Sveriges 100 mest populära podcasts

Vetenskapsradion Klotet

Vetenskapsradion Klotet

Vetenskapsradions internationella miljöprogram. Ansvarig utgivare: Magnus Gylje

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

sverigesradio.se/vetklotet

Avsnitt

Konsten att riva berget av matsvinn

Varje år slängs mängder av mat över hela världen. I Sverige blir till exempel åtta procent av all nötköttsproduktion aldrig någon mat. Ungefär var tredje morot når aldrig fram till konsumenterna. En stor del sorteras bort vid packerier, enbart för att de inte har rätt form.

Att producera mat innebär en stor påfrestning för klimatet. Utsläppen från produktion och distribution av livsmedel står för mellan åtta och tio procent av alla växthusgasutsläpp i världen, mer än dubbelt så mycket som utsläppen från världens alla flyg. Samtidigt kostar svinnet stora pengar.

FN har ett globalt hållbarhetsmål att halvera matsvinnet till år 2030.

Regeringen har ambitionen att få ner livsmedelsavfallet med en femtedel mellan åren 2020 och 2025. Och idéerna för det är många. För hushållen kan det handla om att ändra temperaturen i sitt kylskåp och för livsmedelsproducenterna att tillverka nya matprodukter av vad som annars bara skulle slängas.

Klotets reporter Anna-Karin Ivarsson dyker ner i hushållssoporna, träffar experterna och åker till skolorna för att söka svaren på hur matsvinnet ska kunna minska.  

Medverkande:

Magnus Karlsson, Håkan Ask, miljöarbetare och Björn Larsson, vd, företaget Eco Retur i Helsingborg
Karin Fritz, matsvinnsexpert Livsmedelsverket
Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre och chef för Potsdaminstitutet
Jonas Rudenstam, Rudenstams bär och frukt i Jönköping
Karin Lindow, matsvinnsexpert Jordbruksverket
Ted Annerkull, kökschef Rosendalsgymnasiet, Uppsala Kommun
Mattias Eriksson, docent i teknologi på Sveriges Lantbruksuniversitet, institutionen för energi och teknik
Pradeep Holmqvist, butikschef Matmissionen i Helsingborg

Skriv till oss! [email protected]

Anna-Karin Ivarsson - reporter

Niklas Zachrisson - programledare

Anders Wennersten - producent

 

2023-09-21
Länk till avsnitt

Förgiftade av evighetskemikalier ? vem tar ansvar för de drabbade?

Läckage av PFAS-kemikalier i grundvattnet i Blekinge kan vara den värsta giftskandalen i svensk historia. 5 000 Kallingebor blev förgiftade av dricksvattnet som under decennier förorenats av Försvarsmaktens brandsläckningsskum.

Klotet berättar om deras kamp mot sjukdomar som cancer och mot myndigheter för upprättelse inför att frågan om skadestånd ska avgöras i Högsta domstolen. Det blir ett domslut som kan få stora konsekvenser för rättspraxis kring vad som är att betrakta som en personskada. Ett program av Daniel Värjö.

Medverkande:

Mattias Öberg - toxikolog KI

Herman Afzelius - ordförande PFAS föreningen, Kallinge

Martin Johansson - ledamot PFAS föreningen, Kallinge

Lollo Karlsson - ledamot PFAS föreningen, Kallinge

Eva Lindell-Frantz - lektor vid Juridiska Institutionen på Lunds universitet

Daniel Värjö - reporter

Niklas Zachrisson - programledare

Anders Wennersten - producent

2023-09-15
Länk till avsnitt

Från gruva till superbatteri ? så kan gamla stenbrott bli hela Sveriges powerbank

Den gröna omställningen kommer kräva att energi går att lagra på ett enkelt sätt när exempelvis sol och vindkraft inte ger tillräckligt. Vatten och pumpkraft blir då en möjlig räddare i nöden!

Vattenkraftverk kan byggas om så att vatten, efter att det gått igenom turbiner, pumpas tillbaka till en högre nivå för att därigenom gång på gång kunna ge ny energi. Tekniken har använts tidigare men ser nu ut att kunna få en renässans. Motsvarande princip kan användas genom att vatten får falla fritt genom en turbin mellan en sjö och intilliggande nedlagda gruvhål.

Medverkande:

Anders Jonsson - vd Sundsvall Energi

Ingrid Esbjörnsson - Vattenfall

Per-Erik Persson - Vattenfall

Håkan Johansson - markägare Norberg

Thomas Johansson - vd gruvlagringsbolaget Mine Storage

Anna Wolf - doktor i energisystem, vice vd Power Circle

Niklas Zachrisson - programledare

Anna-Karin Ivarsson - reporter

Christer Sunesson - reporter

Anders Wennersten - producent

2023-09-07
Länk till avsnitt

Jakten på det klimatsmarta boendet

Mindre av nybyggnad och istället mer av att utveckla befintliga hus och att bo mindre. Det är några tankar från boendeforskarna för att minska klimatavtrycket från våra bostäder.

Det handlar om att i större utsträckning till exempel försöka återanvända kök som rivs ut för att ersättas av nya.

Klotets Lasse Edfast besöker i Stockholm ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt, talar med bostadsforskare i Göteborg och med EU-sakkunniga i Bryssel i sökandet efter svar på hur våra bostäder ska bli bättre rustade för att möta framtidens krav.

Medverkande:

Pernilla Hagbert -forskare i hållbar omställning vid inst. för samhällsplanering vid KTH

Kaj Granath - arkitekt och gästforskare på Chalmers i Göteborg

Paula Femenias - professor vid Chalmers, forskar om hållbart boende

Stefan Moser - enhetschef för avd B3 på Generaldirektoratet för energi i Bryssel

Pau Garcia - byggnadsspecialist B3

Tim McPhie - talesperson för EU:s kommissionär för klimat och energi

Sofia och Joy - kollektivboende

Lasse Edfast - reporter

Niklas Zachrisson - programledare

Anders Wennersten- producent

2023-08-31
Länk till avsnitt

Extremsommaren - i klimatkrisens tid

Över hela världen har nya väderrekord slagits. Med 52 gradig hetta i Kina, högsta uppmätta julitemperaturen någonsin globalt och skogsbränder, dubbelt så omfattande som det tidigare rekordet.

Vilka samband som går att se mellan enskilda händelser som dessa och människans utsläpp av koldioxid, det är något den relativt nya attributionsforskningen försöker besvara.

Hör samtal om hur långt forskningen inom området kommit idag och teorier om hur resultatet av studierna bäst kommuniceras till allmänheten.

Niklas Zachrisson ? programledare

Anders Wennersten - producent

Medverkande:

Lotten Collin ?programledare för Konflikt Sveriges Radio

Marie- Louise Kristola - klimatkorrespondent Sveriges Radio

Maria Wolrath-Söderberg ?forskare i klimatretorik vid Södertörns högskola

Gabriele Messori - attributionsforskare. Professor i meteorologi vid Uppsala Universitet.

Clair Barnes ? forskare brittiska Grantham-institutet

2023-08-24
Länk till avsnitt

Förödande sandstormar plågar Irak

Problemen med sandstormar i Mellanöstern har bara ökat över tid. De blir inte bara fler utan kommer dessutom under en längre tid av året. En förklaring till det är klimatförändringarna men också förändringar inom jordbruk och vattenhantering. Stormarna är ett hot mot såväl ekonomi, hälsa och hållbarhet.

Hör reportage från Irak av frilansjournalisten Lina Malers som träffat drabbade familjer men också läkare som hjälper patienter med andningsbesvär, men också människor som försöker lindra problemen med den yrande sanden genom omfattande trädplanteringsprojekt.

Niklas Zachrisson - Programledare

Anders Wennersten - Producent

Medverkande:

Akram al-Salmani - grundare till företaget "Det gröna huset" som odlar upp växter som tål vattenbrist och hetta

Ayad Abdelmoshsen - professor i miljöföroreningar vid universitetet i Mustanserive i Bagdad

Firas Ali Majeed - forskare, verksam vid bland annat Al Farabi college i Bagdad

Muhammad Sahib - ingenjör vid palmodlingen Fedek utanför Karbala i södra Irak

Labeeb Kashif al-Getta - grundare till företaget Nakhla som vårdar Bagdads palmer

Mahlagha, Medreke och Abdelrezk - barn som förlorat klasskamrater under sandstormarna

Majone - fårägare som lever ute i Iraks vidsträckta ökenområden

Muhammad al- Moalem - ansvarig för marknadsföring på palmodlingen Fedek

Dhia Ismael - chef på Jordbruksverkets avdelning för bekämpning av ökenspridning

Jaafar Jotheri - geoarkeolog som studerar sandstormarnas framfart via satellitbilder.

Ghosan Shakra Abdallah - driver ett apotek som även fungerar som akutmottagning

Amer al- Jabri - talesperson för meteorologiska institutet i Bagdad

Abdulrahman al- Mashadani - ekonomiprofessor

Lamis Qatri - invånare i Anbar som har uppsökt sjukhus flera gånger för andningssvårigheter.

Munawar och Hussein al Nimrawi - boende i öknen som fått sitt tält sönderslitet av sandstormarna

Riad Sabti Abbas - ingenjör på jordbruksverkets avdelning för ökenbekämpning

Samir - en av grundarna till organisationen Tasgheer, unga volontärer som odlar träd i Bagdad.

2023-06-22
Länk till avsnitt

Vårens extremväder avslöjar klimatkrisens fart

Vädret har under de senaste månaderna lett till en rad svåra katastrofer. Från Arktis fortsätter larmrapporterna komma om ett allt mindre istäcke och i Stilla Havet har åter väderfenomenet El Nino kommit till liv.

I Danmark slår torkan mot jordbruket och i Ungern sjunker hela tiden vattennivån i landets största sjö.

Norra Italien och norra Sverige har drabbats av kraftiga översvämningar. I andra delar av länderna skapar tvärtom torkan stora problem.

Hör de senaste från forskarvärlden om vad de senaste observationerna säger om hur långt klimatförändringarna nått hittills och få en framåtblick mot vad som kan vänta. Fokus blir på vatten- och isförhållandena på jorden.

Medverkande:

Michael Tjernström - professor i meteorologi, forskningsledare på isbrytaren Oden

Marie-Louise Kristola - Sveriges Radios klimatkorrespondent

Johan Rockström - professor i miljövetenskap. Chef för Potsdam-institutet i Berlin.

