Bra podcast

Sveriges 100 mest populära podcasts

Lära Från Lärda - En fackbok och en författare

Lära Från Lärda - En fackbok och en författare

Sveriges största podcast om lärorika böcker! Varje avsnitt handlar om en ny fackbok och dess författare intervjuas av Fredrik Hillerborg. Tipsa gärna om böcker och författare som du tycker borde vara med i programmet.

Mail: fredrik@hillerb.org

Hemsida: larafranlarda.com

Instagram: @larafranlarda

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

play.acast.com/s/larafranlarda

Avsnitt

#125 Introverta och extroverta i relationer med Marita Lynard

Böckerna handlar om när introverta och extroverta möts och heter "Självkänsla" respektive "Kärlek". Gäst är dess författare Marita Lynard.

En faktor som kan förklara beteenden är uppdelningen introvert, extrovert och ambivert (mitt emellan). Man brukar säga att introverta egenskaper är bl.a. eftertänksamhet, lockelse till djupa samtal och kan hämta energi från ensamhet. Mer extroverta egenskaper kan vara att prata mycket och snabbt, att trivas bra med mycket människor omkring sig och ha energin mer riktad utåt än inåt. Skillnaden introvert-extrovert kan ofta ligga till grund för missförstånd och konflikter. Därför är det viktigt att både förstå sig själv bättre och ens närmaste utifrån detta perspektiv. 

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-06-23
Länk till avsnitt

#124 Därför får allt fler diagnosen ADHD med Katarina Bjärvall

Boken heter "Störningen - ADHD, pillren och det stressade samhället" och gäst är journalisten och författaren Katarina Bjärvall.

Antalet personer i Sverige som får diagnosen ADHD har ökat lavinartat bara under de senaste 10-15 åren, och kurvan pekar uppåt. Det finns en rad faktorer som tillsammans gör att utvecklingen ser ut som den gör. Dels "sjunker ribban" (definitionen) för vad som krävs för att en person ska få en diagnos. Dels har ADHD medicin blivit mer och mer betraktat som en bra lösning för både den diagnostiserade, skolan, föräldrar, politiker, arbetsgivare, sjukvården och inte minst företagen som säljer medicinen. Ur ett individuellt perspektiv ser många alltså positivt på ADHD diagnoser och medicinering, men vad är det egentligen som håller på att ske på en mer kollektiv samhällsnivå? Och vad finns det för baksidor av myntet?

I programmet pratar vi bl.a. om hur det kommer sig att ADHD diagnoser ökar så lavinartat. Vi pratar om hur individer i många led tjänar på ADHD diagnoser och medicinering. Och vi pratar om kopplingen mellan samhällsutveckling och ADHD diagnoser. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-06-16
Länk till avsnitt

#123 Barnets rättigheter med Eva Segerström

Boken heter "Barnets rättigheter" och gäst är författaren Eva Segerström.

FN:s konvention om barnets rättig­heter (barn­konven­tionen) inne­håller bestämmel­ser om mänsk­liga rättig­heter för barn. Alla länder förutom USA har skrivit under och förbundit sig till att följa dess regler. Den slår bland annat fast att alla barn har samma grundläggande rättigheter, barnets bästa ska komma i främst rummet vid åtgärder som berör barnet och varje barn ska ha rätt att utvecklas och rätt att uttrycka sina åsikter. Den har ett väldigt viktigt och bra innehåll, men man kan fråga sig hur mycket den egentligen följs runt om i världen. I programmet pratar vi bl.a. om vad barnkonventionen är för något och hur den uppkom. Vi pratar om vad som görs för att den ska följas i alla länder. Och vi pratar om vad den har för praktisk funktion för såväl länder som för individer! Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-06-09
Länk till avsnitt

#122 Så påverkas vi av skräpmat med Jacob Gudiol

Boken heter "Skitmat!" och gäst är författaren och fysioterapeuten Jacob Gudiol.

I princip alla vet om att det är onyttigt med socker och att vi blev överviktiga av för mycket mat i kombination med för lite motion. Men problemet med skitmat ("snabbmat") är att den lurar oss på ett nästan omedvetet sätt. Mycket av snabbmaten är framtagen och utvecklad för att ge oss en så stark belöning att det är svårt att stå emot. Innehållet är noga uträknat (andel socker, fetter o.s.v.) för att den ska sälja så mycket som möjligt och att vi ska köpa den om och om igen. I programmet pratar vi bl.a. om vilka olika faktorer som gör att vi går upp i vikt. Vi pratar om varför vi har svårt att hantera skräpmat. Och vi pratar om vad man kan göra för att få bättre koll på sin kost. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-06-02
Länk till avsnitt

#121 Prostitution med Sven-Axel Månsson

Boken heter "Prostitution - Aktörerna, relationerna, omvärlden" och gäst är Sven-Axel Månsson, författare och tidigare forskare i socialt arbete.

Prostitutionen i Sverige har genom åren varit både konstant och väldigt föränderlig. Konstant i bemärkelsen att det alltid verkar finnas ett utbud och en efterfrågan. Men föränderlig både när man ser till vart någonstans försäljningen sker (från gatan till digitala plattformar). Och en attitydförändring kring synen på dess aktörer, vem som är offer och vem som är förövare. I programmet pratar vi bl.a. om hur prostitutionen har förändrats från 70-talet fram tills idag. Vi pratar om hur och varför synen på köparna (torsken) radikalt har förändrats. Och vi pratar om vilka personer det är som köper och säljer sex. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-05-26
Länk till avsnitt

#120 Integration bortom känsloargument med Mustafa Panshiri

Boken heter "Det lilla landet som kunde" och gäst är författaren Mustafa Panshiri. Se video från inspelningen här!

