Sveriges 100 mest populära podcasts

Lära Från Lärda - En fackbok och en författare

Lära Från Lärda - En fackbok och en författare

Sveriges största podcast om lärorika böcker! Varje avsnitt handlar om en ny fackbok och dess författare intervjuas av Fredrik Hillerborg. Tipsa gärna om böcker till [email protected]

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

larafranlarda.com

Avsnitt

#364 Spelmissbruk med Stefan Sandström

Boken heter "Spelmissbruk - Beroende av spel om pengar" och gäst är författaren Stefan Sandström.


Beroende av spel om pengar är ett svårt och omfattande problem som får allvarliga konsekvenser både ekonomiskt, socialt, yrkesmässigt och för nära relationer. De flesta spelmissbrukare lider av såväl alkohol- eller narkotikamissbruk som psykiatrisk samsjuklighet och annan problematik. I boken beskrivs hur denna samsjuklighet har en viktig betydelse för både behandling och bemötande. Andemeningen är att spelmissbruket sällan kan behandlas som ett isolerat problem, utan man behöver istället behandla hela personen. Andra områden som berörs är biologiska aspekter, relationer och medberoende och det så kallade losersyndromet.


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad kännetecknar spelmissbruk? Varför behöver spelmissbruk betraktas ur perspektivet av samsjuklighet med annan problematik? Hur bör spelmissbruk behandlas och vad saknas i dagens behandlingar? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-02-26
Länk till avsnitt

#363 Schibboleteffekten, ett helt nytt ledarskapskoncept, med Julia Romanowska

Boken heter "Schibboleteffekten - ledarskap, konsten och människans ansvar" och gäst är författaren Julia Romanowska.


Schibboleteffekten bygger på ett framgångsrikt forskningsprojekt där en grupp chefer fick testa ett nytt ledarskapskoncept. Istället för traditionell ledarskapsutbildning ställdes deltagarna inför stark konstnärlig, emotionell och moralisk påverkan. Effekterna utvärderades genom reflektion, men också genom psykologiska och neurobiologiska mätningar av cheferna och deras medarbetare. Förutom minskad stress visade cheferna en utveckling och mognad på ett sätt som krävs i komplexa chefsroller. Ett ansvarstagande och etiskt förhållningssätt gentemot de man är till för och de som berörs av ens beslut. Konceptet berör helt andra områden än traditionella ledarskapsutbildningar och kan därför beskrivs som unikt i sitt slag. 


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad gick forskningsprojektet Schibboleteffekten ut på och vilka resultat nåddes? Vad innebar det att ställas inför stark konstnärlig, emotionell och moralisk påverkan? Hur skiljer sig detta från traditionella ledarskapsutbildningar? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-02-19
Länk till avsnitt

#362 Sociala kooperativ med Fredrik Bergman

Boken heter "Det är vi som äger - en bok om sociala kooperativ" och gäst är författaren Fredrik Bergman


I Sverige och runt om i Europa finns många exempel på hur människor i utsatthet startar egna kooperativa företag för att själva lösa arbete och försörjning. I boken riktas strålkastarljuset mot 19 sociala kooperativ som alla bygger på affärsidéer som visat sig fungera och skulle kunna spridas. Författaren Fredrik Bergman har träffat och intervjuat deltagare och entreprenörerna bakom verksamheterna - han har också undersökt huruvida regelverk, kommuner och annan omgivning stöttar eller begränsar dess utveckling. 


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad är sociala kooperativ och hur fungerar dem? Vilket stöd får de kooperativa företagen från kommuner och annan omgivning? Vad framgångsfaktorerna hos de kooperativa företag som lyckas? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-02-12
Länk till avsnitt

#361 Jämlikhet är lösningen med Per Sundgren

Boken heter "Jämlikhet är lösningen" och gäst är författaren Per Sundgren.


En utgångspunkt i boken är att Sverige har gått från att vara världens mest jämlika land till att ha fler miljardärer per invånare än USA. Författarna granskar argumenten för och emot jämlikhet och hur synen på jämlikhet skiftat genom historien. De beskriver varför växande klyftor hänger ihop med sämre genomsnittlig hälsa och försvagad tillit mellan människor. De förklarar också sambandet mellan jämlikhet och demokrati, och menar att ökad jämlikhet är nödvändigt för att klara klimatkrisen.


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad är det som blivit mindre jämlikt i samhället och varför? Vilka grupper i samhället är det som har "dragit ifrån" respektive "halkat efter" när det kommer till ekonomisk ojämlikhet? Vilka är argumenten för respektive emot jämlikhet? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-02-05
Länk till avsnitt

#360 En bättre värld är möjlig med Erik Angner

Boken heter "En bättre värld är möjlig" och gäst är Erik Angner, författare och professor i praktisk filosofi.


Erik Angner är övertygad om att en bättre värld är möjlig. Han är också övertygad om att vi med hjälp av nationalekonomin (och dess modeller, teorier och angreppssätt) kan ge oss många svar på "hur". Därför har han i den här boken samlat både konkreta och visionära förslag på hur vi på mikro- och makronivå kan skapa en bättre värld för alla jordens medborgare. Områden som berörs i boken är bland annat fattigdom, klimat, gemenskap, lycka och föräldraskap.


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad är det unika med nationalekonomi och varför är det användbart för att göra världen bättre? Hur kan vi med hjälp av nationalekonomiska modeller och teorier skapa förändring inom olika områden? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-01-29
Länk till avsnitt

#359 Självmord, dödshjälp och ett liv värt att leva med Christian Rück

Boken heter "Ett liv värt att leva - Varför självmord blev människans följeslagare" och gäst är författaren Christian Rück


I Sverige har vi en nollvision för självmord och det är olagligt med dödshjälp. Men men samtidigt finns ett brett folkligt stöd för dödshjälp i Sverige. Hur kan det komma sig? Vem har egentligen rätt att dö? Frågor som berör självmord och dödshjälp är både svåra och tänkvärda, men de kan också hjälpa oss förstå livet. Christian Rück menar att dessa ämnen leder oss in på vad som egentligen är ett liv värt att leva.


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Varför väljer människor att begå självmord? Kan omgivningen förhindra att en person väljer att begå självmord? Borde inte den som vill begå självmord få göra det? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-01-22
Länk till avsnitt

#358 Myter, fakta och historia om tatueringar med Helena Meyer

Boken heter "Tatuering - myter, fakta, historia, framtid" och gäst är författaren Helena Meyer.


