Sveriges 100 mest populära podcasts

Transformationspodden

Transformationspodden

En podd om innovation i stora bolag och offentliga verksamheter och den digitala transformation av samhället som pågår. Hello Future bjuder på fördjupande diskussioner om den metodik och processer som behövs för att få innovation att hända.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

hellofuture.se

Avsnitt

#93 - Så leder Kungsbacka kommun från framtiden

Hur kan man som kommun leda från framtiden? Johan tar med sig poddstudion till stadshuset i Kungsbacka och pratar med kommundirektören Malin Aronsson och förvaltningscheferna Ivan Stipi? och Katarina Öryd. Under hösten 2022 arbetade kommunledningen, tydligt uppbackade av politiken, med en gemensam målbild för deras innovationsarbete. Resultatet blev en visuell berättelse som visar hur det ser ut för invånaren om 10 år när kommunen hanterat sina utmaningar och blomstrar inom ramarna för sitt uppdrag. Gästerna pratar om hur en upplevelsebaserad process skapade starka känslor av empati för invånarna och hur målbilden redan blivit en ledstjärna för innovationsarbetet. Info & anmälan träningsläger: bit.ly/traningslager-hf Skapa konto på Box3: https://box3.academy/
2023-06-07
Länk till avsnitt

#92 - Tre år med ISO 56000 ? nycklarna till innovationssystemet

Vilka är nycklarna för att lyckas etablera ett systematiskt och strategiskt innovationsarbete? Leif och Samuel delar Hello Futures erfarenheter av att etablera innovationssystem i organisationer och specifikt utifrån att arbeta med ISO 56000 för att göra det. De pratar bland annat om skillnaden på process och system och varför det ekonomiskt är sunt att vara systematisk i sitt innovationsarbete. Dessutom: Varför du inte kan driva ett framgångsrikt café bara för att du har perfekta kanelbullar. Info & anmälan träningsläger: https://bit.ly/traningslager-hf Skapa konto på Box3: https://box3.academy/
2023-05-23
Länk till avsnitt

#91 - The Train Brain ? hur öppen data stimulerar innovation i kollektivtrafiken

Vad kan man göra med öppen data för att utveckla nya innovationer? I veckans avsnitt pratar Per Lundgren med Jonas Medin på Train Brain om teknikdriven innovation. The Train Brain är ett bolag som bygger AI-modeller för säkra och pålitliga tåg och bussar. Jonas berättar om hur ett uppmärksammat brottsfall ledde till nya möjligheter med mobildata som utgör grunden i The Train Brains arbete med att göra kollektivtrafiken bättre. Häng med oss och prata innovation på Innovationsspanarna - varje fredag kl 8:30-9:00. Mer information: bit.ly/3I5BKYx Ladda ned vår guide till systematisk innovation: bit.ly/3sZSW9V Prenumerera på vårt nyhetsbrev:bit.ly/3yu2XwX
2023-05-09
Länk till avsnitt

#90 - Co-Kitchen - framtidens hållbara boende

Hur kommer framtidens hållbara studentbostäder se ut? Mellan 2020-2022 arbetade Hello Futures Rich Nadworny tillsammans med Sara Ilstedt från KTH och Greenleap, och Linda Teng från Akademiska Hus, på ett forsknings- och innovationsprojekt som undersökte möjligheterna att bygga mer hållbara bostäder. Teamet utvecklade olika lösningar för samboende som minskade utsläpp, ökade trivsel och mental hälsa, samtidigt som kostnaderna minskade. I avsnittet berättar Sara, Linda och Rich om hur projektet, som hette Co-Kitchen, utmanade våra myter och antagande om boende. Du kan läsa mera om Co-Kitchen i en artikel på SVD: https://www.svd.se/a/wOl01o/kth-professor-coliving-ar-framtidens-boende På Akademiska Hus webb: https://aha.akademiskahus.se/teman/bostadspusslet/forskning-visar-stora-fordelar-med-delat-boende2 Ladda ner rapporten: https://www.akademiskahus.se/globalassets/dokument/tekniska-publikationer--bilder/slutrapport-cokitchen-2023.pdf (sammanställdes efter projektets slut)
2023-04-25
Länk till avsnitt

#89 - Därför har vi svårt att skapa tid för innovation

I detta avsnitt samtalar Johan Lager och Kristina Swenningsson om den svårighet som alla organisationer på ett eller annat sätt har: att skapa tid för innovationsarbete. Trots alla digitala verktyg och effektiviseringar upplever vi fortfarande att tiden för kreativt och utforskande arbete är knapp. Johan och Kristina diskuterar belöningssystem, strategier för hantering av arbetstid och tittar närmare på en omfattande studie från Storbritannien om 4-dagars arbetsvecka. Forskningsstudien kring fyra dagars arbetsvecka: https://autonomy.work/wp-content/uploads/2023/02/The-results-are-in-The-UKs-four-day-week-pilot.pdf Make Time av Jake Knapp: https://maketime.blog/ 4000 weeks av Oliver Burkeman: https://www.oliverburkeman.com/books Ladda ned vår guide till systematisk innovation: bit.ly/3sZSW9V Prenumerera på vårt nyhetsbrev: bit.ly/3yu2XwX Häng med oss och prata innovation på Innovationsspanarna - varje fredag kl 8:30-9:00. Mer information: bit.ly/3I5BKYx
2023-04-11
Länk till avsnitt