De senaste åren har stora diskussioner förts om invandring och integration. Två händelser som haft stor påverkan är dels att Sverigedemokraterna kom in i Riksdagen 2010, och sedan den stora flyktingvågen 2015. Vad som har skett sedan dess är att många politiker och journalister gjort en viss glidning i sina åsikter och sin retorik. Vad som dessutom är intressant att diskutera vad gäller integration, och som ofta glöms bort i den mediala debatten, är det kulturella lagret. D.v.s. utmaningen med att lära sig beteenden och normer i den svenska majoritetskulturen när man kommer hit från andra länder.    

I programmet pratar vi bl.a. om vad problemen varit med den svenska integrationen. Vi pratar om utmaningar med att lära sig den svenska majoritetskulturen. Och vi pratar om hur man kan tänka för att skapa en mer framgångsrik integration. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-05-19
Länk till avsnitt

#119 Empatieffekten med Tommy Lundberg

Boken heter "Empatieffekten" och gäst är författaren Tommy Lundberg.

Studier pekar på att många svenskar i dag inte känner sig motiverade av att gå till jobbet. Dessutom vet vi att chefer är en viktig pusselbit för att folk ska trivas och göra bra ifrån sig. Det är alltså ett enormt resursslöseri som pågår med stark koppling till dåligt ledarskap. I boken beskrivs hur chefer och ledare kan (och behöver) gå tillväga för att skapa en arbetsplats där medarbetarna trivs och känner engagemang. Detta är något som kommer bli helt avgörande för organisationer och företag som vill göra bra resultat på lång sikt! 

I programmet pratar vi bl.a. om vad chefer gör för misstag när de inte lyckas få sin personal engagerad och motiverad. Vi pratar om vilka ledaregenskaper som är avgörande för att skapa miljöer och arbetsgrupper där folk trivs och gör bra ifrån sig. Och vi pratar om varför empati har blivit en alltmer efterfrågad ledaregenskap. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-05-12
Länk till avsnitt

#118 Indien med Pär Jansson

Boken heter "Indien - En reportageresa" och gäst är författaren och journalisten Pär Jansson.

I boken skildras bland annat Indisk kultur, traditioner och fenomen. Världens största demokrati är ett färgstarkt land med otroligt mycket folk, som på många sätt skiljer sig ganska kraftigt från Sverige. Utvecklingen i landet går fort och befolkningen växer, men det innebär förstås en hel del utmaningar. Följ med på en resa till Indien! 

I programmet pratar vi bl.a. om hur gamla traditioner möter städernas mer liberala rörelser. Vi pratar om hur man hanterar kor på gatorna och den överfyllda tågtrafiken. Och vi pratar om synen på relationer och sex. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-05-05
Länk till avsnitt

#117 Kriminalvården och fängelsevistelse med Annelie Björkhagen Turesson

Boken heter "Kriminalvården - Innanför och utanför" och gäst är Annelie Björkhagen Turesson, huvudredaktör för boken och lektor på Malmö Universitet.

Kriminalvården har ett oerhört viktigt men komplicerat uppdrag. De ska både låsa in och skydda samhället från brottslingar, samtidigt som de ska vårda och återanpassa brottslingarna till samhället. Synen på fängelsestraff och brottslingar är också något som förändrats över tid och påverkas av samhällsdebatt och politik. Men ett perspektiv som ofta glöms bort är att de intagna även har familj och anhöriga som på olika sätt blir påverkade av deras vistelse i fängelse. Inte minst deras barn. I programmet pratar vi bl.a. om hur fängelser och kriminalvården växt fram och förändrats över tid. Vi pratar om hur politik och samhällsdebatt påverkar kriminalvårdens uppdrag och situationen för de intagna. Och vi pratar om hur anhöriga påverkas när personer hamnar i fängelse. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-04-28
Länk till avsnitt

#116 Att vara kvinna i politiken med Annie Lööf

Boken heter "Sanningens ögonblick" och gäst är Annie Lööf, författare och partiledare för Centerpartiet. Se vide från inspelningen här.

Det finns beteenden som är manligt respektive kvinnligt kodade, d.v.s. att vi associerar vissa beteenden med män (t.ex. ledarskap, rationalitet och entreprenörsskap) och andra med kvinnor (t.ex. omhändertagande, känsla och sprida bra stämning). Det här gör att vi också bedömer och utvärderar män och kvinnor på olika premisser när vi ser dem i media, och inte minst politiker. En person som befinner sig mitt i detta och som behöver hantera det är Annie Lööf. Som kvinna i politiken får hon andra frågor av journalister än sina manliga kollegor och hon kan bli utvärderad på exempelvis utseende och klädsel i större utsträckning. Om du dessutom har en ledarroll som kvinna så innebär det att du befinner dig på en manligt kodad arena.

I programmet pratar vi bl.a. om hur media hanterar kvinnor och män inom politiken olika. Vi pratar om koder och associationer som ligger bakom hur vi uppfattar vad som är manligt och kvinnligt. Och vi ställer oss frågan vad vi kan göra åt detta. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-04-21
Länk till avsnitt

#115 Hederskulturer och hedersförtryck med Galaxia Wallin

Boken heter "Fånge i hederns famn" och gäst är författaren Galaxia Wallin, grundaren till uppropet #UnderYtan.

Hederskultur och hedersvåld är begrepp som figurerar i media. Men för många svenskar är det fortfarande otydligt vad detta innebär i praktiken, och det händer att hedersvåld blandas ihop med "mäns våld mot kvinnor". Kort sagt så har hederskulturer dykt upp i Sverige i samband med att människor från andra länder flyttat hit. I dag är det något som sker mitt ibland oss och som samhället och politiker behöver ta på största allvar.  

