand i statskunskap och Ulf Jonson, jesuitpater och religionsfilosof diskuterar kring teologen och filosofen Thomas av Aquinos inflytande på kristen teologi.

Thomas av Aquino är en av de stora kristna tänkarna. Han föddes i Italien i början av 1200-talet och anslöt sig tidigt till den radikala dominikanorden. Tillsammans med de samtida Franciskus av Assisi och spanjoren Dominicus företrädde han de nya tiggarordnar som utmanade en stagnerad katolicism. Thomas av Aquino var också den som tog upp arvet efter Aristoteles och gjorde det till grund för sin teologi. I veckans program diskuterar vi hans liv, teologi och filosofi. Medverkande är Ulf Jonsson, jesuitpater och religionsfilosof, Anders Piltz, präst i dominikanorden och Jasmina Nedevska, doktorand i statsvetenskap. Programledare och producent Peter Sandberg.
2013-11-10
Länk till avsnitt

Religion och väpnade konflikter

Lasse Dencik, professor i socialpsykologi, och DN:s utrikeskorrespondent Nathan Shachar samtalar om varför religion är bränsle i så många väpnade konflikter världen över.

Många ? kanske de flesta - av världens väpnade konflikter, terrordåd och våldshandlingar har nåt med religion att göra. Samtidigt predikar inte minst de tre abrahamitiska religionerna - som präglat västvärlden och mellanöstern - barmhärtighet, medkänsla och fredlighet, inte bara med den egna gruppen, utan också gentemot andra. Så vad gör att religion är bränsle i konflikthärdarna? Är det religionerna själva som är problemet, eller är det människors religiositet? Medverkande är Lasse Dencik, professor i socialpsykologi och Nathan Shachar, utrikeskorrespondent på DN. Producent och programledare Peter Sandberg
2013-11-03
Länk till avsnitt

Påven ger sin syn på känsliga frågor inom Katolska kyrkan

Påven har nu på kort tid gett två stora intervjuer där han "öppenhjärtligt" berättar om sin syn på känsliga frågor inom Katolska kyrkan. Ulf Jonsson, jesuitpater, Madeleine Fredell, dominikansyster och Erik Helmerson, ledarskribent i DN, analyserar och tolkar hur Påvens kommande reformer kan se ut.

Först den 19 september i den jesuitiska tidskriften La Civiltá Cattolica och sen 1 oktober i den italienska tidning La Rebubblica - i två långa intervjuer berättar Påven Franciskus om sig själv och sin syn på känsliga frågor inom Katolska Kyrkan. Homosexualitet, skilsmässor, kvinnans roll och om hur kyrkan bör ändra sin attityd mot dem som "haft skäl" att vända sig bort från kyrkan. I ett nyinsatt Teologiska Rummet diskuterar Ulf Jonsson, jesuitpater, Madeleine Fredell, dominikansyster och Erik Helmerson, ledarskribent i DN vad denna Påvens frimodighet betyder. Programledare och producent Peter Sandberg.
2013-10-06
Länk till avsnitt

Om Andra Vatikankonciliet i Rom 1962 - 65

Madeleine Fredell, dominikansyster och katolikerna Ritva Jakobsson och Örjan Ekman diskuterar Andra vatikankonciliet i Rom och hur kyrkan förändrades av reformarbetet.

1962 samlades nästan 2 500 katolska kyrkopotentater i Rom för att delta i ett koncilium anordnat av påven Johannes XXIII. Målet var att reformera, uppdatera och sprida ljus i kyrkan efter en lång mörk period under första halvan av 1900-talet. Johannes XXIII var tänkt att bli en ?mellanpåve? men blev i stället den som initierade den stora omdaningen av Katolska kyrkan. Just nu pågår 50-årsjubileet av konciliet och det är tid att se händelserna i backspegeln. Hur gick det till, vad beslutades och hur har kyrkan utvecklats efteråt? Medverkande är Madeleine Fredell, dominikansyster, Ritva Jakobsson, katolik sedan 1954 och Örjan Ekman, katolik som arbetade i Italien under konciliet.   Programledare och producent Peter Sandberg Boktips: Dagbok från Rom av Gunnel Vallquist.
2013-04-21
Länk till avsnitt

Om Sharia och mänskliga rättigheter

Elena Namli, professor i teologisk etik och Muhammad Fazlhashemi, professor i islamsk teologi och filosofi diskuterar kring hur Sharia ska tolkas och om lagarna är kompatibla med mänskliga rättigheter.