#88 - Tilla?t mig tvivla

Varifrån kommer alla våra åsikter? Varför är det så svårt att ändra dem, eller övertyga någon annan? Rich Nadworny samtalar med Folke Tersman, professor i filosofi vid Uppsala Universitet och ställföreträdande VD på Institutet för Framtidsstudier. I podden diskuterar Folke sin nya bok ?Tillåt Mig Tvivla? där han tar upp och analyserar dessa frågor - viktiga för samhällets utveckling och för vårt eget innovationsarbete. Rich och Folke pratar bland annat om vikten av empati och behovet av att hitta eller skapa en gemenskap för att kunna vara oense. Läs mer och beställ boken ?Tillåt Mig Tvivla? här https://www.nok.se/titlar/allmanlitteratur-psykologi/tillat-mig-tvivla Häng med oss och prata innovation på Innovationsspanarna - varje fredag kl 8:30-9:00. Mer information: bit.ly/3I5BKYx Ladda ned vår guide till systematisk innovation: bit.ly/3sZSW9V Prenumerera på vårt nyhetsbrev: bit.ly/3yu2XwX
2023-03-28
Länk till avsnitt

#87 ? Berättelser som innovationsverktyg

Berättelser är ett mänskligt navigationssystem som gör världen begriplig. Berättelser är också ett kraftfullt innovationsverktyg. För utan berättelser är det svårt att nå innovationshöjd, genomslagskraft och skalbarhet i innovationsarbetet. Utan berättelser är det svårt att få med sig medarbetare, chefer och partners i en förändring. I det här avsnittet pratar Rich och Per om hur de använder berättelser i innovationsarbete och ger 4 vetenskapligt uppbackade tips för att skapa mer effektiva berättelser. Mer om träningslägret: https://bit.ly/3LrcD5L
2023-03-14
Länk till avsnitt

#86 - Pernilla Glaser om komplexitet och flum i innovationsarbetet

Vilken plats har flum, krångel och komplexitet i ett innovationsarbete? I veckans avsnitt pratar Rich Nadworny med Pernilla Glaser; ordkonstnär, regissör, VD på Boiler, processledare på RISE och programledare för podden Tender Transformation. Det blir ett samtal om vikten av mångfald i en grupp när man ska lösa problem, styrkan av ofärdiga prototyper och skisser och Pernilla ger oss även ett nytt perspektiv på begreppet systemdesign. Lyssna på Pernillas podd Tender Transformation? här: https://www.tendertransformation.com/work-2/podcast Under våren kommer Pernilla att var värd på olika föreställningar på Cirkus Rörelsen - en politisk soaré  - du kan köpa biljetter här: https://cirkus.se/sv/events/rorelsen-en-politisk-soare ??Håll utkik efter en ny workshop som Hello Future och Pernilla Glaser kommer att erbjuda i vår. Den kommer att bygga på många av de teman ni hör i avsnittet. Häng med oss och prata innovation på Innovationsspanarna - varje fredag kl 8:30-9:00. Mer information:  bit.ly/3I5BKYx Ladda ned vår guide till systematisk innovation: bit.ly/3sZSW9V Prenumerera på vårt nyhetsbrev: bit.ly/3yu2XwX
2023-03-01
Länk till avsnitt

Trailer: Det här är Transformationspodden!

Ett snabbt intro till vad du får i Transformationspodden ? podden om innovation och utveckling i stora, mogna organisationer.
2023-02-15
Länk till avsnitt

#85 - Systeminnovation eller innovation av system?

Behöver vi innovera hur vi gör innovation för att skapa systemförändring? Johan pratar med Hello Futures hållbarhetsstrateg Elsa Ardfors och Leif Rehnström om systeminnovation, ett begrepp som blivit lite av ett "buzzword" de senaste åren. Men är det något nytt eller skapar det bara mer förvirring i organisationer med ambitioner att komma igång med innovationsarbete? Det blir ett samtal om begreppsdefinitioner, kompetenser och vilken roll en organisation kan ta i ett system där innovation behöver ske. Häng med oss och prata innovation på Innovationsspanarna - varje fredag kl 8:30-9:00. Mer information: http://bit.ly/3I5BKYx Ladda ned vår guide till systematisk innovation: bit.ly/3sZSW9V Prenumerera på vårt nyhetsbrev: bit.ly/3yu2XwX
2023-02-14
Länk till avsnitt

#84 - 9 ½ tankar om att leda möten & workshops

I det här avsnittet pratar Hello Futures Per och Rich om hur man kan bli bättre på att leda möten och workshops ? eller att facilitera som det kallas. Att facilitera handlar i den här kontexten om att göra det enkelt för människor att tänka och göra saker tillsammans. God facilitering är en förmåga som ofta saknas i de organisationer vi möter, men en förmåga som kan utvecklas med de råd vi delar i avsnittet. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: bit.ly/3sZSW9V Prenumerera på Transformationsbrevet: bit.ly/3yu2XwX
2023-01-31
Länk till avsnitt

#83 - Mest värde för innovationspengen? Börja här.

