Bra podcast

Sveriges 100 mest populära podcasts

Historiepratarna

Historiepratarna

Högt och lågt, stort och smått, krig och fred, kärlek och uppror. Syftet med denna podcast är att låta elever samtala om historia på ett helt nytt sätt. Vår ambition är att gå igenom samtliga historiska perioder och epoker i människans historia men också göra djupdykningar i platser, personer och händelser som fascinerar oss. Tanken är att genom dessa samtal skapa en större förståelse till varför historien ser ut som den gör och hur vi människor utvecklats till dem vi är idag. Ett inspelat samtal om fakta kan också vara lättare att ta till sig än att läsa en faktabok. Dessutom kan man ju välja när man vill lyssna; på bussen, promenaden, när man städar eller ska sova. Vi hoppas kunna bidra till att du som lyssnar blir en aning klokare, mer nyfiken men framför allt väcka intresset för historia.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

historiepratarna.sjoangsskolan.se

Avsnitt

Avsnitt 13 ? USA ? Det nya landet

På 1600-talet blev stora områden på Nordamerikas östkust brittiska kolonier. Men år 1775 gjorde folket i kolonierna uppror. Det tog sex år av befrielsekrig innan de lyckades besegra England. År 1783 tvingades England erkänna att USA var ett fritt och självständigt land. I det nya landet startades sedan ett experiment som inte liknade något man ?
2016-10-27
Länk till avsnitt

Avsnitt 12 ? Kolonialism och Imperialism ? Doctor Livingstone, I presume?

I århundraden hade européer seglat till Afrika och Asien. De höll sig kring kusterna och var nöjda så länge de kunde fylla sina skepp med dyrbarheter att ta hem: guld, elfenben, slavar och mycket annat. De byggde handelsstationer och erövrade hela områden och anlade så kallade kolonier. Men i slutet av 1800-talet började européerna vilja ?
2015-05-05
Länk till avsnitt

Avsnitt 11 ? Industriella revolutionen ? Rise of the Machines

I tusentals år var de flesta européerna bönder. Men i slutet av 1700-talet började maskinernas tid, som på bara hundra år förvandlade stora delar av Europa. Miljontals människor lämnade sitt gamla liv och flyttade från byarna till växande fabriksstäder. Det som hände var en så stor förändring för så många och den gick så fort ?
2015-04-14
Länk till avsnitt

Avsnitt 10 ? Franska revolutionen ? Qu?ils mangent de la brioche

År 1789 gjorde folket i Frankrike uppror mot kungamakten, adelsmännen och kyrkan som styrt landet i århundraden. Det ledde till att kungen och drottningen halshöggs, och att kyrkan och adeln förlorade makt och rikedom och ersattes av ett nytt samhällssytem som istället byggde på upplysningens idéer om folkstyre och likvärdighet inför lagen. I samband med ?
2015-03-09
Länk till avsnitt

Avsnitt 9 ? Amerikanska revolutionen

De som bildade USA var inspirerade av upplysningsidéerna. År 1776 gjorde invånarna i Englands kolonier i Nordamerika uppror mot den engelska kungamakten. Den 4 juli 1776 samlaes den amerikanska revolutionens ledare för att skriva under en självständighetsdeklaration där de förklarar att de inte längre tänkte låta sig styras av England. Deklarationen börjar med de berömda ?
2014-10-21
Länk till avsnitt

Avsnitt 8 ? Upplysningen

På 1700-talet kom nya författare och tänkare som sa saker som ?Alla människor är födda fria och lika?, ?Gud finns inte? och ?Det går att skapa ett bättre samhälle?. Dessa idéer och den tid då de kom kallas Upplysningen. Vårt samhälle idag bygger till stor del på upplysningens idéer. Historiepratarna ? ditt ljus i mörkret, ?
2014-10-07
Länk till avsnitt

Specialavsnitt ? Tonåring i Hitlers dödsläger

Välkomna tillbaka till säsong 3 av Historiepratarna! Vi inleder säsongen med ett specialavsnitt signerat Benny Grünfeld en överlevare från Hitlers dödsläger. 16 år gammal blev han och hans familj deporterade till Auschwitz. Benny och hans familj deporterades av tyskarna från Koloszvar i Ungern till arbets- och förintelselägret Auschwitz i maj 1944. Av de 4000 judar ?
2014-08-25
Länk till avsnitt

Avsnitt 7 ? Nya Tiden ? The Times They Are a-Changin?

