Sveriges 100 mest populära podcasts

Transformationspodden

Transformationspodden

En podd om innovation i stora bolag och offentliga verksamheter och den digitala transformation av samhället som pågår. Hello Future bjuder på fördjupande diskussioner om den metodik och processer som behövs för att få innovation att hända.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

hellofuture.se

Avsnitt

#80 - Hålls ni tillbaka av ärvda svar? Ett samtal med Ida Hult

Hur kan ni frigöra er från nuet och jobba mot den framtid ni vill ha? Framtidsetnologen Ida Hult gästar podden och pratar med Johan om hennes bok ?Ärvda Svar?, som handlar om hur cementerade sanningar, arbetssätt och idéer håller oss tillbaka från att jobba med förändring. Hur utmanar ni dessa sanningar, för att ta er från det Ida kallar ?gårdagsnuet? till ?framtidsnuet?? Johan och Ida pratar om vad som sker när organisationer gör en ?pre-mortem?, varför planer sällan fungerar som i heist-filmer och vad som händer när du går in och handlar i den ?magiska affären?. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Prenumerera på vårt nyhetsbrev: https://bit.ly/3yu2XwX
2022-11-22
Länk till avsnitt

#79 ? Psykologisk säkerhet ? avgörande för er innovationsförmåga

I ett team som ska utforska nya lösningar och har målet inställt på innovation, är psykologisk säkerhet avgörande. Psykologisk säkerhet handlar om hur trygga vi är att säga vad vi tycker, ta risker och blotta oss inför våra medarbetare, och vi på Hello Future ser allt tydligare vilken essentiell faktor detta är för hur väl gruppsamarbetet ska lyckas. Hur ser det ut när psykologisk säkerhet finns och inte? Hur skapar du den? Tre erfarna facilitatorer och innovationsledare från Hello Future ? Samuel, Jenny och Per ? djupdyker i ämnet. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2022-11-08
Länk till avsnitt

#78 ? Agilt på riktigt ? 4 huvudprinciper med Mariah & Leif

Det råder förvirring om vad agilt arbete faktiskt innebär ? det konstaterar Mariah Ben Salem Dynehäll och Leif Denti som gästar Transformationspodden för att prata om sin nya bok ?Vadå agilt??. Boken, och därmed samtalet i podden med Hello Futures Johan Lager, fokuserar på hur ni omsätter de agila principerna i praktisk handling. I dag ställs ökade krav på att organisationer ska anamma det agila arbetssättet ? Mariah och Leif har definierat fyra huvudprinciper som de berättar om för att hjälpa organisationer använda metoden på riktigt. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2022-10-26
Länk till avsnitt

#77 ? Att involvera kunden i innovationsarbetet ? på riktigt

Varför är insikter om er målgrupp så viktiga för att ni ska åstadkomma innovation? Johan pratar med sin kollega Jenny Markstedt, innovationsledare på Hello Future med många års erfarenheter av insiktsarbete, om hur du på riktigt lyckas involvera din målgrupp i innovationsarbetet. De flesta organisationer vill idag jobba användarcentrerat ? men det är lättare sagt än gjort. Hur bryter ni er fria från samma gamla data och hittar de nya perspektiven som låser upp vägar till innovation? Och varför hatar Jenny egentligen de gröna, gula och röda kundnöjdhetsknapparna som du ombeds trycka på efter säkerhetskontrollen? Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2022-10-11
Länk till avsnitt

#76 - Portfo?ljhantering fo?r innovation - så jobbar ni för att lyckas

Hur lyckas ni i det löpande arbetet med er innovationsportfölj? Portföljen är samlingen för alla de projekt och initiativ ni har igång för att driva på innovation, och hur ni i praktiken jobbar med den är avgörande för hur väl ert innovationsarbete faller ut. Samuel pratar med Kalle om vem som ska arbeta med portföljhanteringen, hur arbetet löpande kan se ut och vilka de viktigaste aspekterna är för att portföljen ska spela sin roll i innovationsystemet. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2022-09-27
Länk till avsnitt