För att utvinna innovationskraft för de pengar ni lägger på innovation, finns inget bättre sätt än att strategiskt arbeta med framtiden. I detta avsnitt pratar Johan med kollegorna Leif och Per om strategisk framsyn och varför det är en förutsättning för ett lyckat innovationsarbete. Att försöka blicka in i framtiden kan leda till att vi antingen ignorerar den (ingen kan ändå förutse vad som ska hända) eller till ett önsketänkande (vi kommer leva i en science fiction-film). Båda dessa alternativ gör oss oförberedda på troliga och oväntade scenarier som kan kosta oss dyrt när de inträffar. Genom att arbeta med metoder för att vara mentalt och strategiskt redo, kan ni börja leda från framtiden och fatta kloka beslut, få riktning i innovationsarbetet och hitta ett nytt engagemang som inte bara stäcker sig till nästa semester. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2023-01-17
Länk till avsnitt

#82 - Julspecial 2022: Vad vi önskar att vi hade vetat för 10 år sedan

I årets julavsnitt blickar vi 10 år tillbaka i tiden för att gräva fram de stora och kanske viktigaste lärdomarna, och du som lyssnare får chansen att göra samma reflektionsresa. Nya som gamla kollegor på Hello Future delar med sig av personliga berättelser som ledde till insikter och aha-upplevelser som förändrade hur vi jobbar. Vi pratar om vikten att förstå den mänskliga faktorn i innovation, om digitaliseringen av arbetsplatsen och hur dåligt förberedda vi var att arbeta kreativt under pandemin. Dessutom introduceras begreppet ?innovationssilos? och vi ger en hint om vad podden kommer handla om under 2023.
2022-12-20
Länk till avsnitt

#81 - Hantera era rädslor för att möjliggöra innovation

Hur kan ni vända rädsla till mod? I detta avsnitt av Transformationspodden pratar Johan med kollegan Rich Nadworny om ett av de största hindren för att ni ska lyckas med innovation: Rädslor. Trots att detta hinder är välkänt, har vi svårt att lyfta upp rädslor på arbetsplatsen. För att lyckas med innovation måste ni navigera i osäkerhet och då är rädslor omöjligt att undvika. Johan och Rich pratar om hur ni kan bygga mod på arbetsplatsen genom att lyfta rädslorna tidigt i processen, bygga saker tillsammans samt akta er för experter. Länkar som nämns i avsnittet: Conquering the enemies of innovation, David K. Williams and Mary Michelle Scott https://hbr.org/2012/12/conquering-the-enemies-of-inno Fear factor: Overcoming human barriers to innovation, McKinsey https://www.mckinsey.com/capabilities/strategy-and-corporate-finance/our-insights/fear-factor-overcoming-human-barriers-to-innovation 4 ways to build innovative teams, Gregg Satel, HBR https://hbr.org/2018/02/4-ways-to-build-an-innovative-team The Most Nimble, Creative Companies Run on Trust. Here's How to Build It Quickly https://www.inc.com/ayse-birsel/6-simple-steps-for-building-trust-in-your-company.html Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World, David Epstein https://www.amazon.com/Range-Generalists-Triumph-Specialized-World/dp/0735214484 https://www.theverge.com/2019/5/30/18563322/david-epstein-range-psychology-performance-skills-sports-career-advice-book-interview Ladda ned vår guide till systematisk innovation: bit.ly/3sZSW9V Prenumerera på vårt nyhetsbrev: bit.ly/3yu2XwX
2022-12-06
Länk till avsnitt

#80 - Hålls ni tillbaka av ärvda svar? Ett samtal med Ida Hult

Hur kan ni frigöra er från nuet och jobba mot den framtid ni vill ha? Framtidsetnologen Ida Hult gästar podden och pratar med Johan om hennes bok ?Ärvda Svar?, som handlar om hur cementerade sanningar, arbetssätt och idéer håller oss tillbaka från att jobba med förändring. Hur utmanar ni dessa sanningar, för att ta er från det Ida kallar ?gårdagsnuet? till ?framtidsnuet?? Johan och Ida pratar om vad som sker när organisationer gör en ?pre-mortem?, varför planer sällan fungerar som i heist-filmer och vad som händer när du går in och handlar i den ?magiska affären?. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Prenumerera på vårt nyhetsbrev: https://bit.ly/3yu2XwX
2022-11-22
Länk till avsnitt