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter beskrivs ibland som ett västerländskt imperialistiskt projekt för att göra liberala värderingar universellt giltiga. Betyder det att muslimsk sharialagstiftning är inkompatibel med mänskliga rättigheter? Ja, säger de människorättsaktivister som ser den liberala modellen som enda vägen till frihet. Nej, säger många muslimska teologer som tar strid för att Sharia ska kunna nytolkas utifrån moderna muslimska samhällens behov. Medverkande: Elena Namli, professor i teologisk etik och Muhammad Fazlhashemi, professor i islamsk teologi och filosofi. Programledare och producent Peter Sandberg.
2013-04-14
Länk till avsnitt

Om religion och humor

Ola Sigurdsson, teolog, och Stefan Eklund, chefredaktör på Borås Tidning, samtalar om förhållandet mellan religion och humor. Programledare och producent Peter Sandberg.

 Att skämta om religion är tacksamt. Moraliskt uppblåsta företrädare för kyrkor går lätt att driva med. Men är det sant att religiösa människor ? och hela religioner ? är helt humorbefriade? Det finns gott om exempel på att religion kan vara både rolig och innehålla ett mått av ironisk självdistans. Även i en religiös urkund som Bibeln går det att hitta gycklande berättelser med en satirisk udd. Gäster är Ola Sigurdsson, teolog och föreståndare för Centrum för kultur o hälsa vid Göteborgs universitet och Stefan Eklund, chefredaktör för Borås Tidning. Programledare och producent Peter Sandberg Lästips: 52 samtal med en terrier av Stefan Eklund
2013-04-07
Länk till avsnitt

Om försoning i teologin och i praktiken

Samtal om hur den kristna försoningstanken kan tolkas och hur den inspirerat försonings- och sanningkommissioner i vår tid. Med Mattias Martinsson, professor i systematisk teologi, Teresa Callewaert, präst och doktorand i teologisk etik och Bengt Kristensson-Uggla, professor i filosofi, kultur och företagsledning, som också ägnat sig åt teologi. Programledare och producent: Peter Sandberg.

I modern tid har vi sett ett antal försonings- och sanningskommissioner, i bland annat Sydafrika, Rwanda och forna Jugoslavien. Försoningstanken är också central i kristendomen, även om den aldrig slagits fast i något koncilium (som lärorna om treenigheten och inkarnationen). Teologiskt bottnar försoningstanken i människans brustna relation till Gud och hur vi genom Jesus fått förlåtelse för våra synder.
2013-03-31
Länk till avsnitt

Vem är den nye påven?

Världens katoliker har fått en ny påve. Han heter Jorge Mario Bergoglio och har i sitt nya ämbete tagit sig namnet Franciskus. Men vem är han, vad står han för och vilka konfliktfrågor kommer han ställas inför när han slår dig ner på den Heliga stolen. Ulf Jonsson, jesuitpater, Madeleine Fredell, dominikansyster och Örjan Ekman, som arbetar aktivt med eukemeniska frågor, samtalar kring den nya påven. Programledare och producent Peter Sandberg.

2013-03-17
Länk till avsnitt

Att bli rättfärdig inför Gud

Hur blir man som syndig människa rättfärdiggjord? Frågan var för Martin Luther och hans reformerta rörelse den mest centrala. Luther menade att den syndiga människan är skild från Gud och kan inte rättfärdiggöras av egen kraft. Bara av guds nåd blir människan rättfärdiggjord, inte för sin egen skull, utan för Kristus skull. Vi blickar tillbaka på den tid då frågan var som mest brännande och på hur rättfärdiggörelsen betraktas idag. Medverkande: Thomas Ekstrand, universitetslektor i systematisk teologi, Elena Namli professor i teologisk etik och Ulf Jonsson, jesuitpater och doktor i religionsfilosofi. Programledare och producent Peter Sandberg

2012-11-25
Länk till avsnitt

Tranströmer som modern mystiker

söndag 18 november 17.00 i P1 (repris fredag 23 november 21.03) Och inom dem alla öppnade sig valv efter valv oändligt. Tomas Tranströmers älskade dikt Romanska bågar får läsaren att känna sig både större och betydligt djupare som människa. Dikterna har lästs från otaliga predikstolar och är en ovärderlig skatt för den andlige sökaren. Tranströmer själv värjer sig för att katigoriseras religiöst, ändå är det många som läser honom som en modern mystiker. I veckans Teologiska Rummet bläddrar vi i hans samlade verk och läser från vältummad sidor som väcker anden till liv. Medverkande är Owe Wiström, religionspsykolog, Marie Lundquist, poet och Claes-Bertil Ytterberg, tidigare biskop i Västerås stift. Programledare och producent Peter Sandberg

