Sveriges 100 mest populära podcasts

Snåret

Snåret

Svensk Byggtjänsts podcast Snåret tittar närmare på hur byggandet kan bli mindre snårigt och trassligt. Programledare är Viktor Ginner, redaktör på Svensk Byggtjänsts Omvärldsbevakning. Han pratar och leder diskussioner med intressanta personer från olika delar av byggprocessen.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

byggtjanst.se/snaret

Avsnitt

#79 Så IT-säkras bebyggd miljö

Hur ska det gå till när vi ska skydda en bebyggd miljö där faktiskt både byggkranar och skyddsklassade byggnader kan kapas och hackas?

 

2022-07-06
Länk till avsnitt

#78 Nye bostadsministern ? det kan byggbranschen vänta sig

Svensk Byggtjänsts vd, Kajsa Hessel, möter bostads- och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson (s) för att prata om vad byggbranschen kan förvänta sig av honom. En intervju som till stor del handlar om hur arbetsmiljön i branschen ska förbättras. 
2022-04-28
Länk till avsnitt

#77 Bygga för framtidens resande

Hur förnyade transportmöjligheter och förändrade rörelsemönster påverkar byggandet besvaras i det senaste avsnittet av podcasten Snåret från Svensk Byggtjänst.

Programledare är Viktor Ginner.

Gäster:
Anna Kramers, forskare på KTH. Projektledare för forskningsprojektet Mistra Sams, ett living lab som studerar vardagsrörligheten under åtta år. 
Christer Ljungberg, Trivector. Grundare och senior advisor. Han har hållit i tusentals föreläsningar om framtidens transporter. 
Karin Kjellson, Arkitekt och medgrundare Theory into practice.

Innehåll med tidskoder:
01.30 Aktuella beteende- och transportförändringar
03.00 Förändrad mobilitet - så påverkas staden
09.58 Kollektivtrafik i förändring
10.49 Förändrad mobilitet ur nationellt perspektiv
17.45 Beställartips för kravställning av mobilitet
22.15 Förändrad mobilitet - så påverkas byggnader

2022-02-15
Länk till avsnitt

#76 Snåret förklarar - AMA funktion

Snårets andra kortavsnitt i serien Snåret förklarar handlar om AMA-funktion, det senaste hjälpmedlet för upprättande av funktionskrav.

Tidskoder:

1.19 Vad är AMA Funktion?
1.42 Varför behövs AMA Funktion?
2.37 Vad är en funktion?
3.27 Vem behöver bry sig om AMA Funktion?
4.08 Vad är nyttan med funktionsupphandlingar ur beställarperspektivet?
4.32 Vad är nyttan med funktionsupphandlingar ur konsult/entreprenör/arkitektperspektivet?

2022-01-19
Länk till avsnitt

#75 Snåret förklarar - AMA

Snårets första kortavsnitt i serien Snåret förklarar handlar om referensverket AMA. AMA står för Allmän material- och arbetsbeskrivning, men vad är det för något?

Tidskoder:

1.07 Vad är AMA?
2.23 Vem behöver bry sig om AMA?
2.51 När används AMA?
3.23 Vad är AMA inte?
3.42 Varför behövs AMA?

2022-01-19
Länk till avsnitt

#74 Återbruk - en framtida guldkalv

Att återbruksmarknaden kommer explodera när trycket på koldioxidreducerande åtgärder i byggbranschen ökar är ingen högoddsare. Miljöanpassning blir en allt vanligare parameter i börsvärderingen av fastighetsbolag och i plan- och bygglagen återfinns nu krav om återbruksinventering. Programledaren Viktor Ginner diskuterar var affärsmöjligheterna finns med: Marianne Hedberg, miljöexpert på Byggföretagen, Jan Axlund-Horneij, återbrukskonsult och försäljningschef på Kompanjonengruppen, Johanna Andersson, från IVL Svenska miljöinstitutet, ansvarig för Centrum för cirkulärt byggandes nätverk.