#79 ? Psykologisk säkerhet ? avgörande för er innovationsförmåga

I ett team som ska utforska nya lösningar och har målet inställt på innovation, är psykologisk säkerhet avgörande. Psykologisk säkerhet handlar om hur trygga vi är att säga vad vi tycker, ta risker och blotta oss inför våra medarbetare, och vi på Hello Future ser allt tydligare vilken essentiell faktor detta är för hur väl gruppsamarbetet ska lyckas. Hur ser det ut när psykologisk säkerhet finns och inte? Hur skapar du den? Tre erfarna facilitatorer och innovationsledare från Hello Future ? Samuel, Jenny och Per ? djupdyker i ämnet. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2022-11-08
Länk till avsnitt

#78 ? Agilt på riktigt ? 4 huvudprinciper med Mariah & Leif

Det råder förvirring om vad agilt arbete faktiskt innebär ? det konstaterar Mariah Ben Salem Dynehäll och Leif Denti som gästar Transformationspodden för att prata om sin nya bok ?Vadå agilt??. Boken, och därmed samtalet i podden med Hello Futures Johan Lager, fokuserar på hur ni omsätter de agila principerna i praktisk handling. I dag ställs ökade krav på att organisationer ska anamma det agila arbetssättet ? Mariah och Leif har definierat fyra huvudprinciper som de berättar om för att hjälpa organisationer använda metoden på riktigt. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2022-10-26
Länk till avsnitt

#77 ? Att involvera kunden i innovationsarbetet ? på riktigt

Varför är insikter om er målgrupp så viktiga för att ni ska åstadkomma innovation? Johan pratar med sin kollega Jenny Markstedt, innovationsledare på Hello Future med många års erfarenheter av insiktsarbete, om hur du på riktigt lyckas involvera din målgrupp i innovationsarbetet. De flesta organisationer vill idag jobba användarcentrerat ? men det är lättare sagt än gjort. Hur bryter ni er fria från samma gamla data och hittar de nya perspektiven som låser upp vägar till innovation? Och varför hatar Jenny egentligen de gröna, gula och röda kundnöjdhetsknapparna som du ombeds trycka på efter säkerhetskontrollen? Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2022-10-11
Länk till avsnitt

#76 - Portfo?ljhantering fo?r innovation - så jobbar ni för att lyckas

Hur lyckas ni i det löpande arbetet med er innovationsportfölj? Portföljen är samlingen för alla de projekt och initiativ ni har igång för att driva på innovation, och hur ni i praktiken jobbar med den är avgörande för hur väl ert innovationsarbete faller ut. Samuel pratar med Kalle om vem som ska arbeta med portföljhanteringen, hur arbetet löpande kan se ut och vilka de viktigaste aspekterna är för att portföljen ska spela sin roll i innovationsystemet. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2022-09-27
Länk till avsnitt

#75 - Hur den platta organisationen frigör innovationskraft

Hur funkar en organisation med platt struktur? Hur frigör den innovationskraft och lockar fram det bästa i ett team? Vi överlät programledarrollen till Samira Lundqvist, chef för strategisk utveckling på arbetsgivarorganisationen Sobona, för ett samtal med Hello Futures VD Leif Rehnström. Syftet var att kliva in bakom kulisserna och ge en inblick i Hello Futures arbetskultur och filosofi, som bygger på att medarbetarna ska ha så stor frihet som möjligt att själv bestämma när, var och hur arbetet utförs - vilket skapar både möjligheter och utmaningar. Samira och Leif pratar om vad "frihet under ansvar" innebär rent praktiskt, hur kommunikation fungerar i platta organisationer och hur man bygger team baserat på varje enskild medlems styrkor. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2022-09-13
Länk till avsnitt

#74 - Så genomför du en framgångsrik innovationssprint

Vad är det som gör innovationssprinten så relevant? Fungerar verkligen ett färdigt recept när vi behöver vara kreativa och utforska något helt nytt? För att djupdyka i frågorna tar Johan Lager spårvagnen hem till kollegan Simon Mare, designer på Hello Future. Simon och Johan har tillsammans många års erfarenhet att jobba med metodiken, som grundar sig i Jake Knapps bok "Sprint" från 2016. I och med pandemin ställde Hello Future om till att köra sprintar på distans, vilket har förändrat konceptet men trots allt fungerat utmärkt. I detta avsnitt delar de med sig av sina många erfarenheter, bästa insikter och tips för innovationsteam som vill börja eller bli bättre på att genomföra sprintar i sin egna organisation. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2022-08-30
Länk till avsnitt

#73 - Allt du skulle vilja veta om innovation, men varit för skraj att fråga om

Vad är skillnaden mellan innovation och utveckling? Hur motiverar man en organisation att skapa tid och resurser till innovationsarbetet? Inför veckans avsnitt bad vi er lyssnare att skicka in frågor till oss som ni som ni vill höra oss diskutera i Transformationspodden. Det blev ett avsnitt som rör sig i spänningsfältet mellan det som vi människor känner oss trygga med och det som känns osäkert, mellan det som funkar idag men kanske inte i morgon. Vi tackar lyssnarna för ert bidrag till ett spännande avsnitt! Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2022-08-16
Länk till avsnitt

