Bra podcast

Sveriges 100 mest populära podcasts

Transformationspodden

Transformationspodden

En podd om digital transformation i offentliga verksamheter. Här bjuder vi på Hello Future på fördjupande diskussioner om den metodik och processer som behövs för att offentliga verksamheter ska lyckas ställa om till det digitaliserade samhället.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

hellofuture.se

Avsnitt

#35 - Krånglo gör det lättare för Helsingborgs invånare

Hur kan vi bli bättre på att hantera onödigt krångel som invånare och företag upplever i en kommun? I detta avsnitt av Transformationspodden bjöd vi in Malin Johnsson som jobbar som krångelombudsman (krånglo)i Helsingborgs kommun för att få lite svar. Tjänsten skapades nyligen för att bättre lyssna på invånarna i kommunen och göra något konkret åt krånglet. Johan och Malin pratar om vikten av att göra kanalen in till kommunen tydlig och utveckla effektiva interna processer som leder till att man inte bara lyssnar utan gör.
2020-11-30
Länk till avsnitt

#34 - Att leda i osäkerhet

Vad krävs för att framgångsrikt navigera grupper genom osäkra projekt i osäkra omständigheter? I det här avsnittet pratar Johan med Mariah Ben Salem Dynehäll, som är vd på Drivhuset i Göteborg och i närmare 20 år stöttat verksamheter i osäkra processer. Hon pekar ut vikten av att ledare är väl förberedda på hur osäkra förhållanden påverkar grupper, och varnar för "strukturella snuttefiltar". Istället måste rätt struktur och rätt processer tillämpas vid rätt tillfällen för att leda gruppen till framgång. Om detta och mycket annat delar Mariah värdefulla insikter.
2020-11-04
Länk till avsnitt

#33 - Vad händer med arbetsmiljön när jobbet blir digitalt?

I det här avsnittet pratar Hello Futures Petra med psykologen Sandra Lindström om ett ämne som berör oss alla hela tiden: arbetsmiljö. Sandra har startat företaget ACT NOW ur en frustration över att många blir sjuka på sina arbetsplatser när man med enkla medel hade kunnat förhindra det. I samtalet reder Sandra ut skillnaden mellan organisatorisk och social arbetsmiljö, hur man kan jobba med sin arbetsmiljö och hur det faktum att vi möts allt mer digitalt påverkar oss.
2020-10-19
Länk till avsnitt

#32 - Vad gör du när förändringsarbetet utlöser kriser?

I det här avsnittet tacklar vi en viktig sida av förändring som du säkert känt på men som inte får lika mycket utrymme i media: hur arbete med förändring i offentlig sektor kan utlösa såväl organisatoriska som personliga kriser som utmattningar, sjukskrivningar och liknande. Hur kan vi hantera detta på bästa sätt? Gäst är Andreas Silverdal, som är förvaltningsledare för invånartjänster på Region Jämtland Härjedalen, och har erfarenheter av att hantera dessa baksidor av förändringsarbete både på ett organisatoriskt och personligt plan.
2020-10-07
Länk till avsnitt

#31 - Digitaliseringsstrategi? Suck!

Just nu pågår ett arbete i regionerna att ta fram strategier och handlingsplaner med utgångspunkt i Sveriges nationella digitaliseringsstrategi. Petra, Leif och Kalle resonerar kring vikten av strategier och kring utmaningar med att ta ett brett perspektiv på nationell nivå till ett lokalt ?görande?. Varför är strategiarbete så svårt? Hur prioriterar man vad som är viktigt att genomföra och vad man bör plocka bort?
2020-09-09
Länk till avsnitt

#30 - Hur ser framtidens it-organisation ut?

Anna Källsved är it-chef i Ludvika kommun och i Smedjebackens kommun. I det här samtalet med Johan Lager berättar hon om it-avdelningens roll i en digital transformation och de olika förutfattade meningar som finns kring it som funktion. Hon lyfter fram avdelningen som en plats för osynliga hjältar vars framgångar ofta inte märks, men vars misstag påverkar alla och som en plats som behöver hantera både nutid och framtid på en och samma gång.
2020-08-25
Länk till avsnitt

#29 - Kultur & hur du arbetar med den

I det här avsnittet pratar Petra, Tobias och Leif om kultur inom organisationer. Vad är kultur, och vad är det inte? Varför finns det så många missförstånd (som att gratis kaffe och bollhav i receptionen är kultur) och hur skapar man en kultur? Och vad ska man ha den till?
2020-07-31
Länk till avsnitt

