Sveriges 100 mest populära podcasts

Vetenskapsradion Klotet

Vetenskapsradion Klotet

Vetenskapsradions internationella miljöprogram. Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play. Ansvarig utgivare: Magnus Gylje

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

sverigesradio.se/vetklotet

Avsnitt

Så behöver tågresandet underlättas för att minska klimatutsläppen

Svårt att boka, sällan wifi, förseningar, ersättningsbussar, ofta dyrare än flyget - ändå vill många åka tåg och det är också det bästa färdmedlet för klimatet. Mattias Goldmann åkte tåg ända till Bangkok och sparade 800 kg koldioxidutsläpp.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

Med fler persontransporter på räls kan växthusgasutsläppen minska från transporterna men flera faktorer gör att tågtrafiken väljs bort trots att intresset för att resa med tåg är stort. Biljettpriset, bokningsförfarandet, brist på internetuppkoppling och risken för förseningar och därmed risken att också missa ett tågbyte är några exempel på vad som kan avskräcka potentiella resenärer.

Kan extra semesterdagar vara en morot?

Kan extra semesterdagar för den som tar tåget vara en väg till semesterresor med mindre utsläpp? Svenska myndigheter stod för nästan en tiondel av de svenska inrikespersontransportutsläppen (2019) och ska väga in klimathänsyn vid bokning av tjänsteresor. Vetenskapsradion Klotet möter svenska forskare som åkt till konferenser i Spanien respektive Irland med tåg. Och på nattåget till Hamburg möter vi unga konsulter på väg till konferens. Och det går till och med att ta tåget ända till Thailand när ens familj måste flytta eftersom jobbet är på ambassaden i Bangkok berättar den mest långväga tågresenären i programmet.

Medverkande:

Mattias Goldman, klimatdebattör och medföljande utsänd till Thailand

Johan Olesund, Isak Jonsson och Jonathan Hedlund, konsultbolaget Netlight

Bengt och Birk Eriksson, lantbrukare

Susanna Elfors, driver facebookgruppen Tågsemester

Jakop Dalunde, Europaparlamentariker, Miljöpartiet

Jörgen Larsson, Chalmers

Kimberly Nicholas, Lunds universitet 

Linnéa Mills, MTRX

Johanna Danielsson, Kairos future

Emma Kritzberg, Lunds universitet

Olov Dahlin, Gävle högskola

Johan Enstedt, SJ

Kjell-Ove Lindgren, Karolinska institutet

Björn Pettersson, Naturvårdsverket

Oskar Fröidh, KTH

Skriv till oss! [email protected]

Anna-Karin Ivarsson, reporter

Anders Wennersten, producent

2024-06-20
Länk till avsnitt

De gamla byggteknikernas renässans - stråets och lerans återkomst!

I höst startar en yrkeshögskoleutbildning för stråtäckare. Det är ett exempel på ett intresse för mera traditionella byggmetoder som ofta är klimat - och miljömässigt bättre alternativ än betong och armeringsjärn.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

Klotet ser närmare på vilka möjliga klimatvinster som finns i att byta bland annat kalksten mot obränd lera, och tittar på vad som driver respektive hindrar utvecklingen av material och byggmetoder framåt i en mer hållbar riktning.

Medverkande:

Markus Tarvainen - timmerman. Kursansvarig för timringsutbildning vid Sjövik folkhögskola

Pernilla Hagbert - forskare vid KTH i hållbar omställning

Tove Sjöberg .- arkitekt

Johan Jönsson - expert på hållbara byggmaterial

Adam Justin Mol - byggnadsantikvarie, elev vid timringsutbildning

Moses - fjärdeårselev vid timringsutbildningen i Sjövik

Linus Malmqvist - förstaårselev vid timringsutbildningen i Sjövik

Lars- andraårselev vid timringsutbildningen i Sjövik

Joar Nilsson - ordförande för Svenska Stråtäckarföreningen.

Olle - stråtakläggare

Janis Pucitis - stråtakläggare

Elsa Östlund - reporter

Marie-Louise Kristola - programledare

Anders Wennersten - producent

2024-06-13
Länk till avsnitt

Inför EU-valet. Nederländernas miljöproblem inom jordbruket återspeglar hela unionens.

Nästa vecka är det val till EU-parlamentet. Bland raden av viktiga beslut som ska fattas av politikerna den närmaste fem-årsperioden finns de som gäller jordbruket. I just Nederländerna är de frågorna högaktuella och illustrerar hur nära kopplade de är till både klimatet och till hållbar utveckling.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

 Landet kämpar med unionens sämsta vattenkvalité och med stora utsläpp av kväve och växthusgaser, samtidigt som splittringen blivit allt tydligare i åsikterna kring hur och i vilken takt den gröna omställningen ska ske. En splittring som går att se såväl inom politiken som bland enskilda företag och medborgare nu när miljökraven ökar.

Klotets Marie-Louise Kristola har besökt forskare, lantbrukare och miljöorganisationer i Nederländerna och ger en bild av ett land på kontinenten som visar på utmaningarna inom den sektor som får en tredjedel av hela EU:s budget.

Medverkande

Andreas Liljeheden - EU-korrespondent för Sveriges Radio

Amber Laan - mjölkbonde i Varder, Nederländerna

Oscar Widerberg - forskare vid Vrije universitetet i Amsterdam, Nederländerna

Sanne Smeets - ekobonde, Nederländerna

Marjan Minnesma - jurist och grundare av miljöorganisationen Urgenda

Marie-Louise Kristola . programledare och reporter

Anders Wennersten - producent

2024-06-01
Länk till avsnitt

Det bör du veta om miljöfrågorna inför EU-valet!

Den 6-9:e juni kommer det att ske: medborgare i EU:s alla 27 nationer går till urnorna för att välja de politiker som t ska fatta viktiga beslut för allas vår framtid. Beslut som kommer att påverka klimatet och miljön såväl nu som för kommande generationer.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

Vetenskapsradion Klotet lyfter fram några av de stora frågorna som hamnar i knät på parlamentarikerna och kommissionärerna de närmaste fem åren. Det finns förslag om att drastiskt minska användningen av ?evighetskemikalierna? PFAS. Det finns en ambition att få till en grön omställning som blir rättvis och mycket krävs för att nå klimatmål såväl till 2030 som de föreslagna till 2040.

Medverkande:

Anders Wijkman - ordförande i ROM klubben, initiativtagare till klimatalliansen och tidigare europaparlamentariker för KD och generalsekreterare för Naturskyddsföreningen

Karin Bäckstrand - professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning vid Stockholms universitet.

Åsa Weinholt - klimatanalytiker vid Naturvårdsverket.

Jenny Jewert - naturbiolog, verksam vid Världsnaturfonden.

Jenny Ivarsson - strategisk rådgivare Kemikalieinspektionen

Anne-Sofie Bäckar - verksamhetschef miljöorganisationen Chemsec

Kristina Neimert - ansvarig för kemikaliefrågor IKEM

Marie-Louise Kristola - programledare

Anna-Karin Ivarsson och Daniel Värjö - reportrar

Anders Wennersten - producent

2024-05-23
Länk till avsnitt

Elefanternas kamp under Afrikas sol (repris)

I södra Afrika torkar vattnet ut och temperaturerna stiger samtidigt som mark odlas upp. Det eldar på konflikten mellan vilda djur och människor. Afrikas elefanter lever under klimatförändringarnas tryck.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

Frilansjournalisten Ester Roxberg tar oss med till Hwange nationalpark i Zimbabwe där mer än 100 elefanter dog i fjol av uttorkning. I ett projekt som skulle minska problemen finns ambitiösa planer på att flytta tusentals djur som elefanter, giraffer och lejon till andra parker. Planer som inletts men som avbrutits i brist på pengar.

Medverkande:

Nathan Web - Victoria Falls Antipoaching Unite,

Constance Sibelo - Forest Tree Commission

Tinashe Farawo - talesperson Hwange nationalpark

Huganani Gideon Duvet - bybo nära Hwange nationalpark

Maria Shoko - bybo nära Hwange nationalpark

William - bybo nära Hwange nationalpark

Mukani - bybo nära Hwange nationalpark

Ellen - bybo nära Hwange nationalpark

Florence - bybo nära Hwange nationalpark

Oliver - bybo nära Hwange nationalpark

Bongani - Wildlife trust

Ester Roxberg - frilansjournalist

Niklas Zachrisson - programledare

Anders Wennersten - producent

2024-05-19
Länk till avsnitt

Indien och den dödliga vattenkrisen

Varje år beräknas omkring 200 000 personer dö i Indien till följd av brist på rent vatten. I detta världens folkrikaste land växer nu snabbt behovet av effektiva åtgärder för att komma till rätta med vattenstressen.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

Det handlar bland annat om att börja odla grödor som är mindre vattenkrävande, att väcka liv i traditionella, bortglömda metoder att samla in och spara vatten men också om att politiskt se över subventioner som styr och påverkar konsumtionen.

För att lindra vattenbristen i Indiens huvudstad pågår sedan några år försök att återskapa vad som kallas Delhis försvunna sjöar. Runt ett tusen igenväxta vattenhål och reservoarer har kartlagts och alltfler av dem ska nu stegvis restaureras.

Reportage och samtal mellan Sveriges Radios Sydasienkorrespondent Naila Saleem och Klotets programledare Marie-Louise Kristola som också besökt landet och där talat med vattenexperter och forskare.

Medverkande

Stuart Orr . vattenexpert WWF

Minti Jain, teater regissör, skådespelare och dramapedagog.

Manjunath  pensionerad civilingenjör

Vishwanath Srikantaiah civilingenjör och stadsplanerare

Arnab Dutta, SR:s medarbetare i Indien

KP Singh, Bangalorbo, jobbar med miljöfrågor

Depinder Kapur leder vattenprogrammet på Center for Science and Environment i Delhi.