Erik Kjellström - professor i klimatologi

Niklas Zachrisson - programledare

Anders Wennersten - producent

2023-06-15
Länk till avsnitt

Ny torvbrytning väcker ont blod hos klimataktivister

Följ med till Grimsås i Västergötland - en av platserna i Sverige där ett företag planerar för att återuppta torvbrytning i industriell skala.

Torvmossar binder kol och är därför bra för klimatet - så länge det lämnas orörda och inte torrläggs. Planerna att återta verksamheten väcker därför protester bland närboende och aktivister.

Samtidigt experimenteras det såväl med att försöka hitta ersättningsalternativ till torven som att finna nya användningsområden för den.

Medverkande:

Åsa Kasimir - torvmarksforskare

Rita Larsson - projektledare Neova

Jan Mastera - länsmiljömästare Länsstyrelsen Västra Götaland

Jens Ekdal - Grimsåsbo /Grimsås samhällsförening

Jesper Rydin - Grimsåsbo /Grimsås samhällsförening

Helen Wahlgren - talesperson organisationen Återställ våtmarker

Johan Dahlenborg - odlingsansvarig, Essunga plantskola

Frida Nygård - reporter

Niklas Zachrisson - programledare

Anders Wennersten - producent

2023-06-08
Länk till avsnitt

Svenskarnas syn på naturen under 500 år

Sedan nationen Sveriges födelse i samband med valet av Gustav Vasa som kung år 1523 har vårt förhållande till naturen varit i ständig förändring. Med allt från den skrämmande vilda urskogen till den tämjda, mer konstruerade naturen som ett berikande andaktsrum.

Vetenskapsradion Klotet gör flera nedslag i historien; under 15-, 17- och 1900-tal, där religionshistorikern David Thurfjell och miljöhistorikern Sverker Sörlin beskriver hur vi under de senaste 500 åren ser på och förvaltar den miljö vi lever i.

Dessutom reportage från fjällvärlden vid en trädgräns som nu hela tiden förflyttas till följd av klimatförändringarna och besök i en modern skog utanför Uppsala med planterade tallar på rad.

Programmet är en del av att Sveriges Radio uppmärksammar firandet av Sverige 500 år.

Medverkande:

Lisa Öberg - fjällekolog

Tomas Roslin - ekolog

David Thurfjell - religionshistoriker

Sverker Sörlin - miljöhistoriker

Sara Sällström - reporter

Anna-Karin Ivarsson - reporter

Niklas Zachrisson - programledare

Anders Wennersten - producent

2023-06-01
Länk till avsnitt

Konsumtionens klimatskuld - vår livsstil kräver jordklot som vi inte har

Bilåkandet, flygandet, köttätandet måste minska globalt. I Östersund har 150 anställda på sju företag kommit överens om att koldioxidbanta i 59 dagar. Att CO2-banta i grupp är en metod som kan funka enligt forskare.

Konsumtionens klimatskuld växer och växer och utsläppen från den är idag mångdubbelt större än vad jorden klarar av i längden. Koldioxidbudgeten krymper för varje dag och i juli 2029 är den slut enligt Mercator Research Institute.

"59 days challenge" i Östersund engagerar 150 personer.

Det finns privata initiativ med ambitionen att leva klimatvänligare genom att minska på utsläppen. Klotet besöker Östersund där anställda på sju företag just nu minskar sina utsläpp av växthusgaser genom att sluta äta nötkött, minska på bilåkandet, matsvinnet, shoppandet och duschtiden. Den 1 juni är utmaningen "59 days challenge" över för denna gång. Första gången var 2019 när hotellet genomförde 59-dagarsutmaningen i samband med att två VM arrangerades i Östersund. Från det att det ena VM:et började och det andra hade sin sista dag var det just 59 dagar.

Vad behövs enligt forskningen för att medelsvensson ska ändra sina vanor och beteenden och hur långt räcker det? Samtidigt är det de allra rikaste i världen som släpper ut mest genom sin konsumtion.

Medverkande:
Nicki Eby, hotelldirektör, Oliwia Frimert, receptionist, Adam Lagerblad, kökschef, Simone Engqvist, avdelningsledare på Clarion Hotel Grand i Östersund.
Kristina (Kicki) Berger, regionchef, Ludde Lorentz, it-konsult på it-konsultbolaget Cygni i Östersund.
Misse Wester, professor vid Lunds universitet, avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet.
Carl Dalhammar, docent vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap, Lunds universitet.
Yvonne Augustsson, textilsakkunnig på Naturvårdsverket.
Kimberly Nicholas, professor i hållbarhetsvetenskap vid Lunds universitet.
Stefan Gössling, professor i turismvetenskap vid Linnéuniversitetet.
Göran Finnveden, professor i miljöstrategisk analys på KTH, chef för  forskningsprogrammet Mistra hållbar konsumtion.

Stycket från Örebro teater, Nästa andetag, är skrivet av Duncan MacMillan och översatt av Joachim Siegård. Skådespelare: Maria Simonsson Thulin och Hans Christian Thulin. Reporter i Örebro: Alfred Wreeby.

Dokument som nämns i programmet: Politik och styrning för hållbar konsumtion och SOU2022-15, Sveriges globala klimatuttryck.

Skriv till oss! [email protected]

Reporter: Anna-Karin Ivarsson

Programledare: Niklas Zachrisson

Producent: Anders Wennersten

2023-05-28
Länk till avsnitt

Lärdomar från de extrema skogsbrändernas Kalifornien

Med föråldrat skogsbruk, varmare klimat och långvarig torka ökar risken för svårsläckta och förödande skogsbränder. I USA är Kalifornien särskilt hårt drabbat.

Delstaten har en av världens bästa och mest välutrustade brandbekämpningsmyndigheter. Där finns pengarna och kunskapen. Men varför lyckas ändå inte regionen hantera sina förödande skogsbränder, som i grunden är en viktig och naturlig del av miljön.

Reportage av Klotets Niklas Zachrisson och Gustaf Klarin från deras tidigare resor i landet.

medverkande

Jeff Gould - brandskyddsrådgivare och administratör

Sweed Hansky -fårägare

Garrett Dickman - brandman skogsekolog

Bernard Spielman - brandbefäl

Keith Wade - brandman

Scott Stevens - skogsbrandsprofessor UCLA

Audrey Rossbach - ekologistuderande och brandbekämpare

Niklas Zachrisson - programledare och reporter

Gustaf Klarin - reporter

Anders Wennersten - producent

2023-05-18
Länk till avsnitt

Kampen om skogens klimatnytta

Skogen är utflykt, fågelsång och en förutsättning för den biologiska mångfalden. Men den är också kalavverkningar, arbetstillfällen och stora ekonomiska värden.

Skogen ger råvaror till en rad produkter och energi i den gröna omställningen och ska hjälpa oss i klimatkrisen genom att binda mer koldioxid. HUR det bäst sker råder det dock delade meningar om mellan exempelvis miljöorganisationer och branschorganisationen Skogsindustrierna. 

Klotets reporter Daniel Värjös andra del i serien om skogen fokuserar just på vilken roll den kan spela för att bromsa klimatförändringarna. Men också ur ett bredare perspektiv: hur skogen kan göra bäst nytta ? och för vilka.

 

MEDVERKANDE

Erland Lindblad - biolog. Med i organisationen Skydda skogen

Jan Brenander - ordförande i Oskarshamnsbygdens fågelklubb. Med i organisationen Skydda skogen.

Jeannette Eggers - forskare i skoglig planering vid SLU

Kelsey Perlman - miljöorganisationen Fern

Mia Crawford - ansvarig för skogsfrågor inom EU på LRF skogsägarna

Viveka Beckeman - VD för Skogsindustrierna

Martin Unell - tf chef för naturavdelningen vid Länsstyrelsen i Kalmar

Martin Pigeon - på den Brysselbaserade miljöorganisationen Fern

Peter Kullgren - landsbygdsminister

Daniel Värjö - reporter

Niklas Zachrisson - programledare

Anders Wennersten - producent

2023-05-11
Länk till avsnitt

Kampen om skogen ? EU-reglerna som kan rädda svenska gammelskogar

Vetenskapsradions internationella miljöprogram.

Det täcker merparten av Sveriges yta: skogslandskapet.

Men debatten har pågått länge om hur den marken ska tillvaratas.

Biologisk mångfald står mot ekonomiska värden.

Politik på svensk nivå står mot en på europeisk där bland annat de sista riktigt gamla skogarna ligger i potten.

Hör Klotets reporter Daniel Värjö i hans första av två program om den svenska skogen där intressen drar åt olika håll vad gäller även trädens viktiga roll att binda kol.

Ytterst är det en fråga om hur skogen kan göra bäst nytta ? och för vilka.

MEDVERKANDE

Erland Lindblad - biolog. Med i organisationen Skydda skogen

Jan Brenander - ordförande i Oskarshamnsbygdens fågelklubb. Med i organisationen Skydda skogen.

Jeannette Eggers - forskare i skoglig planering vid SLU

Per Bolund - Miljöpartiets språkrör

Kelsey Perlman - miljöorganisationen Fern

Ulf Kristersson - statsminister

Charlotte Nilsson - presskommunikatör Regeringskansliet

Erik Hellberg Meschaks - Naturvårdsverket

Mia Crawford - ansvarig för skogsfrågor inom EU på LRF skogsägarna

Viveka Beckeman - VD för Skogsindustrierna

Martin Unell - tf chef för naturavdelningen vid Länsstyrelsen i Kalmar

Antonio Guterres - FN:s generalsekreterare

Peter Kullgren - landsbygdsminister

Mattias Lundblad - forskare vid institutionen för mark och miljö, SLU

Daniel Värjö - reporter

Niklas Zachrisson - programledare

Anders Wennersten - producent

2023-05-04
Länk till avsnitt

Vätgaseran ? ny infrastruktur i megaformat

Nu kommer de på löpande band: storsatsningarna inte bara på att producera e-metanol och andra nya bränslen som krävs för den stora klimatomställningen utan även de pipelines och ledningar som krävs för att få fram energin till fartyg, flygplatser, hushåll och industrier.