I programmet pratar vi bl.a. om vad hederskulturer och hedersrelaterat våld är för något. Vi pratar om de fruktansvärda historierna som tas upp i boken, där kvinnor som lever i Sverige utsätts för hedersrelaterat våld och övergrepp. Och vi ställer oss frågan vad vi, samhället och politiker kan göra åt detta. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-04-14
Länk till avsnitt

#114 Fattigdom med Hans Swärd

Boken heter "Bedöma och åtgärda fattigdom" och gäst är Hans Swärd, författare och professor i socialt arbete vid Lunds Universitet.

Vid sekelskiftet 1900 började statsmakten på allvar se fattigdom som samhällets ansvar, även om det redan tidigare funnits åtgärder för att stötta och hjälpa fattiga. 1918 antog Sveriges riksdag den första fattigvårdslagen. Men utöver lagar har även samhällets syn på fattiga varierat genom åren, deras roll i samhället och till vilken grad de synts bland folk på gatan. I programmet pratar vi bl.a. om hur den generella utvecklingen sett ut genom åren. Vi pratar om vilka lagar och samhällsförändringar som haft stor påverkan. Och vi ställer oss frågan om det krävs fattigdom för att det ska kunna finnas rikedom. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-04-07
Länk till avsnitt

#113 Vi borde vara lyckliga med Ångestpodden - Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg

Boken heter "Vi borde vara lyckliga" och gäster är författarna Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg, tjejerna bakom Ångestpodden.

På många sätt befinner vi oss i en tid då vi borde må bättre och vara lyckligare än någonsin. Vi lever i ett av världens modernaste länder, där utbildning och jämställdhet står högt på agendan. Men trots det så ökar den psykiska ohälsan hos unga i dag. I boken pekas 90-talisterna ut som "Generation ångest", och en stor bidragande orsak tros vara sociala medier och allt det bär med sig. I programmet pratar vi bl.a. om vilka "Generation ångest" är. Vi pratar om hur och varför sociala medier tros vara en stor påverkande faktor. Och vi försöker se ljuset i tunneln. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-03-31
Länk till avsnitt

#112 Korea igår och idag med Gabriel Jonsson

Boken heter "Korea igår och idag" och gäst är Gabriel Jonsson, författare och lektor vid koreanska avdelningen på instititution för Asien-, Mellanöstern- och Turkiestudier på Stockholms Universitet.

Koreahalvön har en dramatisk och konfliktfylld historia. Dagens Nord- och Sydkorea förknippas idag med helt olika saker och har väldigt olika relationer till omvärlden. Nordkorea är främst kända för sin diktatur och är väldigt stängda mot omvärlden. Det välbefolkade Sydkorea är ett för omvärlden öppet land, har en demokratisk vald president och är för många förknippade med varumärken som Samsung. I programmet pratar vi bl.a. om ländernas framväxt och bakgrund fram tills idag. Vi pratar om hur ländernas relation har sett ut genom åren. Och vi pratar om vad som kännetecknar respektive land. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-03-25
Länk till avsnitt

#111 Effektfullt ledarskap med Simon Elvnäs

Boken heter "Effektfull" och gäst är författaren Simon Elvnäs. Se video från inspelningen här.

Det finns många ledare som tror att de arbetar effektivare genom att komma in tidigare på jobbet, äta framför datorn och jobba några extra timmar på kvällen. Men vad problemet egentligen handlar om är att deras tid inte används effektivt. De får ofta lägga tid på en stor andel reaktiva händelser, svara på samma frågor om och om igen och anpassar inte sitt ledarskap till person och situation. Att arbeta "effektfullt" handlar om att bli medveten om vad man gör av sin tid, arbeta smartare och lägga sin tid på sådant som verkligen ger effekt.

I programmet pratar vi bl.a. om vad grundproblemet är när ledare tror att de arbetar effektivt. Vi pratar om hur kommunikationen mellan ledare och medarbetare bör hanteras. Och vi pratar om hur man som ledare kan arbeta mer effektfullt. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-03-18
Länk till avsnitt

#110 Självkänsla och perfektionism med Irena Makower

Boken heter "Självkänsla och perfektionism" och gäst är författaren och psykologen Irena Makower.

Det pratas ofta om självkänsla med uppdelningen "bra eller dålig självkänsla", en väldigt kraftig förenkling av ett komplext område. Det intressanta med självkänsla, individens generella bedömning av sitt värde som person, är att det finns flera olika variabler som är intressanta att titta på. Vissa har en mer stabil självkänsla (mindre påverkbar av omgivningen) medan andra har en mer villkorad (påverkas av yttre bekräftelse). Det skiljer sig också mellan explicit självkänsla (medveten nivå) och implicit självkänsla (omedveten nivå). Perfektionism är också ett område som blivit mer aktuellt på senare år och som är en ingrediens i självkänslan. I programmet pratar vi bl.a. om vilka uppdelningar som finns inom självkänsla. Vi pratar om hur perfektionism fungerar. Och vi pratar om vad man kan göra för att utveckla sin självkänsla. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-03-11
Länk till avsnitt

#109 Digital Libido med Alexander Bard

Boken heter "Digital Libido - Sex, makt och våld i nätverkssamhället" och gäst är författaren och filosofen Alexander Bard. Se video från inspelningen här!

Vi befinner oss i ett paradigmskifte där internet och digitaliseringen rör om i hela samhället. Skiftet vi befinner oss i kommer påverka hur makten förflyttas, arbeten förändras och samhällsklasser formas. I boken Digital Libido används klassiska teorier och forskning för att analysera vad som nu sker i mötet och relationen mellan människa och teknologi, såväl hos divider (individer) som på ett globalt plan.

I programmet pratar vi bl.a. om hur våra grundläggande mänskliga drivkrafter kan hjälpa oss förstå skiftet. Vi pratar om vad som håller på att ske i det som samhället nu går igenom. Och vi pratar om vad man kan göra för att hamna rätt i framtiden. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-03-04
Länk till avsnitt

#108 Nudging med Alexander Norén

Boken heter "Nudge - Så funkar det" och gäst är författaren Alexander Norén. Se video från inspelningen här!