Abhishek Singh ? Sanoth-bo

Ankit Srivastava ? miljöingenjör

Naila Saleem - Sydasienkorrespondent SR

Marie-Louise Kristola - programledare och reporter

Anders Wennersten - producent

2024-05-09
Länk till avsnitt

Stor oro för uranbrytning i Jämtland när regeringen vill ta bort förbudet

Stora värden ligger i potten med förslaget att åter öppna för att bryta uran i landet. Gruvbolagen vädrar morgonluft, medan kritiker befarar stora skador på miljön.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

Regeringen vill ta bort förbudet i landet för uranbrytning och har tillsatt en utredning som blir klar i mitten av maj.
I jämtländska Oviken finns redan planer på en ny gruva för metaller som behövs till batterier och vindkraftverk i den gröna omställningen.  Där finns också uran. Boende är oroliga för att behöva flytta, för att natur förstörs och för föroreningar av Storsjöns vatten. Nu söker sig gruvbolagen till området och ska prospektera ett område på 500 kvadratkilometer runt Storsjön och upp mot fjällen.

Reportage från området där ny gruvdrift kan bli aktuellt och från Ranstadsverket i Västergötland där det utvanns uran på 60-talet och där det idag går att se spåren av brytningen.

Medverkande:

Jon Erik Johansson - skogsägare och Oviken-bo

Jenny Persson - Jämtlands gruvgrupp, Naturskyddsföreningen

Olof Martinsson ? lektor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet

Carl-Gunnar Malm - Oviken-bo

Lena Fernlund - Oviken - bo

Anders Olof Öhlén - geolog, Bergs kommun

Rolf Holmqvist - före detta föreståndare Ranstadverket

Roland och Berit Wilson - närboende till Ranstadsverket

Bengt Lilljha - fd forskningschef Ranstadsverket

Anna Bergengren - koordinator Platåbergens geopark

Daniel Värjö - reporter

Anders Wennersten - producent

2024-05-02
Länk till avsnitt

Våra sista lövsalar - hur kan alm, ask och björk räddas för framtiden?

Det pågår en massdöd i naturen - bland jättar. Svampangrepp på lövträd som alm och ask får skogens och parkernas egna pelarsalar att försvinna.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

2009, åtta år efter att askskottsjukan första gången upptäcktes i Sverige, hade en fjärdedel av alla askar i landet dött eller blivit svårt sjuka.

Almarna i Kungsträdgården vaccineras mot almsjukan.

Klotet besöker skånska Örups almskog där 85 procent av almarna dog under loppet av fem år, men också Kungsträdgården i centrala Stockholm där almarna årligen får en spruta för att skyddas mot angreppen.

Medverkande

Mårten Lind - doktor i svampgenetik

Staffan Eklöf, riksdagsledamot (SD). Har forskat inom cell- och molekylärbiologi

Elisabet Elfström - stadsträdgårdsmästare

Magnus Jönsson - naturvårdsförvaltare Länsstyrelsen

Johanna Witzell - professor i skogsskador

Mateusz Liziniewicz - forskare på Skogforsk

Sara Sällström - reporter

Stefan Nordberg - reporter

Marie-Louise Kristola - programledare

Anders Wennersten - producent

2024-04-26
Länk till avsnitt

Industrins gröna omställning ? så långt har den kommit

Följ med Klotet till Hofors i Gästrikland och till Sveriges största vätgasfabrik. Stålföretaget Ovako minskar koldioxidutsläppen genom att värma stålet med vätgas istället för gasol. Företaget SaltX har också flyttat in med en innovation för att bränna kalk utan utsläpp.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

Industrin försöker över hela världen ställa om till en grönare produktion av exempelvis stål och cement. Det är en kamp mot tiden: klimatförändringarna fortsätter öka med allt värre hotande värmeböljor och skyfall, medan försöken att minska utsläppen av växthusgaser enligt forskarna går alltför långsamt. Hör teknikpionjärerna och experterna om vad som driver omställningen framåt, vilka sektorer som kommer på efterkälken och vad som hämmar utvecklingen medan temperaturerna stiger. 

Ovako och SaltX på samma industriområde i Hofors

På stålverket Ovakos inhägnade område finns också plats för en anläggning som företaget SaltX byggt upp senaste året och där de testar att producera bränd kalk med fossilfri elektricitet istället för att värma kalken med fossila bränslen. Kalkindustrin är en av världens utsläppsbovar.

Medverkande:

Anders Lugnet - teknisk specialist i energi- och ugnsteknik, Ovako

Mikael Persson - projektledare, Ovako

Svante Axelsson - nationell samordnare för Fossilfritt Sverige

Hans Hellsmark - docent i teknik och forskningspolitik, Chalmers Tekniska Högskola. Forskar om innovation och en hållbar omställning av industrin från ett systemperspektiv.

Carl-Johan Linér - vd SaltX

Lars Croon - innovatör SaltX

Anna-Karin Ivarsson - reporter

Marie-Louise Kristola - programledare

Anders Wennersten - producent

2024-04-18
Länk till avsnitt

Öar av hopp - Holmön och Tilos

30 europeiska öar har valts ut av EU för att gå i bräschen att skapa en hållbar framtid genom att bland annat bli självförsörjande på fossilfri energi. Klotets Marie-Louise Kristola har besökt två av de öar som för det kommer att få stöd från unionen.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

De två öarna är Holmön utanför Umeå och den grekiska ön Tilos.

På Holmön tänker deltidsboende Maja Hallén på framtiden:

?Den stora drömmen är ju att få en stor fossilfri färja som kan bryta is. Det skulle ge fler möjlighet att bo här så vi kan ha exempelvis skolor med bärighet i en fast boende befolkning.

För öborna ligger en utmaning i att få med sig alla i de kollektiva satsningar som krävs. Vare sig det handlar om att nå 100 procent återvinning, odla potatis till alla eller att bygga ut tillräckligt med vindkraft. 

I projektet i Sverige ingår även Visingsö, Ven och Vinön.

Medverkande:

Maja Hallén - arkitekt och deltidsboende på Holmön

Joar Sandström - snickare, föreståndare för öns båtmuseum, och ordförande för Holmöns utvecklingsforum

Sara Mossberg - Holmöbo

Åsa Engman - Holmöbo och fd fårbonde

Spiros Aliferis - grekiska ön Tilos´ vice borgmästare

Maria Kamma - borgmästare på ön Tilos

Vasilis Karagiannis - ansvarig för Tilos återvinningsanläggning

Marie-Louise Kristola - programledare och reporter

Anders Wennersten - producent

2024-04-11
Länk till avsnitt

Mineraljakten under havet

Under den gröna omställningen växer suget efter olika mineraler till bland annat batteriproduktion och över hela världen finns planer på djuphavsbrytning för att komma åt dem.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

Klotet besöker både Cook-öarna i Söderhavet och Norge för att söka svaret på vilket priset kan bli på den marina miljön för att få ner koldioxidutsläppen i atmosfären.

Medverkande

Kelvin Passfield - miljöorganisationen Te Ipukarea Society

Hans Smit - vd gruvbolaget Moana minerals

Somi Tatola - försäljare Cook-öarna

Donna Smith - försäljare Cook-öarna

Espen Hauge - ekonom o projektledare på plats i Sokkeldirektoratets stora geobank

Lars-Rune Sandstå - geolog på norska Sokkeldirektoratet.

Hilde Braut - underdirektör på norska Sokkeldirektoratet

Per Elinder Liljas - frilansjournalist

Carina Holmberg - Sveriges Radios Norgekorrespondent

Thomas Dahlgren - marinbiolog och forskare vid Göteborgs universitet

Niklas Zachrisson - programledare

Anders Wennersten - producent

2024-03-28
Länk till avsnitt

Klimatpolitiken sågas av expertrådet

Regeringens klimathandlingsplan lever inte upp till klimatlagen, planen för målen till 2045 är missvisande och ansvaret för att minska utsläppen skjuts på framtiden. Det skriver Klimatpolitiska Rådet i sin årsrapport som presenterades under torsdagen.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

Regeringens klimathandlingsplan har sedan den släpptes strax före årsskiftet fått skarp kritik från många håll för att vara otillräcklig. Den kritiken späs nu alltså på från det expertråd som har till uppgift att granska regeringens klimatpolitik.

Hör rådets ordförande Åsa Persson om hur hon ser på vad som behöver göras och hör klimatminister Romina Pourmokthari svara på kritiken. Dessutom kommentarer av ekonomiprofessor John Hassler som i oktober på just regeringens uppdrag lade fram en klimatstrategi i syfte att nå klimatmålen 2030 och 2045.

Medverkande

Åsa Persson - ordförande för Klimatpolitiska Rådet

John Hassler - professor nationalekonomi

Romina Pourmokhtari - klimatminister (L)

Daniel Värjö - reporter

Niklas Zachrisson - programledare

Anders Wennersten - producent

2024-03-24
Länk till avsnitt

Att rusta för ett blötare Sverige

Klimatförändringarna ställer helt nya krav på våra samhällen för att vägar, fastigheter och stenbelagda torg ska klara av de skyfall och kraftiga regn som i framtiden bara väntas bli allt vanligare.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

I vinter har Hörby och flera andra kommuner i Skåne drabbats av svåra översvämning då hela hus hamnat under vatten och bäckar och vattendrag stigit långt över sina breddar.

Kommunerna har under senare år blivit bättre på att anpassa sig till det förändrade klimatet - men är generellt sett långt ifrån redo för extremvädren. 

Klotets Niklas Zachrisson har besökt Sveriges sydligaste landskap för att ta reda på hur beredskapen egentligen ser ut när vår del av världen bara förväntas bli allt blötare.

