Sveriges 100 mest populära podcasts

Vetenskapsradion Hälsa

Vetenskapsradion Hälsa

Om vad som gör oss sjuka, vad som botar och hur vi håller oss friska. Vi söker vetenskapens svar och lösningar. Ansvarig utgivare: Magnus Gylje

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

sverigesradio.se/vetenskapsradionhalsa

Avsnitt

Olivia med ADHD bedömd som uppmärksamhetssökande - fast en kille kan kallas impulsiv

Forskning visar att tjejer och killar med ADHD ofta bedöms olika. Mer än hälften av tjejerna på Statens institutionsstyrelse, SiS, har ADHD. Men forskning är bristfällig om hur tjejer upplever samhällsvården.

21-åriga Olivia har varit placerad i samhällsvård 21 gånger. Det har handlat om jourhem, familjehem, HVB-hem och tvångsvård på Statens institutionsstyrelse SiS. Alla placeringar har gjort att hon nu har svårt att känna hopp och trygghet. Hon har varit med om en bra placering, men där hade de för lite kunskap om en av hennes diagnoser.

Saknas forskning om upplevelse av samhällsvård

Det finns knapp någon forskning kring hur tjejer med adhd eller autism upplever sina placeringar med samhällsvård. Men Sofia Enell, forskare i socialt arbetevid Linneuniversitet i Växjö, har följt över tio ungdomar i nästan tio års tid. Hon har då sett att när ungdomarna blir vuxna försöker de ofta skapa trygghet genom att gå in i relationer tidigt.

Bedömer tjejer och killar med adhd olika

Lotta Borg Skoglund, överläkare i psykiatri med inriktning på adhd och docent vid kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet, berättar om forskning där man har låtit skolpersonal, socialtjänst och vårdpersonal möta exakt samma typ av diagnoser hos en kille eller tjej, som kanske hette Emil och Emilia ( som agerat). De vuxna runtomkring personerna med ADHD har dragit helt olika slutsatser pga av att personerna haft olika kön.

Medverkar gör Olivia med bland annat adhd och 21 placeringar i samhällsvård, Lotta Borg Skoglund som är docent vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet, och överläkare i psykiatri med inriktning på ADHD samt Sofia Enell, forskare i socialt arbete vid Linneuniversitet i Växjö.

Programledare och producent: Annika Östman
[email protected]

2023-05-27
Länk till avsnitt

Noah med autism efterlyser hjälp med enkla anpassningar

Tjejer med autism eller adhd som får samhällsvård har svårt att få de anpassningar som behövs. 23-åriga Noah skulle behöva stöd med enkla saker som att bli påmind om att ta mediciner och duscha.

Noah föll länge mellan stolarna eftersom hennes pappa inte ville att hon skulle få en diagnosstämpel. Först som 17-åring kom hon till ett jourhem som ovanligt nog sedan blev hennes familjehem. Där fick hon stöd och kunde börja utvecklas och hitta strategier för att kunna kommunicera med omgivningen, och inte längre bara använda sin standardmening "jag vet inte".

Attention med konstruktiva förslag

Riksförbundet Attention har gjort en enkät med ett 80-tal ungdomar med adhd och autism som fått samhällsvård, och djupintervjuer med 13 personer där de berättar om sina erfarenheter och kommer med konstruktiva förslag till förbättringar av insatserna med samhällsvård.

Knappt med forskning

Väldigt lite forskning finns kring hur tjejer med adhd och autism upplever placeringarna i familjehem, HVB- hem och tvångsvård på Statens institutionsstyrelse, SiS.

Sofia Enell som följt 11 ungdomar i nästan tio år visar att ungdomarna sällan förstår varför de har blivit placerade, och att det är en chockartad upplevelser att helt byta omgivning.

Positiva erfarenheter från SIP-möten

Noah har ändå positiva erfarenheter av välplanerade möten för samordnad individuell plan, SIP-möte, där en psykolog och hon kom överens om att alla frågor skulle ställas till honom. Han omformulerade sedan frågorna till ja- och nej-frågor som Noah - om hon ville - kunde svara på.


Medverkar gör 23-åriga Noah med autism, 21-åriga Olivia med bland annat adhd, Lotta Borg Skoglund, docent vid institutionen för kvinnor och barns hälsa vid Uppsala universitet, och överläkare i psykiatri, samt forskaren i socialtarbete Sofia Enell vid Linneuniversitet i Växjö.

Programledare och producent: Annika Östman
[email protected]

2023-05-24
Länk till avsnitt

Sågspån och el tycks kunna förbättra läkning av svåra sår

Så hoppas forskarna kunna snabba på sårläkningen av svårläkta sår.

El kan locka hudceller att samlas för snabbare läkning av sår. Sågspån kan bli till ett förband som signalerar av sig själv om det uppstår bakterier i såret. Det jobbar forskare med i Sverige.

Omkring 40 000 personer i Sverige drabbas av sår som aldrig tycks vilja läka. Det kan ta månader eller år innan såren läks. Det leder till mycket lidande, komplicerade omläggningar, arbetskrävande insatser och höga kostnader för vården.

Vid forskningsfronten pågår det olika försök att snabba på och förenkla läkningen av sår. I Göteborg jobbar Maria Asplund , biträdande professor i bioelektronik vid Chalmers, på ett material som med elektricitet ska kunna locka hudceller att snabbare samlas till ytan där såret har uppstått.

I bland annat Linköping jobbar Daniel Aili, professor vid avdelningen för biofysik och bioteknik, på att använda en råvara som det finns gott om i Sverige - sågspån. Spånen ska sen likt ett lackmuspapper färgas blått om bakterier skulle uppstå under förbandet. Det skulle kunna minska behovet av att ofta lägga om såren, tror forskarna.

Medverkar gör dessutom 77-årige Christer Olausson i Frölunda med ett svårläkt sår och Rut Öien, allmänläkare i Blekinge och docent vid Lunds universitet och ordförande i den nationella arbetsgruppen för personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för svårläkta sår att läsa

Reporter Ylva Carlqvist Warnborg

Producent Annika Östman
[email protected]

2023-05-18
Länk till avsnitt

Järnbrist vanligt hos unga tjejer - extra svårt när det drabbar värnpliktiga

Leder till depression och utmattning.

På ledningsregementet i Enköping upptäckte läkaren Mats Navrén att det var ganska många värnpliktiga som sökte hjälp för att de kände sig nedstämda eller hade dåligt med energi. Han drog igång ett forskningsprojekt tillsammans med Gymnastik och- Idrottshögskolan och Försvarsmedicinskt centrum. Resultaten överraskade. Var fjärde tjej som ryckte in i Enköping hade låga blodvärden, och 10% hade också järnbrist.

Stefan Lindgren, som är professor emeritus i medicin och gastroenterologi, menar att vården måste bli bättre på att fånga upp och behandla järnbrist.

Medverkande
Mats Navrén, läkare och specialist i allmänmedicin och arbetsmedicin. Arbetar på Försvarshälsan i Enköping, som är företagshälsovård för värnpliktiga och anställda.
Hoa Sjöholm som gjort värnplikten som skyttesoldat i Falun och det senaste året arbetat på Pliktrådet.
Stefan Lindgren, professor emeritus i medicin och gastroenterologi vid Lunds universitet. Har arbetat som överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Reporter Cecilia Ohlén
Producent Annika Östman

2023-05-04
Länk till avsnitt

Efterlängtat läkemedel kan blockera Karins cancer

För första gången kan patienter med en vanliga form av avancerad lungcancer behandlas med läkemedel. En forskare knäckte koden genom att blockera en mutation som skapar tumörer.

Glaskonstnären Karin Westman trodde att hon hade ett brutet revben. Men det visade sig vara lungcancer. Efter traditionell behandling såg allt bra ut. Men efter drygt ett år upptäcktes att cancern hade spritt sig också till hjärnan.

Ny behandling av lungcancer

Nu får hon ett nytt läkemedel, som kan ha bra effekt på vissa och på andra ingen alls. Det handlar om ett helt nytt sätt att behandla avancerad icke-småcellig lungcancer.

Under 40 års tid har forskarvärlden och läkemedelsbolagen uppfattat mutationen med den cancerdrivande genen K-ras vid icke-småcellig lungcancer som omöjlig att behandla. Orsaken var att proteinet var så stabilt och runt att inget kunde fästa på det.

Knäckte koden som alla trodde var omöjlig

Men professorn i genetisk kemi Kevan Shokat vid California University i San Franciso i USA lyckades med det som alla andra hade uppfattat som omöjligt. Han och hans team fick en lönndörr att öppna sig och hittade därmed en ficka som var 0.000002 milimeter stor. Där kunde en läkemedelsmolekyl låsas fast och därmed stoppa celldelningen och minska tumörerna.

Glad lungläkare i Uppsala

Kristina Lamberg, lungläkare vid lung- och allergikliniken vid Uppsala universitet, och dessutom Karin Westmans läkare, är oerhört glad över att nu ha ytterligare en behandlingsmöjlighet - den här gången med ett målsökande läkemedel mot en mutation i en vanlig typ av lungcancer. Alltså en ny behandling förutom cytostatika, immunterapi, strålning och operation.

Medverkar gör Karin Westman, 73-årig glaskonstnär som fått nytt läkemedel mot icke-småcellig lungcancer, hennes läkare, Kristina Lamberg, vid lung- och allergikliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala samt Kevan Shokat, professor i genetisk kemi vid California University i San Fransisco i Usa.

Programledare och producent Annika Östman
[email protected]

2023-04-26
Länk till avsnitt

Alzheimerforskare känner framtidstro

När mer än fyra tusen internationella Alzheimerforskare samlades i Göteborg våren 2023 så var det många positiva tongångar. En ny typ av läkemedel håller på att godkännas och mycket forskning ligger i pipeline.

En av föreläsarna professorn i neurologi Marwan Sabbagh från Phoenix i Arizona i USA menade till och med att det kan komma så bra behandlingar mot Alzheimer inom en snar framtid att sjukdomen kommer att gå att leva med som en kronisk sjukdom, på liknande sätt som behandlingar har utvecklats mot bland annat diabetes och hiv.

Oklart vilken förbättring Alzheimläkemedel ger

Men även om läkemedlen visar effekt så är professorn emeritus i farmakologi och psykiatri Ezio Giacobini kritisk och undrar hur mycket bättre livet blir för en patient i praktiken, även om de nya monoklonala antikropparna visar på en möjlighet att minska mängden proteiner som leder till Alzheimer.

Störd sömn kan leda till Alzheimer

Helsinborgsfödda Samira Parhizkar, som nu forskar i St Louise i USA, har visat i musstudier att hjärnans mikroglia som ska städa bort skadliga proteiner som kan leda till Alzheimer - att de fungerar sämre vid störd sömn. Något som hon menar går att överföra till människor. För att minska risken för störd sömn menar hon att det gäller att skapa god sömnkvalitet.

Medverkar gör också Johan Sandin från Alzecure vid Karolinska institutet och Maria Ankarcrona, professor i experimentell neurogeriatrik på Karolinska institutet

Programledare och producent: Annika Östman
[email protected]

2023-04-19
Länk till avsnitt

Det räcker inte med vaccin för att bekämpa en pandemi, menar höjdare inom läkemedelsindustrin

Nya undergrupper av covidviruset dyker upp våren 2023 som XBB, men verkar inte ge allvarligare sjukdom. Behövs det annat än vaccin för att bekämpa en pandemi framöver? Läkemedelsbolag efterfrågar politiskt ledarskap från Sverige.