#72 - Hemma hos Hello Futures hållbarhetsstrateg

Hållbarhet - vad betyder det konkret i innovationsarbetet? I detta "hemma hos"-avsnitt besöker Johan Lager sin kollega Elsa Ardfors, hållbarhetsstrateg på Hello Future, för att dyka ner i detta spännande men också utmanande ämne. Hur kan vi skapa en gemensam förståelse för begreppet och de stora förändring som krävs för att vi ska nå klimatmålen? Samtalet mellan Elsa och Johan berör både samhällsutvecklingen på ett större plan men också varför vår personliga magkänsla och värderingar spelar roll för att möjliggöra en hållbar framtid. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2022-08-02
Länk till avsnitt

#71 - Så jobbar Hello Futures innovationsteam

Innovationsledning är ett teamwork - men hur ser det praktiska arbetet ut? I detta avsnitt av Transformationspodden samlas Anna, Per, Simon och Johan från Hello Futures Innovation och Design-team för att samtala kring hur de jobbar i sin vardag. Med hjälp av ett fiktivt case tar teamet oss igenom en process som oftast upplevs rörig och osäker, men som har tydliga steg och uppgifter som fördelas inom gruppen. Nyckeln är att lyckas tackla utmaningen från många olika perspektiv, alltid vara öppen för ny kunskap och applicera den löpande i processen, men inte minst ta vara på teamets olika kompetenser under resans gång. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2022-06-28
Länk till avsnitt

#70 - Ett lagom nördigt samtal om att samla data

När man vill förstå kundens behov, vilken metod passar bäst? I detta avsnitt pratar Tobias Eklund med Kalle Jegers, Head of Research på Hello Future, om kvantitativa och kvalitativa studier och vilken plats de har i innovationsarbetet. Kalle menar att den kvantitativa metoden blir trubbig om man ska förstå kunden på djupet och skapa insikter att agera innovativt på. Kvalitativa studier däremot, ställer högre krav på organisationen och datan är svårare att tolka - men ger oss möjligheten att ta reda på de verkliga behoven. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2022-06-14
Länk till avsnitt

#69 Sobona och Hello Future skapar en digital kokbok för innovationsarbete

Kan en digital kokbok hjälpa organisationer att öka innovationstakten? Vi pratar med Kristina Hane och Samira Lundqvist på Sobona, de kommunala företagens arbetsgivarorganisation, om Innovationsakademin, ett nytt initiativ som görs i samarbete med Hello Future. Syfte är att ge bättre förutsättningarna för att arbeta med innovation och bidra till ett hållbart samhällsbygge. Kristina, Samira och Leif berättar om hur idén föddes, hur Sobonas medlemmar involverats i projektet och vilka förhoppningar de har på resultatet. Genom att tillsammans jobba utforskande och utgå ifrån medlemmarnas behov finns en förhoppning att tjänsten ger recept i det dagliga arbetet för dem som vill ta snabbare kliv mot framtiden. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2022-05-31
Länk till avsnitt

#68 - Kundupplevelsen driver innovation hos SJ

Hur kommer framtidens tågresa se ut? I veckans avsnitt av Transformationspodden blickar Eveline Haugaard och Henrik Arwidsson, affärsutvecklare på SJ, framåt och konstaterar att "allting förändras, ingenting förändras". Kundens grundbehov är de samma, men förväntningar och beteenden förändras i snabb takt med digitaliseringen och teknikutvecklingen. Genom att ständigt lyssna på och förstå kunden, experimentera och testa nya idéer, hoppas SJ vara relevanta för sina resenärer - långt in i framtiden. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2022-05-17
Länk till avsnitt

#67 - Innovation som gräsrotsrörelse på Naturvårdsverket

Hur uppmuntrar man medarbetarna till att testa och tänka nytt? När Axel Nekham började på Naturvårdsverket för 4 år sedan skulle myndigheten precis starta igång innovationsarbetet, nu koordinerar han ett team på fyra personer stödjer organisationen med innovationsledning. Johan pratar med Axel om resan som han och hans kollegor har gjort, från att skriva en innovationsstrategi till konkreta projekt och insatser. Axel berättar om vikten att skapa en steg-för-steg process med utgångspunkt från verksamhetens behov som skapar trygghet i organisationen och stödjer en gräsrotsrörelse. En nyckel har varit deras flexibla modell som gör det enklare att kopplar ihop innovationsarbetet med de nuvarande processerna för projektledning och regeringsuppdrag. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2022-05-03
Länk till avsnitt

#66 - Expectations vs Reality

Många har höga förväntningar på innovationsarbete: häftiga idéer, ny teknik och spännande projekt ? men hur ser verkligheten ut? Vi vill alla gå snabbt på de banbrytande resultaten, men är vi beredda att göra det grundarbete som krävs? I detta avsnitt diskuterar Hello Future-trion Tobias Eklund, Johan Lager och Simon Mare skillnaderna mellan förväntningar och verklighet. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: bit.ly/3yu2XwX
2022-04-19
Länk till avsnitt

#65 - Hur kan Polisen bli mer innovativa?