Medverkande:

Sofie Storbjörk - forskare i klimatanpassning vid Linköpings universitet

Karin Hjerpe - verksamhetsledare för Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI

Kenneth Persson - forskningschef på Sydvatten

Bo-Anders Nilsson - ordförande Ringsjöbadens samfällighet

Lotta Brundin Gyllensten - översvämningsdrabbad

Eva Hallberg - kommundirektör, Eslövs kommun

Mikael Wallberg - exploateringschef Eslövs kommun

Jan-Erik Persson - översvämningsdrabbad

Göran Olofsson - avdelningschef kommunservice Hörby kommun

Reporter och programledare: Niklas Zachrisson

Producent: Anders Wennersten

2024-03-14
Länk till avsnitt

Varningstecken på att Atlantens havsströmmar kollapsar - kan orsaka brist på mat

Atlantens havsströmmar saktar ned. Orsaken är klimatförändringarna och smältande inlandsisar på Grönland. Om havsströmmarna helt eller nästan helt stannar av får det stora konsekvenser för temperaturer och nederbördsmönster vilket i sin tur kan leda till matbrist och konflikter.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

Det finns varningstecken som visar att systemet med havsströmmar i Atlanten ? AMOC ? är instabilt och börjar stanna av. Men det råder stora osäkerheter och i forskarvärlden är den stora frågan om och i så fall när det skulle kunna ske.

De första resultaten från ett forskningsprojekt vid SMHI visar att strömmarna kraftigt minskar i styrka under det här århundradet medan andra forskare drar slutsatsen att AMOC kan stanna av helt om några årtionden.

Klart är att utsläppen av växthusgaser ökar risken för att det ska hända.

Klotets reporter Daniel Värjö har intervjuat oceanografer och andra forskare som undersöker framtid som kan vänta runt hörnet.

MEDVERKANDE

Stefan Rahmstorf - professor vid universitetet i Potsdam i Tyskland där han är forskningschef och oceanograf

Léon Chafik -  oceanograf och klimatforskare vid Stockholms universitet.

Tim Benton ? professor och forskningschef på analys- och forskningsinstitutet Chatham house i London

Peter Ditlevsen - professor i klimatfysik vid Niels Bohr-institutet, Köpenhamns universitet.

Torben Koenigk - forskare och chef för global klimatmodellering vid SMHI.

Chad Greene -  forskare på NASAs Jet Propulsion Laboratory

René van Westen - forskare i fysikalisk oceanografi vid Utrecht University.

 

Reporter: Daniel Värjö

Programledare: Niklas Zachrisson

Producent: Anders Wennersten

2024-03-06
Länk till avsnitt

Vätgasfiaskot i Sandviken: miljonsatsningen på miljöbussar - som inte gick att tanka

Ursäkta - var är tankstationen? Två vätgasbussar som skulle trafikera Sandviken har stått i 2,5 år eftersom ingen verkade ha kollat att tankstationen verkligen kunde tanka tunga fordon innan regionen köpte in dem. I Borlänge var det omvänd problematik under ett år. När tankstationen stod klar för ett år sen skulle två vätgaslastbilar ha varit på plats i Dalarna men leveransen dröjde.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

I den gröna omställningen spelar vätgasen en uppmärksammad roll som bränsle på vägarna för att ersätta diesel och bensin. Politiskt finns en vision att bygga upp en helt ny infrastruktur i landet med ett nät av tankstationer och produktion av gasen.

Men att få utvecklingen att gå i takt har visat sig svårt. Där det finns vätgasfordon finns inga tankstationer och där det finns tankstationer finns inga fordon.  Samtidigt skjuts utsläppsminskningar på framtiden.

Klotets reporter Anna-Karin Ivarsson har besökt Sandviken och Borlänge och följt försöken att lägga det svenska vätgaspusslet som kantats av kostsamma bakslag och som lett till att många miljoner som investerats har gått upp i rök. Men efter ett par svåra pionjärår finns det nu hopp om att det ska vända för både Borlänge och Sandviken.

Medverkande:

Andreas Eriksson - chef för regiontrafiken X-trafik

Fredrik Beckius ? Affärschef på Transdev

Kent Grängfors -verkstadschef på Solaris

Jimmy Pettersson ? driftsingenjör Hynion

Frida Jahnke ? drivmedelsansvarig Maserfrakt

Jan Lahenkorva ? (S) regionråd i Gävleborg. fd vice ordförande i hållbarhetsnämnden

Jazaer Dawody - vätgasexpert Energimyndigheten

Peter Enå ? vd Hydri AB

Maria Grahn ? forskare Chalmers

Skriv till oss! [email protected]

Anna-Karin Ivarsson - reporter

Niklas Zachrisson - programledare

Anders Wennersten - producent

2024-02-29
Länk till avsnitt

Superutsläppen av metan ? upptäcks av satelliter (REPRIS)

Över hela världen sker i det tysta väldeliga utsläpp av den kraftfulla växthusgasen metan, utan att det rapporteras till några myndigheter.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

Men med hjälp av satelliter med alltmer förfinad teknik går det att avslöja mer och mer av läckage från utvinning av olja och gas vilka i Turkmenistan är dubbelt så stora som landets officiella utsläpp.

Att minska utsläppen av metan brukar lyftas fram som den lägst hängande frukten i försöken att bromsa utsläppen av växthusgaser i atmosfären. Men tiden är knapp för att ha en chans att nå målen om en temperaturökning väl under två grader.

Programmet sände första gången 15 oktober 2023.

Medverkande:

Damian Carrington - miljöredaktör The Guardian

Lena Höglund Isaksson - metanforskare Int inst, för tillämpad systemanalys i Österrike

Daniel Jacob - professor i atmosfärisk kemi vid Harvard-universitetet i USA

Flora Witkowski - Climate Action Network i Europa: ett nätverk av flera miljöorganisationer.

Mats Björsell - klimatanalytiker vid Naturvårdverket

Daniel Värjö - reporter

Niklas Zachrisson - programledare

Anders Wennersten - producent

Musik som spelas i programmet:

Digiffects Sound Effects Library - Tree Being Felled from Chainsaw with Stop and Fall

Album: Power Tool Sound Effects

Bolag: Hot Ideas 2016

I en tidigare version av programmet sade vi felaktigt att största delen av metanutsläppen är från energisektorn. Rätt är att det är den näst största delen. Den största delen av de mänskligt orsakade utsläppen av metan kommer från jordbruket. 

2024-02-25
Länk till avsnitt

Alpkrisen - när bergen rasar

I försöken att i Alperna minska avsmältning och jordskred till följd av snabbare klimatförändringar blir det allt vanligare att försöka skydda natursnö och glaciärer genom övertäckning. Men lösningen är inte långsiktig.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

Under tiotusentals år har permafrosten och glaciärerna i Alperna hållit bergskedjan i ett stabilt isigt järngrepp. Utifrån det klimatet har samhällen byggts upp, liftsystem byggts ut och vägar anlagts. Men under de senaste decennierna har permafrosten tinat i allt snabbare takt medan snön och isen smälter. Förutsättningarna för att bedriva storskalig vintersport försämras i grunden och jordskred hotar när marken börjar röra sig. Enligt forskarna kommer områden under 1500 meters höjd få svårt att överleva som skidsportorter

Följ med Klotets reportrar till ett par av skidorterna som drabbas, till franska Chamonix och schweiziska Andermatt och hör om försöken att rädda glaciärerna, pisterna ? och husen. Kristian Åström var i Andermatt 2005 och berättade då om det nya - att försöka rädda glaciären med fleeceduk. Hur har det gått?

Medverkande:

Dani Meyer - alpinist

Ruzica Dadic - forskare vid institutet för snö och lavinforskning i schweiziska Davos

Urs Elminger - Gothard Sportbahnen AG

Erik Huss - glaciolog och miljökonsult

Antoine Blanc - service de restauration des terrains en montagne

Ludovic Ravanel - permafrostforskare

Niklas Zachrisson - programledare

Kristian Åström - reporter

Marie-Louise Kristola - reporter

Anders Wennersten - producent

2024-02-15
Länk till avsnitt

Grönmålning ? klimatarbetets oönskade fripassagerare

I jakten på marknadens gunst söker företag, länder och hela unioner att i reklam och marknadsföring plocka så många poäng som möjligt i den gröna omställningen.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

Men finns det inte täckning för tal om exempelvis ?den klimatsmartaste produkten? eller att överdriva en miljönytta kallas det för greenwashing eller grönmålning.  

Klotet berättar om att Europas största producent av svinkött, Danish Crown, dragits inför domstol, åtalade just för greenwashing. Men också om andra försök att stävja problemet. Exempelvis med senaste AI tekniken som kan hjälpa till att upptäcka den.

MEDVERKANDE

Fredrik Sandby ? sekretariatschef på föreningen Klimatrörelsen i Danmark

Erik Bengtsson forskar om grön marknadsföring och retorik vid Uppsala universitet och Södertörns högskola.

Anna Gunnarsson - jurist på Konsumentverket

Tom Calamai - doktorerar i datavetenskap vid Inria?instiutet i Paris

Oana Balalau - handledare och forskare vid Inria?instiutet i Paris

Majkel Sten ? mässbesökare

Tony Gunnarsson - utredare vid konsumentorganisationen M Sverige

Fredrik Isaksson - försäljningsdirektör på Volvo Cars Sverige AB,

Christian Sandström - biträdande professor inom Digital Business vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Lasse Edfast - reporter

Niklas Zachrisson - programledare

Anders Wennersten - producent

2024-02-11
Länk till avsnitt

Dödsdömd snö i urspårat klimat

Snön - en förutsättning för rennäring och för vintersport men också grunden för en känsla. Som inte har framtiden för sig.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

Sedan urminnes tider har människan levt med snö, nyttjat den för transporter och anpassat sina liv till den.