Om det inte sker diagnostik är det svår att veta vem, var och när fienden i form av ett virus dyker upp, påpekar Jerome Kim, chef för International Vaccine Institute i Sydkorea.

När forskare inte har överblick över virusets utveckling kan förändringar, mutationer, ske utan att man känner till det. Men den undergrupp av omikronvarianten som just nu dominerar i västvärlden tycks inte ge allvarligare sjukdom.

Svårt att veta var viruset finns

Många låg- och medelinkomstländer har inte fått tillgång till vaccin, och heller inte sett nödvändigheten i att vaccinera sin befolkning. Under 2022 var det omkring 70 procent av invånarna i dessa länder ovaccinerade mot covid19, enligt vissa beräkningar.

I Kenya trodde man att det var 0.02 promille av befolkningen som var smittad av covid19-viruset, men när blodbanker undersöktes visade det sig att 78 procent bildat antikroppar och alltså redan varit smittade.

Små vaccinfabriker byggs

Nu byggs containrar i modulform för att ett land som Rwanda i Afrika ska kunna producera egna mRNAvaccin mot covid19, och andra framtida vaccin.

Politiker behövs för att klara av en pandemi

De stora läkemedelsbolagen som Pfizer och AstraZeneca är intresserade av att skapa ett bättre hälsosystem och läkemedelsindustri i fattiga länder, för att klara en framtida pandemi bättre. Men de efterlyser politiskt ledarskap, bland annat från Sverige som under första halvåret 2023 har ordförandeklubban i EU.

Medverkar gör Mikael Dolsten, ansvarig för forskning, medicin och utveckling på läkemedelsbolaget Pfizer, Leif Johansson, som är ordförande i läkemedelsbolaget AstraZeneca, Jerome Kim, chef för International Vaccination Institute i Sydkorea som jobbar med vaccin för låg- och medelinkomstländer samt Noella Bigirimana, chef på Rwandas biomedicinska centrum.

Programmet sändes första gången 9 december 2022.

Programledare och producent: Annika Östman
[email protected]

2023-04-13
Länk till avsnitt

Hon återskapar hjärtat med pulserande celler

Forskaren Karin Jennbacken har lyckats skapa miljarder omogna hjärtceller och för första gången kunnat reparerat hjärtan. Åtminstone hos grisar. Om något år startar kliniska försök på människor.

På AstraZeneca labb i Mölndal söder om Göteborg har hon tillsammans med sitt team skapat omogna hjärtceller genom att använda ursprungsceller eller det som kallas stamceller. De omogna hjärtcellerna har sprutats in i hjärtan hos grisar som en cellterapi.

Första gången med cellterapi för hjärtat

Cellerna har hittat rätt till de skadade områdena och lyckats börja slå i takt med det skadade hjärtat de transplanterats in i. Det är första gången forskare har lyckats med cellterapi för hjärtan och där funktionen i hjärtat har förbättrats.

Åtta procent bättre funktion av hjärtat

Hittills har forskarna i Mölndal visat att hjärtfunktionen kan förbättras med åtta procent, berättar Regina Fritsche Danielson, chef för forskning och tidig utveckling för bla kardiovaskulära sjukdomar. Men det är fortfarande lång väg kvar innan det också går att visa att cellterapi med pulserande hjärtceller skulle kunna vara ett alternativ till hjärttransplantation för de cirka 10 000 i Sverige med allvarlig hjärtsvikt.

Hjärtsvikt innebär att hjärtat inte klarar av att pumpa ut blod i kroppen på ett bra sätt.

En båtmotor eller ett armborst

Det finns också andra metoder för de med allvarlig hjärtsvikt. En ser ut som en liten båtmotor och hjälper hjärtat att pumpa ut blodet. Eller vad sägs om små armborstliknande saker som hjälper till att täppa till hjärtklaffarna bättre? Billiga läkemedel testas också i ett projekt där inga läkemedelsbolag är inblandade, berättar Lars Lund, professor i kardiologi vid Karolinska institutet.

Medverkar i Vetenskapsradion Hälsa gör Karin Jennbacka som är projektledare för stamcellsprojekt kring hjärtstamceller vid AstraZenecas labb i Mölndal. Vid labb-bänken finns också Regina Fritsche Danielson, chef för forskning och tidig utveckling för bla kardiovaskulära sjukdomar, alltså hjärtsjukdomar samt seniorforskaren Sofia Martinsson. Lars Lund jobbar med annan typ av behandling för hjärtsvikt och är professor i kardiologi på Karolinska institutet i Solna.

Programledare och producent Annika Östman
[email protected]

2023-04-05
Länk till avsnitt

Intensiv träning för äldre gav bättre korttidsminne

Intensiv träning på en minut gav bättre arbetsminne för personer över 65år. 71-åriga Gerd Andersson i Umeå tyckte det var kul att få testa en för henne helt ny träningsform.

Det handlar om att cykla intensivt i intervaller. Just de väldigt intensiva perioderna är sex sekunder långa. De ska upprepas 10 gånger med vila emellan. Sex sekunder på tio gånger blir 60 sekunder, alltså en minut. Men med uppvärmning och den intensiva träningen, samt vila så blir det allt som allt ett pass på 20 minuter. Det kallas högintensiv intervallträning.  

Numera 71-åriga Gerd Andersson hade aldrig tidigare gått på gym, men var en allmänt aktiv person.

Jättekul även för en äldre nybörjare

- Jag tyckte det var jättekul att ta i. Det kändes också som att jag efteråt fick bättre korttidsminne, säger Gerd Andersson.  

Nästan 70 personer i Umeå lottades till två grupper - en med vanlig träning i 40 minuter två gånger i veckan, och en grupp med högintensiv intervallträning också två gånger i veckan. 

Forskarna ville testa vilken metod som passade bäst för otränade pensionärer. 

Bara sex sekunder intensiv träning

- Sex sekunders intensiv intervallträning kan vara en bra metod för vissa personer, det säger Erik Rosendahl, professor i fysioterapi vid Umeå universitet som lett studien.  

Båda grupperna fick bättre kondition, men i gruppen med högintensivintervallträning kunde forskarna också se att arbetsminnet förbättrades. Men kognition på det stora hela förbättrades inte.  

-    Det berodde antagligen på att träningsperioden var så pass kort som tre månader, det säger Carl - Johan Boraxbekk, professor i neurologi vid Köpenhamns universitet, som också lett studien. 

Tommy Lundberg på Karolinska institutet, som inte deltagit i studien, menar att det är viktigt att både få en bättre kondition och öka muskelstyrkan så att man orkar gå i trappor och klara sig bättre i hemmet. 

Medverkar gör Gerd Andersson i Umeå, som testat högintensiv intervallträning HIIT, samt forskarna bakom studien professor i fysioterapi vid Umeå universitet Erik Rosendahl och professor i neurologi vid Köpenhamns universitet Carl-Johan Boraxbekk. Dessutom Tommy Lundberg som är lektor vid Karolinska institutet med inriktning på träning.  

 Programledare och producent: Annika Östman
[email protected]

  

2023-03-30
Länk till avsnitt

Svårt prata om sex med dementa

Sex och lust på äldreboenden och hos dementa personer kan vara svårt för anhöriga och personalen att hantera. Det visar en svensk studie om sjuksköterskors syn på sexualitet hos dementa.

På äldreboendet Rönnbäret i Malmö har personalen utbildats och certifierats som ett av Sverige fyra HBTQI-äldreboenden. För en del personal där är det inga konstigheter att exempelvis handla kondomer åt de boende om det önskas, men för andra kan det kännas obekvämt.

Första studien om demens och sexualitet

Mari-Louise Nilsson, forskare och sjuksköterska, har gjort den första svenska studien om dementa och sexualitet. Hon har djupintervjuat tio sjuksköterskor på olika äldreboenden om vilka situationer de har stött på och hur de har hanterat det. Flera anställda efterlyser riktlinjer, men Mari-Louise Nilsson tror att det är fel väg att gå. 

Pell Uno Larsson, 81-årig fd sjuksköterska och aktivt inom RFSL, menar att det behövs mycket mer utbildning.  

Medverkande: Jasminka Ivanovska och Selga, boende på äldreboendet Rönnbäret i Malmö. Yasemin Green Yakisan och Céleste Niklasson undersköterskor på Rönnbäret i Malmö. Mari-Louise Nilsson, som är sjuksköterska samt universitetsadjunkt och forskare. Pell Uno Larsson/81-årig fd sjuksköterska och aktiv i RFSL.

Reporter Jonna Westin.   

Programledare och producent:
Annika Östman
[email protected]

  

2023-03-23
Länk till avsnitt

Överlevande i Turkiet - nu behövs mentalt stöd för att de ska orka

De miljontals som överlevt jordbävningarna i Turkiet och Syrien behöver nu mentalt stöd för att orka ta sig vidare. Får de inte hjälp psykologiskt kan det ge fysiska skador framöver, konstaterar en hjälparbetare.

Det var 6 februari i år 2023 som Turkiet och Syrien drabbades av värsta jordbävningen sedan 1939. Över 50 000 personer dog. De många miljoner som överlevde har nu svåra utmaningar. Både fysiskt men inte minst mentalt .

Selma vet inte vart hon ska ta vägen

Selma är en 73-årig tidigare lärare vars syster bodde vägg i vägg. Hon hörde hur systerns bostad rasade samman. Selmas lägenhet skadades också. Själv klarade hon sig mirakulöst med endast en bruten arm. Hon är sedan länge färdigbehandlad på sjukhuset. Men har ingenstans att ta vägen. Alla hennes 20 anhöriga har dött.

Det är en av de överlevande som Sveriges Radios globala hälsokorrespondent Sara Heyman har mött när hon nu befinner sig i det jordbävningsdrabbade området i Turkiet. Syriska flyktingar i Turkiet berättar också om utsatthet, men att de många bespisningsställena med mat är en hjälp.

"Kom lika snabbt som en tsunami"

Många internationella hjälporganisationer är på plats.

- Det går inte att jämföra den här situationen med något annat. Möjligen tsunamin 2004. Den kom plötsligt, slog brett och var förödande, berättar Chessa Latifi från internationella hjälporganisationen Project Hope.

Hennes organisation jobbar med att stödja sköterskor och läkare i hur de ska kunna upptäcka patienter som har psykiska besvär efter jordbävningen.

Oklart om koleralabben i Syrien fungerar

Johanna Lönn, är sjuksköterska som jobbar på uppdrag av Röda Korset, och var i Syrien när jordbävningen slog till. Hon jobbar egentligen med kolerautbrottet i landet, men fick ändra om arbetet med stöd till jordbävningsdrabbade. Hennes kollegor har nu jobbat dygnet runt i fem veckor.

- De är utmattade. Men just nu vet vi inte heller om labben som kan ställa diagnoser av kolera fungerar eller har slagits ut av jordbävningen.

Tidigare i år drabbades hela Syrien av kolera utbrott. Orsaken är ännu oklar, om det handlar om ändrade rutiner för rening av vattnet eller om den ekonomiska krisen gör att människor dricker billigare och osäkrare vatten.