Tidskoder:
3.45 Så mycket återbrukas
5.18 Lönsamhetspotentialen i återbruk
18.00 Kompetensbehovet 
22.25 Nytt versus gammalt
25.50 Lagar och regler
27.50 Standarder och digitaliseringspotentialen

2021-11-09
Länk till avsnitt

#73 - Så stoppar vi olyckorna och håller nollan

Hur ska byggbranschens olycksstatistik förbättras? Snåret har samlat ett antal säkerhetsproffs som ger tips på säkra beteenden och hur var och en i byggprocessen kan bidra till att skapa en positiv säkerhetskultur.

Medverkande är Gustav Sand Kanstrup, projektledare på Arbetsmiljöverket, Caroline Wester, beteendevetare på Behavior Design Group, Jasmina Insanic, arbetsmiljöingenjör hos Ellevio, David Jansson, arbetsmiljöingenjör på NCC och Ulrika Dolietis, vd på Håll nollan. Programledare är Viktor Ginner, Svensk Byggtjänst.

Tidskoder
1.50  Statistiken bakom olyckorna
3.50  ?Hårda? insatser ? regelverk
7.45  ?Mjuka? insatser ? kulturen
11.40  Goda exempel ? beställare
20.30 Involvera underentreprenörer
23.50  Innovationer som lösning
26.00 Slutsatser lösningar

2021-09-28
Länk till avsnitt

#72 Så blir den hållbara bostaden

Allt fler vill bo i hållbara bostäder. Vad får hållbarhetsmålen för påverkan på utformningen av bostaden, och var väljer vi att bo, i staden eller på landsbygden?
I höstens första avsnitt av Snåret möts hållbarhetsexperterna för att tala om framtidens bostad under ledning av Svensk Byggtjänsts Viktor Ginner.

Vi hör:
Anna Hamnö Wickman, hållbarhetschef hos bostadsutvecklaren Bonava.
Elisabet Stadler, miljöchef på Peab.
Per Olsson, hållbarhetschef på LINK arkitektur.
David Lindén, livscykelanalytiker hos teknikkonsultbolaget Ramboll.


I avsnittet tas följande aspekter upp (med tidsangivelse, minut och sekund):
01.20 Bostadsköparnas betalningsvilja för hållbarhet
04.30 Bostadens placering ? på landet eller i stan
08.49 Bostadsytornas förändring
11.20 Byggnaders livslängd
14.10 Material i byggnaderna
15.50 Återbruk
19.40 Industriellt byggande som hållbarhetslösning
22.51 Teknologi i bostaden
23.45 ?Product as a service? för cirkularitet
26.45 Delningsekonomi

2021-08-10
Länk till avsnitt

#71 Hållbarhet ? mät rätt, nå målen

Svensk Byggtjänsts podcast Snåret samlar några av bygg-Sveriges tyngsta hållbarhetsröster, alla från olika delar av byggprocessen men med det gemensamma målet att förflytta branschen och sina respektive företag och kunder mot ett hållbart byggande på riktigt.

Gäster

Anna Hamnö Wickman, hållbarhetschef hos bostadsutvecklaren Bonava. Elisabet Stadler, miljöchef på Peabkoncernen. Per Olsson, hållbarhetschef på LINK arkitektur. David Lindén, livscykelanalytiker hos teknikkonsultbolaget Ramböll.

 

Programledare: Svensk Byggtjänsts Viktor Ginner

 

Innehåll

I avsnittet besvarar gästerna frågor nedan (inklusive tidsangivelse).

01.35 Vilka certifieringar, beräkningar, färdplaner och mål på olika nivåer som de fokuserar på i sina respektive företag. 07.19 Greenwash, är det mer prat än äkta hållbarhet i byggbranschen? 13.30 Om det är lätt att mäta rätt i syfte att skapa hållbarhet på riktigt i slutändan. 9.15. Hur beställaren kan förbättra sitt hållbarhetsarbete. 23.10 Hur branschen generellt så få det lättare att välja rätt. 29.15 Vilka hållbarhetsmål som kommer nås.