Men över hela världen sker sedan de senaste decennierna en accelererande förändring: snötäcket breder inte ut sig som förr. De tidigare vintervita ängarna och skogarna ersätts allt oftare av barmark. I Sverige har vintersäsongen under perioden blivit 20 dagar kortare.

Med Solastalgi menas sorgen eller längtan i spåren av en omgivning som förändras i grunden.

Klotet handlar om iskristallernas förändring, om snöns betydelse i Sverige och världen, såväl historiskt som framöver.

 

Medverkande

Anna-Maria Fjällström ? renskötare i Arjeplog

Ninis Rosqvist ? professor i geografi vid Stockholms universitet

Sverker Sörlin ? professor i miljöhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm

 

Niklas Zachrisson - programledare och reporter

Andreas Aldervi - tekniker

Anders Wennersten - producent

 

2024-02-01
Länk till avsnitt

Luftföroreningarnas förbannelse - och välsignelse

Världens kanske mest inflytelserika klimatforskare är i hetluften efter sin senaste forskningsartikel. Vi har träffat den 82-årige klimatforskaren i hans bostad i USA.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

I studien är bland annat de så kallade aerosolerna i fokus. Det vill säga de små luftburna partiklarna som blivit betydligt fler genom förbränning av fossila bränslen. Men partiklar i luften kan ha en kylande effekt då vissa reflekterar solljuset. Men nu med exempelvis minskade svavelutsläpp från fartygstrafiken når mer solvärme ner till jorden.

James Hansen får kritik från vissa forskare som anser att han är fel ute denna gång.

Meningarna går isär om situationen är så allvarlig som James Hansen menar.

MEDVERKANDE

Björn Gunér - reporter Vetenskapsradion

Erik Kjellström - professor i klimatologi vid SMHI

James Hansen - direktör vid Climate Science, Awareness and Solutions Program, Columbia University Earth Institute

Ilona Riipinen - professor atmosfärsvetenskap Stockholms Universitet

Anna-Karin Ivarsson - reporter

Niklas Zachrisson - programledare

Anders Wennersten - producent

2024-01-25
Länk till avsnitt

Desperata forskare blir klimataktivister

Forskare över hela världen har gått samman för att som miljöaktivister kämpa för att begränsa klimatförändringarna. Men engagemanget ställer etiska frågor på sin spets.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

Drivna av frustration över att insatserna mot klimathotet är otillräckliga är flera beredda att inte bara demonstrera utan även bryta mot lagen genom civil olydnad i samband med protestaktioner.

-? Våra beslutsfattare lyssnar inte på det vi har att säga, så jag ville göra mer.

Det säger Jeannette Eggers, en av forskarna som anslutit sig till den internationella miljöaktivistgruppen Scientist Rebellion. Hon är själv nu misstänkt för flygplatssabotage i samband med en protestaktion vid Bromma flygfält.

I programmet medverkar bland annat även professorn i miljövetenskap, Björn Hassler, som är kritisk till det sätt på vilket gruppen arbetar. Han anser att forskares trovärdighet kan försvagas om de även går ut som aktivister.

 MEDVERKANDE

Jeannette Eggers - forskar om hållbart skogsbruk vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Petter Kallioinen - doktorand och forskningsassistent på Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet.

Katrin Uba - forskar om aktivism. Docent och lektor i statskunskap vid Uppsala universitet

Alasdair Skelton ? professor i geokemi och petrologi vid Stockholms universitet,

Björn Hassler - professor i miljövetenskap vid Södertörns Högskola.

James Hansen ? klimatforskare. Tidigare forskningschef på NASA.

Daniel Värjö - reporter

Niklas Zachrisson - programledare

Anders Wennersten - producent

2024-01-18
Länk till avsnitt

Älgen ? så skapade vi skogens konungs uppgång och fall (REPRIS)

Sveriges starkaste nationalsymboler, skogen och älgen, ställs mot varandra i klimatomställningens tid.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

Älgstammen har länge varit på nedgång och det största hotet menar jägarna är skogsbolagens mål att sänka älgbetesskadorna som varje år kostar Sverige sju miljarder kronor. Det försvårar klimatarbetet eftersom skogens förmåga att dämpa klimatutsläppen minskar när älgarna betar sönder tallplanteringar.

Samtidigt menar jägarna att  älgen i södra och mellersta Sverige behöver rödlistas.

Följ med på älgjakt i Dalarna där stammarna på vissa håll halverats de senaste tio åren, där jägare, skogsbolag och vargar tillsammans med klimatförändringen helt har förändrat scenen för värdens största hjortdjur.  

Programmet sändes första gången i oktober i fjol.

Medverkande:

Johan Frost - älgjägare

Mattias Frost - älgjägare

Tommy - älgjägare

Göran Ericsson - professor i viltekologi vid SLU

Ebba Henning Planck ? viltspecialist på Skogsstyrelsen

Niklas Zachrisson - programledare och reporter

Anders Wennersten - producent

2024-01-11
Länk till avsnitt

Jakten på det klimatsmarta boendet (repris)

Mindre av nybyggnad och istället mer av att utveckla befintliga hus och att bo mindre. Det är några tankar från boendeforskarna för att minska klimatavtrycket från våra bostäder.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

Det handlar om att i större utsträckning till exempel försöka återanvända kök som rivs ut för att ersättas av nya.

Klotets Lasse Edfast besöker i Stockholm ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt, talar med bostadsforskare i Göteborg och med EU-sakkunniga i Bryssel i sökandet efter svar på hur våra bostäder ska bli bättre rustade för att möta framtidens krav.

Programmet är en återutsändning från september 2023

Medverkande:

Pernilla Hagbert -forskare i hållbar omställning vid inst. för samhällsplanering vid KTH

Kaj Granath - arkitekt och gästforskare på Chalmers i Göteborg

Paula Femenias - professor vid Chalmers, forskar om hållbart boende

Stefan Moser - enhetschef för avd B3 på Generaldirektoratet för energi i Bryssel

Pau Garcia - byggnadsspecialist B3

Tim McPhie - talesperson för EU:s kommissionär för klimat och energi

Sofia och Joy - kollektivboende

Lasse Edfast - reporter

Niklas Zachrisson - programledare

Anders Wennersten- producent

2024-01-06
Länk till avsnitt

Konsten att riva berget av matsvinn (repris)

Varje år slängs mängder av mat över hela världen. I Sverige blir till exempel åtta procent av all nötköttsproduktion aldrig någon mat. Ungefär var tredje morot når aldrig fram till konsumenterna. En stor del sorteras bort vid packerier, enbart för att de inte har rätt form.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

Att producera mat innebär en stor påfrestning för klimatet. Utsläppen från produktion och distribution av livsmedel står för mellan åtta och tio procent av alla växthusgasutsläpp i världen, mer än dubbelt så mycket som utsläppen från världens alla flyg. Samtidigt kostar svinnet stora pengar.

FN har ett globalt hållbarhetsmål att halvera matsvinnet till år 2030.

Regeringen har ambitionen att få ner livsmedelsavfallet med en femtedel mellan åren 2020 och 2025. Och idéerna för det är många. För hushållen kan det handla om att ändra temperaturen i sitt kylskåp och för livsmedelsproducenterna att tillverka nya matprodukter av vad som annars bara skulle slängas.

Klotets reporter Anna-Karin Ivarsson dyker ner i hushållssoporna, träffar experterna och åker till skolorna för att söka svaren på hur matsvinnet ska kunna minska.  

Programmet är en återutsändning från september 2023.

Medverkande:

Magnus Karlsson, Håkan Ask, miljöarbetare och Björn Larsson, vd, företaget Eco Retur i Helsingborg
Karin Fritz, matsvinnsexpert Livsmedelsverket
Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre och chef för Potsdaminstitutet
Jonas Rudenstam, Rudenstams bär och frukt i Jönköping
Karin Lindow, matsvinnsexpert Jordbruksverket
Ted Annerkull, kökschef Rosendalsgymnasiet, Uppsala Kommun
Mattias Eriksson, docent i teknologi på Sveriges Lantbruksuniversitet, institutionen för energi och teknik
Pradeep Holmqvist, butikschef Matmissionen i Helsingborg

Skriv till oss! [email protected]

Anna-Karin Ivarsson - reporter

Niklas Zachrisson - programledare

Anders Wennersten - producent

 

2023-12-30
Länk till avsnitt

Julmejlet som väckte the Guardian - så blev klimatkrisen förstasidesstoff

London 2014. Det är julaftonskväll och en mäktig chefredaktör får för sig att skriva mejl till sina anställda på The Guardian. Alan Rusbridger har ett halvår kvar som chef och vill mobilisera, alla ska göra journalistik om klimatförändringarna.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

Åren har gått medan utsläppen från fossila bränslen ökat och med dem - uppvärmningen. Efter 28 år av klimatmöten i FN:s regi nämndes i år för första gången omställning från fossila bränslen i ett avtal. Mötet som avslutades i veckan i Dubai blev det största klimatmötet hittills med flest personer närvarande och som alltid på klimatmötena också många journalister. 

Tidernas största nyhetsstory har den kallats, berättelsen om klimatförändringen men hur kom det sig att den inte var på alla förstasidor även de 50 veckor om året när det inte var klimatmöte? Varför var det så svårt att göra nyheter av klimatet? Klotet möter journalister och forskare med frågan om journalistiken kunnat nyhetsvärdera klimatfrågan högre?

"Climate denial has morfed into delay" Klimatförnekarna är färre och klimatförsenarna istället en växande skara.