Syrien är sedan 2011 i inbördeskrig. Jordbävningen slog till i de nordvästra delarna. Enligt en FN-kommission har hjälparbetet efter jordbävningen i Syrien fungerat chockerande dåligt på grund av konflikten i landet.

Medverkar i Vetenskapsradion Hälsa gör Selma, 73-årig tidigare lärare med bruten arm men som inte längre har några anhöriga, Chessa Latifi, hjälparbetare från internationella hjälporganisationen Project Hope, Johanna Lönn, sjuksköterska som arbetare för Röda Korset i Syrien, Sara Heyman, Sveriges Radios globala hälsokorrespondent.

Programledare och producent Annika Östman
[email protected]

2023-03-16
Länk till avsnitt

Frågor om Alzheimer får svar

När Vetenskapsradion Hälsa efterlyste lyssnarfrågor om Alzheimer så strömmade frågorna in. Hör experternas svar.

Lyssnarfrågorna handlar om allt från om Viagra skulle kunna ha någon effekt på Alzheimer, om Alzheimer kan skapas av infektion eller inflammation eller hur ärftligheten egentligen kan se ut för Alzheimer. Om och när minnesutredningar kring Alzheimer behövs. Frågorna handlar också om hur personer med Downssyndrom med Alzheimer bedöms.

Experterna är Miia Kivipelto, professor i klinisk geriatrik vid Karolinska institutet och Oskar Hansson, professor i kliniska minnesforskning vid Lunds universitet.

Vetenskapsradion Hälsa som extrapodd har publicerats 10 februari 2023 men tidigare inte sänts i FM

Programledare Annika Östman
[email protected]

Producent
Lars Broström
[email protected]

2023-02-10
Länk till avsnitt

Han lyckades göra en förändring vid beskedet om typ2 diabetes

Livsstilssjukdomar står för en stor del av samhällets sjukdomsbörda. Så hur får man patienter att ändra livsstil? För Mats Michaneck blev beskedet om diabetes typ 2 startskottet för hans nya liv.

Mats Michaneck var kraftigt överviktig när han fick beskedet om typ 2 diabetes. Han insåg att det bara finns en av honom, och den personen ville han vara snäll mot. Det innebar att han slutade vara en gottegris.

På Högskolan i Skövde pågår forskning kring hur vården kan hjälpa individer att lättare ta rodret över sitt liv. Mia Berglund, biträdande professor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde, berättar hur utmanande frågor och tankeväckande bilder kan göra att patienter lättare får möjlighet att styra över sina liv. Något som kan vara viktigt när de till exempel drabbats av en livsstilssjukdom som typ 2 diabetes.

Pedaler för de som får dialys

I Tyskland har ett forskningsprojekt genomförts där patienter som får dialys samtidigt ligger och cyklar med pedaler i sängen.

- De tycker det är roligt och de får bättre blodcirkulation, konstaterar professor Martin Halle i München i Tyskland.

Hans mål är att alla som kommer in på ett sjukhus ska fråga efter träningsverktyg.

Hälften av hälsan beror på livsstil

Ungefär hälften av det som påverkar vår hälsa beror på vår livsstil, berättar Mats Börjesson, hjärtspecialist, professor i idrottsfysiologi och föreståndare för det nya Centrum för livsstilsintervention i Göteborg. Genomsnittligt beror bara 20 procent av hälsoläget för individen på genetiskt arv, 20 procent på miljön och 10 procent beror på tillgången på sjukvård

Medverkar gör Mats Michanek, som har typ 2 diabetes, Mia Berglund, biträdande professor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde, Martin Halle, professor i kardiologi vid Münchens tekniska universitet, Mats Börjessonhjärtspecialist, professor i idrottsfysiologi och föreståndare för det nya Centrum för livsstilsintervention i Göteborg

Reporter Ylva Carlqvist Warnborg
Producent Annika Östman
[email protected]

2023-03-02
Länk till avsnitt

Mammografi för 74-plussare väcker känslor - saknar vetenskap

Socialstyrelsen sa förra veckan fortsatt nej till mammografi för kvinnor över 74 år. Vissa regioner gör det ändå, men bröstcancerscreening som saknar vetenskapligt stöd för 74-plussare kan därför vara i strid med strålskyddslagen.

Efter beskedet från Socialstyrelsen hörde många lyssnare av sig till Ring P1. I Vetenskapsradion Hälsa försöker vi reda ut vad som gäller.

Region Norrbotten har länge legat i framkant med mammografi. Politikerna har också beslutat att friska kvinnor upp till 80 år ska få genomgå bröstcancerscreening. Men det gjorde att Socialstyrelsen på nytt undersökte om det finns vetenskapligt grund för den typen av verksamhet, och den visade att det inte finns.  

Kan vara i strid mot lagen för de över 74 år

Radiologen Joakim Ramos, som är ordförande i nationella gruppen för mammografi för regionala cancercentrum i samverkan, säger att mammografi utan symtom inte uppfyller strålskyddslagens krav på berättigande, och att det därför i princip är olagligt.  

I Norrbotten får ändå omkring 250 äldre kvinnor som är oroliga mammografi, trots att det inte finns någon vetenskap som visar att det ger hälsovinster.

Bara europeisk forskning om mammografi

Socialstyrelsens utredning om att det inte finns forskning om effekterna av bröstcancerscreening för kvinnor över 74 år grundar sig enbart på europeiska data. Man har valt att inte utgå från amerikanska studier trots att många kvinnor som är äldre än 74 år gör mammografi i USA. Mattias Fredricson, enhetschef för nationella riktlinjer på Socialstyrelsen, säger att de resultaten inte är överförbara till Sverige.  

Långa avstånd gör att kvinnor avstår

Avstånden för att ta sig till mammografi försvårar för en del. Lyssnaren Mari tänker därför avstå från mammografi eftersom det blir krångligt och dyrt, med en resa  5 mil med egen bil och 30 mil med buss enkel väg, och en hel dag som går åt. Detta sen region Norrbotten satsar på nya apparater med tomosyntes, istället för ambulerande vagnar med äldre mammografer. 

Ny pilotstudie om kontrastmammografi

Mycket forskning pågår i Sverige, med tomosyntes som ger tredimmensionella bilder av bröstet. 

En pilotstudie planeras också med att spruta in kontrastmedel i armen samtidigt som mammografi för att på så vis få en tydligare bild av eventuella tumörer.  Tanken är att mammografin på så vis ska kunna bli mer individualiserad beroende på risk. Men Socialstyrelsen kan inte peka med hela handen och säga att det är den typen av forskning behövs.  

Medverkar gör Mattias Fredricson, enhetschef på Socialstyrelsen för nationella riktlinjer, Bodil Sundbom som är biträdande verksamhetschef för bild och funktionsmedicin i Norrbotten, Joakim Ramos, ordförande i nationella arbetsgruppen för mammografi för regionala cancercentrum i samverkan, Per Hall, professor i onkologi vid Karolinska institutet och överläkare vid Södersjukhuset. Dessutom lyssnarna Mari, Märit Eriksson, Leni Aronsson, Maud Sundström och Linnea Gustafsson som alla hade tagit kontakt med Ring P1 efter Vetenskapsradions inslag förra veckan om mammografi.

Har du andra tips på ämnen där Vetenskapsradion Hälsa kan djupdyka i forskningen så mejla till [email protected] 

Programledare och producent: Annika Östman
[email protected] 

2023-02-23
Länk till avsnitt

Därför behövs virus - lyssnarna får svar på frågor

Virus har varit betydelsefulla för mänskligheten, trots dess svåra effekter. Men vad beror det på att Läkemedelsverket berättat om covid-vaccinens effektivitet på ett annat sätt än vad en del lyssnare önskar?

Det är lyssnarfrågor som får svar i Vetenskapsradion Hälsa om virus, covid19 och SARS-CoV-2.  

Andra frågor som ställs är: Hur kom det sig att två ynka procent tycks ha stått för 90 procent av smittspridningen av viruset som lett till covid? Vad är vitsen med virus ? varför finns de överhuvudtaget? Om smittspridningen tar fart - vad behöver man tänka på med ventilation i offentliga lokaler? Hur ska man tänka om man vill träffa barnbarnen men slippa bli förkyld? 

 Medverkar gör Magnus Gisslén, professor i infektionssjukdomar vid Sahlgrenska Akademien  och infektionsläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, Carl-Johan Fraenkel, specialist i infektionsmedicin och vårdhygien vid Skånes universitets sjukhus samt Charlotta Bergquist, vaccinexpert vid Läkemedelsverket i Uppsala. Lyssnarfrågor kommer bland annat från Eli Bartole, Karim Said och Ann-Louise Boman. Reporter Tora Tomasdottir. 

Ny sändningsdag

Nästa vecka byter Vetenskapsradion Hälsa sändningsdag. Från och med 23 februari så är det TORSDAGAR 12.09 . Då blir det också repris på kvällen 20.35.  

 

  

  

     

2023-02-17
Länk till avsnitt

Det svenska Alzheimerläkemedlet som revolutionerar - för vissa

Ett svenskutvecklat Alzheimerläkemedel har väckt internationell uppmärksamhet, och har snabbgodkänts i USA. Men varför törs läkare inte skriva ut det till vissa patienter, om det skulle godkännas här? Kan livsstilsförändringar vara lika effektiva som läkemedel?

Det var hösten 2022 som lovande resultat presenterades för Alzheimerläkemedlet lecanemab. Substansen har utvecklats av forskaren Lars Lannfelt. Det talades om genombrott, eftersom det under flera årtionden varit många bakslag för läkemedel inom Alzheimerområdet.  

Dödsfall

Men strax därefter så kom rapporter om några dödsfall, efter att studien avslutats. Ett eventuellt samband mellan läkemedlet och dödsfallen utreds, och där bolaget anser att det inte går att se ett orsakssamband. I ett av fallen har ännu inte tillräckligt mycket information kommit in. Hör om vilka patienter som läkare i Sverige tror att man inte vill använda läkemedlet för, om det blir godkänt även i EU.

Ändrad livsstil

Livsstilsförändringar minskar risken för tidig Alzheimer, och i mindre studier så visar det i det närmaste liknande resultat som lecanemab. Näringsdryckers effekt på Alzheimers sjukdom har också undersökts.  

Många lyssnarfrågor har kommit in till Vetenskapsradion Hälsa bland annat från Claes Meijer.

Experter som svarar på lyssnarfrågor är Miia Kivipelto, professor i klinisk geriatrik vid Karolinska institutet i Solna samt Oskar Hansson, professor i klinisk minnesforskning vid universitetet i Lund. 

Fler lyssnarfrågor om Alzheimer får svar i en extrapodd här från Vetenskapsradion hälsa, om Alzheimer och relation till Viagra, minnesutredningar, ärftlighet och Downs syndrom .

Programledare Annika Östman
[email protected]
Producent Lars Broström
[email protected]

  

2023-02-10
Länk till avsnitt

Behandlingen hjälper tonåringar bort från kriminalitet - men få platser finns

Det finns särskilda behandlingsfamiljer som gör att unga kriminella inte lika lätt återfaller i brott jämfört med om de hamnar på institution. Men ges den till alla som behöver den?

I november 2021 gick Socialstyrelsen för första gången ut med rekommendationer om vilka insatser som kan hindra barn och unga att återfalla i brott.