Tatueringar, konstnärliga uttryck inkarvade på huden, har en förmåga att väcka starka känslor och generera livliga debatter. Tatueringar är ett kulturellt fenomen som sträcker sig över hela världen, men trots dess popularitet omgärdas det fortfarande av fördomar, myter och missförstånd. I den här boken utforskar Helena Meyer tatueringen som fenomen, och till sin hjälp tar hon arkivmaterial, tidningsartiklar och debatter från flera århundraden men också nutida populärkulturellla fenomen.


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vilka är de vanligaste myterna om tatuerade personer? Varför väljer människor att tatuera sig? Hur långt tillbaka i historien har människor ägnat sig åt tatueringar? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-01-15
Länk till avsnitt

#357 Global ideologihistoria med Johan Stenfeldt

Boken heter "En global ideologihistoria : från Konfucius till historiens slut" och gäst är författaren Johan Stenfeldt.


Den politiska idéhistorien har traditionellt skildrats ur ett västligt perspektiv. Platon och Aristoteles är välkända gestalter, liksom Locke och Marx. Mindre kända är exempelvis Chanakya, Zhu Xi, Kang Youwei och Mulla Sadra. I denna bok ges en förklarande expose över den politiska idéhistorien. Den vidgar också perspektivet genom att jämföra den västerländska traditionen med den politiska idéutvecklingen i andra delar av världen, främst Indien, Kina, och det muslimska kulturområdet.


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vilka universella mönster kan vi se genom den politiska idéhistorien? Uppträder de vid samma tid? Hur har ideologier förflyttats över jorden genom historien, och hur har de förändrats? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-01-08
Länk till avsnitt

Specialavsnitt: Årskrönika 2023

Femtiotvå böcker och femtiotvå författare har besökt Lära Från Lärda under 2023. För sjätte året i rad gör vi en årskrönika för att sammanfatta årets höjdpunkter. Vilken var den bästa boken? Var det någon gäst som stack ut? Och vilka särskilda lärdomar har varit störst under året? Det är några av de frågor som tas upp i programmet. Intervjuare är Thomas Kindblom och intervjuad blir Fredrik Hillerborg.

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2024-01-01
Länk till avsnitt

#356 Hur orden får mening med Peter Gärdenfors

Boken heter "Hur orden får mening" och gäst är författaren Peter Gärdenfors.


När vi kommunicerar så räcker det inte att kunna höra eller läsa, vi måste också förstå ordens betydelser för att det skall bli meningsfullt. När det gäller konkreta ting som (som kyckling, stol eller gran) är det i regel inga problem. Men när det kommer till mer abstrakta ord kan kommunikationen bli svårare. Exempelvis ord som demokrati, rättvisa, samvete eller förälskelse - vem definierar sådana ords betydelse och hur vet jag att jag använder dem på rätt sätt? Finns det ens ett rätt sätt? Svaret är att det är språkgemenskapen som avgör vad ett ord betyder - i de flesta fall utan att språkanvändarna ens är medvetna om att de är med och bestämmer.


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vem bestämmer vad våra ord betyder? Hur utvecklas språket? Hur uppstår nya ord? Hur lär sig barn nya ord? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-12-25
Länk till avsnitt

#355 Den svenska vapenexporten med Linda Åkerström

Boken heter "Den svenska vapenexporten" och gäst är författaren Linda Åkerström.


Även om Sveriges vapenexport har varit en omdebatterad fråga, är det en bransch som många inte vet särskilt mycket om. Å ena sidan råder också en självbild som hänger ihop med den svenska neutralitetspolitiken. Att vi som land håller oss borta från krig och konflikt. Å andra sidan är vi en av de största vapenexportörerna per capita. Hur går detta ihop? I boken ges dels en överblick över industrin, företagen, lagar och regler, myndigheters roll och politikens involvering. Den ger också en beskrivning av utvecklingen fram tills idag och hur olika intressen står mot varandra. 


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Hur stor är den svenska vapenexporten? Vad är det för fordon, vapen och material som säljs? Hur många företag i Sverige är det som tillverkar och säljer vapen? Vem bestämmer och vilka regler är det som gäller? Hur har utvecklingen sett ut de senaste decennierna? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-12-18
Länk till avsnitt

#354 Så kommer vi i Sverige påverkas av klimatförändringarna med Peter Alestig

Boken heter "Världen som väntar - vårt liv i klimatförändringarnas tid" och gäst är författaren Peter Alestig.


Sverige håller med all tydlighet på att förändras. Det snöar mindre, regnar mer och har redan blivit varmare. Ändå är det många svenskar som tänker att klimatförändringar främst drabbar andra delar av världen. Men så är det inte. Redan idag har den globala uppvärmningen hotat vår tillgång på mat, gett oss nya sjukdomar och påverkat vår roll i världspolitiken. Och det är förmodligen bara början. I boken gör klimatjournalisten Peter Alestig en framåtblick mot 2050 och beskriver hur våra liv kommer att påverkas på sätt vi inte kunnat föreställa oss.


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: På vilka sätt kommer vi i Sverige drabbas av extremvädren? Hur kommer översvämningar och värmeböljor påverka bostadsbranschen? Och vad kommer hända med tillgången på mat när vissa basvaror inte längre går att odla? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-12-11
Länk till avsnitt

#353 Kommunikatörens yrke, rykte och roll i demokratins tjänst med Caroline Thunved

Boken heter "Om det inte vore för oss - Kommunikatörer i demokratins tjänst" och gäst är författaren Caroline Thunved.


Kommunikatörer som yrkesgrupp, och deras roll i organisationer (inte minst i offentlig sektor), har genom åren ifrågasatts och hamnat i skottgluggen för debatter. Antalet anställda kommunikatörer i vissa organisationer har ifrågasatts. En annan kritik, inte minst från journalister, har varit att det blivit svårare att granska och intervjua makthavare när kommunikatörer agerar gatekeepers. Den här kritiken anser bokens författare är både onyanserad och delvis felaktig. Syftet med boken är därför att ge en mer nyanserad och förklarande bild av vad kommunikatörens yrke faktiskt innebär. Genom intervjuer med yrkesverksamma beskrivs också varför kommunikatörer i offentlig sektor har en viktig roll i demokratins tjänst.