 

2021-06-15
Länk till avsnitt

#70 Entreprenad- och upphandlingsformer - vad är vad?

Entreprenad- och upphandlingsformer leder till mycket förvirring. De är tätt sammankopplade och gränserna är inte alltid tydliga. Snåret försöker reda ut begreppen och diskuterar lösning för framtiden under ledning av Viktor Ginner. Medverkar gör också
Jan-Olof Edgar, utvecklingsstrateg på Svensk Byggtjänst och entreprenadupphandlaren Stefan Kindeborg från Stockholmshem.

Avsnittsinnehåll med tidsangivelser

01.48 Entreprenadform: vem har ansvaret?

02.10 Upphandlingsform: vem har avtal med vem?

03.20 De två entreprenadformerna

04.05 Utförandeentreprenad: beställaren, huvudansvaret, ritningar och tekniska lösningar

05.20 Totalentreprenad: entreprenören ansvarar för projekteringen

07.45 Övriga entreprenadformer

09.10 Framtidens entreprenadformer

10.30 Upphandlingsformer

12.05 Generalentreprenad: en entreprenör har huvudansvaret

12.20 Delad entreprenad: avtal med flera entreprenörer

12.30 Samordnad generalentreprenad: en entreprenör har samordningsansvar på byggplatsen

14.20 Vem fattar beslutet?

14.40 Skillnad privat och offentlig upphandling

15.45 Vem tar risken?

17.00 Hur avtalen ska skrivas

2021-04-27
Länk till avsnitt

#69 65 miljarder kan sparas årligen. Sim sala BIM?

Tekniken är på plats och snart kan näst intill alla i en byggprocess behöva arbeta digitalt. Men fortfarande saknar de flesta en grundläggande förståelse av vad Building Information
Modelling, BIM egentligen är. Snåret reder ut begreppen med hjälp av Kjell Karlsson, projektledare på Byggstyrning, Susanne Nelleman Ek, VD på BIM Alliances och Nicholas Alvén, VD på Nikolai Development. Programledare är Viktor Ginner.

2021-03-09
Länk till avsnitt

#68 Hur ska vi minska brottsligheten i den tungt drabbade byggbranschen?

Brottsligheten i byggbranschen handlar ofta om avancerade internationella nätverk som upprättar lagliga fasader. I senaste Snåret möter vi Pia Bergman, expert på ekonomisk brottslighet på Skatteverket och Jessica Löfström, Senior Advisor på Ansvar.nu samt Johan Fyrk, författare av boken Svartjobbsfabriken och journalist på tidningen Byggnadsarbetaren. 

2021-02-02
Länk till avsnitt

#67 Hållbarhet och hyresrätten vinnare 2020. Vad händer 2021?

Byggåret 2020 blev ovanligt. Men vilka blir effekterna? Är hållbarhet lika aktuellt? Blir det en ny fastighetskrasch? Viktor Ginner diskuterar tillsammans med branschveteranerna Mikael Anjou, författare av boken ?Den ineffektiva byggbranschen? och Jeanette Reuterskiöld, styrelseproffs och grundare av HRM
affärsutveckling.

2020-12-15
Länk till avsnitt

#66 Så lockar man stora företag även till små kommuner

God planering och nationella investeringar i infrastruktur är centrala för att kunna locka företagen. Det är några av slutsatserna när Snåret undersöker hur stat och kommun strategiskt kan arbeta för att attrahera företagsinvesteringar. Diskuterar gör Skellefteås kommunalråd, Lorentz Burman, Göran Cars, professor vid KTH och Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, där nätjätten Amazons precis öppnat.

2020-11-10
Länk till avsnitt

#65 Tar de nya energihushållningsreglerna oss närmare hållbarhetsmålen?