En metod lyfts fram: Istället för att placera ungdomar på institution rekommenderas att unga ska få komma till en behandlingsfamilj. Där ska ett helt team av vuxna finnas till hands runt den unga. Metoden kallas Treatment Foster Care Oregon, TFCO. Den har visat sig ha effekt på att minska det som kallas normbrytande beteende, alltså kriminalitet eller destruktivt beteende.  

TFCO för tonåringen i ett år

Lotta Höjman är biträdande chef på ett SiS-boende i Hässleholm. Där har metoden använts sedan 2005 som en utslussningsmetod, men också istället för boende på institution. På ett år ska tonåringen få så mycket hjälp att den kan återgå till ett fungerande liv med skolgång i sin vanliga familj.  

Martin Bergström, docent i socialt arbete vid Lunds universitet, menar att metoden är effektiv eftersom den riktar in sig på ett barn i taget.

Experter stödjer när det går fel

Det finns ett stort vuxennätverk runtomkring den behandlande familjen. De biologiska föräldrarna måste också gå i terapi en gång i veckan. Tonåringen har en expert som den ska ringa så fort problem uppstår i skolan. Behandlingsfamiljen ska hela tiden ge ungdomen positiv återkoppling. Experterna stödjer tonåringen när det går fel.   

Få erbjuds hjälp bort från kriminaliteten

Men det är få utbildade i metoden i Sverige. Verksamheten växer lite grand. Men de inblandade menar att det är viktigt att expansionen sker långsamt.    

Programledare och producent Annika Östman
[email protected]

 

 

 

2023-02-02
Länk till avsnitt

"Fantastiskt om ett blodprov kan upptäcka tolv cancrar"

Ett enda blodprov kan avslöja tolv vanliga cancrar, som bröst-, prostata- och lungcancer. Men även tjocktarmscancer och flera blodcancrar. Även för typiska kvinnocancrar tas nu ett särskilt test fram.

Forskare i Sverige har med hjälp av artificiell intelligens, AI, skapat en modell för hur proteiner uttrycks för tolv vanliga cancrar. Med hjälp av prover från svenskar som har fått olika cancrar har programmet lärt sig vad som är särskiljande för de olika cancrarna. Bland tusentals proteiner har några få proteiner sållats fram för de olika cancertyperna.

Hoppas kunna använda för cancerscreening

Mathias Uhlén, som är professor i bioteknik vid KTH, hoppas att det här ska kunna användas för att upptäcka vilka personer som har cancer innan de har fått några symptom, alltså ett system med screening.

Idag finns screening med mammografi för bröstcancer, PSA-test för prostatacancer och avföringsprov och koloskopi för tjocktarmscancer. Men med den här typen av blodtest skulle cancrar kunna upptäckas snabbare, menar han.

Risk att felaktiga cancerbesked ges

Men Martin Eklund, professor i epidemiologi, menar att det finns en stor risk att den  här typen av screening skulle skapa många falska positiva svar, att personer som inte har cancer ändå skulle få cancerbesked.

Här är cancrarna som blodprovet hittar

Totalt handlar det om bröst- och prostata- och lungcancer, hjärncancern gliom, flera blodcancrar som akut myeloisk leukemi, diffus storcellig B-cellslymfom, kronisk lymfatisk leukemi och myelom samt tjocktarmscancer, äggstockscancer och livmoderhalscancer. Även endometrios. Det visar forskarna från Sverige i en preprint som ännu inte granskats av experter i tidskriften Nature.

 Vätska för kvinnocancrar

För särskilda kvinnocancrar, som äggstockscancer, livmoderhalscancer och livmodercancer, håller professorn i molekylär genetik vid Uppsala universitet, Ulf Gyllensten, på och utvecklar ett särskilt test med vaginalvätska. Det ska enkelt kunna tas i hemmet och bland annat hjälpa kirurger att avgöra vilka med äggstockscancer som verkligen behöver opereras. 

Medverkar i Vetenskapsradion Hälsa om pan-cancer-screening gör Ann-Margret Svensson, vars tjocktarmscancer upptäcktes efter en kollaps, Martin Eklund som är professor i epidemiologi vid Karolinska institutet, Mathias Uhlén som är professor i biokemi vid KTH samt Ulf Gyllensten, professor i medicinsk molekylärgenetik vid institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet.

 Producent och programledare Annika Östman
[email protected]

 

2023-01-26
Länk till avsnitt

Så återhämtar du dig på jobbet

Om du känner att det inte räcker med den ledighet du haft - så är det faktiskt sant. Många inom vården har gått på knäna under pandemin. Men enligt forskning är det inte bara på ledig tid personalen ska återhämta sig utan också på jobbet!

Flera forskningsprojekt på vårdcentraler i Skåne har visat att gemensamma korta övningar på morgonmöten, korta lunchpromenader eller egna mikropauser ger energi och kraft till personalen.  För sjuksköterskor har forskning visat att det är väldigt viktigt hur de introduceras i yrket de första åren. Vad som händer då kan få stora konsekvenser längre fram i yrkeslivet. 

Intensivt och kort återhämtning på vårdcentral

Från Vårdcentral Bunkeflo i Skåne berättar ST-läkaren Björn Harvey om erfarenheterna om återhämtning på jobbet. Här pågick projektet bara i en månad.

Medverkar i dagens Vetenskapsradion Hälsa gör dessutom doktor i folkhälsovetaren Lina Ejlertsson från Lunds universitet och Ann Rudman docent i omvårdnad på Högskolan i Dalarna samt på institutionen för kliniska neurovetenskap på Karolinska institutet.  

Programmet sändes första gången 26 aug 2022.

Programledare och producent: Annika Östman
[email protected]

2023-01-17
Länk till avsnitt

Nytt läge i pandemin ? lyssnarna får svar av experter

I Sverige ökar dödligheten i covid-19. I Kina är situationen oklar kring vilka virusvarianter som sprids. Men en ny undervariant av omikron tycks få fäste i USA. Experter svarar på lyssnarnas frågor om hur man ska tänka kring smittspridning, vaccin och symtom.

Det handlar bland annat om en 88-årig tennisspelare som undrar över hur han reagerat på covid, eller om Agneta som vill ha bättre koll på utbytet av information med Kina. Och en kritisk lyssnare som undrar hur Folkhälsomyndigheten kan fortsätta att propagera för vaccination när 100 000 biverkningar har inrapporterats.

De som svarar på lyssnarfrågorna är Erik Sturegård, som är sakkunnig läkare på Folkhälsomyndigheten och klinisk virolog, Magnus Gisslen, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet och överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset, Helena Hervius Askling, docent i infektionssjukdomar vid Karolinska institutet och överläkare i infektionssjukdomar på Akademiskt Specialistcentrum, Region Sthlm samt ordförande för svenska infektionsläkarföreningens vaccingrupp.  

Programledare och producent Annika Östman
[email protected]2023-01-13
Länk till avsnitt

AI och den bristande mänskligheten

Än så länge kan AI och dess algoritmer inte hantera mänskliga egenskaper som förnuft och känsla. Men vad händer om en mänsklig hjärna kopplas upp till en dator?

Lyssna på ett samtal med framtidsforskaren Anders Sandberg vid Future of Humanity Institute  vid Oxford university och Martin Ingvar,  hjärnforskare och professor i integrativ medicin vid Karolinska institutet i Solna.    

Programledare och producent Annika Östman
[email protected]

2023-01-04
Länk till avsnitt

Ett steg närmare evigt liv om hjärnor laddas upp till datorer

Kan människan leva för evigt? Forskare tror att det är möjligt. Vi har ställt frågan till hjärnspecialisten, framtidsforskaren och AI-experten, och vissa tror att vi faktiskt kan få evigt liv - men på lite olika sätt.

Drömmen om evigt liv har funnits i tusentals år hos människan. Med ny teknik tror vissa forskare att det skulle kunna vara möjligt med evigt liv. Det skulle i så fall ske genom att scanna av och ladda upp alla kopplingar från en människas hjärna till en dator.  

Superdator med kapacitet för hjärnan

Än så länge finns en superdator som har kapacitet till 1.7 miljarders miljarders beräkningar per sekund, och då är det lite mer än vad en mänsklig hjärna klarar av, menar framtidsforskaren Anders Sandberg vid Oxford University i England. Men den datorn kräver oerhört mycket mer kraft än våra mänskliga hjärnor som kanske kan jämföras med några watt i en lampa.  

Nya perspektiv om evigt liv

I en vindlande resa i Vetenskapsradion Hälsa säger en forskare saker hon aldrig sagt förut. Det hände Ylva Söderfeldt,  idéhistoriker inom medicin och föreståndare för centrum för medicinsk humaniora vid Uppsala universitet.

Nya perspektiv ges också av hjärnforskaren Martin Ingvar, Karolinska institutet i Solna, biologen Tom Kirkwood som är brittisk åldringsforskare i New Castle University i Storbritannien, Helga Nowotny, tidigare  chef för europeiska forskningsrådet och professor emerita i vetenskapsforskning vid tekniska högskolan i Zurich i Schweiz.

Programledare och producent Annika Östman
[email protected]

2022-12-29
Länk till avsnitt

Därför är rekordmånga människor hungriga

Fler människor än någonsin har inte råd att köpa tillräckligt med mat till sina familjer. 828 miljoner personer lägger sig hungriga varje kväll. Vad beror det här på, och vad får det för konsekvenser?

828 miljoner människor går och lägger sig hungriga varje kväll. Antalet människor i världen som lever med akut matosäkerhet är nu 345 miljoner ? vilket är en ökning från 135 miljoner bara sen 2019. Närmare 50 miljoner människor lever på gränsen till svält som dödar.

Faktorer som brukar nämnas för att förklara bakgrunden till den här situationen är klimatförändringarna, coronapandemin, höjda matpriser, inflation och konflikter. Coronapandemin har lett till en ökad fattigdom i världen och konflikter och klimatförändringar leder till att miljoner människor tvingats lämna sina hem, vilket ytterligare ökar matosäkerheten.

Politik viktigaste orsaken

Samtidigt säger experter att det finns tillräckligt med mat i världen för jordens åtta miljarder invånare. Och att svältkatastrofer i princip alltid kan härröras till politiskt agerande, eller brist på agerande.

I dagens avsnitt av Vetenskapsradion Hälsa tittar vi närmare på hungersituationen. Hur kan den förklaras, när så mycket folkhälsoarbete trots allt gått framåt de senaste decennierna? Och vad innebär begreppen matosäkerhet, undernäring och svält? Vilka blir konsekvenserna av för lite mat ? för den enskilda individens hälsa men också för en befolkning, och för den unga generationen, som ska växa upp och bli den som försörjer nästa?

Medverkande i programmet är Stefan Swartling Peterson, professor i global systemomställning för hälsa vid Karolinska institutet och hälsospecialist vid Unicef Sverige och Camilla Orjuela, professor i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet som bland annat forskar om minne och ansvarsutkrävande efter svältkatastrofer.

2022-12-16
Länk till avsnitt

Läkemedelsbolagen tänker om inför nästa pandemi

Nya virusvarianter dyker upp som BQ1 i pandemin. Men räcker det med vaccin eller piller? Behövs det annat för att bekämpa en pandemi nu och framöver? Läkemedelsbolag som Pfizer och AstraZeneca vill vara med och tänka om.