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad kännetecknar kommunikatör som yrke och yrkesgrupp? Hur har kommunikatörens roll förändrats över tid? Varför och på vilket sätt har kommunikatörer en viktig roll i demokratins tjänst? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-12-04
Länk till avsnitt

#352 Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns lärande med Gunilla Guvå

Boken heter "Utvecklingspsykologiska perspektiv på utveckling och lärande i skola och förskola" och gäst är författaren Gunilla Guvå. 


Boken beskriver hur psykologiska teorier om barns lärande och utveckling är användbara inom skola och förskola. Annorlunda uttryckt: hur barnen med hjälp av psykologiska teorier blir begripliga och hanterbara. En nyckel är det samspel mellan inre och yttre förutsättningar som driver utvecklingen och lärande framåt. Det beskrivs också hur eleverna utvecklas och lär genom lek och hur pedagoger kan arbeta med att utveckla en samling barn i en klass till en fungerande grupp.


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Hur kan utvecklingspsykologiska perspektiv hjälpa till att förstå och stötta lärande hos barn? Varför är trygghet "steg ett" för att lyckas med lärande i skolan och förskolan? Varför är lek och raster en viktig arena för lärande och utveckling - och hur kan pedagoger arbeta med detta? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-11-27
Länk till avsnitt

#351 Bärplockningsindustrin och journalistiskt wallraffande med Pelle Sunvisson

Boken heter "Svarta bär" och gäst är författaren Pelle Sunvisson.


Under tagen identitet levde Pelle Sunvisson tillsammans med ukrainska bärplockare under en säsong i svenska skogarna. I boken ges en skildring av den resa som arbetare gör som kommer till Sverige för att plocka bär. Den ger en inblick i såväl arbetsförhållanden, möjligheten till att tjäna pengar (eller inte tjäna pengar), konflikter och problem som kan uppstå längs vägen. Den svenska bärplockningsindustrin har varit omskriven de senaste åren, och den här berättelsen ger ett perspektiv från arbetarna själva.


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Hur går det till när arbetare rekryteras och beger sig till Sverige för att plocka bär? Hur ser deras arbetsförhållanden ut? Hur går det till att använda wallraffande som metod? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-11-20
Länk till avsnitt

#350 Folkhemsbyggets styrkor och svagheter med Jonas Frykman

Boken heter "Kärlek och kärnfamilj i folkhemmet" och gäst är författaren Jonas Frykman


Begreppet folkhemmet myntades av statsminister Per Albin Hansson i ett radiotal 1928. Folkhemsbygget (som pågick från 30-talet till 60-talet) blev sedan en rörelse som satte enormt avtryck på Sverige och svenskarna. Genom "social ingenjörskonst" var det här en period då levnadsstandarden skulle höjas. Men inom ramen för folkhemsbygget kom också kärnfamiljen som stark norm. Riktlinjerna för hur folk skulle leva sina liv blev därför också omgärdat av bl.a. en växande ängslighet.


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad var det som ledde fram till folkhemsbygget? Hur såg visionen ut och vilka var krafterna bakom folkhemsbygget? Hur och varför blev kärnfamiljen central i folkhemmet? Vilket press satte folkhemmet på kvinnor respektive män? Vad har folkhemsbygget satt för spår i den svenska kulturen? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-11-13
Länk till avsnitt

#349 Så kan vi bekämpa inflationen utan att bli fattigare med Elinor Odeberg

Boken heter "Dyrtider Så bekämpar vi inflation" och gäst är författaren Elinor Odeberg.


Vi har ett år bakom oss med höjda priser och höjd ränta. Att riksbanken höjer styrräntan bygger på idén att det ska "kyla ner" inflationen och hålla prishöjningarna tillbaka - men fungerar det verkligen? Måste vi bli fattigare för att bekämpa inflationen? Sedan 90-talet införlivades en armlängds avstånd mellan politiken och riksbanken, men borde politiken kliva in och ta större ansvar? I boken analyseras och ifrågasätts konstruktionen och förhållandet mellan penningpolitiken och finanspolitiken.


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Varför har vi ett inflationsmål på 2% och vad bygger det på? Leder höjd styrränta verkligen till att hålla prishöjningar tillbaka? Vilka tjänar mest på den höjda räntan? Finns det andra vägar att gå än höjd ränta? Vad har politiken för verktyg för att motverka höjda priser och höjd ränta? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-11-06
Länk till avsnitt

#348 Allt om våra högtider och traditioner med Arne Norlin

Boken heter "Allt om våra högtider - Från jul till Halloween" och gäst är författaren Arne Norlin. 


I boken beskrivs samtliga av våra högtider och traditioner. Deras ursprung, hur de har utvecklats, rolig kuriosa och vanliga missförstånd. Jul, nyår, valborg och midsommar firas med en entusiasm som ibland väcker förvåning i omvärlden. Vi äter en massa konstigt som semlor, påskgodis, surströmming och kräftor. Ibland sägs det att våra högtider är uråldriga och hedniska. Men faktum är att de flesta inte är äldre än några generationer. 


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad krävs för att en ny tradition ska etablera sig? Vilka är det populäraste traditionerna? Vilka vanliga missförstånd finns kring våra högtider och traditioner? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-10-30
Länk till avsnitt

#347 Politiskt deltagande med Katrin Uba

Boken heter "Politiskt deltagande - val, partier och protester" och gäst är författaren Katrin Uba.


Politiskt deltagande är avgörande för att en demokrati ska fungera. Trots det är det långt ifrån alla som deltar i politiken. I boken beskrivs vad det är som gör att vissa människor deltar i politiken och andra inte. Fyra former av deltagande står i fokus: valdeltagande, partimedlemskap, deltagande i protestaktioner och användning av sociala medier för politiska syften. 


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad motiverar politiskt deltagande? Hur skiljer sig Sverige från andra länder vad gäller politiskt deltagande? Vad leder deltagande till? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-10-23
Länk till avsnitt

#346 Hur barns läsning kan utvecklas med Maria Heimer

Boken heter "Leda läsfrämjande - Om barns och elevers läsning och hur den kan utvecklas" och gäst är författaren Maria Heimer


Barn och unga läser allt mindre och färre timmar ägnas åt högläsning, både i förskolan/skolan och i hemmet. Och redan hos 3 åringar syns skillnader i barns språkutveckling. I boken beskrivs vilka förmågor som barn och unga behöver för att utvecklas som läsare. Den förklarar också vilken kompetens personalen behöver för att kunna vara aktiv i det läsfrämjande arbetet; för att kunna identifiera brister eller förbättringsområden och för att kunna ta fram relevanta insatser. 