#28 - Om digitala mo?ten

Redan innan Coronakrisen hade vi på Hello Future stor erfarenhet av att hålla möten på distans, men den senaste månaden har vi tvingats tänka, testa och lära ytterligare några varv. Behovet av kunna hålla produktiva, effektiva och roliga digitala möten har blivit stor. Men hur gör man det riktigt bra? I det här avsnittet delar Petra Liuski och Leif Rehnström med sig av de bästa tipsen och erfarenheterna av att hålla i digitala möten.
2020-06-22
Länk till avsnitt

#27 - Innovation i en tid av kris

Under 2020 så har utmaningarna i samhället trappats upp och behovet av ett fungerande innovationsarbete i offentlig sektor har kanske aldrig varit större. Men begreppet innovation har även skapat förvirring och otydlighet - vad är egentligen innovation och vilka effekter skapar innovation i offentlig sektor? Johan Lager och Kalle Jegers reder ut begreppen och tittar på de utmaningar och möjligheter som pandemin har skapat och vägen framåt för offentliga verksamheter.
2020-06-08
Länk till avsnitt

#26 - Att jobba som tjänstedesigner i offentlig verksamhet

I det här avsnittet pratar Johan Lager med Thea Lemon som jobbar som tjänstedesigner på CSN. Hon har många års erfarenhet av att arbeta i offentlig sektor och har fått anpassa sin roll många gånger utifrån de förutsättningar som getts. Johan och Thea pratar om vikten att ge designern rätt förutsättningar, hur man bygger en användarcentrerad kultur och vad som gör tjänstedesignern så relevant i en offentlig verksamhets utvecklingsarbete.
2020-05-25
Länk till avsnitt

#25 ? Kompetensförsörjning inom offentlig sektor

Jan Gulliksen, mer känd som Gulan, är professor på KTH i människa-datorinteraktion och har lång erfarenhet av offentlig sektor. Just nu arbetar Gulan bland annat med att digitalisera KTH samtidigt som han sitter i regeringens digitaliseringsråd där han rådger Anders Ygeman om vilken policyutveckling och politik man bör bedriva kopplat till digitalisering. I det här avsnittet får vi höra ett samtal mellan Gulan och Hello Futures Petra Liuski som rör sig runt området kompetens, utbildning och digitalisering.
2020-05-14
Länk till avsnitt

#24 - Lärdomar från digitaliseringen av vård & omsorg i norden

I det här avsnittet av Transformationspodden pratar Hello Futures Petra Liuski med Bengt Andersson från Nordens välfärdscenter. Bengt jobbar med digitalisering av offentlig sektor med fokus på området vård och omsorg. Han har en lång erfarenhet av digitalisering på nationell nivå och fungerar i dag som seniorrådgivare inom området välfärdsteknologi. Samtalet ger en bred bild av Sveriges digitalisering av offentlig sektor ställt i relation mot våra nordiska grannländer. Hur ligger vi till, vad kan vi lära oss av de andra och vilka utmaningar och hinder står vägen för ett fullt ut digitaliserad offentlig sektor?
2020-04-29
Länk till avsnitt

#23 - Tjänstedesign i offentlig sektor - vad säger forskningen?

I detta avsnitt av Transformationspodden pratar Johan Lager med Lisa Malmberg, Region Sörmland, som forskat inom tjänstedesign i offentlig sektor på Linköpings Universitet. Metoden har fått en stor spridning de senaste åren på myndigheter, regioner och kommuner - men har tillämpningen gett de önskvärda resultaten? Och hur kan organisationer jobba för att metoden ska ge effekt och förändra hur vi jobbar användarcentrerat?
2020-04-08
Länk till avsnitt

#22 - Samarbeta på distans - våra lärdomar

I det här avsnittet av Transformationspodden pratar Petra Liuski med Sebastian Hall och Per Lundgren om hur vi alla kan hitta rätt i distansarbetet. Du får ta del av allt ifrån tips på verktyg till idéer om hur du inkluderar alla i en vass digital workshop. Här kan du läsa mer om onlinekursen som nämns i avsnittet: https://bit.ly/2X5cls7
2020-03-30
Länk till avsnitt

#21 - Att skapa en framtid börjar med att glömma det förflutna

I det här avsnittet pratar Hello Future-trion Leif, Kalle och Per om 3 box-modellens kritiska andra låda. Hur identifierar och frigör du dig från idéer och strukturer som kanske har varit viktiga förut, men som håller tillbaka organisationen? Hur kommer du igång med ett låda 2-arbete?
2020-03-09
Länk till avsnitt

#20 - Kommunikationens roll i en digital transformation

Det här specialavsnittet är för dig som är jobbar med eller är nyfiken på kommunikation i relation till digital transformation. Under samtalet som betar av en rad olika ämnen runt kommunikation undersöker Hello Futures Petra Liuski och Per Lundgren vad som egentligen är god kommunikation i dag ? och hur du kan tänka och jobba för att nå dit.
2020-02-25
Länk till avsnitt

#19 - Vart är vi på väg?