Transformationspodden gästas denna vecka av Erik Bakkman, polismästare i Östersund. Erik berättar om initiativ som görs inom Polisen, både strategiska och operativa, för att på sikt kunna bygga upp ett systematiskt innovationsarbete. Polismyndigheten har ett viktigt samhällsuppdrag som påverkas i hög grad av de trender och snabba förändringar som sker på nationell som global nivå, något som ständigt tvingar organisationen att tänka nytt. Men hur skapas systematik i förändringsarbetet och ett ledarskap som främjar innovation? Utifrån Eriks långa erfarenhet inom myndigheten pratar han och Johan Lager om vikten av våga sjösätta innovationsprojekt i mindre skala för att öka på förändringstakten i en stor organisation. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2022-04-05
Länk till avsnitt

#64 - Innovationsledning i praktiken

Hur uppmuntrar man en innovationskultur på ett företag med en lång historia och starkt organisatoriskt DNA? Johan Lager pratar med Anna Viggedal, innovationsledare och designer på Hello Future om vad det innebär att jobba praktiskt med innovationsledning utifrån hennes 9 år på Ericsson. Under Annas tid på en av Sveriges mest välkända företag jobbade hon i ett team som stöttade innovationsarbete i olika delar av verksamheten. Den sista tiden coachade hon även företagets intraprenörer att förverkliga idéer i acceleratorn Ericsson One. Johan och Anna pratar bland annat om hur tjänstedesign kan hjälpa till att skapa engagemang och förankring på olika nivåer, vad "corporate immune system" är och vilka kompetenser som är önskvärt när man sätter ihop ett team för innovationsledning. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2022-03-22
Länk till avsnitt

#63 - Hållbarhet & innovation hos Peab

Hur ser en hållbarhetsstrateg på kopplingen till innovation och transformation? Samuel och Leif fortsätter att fördjupa sig i hållbarhet och innovation i ett spännande samtal med Karin Bergkvist, hållbarhetsstrateg på Peab. Samtalet spänner över ämnen som upphandling, snåriga regelverk och utmaningarna med att att bygga en intern innovationsförmåga i en stor organisation. Vilka hinder måste övervinnas om vi ska nå målen som Sverige har förbundit sig till och skapa framtidens hållbara samhälle? Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2022-03-09
Länk till avsnitt

#62 - Så spanar Vinnova mot framtiden

Vi kan inte förutsäga framtiden ? men vi kan arbeta metodiskt för att vara så redo som möjligt för den. Samuel och Leif gästas av Joakim Skog, ledare för Framtidsområden på Vinnova, som berättar om hur Vinnova jobbar för att hela tiden vara redo för vad som väntar och för att konstant utveckla sitt innovationsarbete. Hur kan ni snappa upp signaler, skapa scenarier och ta kontroll över er framtid? Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2022-02-22
Länk till avsnitt

#61 - Innovationsstrategi handlar om att bryta mönster

Hur kan vi bryta oss loss från "business as usual" och göra något helt nytt? Johan och Kalle diskuterar strategi och innovation med hjälp av 3 Box-modellen, som är bekant för dig som trogen lyssnare. Modellen utgör en bra startpunkt för att förstå vad vi bör fortsätta förbättra, hur vi kan utforska och skapa framtiden samt vad som saktar ner oss. En viktig aspekt i att jobba strategiskt är att identifiera vilka mönster i organisationen som bidrar till framgång, men när vi utforskar framtiden vet vi inte vad som kommer fungera. Så vilket förhållningssätt till strategi krävs för innovation? Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2022-02-09
Länk till avsnitt

#60 - Din organisation behöver innovationsledare

Varför behöver vi innovationsledare i våra organisationer och vad bidrar de med? Johan sätter sig ner med Kristina Swenningsson, konsult och delägare i Crearum, för att räta ut ett par frågetecken. Crearum har många års erfarenhet i att utbilda stora och små organsationer i innovationsledning. Utifrån ISO-standarden för innovationsledning går Johan och Kristina igenom de krav ni kan ställa på en innovationsledare och de förutsättningar ni behöver skapa för att kunna dra nytta av rollen. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2022-01-26
Länk till avsnitt

#59 ? Hållbarhet, digitalisering & innovation ? hur hör de ihop?