#75 - Hur den platta organisationen frigör innovationskraft

Hur funkar en organisation med platt struktur? Hur frigör den innovationskraft och lockar fram det bästa i ett team? Vi överlät programledarrollen till Samira Lundqvist, chef för strategisk utveckling på arbetsgivarorganisationen Sobona, för ett samtal med Hello Futures VD Leif Rehnström. Syftet var att kliva in bakom kulisserna och ge en inblick i Hello Futures arbetskultur och filosofi, som bygger på att medarbetarna ska ha så stor frihet som möjligt att själv bestämma när, var och hur arbetet utförs - vilket skapar både möjligheter och utmaningar. Samira och Leif pratar om vad "frihet under ansvar" innebär rent praktiskt, hur kommunikation fungerar i platta organisationer och hur man bygger team baserat på varje enskild medlems styrkor. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2022-09-13
Länk till avsnitt

#74 - Så genomför du en framgångsrik innovationssprint

Vad är det som gör innovationssprinten så relevant? Fungerar verkligen ett färdigt recept när vi behöver vara kreativa och utforska något helt nytt? För att djupdyka i frågorna tar Johan Lager spårvagnen hem till kollegan Simon Mare, designer på Hello Future. Simon och Johan har tillsammans många års erfarenhet att jobba med metodiken, som grundar sig i Jake Knapps bok "Sprint" från 2016. I och med pandemin ställde Hello Future om till att köra sprintar på distans, vilket har förändrat konceptet men trots allt fungerat utmärkt. I detta avsnitt delar de med sig av sina många erfarenheter, bästa insikter och tips för innovationsteam som vill börja eller bli bättre på att genomföra sprintar i sin egna organisation. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2022-08-30
Länk till avsnitt

#73 - Allt du skulle vilja veta om innovation, men varit för skraj att fråga om

Vad är skillnaden mellan innovation och utveckling? Hur motiverar man en organisation att skapa tid och resurser till innovationsarbetet? Inför veckans avsnitt bad vi er lyssnare att skicka in frågor till oss som ni som ni vill höra oss diskutera i Transformationspodden. Det blev ett avsnitt som rör sig i spänningsfältet mellan det som vi människor känner oss trygga med och det som känns osäkert, mellan det som funkar idag men kanske inte i morgon. Vi tackar lyssnarna för ert bidrag till ett spännande avsnitt! Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2022-08-16
Länk till avsnitt

#72 - Hemma hos Hello Futures hållbarhetsstrateg

Hållbarhet - vad betyder det konkret i innovationsarbetet? I detta "hemma hos"-avsnitt besöker Johan Lager sin kollega Elsa Ardfors, hållbarhetsstrateg på Hello Future, för att dyka ner i detta spännande men också utmanande ämne. Hur kan vi skapa en gemensam förståelse för begreppet och de stora förändring som krävs för att vi ska nå klimatmålen? Samtalet mellan Elsa och Johan berör både samhällsutvecklingen på ett större plan men också varför vår personliga magkänsla och värderingar spelar roll för att möjliggöra en hållbar framtid. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2022-08-02
Länk till avsnitt

#71 - Så jobbar Hello Futures innovationsteam

Innovationsledning är ett teamwork - men hur ser det praktiska arbetet ut? I detta avsnitt av Transformationspodden samlas Anna, Per, Simon och Johan från Hello Futures Innovation och Design-team för att samtala kring hur de jobbar i sin vardag. Med hjälp av ett fiktivt case tar teamet oss igenom en process som oftast upplevs rörig och osäker, men som har tydliga steg och uppgifter som fördelas inom gruppen. Nyckeln är att lyckas tackla utmaningen från många olika perspektiv, alltid vara öppen för ny kunskap och applicera den löpande i processen, men inte minst ta vara på teamets olika kompetenser under resans gång. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2022-06-28
Länk till avsnitt

#70 - Ett lagom nördigt samtal om att samla data

När man vill förstå kundens behov, vilken metod passar bäst? I detta avsnitt pratar Tobias Eklund med Kalle Jegers, Head of Research på Hello Future, om kvantitativa och kvalitativa studier och vilken plats de har i innovationsarbetet. Kalle menar att den kvantitativa metoden blir trubbig om man ska förstå kunden på djupet och skapa insikter att agera innovativt på. Kvalitativa studier däremot, ställer högre krav på organisationen och datan är svårare att tolka - men ger oss möjligheten att ta reda på de verkliga behoven. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2022-06-14
Länk till avsnitt