Energikapitlet i Boverkets byggregler (BBR), innehåller det sista i införandet av EU:s energiprestandadirektiv. I Snåret möts tre branschföreträdare med djup insyn i energifrågan för att diskutera vad detta innebär för hållbarhetsmålen. Diskuterar gör Mats Östlund, energiexpert på Svensk Byggtjänsts Bygginfo, Birgitta Govén, energiexpert på Byggföretagen och Christina Salmhofer, hållbarhetsstrateg på Stockholms stad.

2020-10-06
Länk till avsnitt

#64 Härliga tider. Strålande tider. För byggbranschen?

Har byggbranschen en ljus framtid? Det tror i alla fall några av branschens giganter trots Corona-kris. Kriser är ett utmärkt tillfälle att få ordning på sådant som inte sköts, menar till exempel Erik Paulsson, grundare av PEAB. I Snåret möter du även Jens Linderoth, analyschef på affärskonsulterna Navet och Hans Eliasson, ägare av Gullringbo.

2020-09-01
Länk till avsnitt

#63 Vilka av våra yrkesroller överlever digitaliseringen?

Byggbranschen blir allt mer digitaliserad och industrialiserad. Det betyder att en del roller kanske inte försvinner, men förändras och att nya dessutom tillkommer. Men var blir omställningen som störst? Det diskuterar Kajsa Simu, strategiutvecklare på NCC och forskare vid Luleå Tekniska Universitet Jed Klebanow från Fullstack Modular och Petter Bengtsson, vd på Zynka BIM i senaste avsnittet av Snåret.

2020-06-16
Länk till avsnitt

#62 Nya AMA anläggning. Så påverkas byggbranschen.

Flera års slit, 50 teknikspecialister och ett 50-tal remissinstanser senare ? nu är AMA Anläggning 20 här.

Snåret belyser i det senaste avsnittet de förändringar som anläggningsbranschen behöver sätta sig in i när AMA Anläggning 20 nu tas i bruk.

2020-04-26
Länk till avsnitt

#61 I väntan på klimatsmart betong. Finns det hopp för materialet?

Att betong skulle försvinna som byggmaterial inom kort är inte troligt och det dröjer till 2030 innan klimatsmart betong finns på marknaden. I Snåret förklarar Mats Emborg, professor i konstruktionsteknik och forskningschef på Betongindustri AB, varför han ändå är hoppfull och sätter stor tilltro till materialet även i framtiden.

2020-03-31
Länk till avsnitt

#60 Gör staten tillräckligt för att skydda bostadsrättsköpare?

Det svaga konsumentskyddet vid köp av nybyggda bostadsrätter får ofta kritik, inte minst i media. Nu har Riksrevisionen fått sätta tänderna i frågan om staten gjort tillräckligt för att skydda köparna.  Snåret träffar Riksrevisionens projektledare, Johannes Österström, Programleder gör Viktor Ginner.

2020-02-21
Länk till avsnitt

#59 Hur påverkas stadsplaneringen av kraven på nollutsläpp?

Samtidigt som våra tre största städer växer så de knakar ska målet om ett Fossilfritt Sverige nås. För byggbranschen betyder det netto nollutsläpp senast 2045. Hur det ska gå till berättar Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör i Göteborg samt de tidigare stadsbyggnadsdirektörerna i Stockholm respektive Malmö, Ingela Lindh och Christer Larsson.

2020-01-14
Länk till avsnitt

#58 Är livscykelanalys det nya svarta i byggbranschen?

En noggrann livscykelanalys, LCA, är avgörande för att skapa en helhetsbild av miljö- och klimatpåverkan hos byggnadsverk. Bland de stora byggföretagen har metoden blivit självklar. Är det dags för resten av byggbranschen att ta vid? I Snåret medverkar Johan Nuder, koordinator på Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB och Birgit Brunklaus, RISE Miljösystemanalys.

2019-12-04
Länk till avsnitt

#57 Ny lag om klimatdeklaration. Har byggbranschen koll?