Klimatkrisen är vår tids kanske största utmaning ? och tiden rinner ut. Det är 2022 och i allt fler verksamheter ställer hållbarhetsfrågan stora omställningskrav. Den kräver innovation, den kräver digitalisering och radikalt nya lösningar. I årets första avsnitt pratar Leif och Samuel om hur dessa begrepp är relaterade till varandra. Varför krävs innovation och innovationsmetodik för att tackla klimatkrisen? Ett första guidande samtal i podden om innovation och hållbarhet ? definitivt inte det sista, med 8 år kvar på det decennium som IPCC kallar för avgörande när det kommer till hur beboelig vår planet kommer att vara i framtiden. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2022-01-10
Länk till avsnitt

#58 ? Julspecial 2021: Insikterna, gästerna, förändringarna

Hur ryms teman som Beatles, innovationsbehovet i vården och kollektivtrafiken, no coding-tools och agilt arbete i ett och samma avsnitt? Det är julspecial! För tredje året i rad samlas en bred panel från Hello Future för att blicka tillbaka på året, reflektera och identifiera förändringar vi ser och lärdomar vi tar med oss in i nästa år. Till vår hjälp har vi flera av årets gäster som skickat in julhälsningar. Vad lärde vi oss egentligen 2021? Vilka reflektioner gör våra gäster nu när året ska läggas till handlingarna? Vad passar bättre inför helgerna än vårt matigaste avsnitt någonsin? God jul önskar Hello Future :) Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2021-12-20
Länk till avsnitt

#57 - Kan mindre resurser ge mer innovation? Så jobbar Malmö Civic Lab

Vad händer när Malmö stad rekryterar ett gäng från start up-scenen för att driva innovationsarbete och skapa förändring för personal och invånare? Vi bjöd in teamet från Malmö Civic Lab: Måns Adler, Emma Nordung och Timo Engelhardt för att ta reda på vad som har hänt sen starten 2019, hur de byggt upp verksamheten och hur de jobbar fokuserat med att lösa konkreta problem på kort tid. Alla tre kom från en vardag som var mer snabbrörlig och agil - vilket orsakade många kulturkrockar i början, men som snabbt gav resultat. Teamet har utvecklat ett arbetssätt och filosofi som blivit ett gott föredöme bland Sveriges kommuner för hur man jobbar med innovation som inte bara stannar på pappret - utan blir verkstad på riktigt. Följ deras arbete på https://medium.com/malmo-civic-lab Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2021-12-09
Länk till avsnitt

#56 Få distansarbetet att funka ? insikter från Remote Lab

Hur leder ni ert innovationsarbete när teamet är distribuerat? Vad betyder det egentligen att vara "remote first" och har vi missuppfattat innebörden? Vi bjöd in Jenny Sandström och Maria Svensson Wiklander från The Remote Lab för att djupdyka i frågorna. The Remote Lab är en kunskapsnod för distansarbete som hjälper organisationer att lyckas med ett distribuerat arbetsätt genom omvärldsanalys, organisations- och ledarskapsutveckling. Under hösten lanserade de bland annat kursen "Remote Strategist" i samarbete med Hyper Island. Vi pratar om vikten av transparens och informationsdelning i innovationsprocessen, att utgå från individens förutsättningar och varför vi måste omdefiniera begreppet hybrid för att få med majoriteten på tåget. Mer info om The Remote Lab hittar ni på www.remotelab.io Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2021-11-24
Länk till avsnitt

#55 ? Nå era innovationsmål med metodisk portföljhantering

Portföljhantering är centralt för att ni ska kunna nå era innovationsmål. Varför? Detta vrider och vänder Leif och Samuel på i detta avsnitt. Portföljhantering handlar om att överblicka, prioritera och resurssätta alla de utvecklingsprojekt ni har som sammantaget ska hjälpa er att nå era innovationsmål. Men vilken struktur krävs för att lyckas med portföljhanteringen? Var ligger fällorna? Detta och mer utreds i ett praktiskt orienterat avsnitt av podden. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2021-11-10
Länk till avsnitt

#54 - Framtidens arbetsplats måste vara hybrid

Hur kommer framtidens hybrida arbetsplats se ut? I detta avsnitt pratar Johan och Leif om den omställning som nu sker då vi återgår till kontoret men även jobbar hemma i stor utsträckning. Hybriden öppnar upp för nya möjligheter till bättre rekrytering, innovation och större flexibilitet hos de anställda - men risken finns också att vi glider tillbaka in i gamla hjulspår där kontorets arbetslogik blir styrande. För att organisationer ska lyckas vara attraktiva och innovativa i framtiden krävs det väl valda strategier för gemensamma arbetssätt, när och hur vi jobbar tillsammans och vilket arbete som i framtiden bör göras på distans. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: bit.ly/3yu2XwX
2021-10-26
Länk till avsnitt

#53 - Insiktsarbete - skapa ?aha-upplevelser? om din målgrupp

Att förstå sin målgrupp är centralt för att bli bättre på innovation, men hur går ni praktiskt tillväga? I detta avsnitt pratar Johan med Tove om vikten av att göra ett grundligt arbete tidigt i innovationsprocessen för att ta reda på sin målgrupps behov, beteenden och förväntningar. Du får en inblick i hur processen ser ut för att metodiskt ta fram insikter från målgruppen som skapar ?aha-upplevelser? och kan omsättas till idéer och koncept. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2021-10-13
Länk till avsnitt

#52 ? Varför halkar Sverige efter i digitaliseringen?