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Hur påverkas barns språkutveckling av läsning? Vad kan personal i förskola och skola göra för att leda läsfrämjande? Vad kan föräldrar göra för att stötta sina barn i läs- och språkutvecklingen? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-10-16
Länk till avsnitt

#345 Utsattes för sexuella övergrepp som barn med Maria Lundberg

Boken heter "Du ska inte bära skammen för det som hänt" och gäst är författaren Maria Lundberg.


Maria växte upp med en alkoholiserad mamma och en våldsam pappa. När hon var tio år skilde sig föräldrarna och hon flyttade in hos pappan och hans nya fru. Då började ett nästan sju år långt helvete då pappan utsatte henne för upprepade sexuella övergrepp. Boken handlar om vuxenvärldens svek och vikten av att att våga ställa frågan. Men den handlar också om mod och om hopp att man kan få hjälp. 


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad har varit viktigast för att kunna ta sig vidare efter en sådan barndom? Vad skulle och borde omgivningen gjort annorlunda? Hur kan vi agera för att förhindra att något liknande sker i vår närhet? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-10-09
Länk till avsnitt

#344 Därför är ojämlikheten viktig med Jesper Roine

Boken heter "Därför är ojämlikheten viktig - om rika, fattiga och alla däremellan" och gäst är författaren och ojämlikhetsforskaren Jesper Roine.


Ekonomisk ojämlikhet är ett ämne som väcker oändligt mycket debatt och engagemang. Men det är också ett ämne som rymmer mängder av missförstånd. Dels för att personer med skilda åsikter inte förstår varandra, men också för att de ibland inte förstår frågorna över huvud taget. För att kunna diskutera och förstå ekonomisk ojämlikhet, behöver man först förstå hur alla olika delar hänger ihop. I den här boken går Jesper Roine igenom allt från grunden - för att steg för steg ge läsaren en grundkompetens i hur ekonomisk fördelning faktiskt fungerar.


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Ökar den globala ojämlikheten? Hur har ojämlikheten i Sverige utvecklats och förändrats? Har de rika i Sverige dragit ifrån och blivit ännu rikare? Kan ojämlikheten vara bra och vad händer egentligen med vår ekonomi den dag robotarna tar över? Varför är tillväxt viktigt och hur påverkar tillväxten den ekonomiska ojämlikheten? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-10-02
Länk till avsnitt

#343 Design för engagerat lärande med Nina Bergdahl

Boken heter "Design för engagerat lärande" och gäst är författaren Nina Bergdahl. 


Engagemang går hand i hand med elevers lärande, och går i allra högsta grad att påverka och träna upp. Boken ger en nyanserad förståelse av elevers engagemang i, och disengagemang från, lärande. Den varvar teori, metod och praktik och ger konkreta tips i fråga om lektionsplanering och lektions­design. Inte minst beskrivs vad som är viktigt att tänka på när du vill designa engagerande lärandeaktiviteter i digitala lärmiljöer.


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Hur förhåller sig engagemang till motivation, och vad skiljer dem? Vilka beståndsdelar bygger engagemang på? Hur kan lärare arbeta med lektionsdesign för att påverka elevers engagemang i olika lärmiljöer? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-09-25
Länk till avsnitt

#342 Det underskattade sinnet (luktsinnet) med Jonas Olofsson

Boken heter "Det underskattade sinnet - Om människans okända förmåga att uppfatta dofter" och gäst är författaren Jonas Olofsson.


Till skillnad från våra andra sinnen har vårt luktsinne fått oväntat lite uppmärksamhet. Kanske är det först när luktsinnet slutat fungera som vi verkligen förstår vad det bidrar med? Något som många fick erfara under covid-19. Tänk dig att inte längre känna lukten av varken dig själv, din partner eller dina barn? Luktsinnet påverkar dessutom vår upplevelse av smak. Tänk dig att inte längre veta hur maten du äter eller lagar smakar? I boken beskrivs hur vår luktsinne fungerar och vad det har för funktioner och betydelse. Tvärtom vad många tror, har vi människor ett bättre luktsinne än de flesta djur. Det går dessutom att förbättra sitt luktsinne genom träning. Den här boken gräver djupare i människans okända förmåga att uppfatta dofter.


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad har vårt luktsinne för funktioner och betydelse? Varför är luktsinnet underskattat? Hur hänger luktsinnet ihop med smak? Har vi människor olika bra luktsinne och hur gör man för att träna upp det? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-09-18
Länk till avsnitt

#341 Får man säga svart? med Barakat Ghebrehawariat

Boken heter "Får man säga svart? Från teoretisk ångest till terminologisk trygghet" och gäst är författaren Barakat Ghebrehawariat


?Får man säga svart?? är en fråga Barakat fått tusen gånger. Frågan kommer i olika förpackningar, ibland ställd utifrån en empatisk nyfikenhet (?hur kan jag uttrycka mig på ett inkluderande sätt??) och andra gånger med frustration (?men vad ska man säga då??). I boken tar han tjuren vid hornen och diskuterar begrepp och fenomen som många känner osäkerhet kring. Såsom ras, rasifiering, hudfärg, invandrare m.fl. Vad är okej att säga och till vad bör det i så fall användas? 


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: När och hur är det okej att prata om hudfärg? Hur kommer det sig att man i USA pratar öppet om ras medans vi inte gör det alls i Sverige? Kan du ur ett antirasistiskt perspektiv kalla dig "färgblind", dvs. att du som individ inte ser skillnad på människor utifrån hudfärg? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-09-11
Länk till avsnitt

#340 Internationell handel och tullhantering med Ulf Holmström

Boken heter "Internationell handel och tullhantering" och gäst är författaren Ulf Holmström. 


Tull är tätt förknippat med det vi passerar på flygplatser när vi är ute och reser. Men tull och tullhantering är betydligt större än så och är inte minst en grundbult för internationell handel. Boken behandlar organisationer, handelsmönster, handelshinder, skatte- och tullregler, förfaranderegler kring tullhantering, klassificering, globala varuflöden, fraktregler med mera. Den är framtagen av tullexperter och vänder sig till alla som vill få bättre förståelse för hur internationell handel och tullhantering fungerar. 