#69 Sobona och Hello Future skapar en digital kokbok för innovationsarbete

Kan en digital kokbok hjälpa organisationer att öka innovationstakten? Vi pratar med Kristina Hane och Samira Lundqvist på Sobona, de kommunala företagens arbetsgivarorganisation, om Innovationsakademin, ett nytt initiativ som görs i samarbete med Hello Future. Syfte är att ge bättre förutsättningarna för att arbeta med innovation och bidra till ett hållbart samhällsbygge. Kristina, Samira och Leif berättar om hur idén föddes, hur Sobonas medlemmar involverats i projektet och vilka förhoppningar de har på resultatet. Genom att tillsammans jobba utforskande och utgå ifrån medlemmarnas behov finns en förhoppning att tjänsten ger recept i det dagliga arbetet för dem som vill ta snabbare kliv mot framtiden. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2022-05-31
Länk till avsnitt

#68 - Kundupplevelsen driver innovation hos SJ

Hur kommer framtidens tågresa se ut? I veckans avsnitt av Transformationspodden blickar Eveline Haugaard och Henrik Arwidsson, affärsutvecklare på SJ, framåt och konstaterar att "allting förändras, ingenting förändras". Kundens grundbehov är de samma, men förväntningar och beteenden förändras i snabb takt med digitaliseringen och teknikutvecklingen. Genom att ständigt lyssna på och förstå kunden, experimentera och testa nya idéer, hoppas SJ vara relevanta för sina resenärer - långt in i framtiden. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2022-05-17
Länk till avsnitt

#67 - Innovation som gräsrotsrörelse på Naturvårdsverket

Hur uppmuntrar man medarbetarna till att testa och tänka nytt? När Axel Nekham började på Naturvårdsverket för 4 år sedan skulle myndigheten precis starta igång innovationsarbetet, nu koordinerar han ett team på fyra personer stödjer organisationen med innovationsledning. Johan pratar med Axel om resan som han och hans kollegor har gjort, från att skriva en innovationsstrategi till konkreta projekt och insatser. Axel berättar om vikten att skapa en steg-för-steg process med utgångspunkt från verksamhetens behov som skapar trygghet i organisationen och stödjer en gräsrotsrörelse. En nyckel har varit deras flexibla modell som gör det enklare att kopplar ihop innovationsarbetet med de nuvarande processerna för projektledning och regeringsuppdrag. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2022-05-03
Länk till avsnitt

#66 - Expectations vs Reality

Många har höga förväntningar på innovationsarbete: häftiga idéer, ny teknik och spännande projekt ? men hur ser verkligheten ut? Vi vill alla gå snabbt på de banbrytande resultaten, men är vi beredda att göra det grundarbete som krävs? I detta avsnitt diskuterar Hello Future-trion Tobias Eklund, Johan Lager och Simon Mare skillnaderna mellan förväntningar och verklighet. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: bit.ly/3yu2XwX
2022-04-19
Länk till avsnitt

#65 - Hur kan Polisen bli mer innovativa?

Transformationspodden gästas denna vecka av Erik Bakkman, polismästare i Östersund. Erik berättar om initiativ som görs inom Polisen, både strategiska och operativa, för att på sikt kunna bygga upp ett systematiskt innovationsarbete. Polismyndigheten har ett viktigt samhällsuppdrag som påverkas i hög grad av de trender och snabba förändringar som sker på nationell som global nivå, något som ständigt tvingar organisationen att tänka nytt. Men hur skapas systematik i förändringsarbetet och ett ledarskap som främjar innovation? Utifrån Eriks långa erfarenhet inom myndigheten pratar han och Johan Lager om vikten av våga sjösätta innovationsprojekt i mindre skala för att öka på förändringstakten i en stor organisation. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2022-04-05
Länk till avsnitt

#64 - Innovationsledning i praktiken

Hur uppmuntrar man en innovationskultur på ett företag med en lång historia och starkt organisatoriskt DNA? Johan Lager pratar med Anna Viggedal, innovationsledare och designer på Hello Future om vad det innebär att jobba praktiskt med innovationsledning utifrån hennes 9 år på Ericsson. Under Annas tid på en av Sveriges mest välkända företag jobbade hon i ett team som stöttade innovationsarbete i olika delar av verksamheten. Den sista tiden coachade hon även företagets intraprenörer att förverkliga idéer i acceleratorn Ericsson One. Johan och Anna pratar bland annat om hur tjänstedesign kan hjälpa till att skapa engagemang och förankring på olika nivåer, vad "corporate immune system" är och vilka kompetenser som är önskvärt när man sätter ihop ett team för innovationsledning. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2022-03-22
Länk till avsnitt