Dagligen nås vi av budskap som vill påverka oss och vi hamnar i situationer då vi står inför små och stora beslut. Går vi förbi en klädaffär kan det hänga skyltar med "50 % utförsäljning", i mataffären är godiset placerat innan kassorna och ska vi köpa en ny TV så finns det alltid flera olika prisalternativ. Men att ta långsiktiga och rationella beslut är både ansträngande och inte alltid så lätt. Kunskapen om nudge och nudging handlar om att "knuffa" folk i en beslutsriktning, och mer insikt i detta gör att vi själva kan fatta bättre beslut.

I programmet pratar vi bl.a. om de grundläggande tankefelen vi gör när vi tar beslut. Vi pratar om hur vi "knuffas" av företag och erbjudanden. Och vi pratar om hur man kan "knuffa sig själv" i en mer önskvärd riktning. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-02-25
Länk till avsnitt

#107 Framsteg i världen med Johan Norberg

Boken heter "Framsteg - Tio skäl att se fram emot framtiden" och gäst är författaren och idéhistorikern Johan Norberg. Se videoklipp från inspelningen här!

När man sitter i TV-soffan och tittar på nyheterna på kvällen så kan det ibland kännas som att vi lever i en värld som håller på att falla ihop. Det rapporteras om krig, terrordåd och flygplan som störtar. Den klassiska kommentaren "det var bättre förr" tror jag alla har hört någon gång. Men grejen är att vi aldrig tidigare levt i en friskare och fredligare tid. Tittar man på statistik och siffror över utvecklingen som skett i världen de senaste hundra åren så har vi aldrig levt i en så bra värld som vi gör just nu! Vi behöver helt enkelt ta ett steg tillbaks och skaffa oss ett bredare perspektiv. I programmet pratar vi bl.a. om varför många människor känner sig rädda och oroliga över vad som sker i världen. Vi pratar om vilka framsteg som skett som gör att vi har det bättre än någonsin. Och vi pratar om vilka utmaningar som står och knackar på dörren. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-02-18
Länk till avsnitt

#106 Man under #metoo med Calle Brunell

Boken heter "Man i ljuset av #metoo" och gäst är författaren och psykologen Calle Brunell.

#Metoo förde med sig ett uppvaknande när väldigt många kvinnor delade med sig av sina erfarenheter kring sexuella övergrepp. Calle Brunell menar att det finns några avgörande faktorer och normer som ligger bakom varför så många män blev förvånade över #metoo, och att dessa är viktiga att lyfta upp och diskutera.

I programmet pratar vi bl.a. om varför vi inte hört historierna om övergrepp tidigare (eller har vi det?). Vi pratar om hur sexuella förväntningar sätter käppar i hjulen för både män och kvinnor. Och vi pratar om hur känslan av skuld är en så central del i spåren av övergrepp. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-02-11
Länk till avsnitt

#105 Förstå Afghanistan med Anders Fänge

Boken heter "Förstå Afghanistan" och gäst är en av medförfattarna, Anders Fänge.

Afghanistan är ett land som på många sätt skiljer sig ganska markant från Sverige. Landet har en lång historia av krig, utbredd korruption, dåligt utbyggd infrastruktur, många barn som inte går i skolan och religösa grupper som driver starka agendor i landet. Men det görs också framsteg och pågår en utveckling inom många områden. Det har hänt mycket inom skola och utbildning, och situationen för flickor och kvinnor har förbättrats något. Afghanistan är på många sätt en speciellt land. Och trots sin konfliktfyllda historia så vittnar många om ett land som har en mycket gästvänlig befolkning.

I programmet pratar vi bl.a. om vilka faktorer som gör det så svårt att skapa stabilitet i landet. Vi pratar om hur utvecklingen har sett ut i Afghanistan de senaste åren. Och vi pratar om ljuspunkter och vilken positiv utveckling ändå skett. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-02-04
Länk till avsnitt

#104 Vad gör unga på nätet med Elza Dunkels

Boken heter "Vad gör unga på nätet?" och gäst är Elza Dunkels, författare och Universitetslektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap på Umeå Universitet. Se 3 min film från inspelningen här.

Det pratas ofta om hot och risker med att låta barn vara ute på nätet. Men det pratas väldigt lite om att nätvana är en stark motståndskraft mot just hot och risker på nätet. Det finns många röster som debatterar för att begränsa barns skärmtid, men ett motsatt perspektiv är att istället låta barn få en förbättrad nätvana genom mycket skärmtid. Elsa förklarar också varför hon är emot förslaget om porrfilter på skolor. I programmet pratar vi bl.a. om problemet med att begränsa och kontrollera barns användning av nätet. Vi pratar om varför porrfilter på skolor inte kommer att fungera. Och vi pratar om vad vi kan göra för att skydda våra barn från hot och risker på nätet. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-01-28
Länk till avsnitt

#103 Ljusdesign och belysning med Ulrika Wänström Lindh

Boken heter "Ljusdesign och rumsgestaltning" och gäst är Ulrika Wänström Lindh, författare och Universitetslektor i arkitektur på Jönköpings Universitet. Se 3 min video från inspelningen här! Ljus och belysning påverkar oss mycket mer än vad vi tror. Ljus kan påverka bl.a. hur vi uppfattar storleken på rum och hur vi beter oss på olika platser. Ljus, kontraster och skuggor kan exempelvis lyfta fram objekt, ytor eller vart vi vill att ögat ska dras någonstans. Belysning har också en stark påverkan på stämningen i rum. En viss belysning kan skapa trygghet och otrygghet. Ljus och belysning handlar alltså om betydligt mycket mer än att bara "tända och släcka" en lampa.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-01-21
Länk till avsnitt

#102 Naturens hemlighet med Eva Sanner

3 min video från inspelningen här! Boken heter "Naturens hemlighet" och gäst är författaren och terapeuten Eva Sanner.