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Hur fungerar tull och skatter vid internationell handel? Vad är tullens uppgift och funktion? Hur ser Sveriges avtal ut med andra länder? Vad innebär frihandelsavtal? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-09-04
Länk till avsnitt

#339 En liten bok om artros med Lotta Skoglund

Boken heter "En liten bok om artros" och gäst är författaren Lotta Skoglund. 


Var fjärde person över 45 år drabbas av artros. Vägen till smärtlindring och effektiva behandlingar är snårig och många artrospatienter lever med en försämrad livskvalitet alldeles i onödan. Vetenskapsjournalisten Lotta Skoglund, som själv har artros och väntar på sin tredje knäledsoperation, bestämde sig för att tillgängliggöra den kunskap som finns om sjukdomen. I boken blandas personliga intervjuer med forskning och statistik.


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad innebär artros och vilka drabbas? Vad finns det för behandlingar mot artros? Går det att förebygga och undvika att få artros? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-08-28
Länk till avsnitt

#338 Ut ur Kabul med Robert Karjel

Boken heter "Ut ur Kabul - Den svenska evakueringen från Afghanistan" och gäst är författaren Robert Karjel


Evakueringen från Kabul 2021 är en händelse som snabbt skrev in sig i historieböckerna. Efter 20 år av militär närvaro, där Sverige varit en av många länder som bidragit, blev alla tillslut tvungna att evakuera sin personal under dramatiska former. Det hela ledda till att Kabul föll i talibanernas händer i augusti 2021. Robert Karjel har intervjuat alla som deltog i Sveriges insats och upplevde den inifrån ? från ministrar och ambassadörer till specialförband och lokalanställda afghaner. Det är en berättelse som skildrar det djupa mänskliga lidande som uppstod när Sverige lämnade Afghanistan. Men det är också en berättelse som innehåller otroliga insatser från de personer som var på plats. Många gånger scener som tagna ur fiktiva Hollywood filmer. 


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad gör evakueringen från Kabul 2021 unik? Hur hanterade Sverige evakueringen jämfört med andra länder? Vilka insatser blev betydelsefulla och varför? Vad kan vi lära oss av den här historien? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-08-21
Länk till avsnitt

#337 Klimakteriet, besvärad eller befriad? med Ulrika Hammar

Boken heter "Klimakteriet : besvärad eller befriad?" och gäst är författaren Ulrika Hammar.


Synen på klimakteriet har genom historien pendlat mellan att se det som en sjukdom och som en naturlig del av åldrandet. Det tabu som tidigare funnits har övergått till att tips och råd nu delas öppet, bland annat i diskussionsforum och på sociala medier. Vad som framförallt efterfrågas är botemedel och behandlingar mot de symtom och besvär som klimakteriet för med sig. Vilket gör att marknaden för klimakterierelaterade produkter växer snabbt och värderas idag till nästan 15 miljarder. I boken argumenteras för en bättre och mer jämlik vård. Men också för att vi måste börja se klimakteriet som ett tillfälle och påminnelse om att stanna upp, ta det lugnt och reflektera över våra liv.


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Hur har synen på klimakteriet förändrats över tid och hur ser en ut idag? Vad innebär klimakteriet och vad medför det för symptom? Vilka behandlingar finns? Vad bär klimakteriet med sig för möjligheter? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-08-14
Länk till avsnitt

#336 Självstående, att bli mamma på egen hand med Maria Hagström

Boken heter "Självstående : mamma på egen hand" och gäst är författaren och Maria Hagström.


2016 blev det lagligt i Sverige för ensamstående kvinnor att få assisterad befruktning. Sedan dess har allt fler kvinnor valt att bli mamma på egen hand. De kallar sig självstående. Men vilka är de? Hur blir det för barnen? Och vad säger donatorerna och forskarna? I boken intervjuas såväl självgående mammor, läkare, donatorer och forskare. 


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Varför väljer ensamstående kvinnor att skaffa barn på egen hand? Vilka är för- respektive nackdelarna med att ha barn på egen hand? Hur blir det om barnet frågar efter sin pappa? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-08-07
Länk till avsnitt

#335 Ledarskap som frigör engagemang, energi och effekt med Tommy Lundberg och Jesper Ek

Boken heter "Emplayment - Ledarskap som frigör engagemang, energi och effekt" och gäst är författarna Tommy Lundberg och Jesper Ek.


Med begreppet ?Emplayment? presenterar författarna en tanke- och arbetsmodell för chefer och ledare som vill nå bättre resultat. Den tar sin utgångspunkt i mänskliga behov och drivkrafter och hjälper dig som ledare att frigöra engagemang, energi och effekt i din organisation. I boken varvas teoretiska utgångspunkter med praktiska exempel och författarnas egna erfarenheter för att förklara varför det är dags att förändra det ledarskap som dominerat arbetslivet i över hundra år. Och hur du kan göra det.


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vilka är de vanligaste misstagen chefer och ledare gör? Vilka är nycklarna för att skapa engagerade medarbetare? Hur bör man arbeta med organisationens strategier, värdeord och visioner för att det ska ge så bra effekt som möjligt? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-07-31
Länk till avsnitt

#334 Hovet, historien om ett kungligt maskineri med Björn Asker

Boken heter "Hovet - Historien om ett kungligt maskineri" och gäst är författaren Björn Asker.


Hovet har i alla tider varit en myllrande social arena med plats för såväl adelsmän som pigor. Men detta nav i samhällets topp har hittills varit ganska otillgänglig för utomstående. Trots att det har varit ett fascinerande maskineri som fått den svenska monarkin att fungera. I boken ges en unik inblick i den svenska hovhierarkins uppbyggnad och utveckling. Där hovets nyckelpersoner får komma till tals, från riksmarskalkar till barnsköterskor. 


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Hur har organisationen bakom hovet sett ut genom historien? Vad har präglat hovets förändringar och utveckling från 1500-talet till 1900-talet? Vilka sysslor har egentligen ingått i tjänsterna kring hovet? Och vilken status har kungen och hovet haft genom åren? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-07-24
Länk till avsnitt

#333 Att lära från, om och med historia med Silvia Edling

Boken heter "Att lära från, om och med historia - Historiemedvetande, moral och didaktik" och gäst är forskaren och författaren Silvia Edling.