I det här avsnittet av Transformationspodden försöker Samuel med hjälp av Leif och Martin förutse hur tekniken och samhället kommer utvecklas de kommande åren. Hur snart kommer 5G tekniken få ett brett genomslag och vad innebär det? Hur mogen är marknaden för AI? Och vad kommer människans roll vara i utvecklingen?
2020-02-03
Länk till avsnitt

#18 - Att labba med samhällsutmaningar

Hur kan man ta sig an komplexa samhällsutmaningar som involverar aktörer från helt olika delar av samhället? I det här avsnittet berättar Pia McAleenan som leder Förnyelselabbet om precis det. Pia och hennes kollegor samlar dessa aktörer för att göra någonting hon kallar för att ?labba?. Vad betyder det? Hur går det till och varför är det här viktigt för offentlig sektor? Per Lundgren intervjuar.
2020-01-27
Länk till avsnitt

#17 - Ship the Shit!

Innovativa idéer kan ofta kännas övermäktiga att göra verklighet av, så hur kan man tänka och göra för att få fart på genomförandet? Petter Hanberger, med ett förflutet inom startup-världen, pratar med Johan om sina erfarenheter av att tänka stort men börja litet, och berättar varför ?ship the shit? blivit hans mantra. Ställ frågor eller tyck till: [email protected]
2020-01-15
Länk till avsnitt

#16 ? Julspecial: Insikter från 2019

I det här specialavsnittet tittar vi tillbaka på transformationsåret 2019. Vad har vi lärt oss? Vad tar vi med oss? Avsnittet plockar russinen ur podd-kakan och blir dessutom en chans att lära känna Hello Future lite bättre. Medverkar gör Leif, Petra, Jonas och Kalle. Programleder gör Per. Har du frågor eller funderingar? Skriv en rad till [email protected]
2019-12-19
Länk till avsnitt

#15 - Att komma igång med innovation

Hur ger man sig själv och sin organisation möjligheterna att arbeta innovativt? Hur går man från fina tankar till praktiskt arbete? Den här frågan gräver vi djupare i tillsammans med Therese Asplund som är uppdragsledare för Datastrategi och Dataplattform på Tillväxtverket och en person som vet hur man får saker och ting att hända inom offentlig sektor. Ställ frågor eller tyck till: [email protected]
2019-12-09
Länk till avsnitt

#14 - Mikropod: Fail Fast ? ett ofarligt sätt att misslyckas

Begreppet "fail fast" har populariserats av Silicon Valley och rymmer viktig visdom för alla organisationer ? när det tolkas rätt. I vår första mikropod pratar Leif om begreppet och slår tillbaka mot kritiken det fått. Ställ frågor eller tyck till: [email protected]
2019-11-25
Länk till avsnitt

#13 - Rapporten som visar att design vinner

Bra design = bra business. Så kan McKinsey & Companys omtalade rapport ?The Business Value of Design? sammanfattas. Men hur hänger bra design ihop med lönsamhet, vad är bra design och hur relevant är det för offentlig sektor? Hör Per, Tobias och Johan gå igenom rapporten.
2019-11-14
Länk till avsnitt

#12 - Verksamhetsutveckling & innovation

Vad är verksamhetsutveckling och vad är innovation? Varför är det så viktigt att skilja dem åt? Det handlar om att de kräver helt skilda arbetssätt, inställning och resultatkrav, bland annat. Vi ser tecken på att verksamhetsutvecklarna får allt fler och spretiga uppgifter, deras roll blir mer och mer otacksam ? det är dags att sortera och bestämma vad som är vad. Detta och mycket mer diskuterar Petra, Leif och Samuel i det här avsnittet. Ställ frågor eller tyck till: [email protected]
2019-10-25
Länk till avsnitt

#11 - Att skapa tid för innovation

Vad behöver ni göra för att skapa tid i era kalendrar för innovationsarbetet? Snarare än budget, är tid i dag oftast största hindret för att innovationen ska bli av. Tobias, Johan och Samuel pratar om hur ni kan skapa tid genom effektiva möten, skarpa rutiner och rätt prioriteringar. Ställ frågor eller tyck till: [email protected]
2019-09-30
Länk till avsnitt

#10 - AI ? nuläge & framtid

Det snackas mycket om AI. Området är förvirrande och få organisationer har omsatt snacket till handling. Inte konstigt, eftersom AI är komplext, begreppet kan betyda mycket och tekniken appliceras på många skilda sätt. Leif och Samuel reder ut några av begreppen på AI-området och belyser vad stora organisationer borde, och inte borde, göra i dag. Ställ frågor, önska ämnen eller tyck till: [email protected] Boktips i avsnittet: Liv 3.0 (Max Tegmark) Machine, Platform, Crowd (McAfee/Brynjolfsson) AI Superpowers (Kai-Fu Lee)
2019-08-28
Länk till avsnitt