För stadsbor kan skogen nästan kännas som något lite okänt, något som är långt borta. Och en känsla av "vi och dom", skogen är där och vi är här, kan göra att vi har en ganska svag relation med naturen. Men det finns otroligt mycket som natur, växter och skog kan skapa både vad gäller välmående och känsla av tillhörighet. I programmet pratar vi bl.a. om vad naturen kan göra med oss. Vi pratar om relationen mellan människor och natur. Och vi pratar om varför odling och trädgård är så givande för människor. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-01-14
Länk till avsnitt

#101 Sociologi 2.0 med Simon Lindgren

3 min video fån inspelningen här! Boken heter "Sociologi 2.0" och gäst är författaren Simon Lindgren, professor i sociologi på Umeå Universitet.

Vi beter oss och gör saker annorlunda beroende på vilka konstellationer vi befinner oss i med andra människor. Vi beter oss exempelvis lite annorlunda när vi är två personer mot när vi är tio personer. Inom sociologin intresserar man sig just för detta, hur vi människor fungerar och beter oss i allt ifrån mindre grupper till väldigt stora sammanhang (samhällsnivå). I programmet pratar vi bl.a. om vad sociologi är för något. Vi pratar om hur man kan använda sig av sociologi. Och vi pratar om hur man kan använda gamla teorier på nya samhällsfenomen. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2019-01-07
Länk till avsnitt

Specialavsnitt om Lära Från Lärda med Fredrik Hillerborg

Efter 100 program är detta ett specialavsnitt där jag, istället för att ställa frågorna, nu blir intervjuad av en lyssnare. Programmet handlar helt enkelt om "Lära Från Lärda".

Tanken är att ta upp de frågor jag brukar få från lyssnare, och förhoppningsvis kan vissa behind the scenes-historier vara roliga att ta del av. Jag hoppas det!

I programmet pratar vi bl.a. om vilken som varit den bästa boken, vem som varit den mest intressanta gästen och om lärdomar från 100 inspelningar. Intervjuare är Thomas Kindblom.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-12-31
Länk till avsnitt

#100 Att skriva och illustrera till barn med Pija Lindenbaum

Boken heter "Pijas Bästa" och gäst är författaren Pija Lindenbaum, en av våra absolut största bilderboksskapare.

Hon har bland annat gjort sig känd för normbrytande berättelser och karaktärer i sina böcker. Men hon har också vunnit mängder av priser och utmärkelser (bl.a. Augustpriset). Och att skriva till barn handlar om så mycket mer än att kunna skriva och illustrera bra historier. För i slutändan handlar om att "bli vald" när barnet går och hämtar en bok från bokhyllan, och gärna bli vald flera gånger om. Hur lyckas man med det?

I programmet pratar vi bl.a. om hur man kan gå till väga för att bygga upp en berättelse. Vi pratar om vilket språk som används för att kommunicera med barn. Och vi pratar om vart man hittar inspiration och idéer för att lyckas skriva bok efter bok, år ut och år in. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-12-24
Länk till avsnitt

#99 Feministfällan med Nina Åkestam

Boken heter "Feministfällan" och gäst är författaren Nina Åkestam.

Att vara feminist, eller att kalla sig feminist, har nästan blivit något det "strösslas med" åt höger och vänster. T-shirts med feministiska budskap syns i var och varannan klädaffär och det blir mindre diskussion om du kallar dig feminist än om du inte gör det. Nina tycker att den feministiska debatten idag har landat snett och börjat bli problematisk. Detta beskriver hon med ett antal fällor som många av oss hamnar i när vi diskuterar feminism.

I programmet pratar vi bl.a. om vad feminism egentligen handlar om. Vi pratar om vilka fällor feminismen fastnat i. Och vi pratar om varför det är problematiskt att Zara Larsson, i rollen som feministisk profil, lägger ut sexiga bilder på sig själv. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-12-17
Länk till avsnitt

#98 Klimatförändringarna och omställningen med Jens Ergon

Boken heter "Omställningen" och gäst är författaren Jens Ergon.

En av vår tids största utmaningar är klimatförändringarna. Det pratas en hel del om gradantal och att uppvärmningen måste stoppas, men vad innebär egentligen "någon grads" stigning? Andra begrepp som figurerar i debatten är fossila bränslen, koldioxidutsläpp och förnybar energi. Vi reder ut vad som gäller!

I programmet pratar vi bl.a. om vad som egentligen ligger bakom den globala uppvärmningen. Vi pratar om vad några graders uppvärmning skulle innebära. Och vi pratar om vad det finns för ljuspunkter i den annars dystra utvecklingen. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-12-10
Länk till avsnitt

#97 Psykologin bakom sociala medier med Mamduh Halawa

Boken heter "Like" och gäst är författaren Mamduh Halawa.

Alla som någon gång har använt sociala medier-plattformar som Facebook, Instagram eller Snapchat vet hur snabbt man kan bli beroende. Vi älskar att få likes och vi kan inte låta bli att titta på våra mobiler flera gånger i timmen. Men tittar man lite närmre på hur funktionerna är uppbyggda, så förstår man att detta inte är någon slump. Det finns en rad psykologiska, och väl genomtänka, finesser som ligger bakom att vi inte kan låta bli våra telefoner.

I programmet pratar vi bl.a. om vad som gör att vi älskar att scrolla runt i sociala medier. Vi pratar om vad det finns för psykologiska mekanismer bakom alla dessa funktioner. Och vi pratar vad det kan finnas för problematik med att vi går och tittar på våra mobiler hela dagarna. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-12-03
Länk till avsnitt

#96 Normbrytande föräldraskap med Lina Bodestad

Boken heter "Farliga monster och ljuva prinsessor" och gäst är författaren och normpsykologen Lina Bodestad.