Många låg- och medelinkomstländer har inte fått tillgång till vaccin, och heller inte sett nödvändigheten i att vaccinera sin befolkning. Fortfarande är omkring 70 procent av invånarna i i dessa länder ovaccinerade mot covid19, enligt vissa beräkningar.  

I Kenya missade man nästan smittan

I Kenya trodde man att det var 0.02 promille av befolkningen som var smittad av covid19-viruset, men när blodbanker undersöktes visade det sig att 78 procent bildat antikroppar och alltså redan varit smittade.   Om det inte sker diagnostik är det svår att veta vem, var och när fienden i form av ett virus dyker upp, påpekar Jerome Kim, chef för International Vaccine Institute i Sydkorea.  

Och när forskare inte ha överblick över virusets utveckling kan förändringar, mutationer, ske utan att man känner till det.  

Rwanda satsar på läkemedelsproduktion

Nu byggs containrar i modulform för att ett land som Rwanda i Afrika ska kunna producera egna mRNAvaccin mot covid19, och andra framtida vaccin.  

De stora läkemedelsbolagen som Pfizer och AstraZeneca är intresserade av att skapa ett bättre hälsosystem och läkemedelsindustri i fattiga länder, för att klara en framtida pandemi bättre. Men de efterlyser politiskt ledarskap, bland annat från Sverige som från nyår får ordförande klubban i EU.   

Medverkar gör Mikael Dolsten,  ansvarig för forskning, medicin och utveckling på läkemedelsbolaget Pfizer, Leif Johansson, som är ordförande i läkemedelsbolaget AstraZeneca, Jerome Kim, chef för International Vaccine Institute i Sydkorea som jobbar med vaccin för låg- och medelinkomstländer samt Noella Bigirimana, chef på Rwandas biomedicinska centrum. De besökte alla en konferens på Karolinska institutet i slutet av november 2022.

Programledare och producent Annika Östman
[email protected]

 

  

2022-12-09
Länk till avsnitt

Hiv minskar i Afrika - Botswana mest effektivt

Den kraftigaste minskningen av hiv i världen sker nu i Afrika. I flera länder har dödstalen mer än halverats under de senaste femton åren, och antalet nysmittade minskar.

Ett av de länder som lyckats bäst är Botswana i södra Afrika. Landet har uppnått Världshälsoorganisationens mål med hiv-bekämpning flera år i förväg. Det gäller att hiv-testa så många som möjligt, och dessutom lyckas ge effektiv behandling.

Strategi med 95 procent

Nästan alla i Botswana, 95 procent, som lever i riskzon hiv-testas. AV dem får 95 procent behandling, som dessutom leder att 95 procent har låga virusnivåer. Målet är hundra procent, och just nu kämpar man för att nå de allra sista procenten.

Tydlig politisk vilja, bra samarbete lokalt och internationellt, samt att Högsta domstolen beslut som gav alla tillgång till lika vård oavsett sexuell läggning. Det är några av förklaringarna bakom framgången. 

Flickor i farozonen

Men fortfarande smittas unga flickor i hög grad. UNAIDS rapport från 1 dec 2022 visar att flickor i åldern 15-24 år i Afrika söder om Sahara har tre gånger så hög att smittas jämfört med pojkar i samma ålder.  Den som får i sig smittad sperma har ökad risk att bli smittad. Men det handlar också om att ha makt över sitt liv och ha möjlighet att säga nej till sex.

I Kongo-Kinshasa och Tanzania jobbar man också på olika sätt för att på ned smittan, även om de länderna inte har hunnit lika långt som Botswana.  

Medverkar gör Alankar Malviya, UNAIDS representant i Botswana, Anna-Mia Ekström som är professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet, Sanna Gustafsson, informatör Läkare utan gränser, Rosaline Urrio från Tanzania som är doktorand i global hälsa vid Karolinska institutet .

Programledare och producent: Annika Östman 
[email protected]

 

2022-12-02
Länk till avsnitt

Långtidscovid - glädjande om hjärnans återhämtning

Postcovid, eller det som också kommit att kallats för långtidscovid, kan drabba var tionde person som varit sjuk i covid. Symptomen kan variera starkt, men bland annat har det varit trötthet, minnesproblem och huvudvärk. Men efter sex månader verkar hjärnan ha återhämtat sig hos de flesta.

Även blodkärlen påverkas vilket forskarna tror kan leda till olika långtidseffekter, som högt blodtryck och anfåddhet. Än så länge väntar forskarna på svar från flera pågående studier.

Osäkert hur många som drabbas av postcovid

Det är oklart hur många som drabbas av postcovid. Enligt en brittisk studie kan det handlar om var tionde person som har symptom även efter tre månader.

Hör experter om vad de säger om covid19 och dess långtidspåverkan på hjärta, hjärna och lungor.

Medverkar gör Jan Nilsson, professor i kardiovaskulär experimentell forskning vid Lunds universitet, Judith Bruchfeld, överläkare och docent i infektionssjukdomar vid Karolinska institutet, Henrik Zetterberg, professor i neurokemi vid Göteborgs universitet, samt Ulla-Marie Gunner, med postcovid och tidigare församlingsföreståndare och arbetsledare i Immanuelskyrkan i Stockholm.

Programledare och producent: Annika Östman
[email protected]

2022-11-25
Länk till avsnitt

"En smärta som göra att man vill försvinna ur sin kropp"

29 -årige Fabian Bernhardson i Örebro har haft klusterhuvudvärk i tio år. Han är en av uppemot tio tusen personer i Sverige som har klusterhuvudvärk. En huvudvärk med en extremt kraftfull smärta.

Klusterhuvudvärk är ett ganska okänt tillstånd men där det nu forskas intensivt. Tidigare kallades den för Hortons huvudvärk.

För Fabian börjar klusterhuvudvärken under vinterhalvåret kl 10 på förmiddagarna och håller oftast på en timme. En smärta som gör att han vill försvinna ut ur sin kropp. Många kallar den för självmordshuvudvärk. Nu har han haft uppehåll en längre period, och har hittat sina egna metoder att hantera smärtan.

Inget läkemedel än för klusterhuvudvärken

Än så länge finns det ingen specifik behandling eller läkemedel mot klusterhuvudvärk. Forskarna jobbar intensivt för att förstå ärftliga orsaker, men också varför de stora flertalet får sina attacker på natten.

Följ med till Andrea Carmine Belins labb på Karolinska institutet, där det görs sömnstudier och tester på hudceller och blodprover - allt för att förstå klusterhuvudvärk bättre.

Medverkar gör seniorforskaren Andre Carmine Belin, forskningsspecialist Caroline Ran, doktorand Felica Jennysdotter Olofsgård - alla tre på institutionen för neurovetenskap på Karolinska institutet samt 29-åriga Fabian Bernhardson i Örebro, som länge drabbats av klusterhuvudvärk.

Programledare och producent Annika Östman
[email protected]

2022-11-18
Länk till avsnitt

Så kan stökiga tonåringar få hjälp bort från kriminalitet (R)

Socialstyrelsen gick i november ifjol för första gången ut med rekommendationer om vilka insatser som kan hindra barn och unga att återfalla i brott. Metoder som vilar på vetenskap och forskning.

En metod lyfts fram: Istället för att placera ungdomar på institution rekommenderas att unga ska få komma till en behandlingsfamilj. Där ska ett helt team av vuxna finnas till hands runt den unga. Metoden kallas Treatment Foster Care Oregon, TFCO. Den har visat sig ha effekt på att minska det som kallas normbrytande beteende, alltså kriminalitet eller destruktivt beteende.  

 Lotta Höjman är biträdande chef på ett SiS-boende i Hässleholm. Där har metoden använts sedan 2005 som en utslussningsmetod, men också istället för boende på institution. På ett år ska tonåringen få så mycket hjälp att den kan återgå till ett fungerande liv med skolgång i sin vanliga familj.  

Martin Bergström, docent i socialt arbete vid Lunds universitet, menar att metoden är effektiv eftersom den riktar in sig på ett barn i taget. Det finns ett stort vuxennätverk runtomkring den behandlande familjen. De biologiska föräldrarna måste också gå i terapi en gång i veckan. Tonåringen har en expert som den ska ringa så fort problem uppstår i skolan.  

Men det är få utbildade i metoden i Sverige, så det är oklart när de tonåringar och föräldrar som behöver hjälp kan få ta del av det här.   

Programmet sändes för första gången i november ifjol.

PLE: Annika Östman 

Producent: Jonna Westin 

2022-11-11
Länk till avsnitt

Risk för demens minskar ? livsstilsförändringar gör skillnad

Risken att drabbas av demens har minskat kraftigt under senaste årtionden, visar forskning från Göteborgs universitet. Genom livsstilsförändringar kan du påverka situationen både innan och även efter en demensdiagnos, visar annan forskning.

På ungefär 30 år har förekomsten av demens hos 88-åringar i Sverige minskat från ungefär 40 procent ner till 25 procent.  Det handlar om allt från Alzheimer, till Parkinson, vaskulär demens, pannlobsdemens och Lewy Bodys sjukdom. Det visar forskning som doktoranden Hanna Wetterberg jobbar med vid Göteborgs universitet.  Forskning som ännu inte har hunnit granskats vetenskapligt och är opublicerad.

Antalet som får demens blir fler

Samtidigt ökar också antalet personer som blir över 80 år i Sverige.  Andelen blir färre med demenssjukdomar, men antalet fler. En utmanande ekvation att få ihop, konstaterar forskare.

Under en konferens på Akademiska sjukhuset i Uppsala berättar professor Ingmar Skoog om de här resultaten. Samtidigt som professorn Miia Kivipelto  kan visa hur hennes FINGER-studie med livsstilsförändringar har minskat risken för demens för dem med riskfaktorer, och även kan påverka de som fått en lindrig Alzheimerdiagnos.  

Lidingö först med särskild hjärngympa för 65-plussare

Lidingö kommun är först i Sverige med att införa den forskningsbaserade metoden för livsstilsförändringar för 65-plussare som har riskfaktorer för Alzheimer.  74-åriga Maria Arwidson tränar därför styrketräning två gånger i veckan och ställer ägguret på ringning för att inte bli stillasittande framför tv:n eller datorn. 

Medverkar gör Ingmar Skoog, professor i psykiatrisk geriatrik och föreståndare för centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet, doktorand Hanna Wetterberg, vid Göteborgs universitet, Miia Kivipelto, professor i klinisk geriatrik vid Karolinska institutet, samt 74-åriga Maria Arwidson som deltar i livsstilsförändringsprogrammet för 65-plussare på Lidingö Träna Hjärna.  

Programledare och producent Annika Östman
[email protected]

2022-11-04
Länk till avsnitt

Iggy Pop - det är aldrig för sent att byta livsstil (R)

Rockikonen Iggy Pop, 75, har levt ett hårdare liv än de flesta. Men samtidigt som han gick på heroin och var sjövild på scen intresserade han sig till exempel för makrobiotisk kost. Hör honom prata hälsa och överlevnad med Vetenskapsradions Lena Nordlund. Intervjun vann kategorin Årets intervju radio på Guldörat 2022.

Idag är Iggy Pop, eller James Osterberg som han heter, ett levande bevis på att det aldrig är för sent att ändra sin livsstil.

Iggy Pop älskar att simma

I Vetenskapsradion Hälsa berättar han själv hur han gjorde. Han är noga med sömnen, maten och alkoholen. Och har hittat sin egen träningsform som han älskar. I programmet berättar han vad havet och simningen betyder.