Klimatförnekarna har ersatts av fördröjare, "vuxna i rummet" som vill prioritera annat först, berättar Cambridgeprofessorn John Naughton och journalisten Terry Macalister som var en av dem som fick det där julmejlet från Alan Rusbridger 2014.

Medverkande: Alan Rusbridger, The Guardians chefredaktör 1995-2015 och numera chefredaktör för månadsmagasinet Prospect. Terry Macalister, frilansjournalist med fokus på energifrågor, författare och sedan några månader tillbaka "aktivist". John Naughton, professor i Cambridge, Leo Hickman, chefredaktör för Carbon Brief, Phillip Inman, ekonomiredaktör på The Observer och kolumnist i The Guardian.

Reportaget från England sändes första gången i september 2022. Du hittar det programmet här nedan med kommentarer från Bengt Johansson, professor i journalistik, JMG och Marie-Louise Kristola, klimatkorrespondent, Sveriges Radio.

Skriv till oss! [email protected]

Reporter: Anna-Karin Ivarsson

Programledare: Niklas Zachrisson

Producent: Anders Wennersten

2023-12-15
Länk till avsnitt

?The End game?: Avtalet är klart ? det fossila ska bort! Följ med under det dramatiska slutspelet bakom kulisserna

Klotet är på plats i Förenade Arabemiraten och speglar dramat när världens länder nu kommit överens om ett avtal i syfte att bromsa uppvärmningen.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

Efter en rivstart under förhandlingarnas första dag med utfästelser om stora summor som ska gå till länders skador och förluster, i spåren av klimatförändringarna, ersattes optimismen med kärvande förhandlingar. I ett utkast till slutdokumentet hade formuleringar tagits bort som handlar om att fasa ut användningen av fossila bränslen.

Men under onsdagsförmiddagen, efter närmare två veckors förhandlingar, klubbade mötets ordförande, sultan al-Jaber, den överenskommelse med nya formuleringar bland annat om en övergång ?på ett rättvist och ordnat sätt? bort från de fossila bränslena.

Klotet har följt det dramatiska klimatmötet på plats med inblickar i spelet bakom kulisserna och talat med bland andra Sveriges klimatminister Romina Pourmukthari, chefsförhandlare Mattias Frumerie, forskare och demonstranter och även besökt ett av de tropiska ekosystem som värdlandet Förenade Arabemiraten försöker utveckla. Mangroveskogarna.

Niklas Zachrisson - programledare och reporter

Anders Wennersten - producent

2023-12-13
Länk till avsnitt

Klotet sänder direkt från ödesmötet i Dubai

Det är det mest välbesökta COP-mötet hittills med 90 000 anmälda delegater, lobbyister, journalister och representanter från civilsamhället. Allt kring frågan om att minska klimatförändringarna.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

Vikten av att nå framgång i förhandlingarna mellan världens länder för att få ner halterna av växthusgaser i atmosfären är mer akut än någonsin för att försöka dämpa effekterna i form av skyfall, livsfarliga värmeböljor och smältande isar. Mötet har nått halvtid. Frågan är om det går att få fram ett avtal som gör att Parisavtalet ännu går att hålla.

Medverkande:

Mattias Frumerie - Sveriges chefsförhandlare

Björn-Ola Linnér - klimatpolitikforskare

Alice Gimbro Frisk - ungdomsdelegat

Adrienne Sörbom - professor i sociologi vid Stockholms universitet

Emma Modéer Wiking - hållbarhetschef Business Sweden

Niklas Zachrisson - Programledare:

Anders Wennersten - Producent:

2023-12-06
Länk till avsnitt

När sanden blev till guld

Ett av världens rikaste länder, Förenade Arabemiraten, står som värd för FN:s stora klimatmöte i Dubai. Landets tidigare i stor utsträckning fattiga pärlfiskande medborgare kan idag skörda de ekonomiska frukterna av oljefynden som gjordes i mitten av förra seklet.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

Samhällsutvecklingen har skett i rasande fart och Dubai är idag inte bara en världsstad, utan alltså även platsen för COP 28, vilket beskrivits som både det största och ett av de viktigaste klimatmötena hittills.

Förenade Arabemiraten är en mix av olja och satsning på en grönare framtid.

Vetenskapsradion Klotet berättar historien om den remarkabla utvecklingen i värdlandet som nu satsar stort på fossilfri energi, samtidigt som dess produktion av olja bara fortsätter att öka.

Skriv till oss! [email protected]

Medverkande:

Mikael Höök - forskare vid Uppsala universitet i global energiomställning

Kristian Åström - Ekots ekonomikommentator

Marie-Louise Kristola - Sveriges Radios klimatkorrespondent

Niklas Zachrisson - reporter och programledare

Anders Wennersten - producent

2023-12-01
Länk till avsnitt

Klotet special: Så skapade oljan det superrika landet bakom historiens största klimatmöte

Från sju fattiga ökenriken, till en superrik oljenation på 50 år. Så skapade oljan värdnationen för vad som många menar är historiens största och viktigaste klimatmöte - COP 28.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

Från öken till rikedom

De sju monarkierna i Förenade Arabemiraten slogs samman till ett land tack vare de stora oljefynden i mitten av 1900-talet. Winston Churchills tidiga politiska karriär och en av historiens mest berömda miljöprofiler Jacques Cousteau, banade väg för oljan som idag lett fram till en oöverträffat snabb ansamling av rikedom och samhällsutveckling i landet.

Leder rekordstort klimatmöte

Fortfarande idag, när Förenade Arabemiraten ska leda vår tids största klimatmöte COP 28 i Dubai, är det den fossila oljan som får samhället att fungera och som dessutom driver vad som kallas för ?mellanösterns mest ambitiösa omställning?.

Veckans ordinarie Klotetprogram läggs ut klockan 18 på torsdag den 30 november.

2023-11-29
Länk till avsnitt

Uppväxt under giftig himmel

I södra Irak breder oljefälten ut sig över enorma områden. Från plymer av eld från brinnande gas sprids metan, koldioxid, sot och en mängd livsfarliga ämnen som både påskyndar klimatförändringarna och riskerar ge närboende cancer.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

Klotets Lina Malers har besökt 12-åriga Hassans familj utanför Basra där palmerna vid huset intill oljefälten färgats svarta av lågorna.

Hör experter om hur eldningen globalt av överskottsgas vid oljeborrning förändrar vår miljö men också om försöken att bättre ta tillvara på bränslet.

Medverkande:

Hassan och Zahraa - barn, närboende till oljefälten

Frqad Youssef Wahab - närboende till oljefälten

Alia - närboende till oljefälten

Rafed Adel Aboud - sjukhuschef, onkolog

Mahdi Hassan - chef för Basras människorättskontor

Fatma - barn, cancersjuk

Abbas al-Hassani - barnkirurg, sjukhuschef

Asem Jihad - talesperson för oljedepartementet

Kaddori Salim - chef Basra Oil Company

Bashir al-Jubbari - närboende till oljefälten

Abdul Halim Ali - meteorolog specialiserad på luftföroreningar

Nuri Abdel Nabi Nasser - professor i miljö och biologi

Ali - ansvarig för luftmätningar Basras miljödirektorat

Kareem Abd Rekhais - chef för miljödirektoratet

Bashar -anställd vid gasfabriken i Basra

Mohannad -anställd vid gasfabriken i Basra

Marfa Kadhem Al-Asadi - vicechef över gasfabriken i Basra

Noam Raydan - energianalytiker, Washington Institute

Sarah Steimer - forskare i atmosfärvetenskap vid Stockholms universitet

Lina Malers - reporter

Niklas Zachrisson - Programledare

Anders Wennersten - Producent

2023-11-24
Länk till avsnitt

Fossila produktionen ökar ? men tecken finns på snar vändning

För att begränsa temperaturökningen och konsekvenserna av klimatförändringarna är det helt centralt att snabbt fasa ut de fossila bränslena kol, olja och gas. Men så ser det inte ut.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

Hittills har både produktionen och användningen av de fossila bränslena fortsatt att öka globalt, trots klimatmöten, internationella överenskommelser och att allt fler människor drabbas av extremväder kopplade till klimatförändringarna. 

Samtidigt finns ändå tecken på att det fossila är nära en vändpunkt ? en peak fossil fuels. Frågan är vad som krävs nu för att de fossila utsläppen ska minska och då även göra det i en tillräckligt snabb takt.

Medverkande

Jan Bohnerth - tidigare anställd Exxon Mobil

Ploy Achakulwisut - forskare vid SEI, Stockholm Environment institute

Filip Johnsson - professor i energisystem vid Chalmers Tekniska Högskola

Fatih Birol - VD för Internationella Energirådet

Haitham Al Ghais - generalsekreterare OPEC

Mikael Höök - lektor på Uppsala universitet och forskar om globala energisystem

Lauri Myllyvirta - analytiker vid Centre for research on energy and clean air i Helsingfors och expert på utvecklingen i Kina.

Reporter - Daniel Värjö

Programledare: Niklas Zachrisson

Producent: Anders Wennersten

2023-11-16
Länk till avsnitt

Skogsägare på klimatkurs till framtiden

I vilket klimat kommer skogen att växa upp? Beslut ska fattas som behöver vara rätt även om 50 till 100 år. Hur skyddas skogen mot uppvärmningens ovälkomna effekter i form av fler skadedjur, vinterstormar utan tjäle i marken och längre torrperioder med ökad risk för skogsbränder?

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

Nära hälften av Sveriges skog ägs av privatpersoner och de äger i genomsnitt 34 hektar var. Den som brukar skogen behöver i sin planering ha en tidshorisont på uppemot 100 år. Skogsägarna får göra kvalificerade gissningar och sprida riskerna, det vill säga variera sin skog både vad gäller brukandet av den och vilka trädslag som man låter växa upp.