Parallellt med redan befintlig infrastruktur i Sverige som vägar, järnvägar och kraftledningar behöver ytterligare ett distributionsnät byggas upp ? för vätgas och så kallade elektrobränslen. För det planeras inom bara några år investeringar över hela landet för mångmiljardbelopp. Och det är bråttom för att täcka de växande energibehoven.

Reportage av Christer Sunesson om byggprojekt längs Norrlandskusten och samtal med forskare och med Sveriges Radios Vetenskapskommentator Ulrika Björkstén om vad som krävs för att gå i mål med några av de riktigt stora infrastrukturprojekten i modern tid i Sverige.

Medverkande:

Hans Kreisel, vd för Nordion

David Kilberg, klimatchef på Naturskyddsföreningen

Göran Lindbergh, professor i elektrokemi på KTH

Peter Enå - vice vd Inlandsbanan

Claes Fredriksson - vd Liquid wind

Rickard Pellny - strateg på infrastruktur Övik energi

Magnus Svensson - inköp- och logistikdirektör SCA

Cathrine Essén - kapten MV Ortviken

Frans Timmermans, EU:s klimatkommissionär

Niklas Zachrisson - Programledare:

Anders Wennersten - Producent:

Information: Från och med denna vecka sänder Klotet nya program i P1 först på söndagar klockan 16:03 till skillnad från tidigare på onsdagar 14:03. Onsdagstiden kvarstår dock som repristid för programmen. Som pod läggs ett nytt Klotet ut varje torsdagskväll.

2023-04-27
Länk till avsnitt

Våtmarkernas revansch - den blöta klimatkampen

I generationer har diken grävts över hela landet för att torrlägga fält och åkrar, mossar och myrar. Allt för att få fram mer odlingsbar mark. Men priset för miljön och klimatet har blivit allt tydligare: det har slagit mot den biologiska mångfalden och det har ökat utsläppen av växthusgaser.

Samtidigt med ökad forskning som visar på att våta marker kan bli ett av landets främsta vapen i klimatkampen, har aktivister limmat fast sig på motorvägar med kravet på regeringen att göra mer för att minska utsläppen från de utdikade markerna. I två års tid har Skogsstyrelsen haft det konkreta uppdraget att återställa våtmarker i klimatsyfte. Men just det, som både forskare och aktivister beskriver som en snabb och enkel åtgärd för klimatet, visar sig gå väldigt, väldigt långsamt.

Medverkande: Romina Pourmokhtari: klimatminister, Åsa Kasimir: våtmarksforskare, Helen Wahlgren: aktiviströrelsen Återställ våtmarkerna, Hillevi Eriksson: Skogstyrelsen, Rikard och Marianne Åkesson: lantbrukare,

Reporter och programledare: Niklas Zachrisson

Producent: Anders Wennersten

Mer om återställandet av våtmarker i Sverige:

Ekot Fördjupning 2020, Torvmossen ? klimatbov eller miljöhjälte?
Ekot 2020, Utlovade pengar för våtmarker väntas frysa inne
SVT Uppdrag Granskning 2021, Klimatbomben
SVT Uppdrag Granskning 2021, Klimatbov i ny förpackning
SVT Uppdrag Granskning 2022, Klimatbomben - Vad hände sen?
P3 Nyheter Dokumentär 2022, Klimataktivisterna och motorvägsblockaderna
Naturmorgon 2023, Våtmarker värda att värna

Boken ?Vatten Land" 2022 av Bo Landin och Lennart Henriksson
Tidningsreportage 2022 i Dagens Nyheter om aktivisterna och om våtmarkerna som stridsfråga

Rapport från Naturvårdsverket 2009: Våtmarksinventeringen - Resultat från 25 års inventeringar
Rapport från Skogsstyrelsen 2023: Att genomföra åtgärder för att återväta utdikade våtmarker

2023-04-19
Länk till avsnitt

Lemurerna larmar: Madagaskars unika natur på väg att försvinna

Hur ska det gå för Madagaskars sällsynta djur som bara finns där och ingen annanstans? Följ med till den afrikanska ön där regnskogen håller på att försvinna och människor riskerar livet för skogen och de unika arterna.

Naturen på ön utanför Afrikas östkust är helt unik med tusentals djur- och växtarter som inte finns någon annanstans på jorden. Men stora delar av djungeln är avverkad och med växande befolkning ökar trycket på de kvarvarande orörda områdena. De som försöker skydda skogen riskerar livet. Och forskarna har insett att lösningen på Madagaskars biologisk-mångfaldskris, handlar lika mycket om att bekämpa fattigdomen i landet. 

Klotet söker efter den hotade lemuren indrin

Följ med på reportageresa till Madagaskars regnskogar på jakt efter silkeslemuren, indrin, och hör om situationen för just de unika djurarterna även på andra platser i världen.

Medverkande: Alexandre Antonelli, forskningschef på Kew Gardens i Storbritannien, professor i biologisk mångfald vid Göteborgs universitet och grundare av Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier. Youssuf Martin, direktör Mitsinjo, Gaëlle Borgia, klimatjournalist. Jean-Philippe Palasi, grundare för organisationen INDRI.

 Skriv till oss! [email protected]

Reporter: Fanny Hedenmo

Programledare: Niklas Zachrisson

Producent: Anders Wennersten

 

2023-04-04
Länk till avsnitt

Vindkraft - ökat elbehov och ökat motstånd

Elbehovet i Sverige förväntas bli fördubblat inom drygt tio år. Vindkraften ses av många som den snabbaste vägen att öka elproduktionen. Men tillståndsprocesserna är ofta krångliga och motståndet kan vara starkt, såväl från närboende till planerade vindkraftsparker som från kommuner, försvaret och andra myndigheter.

Klotet handlar idag om behovet av en snabb elutbyggnad och hur snabbt vindkraften kan spela en tyngre roll för att nå dit.

Reportage från Vikbolandet utanför Norrköping och planerna där på en större havsbaserad park.

Medverkande:

Filip Johnsson - professor i energiteknik, Chalmers Tekniska Högskola

Vivi Samuelsson - närboende den planerade vindkraftsparken

Per Edström - projektledare Svea Wind offshore

Thomas Hallberg - ansvarig för tillstånd vid branschorganisationen Svensk vindenergi

Jan Darpö - professor i miljörätt vid Uppsala Universitet

Peter Ardö - domare vid mark- och miljödomstolen i Växjö

Peter Tornberg - affärsutvecklingschef OX2

Johan Bagge - närboende den planerade vindkraftsparken

Skriv till oss! [email protected]

Reporter: Anna Nilsson
Programledare: Niklas Zachrisson
Producent: Anders Wennersten

2023-03-28
Länk till avsnitt

Närmsta åren avgörande enligt tyngsta klimatrapporten hittills

Det brådskar - det är FNs klimatpanels budskap. Mänskligheten måste halvera utsläppen på sju år. Max 1,5-grader kan nås men det är bråttom. Redan med 1,1 graders nuvarande uppvärmning är de dåliga konsekvenserna kännbara.

Klotet diskuterar senaste IPCC-rapporten med polarforskaren och meteorologiprofessorn Michael Tjernström och professor Line Gordon som är chef för Stockholm Resilience Centre och professor i hållbar utveckling.

Det här årtiondet blir avgörande för att kunna begränsa uppvärmningen till 1,5 grader och de åtgärder som görs nu kan få konsekvenser för den närmaste framtiden även tusen år framåt. 
Det konstaterar FNs klimatpanel IPCC i den nya stora rapporten, "syntesrapporten" som sammanfattar de senaste årens rapporter.

Fem viktiga slutsatser i rapporten:

1.          Det är människans utsläpp av växthusgaser, från förbränning av fossila bränslen, som är orsaken till den globala uppvärmningen, som nu är 1,1 grader jämfört med förindustriell tid. Det är otvetydigt enligt IPCC. 

2.          Konsekvenserna är redan här med omfattande förändringar i klimatet, i haven, på polarisar och glaciärer och de livsmiljöer vi lever i. Redan nu har det lett till extremväder och andra negativa effekter runt om på Jorden. Effekterna är värre än vad IPCC angav i den förra rapporten, som kom för nio år sen. Det är ett hot mot människans och jordens hälsa. De utsläpp som redan skett innebär en halv meters havsnivåhöjning globalt, att natur och människor drabbats och att det har blivit svårare med mat- och vattenförsörjning i delar av världen. Värst drabbas fattiga länder i syd.

3.     Det är troligt att uppvärmningen kommer att överstiga 1,5 grader det här århundradet eftersom ländernas åtgärder är otillräckliga. Utsläppen måste börja vända omedelbart och gå ned till noll år 2050. Men utsläppen ökar fortfarande. Och den mängd koldioxid som kan släppas ut för att klara 1,5 grader, koldioxidbudgeten, är slut det här årtiondet om utsläppen fortsätter som nu. Nuvarande utvinning av fossila bränslen spräcker chansen att klara 1,5 grader. Fortfarande satsas mer på utvinning av fossila bränslen än på klimatåtgärder och klimatanpassning. 

4.     Det går fortfarande att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Men fönstret stängs snabbt för att säkra en hållbar framtid för alla. Antagligen kommer uppvärmningen att överstiga det, men kan med åtgärder som minskar mängden koldioxid i atmosfären sänkas igen. 
Vad vi gör det här årtiondet får konsekvenser för 1000-tals år framåt. Varje decimal mindre gör stor skillnad i hur allvarliga konsekvenserna blir både i närtid och på längre sikt.

5.     Lösningarna finns. Både för att anpassa oss till det förändrade klimatet och åtgärder för att begränsa uppvärmningen. Men det krävs omfattande och snabba åtgärder och tempot måste öka. Det handlar om att kraftigt minska användningen av fossila bränslen. 
De åtgärder som är billigast och har störst potential till utsläppsminskningar är mer sol- och vindenergi och att minska metanutsläppen från utvinningen och produktionen av fossila bränslen. 
Naturliga åtgärder har också stor potential. Det handlar om att begränsa exploateringen av naturliga ekosystem, öka kolinlagringen i jordbruk och restaurera ekosystem, som våtmarker och mangrove till exempel och att hindra avskogning och även återbeskoga. Andra billiga åtgärder beteendeförändringar: byta till elfordon, mer kollektivtrafik och cykling och mer hushållningen av energi, energieffektivitet.