#63 - Hållbarhet & innovation hos Peab

Hur ser en hållbarhetsstrateg på kopplingen till innovation och transformation? Samuel och Leif fortsätter att fördjupa sig i hållbarhet och innovation i ett spännande samtal med Karin Bergkvist, hållbarhetsstrateg på Peab. Samtalet spänner över ämnen som upphandling, snåriga regelverk och utmaningarna med att att bygga en intern innovationsförmåga i en stor organisation. Vilka hinder måste övervinnas om vi ska nå målen som Sverige har förbundit sig till och skapa framtidens hållbara samhälle? Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2022-03-09
Länk till avsnitt

#62 - Så spanar Vinnova mot framtiden

Vi kan inte förutsäga framtiden ? men vi kan arbeta metodiskt för att vara så redo som möjligt för den. Samuel och Leif gästas av Joakim Skog, ledare för Framtidsområden på Vinnova, som berättar om hur Vinnova jobbar för att hela tiden vara redo för vad som väntar och för att konstant utveckla sitt innovationsarbete. Hur kan ni snappa upp signaler, skapa scenarier och ta kontroll över er framtid? Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2022-02-22
Länk till avsnitt

#61 - Innovationsstrategi handlar om att bryta mönster

Hur kan vi bryta oss loss från "business as usual" och göra något helt nytt? Johan och Kalle diskuterar strategi och innovation med hjälp av 3 Box-modellen, som är bekant för dig som trogen lyssnare. Modellen utgör en bra startpunkt för att förstå vad vi bör fortsätta förbättra, hur vi kan utforska och skapa framtiden samt vad som saktar ner oss. En viktig aspekt i att jobba strategiskt är att identifiera vilka mönster i organisationen som bidrar till framgång, men när vi utforskar framtiden vet vi inte vad som kommer fungera. Så vilket förhållningssätt till strategi krävs för innovation? Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2022-02-09
Länk till avsnitt

#60 - Din organisation behöver innovationsledare

Varför behöver vi innovationsledare i våra organisationer och vad bidrar de med? Johan sätter sig ner med Kristina Swenningsson, konsult och delägare i Crearum, för att räta ut ett par frågetecken. Crearum har många års erfarenhet i att utbilda stora och små organsationer i innovationsledning. Utifrån ISO-standarden för innovationsledning går Johan och Kristina igenom de krav ni kan ställa på en innovationsledare och de förutsättningar ni behöver skapa för att kunna dra nytta av rollen. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2022-01-26
Länk till avsnitt

#59 ? Hållbarhet, digitalisering & innovation ? hur hör de ihop?

Klimatkrisen är vår tids kanske största utmaning ? och tiden rinner ut. Det är 2022 och i allt fler verksamheter ställer hållbarhetsfrågan stora omställningskrav. Den kräver innovation, den kräver digitalisering och radikalt nya lösningar. I årets första avsnitt pratar Leif och Samuel om hur dessa begrepp är relaterade till varandra. Varför krävs innovation och innovationsmetodik för att tackla klimatkrisen? Ett första guidande samtal i podden om innovation och hållbarhet ? definitivt inte det sista, med 8 år kvar på det decennium som IPCC kallar för avgörande när det kommer till hur beboelig vår planet kommer att vara i framtiden. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2022-01-10
Länk till avsnitt

#58 ? Julspecial 2021: Insikterna, gästerna, förändringarna

Hur ryms teman som Beatles, innovationsbehovet i vården och kollektivtrafiken, no coding-tools och agilt arbete i ett och samma avsnitt? Det är julspecial! För tredje året i rad samlas en bred panel från Hello Future för att blicka tillbaka på året, reflektera och identifiera förändringar vi ser och lärdomar vi tar med oss in i nästa år. Till vår hjälp har vi flera av årets gäster som skickat in julhälsningar. Vad lärde vi oss egentligen 2021? Vilka reflektioner gör våra gäster nu när året ska läggas till handlingarna? Vad passar bättre inför helgerna än vårt matigaste avsnitt någonsin? God jul önskar Hello Future :) Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2021-12-20
Länk till avsnitt