SMHI är värd för kursen i klimatanpassning för den som arbetar med skogen.

Myndigheten har ett uppdrag från regeringen att sprida kunskap om klimatanpassning. EU finansierar.

Medverkande:

Alexandra Birger Röör, SMHI
Erik Westin, Skogsstyrelsen
Ingela Olofson, skogsägare
Martin Sundström, skogsägare
Fredrik Daveby, skogsägare
Mattias Sparv, Skogsstyrelsen
Christian Rönnebring, SMHI
Adam Felton, SLU
Anders Egonson, skogsägare
Christina Henriksson, skogsägare
Lars Vikinge, skogsägare
Daniel Värjö, reporter KlotetSkriv till oss! [email protected]

Anna-Karin Ivarsson - reporter

Niklas Zachrisson - programledare

Anders Wennersten - producent

2023-11-12
Länk till avsnitt

Lemurerna larmar: Madagaskars unika natur på väg att försvinna (Repris)

Hur ska det gå för Madagaskars sällsynta djur som bara finns där och ingen annanstans? Följ med till den afrikanska ön där regnskogen håller på att försvinna och människor riskerar livet för skogen och de unika arterna.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

Naturen på ön utanför Afrikas östkust är helt unik med tusentals djur- och växtarter som inte finns någon annanstans på jorden. Men stora delar av djungeln är avverkad och med växande befolkning ökar trycket på de kvarvarande orörda områdena. De som försöker skydda skogen riskerar livet. Och forskarna har insett att lösningen på Madagaskars biologisk-mångfaldskris, handlar lika mycket om att bekämpa fattigdomen i landet. 

Klotet söker efter den hotade lemuren indrin

Följ med på reportageresa till Madagaskars regnskogar på jakt efter silkeslemuren, indrin, och hör om situationen för just de unika djurarterna även på andra platser i världen.

Medverkande: Alexandre Antonelli, forskningschef på Kew Gardens i Storbritannien, professor i biologisk mångfald vid Göteborgs universitet och grundare av Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier. Youssuf Martin, direktör Mitsinjo, Gaëlle Borgia, klimatjournalist. Jean-Philippe Palasi, grundare för organisationen INDRI.

 Skriv till oss! [email protected]

Reporter: Fanny Hedenmo

Programledare: Niklas Zachrisson

Producent: Anders Wennersten

Programmet sändes första gången i april i år.

2023-11-03
Länk till avsnitt

Spelet om klimatet - så är läget med ländernas löften inför klimatmötet

Linköpings universitet arrangerar rollspel för de miljövetenskapliga tredjeårsstudenterna. De läser på om ländernas ståndpunkter och förhandlar för en dag. Men hur ligger nationerna till på papperet när det gäller utsläpp?

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

De globala utsläppen ökar. Skulle utsläppen minska om länderna gör det som de har som mål enligt klimatplanerna (NDC)? Vi hör med forskaren som läst alla NDCer minst två gånger, Maria Jernnäs i Linköping. Och på flygande fot inför det kommande COP-mötet är Sveriges chefsförhandlare, Mattias Frumerie; vi fångar honom i Singapore.

Det fanns kompromissvilja och lösningsorientering när Linköpings universitet lajvade klimatmöte.

Vetenskapsradion Klotet var med när Linköpings universitet lajvade klimatmöte och 19 studenter på en dag förhandlade fram ett dokument om finansieringsfonden för skador och förluster på grund av klimatförändringarna. Ett sätt att förstå trögheten i klimatarbetet är att själv sätta sig som förhandlande part, säger studenterna i Norrköping. Att medverka i rollspel är också något som de tunga förhandlarna gör inför de riktiga klimatmötena.

COP28 startar 30 november. Då ska världens nationer mötas i Dubai för att förhandla klimatfrågor. Dubai ligger i Förenade Arabemiraten som lämnade in en uppdaterad klimatplan, en NDC, i somras. En NDC - Nationally Determined Contributions - är ett dokument som ska lämnas in till FN och uppdateras vart femte år enligt Parisavtalet. I en NDC beskriver ett land sin ambition för hur det ska bidra till att begränsa den globala temperaturökningen.

Parisavtalet fastslår att den globala temperaturökningen ska hållas väl under två grader och att man ska sträva efter att begränsa den till max 1,5 grader. En annan del av avtalet handlar om att öka förmågan att anpassa sig till negativa effekter, och att hantera de skador och förluster som uppstår till följd av klimatförändringarna.

Under COP26-mötet i Glasgow bestämdes det även att länder uppmuntras se över och skärpa sina utsläppsmål till 2030 och uppdatera sina mål inför COP27 i Sharm el-Sheikh i november 2022. Men inför COP27 hade endast 24 parter skickat in uppdaterade klimatplaner. 

Medverkande i rollspelet:

Östtimor och de minst utvecklade länderna (LDC) : Melina Egelrud, David Karlsson och Lina Swartling.
USA: Michelle Rosblad och Linnéa Åkesson.
Kina plus G77: Carissa Luz Bolanos Lagu, Angelica Sandberg och Lea Ljungqvist.
Saudiarabien plus övriga arabländer: John Nordberg och Matilda Svärdström.
EU: Camille Wang, Jesper Halvarsson och Amanda Axelsson.
Maldiverna och låglänta önationer: Moa Markus och Tuva Karhu.
Ordförande: Marcus Eriksson, Kristian Lindblom och Josefine Asp.
Lärare: Mathias Fridahl, docent och Mattias Hjerpe, docent, Linköpings universitet.

Skriv till oss! [email protected]

Anna-Karin Ivarsson - reporter

Niklas Zachrisson - programledare

Anders Wennersten - producent

2023-10-26
Länk till avsnitt

Klimatutredaren Hasslers förslag: ?omformulera klimatmålen?

Den omdiskuterade utredningens underlag till regeringens kommande klimathandlingsplan, föreslår 46 åtgärder för att svensk klimatpolitik ska synka med EUs skärpta klimatmål.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

John Hassler har kallats klimatmålens bödel och kritiken mot utredningen var hård långt innan den presenterades. Nu finns hans 46 förslag till hur svensk klimatpolitik ska anpassas till EUs skärpta mål och krav på alla medlemsländer.

Det som föreslås är bland annat att se över de svenska klimatmålen till 2030 för att baseras på EUs och att införa ett nytt svenskt utsläppshandelssystem. I ett sådant system ska koldioxidutsläppen inom transporter, jordbruk, mindre industrier och uppvärmning av bostäder och lokaler kosta mer. Det kan leda till högre bränslepriser.

Utredningen är ett viktigt underlag till regeringens kommande klimathandlingsplan, där regeringen ska presentera åtgärder för hur klimatmålen ska nås, både EUs och de svenska. Som det är nu ökar regeringens politik utsläppen och klimatmålen nås inte.

Medverkande:
John Hassler - professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.
Thomas Sterner - professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet
Mikael Karlsson - docent i miljövetenskap Uppsala universitet
Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister.

Daniel Värjö - reporter

Niklas Zachrisson - programledare

Anders Wennersten - producent

2023-10-19
Länk till avsnitt

Superutsläppen av metan ? upptäcks av satelliter

Över hela världen sker i det tysta väldeliga utsläpp av den kraftfulla växthusgasen metan, utan att det rapporteras till några myndigheter.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

Men med hjälp av satelliter med alltmer förfinad teknik går det att avslöja mer och mer av läckage från utvinning av olja och gas vilka i Turkmenistan är dubbelt så stora som landets officiella utsläpp.

Att minska utsläppen av metan brukar lyftas fram som den lägst hängande frukten i försöken att bromsa utsläppen av växthusgaser i atmosfären. Men tiden är knapp för att ha en chans att nå målen om en temperaturökning väl under två grader.

Korrigering: I en tidigare version av programmet sade vi felaktigt att största delen av metanutsläppen är från energisektorn. Rätt är att det är den näst största delen. Den största delen av de mänskligt orsakade utsläppen av metan kommer från jordbruket. 

Medverkande:

Damian Carrington - miljöredaktör The Guardian

Lena Höglund Isaksson - metanforskare Int inst, för tillämpad systemanalys i Österrike

Daniel Jacob - professor i atmosfärisk kemi vid Harvard-universitetet i USA

Flora Witkowski - Climate Action Network i Europa: ett nätverk av flera miljöorganisationer.

Mats Björsell - klimatanalytiker vid Naturvårdverket

Daniel Värjö - reporter

Niklas Zachrisson - programledare

Anders Wennersten - producent

2023-10-15
Länk till avsnitt

Älgen ? så skapade vi skogens konungs uppgång och fall

Sveriges starkaste nationalsymboler, skogen och älgen, ställs mot varandra i klimatomställningens tid.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

Älgstammen har länge varit på nedgång och det största hotet menar jägarna är skogsbolagens mål att sänka älgbetesskadorna som varje år kostar Sverige sju miljarder kronor. Det försvårar klimatarbetet eftersom skogens förmåga att dämpa klimatutsläppen minskar när älgarna betar sönder tallplanteringar.

Samtidigt menar jägarna att  älgen i södra och mellersta Sverige behöver rödlistas.

Följ med på älgjakt i Dalarna där stammarna på vissa håll halverats de senaste tio åren, där jägare, skogsbolag och vargar tillsammans med klimatförändringen helt har förändrat scenen för värdens största hjortdjur.  