Medverkande:

Michael Tjernström, polarforskare och professor i gränsskiktsmeteorologi vid Stockholms universitet. Line Gordon, professor i hållbar utveckling vid Stockholms Universitet och chef Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet. Daniel Värjö, reporter på Klotet.

Skriv till oss! [email protected]

Programledare: Niklas Zachrisson
Producent: Anna-Karin Ivarsson

2023-03-21
Länk till avsnitt

35 år av missade klimatmål

Hur kan vi inte ha gjort mer för att minska utsläppen? Trots över 30 år av kunskapspåfyllnad om människans påverkan på jordens temperatur fortsätter klimatutsläppen att öka globalt.

1988 bildades FN:s klimatpanel IPCC och två år senare kom forskarna med första utvärderingsrapporten - en sammanställning av klimatforskningen. 1992 var året då klimatkonventionen kom till, ett ramverk för åtgärder för att begränsa klimatförändringarna; Parisavtalet 2015 är en del av konventionen. FN:s första klimatmöte var 1995 i Berlin, följt av årliga "Conferences Of the Parties", konferenser mellan parterna, ?COP:ar" i olika värdländer. 90-talet startade med uppkavlade klimatärmar men vad hände sen?

Mycket snack och lite verkstad medan utsläppen ökat och klimatförsenarna fått råda.

1988 samlades forskare som svensken och klimatpionjären Bert Bolin och politiker som norska statsministern, tidigare miljöministern Gro Harlem Brundtland till möte i Toronto. Mötet slutade i en rekommendation att minska växthusgasutsläppen med 20 procent till 2005. Klotets reporter försöker hitta uppföljande journalistik om det missade målet 2005. Men hittar inget om att utsläppen istället hade ö k a t med över 25 procent till 2005. Vad gjorde makthavarna under de här åren av möten och missade utsläppsminskningsmål?

Medverkande:
Henning Rodhe, professor emeritus vid Stockholms universitet i kemisk meteorologi.
Björn-Ola Linnér, professor vid Tema Klimatförändring, Linköpings universitet.
George Monbiot, journalist, aktivist, kolumnist i The Guardian.
Martin Hultman,docent i teknik-, vetenskaps- och miljöstudier vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.
Mathias Fridahl, docent och klimatpolitikforskare vid Linköpings universitet.

Litteratur som nämns i programmet:
Sex grader - vår framtid på en varmare jord, av Mark Lynas, översatt av Stefan Lindgren
Climate obstruction How denial, delay and inaction are heating the planet av Kristoffer Ekberg, Bernhard Forchtner, Martin Hultman, Kirsti M. Jylhä

Skriv till oss! [email protected]

Reporter: Anna-Karin Ivarsson

Programledare: Niklas Zachrisson

Producent: Anders Wennersten

2023-03-15
Länk till avsnitt

Indiens dödliga hetta

En effekt av klimatförändringarna är att antalet hälsofarliga värmeböljor i Indien ökar. Över hela landet arbetar forskare och myndighetspersoner med att ta fram särskilda handlingsplaner mot den hälsofarliga extremhettan.

Ett samarbete finns mellan långt över 100 städer för att genom bland annat en renässans för gammal byggteknik och genom tidiga varningssystem för att möta klimatförändringens effekter. För att nå så många som möjligt kommunicerar myndigheterna med olika färgkoder som anger temperaturen för de närmaste dagarna.

Ifall temperaturen går över 45 grader varnar vi med en röd färg.

Det säger Dr Priya Dutta vid Indiska Folhälsoinstitutet.

Samtidigt byggs tak om i material som reflekterar värmen istället för att absorbera den och på sikt är strävan att öka grönytorna i städerna.

Sveriges Radios klimatkorrespondent Marie-Louise Kristola har besökt staden Ahmedabad som var först ut med den typ av handlingsplan som nu sprids över detta ett av världens folkrikaste länder

Medverkande:

Dr Priya Dutta - Indiska Folhälsoinstitutet

Mahaveer Golecha - Indiska Folhälsoinstitutet

Debashish Hayah - arkitekt och professor

Rajnish - företaget Amazon i New Delhi

Gautam Shekhar - callcenterarbetare Dehli

Izabella Rosengren - vetenskapsjournalist och författare

Reporter: Marie-Louise Kristola

Programledare: Niklas Zachrisson

Producent: Anders Wennersten

2023-03-07
Länk till avsnitt

Producera el med grannarna ? för plånboken och klimatet

I Sverige pågår i likhet med på flera håll i Europa pilotförsök med så kallade energigemenskaper. Tanken är att skynda på den gröna omställningen genom att gå samman just med närboende och investera i exempelvis solceller för att producera egen el och dela den med varandra.

Klotets reporter Daniel Värjö besöker ett av projekten på Gotland där intresset är mycket stort för att på sikt genom detta sänka elkostnaderna.

 -Vår energigemenskap är som en lokal manifestation av Parisavtalet.

 Så säger, Wolfgang Brunner, en av eldsjälarna i gotländska Östergarnslandet.

Projekt som detta pågår även i större skala i tätortsbebyggelse, som i Hammarby Sjöstad i Stockholm.  

Men samtidigt som EU trycker på för satsningar som dessa, så finns kritik mot att Sverige hindrar utvecklingen genom att inte snabbare införa direktiven.

Medverkande

Ingemar Hemph och Sven-Erik Darvelid ? boende i bostadrättsföreningen Vidimus gård

Wolfgang Brunner - projektledare för energigemenskap på gotländska Östergarnslandet

Gunnar Bendelin -  vd för Nygarn Utveckling

Jörgen Lööf - vd för ElectriCity

Fredrik Envall ? forskare vid Linköpings Universitet på energigemenskaper

Claes Vendel Nylander - jurist vid Energimarknadsinspektionen

Magnus Jennerholm - Energicentrum, Region Gotland

Kalle Blomberg  - vd Gotlands elnät AB

Sara Sällström ? reporter Vetenskapsradion

2023-03-01
Länk till avsnitt

Sveriges största vargjakt i modern tid (R)

Följ med Niklas Zachrisson ut i Bergslagsskogarna under årets första dag för licensjakten på varg. Det är en kontroversiell och kritiserad jakt där ungefär var sjätte varg i landet skulle få skjutas.

75 stycken av den totala stammen på 460 djur. Programmet sändes första gången 1:a februari.

Licensjakten får kritik av forskare som menar att vargstammen är inavlad och istället borde öka i antal. Men svenska regeringen vill tvärt emot sänka riktmärket för hur många vargar vi ska ha i Sverige. Och jägaren Mattias ? som jagar varg i Almhöjdens revir kring Riddarhyttan i Skinnskattebergs kommun, tror att vargjakten är här för att stanna.

EU-kommissionen följer Sveriges agerande noggrant och överväger fortfarande att ställa Sverige inför rätta för brott mot Art- och habitatdirektivet och menar att Sverige är ett dåligt föredöme i vargförvaltningen.

Hör också kritik från italiensk vargforskare kring vargjakten i Sverige och ambitionen att minska den svenska vargstammen. Lantbruksminister Peter Kullgren (Kd) som är ansvarig för svenska vargförvaltningen svarar på kritiken.

Medverkande:

Mattias, Johnny -  Jägare Almhöjdens vargrevir.

David Edéen - Jaktledare Almhöjdens vargrevir.

Luigi Boitani - Vargforskarprofessor emeritus vid Sapienza-universitetet i Rom

Håkan Sand - vargforskare och docent i viltekologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, arbetar vid Grimsö viltforskningsstation.

Peter Kullgren - Lantbruksminister (Kd).

Gunnar Glörsen - Jaktvårdskonsulent vid Svenska jägarförbundet och jägareförbundets rovdjursexpert.

Magnus Orrebrant - Ordförande Rovdjursföreningen.

Niklas Zachrisson - Reporter

Olle Sjöström - Musik

Anders Wennersten - Producent -

Musik som spelats i avsnittet

Staatsorchester Stuttgart - Cantus In Memory Of Benjamin Britten

Staatsorchester Stuttgart

Arvo Part Tabula Rasa

Etikett: ECM New Series

Norrlåtar - Visa från Erkheikki

Album: Folkmusik från Norrbotten

Bolag: Universal Music Ireland Ltd.

Sergio Cammariere - Oggi

Album: Sul Sentiero

Bolag: Capitol Records

2023-02-21
Länk till avsnitt

Så räddar Bangladesh sin befolkning från klimatkatastrofer

Vetenskapsradions internationella miljöprogram.

Bangladesh skördar framgångar i försöken att möta klimatförändringarnas utmaningar.
Livsvillkoren i landet har alltid präglats av havet och floderna, av ständiga översvämningar och av jorderosion. Att flytta och anpassa sig är inget nytt för invånarna men den globala uppvärmningen har skapat intensivare väderförändringar. Havsvattennivåerna höjs och jorden längs kusten blir allt saltare. Tillgången till dricksvatten försvåras, mat och boende ställs på sin spets mer nu än tidigare.

Men Bangladesh fortsätter anamma ny teknik och nya metoder för att hantera förändringarna.

Sveriges Radios Sydasienkorrespondent Naila Saleem har rest till södra Bangladesh för att titta närmare på olika klimatanpassningar när jorden blir saltare, flyktingströmmarna ökar och utsädet behöver förändras.

Medverkande:

Aklima Parvin - klimatflykting

Sheikh Abdur Rahman - borgmästare i staden Mongla

Mohammad Liakath Ali - chef över avdelningarna för klimatförändringar och urban utveckling samt katastrofhantering på Bangladesh största frivilligorganisation, Brac

Saleemul Huq - klimatforskare och chef för International Centre for Climate Change and Development på Independent University i Dhaka

Zainal Abedin - ansvarar för utbildningsinsatserna i Khulnadistriktet i södra Bangladesh.

Debdas Mandal - lantbrukare

Amarendranath Biswas - forskare vid Soil Resource Development Institute under jordbruksdepartementet

Asadul Hoque - arbetar för den icke-statliga organisationen Rupantar.

Easminur Rahman Linkon - rektor vid Gaburas högstadieskola

Tamanna Akter Akhi - student

Tahfimul Huq Joy - student

Gustaf Klarin - reporter Vetenskapsradion

Reporter: Naila Saleem

Programledare: Niklas Zachrisson

Producent: Anders Wennersten

 

2023-02-14
Länk till avsnitt

Om energiåret då vi frös men sparade el och klimatutsläpp

Energibesparingarna blev en vinst för både ekonomi och klimatet. Men många har frusit i vinter.