Troligen blir klimatdeklaration för nybyggnation verklighet från den första januari 2022. Är entreprenörerna redo för detta? Och hur påverkas upphandlingarna? Diskuterar gör Sofia Heintz, expert på Sveriges Allmännytta och Martin Erlandssonpå IVL Svenska Miljöinstitutet. Programledare är Viktor Ginner

2019-11-12
Länk till avsnitt

#56 BIM och jakten på ett gemensamt digitalt språk?

I Snåret diskuteras lösningar för hur byggbranschen ska få gemensamma spelregler för digitalisering. Deltar gör Susanne Nellemann Ek, nybliven VD för BIM Alliance. Johan Stribeck, BIM- och VDC-ansvarig för Slussen-projektet, Jan-Olof Edgar, Mr BIM, AMA-chef på Svensk Byggtjänst: Svensk Byggtjänsts Viktor Ginner är programledare.

2019-10-15
Länk till avsnitt

#55 Kan funktionskrav hålla upphandlingskostnaderna i schack?

Såväl beställare som utförare kan dra stora fördelar av en ökad andel funktionskrav i upphandlingarna. Till exempel kan det bli ett effektivt verktyg för att komma tillrätta med ansvarsfrågan i projekt där kostnaderna dragit iväg.  

Jan-Olof Edgar från Svensk Byggtjänst, även kallad Mr BIM ger konkreta tips.  Programledare är: Viktor Ginner

2019-09-18
Länk till avsnitt

#54 Hur får vi ett effektivt ledarskap inom samhällsbyggnation?

När samverkansprojekt drar ut på tiden skyller man ofta på branschens komplexitet. Men det finns saker som effektiviserar processen. Svensk Byggtjänsts nya styrelseordförande Ingela Lindh delar med sig av sina erfarenheter till programledaren Emma Jonsteg.

2019-06-18
Länk till avsnitt

#53 Friggebodar, Attefallare. Blir det Bo-lundare nästa gång?

Några av våra tidigare bostadsministrar har gjort avtryck i vårt språkbruk. Vad kommer vi att minnas Per Bolund för. Snårets programledare Emma Jonsteg träffade vår bostads- och finansmarknadsminister några dagar innan han kom ut som troligt språkrör i Miljöpartiet. Han hoppas själv på att kunna bidra till en trevligare och mer hälsosam stadsmiljö. En grön oas i stan kanske? En Bo-lund?

2019-04-23
Länk till avsnitt

#52 Kan bättre upphandlingar skapa mer innovation och bättre kvalitet?

En övergång till fler totalentreprenader med innovations- och funktionsfokus kan vara vägen till en mer kvalitativ och nytänkande byggbransch enligt Snåret-panelen.

I avsnittet medverkar Jan-Olof Edgar, AMA-chef på Svensk Byggtjänst, Ulrika Francke, tidigare vd på Tyréns, Ali Sadeghi Trafikverket och Amela Hodzic, marknadsdirektör på Prolog bygglogistik. Programledare: Emma Jonsteg.

2019-03-12
Länk till avsnitt

#51 Hållbart samhälle? Dags att hitta nya lösningar menar den nya Riksarkitekten.

Hur ska Sveriges nya Riksarkitekt föra Sverige närmare målet om ett hållbart samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer? Sveriges nya Riksarkitekt Helena Bjarnegård säger att det är dags att hitta nya lösningar eftersom de gamla uppenbarligen inte fungerat. Hon diskuterar med Henrik Modigh, stadsarkitekt och Kristian Käll, processledare. Programledare: Emma Jonsteg.

 

2019-02-12
Länk till avsnitt

#50 Har ?Metoo? fått genomslag i samhällsbyggarbranschen?

Metoo-rörelsen förra hösten väckte Sverige och satte jämställdhetsfrågan på agendan. Men vägen till en samhällsbyggnadsbransch utan trakasserier och förlegade strukturer är ännu lång.