Medverkande:

Johan Frost - älgjägare

Mattias Frost - älgjägare

Tommy - älgjägare

Göran Ericsson - professor i viltekologi vid SLU

Ebba Henning Planck ? viltspecialist på Skogsstyrelsen

Niklas Zachrisson - programledare och reporter

Anders Wennersten - producent

2023-10-05
Länk till avsnitt

Klimatkompensation ? räddning eller illusion

Sedan många år har stater och företag försökt kompenserat egna utsläpp av växthusgaser genom att investera i åtgärder utomlands som istället främjar klimat och miljö. Allt som ett led i att nå de egna uppsatta klimatmålen. I Sverige planerar regeringen satsa 1.5 miljarder kronor fram till 2035 på sådana projekt Men osäkerheten är stor om vilken effekt åtgärderna faktiskt ger.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

Sveriges Radios klimatkorrespondent Marie-Louise Kristola har besökt indiska delstaten Gujarat för att spegla vad som kan vara ett sådant klimatkompenserande projekt. Där handlar det om att renovera mangroveträsk.

Hör samtal med representanter från forskarvärlden, näringslivet och myndighets- Sverige om metodens för- och nackdelar

Medverkande:

Sandra Lindström - chef över enheten för internationella klimatsamarbeten vid Energimyndigheten

Kenneth Möllersten - senior forskare på forskningsinstitutet IVL Svenska Miljöinstitutet.

Kaj Török - hållbarhetschef MAX

Simon Evans - expert Carbon Brief

skriv till oss: [email protected]

Marie-Louise Kristola - Reporter

Niklas Zachrisson - Programledare

Anders Wennersten - producent

2023-09-28
Länk till avsnitt

Konsten att riva berget av matsvinn

Varje år slängs mängder av mat över hela världen. I Sverige blir till exempel åtta procent av all nötköttsproduktion aldrig någon mat. Ungefär var tredje morot når aldrig fram till konsumenterna. En stor del sorteras bort vid packerier, enbart för att de inte har rätt form.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

Att producera mat innebär en stor påfrestning för klimatet. Utsläppen från produktion och distribution av livsmedel står för mellan åtta och tio procent av alla växthusgasutsläpp i världen, mer än dubbelt så mycket som utsläppen från världens alla flyg. Samtidigt kostar svinnet stora pengar.

FN har ett globalt hållbarhetsmål att halvera matsvinnet till år 2030.

Regeringen har ambitionen att få ner livsmedelsavfallet med en femtedel mellan åren 2020 och 2025. Och idéerna för det är många. För hushållen kan det handla om att ändra temperaturen i sitt kylskåp och för livsmedelsproducenterna att tillverka nya matprodukter av vad som annars bara skulle slängas.

Klotets reporter Anna-Karin Ivarsson dyker ner i hushållssoporna, träffar experterna och åker till skolorna för att söka svaren på hur matsvinnet ska kunna minska.  

Medverkande:

Magnus Karlsson, Håkan Ask, miljöarbetare och Björn Larsson, vd, företaget Eco Retur i Helsingborg
Karin Fritz, matsvinnsexpert Livsmedelsverket
Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre och chef för Potsdaminstitutet
Jonas Rudenstam, Rudenstams bär och frukt i Jönköping
Karin Lindow, matsvinnsexpert Jordbruksverket
Ted Annerkull, kökschef Rosendalsgymnasiet, Uppsala Kommun
Mattias Eriksson, docent i teknologi på Sveriges Lantbruksuniversitet, institutionen för energi och teknik
Pradeep Holmqvist, butikschef Matmissionen i Helsingborg

Skriv till oss! [email protected]

Anna-Karin Ivarsson - reporter

Niklas Zachrisson - programledare

Anders Wennersten - producent

 

2023-09-21
Länk till avsnitt

Förgiftade av evighetskemikalier ? vem tar ansvar för de drabbade?

Läckage av PFAS-kemikalier i grundvattnet i Blekinge kan vara den värsta giftskandalen i svensk historia. 5 000 Kallingebor blev förgiftade av dricksvattnet som under decennier förorenats av Försvarsmaktens brandsläckningsskum.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

Klotet berättar om deras kamp mot sjukdomar som cancer och mot myndigheter för upprättelse inför att frågan om skadestånd ska avgöras i Högsta domstolen. Det blir ett domslut som kan få stora konsekvenser för rättspraxis kring vad som är att betrakta som en personskada. Ett program av Daniel Värjö.

Medverkande:

Mattias Öberg - toxikolog KI

Herman Afzelius - ordförande PFAS föreningen, Kallinge

Martin Johansson - ledamot PFAS föreningen, Kallinge

Lollo Karlsson - ledamot PFAS föreningen, Kallinge

Eva Lindell-Frantz - lektor vid Juridiska Institutionen på Lunds universitet

Daniel Värjö - reporter

Niklas Zachrisson - programledare

Anders Wennersten - producent

2023-09-15
Länk till avsnitt

Från gruva till superbatteri ? så kan gamla stenbrott bli hela Sveriges powerbank

Den gröna omställningen kommer kräva att energi går att lagra på ett enkelt sätt när exempelvis sol och vindkraft inte ger tillräckligt. Vatten och pumpkraft blir då en möjlig räddare i nöden!

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

Vattenkraftverk kan byggas om så att vatten, efter att det gått igenom turbiner, pumpas tillbaka till en högre nivå för att därigenom gång på gång kunna ge ny energi. Tekniken har använts tidigare men ser nu ut att kunna få en renässans. Motsvarande princip kan användas genom att vatten får falla fritt genom en turbin mellan en sjö och intilliggande nedlagda gruvhål.

Medverkande:

Anders Jonsson - vd Sundsvall Energi

Ingrid Esbjörnsson - Vattenfall

Per-Erik Persson - Vattenfall

Håkan Johansson - markägare Norberg

Thomas Johansson - vd gruvlagringsbolaget Mine Storage

Anna Wolf - doktor i energisystem, vice vd Power Circle

Niklas Zachrisson - programledare

Anna-Karin Ivarsson - reporter

Christer Sunesson - reporter

Anders Wennersten - producent

2023-09-07
Länk till avsnitt

Jakten på det klimatsmarta boendet

Mindre av nybyggnad och istället mer av att utveckla befintliga hus och att bo mindre. Det är några tankar från boendeforskarna för att minska klimatavtrycket från våra bostäder.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

Det handlar om att i större utsträckning till exempel försöka återanvända kök som rivs ut för att ersättas av nya.

Klotets Lasse Edfast besöker i Stockholm ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt, talar med bostadsforskare i Göteborg och med EU-sakkunniga i Bryssel i sökandet efter svar på hur våra bostäder ska bli bättre rustade för att möta framtidens krav.

Medverkande:

Pernilla Hagbert -forskare i hållbar omställning vid inst. för samhällsplanering vid KTH

Kaj Granath - arkitekt och gästforskare på Chalmers i Göteborg

Paula Femenias - professor vid Chalmers, forskar om hållbart boende

Stefan Moser - enhetschef för avd B3 på Generaldirektoratet för energi i Bryssel

Pau Garcia - byggnadsspecialist B3

Tim McPhie - talesperson för EU:s kommissionär för klimat och energi

Sofia och Joy - kollektivboende

Lasse Edfast - reporter

Niklas Zachrisson - programledare

Anders Wennersten- producent

2023-08-31
Länk till avsnitt

Extremsommaren - i klimatkrisens tid

Över hela världen har nya väderrekord slagits. Med 52 gradig hetta i Kina, högsta uppmätta julitemperaturen någonsin globalt och skogsbränder, dubbelt så omfattande som det tidigare rekordet.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

Vilka samband som går att se mellan enskilda händelser som dessa och människans utsläpp av koldioxid, det är något den relativt nya attributionsforskningen försöker besvara.

Hör samtal om hur långt forskningen inom området kommit idag och teorier om hur resultatet av studierna bäst kommuniceras till allmänheten.

Niklas Zachrisson ? programledare

Anders Wennersten - producent

Medverkande:

Lotten Collin ?programledare för Konflikt Sveriges Radio

Marie- Louise Kristola - klimatkorrespondent Sveriges Radio

Maria Wolrath-Söderberg ?forskare i klimatretorik vid Södertörns högskola

Gabriele Messori - attributionsforskare. Professor i meteorologi vid Uppsala Universitet.

Clair Barnes ? forskare brittiska Grantham-institutet

2023-08-24
Länk till avsnitt

Förödande sandstormar plågar Irak

Problemen med sandstormar i Mellanöstern har bara ökat över tid. De blir inte bara fler utan kommer dessutom under en längre tid av året. En förklaring till det är klimatförändringarna men också förändringar inom jordbruk och vattenhantering. Stormarna är ett hot mot såväl ekonomi, hälsa och hållbarhet.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

Hör reportage från Irak av frilansjournalisten Lina Malers som träffat drabbade familjer men också läkare som hjälper patienter med andningsbesvär, men också människor som försöker lindra problemen med den yrande sanden genom omfattande trädplanteringsprojekt.

Niklas Zachrisson - Programledare

Anders Wennersten - Producent

Medverkande:

Akram al-Salmani - grundare till företaget "Det gröna huset" som odlar upp växter som tål vattenbrist och hetta

Ayad Abdelmoshsen - professor i miljöföroreningar vid universitetet i Mustanserive i Bagdad

Firas Ali Majeed - forskare, verksam vid bland annat Al Farabi college i Bagdad

Muhammad Sahib - ingenjör vid palmodlingen Fedek utanför Karbala i södra Irak

Labeeb Kashif al-Getta - grundare till företaget Nakhla som vårdar Bagdads palmer

Mahlagha, Medreke och Abdelrezk - barn som förlorat klasskamrater under sandstormarna

Majone - fårägare som lever ute i Iraks vidsträckta ökenområden

Muhammad al- Moalem - ansvarig för marknadsföring på palmodlingen Fedek

Dhia Ismael - chef på Jordbruksverkets avdelning för bekämpning av ökenspridning

Jaafar Jotheri - geoarkeolog som studerar sandstormarnas framfart via satellitbilder.