Medan anfallskriget i Ukraina under ett år nu skapat djupa mänskliga tragedier har fokuset i Västeuropa till stor del också kommit att handla om rusande priser på el och annan energi. Klotet idag berättar om resultaten av energispararkampanjerna, såväl i Sverige som nere på kontinenten.

Sverige kan spara mer el.

Följ med till det lilla landet Luxemburg som framgångsrikt sparat stora mängder energi till priset av att släcka belysning på nätterna. Hör om Energiforsk och Fossilfritt Sverige som ser fortsatt stora möjligheter att spara ytterligare på el, trots de kraftiga besparingar som redan gjorts. Exempelvis genom importen av rysk gas som under förra året minskade till EU med omkring 80 procent.

Vi knackar också på dörren till elkonsumenter i Eskilstuna och Ludvika för att höra deras tankar om hur energiturbulensen påverkat deras vardag. 

Medverkande: Doris Johansson, elkund i Ludvika, Jacob Holgersson, energirådgivare för Ludvika kommun, Markus Wråke, vd för Energiforsk, Håkan Möller, kvalitets- och miljöansvarig och Daniel Grankvist, montör, på företagen Calix och Speciform i Eskilstuna, Veronica Eade, Energimyndigheten,  Claude Turmes, energiminister i Luxemburg, Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, Marie-Louise Kristola, klimatkorrespondent.

Skriv till oss! [email protected]

Programledare: Niklas Zachrisson

Reportrar: Daniel Värjö, Anna-Karin Ivarsson och Johan Tollgerdt

Producent: Anders Wennersten

2023-02-07
Länk till avsnitt

Sveriges största vargjakt i modern tid

Följ med Niklas Zachrisson ut i Bergslagsskogarna under årets första dag för licensjakten på varg. Det är en kontroversiell och kritiserad jakt där ungefär var sjätte varg i landet skulle få skjutas: 75 stycken av den totala stammen på 460 djur.

Licensjakten får kritik av forskare som menar att vargstammen är inavlad och istället borde öka i antal. Men svenska regeringen vill tvärt emot sänka riktmärket för hur många vargar vi ska ha i Sverige. Och jägaren Mattias ? som jagar varg i Almhöjdens revir kring Riddarhyttan i Skinnskattebergs kommun, tror att vargjakten är här för att stanna.

EU-kommissionen följer Sveriges agerande noggrant och överväger fortfarande att ställa Sverige inför rätta för brott mot Art- och habitatdirektivet och menar att Sverige är ett dåligt föredöme i vargförvaltningen.

Hör också kritik från italiensk vargforskare kring vargjakten i Sverige och ambitionen att minska den svenska vargstammen. Lantbruksminister Peter Kullgren (Kd) som är ansvarig för svenska vargförvaltningen svarar på kritiken.

Medverkande:

Mattias, Johnny -  Jägare Almhöjdens vargrevir.

David Edéen - Jaktledare Almhöjdens vargrevir.

Luigi Boitani - Vargforskarprofessor emeritus vid Sapienza-universitetet i Rom

Håkan Sand - vargforskare och docent i viltekologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, arbetar vid Grimsö viltforskningsstation.

Peter Kullgren - Lantbruksminister (Kd).

Gunnar Glörsen - Jaktvårdskonsulent vid Svenska jägarförbundet och jägareförbundets rovdjursexpert.

Magnus Orrebrant - Ordförande Rovdjursföreningen.

Niklas Zachrisson - Reporter

Musik - Olle Sjöström

Producent - Anders Wennersten

2023-02-01
Länk till avsnitt

Textilåtervinning på gott och ont

De närmaste åren väntas en återvinningsindustri växa sig starkare kring att göra en slags textilmassa av gamla utslitna kläder och av det göra nya tyger och textilier.

Bara i Sverige bränns årligen tusentals ton tyg som istället skulle kunnat tas tillvara som ny råvara. I Sundsvall har företaget Renewcell ambitionen att bli ett av världens största inom återvinning för textilier. Men i väntan på bättre logistik för insamling i Sverige importeras idag textilierna från Kina och andra delar av Asien. Miljövinsten med att återvinna textilier minskar alltså genom långa transporter över världshaven.

Hör reportage och samtal med näringsidkare och experter om villkor och möjligheter framöver för en bransch som ligger i startgroparna.

Medverkande:

Monica Johansson - engagerad för kommunal textilåtervinning

Jonas Strandberg - affärsområdeschef vid MittSverige vatten och avfall

Henrik Dahlberg - platschef Renewcell

Patrik Lundström - vd Renewcell

Birgitta Losman - hållbarhetsstrateg vid högskolan i Borås.

Rebecka Uggla - sakkunnig i textil på Naturvårdsverket

Reporter: Christer Suneson

Programledare: Niklas Zachrisson

Producent: Anders Wennersten

2023-01-25
Länk till avsnitt

Gruvor i fokus när ett pressat Sverige tar över EU-klubban

Regeringen sätter gruvor och industrins omställning i fokus. Pressen ökar nu på Sverige att i närtid minska koldioxidutsläppen. Unionen har ökat klimattakten.

Omställningen till det fossilfria hastar. Och en halv kilometer under marken i Kiruna ligger fyndet som det blev så mycket tal om under Sveriges första EU-möte i Kiruna under innevarande halvårs ordförandeskap. Enligt LKAB kan fyndet ge en miljon ton sällsynta jordartsmetaller som ska underlätta för den gröna omställningen ? såväl i Sverige som i EU. Metaller som kan användas till exempelvis motorer i framtidens elbilar. 

Men samer är oroliga för att gruv- och industrisatsningarna i norr förstör naturvärden och hotar renskötseln.

Klotet var med i Kiruna när hela EU-kommissionen, 80 journalister, näringsliv och regering på plats diskuterade miljö- och klimatpolitik. På bordet ligger frågor om naturrestaurering, skogsbruk, utsläppshandel, och inte minst också den gröna omställningstakten.

Medverkande:

Ulrika Huhtaniska - kommunikatör LKAB

Ebba Bush - energi- och näringsminister

Jan Moström - vd LKAB

Niklas Johansson - direktör för kommunikation och klimat på LKAB.

Håkan Jonsson - styrelseordförande för Sametinget

Maria Unga - reporter på Sameradion

Matti Blind Berg - ordförande Samernas Riksförbund

Karin Kvartfordt Niia - Gabna sameby

Daniel Engström Stenson - handläggare på Naturvårdsverkets klimatavdelning

Anna Lindhagen - skötselenheten Naturvårdsverket

Virginijus Sinkevi?ius - EU:s miljökommissionär

Maria Sunér - vd Swemin

Ursula von der Leyen - ordförande EU-kommissionen

Ulf Kristersson - statminister

Martin Kinnunen, miljö- och klimatpolitisk talesperson SD

Skriv till oss! [email protected]

Programledare: Niklas Zachrisson

Reporter: Daniel Värjö

Producent: Anders Wennersten

2023-01-17
Länk till avsnitt

Billigare el i rätt tid med smartare elnät

I försöken att få ner priset på el pågår en ständig jakt efter att producera mer. Men parallellt med det och mer i det tysta försöker forskare att utnyttja kraftledningarna bättre så att mer el kan distribueras i dem samtidigt som mindre el går till spillo.

Sveriges Radios vetenskapskommentator Ulrika Björkstén besöker bland andra forskare vid lärosäten och energibolag i ett program om hur det svenska elnätet till elkonsumenterna behöver och kan moderniseras. Rätt mängd el ska lättare finnas på plats vid rätt tillfälle.

Medverkande:

Lars Nordström, professor i elkraftteknik

Bo Normark, expert på eltransmission, styrelseledamot Svenska Kraftnät

Emad Zand, chef för utvecklingen av batterisystem vid Northvolt

Tomas Kåberger, professor i energisystem vid Chalmers tekniska högskola

Björn Jacobsson, forskningsledare på Hitachi i Ludvika

Linnea Gustafsson, driftsingenjör Ellevio

Yvonne Ruwaida, elkraftsingenjör Vattenfall Eldistribution

Göran Ericsson, forsknings- och utvecklingschef på Svenska kraftnät

Peter Stengård, projektledare för brytarutveckling på Hitachi i Ludvika

Emma Nehrenheim, hållbarhetschef Northvolt

Skriv till oss! [email protected]

Programledare: Niklas Zachrisson

Reporter: Ulrika Björkstén

Producent: Anders Wennersten

2023-01-10
Länk till avsnitt

Havet ? en källa till våg av ny energi (R)

Bristen på elenergi riskerar bli alltmer skriande. Men över hela världen pågår en forskning och utveckling för att i högre grad kunna omvandla vågor och tidvattenströmmar till elektricitet.

För att nå dit krävs dock framsteg så att tekniken bland annat kan stå emot de stormar som samtidigt väntas bli allt vanligare i framtiden.

Klotets reporter Anna-Karin Ivarsson har träffat svenskarna som är med i det globala racet för att bättre kunna utnyttja de enorma energimängder som finns i havets rörelser. 

Detta program sändes första gången den 12 oktober 2022.

Medverkande: Stefan Björklund, teknisk chef, Noviocean, Jan Skjoldhammer, vd och uppfinnare, Noviocean, Jens Engström, docent vid Uppsala universitet, Anders Jansson, medgrundare Minesto numera affärsutvecklingschef på Corpower Ocean, Martin Edlund, vd på Minesto, Magnus Fredriksson, utvecklingschef Minesto, Martyn Hann, forskare vid universitetet i Plymouth, England, Emma Edwards, forskare och postdoc vid universitetet i Plymouth.

Skriv till oss! [email protected]

Reporter: Anna-Karin Ivarsson

Programledare: Niklas Zachrisson

Producent: Anders Wennersten

2022-10-11
Länk till avsnitt

Massiva solkraftssatsningar - men var och hur ska de byggas? (R)

I skuggan av Europas växande energibehov finns nu för solkraften planer på allt från små taktäckande enheter till megaparker på tio kvadratkilometer.

Sveriges Radios klimatkorrespondent Marie-Louise Kristola har besökt södra delarna av Europa för att söka svar på hur utbyggnad av solceller bör ske utifrån vad som är bäst, såväl för miljön som för ekonomin. Men också hur till exempel de större parkerna ska kunna uppföras utan utdragna konflikter med framför allt lokalbefolkningen.