I Snåret medverkar Urban Månsson, vd Svensk Byggtjänst, Charlotta Rosén, konsult och projektledare för Stureprojektet och Emmelie Renlund, ombudsman Byggnads. Programledare: Emma Jonsteg.

2018-12-11
Länk till avsnitt

#49 FN:s Agenda 2030. Stark prestationsångest eller mängder av möjligheter?

FN:s 17 Globala mål för hållbarhet kan ge svindlande prestationsångest, men också utgöra en fantastisk palett av möjligheter. I senaste Snåret hör vi fyra gäster som valt det senare perspektivet.

Medverkande: Christina Lindbäck, hållbarhetschef på NCC, Maria Gardfjell (MP), tidigare kommunalråd Uppsala, Kristina Mjörnell, affärs- och innovationsområdeschef Rise och Mattias Gustafsson, vd Urbio. Programledare Emma Jonsteg.

2018-11-13
Länk till avsnitt

#48 Är den traditionella översiktsplanen död?

Ett allt större behov av förtätning och fler komplexa frågor som klimathotet och regionövergripande utmaningar ökar intresset för översiktsplanen. Men har den i sin traditionella form sett sina bästa dagar?

I Snåret diskuterar Carolina Fintling Rue, Tyresö kommun, Joel Edding, Stockholms stad, Pernilla Helmersson, Umeå kommun och Niklas Svensson, White stadsbyggnad. Programledare Emma Jonsteg.

2018-10-09
Länk till avsnitt

#47 Valspecial: vad händer med bostadspolitiken efter valet?

Den 9 september är det val och många hoppas på en blocköverskridande bostadspolitik. Men vad bör och kan en sådan innehålla och kommer de blå och röda verkligen kunna komma överens denna gång? Sveriges Byggindustriers bostadspolitiska expert Anna Broman hjälper oss tränga på djupet i frågan. Medverkande är också de bostadspolitiska talespersonerna Johan Löfstrand (S) och Mats Green (M). Programledare: Emma Jonsteg.

 

2018-09-04
Länk till avsnitt

#46 Måste vi välja mellan att bygga äldreboende eller förskola?

Behovet av samhällsfunktioner är så stort att vi inte hinner bygga ikapp. Barn får gå i paviljonger och äldre tvingas kvar hemma på grund av brist på ändamålslämpliga lokaler. Måste det vara så? I Snåret diskuterar Kikki Liljeblad (S), kommunalråd, Norrköping, Anders Eklund, projektchef på Sisab, Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL och Alexander Hedin, regionchef Stockholm, Hemfosa. Programledare: Emma Jonsteg

2018-08-21
Länk till avsnitt

#45 Hur är man en bra beställare i en allt mer komplex bransch?

En beställare av ett byggprojekt måste kunna hantera allt från arkitektur till hållbarhet och ekonomiska kalkyler. Samtidigt blir denna uppgift allt svårare i en bransch med en uppsjö av nya aktörer och utmaningar. I Snåret diskuterar Daniel Markström, regionchef för Stockholm på Jernhusen, Adam Cocozza, vd på Botrygg, Karin Ahlzén, projektchef Stockholm Stad och Rickard Langerfors, vice vd på Magnolia Bostad. Programledare: Emma Jonsteg

2018-06-12
Länk till avsnitt

#44 Missade regeringen chansen att ta tag i bostadsfrågan?

Från flyktingboom, rekordbyggande av bostäder till tvärnit på bostadsmarknaden. Har regeringen tagit tag i de strukturella problemen under mandatperioden? Det diskuterar Stefan Attefall, före detta bostadsminister (KD), Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskammare, Jonas Nygren, förbundschef på Hyresgästföreningen och Maria Pleiborn, demograf på WSP. Programledare: Emma Jonsteg.

2018-05-08
Länk till avsnitt

#43 Är arkitektur lösningen på byggbranschens utmaningar?

Byggsverige har en rad utmaningar som bostadsbrist, klimathot och segregation att hantera. Samtidigt måste det som byggs hålla hög arkitektonisk kvalitet. Kan regeringens förslag till ny arkitekturpolicy hjälpa till att lösa denna ekvation?