#57 - Kan mindre resurser ge mer innovation? Så jobbar Malmö Civic Lab

Vad händer när Malmö stad rekryterar ett gäng från start up-scenen för att driva innovationsarbete och skapa förändring för personal och invånare? Vi bjöd in teamet från Malmö Civic Lab: Måns Adler, Emma Nordung och Timo Engelhardt för att ta reda på vad som har hänt sen starten 2019, hur de byggt upp verksamheten och hur de jobbar fokuserat med att lösa konkreta problem på kort tid. Alla tre kom från en vardag som var mer snabbrörlig och agil - vilket orsakade många kulturkrockar i början, men som snabbt gav resultat. Teamet har utvecklat ett arbetssätt och filosofi som blivit ett gott föredöme bland Sveriges kommuner för hur man jobbar med innovation som inte bara stannar på pappret - utan blir verkstad på riktigt. Följ deras arbete på https://medium.com/malmo-civic-lab Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2021-12-09
Länk till avsnitt

#56 Få distansarbetet att funka ? insikter från Remote Lab

Hur leder ni ert innovationsarbete när teamet är distribuerat? Vad betyder det egentligen att vara "remote first" och har vi missuppfattat innebörden? Vi bjöd in Jenny Sandström och Maria Svensson Wiklander från The Remote Lab för att djupdyka i frågorna. The Remote Lab är en kunskapsnod för distansarbete som hjälper organisationer att lyckas med ett distribuerat arbetsätt genom omvärldsanalys, organisations- och ledarskapsutveckling. Under hösten lanserade de bland annat kursen "Remote Strategist" i samarbete med Hyper Island. Vi pratar om vikten av transparens och informationsdelning i innovationsprocessen, att utgå från individens förutsättningar och varför vi måste omdefiniera begreppet hybrid för att få med majoriteten på tåget. Mer info om The Remote Lab hittar ni på www.remotelab.io Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2021-11-24
Länk till avsnitt

#55 ? Nå era innovationsmål med metodisk portföljhantering

Portföljhantering är centralt för att ni ska kunna nå era innovationsmål. Varför? Detta vrider och vänder Leif och Samuel på i detta avsnitt. Portföljhantering handlar om att överblicka, prioritera och resurssätta alla de utvecklingsprojekt ni har som sammantaget ska hjälpa er att nå era innovationsmål. Men vilken struktur krävs för att lyckas med portföljhanteringen? Var ligger fällorna? Detta och mer utreds i ett praktiskt orienterat avsnitt av podden. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2021-11-10
Länk till avsnitt

#54 - Framtidens arbetsplats måste vara hybrid

Hur kommer framtidens hybrida arbetsplats se ut? I detta avsnitt pratar Johan och Leif om den omställning som nu sker då vi återgår till kontoret men även jobbar hemma i stor utsträckning. Hybriden öppnar upp för nya möjligheter till bättre rekrytering, innovation och större flexibilitet hos de anställda - men risken finns också att vi glider tillbaka in i gamla hjulspår där kontorets arbetslogik blir styrande. För att organisationer ska lyckas vara attraktiva och innovativa i framtiden krävs det väl valda strategier för gemensamma arbetssätt, när och hur vi jobbar tillsammans och vilket arbete som i framtiden bör göras på distans. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: bit.ly/3yu2XwX
2021-10-26
Länk till avsnitt

#53 - Insiktsarbete - skapa ?aha-upplevelser? om din målgrupp

Att förstå sin målgrupp är centralt för att bli bättre på innovation, men hur går ni praktiskt tillväga? I detta avsnitt pratar Johan med Tove om vikten av att göra ett grundligt arbete tidigt i innovationsprocessen för att ta reda på sin målgrupps behov, beteenden och förväntningar. Du får en inblick i hur processen ser ut för att metodiskt ta fram insikter från målgruppen som skapar ?aha-upplevelser? och kan omsättas till idéer och koncept. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2021-10-13
Länk till avsnitt

#52 ? Varför halkar Sverige efter i digitaliseringen?