Vann klassen Årets intervju i radio

Det blev årets vinnande radio-intervju 2022, som fått utmärkelsen Guldörat av Radioakademien. Det är en förening både för kommersiell och public service radio. Lena Nordlund fick priset med motiveringen "En oväntad vetenskapsvinkel gav en ny bild av en världsartist som alltid funnits och avslöjade att det var fullkorn och inte droger som var hemligheten bakom Iggy Pops välbevarade kropp."

Programmet är en repris och sändes första gången på midsommarafton 24 juni 2022.

Lena Nordlund
[email protected]

2022-06-23
Länk till avsnitt

Få äldre sköra har fått covid-vaccin - trots Folkhälsomyndighetens rekommendation

En femte dos rekommenderas för alla över 65 år mot covid19. Men det är långt ifrån alla på äldreboende och i hemtjänst som ännu fått covidvaccineringen.

Bara 60 procent av de som bor på äldreboenden, så kallat särskilt boende, har enligt Folkhälsomyndigheten hittills vaccinerats med en femte dos mot covid19. Inom hemtjänsten är det endast 42 procent som fått den senaste dosen.  

Vad beror det på? Uppfattar personalen att pandemin har tagit slut? Experter och verksamma berättar om vad det kan betyda för de äldre sköra, och för hälsovården i höst. 

Medverkar gör Sara Byfors, avdelningschef för mikrobiologiavdelningen på Folkhälsomyndigheten, Anna Gillman, biträdande smittskyddsläkare i region Uppsala, Birgitta Sahlström, verksamhetschef för Vaccination Värmland, Magnus Gisslen, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet och överläkare på infektionskliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Karin Bondestam, verksamhetschef på äldreboende Villa Hovstallet i Uppsala, och 82-åriga Ulla-Lis Karlsson Lundvall.  

Programledare och producent Annika Östman
[email protected]

  

2022-10-21
Länk till avsnitt

Barn botas med genterapi - men de får inte väga för mycket

SMA är ovanlig ärftlig sjukdom där musklerna hos barnen förtvinar. Barnen slutar krypa och lungorna påverkas. Tidigare kunde barnen dö av den. Nu kan de kanske botas om de får genterapi innan de väger 13.5 kilo.

Det handlar om en ärftlig neuro-muskelär sjukdom som kallas spinalmuskelatrofi, SMA. Den allvarligaste varianten kallas SMA1 och drabbar barnen före 1.5 års ålder.  Får de behandling en gång med genterapi innan de väger 13.5 kilo visar forskning att motorneuronen fortsätter att utvecklas och förhoppningsvis kan barnen bli botade. Det som sker är att en extra stödjande gen förs in i kroppen.  Men det gäller alltså att förstå tecknen hos barnen i tid.

Första behandlingen av tre barn med SMA1

I år har för första gången tre barn i Sverige fått den här genterapin mot spinalmuskelatrofi. Möt den knappt tvåårige pojken som vi valt att kalla Jonatan och hans lycklige pappa. Men hör också om hur svårt det var för Otto och hans mamma innan de visste om läkemedlen som kom 2017 skulle anses vara hälsoekonomiskt lönsamma för Otto. Hans variant utvecklades när han var i två årsåldern och kallas SMA2.

Framgångsrik forskning med genterapi

Forskningen och behandlingarna för SMA har utvecklats snabbt de senaste åren. För några år sedan kom läkemedel som kan behandla barnen ? men behandlingar måste antingen ges som tabletter dagligen eller som sprutor i ryggmärgen.  I år har ytterligare ett steg tagits. För första gången i Sverige har engångsbehandling getts med genterapi för behandling av barn med spinalmuskelatrofi SMA 1.   

Medverkar gör Mar Tulinius, seniorprofessor i pediatrik vid Göteborgs universitet och överläkare på Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus i Göteborg, mamma till Otto som fått läkemedelsbehandling mot SMA2, Thomas Sejersen, professor i neuropediatrik på Karolinska institutet, pappan till pojken vi kallar ?Jonatan ? som är en av de tre första i Sverige som fått genterapi mot SMA1, och ?Jonatans?pappa.

Reporter Katarina Sundberg
Programledare och producent Annika Östman 

  

2022-10-14
Länk till avsnitt

Så kan panikångest behandlas på ett nytt sätt (R)

Anna är en av många som drabbats av panikångest. Hon har varit med i en ny studie där forskare utvärderat en metod mot panikångest, som handlar om att försöka förstå bakgrunden till ångesten.

Redan nu finns behandling mot panikångest som hjälper många. I den jobbar man med att utsätta sig för det som skapar ångest med hjälp av kognitiv behandling, KBT.  

Men i en stor svensk studie har nu forskare också jämfört den behandlingen med en ny metod där man istället försöker förstå bakgrunden till problemen, genom psykodynamisk behandling.

Båda behandlingarna verkar ha positiva effekter ? men på olika sätt och vid olika tidpunkter. 

Medverkar gör Martin Svensson och Thomas Nilsson, båda legitimerade psykologer och forskare i klinisk psykologi vid Lunds universitet. I programmet hörs också Anna, som fått prova psykodynamisk behandling mot sin panikångest.

Sändes första gången 11 februari 2022.

Programledare och producent: Annika Östman 
[email protected]
 
Reporter: Thomas Heldmark 
[email protected]

2022-10-07
Länk till avsnitt

Mobilkameran gör att 112 förstår läget för den sjuke

Ambulanser och larmcentraler behöver bättre verktyg för att kunna ge effektiv hjälp. Ett sätt testas nu för att med hjälp av kameran i din mobil öka kunskapen om sjukdomsbilden för larmcentralen.

När någon blir allvarligt sjuk akut behövs möjligheten att få en ambulans. Men hur används ambulanserna på bästa sätt för att de med allvarlig sjukdom ska få hjälp snabbt? 

Mobilkameran blir ögat på plats

 Vid Sjukvårdens Larmcentral, som täcker regionerna i Uppsala, Sörmland och Västmanland, pågår sedan i maj ett projekt för att testa om utlarmningen av ambulanser och ambulansvården kan bli bättre med hjälp av mobiltelefoner. Det handlar om att larmoperatörerna vid larmcentralen tar över kameran i mobilen för en som ringer in till 112. I några fall har det hittills lett till livsavgörande räddningar.  

Äldre patienter svåra att bedöma

Men för de många äldre patienterna med ospecifika symptom men allvarlig sjukdom kan det vara svårare att veta hur akut situationen är. Forskare försöker nu hitta metoder för att även ambulanspersonal ska kunna avgöra det.  

Medverkar i programmet gör David Amour, chef för Sjukvårdens larmcentralen i Uppsala och biträdande verksamhetschef för ambulanssjukvården, Douglas Spangler, verksamhetsutvecklare vid Sjukvårdens larmcentral och doktorand vid Uppsala universitet, Robert Ivic-Morén, anestesisjuksköterska, forskare och lärare vid Röda Korsets högskola i Stockholm samt Klara Torlén-Wennlund, ST-läkare i allmänmedicin och doktorand vid Karolinska Institutet.  

Programledare och producent: Annika Östman 
[email protected]

2022-09-30
Länk till avsnitt

Cancer i Afrika en kvinnofråga

Majoriteten av dödsfallen av cancer i Afrika söder om Sahara drabbar kvinnor. Det visar Lancet kommissionens cancerrapport. Orsaken är att bröstcancer och livmoderhalscancer är vanligast. Men det går att vända trenden.

Att upptäcka cancrarna tidigt menar forskarna skulle kunna göra att nästan hälften av cancerdödsfallen i Afrika söder om Sahara skulle kunna undvikas.

Ättikssprit kan leda till upptäckt av livmoderhalscancer

Kommissionen menar bland annat att vinäger, ättikssprit, kan hjälpa till att vända trenden för livmoderhalscancer. Det handlar om en billig och enkel metod där celler från livmoderhalsen kan doppas i vinäger, ättikssprit, och vätskan ändrar då färg. Det är ett billig sätt att screena för livmoderhalscancer.

Flera länder har även infört HPV-vaccinering för flickor. Det land som har varit bättre än flera höginkomstländer är Rwanda.

Män kan hjälpa till mot bröstcancer

Men även män kan vara med och lära sig hur knölar känns i brösten. Det är information som forskarna hoppas ska leda till snabbare upptäckt av bröstcancer.

Att bryta stigmat om att inte våga prata om förändringar i bröstet är också viktigt, menar kommissionären Beatrice Addai.

Unga kvinnor drabbas i högre grad av bröstcancer i Afrika. Det beror på genetiken, och där forskaren ännu inte vet varför personer med afrikansk ursprung får bröstcancer vid yngre ålder än annars. Ökad kunskap om hur man själv kan upptäcka knölar är en väg att minska dödligheten. Trippelnegativ bröstcancer och phyllodes tumör kan drabba yngre i Afrika.

Stor Lancet-kommission mot cancer

Medverkar i Vetenskapsradion Hälsa gör flera av de 54 kommissionärerna i Lancets kommission om cancer i Afrika söder om Sahara. Wil Ngwa, professor och röntgenläkare verksam i Storbritannien och vid Harvarduniversitet i USA samt ledare för Lancets 54-hövdade cancerkommission för Afrika söder om Sahara. Andra kommissionärer är Beatrice Wiafe Addai, cancerkirurg och chef för ett privatsjukhus i Ghana och bland annat ordförande i afrikanska cancerforsknings- och utbildningsorganisationen AORTIC och ordförande för Breast Care International, Lawrencia Dsane, gynekolog i Nederländerna och verksam i Ghana, epidemiolog Iacopo Baussano vid International Agency for Research on Cancer hos Världshälsoorganisationen.

Deltagare vid cancerkonferensen var bland annat studenten i globalhälsa Marie Christelle Igihozo och socionomen Christella Nsimire Karekezi.

Programledare och producent: Annika Östman

2022-09-23
Länk till avsnitt

Bara var fjärde brottsling får vård för att de ska sluta begå brott

Personer som bedöms ha risk att återfalla i brott erbjuds behandlingar inom kriminalvården. Men det är bara 25 procent som påbörjar behandling.

Antalet intagna på anstalter i Sverige har ökat kraftigt de senaste tre åren. Tidigare var det 4 500 interner som nu har ökat till drygt 5 500. Det innebär utmaningar för verksamheter och behandlingar. Men Kriminalvården försöker ge de som vill behandlingar.

Tre behandlingar mot våldsbrott

För att bli aktuell för en behandling, så undersöker först Kriminalvården vilka intagna man bedömer har störst risk att återfalla i brott. Av de med medelhög eller hög risk att återfalla så erbjuds alla behandlingar. För de med våldsbrott är det i dagsläget tre typer av behandlingar som finns. Det handlar om Vålds preventivt program - VPP, Puls och Entre. Alla tre utgår från kognitiv beteendeterapi, KBT.

VR-glasögon för att göra diskussionerna bättre

I flera av behandlingsprogrammen så används rollspel för att göra situationer mer konkreta, så att diskussioner om hur man kan agera utan våld startar hos de intagna. För att göra de diskussionerna ännu mer realistiska testar nu också Kriminalvården att använda VR-glasögon, som ett slags heltäckande glasögon som förstärker illusionen att man befinner sig i en verklig situation.