Medverkande bland andra: 

Marlene Coulomb ? solkraftsparksmotståndare

Jean-Yves Grandidier ? vd för energibolaget Valorem

Joaquin Mas - vd på energikooperativet Enercoop

Bengt Stridh  - solcellsforskare Mälardalens universitet

Ana Bareira  - chef för internationella miljöinstitutet Iidma i Madrid  

  

Reporter: Marie-Louise Kristola

Programledare: Niklas Zachrisson

Producent: Anders Wennersten

2022-09-28
Länk till avsnitt

2022 ? ett avgörande år för miljöarbetet

Följ med Klotet i en tillbakablick på året som gått. Hör om miljö- och klimatarbetets framgångar och bakslag med globala ödesmöten, en internationell energikris, ny nationell miljöpolitik och en stämningsansökan mot svenska statens klimatpolitik.

Medverkande:
Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria
Marie-Louise Kristola, klimatkorrespndent
Anna-Karin Ivarsson, reporter
Daniel Värjö, reporter

Skriv till oss! [email protected]

Programledare: Niklas Zachrisson

Producent: Anders Wennersten

2022-12-21
Länk till avsnitt

Operation Rädda Arterna: ödesmöte i Kanada om den biologiska mångfalden

Efter flera år av uppskjutna möten, nu pågår det för fullt, FN:s stora sammankomst COP15 med syfte att bromsa upp och vända trenden med utdöende arter som sedan några decennier pågår i en hastighet som inte skett på flera miljoner år.

Vetenskapsradions reporter Sara Sällström är på plats i Montreal med gäster och ger det senaste om förhandlingarna och de aktuella forskningsrönen. Hör också journalisten Martin Emtenäs och Sveriges Radios klimatkorrespondent om bland annat sambandet mellan mångfalden och klimatförändringarna.

Medverkande:
Martin Emtenäs, journalist och författare
Marie-Louise Kristola, klimatkorrespondent
Lova Eveborn - ungdomsrepresentant
Torbjörn Eberhard - förhandlare för EU

Skriv till oss! [email protected]

Reporter: Sara Sällström
Programledare: Niklas Zachrisson
Producent: Anders Wennersten

2022-12-13
Länk till avsnitt

Havsförsurning och mikroplaster- växande hot mot livet i haven

Vore det inte för haven skulle jordens medeltemperatur redan ha varit flera grader högre. Men på senare tid har vi börjat inse att havens upptag av växthusgaser har skett till ett högt pris: havsförsurning.

Havet tar upp koldioxid, vilket är något vi kan vara mycket tacksamma för. Men för organismerna i det allt mindre basiska vattnet är det förödande. Hör om forskarnas försök att närmare förstå utvecklingens konsekvenser.

Haven är också en plats för sopor. Under ytan finns dumpat atomavfall, farligt kemiavfall, cigarettfimpar, plastkassar och annat skräp som blåst ut från land - från stora ansamlingar av drivande plastskräp till mycket små nanopartiklar av plast.

2022 blev året då världens länder enades om att samlas mot plastavfall.

FN har beslutat att förhandla fram ett globalt rättsligt bindande avtal mot plastföroreningar till 2024. Vår reporter har träffat Richard C. Thompson, professorn i marinbiologi som för 20 år sedan var pionjär inom mikroplastforskningen. Han säger att det inte behövs fler bevis för att plastavfallet i haven är skadligt. Nu måste resurser mer satsas på lösningar, som till exempel att forska fram textilier av syntet som INTE släpper plastfibrer när det tvättas.

Medverkande:

Angela Wulff, professor i marinekologi vid Göteborgs universitet.

Sam Dupont, biolog vid Göteborgs universitet.

Isabella Lövin, tidigare språkrör för miljöpartiet - numera författare, debattör och ordförande för Stockholm Environment Institute,

Richard C. Thompson, professor i marinbiologi vid universitetet i Plymouth.

Skriv till oss! [email protected]

Reportrar: Therese Uddenfeldt och Anna-Karin Ivarsson

Programledare: Niklas Zachrisson

Producent: Anders Wennersten

2022-12-06
Länk till avsnitt

Hotet från de dolda metanutsläppen

I kampen för att minska utsläppen av växthusgaser för att bromsa temperaturökningen på jorden är utsläppen av metangas centrala att få ner. Men utsläppen från bland annat industrier och rörledningar ökar och sker i stor utsträckning helt i det dolda.

Klotets reporter Daniel Värjö kommer i en granskning för programmet Kaliber ett steg närmare sanningen hur stora de dolda utsläppen egentligen är. Delvis genom ett projekt där forskare med hjälp av drönare mäter vilka mängder metangas som år efter år läcker ut från raffinaderier och andra verksamheter nästan helt utan myndigheternas kontroll.

--Att minska metangasutsläppen är enda sättet att begränsa uppvärmningen till 1.5 grader.

Det säger metangasforskaren Lena Höglund Isaksson.

EU:s roll och mål

Hör också om hur EU försöker få ned metanutsläppen inom energisektorn med 58 procent till 2030 jämfört med 2020. Något europaparlamentarikern Heléne Fritzon (S) anser är möjligt just eftersom utsläppen till stor del beror på läckage som relativt lätt går att åtgärda.

Medverkande:

David Bastviken - professor i miljövetenskap vid Linköpings universitet

Mats Björsell - klimatanalytiker Naturvårdsverket

Heléne Fritzon - EU-parlamentariker (S)

Carolina Urmeneta - organisationen Global Methane Hub

Samuel Brohede - mätföretaget Fluxsense

Gustav Gerdes - drönarpilot

Lena Höglund Isaksson - metanforskare vid Internationella institutet för tillämpad systemanalys utanför Wien i Österrike

Sara Mälbrink - Länsstyrelsen Västra Götaland

Eric Zinn - hållbarhetschef Göteborg Energi

Johan Skansing - drift- och underhållschef Gasnätet Stockholm

Benny Johansson - terminalledare Gasum

Saila Horttanainen - kommunikationschef Nordion Energi

Reporter: Daniel Värjö

Programledare: Niklas Zachrisson

Producent: Anders Wennersten

2022-11-29
Länk till avsnitt

Så kan klimatarbetet förändras i grunden - vägen framåt efter COP27

FNs klimatmöte COP27 är över - ett slutdokument signerades till slut på övertid - men vad blev egentligen resultatet? Och utsläppen, vad kan vi förvänta oss efter klimatmötet i Egypten? Och var det egentligen på G20-mötet som det mest intressanta hände? Är det läge att förändra klimatmötena helt? Ja det föreslår Johan Rockström.

Politikernas nederlag, kan det få andra att agera för att nå Parisavtalets mål till 2030? Till exempel har både näringslivets och civilsamhällets närvaro växt på klimatmötena. Greta Thunbergs organisation "Fridays for future" var på plats i Sharm el-Sheikh men inga svenska representanter. Andreas Magnusson, svenska Fridays for future, medverkar.

Medverkande:

Richard Myrenberg, afrikakorrespondent, Sveriges radio, Johan Rockström, klimatforskare och chef för Potsdaminstitutet i Tyskland, Andreas Magnusson, Fridays for Future, Mathias Fridahl, forskare i klimatpolitik vid Linköpings universitet, Åsa Persson, forskningschef vid Stockholm environment institute, Marie-Louise Kristola, klimatkorrespondent, Sveriges Radio, Ia Anstoot, Nuclear for climate.

Skriv till oss! [email protected]

Programledare: Niklas Zachrisson

Producent: Anders Wennersten

2022-11-22
Länk till avsnitt

Klimatmötet i Egypten: "kaotiskt" och "Sverige har tappat som föregångsland". Klotet direkt från COP27

"Omställningen måste gå fortare", "kaotiskt och inte särskilt kreativt", "det är med en sorg jag är här". Några röster från Klotets sändning från konferenscentret i Sharm el-Sheikh med bara två dagar kvar av FNs klimatmöte 2022, COP27.

Världen går mot en temperaturökning på minst 2,5 grader Celsius om inte utsläppen minskar snabbt. Enligt Parisavtalet ska till exempel Sverige minska sina utsläpp med 63 procent från 1990 års nivå till 2030. Med nuvarande budget kommer inte den svenska regeringen att nå utsläppsminskningsmålen.

Klimatministern Romina Pourmokhtari säger att hon tror att Sverige ska nå målen

Klotet möter Sveriges klimatminister på FNs klimatmöte i Egypten och samlar forskare, aktivister, näringslivsrepresentanter och Sveriges chefsförhandlare till ett samtal om klimatförändringarna, temperaturökningen, dess konsekvenser och hur förhandlingarna går på mötet som i år handlar mycket om vem som ska betala för de skador och förluster som klimatförändringarna innebär.

Volvo Cars hållbarhetschef Anders Kärrberg: ?För det första så kan man ju konstatera att budgeten för klimat och miljö går ned med fem miljarder och bara det är en signal till omvärlden som är väldigt olycklig ? Sverige har under många år varit ett föredöme för många länder?.

Medverkande:

Mattias Frumerie, Sveriges chefsförhandlare, Amanda Björksell, Sveriges unga delegat, Jefferson Estella, Filippinerna, Mathias Fridahl, forskare i klimatpolitik vid Linköpings universitet, Romina Pourmokhtari, Sveriges klimat- och miljöminister, Anders Kärrberg, hållbarhetschef, Volvo Cars, Jonas Wallmander, vd för energilagringsbolaget Azelio, Michael Tedengren, korallrevsforskare vid Stockholms universitet, Malaika Mikaelsson, doktorand vid Linköpings universitet som forskat på skador och förluster för små önationer i Stilla havet, Bernt Nordman, klimatexpert på Världsnaturfonden i Finland.

Skriv till oss! [email protected]

Programledare: Niklas Zachrisson

Producent: Anders Wennersten

2022-11-16
Länk till avsnitt

Klimatmötet COP27 ? världen håller andan

Värdlandet Egypten är redan hårt drabbat av klimatförändringar. Höjda temperaturer och salt som förstör jordbruksmark följer i dess spår.