Hur går egentligen digitaliseringen i Sverige? Leif, Kalle och Samuel pratar om nya rapporter som visar att Sveriges digitalisering går knackigt. I det allra första avsnittet av Transformationspodden pratade vi om misstag vi såg att offentlig sektor och stora bolag gör i hur de tacklar digitaliseringen ? här får vi anledning att återbesöka dessa teman. Vad har blivit bättre? Vad ser vi att organisationer fortfarande misslyckas med? Hur kan ni arbeta för att accelerera er digitalisering? Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2021-09-28
Länk till avsnitt

#51 - Rock?n?roll, maktspel och människor ? att få till verkstad av innovation

Vad krävs för att det ska bli riktig verkstad av innovationsarbetet? I det här avsnittet hör du ett personligt och humoristiskt samtal med Olle Hillborg, innovationschef på Danderyds sjukhus, som fått se idéer bli till patent och framgångsrika produkter på en internationell marknad ? om och om igen. Något han bl.a. berättar om i boken ?Rock ?n? roll i Landstinget - innovationer, människor och maktspel?. Olle började karriären som rocksångare (Glorious Bankrobbers, Backstreet Girls, Mops), skolade om sig till ingenjör och hamnade sedan på Danderyds sjukhus där han och hans kollegor byggde upp en framgångsrik innovationsverksamhet Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2021-09-15
Länk till avsnitt

#50 ? Att samverka för innovation ? lärdomar från Verksamt.se

Vad krävs för att lyckas i innovationssamarbeten som korsar organisationsgränser? I det här avsnittet pratar Samuel och Johan om den sistnämndes erfarenheter från 10 års arbete med Verksamt.se, där flera olika myndigheter samarbetar för att samla allt du behöver för att starta och driva företag. Vilka var nycklarna för att få till gemensam action och orka hålla ut? Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2021-08-31
Länk till avsnitt

#49 - En uppmärksammad innovationsvision ? så lyckades Skellefteå buss

Hur kan ett arbete med 3 Box-modellen och en innovationsvision gå till och vilka effekter får det i organisationen? I det här avsnittet pratar Samuel och Leif med Marie Larsson, vd, och Jenny Sundén, HR-chef, på Skellefteå buss. De delar med sig av sina erfarenheter från det innovationsarbete som pågår i deras organisation och hur de efter ett arbete utifrån 3 Box-modellen insåg hur de behövde börja förändra, ta bort och skapa nytt. Startpunkten blev en stark innovationsvision, som verkligen fått effekt och dragit ögon till sig. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2021-08-18
Länk till avsnitt

#48 - Agilt arbetsätt - ett smidigare sätt att realisera en idé

Vad innebär agil metodik vid mjukvaruutveckling och vilka stora fördelar finns? Transformationspodden gästas av Hello Futures Simon Mare och Martin Gudmundsson som jobbar dagligen med att ta idéer från ritbordet till fungerande digitala tjänster. Simon och Martin förklarar varför många projekt fastnar i klivet mellan labb och verkstad, vikten i att involvera många kompetenser tidigt i processen och hur man testar "feasibility" - dvs hur svårt är det att bygga och skala upp tjänsten utifrån kundens krav och organisationens affär. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2021-06-30
Länk till avsnitt

#47 - Tänk stort, börja litet

Johan och Petter tar vid där de slutade i avsnitt 46 och pratar om hur man testar en idés ?Viability? dvs vad kunden är redo att betala för att du löser hens problem. Nyckeln är att stänka stort, men börja i liten skala. Hur hittar du dina första köpstarka kunder? Vad är det minsta du kan leverera till dem för att de ska förstå din produkt? Genom att jobba agilt och ge kunden en bra upplevelse av ditt erbjudande innan det är helt klart får du nödvändig kunskap om hur du sedan kan skala upp idén, eller välja att inte satsa på den. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2021-06-10
Länk till avsnitt

#46 - Hur hanterar & prioriterar vi idéer i innovationsarbetet?

Petter och Johan pratar om "Betboss", ett ramverk och mötesformat som Hello Future tagit fram för att hjälpa organisationer och arbetsgrupper att skapa samsyn, gemensamt fokus och rytm i innovationsarbete. Vilka utmaningarna som kommer med att det finns många bra nya idéer och initiativ? Varför är det viktigt att löpande och systematiskt beskriva och prioritera idéer? Och hur går man tillväga för att göra sitt eget "Betboss"? Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2021-05-26
Länk till avsnitt

#45 - Att mäta innovation

Transformationspodden gästas i detta avsnitt av Johan Frishammar, professor på ämnet Entreprenörskap och Innovation vid Luleå Tekniska Universitet och Handelshögskolan i Stockholm samt medförfattare till "Innovationsstark" - en bok om innovationsmätning. Samuel och Leif pratar med Johan om den stora potentialen med mätning och uppföljning för att få innovation att hända. Vilken plats har mätning i innovationspusslet och vilka fallgropar bör man undvika för lyckas? Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2021-05-12
Länk till avsnitt