Klädaffärernas barnavdelningar är fyllda med två färger, rosa för flickor och blå för pojkar. I leksaksaffärerna kan du köpa Barbie till flickorna och Batman till pojkarna. Och i Disneyfilmer är prinsessor vanligt förekommande. Men vad är egentligen problemet med allt detta och kan inte flickor få vara prinsessor om de nu vill det? Vi reder ut allt detta och diskuterar om färger och leksaker egentligen har någon betydelse.

I programmet pratar vi bl.a. om skillnaden mellan möjliggörande och begränsande normer. Vi pratar om problematiken med att begränsa barnens val utifrån deras kön. Och vi pratar hur man som vuxen kan tänka för att öka barnens valmöjligheter. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-11-26
Länk till avsnitt

#95 Varumärken ur konsumentperspektiv med Anders Bengtsson och Jacob Östberg

Boken heter "Märken och människor" och gäst är författarna Anders Bengtsson och Jacob Östberg.

Varumärken är en stor och viktig del av vår kultur och våra liv. Vi använder dem för att visa vilka vi är, vad vi står för och vilka grupper vi vill tillhöra.Vi undviker vissa varumärken och andra blir väldigt viktiga för oss. Det kan gå så långt att människor tatuerar varumärken på kroppen eller döper sina barn till varumärkesnamn.

I programmet pratar vi bl.a. om hur varumärken får sina olika associationer. Vi pratar om vilka som är med och påverkas deras olika betydelser. Och vi pratar hur vi som konsumenter använder varumärken i vår vardag och i våra liv. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-11-19
Länk till avsnitt

#94 Dejting och dejtingpsykologi med Linnea Molander

Boken heter "Dejting börjar med dig!" och gäst är författaren och dejtingcoachen Linnea Molander.

Vi lever i en tid med appar och internet som gör det lättare än någonsin att komma i kontakt med potentiella partners. Trots detta så stannar många som singlar och lever sina liv där mycket går bra förutom just kärlekslivet. Men vad detta handlar om är egentligen psykologi och självkännedom. Låt oss kalla det dejtingpsykologi!

I programmet pratar vi bl.a. om vilka som är dom riktiga orsakerna till att många är singlar. Vi pratar om hur dejtingbeteenden har en stark koppling till ens barndom. Och vi pratar om vad det finns för verktyg för dig som vill komma ifrån singellivet. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-11-12
Länk till avsnitt

#93 Butiksmarknadsföring med Carl-Philip Ahlbom

Veckans bok heter "Marknadsföring i butik" och gäst är medförfattaren Carl-Philip Ahlbom, forskare på Handelshögskolan i Stockholm.

I en stor matbutik kan det finnas upp emot 50,000 olika artiklar, men som konsument varvar vi på ungefär 50-100 av dessa. Det innebär extremt hård konkurrens och att produkterna i hyllorna verkligen slåss om att fånga vår uppmärksamhet. Men vad är det egentligen som avgör vilka produkter vi köper? Och är vi så rationella i våra beslut som vi tror?

I programmet pratar vi bl.a. om hur det går till när vi tar våra köpbeslut när vi är i butiken. Vi pratar om vilka olika faktorer det finns som påverkar oss. Och vi pratar om hur man ska tänka för att bli en mer medveten konsument. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-11-05
Länk till avsnitt

#92 Det omätbara och det mätbara med Jonna Bornemark

Boken heter "Det omätbaras renässans" och gäst är författaren Jonna Bornemark, docent i filosofi och lektor på Centrum för praktisk kunskap på Södertörns Högskola.

Vi lever i en tid då siffror och statistik är högt värderat och något vi mer än gärna använder för att kontrollera och utvärdera. Kvalitet skapas av kvantitet när saker och ting ska mätas och rapporteras. Inte minst inom skola, sjukvård och äldreomsorg. Men hur kan man tänka istället och vad finns det för alternativ? I programmet pratar vi bl.a. om hur det mätbara förhåller sig till det icke mätbara. Vi pratar om vad man går miste om när man lägger för stor vikt vid siffror och statistik. Och vi pratar om hur och varför man bör göra annorlunda. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-10-29
Länk till avsnitt

#91 Sömn med Ida Flink

Boken heter "Sömn dröm mardröm" och gäst är författaren Ida Flink, lektor i psykologi på Örebro Universitet.

Sömn är något som berör oss alla, men också ett område som många av oss inte vet så mycket om. Det finns olika teorier om varför vi sover, vilka bland annat handlar om att vi bearbetar ny information och nya intryck. Det vanligaste sömnproblemet kallas insomnia och handlar om problematik med själva insomningen. Och som tur är så finns det en hel del man kan göra för att förbättra sin sömn och sin återhämtning.

I programmet pratar vi bl.a. om sömnens funktion och vikten av att sova bra. Vi pratar om vilka olika sömnproblem det finns. Och vi pratar om vad man kan göra för att få till en bättre sömn. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-10-21
Länk till avsnitt

#90 Bättre matchning på arbetsmarknaden med Torild Carlsson

Veckans bok heter "Äntligen Måndag" och gäst är författaren Torild Carlsson.

När man pratar arbetsmarknad och arbetslöshet så landar diskussionen ofta i att insatser skall göras på gruppnivå och att utbildning ofta ses som lösningen på många problem. Men tittar man på individnivå finns det andra alternativ och lösningar som kan vara smartare. Mycket handlar om bättre matchning mellan kompetens och arbete, både för folk som är arbetslösa och för dem som vill hitta ett nytt jobb.