Hur vi orienterar oss i världen är tätt sammanflätat med våra tolkningar av historia, nutid och vår syn på framtiden. Man talar därför om nivåer av historiemedvetande, en kompetens, som påverkar hur vi förhåller oss till samhället och till andra människor. För historielärare är det viktigt att utveckla elevernas historiemedvetande eftersom detta kommer påverka elevernas tänkande om meningsfulla samband över tid. Den här boken visar hur moraliska och etiska frågor i undervisningen kan stimulera intresset för och förståelsen av historia. Och att uppmärksamma skärningspunkter mellan historiska och moraliska frågor kan hjälpa lärare, lärarstudenter och elever att navigera i nuet mot framtiden.


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Varför är historia som ämne viktigt och vad utmärker det från andra ämnen? Vad innebär historiemedvetande? Varför är historieundervisning tätt sammankopplat med både etik, moral och demokrati? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-07-17
Länk till avsnitt

#332 Anfallskrigens argument och konsten att rättfärdiga våld med Ove Bring

Boken heter "Anfallskrigarens argument - Konsten att rättfärdiga våld" och gäst är författaren Ove Bring.


Länder som vill starta krig söker skäl som kan rättfärdiga deras handlingar. Det är en konst att få anfall att se ut som försvar. Och sällan har den konsten fått så hög relevans som den 24 februari 2022, då Ryssland under Putins ledning invaderade Ukraina. Fenomenet är inte nytt, historien är full av exempel på falska förevändningar som drag i det säkerhetspolitiska och diplomatiska spelet. Genom historiska exempel från bland annat trettioåriga kriget, de båda världskrigen, finska vinterkriget, sexdagarskriget, Kuwaitkriget och kriget i Georgien beskrivs i boken hur de styrande har resonerat och agerat.


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vilka återkommande mönster kan vi se hos stater som försökt rättfärdiga sina krigshandlingar? Hur har de styrande agerat och varför? Vilka motstrategier har varit mest framgångsrika? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-07-10
Länk till avsnitt

#331 Segregation, en viktig samhällsfråga, med Jonas Lindström

Boken heter "Segregation - en viktig samhällsfråga" och gäst är forskaren och författaren Jonas Lindström


Det talas ofta om att vissa bostadsområden är segregerade men det är inte bostadsområdet i sig som är det, utan det är samhället som är segregerat. Ändå är det många som förknippar ordet segregation med vissa så kallade utsatta områden. För att bemöta de problem som ett segregerat samhälle leder till räcker det alltså inte med att bara titta på enstaka områden. Vi måste förstå helheten och se hur saker och ting hänger ihop. 


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad betyder det egentligen att ett samhälle är segregerat? Har svenska samhället alltid varit segregerat? Går det att bryta segregationen? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-07-03
Länk till avsnitt

#330 Krymplingskortet med Annika Taesler

Boken heter "Krymplingskortet" och gäst är författaren Annika Taesler.


Journalisten Annika Taesler, som bröt nacken och blev totalförlamad när hon kastades av en häst, beskriver hur en funktionsnedsättning ger dig en identitet som påverkar alla delar av livet. Rädsla, könsidentitet, förväntningar, politiska beslut: boken täcker högt och lågt och blottlägger hur personer med kroppar som går utanför normen fortfarande ses som mindre värda.


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Hur bemöts du av människor och omgivning när du sitter i rullstol? Vilka vanliga missuppfattningar och fördomar finns hos allmänheten vad gäller funktionsnedsättningar och personer som sitter i rullstol? Hur ser utvecklingen ut när det kommer till representationen medialt respektive politiska beslut? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-06-26
Länk till avsnitt

#329 Kan vi prata ensamhet med Sandra Torbjörnsdotter

Boken heter "Kan vi prata om ensamhet" och gäst är författaren Sandra Torbjörnsdotter.


Ensamhet kan vara skrämmande och väcka känslor av övergivenhet och nedstämdhet. Ofta förknippas ensamhet med avsaknaden av nära vänner, en kärlekspartner eller familj att dela tankar och känslor med. Men den kan lika gärna bero på en inre känsla av att inte känna sig sedd eller förstådd. Vi kan alltså uppleva ensamhet även om vi rent objektivt omger oss med mycket människor. Men eftersom upplevelsen av ensamhet är subjektiv kan den vara svår för omgivningen att upptäcka. Det finns därför många anledningar till varför vi borde prata mer om ensamhet. 


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad är ensamhet? Varför är det så viktigt för oss att känna tillhörighet? Vad händer i kroppen när vi känner oss ensamma? Och finns det en väg ut ur ensamheten? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-06-19
Länk till avsnitt

#328 Äckel med Patrik Lindenfors

Boken heter "Äckel - Smitta, synd, samhälle" och gäst är författaren Patrik Lindenfors.


Äckel är en medfödd funktion som bl.a. får oss att undvika rutten mat. En till synes enkel känsla som spelat en avgörande roll för människans överlevnad, men också för att forma våra samhällen. Känslor av avsky och avsmak är nämligen också något som är kulturellt betingat, att vi lär oss vad som är rätt och fel. Men att skapa känslor av äckel kan tyvärr leda till en emotionell skiljelinje mellan "vi och dem", och för propagandisten skapa avsky mot vissa människor och folkgrupper - vilket har bidragit till några av mänsklighetens allra mest fruktansvärda brott.  


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Hur fungerar äckel som biologisk funktion och reaktion? Är känsla av äckel medfödd eller inlärt? På vilka sätt har känslan av äckel varit med och format våra samhällen? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-06-12
Länk till avsnitt

#327 Hur nätdejting förändrar våra relationer med Marie Bergström

Boken heter "Kärlekens nya lagar - Hur nätdejting förändrar våra relationer" och gäst är forskaren och författaren Marie Bergström.


Nätdejting har gått från en ganska ovanlig företeelse till att idag ha blivit det vanligaste sättet vi i Sverige träffar nya partners på. Men dejtingapparnas växande popularitet har också väckt kritiska diskussioner. En återkommande kritik har handlat om att en tillgång till ett stort utbud av singlar, där det väntar någon bättre bakom nästa hörn, närmast lett till att det har blivit svårare att "bestämma sig" och binda sig i mer långsiktiga relationer. Många hävdar också att en snedfördelning mellan könen, med fler män än kvinnor som använder dejtingapparna, gör det betydligt svårare för män att hitta en partner. Men stämmer det här verkligen? Boken tar ett helhetsgrepp på hur nätdejtingen har förändrat vårt sex- och kärleksliv. Den reder ut frågetecknen och slår samtidigt hål på en del myter och missförstånd. 