#44 - Bli kär i ditt problem, inte din idé

Vad är egentligen en bra idé? Hur tar du reda på det? För att gräva i den här centrala frågan för alla verksamheter som vill utvecklas välkomnar vi med glädje Mariah Ben Salem Dynehäll tillbaka till podden. Mariah har 20 års erfarenhet som affärsutvecklingscoach på Drivhuset där hon fått tusentals idéer presenterade för sig från blivande entreprenörer. Hon och Hello Futures Johan Lager pratar om det grovjobb som krävs när du jobbar med en idé: att ta reda på vilket problem den löser och för vem. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2021-04-26
Länk till avsnitt

#43 ? Nycklarna för att lyckas med workshops

Vad är egentligen en workshop och vad är det workshopmetodik kan bidra med i innovationsarbete som klassiska möten inte riktigt kan? I detta praktiskt orienterade avsnitt pratar Samuel och Tove om centrala principer för att du ska få resultat av dina workshops och accelerera organisationens arbete. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2021-04-13
Länk till avsnitt

#42 - Digital transformation och innovation ? så hänger de ihop

Vi firar att Transformationspodden har fyllt två år och Johan, Leif och Kalle reflekterar över varför vi nu två år senare pratar mer om innovation än digital transformation. Hur hänger begreppen ihop och hur behöver organisationer förhålla sig till dem? Leif och Kalle förklarar vilken plats innovation har i en organisations digitala transformation och hur ISO-standarden för innovationsledning skapar klarhet i hur vi praktiskt ska gå tillväga. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2021-03-25
Länk till avsnitt

#41 - Intrapreno?rskapets roll i ett innovationsarbete

Vad innebär intraprenörskap och vilken roll spelar det i innovation? Entreprenörskap har blivit hett de senaste åren i och med framväxten av den digitala start up-scenen, men intraprenörskap har inte fått samma uppmärksamhet. En som menar att intraprenörskapet är avgörande för att få innovation att hända i etablerade organisationer, är Katarina Blomkvist. Hon har forskat i intraprenörskap och innovation vid Uppsala universitet i över 15 år. Johan Lager pratar med Katarina om hur intraprenörskap skapar värde i ett innovationarbete. Ni kan läsa mer om Katarinas arbete på www.ikompassen.se och www.dailyinnovation.se Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2021-03-10
Länk till avsnitt

#40 - Digitalt teamwork: hur tar ni det till nästa nivå?

Vilka möjligheter finns det egentligen att jobba digitalt med sitt team? Detta utforskar Petter och Per i detta avsnitt. I en tid då alla behöver förhålla sig till distribuerat arbete är skillnaden mellan de som nyttjar möjligheterna fullt ut och de som inte gör det lika stora som de mellan Netflix och linjär-tv. För att överbrygga det här gapet har Petter under de senaste månaderna träffat organisationer från norr till söder och pitchat en digital mötesguide. Vad innehåller den? Och var har Petter lärt sig av att prata med en rad svenska organisationer om utmaningarna de står inför när det kommer till just digitalt teamwork? Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2021-02-23
Länk till avsnitt

#39 - Har din organisation dold innovationspotential?

Ni måste hitta nya sätt att se på er organisations roll i systemet, om ni ska lyckas med innovationsutmaningen. Detta menar Mattias Axelson, doktor i företagsekonomi och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Mattias och Hello Futures Johan Lager diskuterar nya synsätt på innovation och värdesystem som Mattias menar är kritiska för att ni ska lyckas skapa mer värde. Hur organiserar ni er för att släppa fram dold potential? Varför är det så viktigt att släppa makten fri och lösgöra sig från våra traditionella organisatoriska hierarkier? Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2021-02-08
Länk till avsnitt

#38 - Storytelling som samarbetsverktyg

Storytelling är ett kraftfullt, ofta avgörande verktyg i förändrings- och innovationsarbete. I det här avsnittet undersöker Per & Samuel hur storytelling fungerar, varför det är nödvändigt och vilka verktyg och tekniker du kan använda dig av för att få maximal hävstång inom och utanför din organisation. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2021-01-20
Länk till avsnitt

#37 - Vad kan vi förvänta oss av världen efter pandemin?