I programmet pratar vi bl.a. om hur och varför matchning på arbetsmarknaden kan fungera bättre. Vi pratar om hur du som individ kan tänka smartare kring din kompetens. Och vi pratar om utmaningar och möjligheter för arbetsmarknadens arkitekter. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-10-14
Länk till avsnitt

#89 Hur hjärnan blir beroende av alkohol och droger med Miki Agerberg

Boken heter "Kidnappad hjärna" och gäst författaren Miki Agerberg.

Det finns gamla missförstånd och myter om att beroende av alkohol och droger bygger på dålig karaktär. Men ett beroende skall snarare betraktas som en sjukdom än ett "valt beteende". Dessutom har det visat sig att anlag är en stor bidragande orsak till att våra hjärnor reagerar olika i mötet med beroendeframkallande preparat.

I programmet pratar vi bl.a. om vilka preparat det finns som kan skapa beroenden. Vi pratar om hur beroenden skapas i hjärnan. Och vi pratar om hur vårt anlag kan påverka vår reaktion på alkohol och droger. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-10-07
Länk till avsnitt

#88 Det ängsliga samhället med Anders Parment

Boken heter "Det ängsliga samhället" och gäst är forskaren och författaren Anders Parment.

Vårt samhälle har formats till att vi mer och mer betraktar oss som kunder på en marknad. Oavsett om det gäller mataffären, skolan, kollektivtrafiken eller på sjukhuset. Denna utveckling har bidragit till att vi i större utsträckning gärna uttrycker våra rättigheter, men inte gärna våra skyldigheter. Vi ställer höga krav på organisationer och företag i vår omgivning och vi vill gärna att hög kvalitet ska kosta oss så lite som möjligt. En ekvation som i längden inte går ihop.

I programmet pratar vi bl.a. om hur Sverige har utvecklats till ett ängsligare samhälle. Vi pratar om hur ängsligheten eldas på av ängsliga företag och organisationer. Och vi pratar om varför det är ohållbart att peka på sina rättigheter utan att se sina skyldigheter. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-09-30
Länk till avsnitt

#87 Digital Panik med Judith Wolst

Boken heter "Digital Panik - Få koll på läget!" och gäst är författaren och digitala strategen Judith Wolst.

Många kan känna sig stressade över den digitalisering som skett i samhället de senaste åren. Våra liv och våra beteenden har förändrats markant med internet, tekniken och mobilernas intåg. Det har påverkat både våra yrken och våra privatliv. Men vad kan vi göra för att dämpa vår digitala panik?

I programmet pratar vi bl.a. om vad digitaliseringen inneburit hittills. Vi pratar om vad man kan göra om man känner någon form av digital panik. Och vi pratar om varför man bör försöka hitta en sund balans och få kontroll över sitt digitala liv. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-09-23
Länk till avsnitt

#86 Hur tarmbakterierna påverkar vår hjärna med Soki Choi

Boken heter "Kimchi och Kombucha - Den nya vetenskapen om hur tarmbakterierna stärker din hjärna" och gäst är författaren Soki Choi

Det har talats en hel del om tarmen och tarmbakterier de senaste åren och om hur tillståndet i detta organ har avgörande effekter på vår hälsa. Nu pekar forskning på att tarmbakterier har en stark påverkan på vår hjärna och vårt psykiska välmående. Det har dessutom visat sig att hjärnan och tarmen kommunicerar med varandra åt båda hållen, vilket betyder att vårt mentala tillstånd även påverkar vad som sker i tarmen.

I programmet pratar vi bl.a. om vad den senaste årens forskning har visat. Vi reder ut hur tarmbakterierna påverkar vår hjärna och vårt välmående. Och vi pratar om vad vi bör äta för att förbättra vår sammansättning av tarmbakterier. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-09-16
Länk till avsnitt

#85 Sverigebilden i förändring med Paul Rapacioli

Boken heter "Good Sweden Bad Sweden" och gäst är författaren Paul Rapacioli, grundare till The Local.

Ett nytt fenomen de senaste åren är att utländska medier börjat rapportera om Sverige på ett sätt som inte tidigare synts till. Det handlar om narrativ som lyfter fram ett land som har stora problem med bl.a. integration, kriminalitet och våldtäkter. Men att dessa (ofta falska) historier paketeras och sprids handlar inte om ett stort intresse för just Sverige. Vad det snarare handlar om är att Sverige används som slagträ i ett globalt krig om värderingar.

I programmet pratar vi bl.a. om vad skillnaden är mellan "Good Sweden" och "Bad Sweden". Vi pratar om vilka historierna som tar fart och får spridning. Och vi pratar om vilka intressen som ligger bakom att det målas upp en allt mörkare bild av Sverige. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-09-09
Länk till avsnitt

#84 Nyhetskonsumtion ur klassperspektiv med Johan Lindell

Boken heter "Smaken för nyheter" (pdf) och gäst är författaren och medieforskaren Johan Lindell.

Under de senaste trettio åren har två parallella utvecklingskurvor haft stor påverkan för både samhället och individer. Det första handlar om ökade klassklyftor och det andra handlar om ett förändrat medielandskap. Dessa två har tillsammans visat sig påverka hur olika grupper i samhället format olika typer av nyhetskonsumtion.

I programmet pratar vi bl.a. om vad som skett med både klyftorna i samhället och medielandskapet de senaste 30 åren. Vi pratar om hur vår bakgrund och klasstillhörighet påverkar hur vi konsumerar medier och nyheter. Och vi pratar om problematiken med att människor förhåller sig olika till nyheter. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-09-02
Länk till avsnitt

#83 Att driva organisationsförändringar med Anna Russberg

Boken heter "Piska eller morot" och gäst är psykologen och författaren Anna Russberg.