Det diskuterar Caroline Stigsdotter, projektledare på Boverket, Tobias Olsson, förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter, Tommy Lenberg, vd för Byggherrarna och Per Olsson Fridh, statssekreterare i Snåret. Programledare: Emma Jonsteg

 

2018-04-10
Länk till avsnitt

#42 Vinner miljön på att det finns många miljöcertifieringar?

Det finns en mängd olika certifieringar som mäter hur miljövänlig och hållbar en byggnad är. Men vad skiljer dem egentligen åt? Och vad mäter de? I senaste Snåret reder vi ut skillnaderna med hjälp
av Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen, Pia Öhrling, miljökonsult och vd på Piacon och Cecilia Ehrenborg Williams, vd på Sweden Green Building Council. Programledare: Emma Jonsteg.

2018-03-13
Länk till avsnitt

#41 Kan prisfallet på bostäder vara bra för byggbranschen?

Priserna på bostadsmarknaden har börjat dala, samtidigt införs ett skärpt amorteringskrav. Vad får det här för effekter på bostadsbyggandet? Åsikterna går isär när Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör, Järfälla kommun, Linda Jonsson, analytiker på Veidekke och Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB diskuterar i Snåret. Programledare Emma Jonsteg.

2018-02-13
Länk till avsnitt

#40 Är det mellanrummet och inte husen som skapar trivseln?

Vad gör en plats till ett ställe där man gärna vill vistas? Och motsatsen ? något som man helst vill undvika? Vi måste tänka mellanrummet först, anser arkitekten Ewa Westermark som i Snåret diskuterar offentliga platser tillsammans med Elin Olsson, landskapsarkitekt och planeringschef hos miljöminister Karolina Skog samt Björn Sundin, fd kommunalråd (S) i Örebro. Programledare: Emma Jonsteg.

2017-12-19
Länk till avsnitt

#39 Hur kan vi navigera i Boverkets byggregler utan att gå på grund?

Boverkets byggregler är svåra att navigera i och tolkas olika av kommunerna tycker fastighetsbolagen. De föreslår därför bättre tydlighet och utökad kontroll att reglerna följs.

I Snåret diskuterar vi regelverkets för- och nackdelar med Anna Sander, projektchef i Uppsala kommun och ena ledaren av Kommittén för modernare byggregler, Peter Fransson, avdelningschef på Boverket, Camilla Adolfsson, bygglovschef i Huddinge kommun samt Sverker Andreasson, produktchef på Ikano Bostad. Programledare: Emma Jonsteg.

2017-11-29
Länk till avsnitt

#38 Industriellt byggande ? Massproducerade huslådor eller smarta processer?

Industriellt byggande handlar först och främst om processer och inte nödvändigtvis om fabriker. Provbygger du ett hus digitalt innan du sätter spaden i backen kan du utan vidare halvera produktionskostnaden säger Lars Albinsson, VD Maestro Design. Övriga medverkande är Ingrid Westman, grundare av byggföretaget Friendly Building och Jerker Lessing, forsknings- och utvecklingschef på BoKlok. Programledare: Emma Jonsteg.

2017-10-17
Länk till avsnitt

#37 Från vision till inflyttning på 5 år. Hur gick det till?

I början av september slogs dörrarna upp till Linköpings bo- och samhällsexpo i den nya stadsdelen Vallastaden. Här har ett nytt område med 1000 bostäder byggts upp på rekordtid med en stor arkitektonisk mångfald. Hur har det varit möjligt? I Snåret får du svaret.

Medverkande Rickard Stark, arkitekt på Okidoki Arkitekter, Johanna Wiklander, stadsarkitekt i Linköping, Kourosh Farhang, vd och fastighetsutvecklare, Acasa Bostad och Fredrik Drotte, stadsutvecklingschef i Upplands Väsby. Programledare: Emma Jonsteg.