Hur går egentligen digitaliseringen i Sverige? Leif, Kalle och Samuel pratar om nya rapporter som visar att Sveriges digitalisering går knackigt. I det allra första avsnittet av Transformationspodden pratade vi om misstag vi såg att offentlig sektor och stora bolag gör i hur de tacklar digitaliseringen ? här får vi anledning att återbesöka dessa teman. Vad har blivit bättre? Vad ser vi att organisationer fortfarande misslyckas med? Hur kan ni arbeta för att accelerera er digitalisering? Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2021-09-28
Länk till avsnitt

#51 - Rock?n?roll, maktspel och människor ? att få till verkstad av innovation

Vad krävs för att det ska bli riktig verkstad av innovationsarbetet? I det här avsnittet hör du ett personligt och humoristiskt samtal med Olle Hillborg, innovationschef på Danderyds sjukhus, som fått se idéer bli till patent och framgångsrika produkter på en internationell marknad ? om och om igen. Något han bl.a. berättar om i boken ?Rock ?n? roll i Landstinget - innovationer, människor och maktspel?. Olle började karriären som rocksångare (Glorious Bankrobbers, Backstreet Girls, Mops), skolade om sig till ingenjör och hamnade sedan på Danderyds sjukhus där han och hans kollegor byggde upp en framgångsrik innovationsverksamhet Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2021-09-15
Länk till avsnitt

#50 ? Att samverka för innovation ? lärdomar från Verksamt.se

Vad krävs för att lyckas i innovationssamarbeten som korsar organisationsgränser? I det här avsnittet pratar Samuel och Johan om den sistnämndes erfarenheter från 10 års arbete med Verksamt.se, där flera olika myndigheter samarbetar för att samla allt du behöver för att starta och driva företag. Vilka var nycklarna för att få till gemensam action och orka hålla ut? Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2021-08-31
Länk till avsnitt

#49 - En uppmärksammad innovationsvision ? så lyckades Skellefteå buss

Hur kan ett arbete med 3 Box-modellen och en innovationsvision gå till och vilka effekter får det i organisationen? I det här avsnittet pratar Samuel och Leif med Marie Larsson, vd, och Jenny Sundén, HR-chef, på Skellefteå buss. De delar med sig av sina erfarenheter från det innovationsarbete som pågår i deras organisation och hur de efter ett arbete utifrån 3 Box-modellen insåg hur de behövde börja förändra, ta bort och skapa nytt. Startpunkten blev en stark innovationsvision, som verkligen fått effekt och dragit ögon till sig. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2021-08-18
Länk till avsnitt

#48 - Agilt arbetsätt - ett smidigare sätt att realisera en idé

Vad innebär agil metodik vid mjukvaruutveckling och vilka stora fördelar finns? Transformationspodden gästas av Hello Futures Simon Mare och Martin Gudmundsson som jobbar dagligen med att ta idéer från ritbordet till fungerande digitala tjänster. Simon och Martin förklarar varför många projekt fastnar i klivet mellan labb och verkstad, vikten i att involvera många kompetenser tidigt i processen och hur man testar "feasibility" - dvs hur svårt är det att bygga och skala upp tjänsten utifrån kundens krav och organisationens affär. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2021-06-30
Länk till avsnitt

#47 - Tänk stort, börja litet

Johan och Petter tar vid där de slutade i avsnitt 46 och pratar om hur man testar en idés ?Viability? dvs vad kunden är redo att betala för att du löser hens problem. Nyckeln är att stänka stort, men börja i liten skala. Hur hittar du dina första köpstarka kunder? Vad är det minsta du kan leverera till dem för att de ska förstå din produkt? Genom att jobba agilt och ge kunden en bra upplevelse av ditt erbjudande innan det är helt klart får du nödvändig kunskap om hur du sedan kan skala upp idén, eller välja att inte satsa på den. Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2021-06-10
Länk till avsnitt

#46 - Hur hanterar & prioriterar vi idéer i innovationsarbetet?

Petter och Johan pratar om "Betboss", ett ramverk och mötesformat som Hello Future tagit fram för att hjälpa organisationer och arbetsgrupper att skapa samsyn, gemensamt fokus och rytm i innovationsarbete. Vilka utmaningarna som kommer med att det finns många bra nya idéer och initiativ? Varför är det viktigt att löpande och systematiskt beskriva och prioritera idéer? Och hur går man tillväga för att göra sitt eget "Betboss"? Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2021-05-26
Länk till avsnitt

#45 - Att mäta innovation

Transformationspodden gästas i detta avsnitt av Johan Frishammar, professor på ämnet Entreprenörskap och Innovation vid Luleå Tekniska Universitet och Handelshögskolan i Stockholm samt medförfattare till "Innovationsstark" - en bok om innovationsmätning. Samuel och Leif pratar med Johan om den stora potentialen med mätning och uppföljning för att få innovation att hända. Vilken plats har mätning i innovationspusslet och vilka fallgropar bör man undvika för lyckas? Ladda ned vår guide till systematisk innovation: https://bit.ly/3sZSW9V Besök Hello Future: https://bit.ly/3yu2XwX
2021-05-12
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.