När kan vi förvänta oss det "nya normala" efter pandemin? Vad kommer det att innebära? I årets första Transformationspodden gör vi en framtidsspaning med hjälp av Mathias Eriksson, entreprenör som driver AI-bolaget Adverai. Johan och Leif pratar med Mathias om de utmanande åren framför oss, hur vi kan vara en del av den förändring som krävs och vad vi kan förvänta oss av det "glada tjugotalet" som väntar i en värld efter pandemin. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX Mathias blogg: https://medium.com/@DetNya eller https://www.instagram.com/mathiaseriksson/
2021-01-11
Länk till avsnitt

#36 ? Julspecial: Insikter och lärdomar från 2020

I den här julspecialen blickar Hello Futures Petra, Leif, Johan och Per tillbaka på ett omvälvande år. Till sin hjälp har de några av årets gäster som delar sina tankar om digital transformation under pandemin. Det blir öppet, varmt och tänkvärt då vi dyker in i frågor om vilka tankar och insikter vi kommer att ta med oss in i 2021. Hur fortsätter man egentligen utvecklas och uppleva gemenskap trots att man sitter hemma? Vad händer när pandemin tar slut? Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2020-12-21
Länk till avsnitt

#35 - Krånglo gör det lättare för Helsingborgs invånare

Hur kan vi bli bättre på att hantera onödigt krångel som invånare och företag upplever i en kommun? I detta avsnitt av Transformationspodden bjöd vi in Malin Johnsson som jobbar som krångelombudsman (krånglo)i Helsingborgs kommun för att få lite svar. Tjänsten skapades nyligen för att bättre lyssna på invånarna i kommunen och göra något konkret åt krånglet. Johan och Malin pratar om vikten av att göra kanalen in till kommunen tydlig och utveckla effektiva interna processer som leder till att man inte bara lyssnar utan gör. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2020-11-30
Länk till avsnitt

#34 - Att leda i osäkerhet

Vad krävs för att framgångsrikt navigera grupper genom osäkra projekt i osäkra omständigheter? I det här avsnittet pratar Johan med Mariah Ben Salem Dynehäll, som är vd på Drivhuset i Göteborg och i närmare 20 år stöttat verksamheter i osäkra processer. Hon pekar ut vikten av att ledare är väl förberedda på hur osäkra förhållanden påverkar grupper, och varnar för "strukturella snuttefiltar". Istället måste rätt struktur och rätt processer tillämpas vid rätt tillfällen för att leda gruppen till framgång. Om detta och mycket annat delar Mariah värdefulla insikter. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2020-11-04
Länk till avsnitt

#33 - Vad händer med arbetsmiljön när jobbet blir digitalt?

I det här avsnittet pratar Hello Futures Petra med psykologen Sandra Lindström om ett ämne som berör oss alla hela tiden: arbetsmiljö. Sandra har startat företaget ACT NOW ur en frustration över att många blir sjuka på sina arbetsplatser när man med enkla medel hade kunnat förhindra det. I samtalet reder Sandra ut skillnaden mellan organisatorisk och social arbetsmiljö, hur man kan jobba med sin arbetsmiljö och hur det faktum att vi möts allt mer digitalt påverkar oss.
2020-10-19
Länk till avsnitt

#32 - Vad gör du när förändringsarbetet utlöser kriser?

I det här avsnittet tacklar vi en viktig sida av förändring som du säkert känt på men som inte får lika mycket utrymme i media: hur arbete med förändring i offentlig sektor kan utlösa såväl organisatoriska som personliga kriser som utmattningar, sjukskrivningar och liknande. Hur kan vi hantera detta på bästa sätt? Gäst är Andreas Silverdal, som är förvaltningsledare för invånartjänster på Region Jämtland Härjedalen, och har erfarenheter av att hantera dessa baksidor av förändringsarbete både på ett organisatoriskt och personligt plan.
2020-10-07
Länk till avsnitt

#31 - Digitaliseringsstrategi? Suck!

Just nu pågår ett arbete i regionerna att ta fram strategier och handlingsplaner med utgångspunkt i Sveriges nationella digitaliseringsstrategi. Petra, Leif och Kalle resonerar kring vikten av strategier och kring utmaningar med att ta ett brett perspektiv på nationell nivå till ett lokalt ?görande?. Varför är strategiarbete så svårt? Hur prioriterar man vad som är viktigt att genomföra och vad man bör plocka bort? Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2020-09-09
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.