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Har nätdejting lett till att det blivit svårare för singlar att stadga sig? Har dejtingapparna förvandlat dejtandes till en marknad? Är det fler killar än tjejer som använder dejtingappar? Hur skiljer sig normerna för hur tjejer resp. killar beter sig på dejtingapparna? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-06-05
Länk till avsnitt

#326 AI för offentlig sektor med Peter Siljerud

Boken heter "AI för offentlig sektor - insikter, inspiration och möjligheter" och gäst är författaren Peter Siljerud.  


Det finns nästan inget det pratas mer om idag än AI, och en slutsats vi kan dra är att dess utveckling kommer innebära stora förändringar för oss alla. Därför är AI inte minst aktuellt för den offentliga sektorn. Tråkiga eller tidskrävande uppgifter kommer att kunna göras lika bra av datorer, eller kanske rent av bättre, och vi kommer både att kunna höja kvaliteten och använda våra resurser mer kostnadseffektivt. AI rymmer en otrolig potential, och framtiden skapas nu. 


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad utmärker AI från tidigare tekniska innovationer? Varför är AI viktigt just för offentlig sektor? Hur kan AI användas i offentlig sektor? Vilka är första stegen för att börja arbeta med AI? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-05-29
Länk till avsnitt

#325 Vägen ur alkohol och narkotikaproblem med Kristina Berglund

Boken heter "Välja väg - utredning, stöd och behandling vid alkohol- och narkotikaproblem" och gäst är forskaren och författaren Kristina Berglund.


Alkohol- och narkotikaproblem är vanligt förekommande i vårt samhälle. Både personerna som har ett beroende och deras anhöriga drabbas, vilket är viktigt att beakta när samhället erbjuder vård, stöd och behandling. Att människor hamnar i alkohol- eller narkotikaproblem kan bero på såväl genetiska, psykologiska som sociala faktorer. Boken är en kliniskt orienterad bok, med stöd i omfattande forskning, som beskriver utredningsförfarande och grunderna i en kvalitativt god behandling och relevanta stödinsatser. Att ta sig ur beroendeproblematik är inte omöjligt, men många gånger oerhört svårt.


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vart går gränsen mellan bruk och missbruk när det kommer till alkohol? Vilka faktorer ligger bakom att människor blir beroende av alkohol och droger? Vad är avgörande för att ta sig ur alkohol- och drogproblematik? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-05-22
Länk till avsnitt

#324 Makt med Alf Rehn

Boken heter "Makt" och gäst är författaren Alf Rehn.


Makt angår oss alla och är något som omgärdar oss konstant. Vi hittar det i vardagen, i forskares teorier, i våra algoritmer och i våra folkrörelser ? makt är svårt att ta på, men alltid lika relevant. Samtidigt som makt är något vi människor kan erövra, är makt också något som när som helst kan försvinna. Att utöva makt kräver nämligen att det finns människor som accepterar den. Det finns en rad olika sätt att utöva makt. Genom våld och skrämsel såväl som genom övertalning eller demokratiska val. Men en av de mest centrala ingredienserna i utövande av makt handlar om språk.


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad är makt? Hur utspelar sig makt till vardags? Varför är det viktigt att bli medveten om maktens olika aspekter? Varför tycks makthavare bara vilja ha mer och mer makt? Hur hänger språk ihop med makt? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-05-15
Länk till avsnitt

#323 Sverige på regional nivå med Magnus Persson

Boken heter "Regionboken - Sverige på regional nivå" och gäst är författaren Magnus Persson.


Den regionala samhällsnivån har ökat i betydelse i både Sverige och EU. Det sägs att utvecklingen av regionerna t.o.m. har utgjort den enskilt mest betydelsefulla förändringen i många europeiska länders statssystem. I Sverige blev alla landsting regioner 2019, med ansvar för hälso- och sjukvård och regional utveckling. Men resan dit har varit både komplex och konfliktfylld. Ansvar för och utformning av centrala funktioner som hälso- och sjukvård, klimatarbete, relationen stad?land, näringslivets förnyelse och samhälls­­beredskap är inte självklar. I den här boken undersöks spänningsfältet mellan stat och regional självstyrelse, i en föränderlig geografi och ur ett demokratipers­pektiv. Syftet är att bidra till en fördjupad förståelse av politik och förvaltning på regional nivå i Sverige.


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad särskiljer regioner från det kommunala och nationella? Hur arbetar man i regionerna och hur är man organiserade? Vad ansvarar regionerna för? Hur ser maktfördelningen ut mellan kommuner, regioner och staten? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-05-08
Länk till avsnitt

#322 Kannibalernas maskerad med Alf Hornborg

Boken heter "Kannibalernas maskerad - pengar, teknik och global rättvisa i antropocen" och gäst är författaren Alf Hornborg.


Solpaneler, elbilar och annan teknisk innovation framställs ofta som lösningen i vår omställning till ett klimat­anpassat samhälle - som om omställningen bara är en fråga om att byta teknik. Det är lätt att glömma att det faktiskt är priserna på arbete och resurser i olika delar av världen som gör solpanelerna och elbilarna möjliga till att börja med. Vi är kort sagt lika förblindade av vår teknik som av våra konsumtionsvaror. Vi ser föremålen men inte hur mycket lågavlönat arbete och skövlad natur som de står för. I boken anlägger human­ekologen Alf Hornborg ett antropologiskt perspektiv på hela resurs- och omställnings­problematiken och visar hur pengar och teknik i själva verket fungerar som raffinerade metoder för att tillägna sig andra människors tid och naturresurser. 


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Varför är inte nya tekniska innovationer svaret mot klimathotet? Vad är kopplingen mellan dagens tekniska innovationer och gårdagens slaveri? Hur löser vi klimathotet om inte genom nya tekniska innovationer? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-05-01
Länk till avsnitt

#321 Perfektionism med Alexander Rozental

Boken heter "Bättre än perfekt - En självhjälpsbok för perfektionister" och gäst är forskaren och författaren Alexander Rozental.