Reportage av SR:s mellanösternkorrespondent Cecilia Uddén om några av de miljöproblem som drabbat Egypten, däribland invasiva larver som försvårar för jordbrukarna. SR:s Klimatkorrespondent Marie-Louise Kristola berättar om försaltningen som även den slår mot spannmålsodlarna och vi får en rapport av Ekots reporter Mona Hambraeus från mötet i Sharm El- Sheik.

Ulrika Francke, ordförande för internationella standardiseringsorganisationen, ISO. är en av de svenska deltagarna vid klimatmötet och hoppas kunna minska problemen med greenwashing.

Hör också en rapport av Klotets reporter Daniel Värjö från den stora PFAS-rättegången som under veckan pågår i hovrätten i Malmö mellan Ronneby kommun och Kallingeborna.

Programledare: Niklas Zachrisson

Producent: Anders Wennersten

2022-11-09
Länk till avsnitt

Tregradersvärlden ? den heta mardrömmen

Klimatmålet att bromsa temperaturökningen vid 1.5 grader ter sig alltmer avlägset. I nuvarande utsläppstakt går det snarare mot tre eller fyra grader.

Hur kommer en sådan värld att se ut?
När inträffar egentligen de olika så kallade tröskelpunkterna som startar oåterkalleliga dominoeffekter vilka i sin tur bara påskyndar utvecklingen med allt svårare väderkatastrofer, smältande isar och tinande tundra som läcker metangas. Samtidigt kan effekterna av exempelvis förändrade växtzoner också bli positiva. 

Klotets reporter Lasse Edfast söker svar på hur växter och djur kan påverkas av en tre grader varmare värld. Kommer det gå att odla kaffe som tidigare? Innebär en uppvärmning på 3-4  grader inte bara slutet för fjällsippan utan även för den mänskliga civilisationen så som vi känner den..?

Medverkande: Melissa Maxter, hållbarhetsstrateg i Laholms kommun, Anousch Muradya, beredskapshandläggare på länsstyrelsen i Halland, Johannes Stripple, docent i statsvetenskap, Lennart Wikström, lantbrukare,  Johan Rockström, klimatforskare och chef för Potsdaminstitutet i Tyskland, Tomas Roslin, professor vid Institutionen för ekologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, Alexandra Nicoleris, bitr. lektor Lunds universitet,

Reporter: Lasse Edfast
Programledare Niklas Zachrisson
Producent: Anders Wennersten

2022-11-01
Länk till avsnitt

Vart leder den nya klimat- och miljöpolitiken?

Den nya regeringen säger att Sveriges klimatmål ligger fast. Men vägen till målen har ändrats. Leder den nya politiken till minskade utsläpp och hur ska miljöfrågorna ta plats i det nya departementet för klimat och näringsliv?

Medverkande i studiosamtalet: Anders Wijkman, ordförande i Romklubben och tidigare EU-parlamentariker för Kristdemokraterna, Maria Wetterstrand, vd för konsultfirman Miltton Europe i Bryssel och tidigare språkrör för Miljöpartiet, Mikael Karlsson, Docent i miljövetenskap, universitetslektor i klimatledarskap vid Uppsala universitet, tidigare ordförande för Naturskyddsföreningen, Marie-Louise Kristola, Sveriges Radios klimatkorrespondent.

Medverkande inspelade på "band": Romina Pourmokhtari, (L) klimat- och miljöminister. Ebba Busch, (KD) energi- och näringsminister och blivande chef för nya departementet för klimat och näringsliv. Martin Kinnunen, (SD), klimatpolitisk talesperson. Reporter i Luxemburg är Andreas Liljeheden, Sveriges Radios korrespondent i Bryssel.

Skriv till oss! [email protected]

Programledare: Niklas Zachrisson

Producent: Anders Wennersten

2022-10-26
Länk till avsnitt

Vätgasen ? klimatess eller joker i spelet om framtiden

Om vätgasteknikens utveckling men också om Romina Pourmokhtari som är Sveriges nya klimat- och miljöminister och fram till nyår chef för miljödepartementet som 2023 uppgår i Klimat- och näringslivsdepartementet. Klimatkorrespondent Marie-Louise Kristola kommenterar. Sen en återutsändning från april om vätgasen som i decennier låtit tala om sig bland forskare, politiker och näringsliv som en möjlighet mot ett mer fossilfritt samhälle.

Det går att tillverka fossilfritt stål och att bara låta det komma vatten ur bilarnas avgasrör. Men att i stor skala få igång produktionen har tagit tid.

Utvecklingen av vätgas börjar ta fart.

Klotet skingrar dimmorna kring hur långt gasprojekten kommit idag, hur antalet ansökningar till Klimatklivet om produktion ökar och berättar om både stora och små planer som ska minska avståndet till framtiden.

Programmet sändes första gången i april i år.

Medverkande: Åsa Bäcklin, kommunikatör på Hybrit i Luleå, Kristoffer Nordekvist, kemilärare i Luleå Gymnasieby, Naturvetarklassen Na2a i Luleå, Martin Pei, teknisk direktör på SSAB, Frans Timmermans, EU-kommissionens vice ordförande, Mats Smedberg och Åke Smedberg som söker ekonomiskt stöd av Klimatklivet för att starta vätgasproduktion i Grängesberg, Nanna Wikholm, enhetschef för Klimatklivet Transport på Naturvårdsverket, Per Bondemark, vd för Maserfrakt i Borlänge som beviljats pengar ur Klimatklivet till en vätgastankstation, Rikard Gebart professor i energiteknik vid Luleå tekniska högskola. Marie-Louise Kristola, klimatkorrespondent.

Skriv till oss! [email protected]

Reporter: Anna-Karin Ivarsson

Programledare: Niklas Zachrisson

Producent: Anders Wennersten

2022-10-19
Länk till avsnitt

Havet ? en källa till våg av ny energi

Bristen på elenergi riskerar bli alltmer skriande. Men över hela världen pågår en forskning och utveckling för att i högre grad kunna omvandla vågor och tidvattenströmmar till elektricitet.

För att nå dit krävs dock framsteg så att tekniken bland annat kan stå emot de stormar som samtidigt väntas bli allt vanligare i framtiden.

Klotets reporter Anna-Karin Ivarsson har träffat svenskarna som är med i det globala racet för att bättre kunna utnyttja de enorma energimängder som finns i havets rörelser. 

Medverkande: Stefan Björklund, teknisk chef, Noviocean, Jan Skjoldhammer, vd och uppfinnare, Noviocean, Jens Engström, docent vid Uppsala universitet, Anders Jansson, medgrundare Minesto numera affärsutvecklingschef på Corpower Ocean, Martin Edlund, vd på Minesto, Magnus Fredriksson, utvecklingschef Minesto, Martyn Hann, forskare vid universitetet i Plymouth, England, Emma Edwards, forskare och postdoc vid universitetet i Plymouth.

Skriv till oss! [email protected]

Reporter: Anna-Karin Ivarsson

Programledare: Niklas Zachrisson

Producent: Anders Wennersten

2022-10-12
Länk till avsnitt

Nya satelliter avslöjar dolda utsläpp av växthusgaser

För att lättare kunna upptäcka och kartlägga de klimatfarliga utsläppen från mänskliga aktiviteter av koldioxid, metan och andra växthusgaser planerar EU att skjuta upp tre nya satelliter.

De kommer att på en detaljerad nivå kunna mäta hur stora utsläppen är och varifrån de sker, vilket alltså i sin tur är viktig information för att därefter försöka minska dem.

Samtidigt visar de satelliter som redan är i omloppsbana runt jorden på att utsläppen i själva verket är mycket högre än länderna själva rapporterar. Något som i sin tur kan skapa konflikter i det internationella samarbetet.

Copernicus nya satelliter kan avslöja utsläpp som inte rapporteras

Enligt forskningen närmar vi oss tröskelpunkter där ekosystem tippar över och leder till en självförstärkande temperaturökning med oåterkalleliga effekter för planeten.

?När man mäter med satelliter och på andra sätt kan man kanske skapa en slags tidiga varningssystem, och se att nu händer det någonting här.

Det säger professorn i klimatologi, Markku Rummukainen vid Lunds universitet och också klimatrådgivare på SMHI, som är en av de som intervjuas i programmet.

Medverkar gör också: Hans Chen, atmosfär- och klimatforskare vid Lunds universitet, Philippe Ciais vid franska forskningsinstitutet LSCE -Laboratoriet för klimat- och miljöforskning, Björn-Ola Linnér, professor som forskar om klimatpolitik vid Linköpings universitet, Åsa Persson, forskningschef vid Stockholm Environment Institute och Annika Digréus, miljö- och klimatreporter på Ekot.

Reporter: Daniel Värjö

Programledare: Niklas Zachrisson

Producent: Anders Wennersten

2022-10-04
Länk till avsnitt

I klimatförändringarnas spår: USA:s torrare och hetare västra del breder ut sig österut.

Gränsen till landets torrare väst har enligt en forskningsstudie flyttat sig omkring 16 mil österut sedan 70-talet. I delstater som Nebraska och Kansas tvingas nu alltfler jordbrukare försöka anpassa sig till hetare somrar med mindre nederbörd och generellt mer begränsade vattenresurser

Nivåerna i stora sjöar kan ligga många meter under de normala och temperaturerna har även i centrala delarna av USA varit rekordhöga. Samtidigt har skogsbränder härjat på ett sätt som inte skett tidigare.

?Vi ser varje dag hur våra grödor torkar bort.

Det säger jordbrukaren Debbie Borg i Nebraska som Klotets reporter Anna Gjöres besökt.
Hör också om forskaren och professorn i jordbruksekonomi Nick Brozovic om vad jordbrukare nu behöver göra för att klara de nya förutsättningarna. Åtgärder som kan handla om att förädla sina grödor och om att hitta nya effektivare sätt för att sköta sin bevattning.

Medverkande:

Debbie Borg - jordbrukare i Nebraska

Nick Brozovic - professor i jordbruksekonomi

Nate Nielsen - förman på Kingsley dam

Felicia Marcus - Stanforduniversitetets program Water in the West

Roric Paulmann - jordbrukare Nebraska

Bo Landin - biolog, författare, vetenskapsjournalist


Reporter: Anna Gjöres
Programledare: Niklas Zachrisson
Producent: Anders Wennersten

2022-09-20
Länk till avsnitt

Klimatkrisen ? kunde medierna ha berättat en bättre story för att väcka världen tidigare?