År 1492 begav sig sjökaptenen Christoffer Columbus med tre skepp rakt ut i Atlanten. Målet var Indien. Alla hade sagt att det skulle vara omöjligt att nå Indien den vägen. Att genomföra en sådan oviss resa krävde ett enormt mod. Det modet hade Columbus. Att påstå saker som stred mot kyrkans lära krävde också stort ?
2014-04-01
Länk till avsnitt

Specialavsnitt ? Mormor & Kriget

Välkomna tillbaka till säsong 2 av Historiepratarna! Vi inleder säsongen med ett specialavsnitt signerat min mormor Bodil som ska berätta om sitt spännande liv och särskilt tiden som sjuksköterska i andra världskrigets Sverige. I andra världskrigets Sverige var Helsingborg och Öresundskusten centrum för kontakter med danska motståndsrörelsen, vapensmuggling, underrättelsetjänst, humanitärt arbete och flyktingmottagning. Här utkämpades ?
2014-02-04
Länk till avsnitt

Avsnitt 6 ? Vikingatiden

Långt innan Sverige och svenskarna fanns hade människor här andra identiteter och hörde till andra sammanhang. Vikingatiden är namnet på en historisk tidsperiod i Skandinavien och oftast avses tiden cirka 800?1050. Vikingatidens värld var en helt annan än dagens. Riken, stater och folk som vi är vana att tänk på dem nuförtiden fanns inte ännu. ?
2013-12-10
Länk till avsnitt

Avsnitt 5 ? Medeltiden

Medeltiden handlar om en tid när Europa bestod av en massa små furstendömen med borgar och slott, stora farliga skogar och ensliga byar. I det här avsnittet kommer vi att berätta om vilka riddarna var, hur vanligt folk hade det, vad som hände i klostren, hur städer växte fram och hur den stora pesten drabbade ?
2013-11-27
Länk till avsnitt

Avsnitt 4 ? Antiken del 2 ? Romarriket

Vid samma tid som de världsberömda skådespelen skrevs i Grekland var Rom bara en okänd småstad. Men 400 år senare härskade folket i staden Rom över allt land runt Medelhavet. Då gick nästan alla vägar till Rom. Men de hade inte byggts på en dag. Tärningen är kastad, dags för avsnitt fyra. Mycket nöje! Medverkande/Historiepratare: ?
2013-11-12
Länk till avsnitt

Avsnitt 3 ? Antiken Del 1 ? Grekerna

Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia. Med det menas det gamla Greklands och Romarrikets historia. Det var en period på drygt 1000 år, som inleds ca 800 f.Kr då grekerna började använda ett alfabete. Perioden slutade då Romarrikets västra del, Västrom, gick under ca 500 e.Kr. Grekerna sysslade bland annat med vetenskap, idrott ?
2013-10-29
Länk till avsnitt

Avsnitt 2: Flodkulturer ? Man ska ha hus & vagn

Länge levde människor på sådant som fanns att jaga och plocka i naturen men i och med att människorna börjar odla jorden och blev bofasta startade en av de största förändringarna i människans historia. En utveckling som några årtusenden senare ledde till att människor började bygga städer För mellan 6 000 och 4 000 år ?
2013-10-15
Länk till avsnitt

Avsnitt 1: Forntiden ? Vi var en gång

  För tio miljoner år sedan klättrade för första gången några primater ner från träden och började så småningom att gå upprätt. Det blev inledningen på en utveckling som till slut har tagit oss fram till vår tid och dem vi är idag, nämligen homo sapiens. Den äldsta tiden i människans historia kallas forntiden. Länge ?
2013-10-01
Länk till avsnitt
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.