När man tittar på vad som motiverar våra mänskliga beteenden är det lättare att förstå vad som krävs för att driva lyckade förändringar och förbättringar i organisationer. Tyvärr gör många chefer och ledare misstaget att lägga för mycket fokus på aktiveringar och för lite fokus på konsekvenser (resultat av handlingar). Ett misstag som kan leda till både lägre produktivitet, sänkt motivation och minskad kreativitet hos personal och i organisationen som helhet!

I programmet pratar vi bl.a. om vad skillnaden är mellan aktiveringsfokus och konsekvensfokus. Vi pratar om hur och varför man ska arbeta med positiv förstärkning. Och vi pratar om varför det är så viktigt att koppla organisatoriska mål till individuella beteenden. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-08-19
Länk till avsnitt

#82 Att förhindra självmord med Alfred Skogberg

Boken heter "När någon tar sitt liv - tragedierna vi kan förhindra" och gäst är författaren Alfred Skogberg, grundare till Suicide Zero

Man kan lätt tro att terrorbrott och skottlossningar hör till de vanligaste dödsorsakerna när man följer den mediala nyhetsrapporteringen. Men att jämföra med antal självmord, ca 1500 per år i Sverige, sätts saker och ting i nya perspektiv. Höga siffror, men det positiva är att det finns stora möjligheter att förhindra dem i mycket större utsträckning.

I programmet pratar vi bl.a. om vad som ligger bakom självmord och varför det är ett samhällsproblem. Vi pratar om vad som kan göras på samhällsnivå för att förhindra dem. Och vi pratar om vad vi som privatpersoner och medborgare kan göra för att eventuellt hjälpa folk i vår närhet. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-08-05
Länk till avsnitt

#81 Det svenska medielandskapet med Jonas Ohlsson

Boken heter "Det svenska medielandskapet" och gäst är författaren Jonas Ohlsson.

Medielandskapet och mediekonsumtionen har förändrats drastiskt under de senaste trettio åren. Det var inte alltför längesedan som TV-utbudet var begränsat till enstaka kanaler och de stora dagstidningarna hade en enorm räckvidd och genomslag. Men med internets explosionsartade utbredning har medielandskapet förändrats rejält. Detta har inneburit både utmaningar och möjligheter för medierna, samhället och för oss som konsumenter.

I programmet pratar vi bl.a. om utvecklingen som skett under de senaste 100 åren. Vi pratar om hur ekonomin för medierna påverkats. Och vi pratar om vilka utmaningar och möjligheter vi som konsumenter står inför. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-07-22
Länk till avsnitt

#80 Att sätta gränser med Bengt Grandelius

Boken heter "Att sätta gränser - Ett villkor för växande" och gäst är psykologen och författaren Bengt Grandelius.

Gränssättning missförstås ofta med att man måste vara väldigt hård mot barn och att det kan riskera att inkräkta på barnets självbestämmande. Men att sätta gränser handlar snarare om att vägleda barn och att ge barnen både trygghet och självförtroende. Något som är oerhört viktigt för både barn och ungdomar.

I programmet pratar vi bl.a. om vad gränssättning egentligen innebär. Vi pratar om problematiken med att "curla". Och vi pratar om varför barn och ungdomar ibland kan provocera fram reaktioner och gränser från vuxna. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-07-08
Länk till avsnitt

#79 Feminism med Nanna Gillberg

Boken heter "Jag har aldrig märkt att kön haft någon betydelse" och gäst är forskaren och författaren Nanna Gillberg.

Feminism är ett ämne som verkligen kan provocera och väcka känslor! Ett spännande ämne som vi nu går till botten med och reder ut. Exempel på vanliga argument mot feminism och som vi reder ut i programmet är:

"Jag vill inte kalla mig feminist, men jag är för jämställdhet"."Jag är feminist, men jag älskar män"."Vi är ju redan världens mest jämställda land"."Låt män vara män och kvinnor vara kvinnor".

I programmet pratar vi även om vad feminism egentligen innebär. Vi pratar om skillnaden mellan formella och informella hinder mot jämställdhet. Och vi pratar om varför det är så svårt både för män och kvinnor att förändra maktstrukturerna. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-06-24
Länk till avsnitt

#78 Barn & Ungdomsvetenskap med Emma Sorbring

Boken heter "Barn och ungdomsvetenskap - Grundläggande perspektiv" och gäst är forskaren och författaren Emma Sorbring.

Synen på barn och ungdomar i samhället har förändrats kraftigt över tid. Och även barnets roll har förändrats kraftigt över tid. Utvecklingen innebär bland annat att föräldraskap och pedagogiskt arbete med barn skiljer sig markant idag från tidigare generationer.

I programmet pratar vi bl.a. om utvecklingen som har skett genom åren. Vi pratar om varför förskolan har en så viktig roll i samhället i stort. Och vi pratar om vilka fallgropar det finns när vuxna kommunicerar med barn. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-06-10
Länk till avsnitt

#77 Modeslavar och fast fashion industrin med Moa Kärnström

Boken heter "Modeslavar - Den globala jakten på billiga kläder" och gäst är författaren och journalisten Moa Kärnstrand

För att hålla klädpriserna nere är det sedan många år känt att stora globala varumärken lägger sin produktion i låglöneländer. Fabrikernas arbetare befinner sig många gånger under slavlika förhållanden och näringskedjans olika aktörer skjuter ansvaret ifrån sig. I boken Modeslavar, prisad med Guldspaden 2017, får vi följa med på resan i det billiga modets fotspår.

I programmet pratar vi bl.a. om hur det kommer sig att kläderna vi köper kan vara så billiga. Vi pratar om hur verkligheten ser ut på de platser där kläderna tillverkas. Och vi pratar om vad vi konsumenter i Sverige kan göra för att bidra till en mer hållbar situation. Lyssna och få en kortversion av boken!

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy
2018-05-27
Länk till avsnitt
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.