London 2014. Det är julaftonskväll och en mäktig chefredaktör får för sig att skriva mejl till sina anställda på The Guardian. Alan Rusbridger har ett halvår kvar som ledare för dagstidningen och vill att alla på tidningen ska mobilisera, alla ska göra journalistik om klimatförändringarna. Klotet åker till England och kollar vad som hände och vad det blev sen när halvåret gått.

Varför var det så svårt att göra nyheter av klimatet? Åren har gått medan utsläppen ökat och uppvärmningen ökat. Tidernas största nyhetsstory, den om klimatförändringen, hur kunde den inte vara på alla förstasidor? Klotet möter journalister och forskare med frågan om journalistiken kunnat nyhetsvärdera klimatfrågan högre?

"Climate denial has morfed into delay" Klimatförnekarna är färre och klimatförsenarna istället en växande skara.

Klimatförnekarna har ersatts av fördröjare, "vuxna i rummet" som vill prioritera annat först, berättar Cambridgeprofessorn John Naughton och journalisten Terry Macalister.

Medverkande: Alan Rusbridger, The Guardians chefredaktör 1995-2015 och numera chefredaktör för månadsmagasinet Prospect. Terry Macalister, frilansjournalist med fokus på energifrågor, författare och sedan några månader tillbaka "aktivist". John Naughton, professor i Cambridge, Leo Hickman, chefredaktör för Carbon Brief, Phillip Inman, ekonomiredaktör på The Observer och kolumnist i The Guardian. Bengt Johansson, professor i journalistik, JMG. Marie-Louise Kristola, klimatkorrespondent, Sveriges Radio.

Skriv till oss! [email protected]

Reporter: Anna-Karin Ivarsson

Programledare: Niklas Zachrisson

Producent: Anders Wennersten

2022-09-13
Länk till avsnitt

Klotets miljöenkät inför valet ? hör politikernas svar på hur de vill möta klimathotet!

Klimatet och andra miljöfrågor anses av många ha fått för litet utrymme i den svenska valrörelsen. Det trots att klimatförändringarnas konsekvenser märks allt tydligare med omfattande torka, sinande floder, matbrist och samtidigt översvämningar och skyfall. Och forskningen visar att omfattande utsläppsminskningar behöver göras nu.

Vetenskapsradion Klotet har i enkätform frågat samtliga riksdagspartier hur de vill möta klimatkrisen.

Här är några av svaren:

?Vi är teknikoptimister och vi tror väldigt mycket på att vi med teknik kommer kunna lösa klimatet.?

? Här och nu så har vi ju större problem med gängkriminalitet än vad vi har med väder och vind.

?Det som vi vill komma åt det är utsläpp, det är inte resandet?

?Vi kan inte utesluta någonting, vi måste göra allt.?

Hör de klimat- och miljöpolitiska talespersonerna från partierna  och hur deras svar kommenteras av Naghmeh Nasiritousi som forskar om klimat- och energipolitik på Stockholms universitet och av Filip Johnsson, professor i energisystem på Chalmers tekniska högskola.

Medverkande klimat- och miljöpolitiska talespersoner från riksdagspartierna:

Helena Gellerman, L

Jessica Rosenkrantz, M

Kjell-Arne Ottosson, KD

Martin Kinnunen, SD

Lorentz Tovatt, MP

Rickard Nordin, C

Elin Segerlind, V

och Annika Strandhäll, S miljö- och klimatminister

Reporter: Daniel Värjö

Programledare: Niklas Zachrisson

Producent: Anders Wennersten

2022-09-06
Länk till avsnitt

USA:s historiska klimatsatsning - vad händer nu?

De rekordstora klimatsatsningarna som godkänts av USA:s senat räcker ändå inte för att nå klimatmålen. Vad innebär USA:s klimatpaket för den globala klimatkampen och finns det lärdomar för svenska politiker?

Historiens största utsläppare av koldioxid har lagt fram ett historiskt stort klimatpaket och lovar nu rekordinvesteringar i förnybar energi. Det handlar bland annat om elbilspremier och skattelättnader för batteri- solcellsproduktion. Och om att fånga in koldioxid.

Stort paket som inte når målet

Men trots den största klimatpolitiska satsningen genom tiderna räcker inte utsläppsminskningen för att nå USA:s egna klimatlöften. Enligt experter blir det bara 40 procent minskade utsläpp i USA till år 2030, från 2005 års nivåer att jämföra med de dryga 50 procent som landet själv satt som mål. Enligt forskare så har USA fortfarande mycket kvar att lära av EU som är bäst i den globala klimatkampsklassen.

Hur påverkar USAs klimatansträngning andra länder? Vad innebär investeringarna inför kommande klimatförhandlingar och kan svenska politiker lära av turerna kring historiens största klimatsatsning?

Medverkande:

Kevin Noone, klimatforskare.

Björn-Ola Linnér, klimatpolitikforskare,

Ginna Lindberg, Sveriges Radios USA kommentator och Ekots utrikeschef

Marie-Louise Kristola, klimatkorrespondent

Programledare: Niklas Zachrisson

Producent: Anders Wennersten

2022-08-30
Länk till avsnitt

Sverige har dålig koll på halterna av PFAS i kött och i andra lantbruksprodukter

Naturvårdsverket hittade giftiga PFAS-kemikalier i halländska Kistingebäcken som använts för bevattning. Nu är det slutbevattnat, men hur har livsmedlen påverkats? Klotets granskning avslöjar att svenska myndigheter har dålig koll på PFAS-nivåerna. Programmet är en återutsändning från 11 maj.

PFAS har kallats giftiga evighetskemikalier och finns bland annat finns i brandskum och möbeltyger. De är långlivade och kan ge allvarliga hälsoproblem. Till exempel riskerar barn att få försämrat immunsystem.

Svenska länsstyrelser svarar i Klotets enkät

Skadligt höga halter av ämnena har konstaterats i exempelvis kött i Danmark och Tyskland och i mjölk i USA. I Sverige finns på många platser förhöjda halter såväl i grundvatten som i ytvatten.

Vetenskapsradion Klotets granskning visar att svenska myndigheter har dålig koll på ifall livsmedel från lantbruk i förorenade områden har för höga halter.

Klotets Daniel Värjö besöker Kistingebäcken söder om Halmstad och träffar lantbrukarna Henrik och Lars Jönsson. De kan inte längre bevattna sina åkrar på grund av PFAS-föroreningen i området.

Medverkande: Lantbrukarna Henrik Jönsson och Lars Jönsson i Halmstad, Tomas Sjöstedt, miljö- och hälsoskydds inspektör på bygg- och miljöförvaltningen i Halmstad kommun, Karl Lilja på Naturvårdsverket, miljöskyddsinspektör Åsa Lindström vid Försvarsinspektören för hälsa och miljö, Malin Sahlberg, miljöhandläggare på länsstyrelsen i Halland, Sandra Strandh, statsinspektör Livsmedelsverket.

2022-08-23
Länk till avsnitt

En ödesmättad vår för klimatet

Året hittills har blivit historiskt med kriget i Ukraina, galopperande klimatutmaningar och en global energiomställning.

Klotets redaktion sammanfattar inför sommaruppehållet dramatiska händelser och rapporter som visar på hotet mot klimatet och mot miljön. Det blir uppföljningar och samtal kring människor som hörts och granskningar som gjorts. Hör om det senaste från FN:s klimatpanel och om vad som är att vänta från IPCC framöver. Hör om den ukrainska miljökämpen som blev soldat när kriget bröt ut och om vad som hänt vid det kontroversiella gruvprojektet i Kallak.

Medverkande:

Markku Rummukainen, klimatforskare

Anna-Karin Ivarsson, reporter

Daniel Värjö, reporter

Marie-Louise Kristola, klimatkorrespondent SR

Maria Persson- Löfgren, Rysslandskorrespondent SR


Programledare: Niklas Zachrisson
Producent: Anders Wennersten

2022-06-21
Länk till avsnitt

Den bortstädade mångfalden

Att hålla rent i naturen från gamla pizzakartonger, att få bort stora soptippar och att minska antalet gödselhögar kan både göra det vackrare och påverka miljön positivt. Men det har också ett miljöpris.

Många djurarter trivs i gödslet och i soptipparna, tvestjärtar krälar i ruttnande bortslängda kartonger och avfallet som tas tillvara för att bli biogas är livsmiljö för både flora och fauna.

Hör om vad som händer när ekonomiska intressen prioriteras framför ekologiska och när biologisk mångfald städas bort. Men också exempel som inom skogsbruket där uppstädningen, av miljömässiga skäl inte längre sker lika frenetiskt.

Medverkande:

Mattias Forshage, entomolog, Naturhistoriska Riksmuseet

Mats Jonsell, lektor Sveriges lantbruksuniversitet

Miljöanalysspecialist Henrik Thurfjell från Artdatabanken

Reporter: Gustaf Klarin

2022-06-15
Länk till avsnitt

Aurora: Nu stämmer vi staten för klimatet

Svenska ungdomar i föreningen Aurora ska stämma staten för att de tycker att den gör för lite för att nå klimatmålen och för att klimatmålen dessutom är otillräckliga. Med en grupptalan bjuder de in alla i Sverige under 26 år att vara med och stämma staten.

Enligt Parisavtalet ska utsläppsminskningarna som krävs fördelas på ett rättvist sätt. Men världens länder har inte enats om ett sätt att räkna det på. Även om Sveriges klimatmål är bland de mest ambitiösa i världen är de inte i linje med Parisavtalets temperatur- och rättvisemål, enligt forskaren Isak Stoddard på Uppsala universitet. En annan forskare, Johannes Morfeldt på Chalmers, säger att det beror på hur man räknar.

Medverkande: Från Aurora: Saga Ernerfeldt Hedén, Anton Foley, Smilla Ubbe, Ida Edling, Esmeralda Sjögren och Sofi Marklew, professor i miljörätt vid Stockholms universitet Jonas Ebbesson, Isak Stoddard vid Institutionen för geovetenskaper, naturresurser och hållbar utveckling, Uppsala universitet, Johannes Morfeldt på institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori, på Chalmers.

Skriv till oss! [email protected]

Reportrar: Anna-Karin Ivarsson och Daniel Värjö

Programledare: Niklas Zachrisson

Producent: Anders Wennersten

2022-06-08
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.