Bra podcast

Sveriges 100 mest populära podcasts

Myter om brott & (o)trygghet

Myter om brott & (o)trygghet

Våldet ökar, otryggheten sprider ut sig och straffen är för milda. Uppfattningarna och ?tyckandena? är många när det kommer till frågor som handlar om brott, trygghet och brottsförebyggande arbete. Men hur ser det egentligen ut? Och vad kan göras för att minska brottsligheten, öka tryggheten och säkerställa att de som drabbas av brott får hjälp, stöd och skydd? I den här Podcasten från Stiftelsen Tryggare Sverige utmanar vi några av de missuppfattningar, myter och rena vanföreställningar som finns i samhället. I en serie program kommer vi intervjua politiker, makthavare, experter m.fl. för att få en bild av brottsligheten och otryggheten i Sverige samt vad som kan göras för att komma till rätta med situationen i våra kommuner, bostadsområden och skolor etc. Podcasten genomförs av journalisten Tom von Sivers och forskaren och f.d. polisen Magnus Lindgren, som också är generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

tsv.wpengine.com/cat/podcast/feed

Avsnitt

#13 BoTryggt2030 ? om social hållbarhet, trygghet och Agenda2030

Välkommen till det 13:e avsnittet av Myter om brott & (o)trygghet ? en podcast från Stiftelsen Tryggare Sverige. I över 5 000 år var trygghetsfrågor en viktig del av stadsbyggandet runt om i världen. I samband med modernismens intåg ställdes många av de tidigare erfarenheterna på ända. Det har inneburit en rad problem i form […]
2017-11-20
Länk till avsnitt

#12 Rättsstatsprincipen, samhällskontraktet och förutsättningar för demokrati

Välkommen till det tolfte avsnittet av Myter om brott & (o)trygghet ? en podcast från Stiftelsen Tryggare Sverige. Vad händer med förtroendet för rättsväsendet när många brott skrivs av i samma stund som de anmäls och när de drabbade upplever att de inte får hjälp, stöd och skydd? Gäller rättsstatsprincipen och upprätthålls samhällskontraktet? Möt juristen […]
2017-10-09
Länk till avsnitt

#11 Trygghet i skolan

Välkommen till det elfte avsnittet av Myter om brott & (o)trygghet ? en podcast från Stiftelsen Tryggare Sverige. Ungdomar spenderar större delen av sin tid i skolan. Samtidigt är skolan en av de vanligaste platserna där barn och ungdomar drabbas av brott. Sedan decennier vet vi även att många är otrygga i skolan, framför allt […]
2017-05-23
Länk till avsnitt

#10 Feministisk stadsplanering

Välkommen till det 10:e avsnittet av Myter om brott & (o)trygghet ? en podcast från Stiftelsen Tryggare Sverige. Det offentliga rummet domineras på vissa platser av män, vilket kan medföra att kvinnor känner sig kontrollerade och otrygga och därför drar sig för att vistas i dessa miljöer. Kan ett sätt att skapa trygghet för alla […]
2016-06-29
Länk till avsnitt

#9 Politisk retorik och brottsförebyggande arbete – förortens dilemma

Välkommen till det nionde avsnittet av Myter om brott & (o)trygghet ? en podcast från Stiftelsen Tryggare Sverige. Även om långt ifrån allt är negativt i storstädernas förortsområden råder en allvarlig situation i många områden med gängkriminalitet, öppen drogförsäljning och ett utanförskap. Ändå handlar varje pressmeddelande om att det blir bättre och bättre dag för […]
2015-05-13
Länk till avsnitt

#8 Gängen, jihadisterna och den svenska naiviteten

Välkommen till det åttonde avsnittet av Myter om brott & (o)trygghet ? en podcast från Stiftelsen Tryggare Sverige. Under de senaste åren har en grövre och mer organiserad brottslighet fått fäste i Sverige. Till det kommer gängkriminalitet, social oro och upplopp i vissa förortsområden. Som om detta inte var nog kommer kommunerna inom kort få […]
2015-05-06
Länk till avsnitt

#7 Sergels Torgsdramat – 49 år av brott & otrygghet

Välkommen till det sjunde avsnittet av Myter om brott & (o)trygghet ? en podcast från Stiftelsen Tryggare Sverige. För snart 50 år sedan invigdes Sergels Torg i centrala Stockholm. Sergels Torg var tänkt som en klasslös, tillåtande plats där man kunde träffas, uttrycka sina åsikter eller bara betrakta det myllrande stadslivet. Istället kan vi blicka […]
2015-04-07
Länk till avsnitt

#6 Gängen i Göteborg – håller vi på att förlora kampen?

Välkommen till det sjätte avsnittet av Myter om brott & (o)trygghet ? en podcast från Stiftelsen Tryggare Sverige. Under de senaste åren har över 110 skjutningar och 12 mord med kopplingar till den grova organiserade brottsligheten ägt rum i Göteborg. Motsvarande utveckling kan ses i andra städer därden grova och organiserade brottsligheten har fått fäste. […]
2015-03-22
Länk till avsnitt

#5 Framtidens polis – närpolis istället för fjärrpolis?

Välkommen till det femte avsnittet av Myter om brott & (o)trygghet ? en podcast från Stiftelsen Tryggare Sverige. Under de senaste åren har polisen kritiserats för att inte vara tillräckligt närvarande i lokalsamhället. Kritiska röster har t.ex. ifrågasatt varför det är de yngsta och minst erfarna poliserna som ofta finns i de mest utsatta områdena. Till det […]
2015-03-19
Länk till avsnitt

#4 Våldtäkt – allt annat än ja är nej

Välkommen till det fjärde avsnittet av Myter om brott & (o)trygghet ? en podcast från Stiftelsen Tryggare Sverige. År 2014 anmäldes ca 20 000 sexualbrott i Sverige. Av dessa rubricerades drygt 6 600 som våldtäkt. Enligt beräkningar från Brottsförebyggande rådet sker det ca 36 000 våldtäkter om året. Det är över 100 våldtäkter om dagen […]
2015-03-10
Länk till avsnitt
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.