#9 - Innovationssprinten

Varför har innovationssprinten blivit så populär? Hur fungerar detta femdagars-format och hur kan ni lösa det för att testa idéer och röra er framåt i projekt? Vår mest erfarna sprintare Tove pratar med Samuel om vilka typer av frågor och problem en sprint är perfekt för att lösa, hur det går till och adresserar också några av de stora frågetecken och missuppfattningar vi märker cirkulerar om sprintar. Ställ frågor, önska ämnen eller tyck till: [email protected]
2019-06-17
Länk till avsnitt

#8 - Designmetodik hos Tillväxtverket

Podden får besök av Johan Lager från Tillväxtverket, som berättar om hur de arbetar med tjänstedesignmetodik. Johan och hans kollegor har sett goda effekter av sitt arbete ? hur gjorde de? Vad har de lärt sig? Vilka var de särskilda utmaningar Tillväxtverket som myndighet mötte när de applicerade metodiken? Detta och mer berättar Johan om. Dessutom: Till hösten lämnar Johan Tillväxtverket för att komma och arbeta för oss på Hello Future, så här har du chansen att lära känna honom lite bättre innan dess.
2019-06-10
Länk till avsnitt

#7 - Ledarskap i innovation

Vad krävs av ledare i dag när världen ständigt förändras och innovation behöver vara en konstant i organisationens vardag? För att prata om detta gästas vi i detta avsnitt av Karin Tenelius, vd på Tuff ledarskapsträning, som bjuder på många insikter i vad det moderna ledarskapet innebär. Karins länktips: https://corporate-rebels.com/million-dollar-question/ Leifs länktips: www.forbes.com/sites/kathycaprino/2019/04/24/nine-lies-about-work-and-how-to-stop-telling-them/ Ställ frågor, önska ämnen eller tyck till: [email protected]
2019-05-27
Länk till avsnitt

#6 - Idéfällan

Att ta fram massor av idéer för att kunna sålla fram de bästa är en del av innovationsprocessen ? men långt ifrån den enda och absolut inte den viktigaste. Ändå är det här många organisationer lockas att lägga mest energi, eftersom ... ja varför? Jonas Persson pratar om faran med att gå i idégenereringsfällan och lyfter de delar av processen som borde få större uppmärksamhet istället. Ställ frågor, önska ämnen eller tyck till: [email protected]
2019-05-10
Länk till avsnitt

#5 - Tre nivåer av digitalisering

Digital transformation kan ske på olika 3 nivåer, som kräver olika arbetssätt. Vilka är de och varför är de så viktiga att skilja på? Ställ frågor, önska ämnen eller tyck till: [email protected]
2019-04-24
Länk till avsnitt

#4 - Tjänstedesign och digitalisering - hur hänger de ihop?

I en tid av virvelvindsliknande teknisk utveckling är det väldigt många som fokuserar på fel sak: tekniken i sig. Tove Nyberg och Kalle Jegers pratar om varför nyckeln istället är att förstå och anpassa sig till de beteendeförändingar tekniken leder till. Det är här tjänstedesign kommer in i bilden. Ställ frågor, önska ämnen eller tyck till: [email protected]
2019-04-09
Länk till avsnitt

#3 Fem hörnstenar för digital transformation

5C-modellen är framtagen av Hello Future och beskriver fem hörnstenar som behöver finnas på plats för att en organisation ska kunna arbeta framgångsrikt med digital transformation. Ställ frågor, önska ämnen eller tyck till: [email protected]
2019-04-01
Länk till avsnitt

#2 Tre lådor för att skilja på verksamhetsutveckling och innovation

Hur skiljer man på verksamhetsutveckling och innovation, och varför är det viktigt? Kalle Jegers, ansvarig för metodutveckling och användarforskning på Hello Future, samtalar med Per Lundgren om 3-box-modellen, en modell som hjälper organisationer att hantera sitt nuläge och samtidigt utvecklas för framtiden genom att sortera sina aktiviteter och beteenden utifrån tre olika ?boxar?. Ställ frågor, önska ämnen eller tyck till: [email protected]
2019-03-20
Länk till avsnitt

#1 ? Tre hinder för digital transformation

Premiäravsnittet av Transformationspodden. I detta första avsnitt pratar Samuel Stenberg med Hello Futures vd Leif Rehnström om tre vanliga misstag som han ser att offentliga verksamheter ofta begår i den digitala transformationen. De pratar om för stort fokus på snabba resultat, övertro på digitaliseringsavdelningen och bristen på investeringsbudget. Ställ frågor, önska ämnen eller tyck till: [email protected]
2019-02-19
Länk till avsnitt
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.