Perfektionism är ett komplicerat fenomen. Att vara noggrann, ambitiös och ha höga mål är förstås bra - men det kan också leda till hög stress, ångest och att ens nära relationer påverkas negativt. Om ens perfektionism gör en inflexibel, om man har dålig balans mellan krav och återhämtning och om man tolkar prestationer (egna och andras) på ett sätt som fokuserar på fel, då mår man inte bra i längden och risken är att man inte heller får särskilt mycket ur händerna. Syftet med boken är att ge en nyanserad bild av perfektionismens för- och nackdelar och är en konkret handbok med verktyg för förändring i de delar som vållar problem i tillvaron.


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vart går gränsen mellan "höga krav" och perfektionism? Vad finns det för olika typer av perfektionism? Hur utvecklas perfektionism? Vad finns det för fördelar respektive risker med att vara perfektionistiskt lagd? Hur kan problem med perfektionism motverkas? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-04-24
Länk till avsnitt

#320 Ekologi med Håkan Pleijel

Boken heter "Ekologi - en introduktion" och gäst är forskaren och författaren Håkan Pleijel.


Ekologi handlar om sambandet mellan organismer och deras miljö. Om hur växter och djur påverkas av varandra och av dess omgivning. Att naturen är en sammanhängande väv av beroenden. Kunskaper i ekologi ger oss förståelse för vilka konsekvenser olika miljöförändringar får och hur vi bör umgås med naturen för att den biologiska mångfalden ska bevaras. 


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad är ekologi? Hur hänger växter, djur och människor ihop? På vilka sätt är människan beroende av både växter och djur för vår överlevnad på jorden? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-04-17
Länk till avsnitt

#319 Konsten att kunna ändra åsikt med Stefan Einhorn

Boken heter "Tillåt mig tvivla - en bok om åsikter på gott och ont" och gäst är författaren och läkaren Stefan Einhorn.


Åsikter styr våra liv och när de går isär kan de leda till låsningar, brytningar och farlig polarisering - men oenigheterna kan också vara utvecklande och hjälpa oss tänka nytt. Det menar författarna som i boken försökt kartlägga våra åsikter: hur de formas, hur det kommer sig att de är svåra att ändra på och vad vi kan göra för att utveckla dem. I stor utsträckning tycks det vara bortom vår förmåga att ändra våra åsikter eller att se problemet ur ett annat perspektiv. Vi vill som regel inte bli överbevisade, vi vill snarare få våra föreställningar bekräftade.


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Hur formas våra åsikter? Varför är åsikter så svåra att ändra på? Och hur kan vi utnyttja denna kunskap för att bli mindre tvärsäkra och mer insiktsfulla? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-04-10
Länk till avsnitt

#318 Myter, frågor och svar om matallergier hos barn med Anna Asarnoj

Boken heter "Allergi och överkänslighet mot mat hos barn" och gäst är författaren och läkaren Anna Asarnoj.


Det cirkulerar en hel del myter och missförstånd kring matallergier hos barn. Med utgångspunkt i den senaste forskningen ger boken en heltäckande bild av hur matallergier fungerar, utvecklas och bör förebyggas. Det slås också hål på vanliga missförstånd. Exempelvis att små barn inte kan bli laktosintoleranta (vilket många tror), att pricktest (test för att kartlägga matallergier) tyvärr kan ge missvisande resultat och att allergi kan uppstå mot citronsyra (vilket inte stämmer). 


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad kan man egentligen bli allergisk mot när det gäller mat? Hur förebygger man matallergier hos barn? Kan matallergier utvecklas senare i livet? Vilka vanliga missförstånd finns det kring matallergier hos barn? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-04-03
Länk till avsnitt

#317 Sexlöshet bland män med Peter Ueda

Boken heter "Man går sin egen väg - Riktningar i sexlöshetens dimma" och gäst är författaren Peter Ueda.


En utgångspunkt i boken är den forskning som visat att unga vuxna som lever under sexlöshet tycks öka - och som högsta uppmätta siffra i ett land har hela 10% av alla 30 åringar aldrig haft sex. Med fokus på män som lever under sexlöshet beskrivs en rad tidstypiska fenomen som alla har med detta att göra. Genom en utblick mot olika delar av världen och en inblick i fenomen som incels, pickup artists (raggningsgurus), 30-åringar som aldrig haft sex, dejtingappar som påverkar våra dejtingbeteenden och självhjälps profiler som menar att unga män måste "ta sig i kragen" - ställs frågan - vad har dessa gemensamt? Vad säger det här om vår tid och vart är utvecklingen påväg?


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Är sexlöhet bland unga vuxna ett växande fenomen och problem? Skiljer sig sexlöshet bland kvinnor och män? Hur förhåller sig sexlöshet bland unga vuxna med fenomen som incels, pickup artists och den nya digitala dejtingarenan (dejtingappar)? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-03-27
Länk till avsnitt

#316 Vad vi vet om demenssjukdomar med Hedvig Söderlund

Boken heter "När hjärnan sviker - om livet med demens" och gäst är Hedvig Söderlund, forskare och författare.


Demenssjukdomar, som numera kallas kognitiva sjukdomar, är en av världens största hälsoutmaningar. I dagsläget finns bara symtomlindrande läkemedel (sk. bromsmediciner), även om intensiv forskning ger förhoppningar för framtiden. Några av de mest omtalade demenssjukdomarna är Alzheimers, vaskulär demens, lewybodydemens och frontallobsdemens - alla med olika typer av symtom och besvär. I boken beskrivs de olika typerna av demenssjukdomar, vilka tidiga tecken på demens som kan förekomma, vilka behandlingar som finns och vad som kan göras för att försöka förebygga demenssjukdomar. En viktig del i boken är också anhörigperspektivet.


Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vilka olika demenssjukdomar finns det? Kan unga få demens? Är demens ärftligt? Kan man förebygga demens? Lyssna och få en kortversion av boken!

Support this show http://supporter.acast.com/larafranlarda.

Du kan stötta arbetet med podden genom att antingen skänka en engångssumma via swish (till nr 0737719037) eller genom att bli månadsgivare (tillika plusmedlem) för 19kr/mån (15kr+moms). Som plusmedlem får du även lyssna reklamfritt. Länk till plusmedlemskap hittar du här: https://plus.acast.com/s/larafranlarda.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-03-20
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.