2012-11-18
Länk till avsnitt

Teologins nya roll i politiken

söndag 11 november 17:00 i P1 (repris fredag 16 november 21:03) Religion bygger på känslor, politik måste bygga på förnuftet. Så har det låtit sedan franska revolutionen och fram till våra dagar. Att religionen placerats i en privat sfär och att politiken styr det offentliga har varit idealet i de sekulära välfärdstater som byggts med förnuft och vetenskaplig rationalitet som ledstjärnor. Men i dagens post-sekulära samhälle är religionen åter på väg att få en politisk roll. Så vad betyder det om teologin får större plats i politiken och hur påverkas de värderingar som styr vårt förhållande till omvärlden? Medverkans: Elena Namli, Professor i teologisk etik, Muhammad Fazlhashemi, professor i idéhistoria och Mattias Martinsson, professor i systematisk teologi. Programledare och producent Peter Sandberg Boktips: Vems islam? Av Mohammad Fazlhashemi

2012-11-11
Länk till avsnitt

Att leva som nunna

söndag 4 november 17:00 i P1 (repris fredag 9 november 21:03) De höll fast vid apostlarnas undervisning, vid brödbrytelsen och bönerna, de hade allting gemensamt, de sålde allt vad de ägde och delade med sig. Apostlagärningarnas beskrivning av den urkristna församlingen är förebilden för kristet klosterliv. Men vad innebär det att leva som nunna, att försöka efterlikna Jesus i fattigdom, ödmjukhet och förtröstan till Gud. Ett liv utan personligt ägande och i en livslång gemenskap med människor man inte valt själv, kräver en stark övertygelse. Tre nunnor från två kloster och en kommunitet berättar om sin sina livsval och en vardag inte sällan full av humor. Medverkande: Moder Karin från Birgittasystrarnas kloster i Vadstena, syster Katarina från Mariadöttrarnas Heliga hjärtas kloster i Omberg och syster Madeleine, dominikansyster från Stockholm. Programledare och producent Peter Sandberg. Lästips: I kyrkans mitt - kloster ordnar kongregationer av Catharina Broomé Klosterliv i Sverige av Lars Hillås

2012-11-04
Länk till avsnitt

Arvsynden

Söndag 6 maj 17.00 (repris fredag 11 maj 21.03) Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. De välkända orden från Paulus pekar på människans öde i den kristna läran. Hur vi än vrider och vänder oss är vi syndare och ska dö. Men Jesus dog ju på korset för våra synder, skulle vi inte därmed dra ett streck över gamle Adam och börja om från början igen med Gud? Gäster: Eva-Lotta Grantén, etikforskare och präst i lunds stift, Elena Namli, professor i teologisk etik och Mattias Martinsson, professor i systematisk teologi, båda vid Uppsala universitet. Programledare och producent Peter Sandberg Boktips: Utanför paradiset av Eva-Lotta Grantén (kommer ut i höst)

2012-05-06
Länk till avsnitt

Vad är religionspsykolologi?

söndag 29 april 17.00 i P1 (repris fredag 4 maj 21.03 Religionspsykologi som forskningsområde fick ett genombrott först i början av 1900-talet. Idag är det ett ämnesområde som samlar mängder av studenter, det finns en diger litteratur, tidskrifter och man samlas till internationella konferenser. Boken Den religiösa människan har varit ett standardverk inom svensk religionspsykologi ända sedan den kom ut 1984. Författarna Owe Wikström och Antoon Geels samtalar om vad som skiljer religionspsykologin den från andra specialområden inom psykologin. Och om man kan svara på frågan om när religion är en konstruktiv kraft och när den blir destruktiv? Programledare och producent Peter Sandberg Lästips: Den Religiösa människan av Owe Wikström och Antoon Geels Inspiration till religionspsykologin (antologi under redaktion av Valerie deMarinis, Owe Wikström och Önver Cetrez)

2012-04-29
Länk till avsnitt

Bröd och vin blir kött och blod, hur går det till?

Söndag 22 april 17.00 i P1 (repris fredag 27 april 21.03) Bröd och vin blir kött och blod. Nattvardens förvandlingsakt är något som skapat konflikter mellan den Katolska och den Lutherska kyrkan. På vilket sätt är Jesus egentligen närvarande i brödet och vinet: förvandlas brödet och vinet verkligen bokstavligen till Jesu kött och blod? Eller är det en mer fördold närvaro? Men det finns fler skillnader i synen på nattvarden. Luther tog avstånd från offertanken och betonade istället nattvarden som en gemensamhetsmåltid. Gäster är Anders Piltz, katolsk präst och Catharina Stenquist, professor i religionsfilosofi vid Lunds universitet. Programledare och producent Peter Sandberg.

2012-04-22
Länk till avsnitt
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.