2017-09-19
Länk till avsnitt

#36 Hur går det med jämställdheten i samhällsbyggnadsbranschen?

Långsamt verkar det som. Fortsätter det i samma takt kommer det att dröja 30 år innan de ledande posterna får lika många kvinnor som män. Lyssna på debatten i senaste Snåret. 

Medverkande: Tove Dahlgren, utbildningschef, Allbright, Pia Höök, global diversity manager, Skanska, Johan Lindholm, förbundsordförande, Byggnads och Tatjana Joksimovi?, chef på enheten för planfrågor, Länsstyrelsen. Programledare: Emma Jonsteg.

2017-08-16
Länk till avsnitt

#35 Är det byggherrarnas fördomar som bromsar träbyggandet?

Allt fler flerbostadshus byggs nu i trä, mycket tack vare materialets miljömässiga fördelar, prefabmöjligheterna och att det går snabbare att bygga. Men borde det byggas ännu mer?

Snåret tar upp frågan med Susanne Rudenstam, chef för Sveriges träbyggnadskansli, Enar Nordvik, arkitekt på Skellefteå kommun och Carina Herbertsson, projektchef på Växjöbostäder. Programledare: Emma Jonsteg.

 

2017-06-06
Länk till avsnitt

#34 Varför tar alla överklaganden så lång tid?

Överklaganden av detaljplaner och bygglov hindrar bostadsbyggandet. Men hur går det till? Vem har rätt att överklaga, och varför tar ärendena sådan tid? I Snåret får vi svar. Medverkande: Samir Taha, vd Aros Bostad, Roger Mogert, stadsbyggnadsborgarråd, Åsa Ryding, chef för rättsavdelningen vid Länsstyrelsen i Stockholm samt tf. länsöverdirektör och Carl-Gustaf Hagander, arkitekt och tekniskt råd vid mark- och miljööverdomstolen. Programledare: Emma Jonsteg.

2017-05-09
Länk till avsnitt

#33 Kan man likna byggprojekt med att bestiga Mount Everest?

Att välja rätt entreprenadform för sitt projekt kan vara en djungel av parametrar att förhålla sig till. Men vad innebär egentligen de olika formerna? I Snåret reder vi ut frågorna.

Medverkar gör Ulrika Hallengren, utvecklingschef, Wihlborgs Malmö, Ida de Neergaard Ländin, projektchef på NCC och Mårten Frumerie, förvaltningschef på Stockholms Läns Landsting. Programledare: Emma Jonsteg.

2017-04-04
Länk till avsnitt

#32 del 2 Kan höghastighetståg och tunnelbanan ersätta bilen?

En modern stad måste ha sin utgångspunkt i kollektivtrafiken. Men vi kan inte tänka bort transportslag ? bilen hör hemma i staden också, säger trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamson. I del 2 av Snårets tema hållbara resor medverkar även Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen och HG Wessberg, förhandlingsperson för Sverigeförhandlingen. Programledare Emma Jonsteg

2017-02-28
Länk till avsnitt

#32 del 1 Kommer vi att omvärdera den "heliga" bilen?

Trots en ökad miljömedvetenhet och större acceptans för miljöfrågor kör svensken mer bil än någonsin. Detta samtidigt som våra storstäder växer i snabb takt. Hur ska vi lösa denna utmaning? I ett första avsnitt på temat hållbara resor i Svensk Byggtjänsts podcast Snåret medverkar miljöminister Karolina Skog och ger sin syn på saken. Programledare: Emma Jonsteg.

2017-02-14
Länk till avsnitt

#31 Bostadsministern föreslår digital standard och ökad prefabricering

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson menar att det behövs ett standardiserat digitalt system för planprocessen som bör omfatta alla kommuner och myndigheter i hela landet. Under samtalet med Snårets programledare Emma Jonsteg pekar han också på behovet av ökad prefabricering för att få billigare bostäder och försvarar investeringsbidragen för nya hyresbostäder.

2016-12-20
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.