Ghosan Shakra Abdallah - driver ett apotek som även fungerar som akutmottagning

Amer al- Jabri - talesperson för meteorologiska institutet i Bagdad

Abdulrahman al- Mashadani - ekonomiprofessor

Lamis Qatri - invånare i Anbar som har uppsökt sjukhus flera gånger för andningssvårigheter.

Munawar och Hussein al Nimrawi - boende i öknen som fått sitt tält sönderslitet av sandstormarna

Riad Sabti Abbas - ingenjör på jordbruksverkets avdelning för ökenbekämpning

Samir - en av grundarna till organisationen Tasgheer, unga volontärer som odlar träd i Bagdad.

2023-06-22
Länk till avsnitt

Vårens extremväder avslöjar klimatkrisens fart

Vädret har under de senaste månaderna lett till en rad svåra katastrofer. Från Arktis fortsätter larmrapporterna komma om ett allt mindre istäcke och i Stilla Havet har åter väderfenomenet El Nino kommit till liv.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

I Danmark slår torkan mot jordbruket och i Ungern sjunker hela tiden vattennivån i landets största sjö.

Norra Italien och norra Sverige har drabbats av kraftiga översvämningar. I andra delar av länderna skapar tvärtom torkan stora problem.

Hör de senaste från forskarvärlden om vad de senaste observationerna säger om hur långt klimatförändringarna nått hittills och få en framåtblick mot vad som kan vänta. Fokus blir på vatten- och isförhållandena på jorden.

Medverkande:

Michael Tjernström - professor i meteorologi, forskningsledare på isbrytaren Oden

Marie-Louise Kristola - Sveriges Radios klimatkorrespondent

Johan Rockström - professor i miljövetenskap. Chef för Potsdam-institutet i Berlin.

Erik Kjellström - professor i klimatologi

Niklas Zachrisson - programledare

Anders Wennersten - producent

2023-06-15
Länk till avsnitt

Ny torvbrytning väcker ont blod hos klimataktivister

Följ med till Grimsås i Västergötland - en av platserna i Sverige där ett företag planerar för att återuppta torvbrytning i industriell skala.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

Torvmossar binder kol och är därför bra för klimatet - så länge det lämnas orörda och inte torrläggs. Planerna att återta verksamheten väcker därför protester bland närboende och aktivister.

Samtidigt experimenteras det såväl med att försöka hitta ersättningsalternativ till torven som att finna nya användningsområden för den.

Medverkande:

Åsa Kasimir - torvmarksforskare

Rita Larsson - projektledare Neova

Jan Mastera - länsmiljömästare Länsstyrelsen Västra Götaland

Jens Ekdal - Grimsåsbo /Grimsås samhällsförening

Jesper Rydin - Grimsåsbo /Grimsås samhällsförening

Helen Wahlgren - talesperson organisationen Återställ våtmarker

Johan Dahlenborg - odlingsansvarig, Essunga plantskola

Frida Nygård - reporter

Niklas Zachrisson - programledare

Anders Wennersten - producent

2023-06-08
Länk till avsnitt

Svenskarnas syn på naturen under 500 år

Sedan nationen Sveriges födelse i samband med valet av Gustav Vasa som kung år 1523 har vårt förhållande till naturen varit i ständig förändring. Med allt från den skrämmande vilda urskogen till den tämjda, mer konstruerade naturen som ett berikande andaktsrum.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

Vetenskapsradion Klotet gör flera nedslag i historien; under 15-, 17- och 1900-tal, där religionshistorikern David Thurfjell och miljöhistorikern Sverker Sörlin beskriver hur vi under de senaste 500 åren ser på och förvaltar den miljö vi lever i.

Dessutom reportage från fjällvärlden vid en trädgräns som nu hela tiden förflyttas till följd av klimatförändringarna och besök i en modern skog utanför Uppsala med planterade tallar på rad.

Programmet är en del av att Sveriges Radio uppmärksammar firandet av Sverige 500 år.

Medverkande:

Lisa Öberg - fjällekolog

Tomas Roslin - ekolog

David Thurfjell - religionshistoriker

Sverker Sörlin - miljöhistoriker

Sara Sällström - reporter

Anna-Karin Ivarsson - reporter

Niklas Zachrisson - programledare

Anders Wennersten - producent

2023-06-01
Länk till avsnitt

Konsumtionens klimatskuld - vår livsstil kräver jordklot som vi inte har

Bilåkandet, flygandet, köttätandet måste minska globalt. I Östersund har 150 anställda på sju företag kommit överens om att koldioxidbanta i 59 dagar. Att CO2-banta i grupp är en metod som kan funka enligt forskare.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

Konsumtionens klimatskuld växer och växer och utsläppen från den är idag mångdubbelt större än vad jorden klarar av i längden. Koldioxidbudgeten krymper för varje dag och i juli 2029 är den slut enligt Mercator Research Institute.

"59 days challenge" i Östersund engagerar 150 personer.

Det finns privata initiativ med ambitionen att leva klimatvänligare genom att minska på utsläppen. Klotet besöker Östersund där anställda på sju företag just nu minskar sina utsläpp av växthusgaser genom att sluta äta nötkött, minska på bilåkandet, matsvinnet, shoppandet och duschtiden. Den 1 juni är utmaningen "59 days challenge" över för denna gång. Första gången var 2019 när hotellet genomförde 59-dagarsutmaningen i samband med att två VM arrangerades i Östersund. Från det att det ena VM:et började och det andra hade sin sista dag var det just 59 dagar.

Vad behövs enligt forskningen för att medelsvensson ska ändra sina vanor och beteenden och hur långt räcker det? Samtidigt är det de allra rikaste i världen som släpper ut mest genom sin konsumtion.

Medverkande:
Nicki Eby, hotelldirektör, Oliwia Frimert, receptionist, Adam Lagerblad, kökschef, Simone Engqvist, avdelningsledare på Clarion Hotel Grand i Östersund.
Kristina (Kicki) Berger, regionchef, Ludde Lorentz, it-konsult på it-konsultbolaget Cygni i Östersund.
Misse Wester, professor vid Lunds universitet, avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet.
Carl Dalhammar, docent vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap, Lunds universitet.
Yvonne Augustsson, textilsakkunnig på Naturvårdsverket.
Kimberly Nicholas, professor i hållbarhetsvetenskap vid Lunds universitet.
Stefan Gössling, professor i turismvetenskap vid Linnéuniversitetet.
Göran Finnveden, professor i miljöstrategisk analys på KTH, chef för  forskningsprogrammet Mistra hållbar konsumtion.

Stycket från Örebro teater, Nästa andetag, är skrivet av Duncan MacMillan och översatt av Joachim Siegård. Skådespelare: Maria Simonsson Thulin och Hans Christian Thulin. Reporter i Örebro: Alfred Wreeby.

Dokument som nämns i programmet: Politik och styrning för hållbar konsumtion och SOU2022-15, Sveriges globala klimatuttryck.

Skriv till oss! [email protected]

Reporter: Anna-Karin Ivarsson

Programledare: Niklas Zachrisson

Producent: Anders Wennersten

2023-05-28
Länk till avsnitt

Lärdomar från de extrema skogsbrändernas Kalifornien

Med föråldrat skogsbruk, varmare klimat och långvarig torka ökar risken för svårsläckta och förödande skogsbränder. I USA är Kalifornien särskilt hårt drabbat.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

Delstaten har en av världens bästa och mest välutrustade brandbekämpningsmyndigheter. Där finns pengarna och kunskapen. Men varför lyckas ändå inte regionen hantera sina förödande skogsbränder, som i grunden är en viktig och naturlig del av miljön.

Reportage av Klotets Niklas Zachrisson och Gustaf Klarin från deras tidigare resor i landet.

medverkande

Jeff Gould - brandskyddsrådgivare och administratör

Sweed Hansky -fårägare

Garrett Dickman - brandman skogsekolog

Bernard Spielman - brandbefäl

Keith Wade - brandman

Scott Stevens - skogsbrandsprofessor UCLA

Audrey Rossbach - ekologistuderande och brandbekämpare

Niklas Zachrisson - programledare och reporter

Gustaf Klarin - reporter

Anders Wennersten - producent

2023-05-18
Länk till avsnitt

Kampen om skogens klimatnytta

Skogen är utflykt, fågelsång och en förutsättning för den biologiska mångfalden. Men den är också kalavverkningar, arbetstillfällen och stora ekonomiska värden.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

Skogen ger råvaror till en rad produkter och energi i den gröna omställningen och ska hjälpa oss i klimatkrisen genom att binda mer koldioxid. HUR det bäst sker råder det dock delade meningar om mellan exempelvis miljöorganisationer och branschorganisationen Skogsindustrierna. 

Klotets reporter Daniel Värjös andra del i serien om skogen fokuserar just på vilken roll den kan spela för att bromsa klimatförändringarna. Men också ur ett bredare perspektiv: hur skogen kan göra bäst nytta ? och för vilka.

 

MEDVERKANDE

Erland Lindblad - biolog. Med i organisationen Skydda skogen

Jan Brenander - ordförande i Oskarshamnsbygdens fågelklubb. Med i organisationen Skydda skogen.

Jeannette Eggers - forskare i skoglig planering vid SLU

Kelsey Perlman - miljöorganisationen Fern

Mia Crawford - ansvarig för skogsfrågor inom EU på LRF skogsägarna

Viveka Beckeman - VD för Skogsindustrierna

Martin Unell - tf chef för naturavdelningen vid Länsstyrelsen i Kalmar

Martin Pigeon - på den Brysselbaserade miljöorganisationen Fern

Peter Kullgren - landsbygdsminister

Daniel Värjö - reporter

Niklas Zachrisson - programledare

Anders Wennersten - producent

2023-05-11
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.