Hör Martin Larde´n, chef för kriminalvårdens behandlingsverksamhet, Elvar Jonsson behandlare och programledare inom kriminalvården. En morddömd 31-åring som sitter på Hällbyanstalten utanför Eskilstuna som vi kallar Alexander. Dessutom Matias Arriola som nu lämnat kriminaliteten.

Producent och programledare Annika Östman
[email protected]

2022-09-09
Länk till avsnitt

?Kriminalvården har dragit en nitlott"

Tolvstegsprogrammet för missbruksvård ges inte längre till intagna på Sveriges anstalter. Orsaken är att Kriminalvården istället vill nå fler och yngre kriminella.

Vad händer innanför murarna när fler fängslas ? vilken behandling är effektiv för att motverka återfall i brott? Det handlar dagens Vetenskapsradion Hälsa om i två program. Det här är första delen.  

- Det är en nitlott som Kriminalvården drar, säger Matias Arriola som tidigare varit dömt för våldsbrott och varit narkotikamissbrukare, numera verksam i Kriminellas revansch i samhället, KRIS. 

I valrörelsen 2022 har mycket fokus legat kring brott och straff, men inte så mycket kring vad som händer bakom murarna. Nu sitter drygt 5 500 personer på anstalt. En ökning med cirka tusen personer på tre år. Vad innebär det för behandlingar som kan minska återfallsrisken för brott? 

Klosterverksamheten lades ned pga platsbrist

Flera andra verksamheter som funnits tidigare i Kriminalvården har fått dras in pga av utrymmesskäl. Klosterverksamheten i Kumla är en av dem. Den innebar att internerna gav sig in i retreat under total tystnad.  

- Den gjorde att jag började titta in i mig själv och hitta medkänsla för andra människor, säger en 31-årig morddömd man som sitter på Hällbyanstalten utanför Eskilstuna.  

Hör också kriminologen Lena Roxell från Stockholms universitet och Martin Lardén, chef för Kriminalvårdens behandlingsverksamhet om den svåra balansgången som Kriminalvården nu har att gå.  

Medverkar gör Lena Roxell, kriminolog vid Stockholms universitet, Martin Lardén, chef för behandlingsverksamheten vid kriminalvården, Matias Arriola, fd narkoman nu vid Kriminellas revansch i samhället KRIS, ?Alexander?, morddömd 31åring på Hällbyanstalten utanför Eskilstuna. 

PLE: Annika Östman 

Producent: Annika Östman 

MED: Lena Roxell/kriminolog vid Stockholms universitet, Martin Lardén/ chef för behandlingsverksamheten vid kriminalvården, Matias Arriola/ fd narkoman nu vid Kriminellas revansch i samhället KRIS, ?Alexander?/ morddömd 31åring på Hällbyanstalten utanför Eskilstuna.  

  

2022-09-09
Länk till avsnitt

Alla över 50 bör vaccinera sig enligt expert

Fyra experter svarar på lyssnarnas frågor vad som gäller inför höstens covidvaccinering. Vem bör ta sprutan, när kan man ta den och i så fall med vilket vaccin?

Gittan i Stockholm, Lisbeth i Göteborg, Anita, John och många fler får svar på sina frågor.

Experter om nya vaccin och höstens pandemi

Två experter från myndigheter och två från forskarvärlden svarar på frågorna.

I studion finns Sören Andersson, chef för vaccinationsprogrammen på Folkhälsomyndigheten, Charlotta Bergquist, vaccinsamordnare på Läkemedelsverket, Helena Hervius-Askling ,vaccinforskare och  överläkare i infektionssjukdomar vid Akademiskt specialistcentrum i Region Stockholm och Magnus Gisslen, professor i infektionssjukdomar vid Sahlgrenska akademien.

Programledare Annika Östman
[email protected]

Producent Camilla Widebeck
[email protected]

2022-09-02
Länk till avsnitt

Så återhämtar du dig på jobbet

Semestrarna är över. Många inom vården har gått på knäna den här sommaren. Men enligt ny forskning är det inte bara på ledig tid personalen ska återhämta sig utan också på jobbet!

Flera forskningsprojekt på vårdcentraler i Skåne har visat att gemensamma korta övningar på morgonmöten, korta lunchpromenader eller egna mikropauser ger energi och kraft till personalen.  För sjuksköterskor har forskning visat att det är väldigt viktigt hur de introduceras i yrket de första åren. Vad som händer då kan få stora konsekvenser längre fram i yrkeslivet. 

Intensivt och kort återhämtning på vårdcentral

Från Vårdcentral Bunkeflo i Skåne berättar ST-läkaren Björn Harvey om erfarenheterna om återhämtning på jobbet. Här pågick projektet bara i en månad.

Medverkar i dagens Vetenskapsradion Hälsa gör dessutom doktor i folkhälsovetaren Lina Ejlertsson från Lunds universitet och Ann Rudman docent i omvårdnad på Högskolan i Dalarna samt på institutionen för kliniska neurovetenskap på Karolinska institutet.  

Programledare och producent: Annika Östman
[email protected]

2022-08-25
Länk till avsnitt

Utslagningen i grundskolan och den framtida hälsan(R)

Så här i slutet av vårterminen har en debatt om skolbetygen startat. Omkring 15 procent av eleverna i grundskolan får underkänt i matte, svenska och engelska. Har utslagningen i grundskolan något samband med ökad dödlighet bland unga vuxna i Sverige?

Det kan skilja så mycket som 4 till 8 år i medellivslängd beroende på var du bor i Sverige. Skolan anses av många forskare som en viktig plats för att skapa jämlik hälsa. Det var en av orsakerna till att Folkhälsomyndigheten valde att hålla grundskolan öppen i hög grad under coronapandemin, berättar Johan Carlsson, fd generaldirektör vid Folkhälsomyndigheten. 

Inget ökat söktryck för psykisk sjukdom under pandemin

Men stängda skolor och distansundervisning på gymnasiet under pandemin ledde inte till ökad allvarlig psykisk ohälsa, enligt en rapport av Helena Svaleryd, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.

Dödligheten hos unga i Sverige ökat de senaste 20 åren


Skolan spelar ändå en avgörande roll för ens framtida hälsa, säger Sven Bremberg, docent i socialmedicin vid Global folkhälsa på Karolinska institutet. Vad innebär det att dödligheten bland unga vuxna i Sverige har ökat under de senaste 20 åren, medan den i övriga Västeruropa har minskat?   

I programmet hör du också elever i årskurs nio från Björkhaga skola i Tumba.

Programmet är en repris från 5 november 2021

Reporter: Maria Eriksson
[email protected]


Programledare: Annika Östman
[email protected]

Producent: Jonna Westin
[email protected]

2022-08-17
Länk till avsnitt

Minihjärnor odlas med hud från personer med psykos (R)

Psykoser som leder fram till schizofreni är komplexa sjukdomar. Forskarna har förstått mycket om genetiken, men nu handlar det om att också förstå exakt vad som händer i hjärnan för att kunna skapa bättre behandlingar. Vägen dit går via minihjärnor som odlas fram i provrör med hud från personer med psykos.

Våra hjärnor har mer än hundra miljarder nervceller. Varje nervcell kan skicka signaler till tusen andra nervceller och kontaktas av lika många. Kontakten sker via synapser där nervsignaler förs vidare från en cell till en annan. Den ytan där det sker kallas synapser. I början av våra liv har vi fler kontaktytor än vad som behövs. När hjärnan mognar så tas vissa synapser bort för att hjärnan ska kunna bli specialiserad. Men hos vissa tar kroppen bort för många synapser. Det tycks kunna leda till schizofreni.

De gör minihjärnor av nervceller för att förstå schizofreni

Nu har forskare på Karolinska institutet kunnat visa hur det här går till. Detta genom att i ett forskningsprojekt ta hud från personer som fått psykos och senare diagnosen schizofreni. Huden backas tillbaka till att bli ursprungsceller, och programmeras sedan om till att bli nervceller. Från det skapas konstgjorda nätverk av nervceller som blir som minihjärnor i provrör. Inga riktiga hjärnor, men modeller som gör att forskarna nu verkar hitta vägar för möjliga nya behandlingar. Det handlar om vad som styr beskärningen i hjärnan och hur det kan påverkas via mikroglia.


Medverkande: Carl Sellgren Majkowitz, överläkare i psykiatri och forskningsledare på institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska institutet, Funda Orhan,postdok vid institution fysiologi och farmakologi vid Karolinska institutet i Solna och Susmita Malwade doktorand vid institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska institutet i Sola.

Programmet sändes första gången 17 juni.

Reporter Annika Östman
Producent Annika Östman
[email protected]

2022-08-10
Länk till avsnitt

Många lider av svårläkta sår ? så kan de få bättre hjälp (R)

58-årige Robert Lundin är en av 40 000 svenskar som har ett svårläkt sår. Om alla med svårläkta sår fick bättre behandling skulle lidandet minska och vården kunna spara enorma belopp, enligt forskning.

Hela livet förändrades för sportiga Robert Lundin när han fick sitt bensår för några år sedan. Det som började med ett litet sår när han slog i ett bordsben, blev till ett smärtsamt djupt sår som krävde omläggning på Södersjukhusets hudmottagning två gånger i veckan. Idag mår han mycket bättre, tack vare rätt hjälp.

Hör om vad som krävs för att komma till rätta med svårläkta sår, och hur samhället samtidigt kan spara pengar.

I programmet hörs förutom Robert Lundin också Rut Öien, nationell expert på svårläkta sår, docent vid Lunds universitet och allmänläkare från Blekinge samt Anne-Mari Fagerdahl, docent i omvårdnad vid Sårcentrum, Region Stockholms specialistmottagning för svårläkta sår. Lena Hansen jobbar med Robets sår och är undersköterska vid Hudmottagningens Behandlingscentrum på Södersjukhuset i Stockholm.

Programmet sändes första gången 22 februari i år.


Reporter: Maria Eriksson

Programledare och producent: Annika Östman 
[email protected]

2022-08-01
Länk till avsnitt

Naturen tipsar om nya läkemedel (R)

I havsdjupen eller med hjälp av tusenårig kunskap kring medicinalväxter hittar forskare strukturer i naturen som kan leda till nya läkemedel. Men det är en bitvis krånglig väg framåt.

Av de läkemedel som vi använder idag har 2/3 sitt ursprung i naturen. Idegranen är ett tydligt exempel på hur kartläggning av egenskaper hos växter har kunnat leda fram till ett effektivt läkemedel som taxol och numera paclitaxel. Det används bla i behandling av bröstcancer, äggstockscancer och lungcancer.   

Traditionell medicin ger viktig kunskap 

På Sri Lanka har forskare tillsammans med docent Sunithi Gunasekera i farmakognosi vid Uppsala universitet kartlagt 50 medicinalväxter och hittat att många av dem har antibakteriella egenskaper. En av ärtväxterna tycks också kunna ha egenskaper som kan användas mot gramnegativa bakterier. Det skulle vara ett välbehövligt tillskott i kampen mot bakterier som blivit motståndskraftiga mot antibiotika. Men insikten om växtens substanser är bara första steget i ett arbete med att kanske hitta vägar fram till ett nytt antibiotikum.   

?Som att bestiga månen"

Ett annat sätt att försöka hitta kemiska föreningar som skulle kunna leda till nya läkemedel är att undersöka havsdjupen. Paco Cardenas är docent i farmakognosi vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap vid Uppsala universitet. Han går ner på 400 meters djup i en liten ubåt för att kartlägga det han upplever är som att bestiga månen. Där nere upptäcker han svampdjur som har tusentals olika kemiska föreningar.  

Långsnöret svårt att använda mot kackerlackor

Ett tredje sätt att hitta effektiva medel i naturen är att leta bland allt som är giftigt. Slemmasken med namnet långsnöret kan bli över 50 meter lång och är otroligt giftig. Det kan lätt ta död på kackerlackor som kan sprida sjukdomar. Men professor Ulf Göransson i farmakognosi har med sina kollegor visat att dilemmat är att i naturen vill man inte sprida gifter hur som helst, utan de behöver skickas in väldigt målmedvetet. Att behöva använda en spruta för att ta död på varje kackerlacka blev därför inte ett effektivt bekämpningsmedel.

Medverkande Docent Paco Cardena, docent Sunithi Gunasekera, professor i farmakognosi Ulf Göransson och professor i farmakognosi Anders Backlund, alla vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap vid Uppsala universitet.  

Programmet sändes första gången 25 maj i år.

Programledare och producent: Annika Östman
[email protected]

2022-07-27
Länk till avsnitt

Fötterna är livet för Ulla (R)

Om du bryr dig om dina fötter så lyssna på ortopedingenjör Ulla Hellstrand Tangs råd. Särskilt om du har diabetes eller känner någon som har det.

Hon har cyklat från Göteborg till Kiruna för att missionera om fötter. På fritiden dansar hon gärna lindy hop med specialskor. Skorna gör att det fungerar även för en person som har fyllt 60.

Ulla Hellstrand Tang brinner också för att föra ut de nya internationella riktlinjerna kring diabetsfotvård. Dessutom har hon praktiska tips om vad du ska tänka på när du köper nya skor.

Programledare:
Annika Östman
[email protected]

2022-07-20
Länk till avsnitt

Gendopning skulle kunna avslöjas med nya tester (R)

Inom idrotten spås att det inom några år kommer att ske gendopning. Tekniken utvecklas för att rädda människoliv inom sjukvården. Men hur kan gendopning utanför sjukvården avslöjas?

Gendopning innebär att gener förändras hos en individ för att nå bättre resultat.

Sverige i framkant i kamp mot gendopning

Sverige är först ut i världen med att föreslå att det ska bli förbjudet att förändra gener för att förbättra en människa utanför sjukvården. Ett förslag som tidigare i våras kom från Statens medicinetiska råd, SMER.

Inom idrotten är det förbjudet enligt WADA, World Anti-Doping Agencys regler, men forskning visar att en procent av idrottare är beredda att ta farliga risker om det kan förbättra prestationen.

Gendopning kan ske i Kina och USA

USA och Kina är de länder som pekas ut ha en möjlig kapacitet att ägna sig åt den komplicerade tekniken med genförändringar, bland annat med hjälp av den nobelprisbelönade genkniven CRISPR/Cas9.

I Sverige pågår forskning för att kunna avslöja gendopning bland annat genom att kartlägga proteiner som väntas förändras efter en genförändring. Men det kräver nya prover som idrottsrörelsen är tveksam till.

Medverkande: Jenny Schulze,Kontrollenheten på Anti-Doping Sverige; Åke André-Sandberg,idrottsläkare i Skåne; Christer Malm,professor i idrottsmedicin vid Umeå universitet; Nils-Eric Sahlin,professor i medicinetik vid Lunds universitet och sakkunnig i Statens medicinetiska råd SMER; Sven-Eric Söder, ordförande i SMER, Dag Larsson, riksdagsledamot (s) och ledamot i Statens medicinetiska råd, SMER.

Programmet sändes första gången 13 maj 2022

Programledare: Annika Östman
Producent: Annika Östman
[email protected]

2022-07-13
Länk till avsnitt

Därför kan långvarig stress leda till hjärtinfarkt (R)

Peter Karlsson, 57 år, hade många järn i elden och trodde det onda i bröstet var träningsvärk. Men det visade sig vara en hjärtinfarkt. Vad kan man kan göra för att inte hamna i den situationen?

Hör forskare berätta om hur stress påverkar hjärtat, varför man ofta tonar ner risken att man själv drabbas av hjärtinfarkt och hur man kan få in mer återhämtning i livet.

I programmet hörs Peter Karlsson, som fick hjärtinfarkt vid 55 efter långvarig stress. Fredrika Norlund, psykolog och forskare vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Claes Held, professor i kardiologi vid Uppsala Clinical Research Centre och överläkare vid Hjärtkliniken på Akademiska sjukhuset Uppsala. Åsa Grauman, forskare vid Centrum för forsknings- och bioetik vid Uppsala universitet. 

Programmet sändes första gången 18 februari i år.

Programledare Annika Östman
[email protected]

Producent Jonna Westin 
[email protected]

2022-07-06
Länk till avsnitt

Ann-Margrets tjocktarmscancer upptäcktes efter kollaps ? screening ska nu ske av 1.5 miljon svenskar (R)

Ann-Margret Svensson fördes i ambulans till sjukhus, där hennes cancer upptäcktes. Sen i höstas är screening för tjock- och ändtarmscancer på gång att erbjudas i hela landet. Sist ut blir Halland.

Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Nästan två tusen femhundra personer dör årligen. Men förhoppningen är att fler fall ska upptäckas i tid. Detta eftersom en frivillig undersökning sen i höstas har erbjuds region för region.

Alla över 60 erbjuds

Gotland och Stockholm var först ut. Sista regionen blir Halland hösten 2022. Det handlar om en screening för personer i åldrarna 60-74 år, att hemma göra ett enkelt avföringsprov och skicka in. Alla i åldersgrupperna räknas ha fått erbjudandet 2026.
 

Vad som kan minska risken för tjocktarmscancer

Tarmcancerkirurg Birger Pålsson i Kronoberg håller i samordningen och är nöjd över att processen nu är i gång. Rolf Hultcrantz, professor i medicinsk gastroenterologi vid Karolinska institutet, berättar om undersökningen och vad man själv kan göra för att minska risken för att drabbas av tjock- och ändtarmscancer. Han berättar också om vad man bör undvika eller vad som är bra att äta för att minska risken att få tjock- och ändtarmscancer.

Sändningen är en repris från 1 oktober 2021.

Programledare: Annika Östman
[email protected]

Producent: Jonna Westin
[email protected]

2021-10-01
Länk till avsnitt

Iggy Pop - det är aldrig för sent att byta livsstil

Rockikonen Iggy Pop, 75, har levt ett hårdare liv än de flesta. Men samtidigt som han gick på heroin och var sjövild på scen intresserade han sig till exempel för makrobiotisk kost. Hör honom prata hälsa och överlevnad med Vetenskapsradions Lena Nordlund. Intervjun vann kategorin Årets intervju radio på Guldörat 2022.

Idag är Iggy Pop, eller James Osterberg som han heter, ett levande bevis på att det aldrig är för sent att ändra sin livsstil.

Iggy Pop älskar att simma

I Vetenskapsradion Hälsa berättar han själv hur han gjorde. Han är noga med sömnen, maten och alkoholen. Och har hittat sin egen träningsform som han älskar. I programmet berättar han vad havet och simningen betyder.

Lena Nordlund
[email protected]

2022-06-24
Länk till avsnitt

Omikrons undervarianter sprids snabbare

Nya undervarianter av omikron, BA4 och BA5, sprids snabbare än tidigare. De har dessutom skapat en mindre pandemivåg i Sydafrika. Sydafrika är det land där många nyheter om pandemin upptäckts. Men att rika länder har tankar på att använda justerade vaccin inför eventuella kommande vågor med omikron kan få förödande konsekvenser i världen, enligt forskare.

Pandemin tycks gå in i en ny fas, men trots en global nedgång av fall så finns oroande tecken. Omikronvarianten har med sina undervarianter BA4 och BA5 lyckats skapa en mindre tsunamivåg i Sydafrika. Om den kommer att slå i övriga världen beror på när den introduceras i förhållande till hur antikroppsnivåerna ser ut hos befolkningen. Sker det nu eller ligger den på lur till efter midsommar i Sverige?

Världen har nått upp till mer än 60 procent vaccinerade

I världen har nu många länder kommit upp i samma nivåer som i Sverige med 65 procent av den vuxna befolkningen som blivit vaccinerad, fast det då handlar om två sprutor istället för tre. Men vissa länder ligger långt efter. Det handlar framför allt om de som har kris eller konflikter som Somalia, Sudan, Sydsudan, Syrien och Jemen. Där har bara 10 procent av befolkningen fått vaccin mot covid19.

Justerade vaccin kan leda till orättvisa globalt

Men just nu är efterfrågan på vaccin lågt. EU har 100 miljoner doser som är outnyttjade. När det dessutom finns tankar på att använda justerade vaccin till hösten så kan det innebära att ett A- och B lag skapas kring vaccinen igen, menar forskare.

Medverkande: Salim Abdool Karim,epidemiolog CAPRISA i Durban i Sydafrika, Sören Andersson,enhetschef för vaccinprogrammen på Folkhälsomyndigheten, Anna-Mia Ekström,
professor i global infektionsepidemiologi, Richard Bergström,Sveriges vaccinsamordnare.

Programledare: Annika Östman
Producent: Annika Östman
[email protected]

 

2022-06-10
Länk till avsnitt

Björkpollen från Ukraina kan landa på ostkusten i Sverige

Pollensäsongen är svår att sia för östra delarna av Sverige. Orsaken är att pollen kan landa från Centraleuropa. För vegetarianer som är björkallergiker finns dessutom en risk att utveckla matallergi.

En fjärdedel av svenskarna lider av pollenallergi, men det finns variationer mellan västra och östra Sverige hur björkpollensäsongerna kan bli.

Hon har skapat modell för pollensäsongen på Västkusten

Åslög Dahl är forskaren vid institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet som har lyckats skapa en modell för hur nästa björkpollensäsong ska bli för Västsverige. Men den fungerar inte på de östra delarna av Sverige. Orsaken är att längs med östkusten så kan omkring hälften av björkpollen vissa år komma från länder som Polen och Ukraina.  

Vegetarianer behöver inte vara oroliga

Marit Westman, som är specialistläkare vid Astma och Allergimottagningen vid St Görans sjukhus i Stockholm, förklarar varför vegetarianer och veganer som är björkallergier plötsligen kan utveckla allergi mot soja, frukter och bär. Men hon menar att de inte behöver vara orolig utan bara kan ta det försiktigt med vissa saker under pollensäsongen.

Bakterier på gråbopollen kan skapa astma

Du får lära dig om bakterierna på pollen hos den ståtliga växten gråbo. Bakterierna som bär på ett slags gift kan leda till astmareaktioner.  Dessutom vad det är som gör att pollen hos björk är mer allergiframkallande än frömjöl från gran och tall.  

Medverkande: Åslög Dahl, forskare vid institutionen för biologi och miljövetenskap och ansvarig för pollenlabbet vid Göteborgsuniversitet, Marit Westman, specialistläkare på Astma- och allergimottagningen vid St Görans sjukhus i Stockholm.

Programledare Annika Östman 
Producent: Annika Östman 
[email protected]

2022-05-20
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.